Návod jak vyplnit formulář ESTA pro vstup do USA bez víza

Cestovní registrace ESTA umožňuje vycestovat do USA bez nutnosti žádat o vízum. Formulář ESTA je k dispozici online, jeho vyplnění zabere asi 10-15 minut. V tomto článku pro vás mám obrázkový návod a vzor, jak správně vyplnit ESTU.

Návod jak vyplnit formulář ESTA nutný pro vstup do USA bez víza | © Pixabay.com

Cestovní registrace ESTA pro bezvízový vstup do USA

 • Kdo může cestovat do USA na ESTA?
  Žádost ESTA mohou vyplnit osoby, které cestují do USA za účelem obchodní cesty, nebo turistiky za předpokladu, že doba pobytu nepřekročí 90 dní. Žadatel musí být občan ČR, Slovenska, nebo jiné země zařazené do programu Visa Waiver Program (VWP). Vycestovat lze pouze na biometrický pas.
 • Kdy vyplnit ESTA
  Američané doporučuji o ESTA požádat přinejmenším 72 hodin před odletem. S kratším časem roste riziko, že rozhodnutí nezískáte včas.
  Já doporučuji ESTA vyplnit ihned po zakoupení letenek. V případě zamítnutí ESTA musíte žádat o cestovní vízum, vyřízení se může protáhnout na dva týdny.
 • Poplatek za cestovní registraci ESTA
  Cena cestovní registrace ESTA je 14 $ (336,69 Kč). Z toho 4 $ (96,20 Kč) jsou nevratný poplatek za vyplnění formuláře a 10 $ (240,49 Kč) daň na podporu cestování. Při neschválení registrace ESTA se 10 $ vrací.
 • Jaká je platnost registrace ESTA do USA?
  Délka platnosti ESTA jsou 2 roky. Opakovaný vstup je možný.
  Nová ESTA je nutná, jen pokud vypršela doba její platnosti, máte nový pas, změnilo se vaše jméno, občanství, pohlaví, nebo odpověď na kteroukoliv z otázek týkajících se způsobilosti.
 • Kde vyplnit formulář ESTA v češtině
  ESTA vyplňujte výhradně na oficiální stránce esta.dhs.gov.
  Jakýkoliv jiný web je neoficiální, nedoporučuji ho využívat. V lepším případě přeplatíte až tisíce korun, v horším může být následkem neschválení cesty.
 • Jak dlouho trvá vyřízení ESTA
  Vyplnění formuláře a úhrada poplatku zabere 10-15 minut.
  Schvalování žádosti ESTA je většinou otázkou vteřin. Jen pokud je nutný ruční zásah úředníka, může se proces protáhnout na pár desítek minut.
 • Schválená ESTA neznamená povolení vstupu do USA
  Navzdory mýtům schválená ESTA neznamená povolení vstupu, dotyčného pouze opravňuje vycestovat do USA.
  Po příletu do USA je nutné projít pohovorem s imigračním úředníkem. Ten rozhodne o povolení, nebo zamítnutí vstupu. Na některých evropských letištích (např. Amsterdam) probíhá již předpohovor.
 • Jak vysoká je pravděpodobnost zamítnutí registrace ESTA?
  Jestli jste nebyli z USA vyhoštěni, nepobývali tam nelegálně a nepředstavujete pro zemi bezpečnostní riziko, pravděpodobnost zamítnutí registrace ESTA je minimální. Máte-li obavy z neschválení, pravdivě vyplňte i nepovinné položky.

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Přečtěte si další otázky o ESTA, nebo napište do diskuze pod článkem.

Návod jak vyplnit formulář ESTA

Oficiální stránky ESTA

Oficiální žádost o registraci ESTA do USA

Jediný oficiální web ESTA je https://esta.cbp.dhs.gov/esta, jinde žádost nevyplňujte. Stránku si můžete zobrazit česky přes volbu vpravo nahoře.

Pro vyplnění žádosti klikněte na Nová žádost, po ruce mějte biometrický pasplatební kartu. Bez biometrického pasu není možné ESTA vyplnit.

Aktualizace ESTA a ověření platnosti je možné po kliknutí na Zkontrolovat aktuální žádost. Znát musíte buď číslo ESTA, nebo číslo pasu.

Vzor formuláře ESTA česky

Zažádat o novou registraci ESTA

 • Jednotlivá žádost
  Zvolte, pokud do USA cestujete jako jednotlivec.
 • Skupina žádostí
  Můžete vybrat, jestliže do Ameriky cestujete jako rodina či skupina.
  Každý člen skupiny sice musí mít svoji vlastní ESTA, ale tato volba vám usnadní vyplňování formuláře. Je to rychlejší a pohodlnější, třeba poplatek lze uhradit dohromady za všechny členy.
Žádost ESTA

Prohlášení o ESTA pro bezvízový styk

Pročtěte si bezpečnostní upozornění, pak klikněte na Potvrdit a pokračovat.

Další stránka se opět týká prohlášeních. Pro pokračování je nutné v obou částech potvrdit přečtení, teprve poté lze kliknout na tlačítko Další.

Jak vyplnit formulář ESTA

Údaje o žadateli

Údaje o žadatelích se vyplňují v angličtině (bez háčků a čárek), každý člen skupiny musí mít vlastní žádost. Pro nápovědu stačí kliknout na šedý otazník v kroužku vpravo od popisku políčka.

 • Příjmení
  Jestliže vaše příjmení obsahuje přehlásky, použijte zápis jména ze strojové zóny pasu. Pan Müller tak do žádosti napíše Mueller.
 • Jméno
  Vyplňte své křestní jméno tak, jak je uvedeno v pasu.
 • Město narození
  Pokud údaj neznáte, napište do políčka UNKNOWN.
 • Země narození
  Československo v seznamu není, vyberte Czech Republic, nebo Slovakia.
 • Číslo cestovního pasu
  Číslo českého cestovního pasu má 8 číslic.
 • Státní občanství
  Vyberte státní občanství uvedené v cestovním pasu.
 • Národní identifikační číslo
  Do pole National Identification Number napište rodné číslo bez lomítka.
 • Datum vydání
  Napište datum vydání cestovního pasu.
 • Vydávající země
  Vyberte zemi vydání cestovního pasu.
 • Osobní identifikační číslo
  Nevyplňuje se.
 • Datum vypršení platnosti
  Napište datum platnosti cestovního pasu.
 • Vystavila vám někdy nějaká jiná země pas, nebo občanský průkaz pro cestování?
  Jestliže máte jen český (slovenský) pas, vyberte Ne. Pokud máte cestovní pasy dvou různých zemí, zvolte Ano a vyplňte dodatečné kolonky.
 • Jste ještě nyní občany nebo státními příslušníky další země?
  Pokud máte jen jedno občanství, zvolte Ne. Máte-li více občanství, vyberte Ano a vyplňte dodatečné informace.
 • Jste občany nebo státními příslušníky ještě další země?
  To samé. Máte-li jen jedno občanství, zvolte Ne.
 • Rodiče
  Pořadí otec/matka nehraje roli, položku vyplňte i po úmrtí rodiče. Neznáte-li jméno svého otce, napište do obou kolonek UNKNOWN.
 • Řádek adresy 1
  Napište adresu – třeba Americká 505/12
 • Řádek adresy 2
  Nemusíte vyplňovat
 • Číslo bytu
  Nemusíte vyplňovat
 • Město
  Napište město pobytu – např. 50002 Hradec Kralove
 • Stát/provincie/kraj
  Napište kraj – třeba Kralovehradecky kraj.
 • Země
  Vyberte zemi pobytu.
 • Typ telefonu
  Vyberte z nabídky domů/do práce/mobilní/jiný.
 • Předvolba země + telefonní číslo
  Do prvního políčka napište +420, do druhého telefonní číslo.
 • E-mailová adresa
  Zadejte e-mailovou adresu, kterou používáte
 • Potvrdit e-mailovou adresu
  Znovu zadejte stejný e-mail
 • Máte nebo měli jste zaměstnavatele?
  Pokud jste, nebo jste již byli zaměstnaní, OSVČ nebo třeba student, vyberte Ano. Pokud jste nyní nezaměstnaní, zadejte informace o bývalém zaměstnavateli.
 • Název pracovní pozice
  Nepovinná položka, můžete do ní uvést název své pracovní pozice.
 • Název zaměstnavatele
  U studentů a žáků můžete uvést Student, u OSVČ Self-employed, u dětí Child, u rodičovské dovolené Stay-at-home parent, u osob v domácnosti Homemaker, nebo jiný výraz vystihující vaše zaměstnání.
 • Řádek adresy 1
  Napište adresu zaměstnavatele, nebo školy. Pokud nevymyslíte, co do kolonky napsat, zadejte Unknown.
 • Město
  Zadejte město, ve kterém sídlí váš zaměstnavatel.
 • Stát/provincie/kraj
  Napište kraj, ve kterém sídlí váš zaměstnavatel.
 • Země
  Vyberte zemi, ve které sídlí váš zaměstnavatel.
 • Předvolba země + telefonní číslo
  Nepovinná položka, zadat můžete telefon na vašeho zaměstnavatele.

Zadané informace si pečlivě zkontrolujte, poté klikněte na tlačítko Další.

Cestovní registrace ESTA do USA

Údaje o cestě

Na stránce se vyplňují informace o aktuální cestě do USA.

 • Cestujete do USA v rámci cesty do jiné země?
  Ne – cestujete do USA, můžete se podívat do Mexika, nebo Kanady.
  Ano – letíte třeba do Peru a v USA máte pouze mezipřistání.
 • Informace o kontaktním bodu v USA
  Jestliže cestujete za příbuznými či kamarády, vyplňte jejich kontaktní údaje. Pokud žádný kontakt v USA nemáte, zadejte do kolonek Unknown a do telefonního čísla nuly.
 • Adresa pobytu v USA
  Nepovinná položka, můžete do ní uvést adresu hotelu, nebo jen název města, kde budete pobývat.
 • Nouzové kontaktní údaje v USA a mimo USA
  Povinná položka – zadejte kontakt na osobu, která s vámi do USA necestuje. V případě vašeho ohrožení bude tato osoba kontaktována. Alternativně je možné do kolonek napsat Unknown (nedoporučuji).

Zadané informace si pečlivě zkontrolujte, poté klikněte na Další.

Návod na vyplnění formuláře ESTA pro cestu do USA

Otázky týkající se způsobilosti

Na další stránce pravdivě vyplňte několik otázek. Lež je považována za trestný čin. To proto, aby bylo nežádoucím osobám snazší znemožnit vstup do USA.

 1. Trpíte tělesným nebo duševním postižením, nebo jste-li uživateli drog či jste na nich závislí, nebo v současné době trpíte některou z následujících chorob?
 2. Byli jste někdy zatčeni či usvědčeni z trestného činu, který měl za následek závažné škody na majetku nebo vážnou újmu jiné osobě nebo státnímu orgánu?
 3. Porušili jste někdy zákon týkající se držení, užívání či distribuce nelegálních drog?
 4. Snažíte se zapojit nebo zapojili jste se někdy do teroristické činnosti, špionáže, sabotáže nebo genocidy?
 5. Dopustili jste se někdy podvodu nebo zkreslení informací o sobě nebo jiných s cílem získat nebo napomoci jiným získat vízum nebo dosáhnout vstupu na území USA?
 6. Hledáte v současné době v USA zaměstnání, případně byli jste v minulosti v USA zaměstnání bez předchozího povolení od vlády USA?
 7. Bylo vám někdy zamítnuto udělení víza USA, o které jste zažádali na svůj stávající či dřívější cestovní pas, případně bylo vám někdy odepřeno vpuštění na území USA nebo jste stáhli žádost o vpuštění na území USA v místě vstupu?
 8. Zůstali jste někdy na území USA po delší dobu, než na kterou jste měli povolení udělené vládou USA?
 9. Cestovali jste po 1. březnu 2011 (včetně) do Iráku, Sýrie, Íránu nebo Súdánu, nebo jste tam byli?

Kladná odpověď na devátou otázku znamená povinnost žádat o vízum do USA.

Pro pokračování zaškrtněte část Osvědčení. Pokud žádost vyplňujete pro někoho jiného, je nutné zaškrtnout Pouze pro třetí strany.

ESTA - Visa Waiver Program

Zkontrolovat žádost

Na předposlední stránce si zkontrolujte všechny části povolení ESTA. V každé sekci je nutné kliknout na tlačítko Potvrdit a pokračovat.

V závěrečné části ověření znovu vyplňte své číslo pasu, vydávající zemi pasu, příjmení a datum narození. Pak klikněte na Další. Pokud některé z údajů nesouhlasí, zobrazí se upozornění a výzva k opravě.

Jak vyplnit cestovní registraci ESTA

Platba žádosti ESTA

Poslední stránka se týká platby cestovní registrace. Jedinou dostupnou metodou je platební karta (debetní i kreditní).

ESTA není možné uhradit složenkou, převodem na účet, nebo poštovní poukázkou. Jestliže nemáte platební kartu pro platby přes internet, poproste o zaplacení příbuzného či kamaráda.

Doporučuji si udělat screenshot stránky, na které je číslo žádosti i číslo cestovního pasu. Zašlete si ho na svoji e-mailovou adresu.

Status cestovní registrace ESTA

Po úhradě poplatku budete přesměrováni na stránku s výsledkem. Zobrazí se jedna ze tří zpráv:

 • Authorization Approved
  Gratuluji, ESTA byla schválena. Do USA můžete vycestovat bez víza.
 • Authorization Pending
  Vaše ESTA čeká na posouzení. Stav žádosti si ověřte později, čekat můžete v krajním případě až 72 hodin.
 • Travel Not Authorized
  Bohužel, ESTA byla zamítnuta. Musíte požádat o vízum do USA.

Rozhodnutí je dostupné pouze na oficiálním webu, žádný e-mail nečekejte.

Výsledek registrace ESTA není nutné tisknout, resp. celníci papír nevyžadují. Může se však stát, že vás o předložení požádá letecká společnost. Doporučuji si výsledek poslat na e-mail a zároveň uložit jako obrázek do telefonu.

Diskuze k článku (684 komentářů)

Franta (1559)
25.10.2016
12:46

@Marta:
Podle mě je to na závažné věci, jako ublížení na zdraví, zabití, vražda, velká krádež, loupež zpronevěra. Nepíšeš, za co jsi to dostala, takže těžko radit.

Odpovědět
Petr Novák (1807)
26.10.2016
10:17

@Marta: Souhlasím s příspěvky Franty a Lukáše. ESTA je schválená, tak není co řešit. Nepíšeš, za co konkrétně jsi byla odsouzena, tak se to těžko posuzuje. Problémem mohou být závažné věci typu loupež, narkotika nebo podvod.

Odpovědět
Karolína (1)
1.11.2016
11:13

Dobrý den. Mám již ESTA zaplaceno a schváleno s údajem, že nemám žádného zaměstnavatele (z letošních prázdnin z programu Work and Travel, pro účely návratu do USA při cestování). Chystám se však opět do USA a zaměstnavatele v ČR již mít budu. Je nějaká možnost nahlásit pouze změnu údajů nebo musím formulář vyplňovat znovu? Děkuji za odpověď, Karolína

Odpovědět
Petr Novák (1807)
1.11.2016
11:16

@Karolína: Dobrý den, Karolíno, v tomto případě je zbytečné ESTA vyplňovat znovu. To se dělá, jen když se změnilo jméno, číslo pasu, nebo odpověď na některou z bezpečnostních otázek.

Odpovědět
Martina (2)
6.11.2016
20:55

Dobrý den, prosím o radu, vyplňuji ESTA pro jinou osobu, která byla v minulosti (před 14 lety) odsouzena za rvačku. trestný čin je již v rejstříku trestů vymazaný. mám u otázky týkající se trestného činu a závažné újmy na osobě odpovědět ano? a co pak bude následovat? Děkuji za odpověď.

Odpovědět
Petr Novák (1807)
7.11.2016
9:42

@Martina: Dobrý den, můžete odpovědět ne. Když odpovíte ano, musíte podrobněji popsat detaily incidentu. Schválení ESTA pak individuálně posuzuje úředník.

Odpovědět
Martina (2)
7.11.2016
14:00

@Petr Novák:
děkuji moc za rychlou odpověď i za všechny výše uvedené komentáře. moc mi to pomohlo.

Odpovědět
Vojta (1)
17.11.2016
21:23

Ahoj lidi,

v lete jsem byl na 2,5 mesice v USA a ruzne cestoval v adrese pobytu jsem mel Denver, Colorado a pritom jsem pristaval na letisti ve Washingtonu IAD a prochazel imigracni kontrolou (toto letiste mi bylo doporuceno Americanem – jen pro zajimavost) nejvice jeho zajimalo jestli, kdy a odkud mam letenku zpet. Dale se ptal jestli jedu za praci, rekl jsem mu ze mam praci v CR (uvedeno v ESTE). A pak se vyptaval ohledne me delky pobytu jestli mam u sebe nejakou hotovost a platebni karty. Ale celkem zadny problem. Takze z me zkusenosti je dobre zabukovana letenka zpatky, vyplnene zamestnani a misto pobytu. Pak jestli tam nemate nejaky vroubek tak asi nebude problem – jen pridavam svou zkusenost ohledne ESTY a imigracnim.

Ale mel bych jeden dotaz, za tyden poletim do USA na 7 dni z bratrem, ktery ma take uz schvalenou ESTU ale neumi ani slovo anglicky… Nemate zkusenost nebo nevite zda-li me pripusti za imigracnim pracovnikem s bratrem nebo to nejde a musi to nejak zvladnout?

Dekuji za odpoved a jestli nekdo bude chtit pomoct nebo poradit klidne, mam zname asi ve 12 statech

Odpovědět
Petr Novák (1807)
17.11.2016
21:38

@Vojta: Ahoj Vojto,

většinou můžete chodit ve dvou. Pokud ne, vysvětli úředníkům, že bratr neumí anglicky. Taky si může připravit odpovědi na dotazy na papír (pro jistotu).

Odpovědět
Ivana (2)
24.11.2016
21:10

Ahoj,
prosím o nápovědu jak zaplatit: přes platební kartu MasterCard – co vyplnit v kolonce „země“ (jestli CZ nebo US) a co v kolonce „fakturační adresa“. Já jsem napsala země CZ a fakturační adresa Hradec Králové. Pak všechno ostatní a po odkliknutí mi to napsalo, že zadané číslo karty je neplatné. A to jsem ho nikde neuváděla :-O

Odpovědět
Ivana (2)
24.11.2016
22:18

Aha, tak už to vím – asi jsem trochu natvrdlá :-) – zadala jsem CZ, vždyť je to můj účet, že? , fakturační adresu (HK) to akceptovalo a ten poslední fejk – v poslední kolonce chtějí číslo účtu – tak tam se má vepsat číslo karty (asi špatný překladač). Pak už to proběhlo bez řečí.
Jinak díky za všechny rady na těchto stránkách, je to paráda.

Odpovědět
Lucie (2)
27.11.2016
20:17

Zdravim, s pritelem se chystame letet do Miami, delka pobytu jeden tyden. Ubytovani mame zajisteno u ceske kamaradky, ktera zde ma rodinu a leti s nami. Ja USA navstivila uz nekolikrat, takze moje esta je v poradku, prusvih je, ze pritel je slovenske narodnosti a byl trestany, konkretne 4 roky natvrdo, prodej marihuany, jednalo se o roky 2007-2011. Nyni nevime, jak postupovat, vycetli jsme, ze pokud odpovi na otazku ohledne vezeni kladne, zadost mu neschvali a navic uz tyto data budou evidovana pro priste, samozrejme ale nechceme riskovat, ze by se na to nejakym zpusobem prislo. Prosim o radu, moc diky Lucie

Odpovědět
Mesi (282)
28.11.2016
18:39

@Lucie: At si vyridi vizum

Odpovědět
Petr Novák (1807)
28.11.2016
21:07

@Lucie: V tomto případě téměř jistě ESTA neprojde, je tedy nutné žádat o vízum.

Odpovědět
Lenka Krupova (2)
28.11.2016
21:59

Dobrý den ,seznámila jsem se z mužem s Floridy laka mě k sobě na návštevu ovšem přeje si abych do esty napsala misto pobytu motelu který najde na internetu,tedy fikce,jsem s toho vcelku zmatená a nelíbí se mi to,tudíž nikdo nebude vědět ,kam vlastně jedu,dokaže mě k tomu někdo něco říct.???Respektive poradit ,podotýkam že dotyčného pana jsem nikdy ve skutečnosti neviděla ,pouze přes skype,děkuji za radu.Lenka

Odpovědět
Petr Novák (1807)
28.11.2016
22:47

@Lenka Krupova: Co chcete poradit? Muž, kterého jste nikdy neviděla, vás láká k sobě na návštěvu (už to je, řekněme, nestandardní) a navíc nechce, aby úřady věděly, že budete bydlet u něj.

Moje rada zní: Pokud nechcete být v sedm večer v televizi, nikam nejezděte a pána si ze Skypu smažte.

Odpovědět
Lucie (2)
29.11.2016
9:24

@Petr Novák:
dekuji za opoved.zijeme jiz nekolik let v zahranici, kanarske ostrovy.vizum jsme nikdy nevyrizovali, predpokladam, ze je nutne letet do CR?a myslite si, ze je velky risk do formulare zalhat?jak velka pravdepodobnost je, ze se na to prijde?

Odpovědět
Franta (1559)
29.11.2016
10:44

@Lucie:
Lhát se nemá. Lepší je jim vysvětlit nepříjemnou pravdu, než z nich dělat pitomce.

Nejspíš bude problém i s tím vízem. Ty Češka, on Slovák, ani jeden nežijete ve své zemi. To se pak špatně prokazuje vazba k rodné hroudě a to, že nehrozí, že byste jim tam zůstali.

Někdo tu psal, že by vízum mělo jít vyřídit na každé ambasádě. Ale žádost v zahraničí je stejně „problematická“ jako dlouhodobý pobyt mimo vlast. Prostě se špatně dokazuje vazba na domov, když tam nežiješ.

Odpovědět
Lenka Krupova (2)
29.11.2016
14:53

@Petr Novák: děkuju za radu

Odpovědět

Zdravim, v létě se chystam letět s mamkou do USA a nevim si rady, co vyplnit do kolonky zaměstnání, moje mamka je v důchodě, takže jestli vyplnit že je důchodce a nebo napsat její předchozí zaměstnání … a já jsem doma a starám se o osobu blízkou, takže stejná otázka, co bych tam měl vyplnit
Děkuji za rady

Odpovědět
Petr Novák (1807)
17.12.2016
12:00

@erik: Zdravím Eriku, mamce do ESTA vyplňte „pensioner“ a do adresy pracoviště „unknown“.

U sebe můžete napsat třeba „homemaker“.

Odpovědět
Patrik Klíč (1)
17.12.2016
16:10

Dobrý den, ESTU mam již vyplněnou zajímá mě hlavně jaké stánky si mám pro jistotu vytisknout. Děkuji

Odpovědět
Franta (1559)
17.12.2016
20:20

@Patrik Klíč:
Stačí to číslo. Ale je to v systému, takže jim stačí pas a ověří si to sami.

Odpovědět
Aneta Pavlíková (3)
2.1.2017
17:56

Dobrý večer,
vyplnila sem si ESTA, ale odešla jsem a nezaplatila.

Co mám udělat, abych mohla zaplatit ten poplatek?

Odpovědět
Jarmila (2)
3.1.2017
18:57

Dobrý den,

v červenci jsem žádala s přítelem (Američanem) o manželská víza a v listopadu nám bylo vízum zamítnuto z důvodu nedostatečných informací a neduvere setkání za poslední 2 roky. Chtěla bych jet do Chicaga a navštívit ho a rodinu u které jsem dříve žila. Mohu požádat o ESTU?

Předem děkuji za radu.

Odpovědět
Franta (1559)
3.1.2017
19:19

@Jarmila: Podle mě ne. Tohle:
„Bylo vám někdy zamítnuto udělení víza USA, o které jste zažádali na svůj stávající či dřívější cestovní pas, případně bylo vám někdy odepřeno vpuštění na území USA nebo jste stáhli žádost o vpuštění na území USA v místě vstupu?“
se, myslím, vztahuje na všechna víza, nejen to turistické. Takže jedině zkusit turistické. A připravit se na to, že se budou chtít ujistit, zda je nechceš „oblafnout“ a dostat se do USA tak jako tak.

Odpovědět
Jarmila (2)
5.1.2017
18:18

@Franta: Děkuji za odpověd. Myslíte si, že má cenu zkoušet ESTU?

Odpovědět
Franta (1559)
5.1.2017
19:13

@Jarmila:
„Mohu požádat o ESTU?“
Podle mě ne.
„Myslíte si, že má cenu zkoušet ESTU?“

Osobně bych to nezkoušel a šel bych rovnou zkusit víza. Na druhou stranu zkusit ESTA a neprojít je otázka 4,-USD. Pokud by ji náhodou schválili (+ 10,-USD), tak bych se připravil na důkladný „průklep“ na imigračním. A tak trochu počítal s tím, že pojedu hned z letiště zpět. Ale může se stát cokoliv a může to mít hladký průchod.

Odpovědět
Petr Novák (1807)
5.1.2017
21:35

@Jarmila: Dva měsíce od zamítnutí víza jsou podle mne příliš krátká doba na to, aby byla ESTA schválena. Spíš bych si tipnul, že by byla zamítnuta.

Odpovědět
Robin (2)
7.1.2017
17:21

Ahoj, jakozto narodni identifikacni cislo jsem vyplnil cislo OP, zatimco zde je uvedene, ze se ma dat RC. Je to problem? Na jinem webu jsem ted ale zase zahledl, ze se tam ma vlozit prave cislo OP, nebo dokonce ridicaku..zkratka cislo jineho dokladu. Je to tedy jedno?

Odpovědět
Robin (2)
7.1.2017
17:48

@Robin:
Jeste doplnim, ze je to moje druha zadost a v te prvni pred dvema lety jsem mozna jsem mozna vyplnil to RC (nejsem schopen to zpetne zjistit).. je problem tam jet podruhe jako stejna osoba, ale s jinym cislem?

Odpovědět
Petr Novák (1807)
7.1.2017
22:46

@Robin: Ahoj Robine, zase takový problém to není, můžeš to nechat.

Odpovědět
David (2)
9.1.2017
10:02

dobrý den
prosim vas chci se zeptat, vyridil jsme si registraci ESTA na oficialni strance, kterou doporucujete na tomhle webu. Mam ji zaplacenou ale neprislo mi na emal zadne potvrzeni, a vlastne vubec nic mi neprislo, ale kdyz ji zkontrluji online tak je schvalená.. Muzete mi prosim vas poradit?? Vyrizoval jsem estu poprve tak nejsem zkusený. Nemel by mi na email prijit nejaky fotmalur ?? predem dekuji za odpoved

Odpovědět
Franta (1559)
9.1.2017
10:26

@David:
Nic nechodí. Ukazuje to, že je ESTA schválená, takže je to v pořádku. Imigrační si to najde v systému. Pro klid duše, to jde vytisknout nebo si stačí napsat to číslo schválení.

Odpovědět
David (2)
9.1.2017
11:14

@Franta: dekuji za odpoved.. jen jeste malý dodatek.. ja jsem si cetl ostani komenare zde na foru, a uz jsme to pochopil, ale kamaradi co uz v USA byli mi prave rikali ze jim na email prisli asi 4 dokumenty který si vytiskli s potvrzenim o schvaleni atd… (takže jsi tu estu asi vyrizovali na jinem webu) a ja teda ty dokumenty dostanu az na letisti pri predlozeni letenky?? nejakou modoru kartu atd., a to budu vyplnovat az pred vstupem do letadla?? plus nevadi ze potvrzni o schvaleni ktery si vytisknu z te stranky je v cestine?? omlouvam se mozna za babnální otazky ale jsem opravdu nezkusneny a nerad bych aby se neco pohnojilo, nebo na posledni chvili lital po letisti a neco zhanel, dukuji

Odpovědět
Franta (1559)
9.1.2017
11:30

@David:
ESTA neřeš, je to v systému. A pro jistotu stačí jen to číslo, jazyk je jedno. Kámoši to měli asi odjinud nebo si to spletli s něčím jiným.
Vyplňovat budeš celní prohlášení, to většinou rozdávají v letadle před přistání. Případně je u stolečků v hale před imigračkou.

Odpovědět
David (1)
14.1.2017
20:43

Zdravím, v roce 1998 jsem pobýval 7 měsíců v USA, přičemž jsem měl pouze povolení na 6 měsíců…následně v roce 1999 jsem opět letěl do USA a nebyl jsem vpuštěn.
Mám tuto skutečnost přiznat a odpovědět kladně na dotazy týkající se právě těchto skutečností nebo je to dlouho a nemusím se obávat? Resp znamenalo by přiznání těchto skutečností automatické zamítnutí ESTA? Má smysl volat na ambasádu a zjišťovat své možnosti?
Předem děkuji za odpověď

Odpovědět
Mesi (282)
14.1.2017
23:23

@David: Doporucuji neztracet cas s ESTA a rovnou pozadat o turisticke vizum.

Odpovědět
Franta (1559)
14.1.2017
23:32

@David:
Pokud bys to přece jen zkoušel, tak bych odpověděl popravdě. Je to dlouho, ale záznam určitě někde bude.
Ale přiklonil bych se k Mesimu a doporučil rovnou ambasádu.

Odpovědět
Marie (1)
19.1.2017
10:21

Dobrý den,
provedla jsem platbu v sobotu 14.1., peníze mi z účtu okamžitě strhly, ale mám to pořád evidované jako nezaúčtovaná transakce (na pobočce banky mi bylo sděleno, že z jejich strany proběhla platba v pořádku). V sobotu končí splatnost platby a žádost o ESTA mi propadne, nevím jak dále postupovat, odjíždím už příští týden.. Pokud zaplatím svoji žádost znovu z jiné banky, transakce může trvat i dva dny a je zde riziko, že mi žádost dříve propadne. Děkuji.

Odpovědět
Petr Novák (1807)
19.1.2017
19:32

@Marie: Dobrý den, Marie,
a jaký stav se zobrazuje u ESTA? Pokud je ESTA schválena, je vše v pořádku.

Odpovědět
Nikola (1)
29.1.2017
13:33

Zdravím,
chtěla bych se zeptat, když jsem uvedla, že v USA mám jen přestup (letím do Dominikánské republiky) a třeba za rok bych chtěla cestu ukončit přímo v USA (např. v Miami), musím žádat o novou registraci nebo někde něco aktualizovat nebo se mě kdyžtak zeptají na imigračním a tam jim vysvětlím, že tentokrát jedu na dovolenou jen do USA?

Odpovědět
Petr Novák (1807)
29.1.2017
18:29

@Nikola: Ahoj Nikolo, pokud se do té doby nevdáš, nebudeš mít nový cestovní pas, nebo se nezmění odpověď na některou bezpečnostní otázku, tak není nutné na ESTA nic měnit.

Odpovědět
Silvia (7)
31.1.2017
16:33

Dobrý deň môžem poprosiť o info tiež mám platnú Estu ešte rok a pár dní letím cestovať po CA, žiadne dôležité údaje sa nezmenili typu číslo pasu a atd. Zmenila sa však cielova destinácia pred časom ked som o Estu žiadala som uviedla moju adresu v NY. Nikde na ofic stránke sa nepíše o poptrebnom update, ďakujem a fakt skvelá stránka o USa :-)

Odpovědět
Franta (1559)
31.1.2017
17:58

@Silvia:
Pokud je ESTA platná, tak na ni můžeš cestovat. Změna destinace nevadí.

Odpovědět
Rudolf (2)
2.2.2017
12:17

Dobrý deň,
chcem ísť celá rodina v lete do USA a moje rodičia už nežijú a manželke žije len otec. Čo máme napísať do kolónky zamestnanie už nežijúcich rodičov?
ďakujem

Odpovědět
Franta (1559)
2.2.2017
12:25

@Rudolf:
Asi bych napsal zemřel/a, died.

Odpovědět
Rudolf (2)
2.2.2017
13:16

Až teraz som si všimol že u rodičov sa vypisujú len mená, nie ostatné údaje. Moja chyba. Ale ďakujem za odpoveď.

Odpovědět
Matúš (1)
3.2.2017
13:56

@Vojta: Připustí, ale je třeba úředníka zdvořile požádat a vysvětlit důvod.

Odpovědět
Václav (30)
5.2.2017
12:46

Ahoj,

letos na podzim plánuji cestu do Los Angeles.

Chtěl jsem se zeptat, když si vyplním žádost ESTA a mám jí už schválenou, a pak by před odjezdem došlo k nějaké změně, třeba počet osob, které se mnou budou cestovat, nebo změna termínu, od kdy do kdy tam budu nebo k jakékoliv změně údajů, které se do té žádosti vyplňují, co musím udělat? Musím vyplnit novou žádost, nebo dá se to u té stávající žádosti nějak upravit? A pokud se to dá upravit, tak jí asi musí znovu schválit, je to tak?

A je to tak, že pas, na který cestují musí být platný po celou dobu pobytu v USA až do návratu? Co kdyby nastala situace, že by měl už třeba jeden den po platnosti?

Děkuji moc.

Odpovědět
Jarmil (1)
5.2.2017
14:23

@Václav:
Otázky a odpovědi na stránce US ambasády
Platnost mého pasu brzy vyprší. Můžu ještě vycestovat do Spojených států?
Pokud platnost Vašeho pasu vyprší až po Vašem odjezdu ze Spojených států, můžete cestovat. Česká republika patří do skupiny zemí, které patří do “Klubu šesti měsíců”, a občané České republiky mohou tedy cestovat do Spojených států i když platnost jejich pasu je kratší než 6 měsíců.

Den po platnosti = neplatný pas = nemůžeš cestovat.

Odpovědět
Václav (30)
5.2.2017
16:31

@Jarmil:
Děkuji moc za odpověď. A můžu se ještě zeptat, toto jsem v těch „Otázkách a dpovědích“ nenašel, jak by to tedy bylo, kdybych už měl vyplněnou a schválenou žádost ESTA, a pak by došlo ke zmeně nějakých údajů, které se do té žádosti vyplňují, např. počet osob, které se mnou budou cestovat, nebo datum a příjezdu a odjezdu? Musel bych vyplňovat novou žádost nebo by stačilo upravit tu stávající? A pokud bych musel vyplnit novou žádost, tak musel bych tu stávající nejdříve nějak zrušit? A pokud by stačilo jen upravit údaje v té stávající, která už byla schválena, tak předpokládám, že po té změně údajů bude muset být znovu schválena, je to tak?

Děkuji moc

Odpovědět
Petr Novák (1807)
5.2.2017
18:55

@Václav: Ahoj,

změna termínu nebo destinace nehrají roli, ESTA je stále platná a není třeba nic upravovat. Nová ESTA je potřeba, pokud se změní číslo pasu, rodinný stav, jméno nebo odpověď na některou z bezpečnostních otázek.

Ano, cestovní pas musí být platný po celou dobu pobytu.

Odpovědět
Adam Maslanka (1)
5.2.2017
20:11

Dobrý den,

chci se zeptat zda mi schválí ESTU, když žiju již třetím rokem v Anglii?Vyplnuji adresu trvalého bydliště v Čr a adresu současného pobytu zde v UK ? Bude to v pohodě. Předem díky za odpověd

Odpovědět
Petr Novák (1807)
5.2.2017
21:29

@Adam Maslanka: Dobrý den, Adame,
toto by (ne)schválení ESTA nemělo ovlivnit. Problém by byl třeba nelegální pobyt v USA nebo za mřížemi.

Odpovědět
Václav (30)
5.2.2017
22:50

@Petr Novák:
Ahoj,

dobře, děkuju moc, teď už je mi to jasné. Nic z toho se mě tedy snad týkat nebude. Můžu se ještě zeptat, jen abych věděl, když dojde na to, že se musí vyplňovat nová ESTA, tak stačí jen jednoduše vyplnit novou ESTU, úplně stejně, jako když jí vyplňuju poprvé nebo musím nějak tu předchozí zrušit nebo někam napsat, že vyplňuji novou a potřebuji tu stávající zrušit, aby nedošlo k nějakým nedorozuměním?

Pak bych se ještě chtěl zeptat, předem se omlouvám, pokud vadí, že tento dotaz píšu pod tento článek, kohokoliv, kdo s tím má nějakou zkušenost, jak to chodí s místními SIM kartami? Plánuji, že bych si koupil místní SIM kartu, vím, že existují různí místní operátoři, od kterých si můžu simku zakoupit, myslím, že jsem četl, že nejpoužívanější operátor je H20, ale co se týká aktivace, tak se celá údajně dělá nějak úplně jinak, než na co jsme zvyklí tady u nás a stále mi to nějak není úplně jasné, jak se to všechno dělá.. Myslím, že to údajně lze aktivovat až na místě, musím nějak zakoupit kredit, ale vážně o tom nic moc nevím. A také, jestli je potřeba mít na tu sim kartu třeba nějak nastavený mobil, aby mi to fungovalo, jak má. Ocenil bych jakoukoliv radu, ohledně toho, jak se to celé dělá od někoho, kdo s tím má nějakou zkušenost.
Plánuji používat Google mapy a také budu používat Uber, jako jeden z prostředků přepravy, takže rozhodně budu potřebovat mobilní data a nemůžu si dovolit, abyby mi to tam z nějakého důvodu nefungovalo…

Děkuji moc

Odpovědět
Petr Novák (1807)
6.2.2017
3:18

@Václav: Ahoj Vašku, jednoduše vyplníš novou ESTA, stará se nijak neruší.

Přečti si komentáře u následujícího článku, jsou tam fajn tipy na internet v mobilu v USA. Doporučuji si s sebou vzít druhý telefon, pokud již nemáš telefon dvousimkartový.

Telefon není třeba nastavovat, jen si ohlídej velikost SIM karty. Používá se klasická velikost (nejstarší telefony), microSIM (starší telefony) a nanoSIM (nejnovější telefony).

Odpovědět
Romana (1)
6.2.2017
19:21

Dobrý den, budu cestovat do USA se synem 15let. Mám si prosím udělat esta skupina nebo pro jednotlivce a tam někde se vyplní syn. Nebo musí mít svoji? Na začátku je totiž napsáno, že je esta pro starší 18ti let. Moc děkuji za odpověď

Odpovědět
Petr Novák (1807)
6.2.2017
20:54

@Romana: Dobrý den, Romano, můžete vyplnit skupinovou ESTA. Ušetříte tak čas.

Odpovědět
Václav (30)
8.2.2017
12:01

@Petr Novák:
Dobře, super, díky moc!

Odpovědět
Petr (1)
8.2.2017
13:24

Dobrý den, již mám registraci ESTA schválenou, ale v údajích o cestě jsem v otázce zda cestuji do USA v rámci cesty do jiné země dal omylem volbu ano a potřebuji to změnit. Je nějaká možnost? Díky za info. Petr

Odpovědět
Petr Novák (1807)
8.2.2017
15:42

@Petr: Dobrý den, Petře, když byla ESTA schválena, tak není třeba nic měnit. Můžete vycestovat.

Odpovědět

Dobrý den, děkuji za odpověd na můj předchozí komentář a měl bych ještě jeden možná hloupý dotaz ale přeci u otázky v ESTE

Informace o kontaktním bodu v USA
Jestliže cestujete za příbuznými či kamarády, vyplňte jejich kontaktní údaje. Pokud žádný kontakt v USA nemáte, zadejte do kolonek Unknown a do telefonního čísla nuly.

Za kamarády do necestuji ale při cestě kterou pojedu znám bývalého spolužáka který žije v LA a v SF znám kamarádku která je občanem USA ale ani nemám v plánu se s nima scházet. Mám je v ESTE zminit nebo to můžu přejít ? děkuji

Odpovědět
Petr Novák (1807)
12.2.2017
16:28

@Kuba: Zdravím Jakube, já bych tam kontakt neuváděl a u pohovoru se o něm nezmiňoval. Pokud to neprozradíte sám, tak na to při pohovoru nepřijde řeč. To jedině v případě, kdy budete podezřelý a budete vybrán na secondary inspection. Ale to nehrozí, pokud jste v USA nepřetáhl pobyt a skutečně tam jedete s čestnými úmysly.

Odpovědět
Denisa (1)
12.2.2017
18:39

Dobrý den, v květnu poprvé letím do USA (New York), ESTA mi již byla schválena, nicméně jsem si před vyplněním pečlivě nepřečetla Vaše pokyny a v kolonce kontaktní bod v USA jsem napsala UNKNOWN, ovšem bez vyplnění telefonu mě to dál nepouštělo a vyplnila jsem číslo mamky, která pojede se mnou (jakože kontakt na někoho jiného, což teď už vím, že je blbost). A pak jsem klasicky vyplnila zaměstnavatele i svoji pracovní pozici, přestože jsem v současné době na rodičovské dovolené. A moje otázka zní, jestli tyto skutečnosti nebudou nějakým problémem na imigračním, v angličtině zrovna neexceluji :) Moc díky za odpověď.

Odpovědět
Petr Novák (1807)
13.2.2017
7:36

@Denisa: Pokud byla ESTA schválena, tak by s tím problémy být neměly. Základ je nebýt nervózní a nelhat. :)

Odpovědět
Michaela (1)
13.2.2017
15:27

Dobrý den,píšete, že do kolonky Národní identifikační číslo máme napsat RČ bez lomítka, ale v nápovědě při vyplňování Esty se píše: zadejte číslo dokladu totožnosti (jiného než cestovního pasu), který byl vydán ve vaší zemi. To chápu, že se má zadat číslo OP. jak je to tedy správně ? Děkuji za info.

Odpovědět
Petr Novák (1807)
13.2.2017
20:41

@Michaela: Dobrý den, ono to je v podstatě jedno, kolonka nemá bezprostřední vliv na (ne)schválení ESTA. Má jednoznačně identifikovat dotyčnou osobu. A číslo občanského průkazu není jednoznačná identifikace, protože se po vystavení nové občanky změní. Jediné číslo, které člověku zůstane po celý život, je rodné číslo, které je uvedeno na rodném listu.

Odpovědět
Michaela (4)
18.2.2017
3:59

Dobrý den chci se zeptat jak dlouho před odjezdem do USA musím mít vyřešené ESTA a vízum. Díky

Odpovědět

@Michaela: At least on the Check-in at the airport.

Odpovědět
Franta (1559)
18.2.2017
11:38

@Michaela:
Týden předem by mohl stačit. Ale nedoporučuji to nechávat na poslední chvíli, já ji vyřizoval měsíc a něco před cestou. Může se stát, že ESTA neschválí a bude se muset jít na ambasádu zkusit získat vízum.
Na stránkách ESTA je, že bude odpověď sdělena obvykle do 72 hodin. Většinou je to o dost rychleji. Já to měl cca do 15 min, i další lidi, co znám.

Odpovědět
Petr Novák (1807)
18.2.2017
13:03

@Michaela: Pokud jste nepobývala v USA nelegálně, nebyla odsouzená, nezamítli vám vízum a vůbec jste „bezproblémová“, stačí pár dní před odletem. Resp. teoreticky to stačí až na letišti, ale je lepší si nechat rezervu, jak píše Franta.

Pokud se dá očekávat zamítnutí ESTA (třeba kvůli vyhoštění, nelegální práci atd.), tak je lepší žádat co nejdříve, aby byl prostor na vyřízení víza.

Odpovědět
Alice (1)
21.2.2017
14:26

Dobrý den, s kamarády chceme letět za měsíc do USA, chtěli bychom vyplnit žádost ESTA jako skupina. Jeden z nich byl asi před 2 lety trestán za přestupek řízení vozidel pod vlivem omamných látek (marihuany) – je jen občasný uživatel. Nevíme si rady s první (Trpíte tělesným nebo duševním postižením, nebo jste-li uživateli drog či jste na nich závislí, nebo v současné době trpíte některou z následujících chorob?) a druhou (Porušili jste někdy zákon týkající se držení, užívání či distribuce nelegálních drog?) otázkou.
Co bychom podle Vás měli vyplnit, tak aby údaje byly pravdivé?

Odpovědět
sylvie (1)
21.2.2017
15:38

dobrý den, tak si tady pročítám co potřebuji na svoji první cestu do USA. V celku to chápu ALE ZARAZILO MĚ TEN POHOVOR S IMIGRAČNÍM PRACOVNÍKEM. jsem trestně bezúhonná to strach nemám a  v Americe jsem nikdy nebyla ale spíš mám obavu z toho že mu nebudu rozumět. Sice tak nějak umím trochu ale myslím že v realitě je to úplně jiné s nimi mluvit. tak moje otázka zní? jak se s pracovníkem domluvím ? pokud by se mi dostalo odpovědi byla bych moc ráda, to víte jela bych poprvé a jsem ve značných rozpacích. přeci JENOM JE TO ASI TROCHU JINÉ NEŽ KDYŽ JEDU DO Španělska DĚKUJI ZA ODPOVĚD Sylvie

Odpovědět
Franta (1559)
21.2.2017
18:03

@sylvie: No… Domluvíš se anglicky.
Jak píšeš „tak nějak umím trochu“, to by mohlo stačit. Když ne, tak rukama nohama. Taky píšeš, že si to tady pročítáš, tak koukni na Imigrační kontrola v USA: Jak jí úspěšně projít a taky Pohovor s imigračním úředníkem po příletu do USA: Vaše zážitky a zkušenosti. Je tam rada udělat si „tahák“ s otázkami a odpovědmi. Buď ho použiješ pro sebe nebo ho rovnou dáš imigračnímu s tím, že já nespík engliš. Takže žádné obavy, ono se to nějak udělá.

Odpovědět
Petr Novák (1807)
21.2.2017
20:14

@sylvie: Ahoj Sylvo, doporučuji si napsat tahák s odpověďmi na dotazy úředníka. Mám reference od lidí, že to funguje. :-)

Odpovědět
Pavel J. (1)
24.2.2017
11:17

Zdravím, při vyplňování žádosti o ESTA jsem se zdárně dostal až ke kroku číslo 5 „Review Application“, ve kterém mám všechny potřebné údaje doplněny a serverem zkontrolovány, (vizuálně odfajfknuty). Vše se teda zatím tváří, že je procesně OK a mohl bych se tímto posunout k poslednímu kroku číslo 6 „Pay“, přes tlačítko „Next“. Nicméně se mi to nedaří, neboť se mi opakovaně dokola neustále vrací obrazovka zpět na kolonky „Ověření“ v kroku 5 (které mám dle mého správně vyplněné, tj. rámečky jsou všechny šedé, ne červené – výzva k provedení opravy údaje pro neshodu). Přehlédl jsem snad něco důležitého ve vyplňování v předchozích krocích, že mne to nepustí k finální platbě? Díky za odpověď.

Odpovědět
Lukáš (84)
24.2.2017
13:44

@Pavel J.:
Těžko se radí, když to nevidíme, ale určitě jsi něco přehlédl, pročti si to pořádně znovu a znovu.
Já ESTU napoprvé měl bez problémů, ale vím že kamaráda do také v tomto kroku nechtělo dál pustit. Tuším že tam měl obráceně JMÉNO a PŘÍJMENÍ…proto se to neschodovalo a už byl dost zoufalý než jsem mu to překontroloval…přitom taková blbost :D

Odpovědět
Petr (2)
25.2.2017
1:10

Zdravím,

z pro mě neznámeho důvodu jsem při vyplňování ESTA zaškrtl políčko „zda je USA pouze tranzitní země“ ANO. Tudíž to po mě nechtělo konkrétní místo pobytu a já si toho všiml až po zaplacení a schválení. Prosím o radu co dělat, když tam za dva týdny jedu na dovolenou. Mám si zaplatit novou ESTA? Nebude problém v duplicitě?

Děkuji vám za rady,

Petr

Odpovědět
Petr Novák (1807)
25.2.2017
1:46

@Petr: Ahoj Petře, ESTA byla schválena, takže to nijak neřeš. „Změnily se ti plány.“ Žádat o novou je zbytečné, ta stávající platí 2 roky, nebo do konce platnosti pasu.

Odpovědět

Děkuji za odpověď. Mám ještě doplňující dotaz. Po prozkoumání mé schválené ESTA jsem si všiml další chyby. Opět netuším z jakého důvodu (asi jsme byl unavený) jsem místo rodného čísla do kolonky „national identification number“ napsal „CZE“. Asi jsem myslel, že se jedná o nějaký národní kód a ne číslo. Nejsem si jist zda jsou tyto informace důležité pouze pro schválení, nebo z toho mohu mít nějaké problémy až na místě.

Děkuji za rady,

Petr

Odpovědět
Franta (1559)
25.2.2017
12:58

I tak ti to schválili, takže „jejich chyba“. Kdyby se ptali, tak řekni, že jsi se spletl.

Odpovědět
Ondra (1)
27.2.2017
22:11

Dobrý den,

rád bych se Vás zeptal zda mám nějakou šanci dostat se do (USA) Miami na dovolenou (30dni), když jsem byl ve výkonu trestu necelé dva roky za držení drog.Za 6 měsíců budu mít Čistý trestní rejstřík to by mohlo taky trošku pomoct, nevíte? Netuším na koho.se.obrátit. Mrzí mě má minulost. Zajímá mě zda se budu moct do USA konečně podívat.Děkuji Vám za odpověď.

Hezký večer.

Odpovědět
Petr Novák (1807)
28.2.2017
20:39

@Ondra: Ahoj Ondro,
pokud v ESTA čestně přiznáš, že jsi byl ve výkonu trestu za držení drog, spíše dojde k zamítnutí žádosti. Poté budeš muset jít na ambasádu a žádat o turistické vízum. To si vyžádá vysvětlování a dokazování, ale myslím si, že do USA tě nakonec pustí.

Zamítnutí není samozřejmé, je to můj odhad.

Odpovědět

Přispějte svým dotazem nebo osobní zkušeností

Než se na něco zeptáš, přečti si prosím článek a předchozí komentáře. Všechny nové příspěvky osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.