Návod jak vyplnit formulář ESTA pro vstup do USA bez víza

Cestovní registrace ESTA umožňuje vycestovat do USA bez nutnosti žádat o vízum. Formulář ESTA je k dispozici online, jeho vyplnění zabere asi 10-15 minut. V tomto článku pro vás mám obrázkový návod a vzor, jak správně vyplnit ESTU.

Návod jak vyplnit formulář ESTA nutný pro vstup do USA bez víza | © Pixabay.com

Cestovní registrace ESTA pro bezvízový vstup do USA

 • Kdo může cestovat do USA na ESTA?
  Žádost ESTA mohou vyplnit osoby, které cestují do USA za účelem obchodní cesty, nebo turistiky za předpokladu, že doba pobytu nepřekročí 90 dní. Žadatel musí být občan ČR, Slovenska, nebo jiné země zařazené do programu Visa Waiver Program (VWP). Vycestovat lze pouze na biometrický pas.
 • Kdy vyplnit ESTA
  Američané doporučuji o ESTA požádat přinejmenším 72 hodin před odletem. S kratším časem roste riziko, že rozhodnutí nezískáte včas.
  Já doporučuji ESTA vyplnit ihned po zakoupení letenek. V případě zamítnutí ESTA musíte žádat o cestovní vízum, vyřízení se může protáhnout na dva týdny.
 • Poplatek za cestovní registraci ESTA
  Cena cestovní registrace ESTA je 14 $ (336,69 Kč). Z toho 4 $ (96,20 Kč) jsou nevratný poplatek za vyplnění formuláře a 10 $ (240,49 Kč) daň na podporu cestování. Při neschválení registrace ESTA se 10 $ vrací.
 • Jaká je platnost registrace ESTA do USA?
  Délka platnosti ESTA jsou 2 roky. Opakovaný vstup je možný.
  Nová ESTA je nutná, jen pokud vypršela doba její platnosti, máte nový pas, změnilo se vaše jméno, občanství, pohlaví, nebo odpověď na kteroukoliv z otázek týkajících se způsobilosti.
 • Kde vyplnit formulář ESTA v češtině
  ESTA vyplňujte výhradně na oficiální stránce esta.dhs.gov.
  Jakýkoliv jiný web je neoficiální, nedoporučuji ho využívat. V lepším případě přeplatíte až tisíce korun, v horším může být následkem neschválení cesty.
 • Jak dlouho trvá vyřízení ESTA
  Vyplnění formuláře a úhrada poplatku zabere 10-15 minut.
  Schvalování žádosti ESTA je většinou otázkou vteřin. Jen pokud je nutný ruční zásah úředníka, může se proces protáhnout na pár desítek minut.
 • Schválená ESTA neznamená povolení vstupu do USA
  Navzdory mýtům schválená ESTA neznamená povolení vstupu, dotyčného pouze opravňuje vycestovat do USA.
  Po příletu do USA je nutné projít pohovorem s imigračním úředníkem. Ten rozhodne o povolení, nebo zamítnutí vstupu. Na některých evropských letištích (např. Amsterdam) probíhá již předpohovor.
 • Jak vysoká je pravděpodobnost zamítnutí registrace ESTA?
  Jestli jste nebyli z USA vyhoštěni, nepobývali tam nelegálně a nepředstavujete pro zemi bezpečnostní riziko, pravděpodobnost zamítnutí registrace ESTA je minimální. Máte-li obavy z neschválení, pravdivě vyplňte i nepovinné položky.

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Přečtěte si další otázky o ESTA, nebo napište do diskuze pod článkem.

Návod jak vyplnit formulář ESTA

Oficiální stránky ESTA

Oficiální žádost o registraci ESTA do USA

Jediný oficiální web ESTA je https://esta.cbp.dhs.gov/esta, jinde žádost nevyplňujte. Stránku si můžete zobrazit česky přes volbu vpravo nahoře.

Pro vyplnění žádosti klikněte na Nová žádost, po ruce mějte biometrický pasplatební kartu. Bez biometrického pasu není možné ESTA vyplnit.

Aktualizace ESTA a ověření platnosti je možné po kliknutí na Zkontrolovat aktuální žádost. Znát musíte buď číslo ESTA, nebo číslo pasu.

Vzor formuláře ESTA česky

Zažádat o novou registraci ESTA

 • Jednotlivá žádost
  Zvolte, pokud do USA cestujete jako jednotlivec.
 • Skupina žádostí
  Můžete vybrat, jestliže do Ameriky cestujete jako rodina či skupina.
  Každý člen skupiny sice musí mít svoji vlastní ESTA, ale tato volba vám usnadní vyplňování formuláře. Je to rychlejší a pohodlnější, třeba poplatek lze uhradit dohromady za všechny členy.
Žádost ESTA

Prohlášení o ESTA pro bezvízový styk

Pročtěte si bezpečnostní upozornění, pak klikněte na Potvrdit a pokračovat.

Další stránka se opět týká prohlášeních. Pro pokračování je nutné v obou částech potvrdit přečtení, teprve poté lze kliknout na tlačítko Další.

Jak vyplnit formulář ESTA

Údaje o žadateli

Údaje o žadatelích se vyplňují v angličtině (bez háčků a čárek), každý člen skupiny musí mít vlastní žádost. Pro nápovědu stačí kliknout na šedý otazník v kroužku vpravo od popisku políčka.

 • Příjmení
  Jestliže vaše příjmení obsahuje přehlásky, použijte zápis jména ze strojové zóny pasu. Pan Müller tak do žádosti napíše Mueller.
 • Jméno
  Vyplňte své křestní jméno tak, jak je uvedeno v pasu.
 • Město narození
  Pokud údaj neznáte, napište do políčka UNKNOWN.
 • Země narození
  Československo v seznamu není, vyberte Czech Republic, nebo Slovakia.
 • Číslo cestovního pasu
  Číslo českého cestovního pasu má 8 číslic.
 • Státní občanství
  Vyberte státní občanství uvedené v cestovním pasu.
 • Národní identifikační číslo
  Do pole National Identification Number napište rodné číslo bez lomítka.
 • Datum vydání
  Napište datum vydání cestovního pasu.
 • Vydávající země
  Vyberte zemi vydání cestovního pasu.
 • Osobní identifikační číslo
  Nevyplňuje se.
 • Datum vypršení platnosti
  Napište datum platnosti cestovního pasu.
 • Vystavila vám někdy nějaká jiná země pas, nebo občanský průkaz pro cestování?
  Jestliže máte jen český (slovenský) pas, vyberte Ne. Pokud máte cestovní pasy dvou různých zemí, zvolte Ano a vyplňte dodatečné kolonky.
 • Jste ještě nyní občany nebo státními příslušníky další země?
  Pokud máte jen jedno občanství, zvolte Ne. Máte-li více občanství, vyberte Ano a vyplňte dodatečné informace.
 • Jste občany nebo státními příslušníky ještě další země?
  To samé. Máte-li jen jedno občanství, zvolte Ne.
 • Rodiče
  Pořadí otec/matka nehraje roli, položku vyplňte i po úmrtí rodiče. Neznáte-li jméno svého otce, napište do obou kolonek UNKNOWN.
 • Řádek adresy 1
  Napište adresu – třeba Americká 505/12
 • Řádek adresy 2
  Nemusíte vyplňovat
 • Číslo bytu
  Nemusíte vyplňovat
 • Město
  Napište město pobytu – např. 50002 Hradec Kralove
 • Stát/provincie/kraj
  Napište kraj – třeba Kralovehradecky kraj.
 • Země
  Vyberte zemi pobytu.
 • Typ telefonu
  Vyberte z nabídky domů/do práce/mobilní/jiný.
 • Předvolba země + telefonní číslo
  Do prvního políčka napište +420, do druhého telefonní číslo.
 • E-mailová adresa
  Zadejte e-mailovou adresu, kterou používáte
 • Potvrdit e-mailovou adresu
  Znovu zadejte stejný e-mail
 • Máte nebo měli jste zaměstnavatele?
  Pokud jste, nebo jste již byli zaměstnaní, OSVČ nebo třeba student, vyberte Ano. Pokud jste nyní nezaměstnaní, zadejte informace o bývalém zaměstnavateli.
 • Název pracovní pozice
  Nepovinná položka, můžete do ní uvést název své pracovní pozice.
 • Název zaměstnavatele
  U studentů a žáků můžete uvést Student, u OSVČ Self-employed, u dětí Child, u rodičovské dovolené Stay-at-home parent, u osob v domácnosti Homemaker, nebo jiný výraz vystihující vaše zaměstnání.
 • Řádek adresy 1
  Napište adresu zaměstnavatele, nebo školy. Pokud nevymyslíte, co do kolonky napsat, zadejte Unknown.
 • Město
  Zadejte město, ve kterém sídlí váš zaměstnavatel.
 • Stát/provincie/kraj
  Napište kraj, ve kterém sídlí váš zaměstnavatel.
 • Země
  Vyberte zemi, ve které sídlí váš zaměstnavatel.
 • Předvolba země + telefonní číslo
  Nepovinná položka, zadat můžete telefon na vašeho zaměstnavatele.

Zadané informace si pečlivě zkontrolujte, poté klikněte na tlačítko Další.

Cestovní registrace ESTA do USA

Údaje o cestě

Na stránce se vyplňují informace o aktuální cestě do USA.

 • Cestujete do USA v rámci cesty do jiné země?
  Ne – cestujete do USA, můžete se podívat do Mexika, nebo Kanady.
  Ano – letíte třeba do Peru a v USA máte pouze mezipřistání.
 • Informace o kontaktním bodu v USA
  Jestliže cestujete za příbuznými či kamarády, vyplňte jejich kontaktní údaje. Pokud žádný kontakt v USA nemáte, zadejte do kolonek Unknown a do telefonního čísla nuly.
 • Adresa pobytu v USA
  Nepovinná položka, můžete do ní uvést adresu hotelu, nebo jen název města, kde budete pobývat.
 • Nouzové kontaktní údaje v USA a mimo USA
  Povinná položka – zadejte kontakt na osobu, která s vámi do USA necestuje. V případě vašeho ohrožení bude tato osoba kontaktována. Alternativně je možné do kolonek napsat Unknown (nedoporučuji).

Zadané informace si pečlivě zkontrolujte, poté klikněte na Další.

Návod na vyplnění formuláře ESTA pro cestu do USA

Otázky týkající se způsobilosti

Na další stránce pravdivě vyplňte několik otázek. Lež je považována za trestný čin. To proto, aby bylo nežádoucím osobám snazší znemožnit vstup do USA.

 1. Trpíte tělesným nebo duševním postižením, nebo jste-li uživateli drog či jste na nich závislí, nebo v současné době trpíte některou z následujících chorob?
 2. Byli jste někdy zatčeni či usvědčeni z trestného činu, který měl za následek závažné škody na majetku nebo vážnou újmu jiné osobě nebo státnímu orgánu?
 3. Porušili jste někdy zákon týkající se držení, užívání či distribuce nelegálních drog?
 4. Snažíte se zapojit nebo zapojili jste se někdy do teroristické činnosti, špionáže, sabotáže nebo genocidy?
 5. Dopustili jste se někdy podvodu nebo zkreslení informací o sobě nebo jiných s cílem získat nebo napomoci jiným získat vízum nebo dosáhnout vstupu na území USA?
 6. Hledáte v současné době v USA zaměstnání, případně byli jste v minulosti v USA zaměstnání bez předchozího povolení od vlády USA?
 7. Bylo vám někdy zamítnuto udělení víza USA, o které jste zažádali na svůj stávající či dřívější cestovní pas, případně bylo vám někdy odepřeno vpuštění na území USA nebo jste stáhli žádost o vpuštění na území USA v místě vstupu?
 8. Zůstali jste někdy na území USA po delší dobu, než na kterou jste měli povolení udělené vládou USA?
 9. Cestovali jste po 1. březnu 2011 (včetně) do Iráku, Sýrie, Íránu nebo Súdánu, nebo jste tam byli?

Kladná odpověď na devátou otázku znamená povinnost žádat o vízum do USA.

Pro pokračování zaškrtněte část Osvědčení. Pokud žádost vyplňujete pro někoho jiného, je nutné zaškrtnout Pouze pro třetí strany.

ESTA - Visa Waiver Program

Zkontrolovat žádost

Na předposlední stránce si zkontrolujte všechny části povolení ESTA. V každé sekci je nutné kliknout na tlačítko Potvrdit a pokračovat.

V závěrečné části ověření znovu vyplňte své číslo pasu, vydávající zemi pasu, příjmení a datum narození. Pak klikněte na Další. Pokud některé z údajů nesouhlasí, zobrazí se upozornění a výzva k opravě.

Jak vyplnit cestovní registraci ESTA

Platba žádosti ESTA

Poslední stránka se týká platby cestovní registrace. Jedinou dostupnou metodou je platební karta (debetní i kreditní).

ESTA není možné uhradit složenkou, převodem na účet, nebo poštovní poukázkou. Jestliže nemáte platební kartu pro platby přes internet, poproste o zaplacení příbuzného či kamaráda.

Doporučuji si udělat screenshot stránky, na které je číslo žádosti i číslo cestovního pasu. Zašlete si ho na svoji e-mailovou adresu.

Status cestovní registrace ESTA

Po úhradě poplatku budete přesměrováni na stránku s výsledkem. Zobrazí se jedna ze tří zpráv:

 • Authorization Approved
  Gratuluji, ESTA byla schválena. Do USA můžete vycestovat bez víza.
 • Authorization Pending
  Vaše ESTA čeká na posouzení. Stav žádosti si ověřte později, čekat můžete v krajním případě až 72 hodin.
 • Travel Not Authorized
  Bohužel, ESTA byla zamítnuta. Musíte požádat o vízum do USA.

Rozhodnutí je dostupné pouze na oficiálním webu, žádný e-mail nečekejte.

Výsledek registrace ESTA není nutné tisknout, resp. celníci papír nevyžadují. Může se však stát, že vás o předložení požádá letecká společnost. Doporučuji si výsledek poslat na e-mail a zároveň uložit jako obrázek do telefonu.

Diskuze k článku (778 komentářů)

Tomáš (3)
15.3.2017
8:55

Dobrý den,

chtěl jsem se zeptat, mám platný potvrzení dokumentu ESTA do roku 2018, ale mám tam místo pobytu San Francisco a nyní plánuji jet na Floridu, mám si kvůli tomu aktualizovat údaje? Dokument ESTA mám u sebe, ale tehdy mi ho vyplňovala cestovní kancelář, abych mohl aktualizovat údaje, musím znát nějaké heslo, či mi postačí údaje, které mám na dokumentu ESTA.

Děkuji
Tomáš

Odpovědět
Franta (1872)
15.3.2017
9:18

@Tomáš:
Na ESTA se můžeš podívat na ofiko stránce, jen zadáš potřebné údaje. Klikni na Zkontrolovat stávající žádost.
Pokud je ESTA platná, tak můžeš cestovat i jinam něž poprvé.

Odpovědět
Tomáš (3)
15.3.2017
10:30

Děkuji za odpověď a asi bude lepší změnit adresu pobytu (na tu současnou)

Odpovědět
Franta (1872)
15.3.2017
11:43

@Tomáš:
Nemusíš, imigrační se zeptá, pokud ho to bude zajímat.

Odpovědět
Soňa (1)
16.3.2017
9:17

Dobrý den,

v pondělí 20.3. odlétám do USA a o ESTA jsem zažádala v úterý 14.3., bohužel přes agenturu na radu mé kamarádky (žádost ji schválili). Z agentury jsem nedostala žádný potvrzovací e-mail, ale platba proběhla. Jendá se o http://estausa.com/. Pokud zadám údaje na ofiko stránce (pouze jméno, datum narození, pas – číslo žádosti neznám) vyskočí na mne žádost nenalezena. Prosím, můžete mi poradit, mám o ESTA zažádat znovu na ofiko stránkách nebo mám čekat na vyjádření z agentury?

Děkuji moc

Odpovědět
Petr Novák (2120)
16.3.2017
10:37

@Soňa: Dobrý den, Soňo,

já bych raději ESTA vyplnit znovu na oficiálních stránkách a ESTAUSA.com požádal o vrácení peněz. Na oficiálních stránkách se v případě schválení platí 14 dolarů.

Odpovědět

Dobrý den,
včera jsem si dělal ESTA a po par minutách mi byla potvrzena(approved), tak jsem si zabookoval letenky.
A dnes rano jsem si znova zkontroloval ESTU a bylo tam (pending). Chci se zeptat jak často se toto stává. Mám dvojí občanství (Vietnamské narozením) a české jsem jsi udelal zhruba před rokem.

Odpovědět
Nikol (1)
23.3.2017
12:38

Vyplnila jsem žádost o ESTA ale po kliknutí na uhradit to nenabídlo žádnou platbu a jen přeskočilo do info okenka že byla žádost zadaná, stav platby nelze zjistit. Jak mám uhradit poplatek? Děkuji

Odpovědět
Helenka (3)
23.3.2017
15:40

Ahoj, neporadi mi někdo jak je to v případě podnikání? Jak mám vyplnit zaměstnání když v minulých 5 letech vlastním s.r.o. a naposledy jsem byla zaměstnaná v roce 2011? Děkuji.

Odpovědět
Franta (1872)
23.3.2017
18:57

@Helenka:
A co třeba podnikatel/ka?
Self-employed, contractor, businessman…

Odpovědět
Petr Novák (2120)
26.3.2017
14:17

@Helenka: Ahoj, napiš business owner.

Odpovědět
Petr Novák (2120)
26.3.2017
14:18

@Nikol: Ahoj, to je zvláštní. Když si ověříš stav žádosti, co přesně se zobrazuje? Pokud již nebude platba k dispozici, vyplň ESTA znovu.

Odpovědět
Denisa (3)
29.3.2017
21:04

Ahoj, chtěla bych se zeptat na jednu věc co se vyplňovala v žádosti o ESTA. Jde o národní identifikační číslo. Když jsem žádost vyplňovala, tak mi to psalo ať tam uvedu identifikační číslo jiné než cestovního pasu. Tak jsem tam napsala číslo občanky a ne rodné číslo. Nevadí to?

Odpovědět
Petr Novák (2120)
29.3.2017
21:22

@Denisa: Ahoj Deniso, nevadí to.

Odpovědět
Denisa (3)
29.3.2017
21:34

@Petr Novák: Dobře, děkuji Vám moc za rychlou odpověď.

Odpovědět
Oldřich (1)
30.3.2017
19:24

Ahoj,
chci se zeptat. Před 17ti lety mi byla zamítnuta žádost o turistické vízum. Zřejmě proto, že jsem byl ještě hodně mladý a nebyl schopen doložit majetek a prostředky na kontě. Nyní chci zažádat o ESTA. Je nutné zamítnutí o vízum přiznávat.

Děkuji moc za odpověď.

Odpovědět
Petr Novák (2120)
31.3.2017
21:10

@Oldřich: Ahoj Oldo, měl bys to přiznat. Vzhledem k tomu, že od zamítnutí uplynulo již 17 let, nemyslím si, že by to mělo vliv na (ne)schválení ESTA. Druhá věc je, že pas máš nový a nejspíš nebudou schopní si tě propojit.

Odpovědět
beru (5)
4.4.2017
16:00

vyplnila som formular na esta..tento..

http://www.esta.us/slovak.html

Blby ukazkovy omyl…..co teraz? …co by ste mi poradil?

Odpovědět
Franta (1872)
4.4.2017
19:07

@beru:
Jako spousta ostatních, co zažádala o ESTA na neoficiálních stránkách. Najdi si tam kontaktní formulář nebo e-mail a pošli jim žádost o zastavení vyřizování, že se ti změnili plány a nikam nejedeš. Když budeš mít štěstí, tak ti vrátí peníze, když ne, tak máš lekci pro příště.

Odpovědět
beru (5)
4.4.2017
19:43

Vdaka za odpoved :) Je to tak. Poucenie do zivota.Do smiechu mi ale dvakrat nebolo.

Pre inych, keby narazili..

1. Okamzite som volala banke.
A okamzite tej stranke/agenture som napisala , ze az po udani platby mi oznamili ze nie su oficialna stranka, ale agentura a  ziadam okamzite zastavenie platby a aplikacie Esta.

Odpovedali obratom ze zastavili.

2.Vypnila som oficialnu stranku.

Pomylila som sa, blba zbrkla nahoda.. klik na prvu stranku co mi dal vyhladavac…..ponahlala som sa, rychlo, rychlo vyplnit , nech to mam za sebouy..a az po prikaze o platbe vyslo okienko, ze my sme agentura, cakajte email od 4 do 48 hodin…,..
Zvacsa si vsetko poprezeram,overim a dnes hrrr s rozmachom bez pozerania , overovania..
Priklad pre ostatnych.Aj na nestasti inych sa clovek uci..:)

Odpovědět
Franta (1872)
4.4.2017
20:57

@beru:
Jj, zbrklost, neinformovanost, nedůslednost… bývají důvodem takovýchto chyb. Co jsem tam zběžně koukal, tak tam nikde nemají uvedenou cenu. To by mě třeba zajímalo jako jedno z prvních, než začnu uvažovat, že něco vyplním.
Hlavně, že to dobře dopadlo a stálo tě to jen nervozitu a standardních 14,- USD.

Odpovědět
beru (5)
4.4.2017
21:44

Franta, ano, presne tak.

Odpovědět
Agáta (1)
5.4.2017
8:26

@beru:
A já kráva nečtu ani články a komentáře, takže se mi včera stalo úplně to samý, akorát pro čtyři lidi. Napsala jsem jim stejně, jako ty, tak doufám, že mi to taky vyjde… :( Bance jsem ale nevolala, moc nevím, co jim říct.

Odpovědět
Franta (1872)
5.4.2017
9:40

@Agáta:
Banku požádej o storno platby, že jsi byla uvedana v omyl.

Odpovědět
Viktorie (2)
7.4.2017
20:00

Ahoj, ESTA mi konci 5.5., včera jsem si koupila letenku na 28.4., zítra chci požádat o prodloužení. Chodí mi průběžně info o platnosti ESTA , a doporučuje se dozvědět více info na https://www.esta-forms.com/
Je v pořádku ten odkaz? ESTA mi zařizováli přímo na letišti před 2 lety, protože jsem měla chybně jedno písmeno ve jméně a systém mě nepovoloval odlet již z Prahy. Poradíte, zda se mám řídit tímto odkazem a dá se požádat o prodloužení nebo je to úplně nová nezávislá zadost? Děkuji moc

Odpovědět
Franta (1872)
7.4.2017
20:33

@Viktorie:
Kdo ti doporučil ten odkaz? Netvrdím, že nefunguje (nezkoušel jsem), ale vše oficiální končí na .gov.
ESTA je https://esta.cbp.dhs.gov
Tam si najedeš na „Zkontrolovat stávající žádost“ a postupuješ podle požadavků.
ESTA se nedá prodloužit. Po skončení platnosti, je v případě další cesty, třeba požádat o novou. Pokud ti ESTA končí 5.5. 2017 a letenka je na 28.4. 2017, tak je to v pořádku. Stačí, když je ESTA platná v den vstupu na území USA. I tohle najdeš na té ofiko stránce v nápovědě.
„JE NUTNÉ ŽÁDAT O NOVOU REGISTRACI ESTA, POKUD BEHEM MÉHO POBYTU V USA VYPRŠÍ PLATNOST AKTUÁLNÍ CESTOVNÍ REGISTRACE?

Ne. Stací, když bude cestovní registrace v systému ESTA platná pri príletu do USA.“

Odpovědět
Viktorie (2)
8.4.2017
6:21

@@Franta:

Ahoj, díky. Každy měsíc 5. mi chodí E-mail o stavu povolení z adresy
admin@esta-forms.com
Tentokrat přišlo: espirace ( místo expirace ) povolení:
Tento e-mail byl odeslán automaticky, proto na něj neodpovídejte.
Vážený zákazníku
platnost Vašeho ESTA povolení končí za 1 měsíc. Další upozornění konci esta povolení obdržíte 14 dní před koncem platnosti ESTA povolení. Esta povolení si můžete prodloužit po přihlášení do on-line aplikace {0}.
https://www.esta-forms.com/

Zřejmě to mi posila ta agentura z letiště, platila jsem 795 CZK , byla jsem v šílenem stresu, bylo to zařízeno na počkání a byla jsem tehdy rada, ze jsem vůbec stihla letadlo.

Podívám se na of. stránky, které doporucujes a radej tam ověřím stav. Před tím jsem měla vízum na 10 let a mělo byt platné myslím min 6 měsíců pro vjezd do USA nebo možná šlo o platnost pasu (?), proto jsem si myslela, ze i v případě ESTA je to podobne. Takže ESTA je důležitá pouze pro vstup, jestli jsem to správně pochopila.
Děkuji moc!

Odpovědět
Franta (1872)
8.4.2017
10:02

@Viktorie:
Á ha. Tak to je ono. Letiště stres a rychle, rychle.
ESTA stojí jen 14,- USD. Klidně si tu agenturu dej do spamu nebo jim napiš, že už nechceš, aby tě dále kontaktovali.
Těch 6 měsíců u víza byl max pobyt v jednom kuse. U pasu je to platnost pasu ještě 6 měsíců po opuštění USA, ale to se nevztahuje na ČR (a další země), protože jsme v tzv „Klubu šesti měsíců“ a stačí, že pas platí v době odjezdu.
U ESTA stačí, že je platná při vstupu, to jsi pochopila dobře. Imigrační ti pak povolí do kdy můžeš zůstat a to musíš (měla bys) dodržet.

Odpovědět
Petr Novák (2120)
8.4.2017
10:48

@Viktorie: Odkaz v pořádku není, resp. není to odkaz na oficiální vládní web. Stránka patří soukromé společnosti, navíc působí velice nedůvěryhodně, neboť na ní není uveden provozovatel.

ESTA vždy vyplňuj na https://esta.cbp.dhs.gov , jak píše Franta

Odpovědět
Pavel (4)
17.4.2017
9:45

Ahoj, mám platnou estu, ale přestěhoval jsem se, tzn mám jiné trvalé bydliště. Řeší se někde tento údaj? Musím kvůli tomu zařídit novou estu? Děkuji

Odpovědět
Petr Novák (2120)
17.4.2017
17:26

@Pavel: Ahoj, pokud se změnilo jen trvalé bydliště, nemusíš žádat o novou ESTA.

Odpovědět
Barbora (2)
18.4.2017
11:00

Ahoj, když vyplňuji město, ve kterém nastupuji na palubu letadla a číslo letu, mám vyplnit z Prahy nebo z Londýna, když mám letenku s přestupem v Londýně.
Díky,

Barbora :)

Odpovědět
Petr Novák (2120)
18.4.2017
20:07

@Barbora: Ahoj Báro, vyplň tam údaje o letu z Londýna. :-)

Odpovědět
Monika (5)
20.4.2017
13:07

Dobrý den,
jsem na vyplnovani zadoti ESTA. Vybrala jsem skupinovou, chtelo to kontakt na toho, kdo spravuje skupinu, prisel mi email s cislem kupiny,ale nechce me to pustit pridat nekoho do skupiny (je prázdna). Mám pridat novou zádost? klikala jsem na pridat neuhrazenou zadost,ale nejde to (tlacitko nereaguje). prosím o info, kam dál. Děkuji

Odpovědět
Monika (5)
20.4.2017
14:04

DOBRY DEN JESTE JEDNOU. NA STRANKACH JSEM NASLA TUTO NAPOVEDU, ZNAMENA TO TEDY, ZE NEMUZU VYPLNIT ESTU PRO SVOU DCERU,CO MA PAS? JE NOVY,ALE NEBRAL SE JI OTISK PRSTU. DEKUJI (TEXT NIZE)

JE TŘEBA ŽÁDAT O ESTA JMÉNEM MÝCH DĚTÍ?

Ano, doprovázené i nedoprovázené děti (bez ohledu na věk), které jsou státními příslušníky nebo občany zemí bezvízového styku jsou povinny mít svou vlastní registraci ESTA před svou cestou do Spojených států

Pokud jste dokončili žádost ESTA pro nezletilce, můžete zaškrtnout druhou možnost v sekci vzdání se práv (pouze pro třetí strany). Měli byste pochopit podmínky ESTA v zájmu svého dítěte nebo dětí, a měli byste odpovídat na otázky a prohlášení pravdivě jako jejich zákonný zástupce.

Děti zapsané v pasu rodiče nesplňují podmínky pro ESTA. Pro splnění podmínek pro ESTA musí mít děti své vlastní (nepropadlé) pasy.

Dětský pas (Kinderreisepass) není způsobilý pro Visa Waiver Program (VWP), pokud nebyl vydán nebo prodloužen v době do 26. října 2006 včetně. Dokument pak musí splňovat požadavky běžné způsobilosti VWP, tj. musí být strojově čitelný, a je-li vydán/obnoven/rozšířen v době od 26. října 2005 včetně, digitální fotografii držitele musí být integrována do stránky biometrických osobních údajů. Všechny dětské ID (Kinderausweis) vyžadují víza a nejsou způsobilé pro VWP.

Odpovědět
Michaela (2)
21.4.2017
20:42

Dobrý den, žádala jsem o ESTU, je schválená, ale bohužel až nyní jsem si všimla chybného čísla u national identification number. Je potřeba zažádat znovu a zaplatit 14USD nebo tuto chybu nikdo řešit nebude? Předem děkuji.

Odpovědět
Petr Novák (2120)
22.4.2017
13:07

@Michaela: Ahoj Míšo, já bych řekl, že je zbytečné to dále řešit. ESTA je schválená a není to vážný prohřešek typu, že bys zamlčela nelegální pobyt.

Odpovědět
Václav (37)
22.4.2017
15:04

Ahoj,

chystám se vyplňit si žádost ESTA, právě jsem si přečetl tento návod a měl bych jednu otázku k vyplnění informací o Kontaktním bodu v USA, kde mám vyplnit kontaktní údaje příbuzných nebo kamarádů v USA, jestliže za nimi cestuji, jak je napsáno v článku.

Já sice v Americe několik kamarádů mám, možná se tam během mojí cesty s některými z nich i setkám, pokud to vyjde, ale není to tak, že bych jako cestoval přímo za nimi, že by účel mojí cesty byl navštívit mékamarády :) A co se týká kontaktních údajů, tak telefonní číslo nemám, pouze e-mail, ale na ten tam stejně kolonka není.

Chtěl jsem se zepat, mám i přesto do žádosti napsat, že tam tedy někoho znám, a vyplnit alespoň to jméno a do kolonky telefonní číslo napsat nuly a nebo UNKNOWN? Nebo to není nutné pstá, že tam mám někoho známého?
A v případě, že tam mám více kamarádů, tak stačí napsat pouze jednoho?

Děkuji moc za všechny rady

Odpovědět
Zuzana (1)
22.4.2017
16:45

Dobrý den, mám platnou ESTA z minulého roku, kdy jsem byla v New Yorku. Nyní přes JFK pouze poletím na Dominikánskou republiku. Při aktualizaci ESTA mi to nabízí jen uvést novou adresu pobytu – na výběr jsou však jen státy USA, nikoliv jiné země. Jak mám tedy aktualizovat, že se tentokrát bude jednat pouze o tranzit? Děkuji

Odpovědět
Franta (1872)
22.4.2017
16:56

@Zuzana:
Aktualizovat netřeba. Imigrační se zeptá, pokud ho to bude zajímat. Od letecké společnosti mají informace o letu, tak by měl vědět, že je to jen průlet.

Odpovědět
Lukáš (122)
22.4.2017
19:06

@Václav:
Ahoj Václave, uveď pravdu.
Jestli opravdu přemýšlíš že je navštívíš, napiš jejich číslo.
Pokud ne, ani se o nich při pohovoru nezmiňuj.
Kolonku v ESTA jsem vyplnil číslem mobilu mého spolucestujjícího.

Odpovědět
Václav (37)
22.4.2017
23:14

@Lukáš: Dobře, díky moc. Tak je tam tedy napíšu, protože se společně nejspíš alespoň parkrát během toho mého pobytu asi setkáme.

Telefonní, ani mobilnní číslo na ně nemám, takže si asi budu muset také nějaké vymyslet :) Mám pouze jejich e-mailovou adresu.

Jen ještě jedna věc, jak jsem viděl, tak na ten kontaktní bod tam je jen jedna kolonka, když tedy v Americe mám těch kamarádů víc, je možné napsat třeba dvě jména do té kolonky Jméno, dvě telefonní čísla do kolonky na telefonní číslo… nebo se to takhle nedělá?

Pak jsem se ještě chtěl zeptat na jednu věc, co se týká adresy těch osob, tak je nutné napsat přesnou adresu nebo stačí, když třeba napíšu alespoň oblast, ve které bydlí, např. Hollywood, Santa Monica…? Přesnou adresu totiž také neznám :)

Ještě jednou díky moc.

Odpovědět
Václav (37)
22.4.2017
23:26

@Lukáš: A když cestuji s více lidmi, já a další dva, tak chápu to správně, že je tedy možnost, buď zvolit možnost „Skupina žádostí“, kde se ta žádost jakoby vyplní za tu skupinu nebo si každý z těch spolucestujících může vyplnit žádost sám za sebe jako jednotlivec – „Jednotlivá žádost“?

Odpovědět
Petr Novák (2120)
22.4.2017
23:42

@Maria: Pokud má někdo otázky, může se zeptat zde ve fóru. Rádi je zdarma zodpovíme a za schválenou žádost čtenář zaplatí běžných 14 dolarů (340 Kč).

Reklamu pofidérnímu webu, který je špatně přeložený do češtiny a který si za vyplnění ESTA účtuje 72 dolarů, zde trpět nebudu. Nehledě na fakt, že o částce 72 dolarů se člověk dozví až po zdlouhavém vyplnění formuláře.

Odpovědět
Franta (1872)
22.4.2017
23:53

@Maria:
Pokud člověk nepochopí oficiální stránku, tak by snad ani neměl samostatně cestovat. Pro imigračního na letišti máš také nějakou dobrou agenturu?

Odpovědět
Václav (37)
23.4.2017
20:06

@Václav: @Lukáš:

Dobře, díky moc. Tak je tam tedy napíšu, protože se společně nejspíš alespoň parkrát během toho mého pobytu asi setkáme.

Telefonní, ani mobilnní číslo na ně nemám, takže si asi budu muset také nějaké vymyslet :) Mám pouze jejich e-mailovou adresu.

Jen ještě jedna věc, jak jsem viděl, tak na ten kontaktní bod tam je jen jedna kolonka, když tedy v Americe mám těch kamarádů víc, je možné napsat třeba dvě jména do té kolonky Jméno, dvě telefonní čísla do kolonky na telefonní číslo… nebo se to takhle nedělá?

Pak jsem se ještě chtěl zeptat na jednu věc, co se týká adresy těch osob, tak je nutné napsat přesnou adresu nebo stačí, když třeba napíšu alespoň oblast, ve které bydlí, např. Hollywood, Santa Monica…? Přesnou adresu totiž také neznám :)

A když cestuji s více lidmi, já a další dva, tak chápu to správně, že je tedy možnost, buď zvolit možnost „Skupina žádostí“, kde se ta žádost jakoby vyplní za tu skupinu nebo si každý z těch spolucestujících může vyplnit žádost sám za sebe jako jednotlivec – „Jednotlivá žádost“?

Ještě jednou dmoc děkuju. Omlouvám se, že se tak hloupě ptám :) ale já s tím opravdu nemám žádné zkušenosti, tak se raději nejdřív chci o všem ujistit, než začnu vyplňovat, aby se mi to pak nějak nevymstilo :)

Ještě jednou moc děkuju

Odpovědět
Petr Novák (2120)
23.4.2017
21:50

@Václav: Každý cestující musí mít svou vlastní registraci ESTA. Výhoda té skupinové spočívá v tom, že je rychlejší ji vyplnit a zaplatit.

Odpovědět
Václav (37)
24.4.2017
10:19

@Petr Novák: Dobře, díky.

Odpovědět
Michaela (2)
24.4.2017
16:24

@Petr Novák:
Moc děkuju :-)

Odpovědět
beru (5)
25.4.2017
9:39

Neda mi aby som nenapisla. Oficialna stranka Esta je jednoducha . Jednoduchsia ani nemoze byt. Nebojte sa toho. Aj starsie generacie ju vyplnia uplne v pohode.

Nenalette agenturam na nete. Mne sa to stalo vlastnou chybou. A aj ked som ju opravila, sranda to nebola. Uz len ten pocit ze ste zadali vase osobne data dakomu koho nepoznate , neviete kto to je, nie je to oficialna stranka vlady….a este v dnesnej dobe!…tu stranku som aj nahlasila! .,.nezelam inym aby sa im to stalo.. je priam povazlive ako si niekto dovoli tu davat odkazy na tieto pochybne agentury..

Tvorcom tohto webu vrele DIKY! kazdy den si kliknem, citam, pripravujem sa na cestu. Clovek ak ide do neznama okrem obrovskej radosti ma aj urcite obavy … a ja vdaka vam mam obraz ako na to…..Dakujem :)

Odpovědět
Iveta (2)
9.5.2017
15:02

Ahojte, měla bych dotázek, letím prvně do kanady, ale přestupuji v USA, tak jsem si vytvořila ESTA i eTA, takže teoreticky by to mělo být ok. Když jedu na turistická víza, je nutné abych měla nějaký zvací dopis? a jak je to v případě přejetí hranice z kanady do usa? Bude na mě imigrační pracovník divně koukat, když letím do kanady ale odlet mám z Floridy do čech? Ještě jedna věc co by mě zajímalo.. můj první přílet do usa bude 5.6. ale tam budu jen přestupovat na další let… bude to vpohodě když odletím z floridy do Phy 2.9.? mě to vychází přesně na 90 dní, ale nevím přesně jak se to počítá (od vstupu do nastoupení do letadla? nebo ten 90.tý den musím být na už v Pze?)

děkuji mnohokrát :)
Iveta

Odpovědět
Petr Novák (2120)
9.5.2017
19:01

@Iveta: Ahoj Iveto,
1. Zvací dopis je zbytečný, pokud úředník třeba nezíská podezření, že chceš v zemi nelegálně pracovat.
2. Při přejetí hranice na tebe úředník divně koukat nebude, dělají to tak tisíce lidí.
3. Vstup do země 5. června a odlet 2. září je ještě v pořádku. Žádný problém. :-)

Odpovědět

Neinformovala jsem se dostatečně předem a zažádala jsem o ESTu na oficiálně vypadající stránce. Zaplatila jsem 72 USD! Až dodatečně jsem si uvědomila, že je to nějak moc. Poslala jsem jim hned mail, že chci peníze zpět, že nemohu odjet. Pouze mi popřáli šťastnou cestu a sdělili, že mi to platí 2 roky!! Mám sice nějaký papír vypadající důvěryhodně, ale nevím, jak si to oficiálně ověřit, zda mi platí. Odlétám za 4 dny. Zkoušela jsem platbu zastavit i v bance, ale bohužel. Hlavně mě mrzí, že jsem naletěla podvodníkům!

Odpovědět
Franta (1872)
17.5.2017
16:17

@Jana:
Na oficiální stránce si to můžeš zkontrolovat. Zadej potřebné údaje a uvidíš, co na tebe vyskočí.

Odpovědět
Jarmila (6)
21.5.2017
21:08

Ahoj, mam prosbu.. mam platnou ESTU na dva roky, ale pristi rok mi konci platnost pasu, kdyz budu mit novy musim znovu udelat ESTU nebo staci nejak ne webu udelat zmenu ?Dekuji za info..

Odpovědět
Franta (1872)
21.5.2017
21:24

@Jarmila:
Nový pas = nová ESTA
Viz oficiální nápověda.
CO MÁM DĚLAT, POKUD SE INFORMACE V MÉM PASU ZMĚNILY NEBO PAS VYPRŠEL?

Když získáte nový pas nebo dojde ke změně informací vašeho pasu, musíte požádat o novou cestovní registraci a zaplatit související poplatky. Pro úplný seznam informací, které lze změnit po podání vaší žádosti viz Jaké informace mohu aktualizovat?.

Odpovědět
Jarmila (6)
21.5.2017
21:55

@Franta:

dekuju za info a odkaz.. jeste dotaz a znamena to, ze znovu im.pohovor atd ?

Odpovědět
Klara (3)
21.5.2017
22:32

Dobry den, chtela bych se s Vami poradit ohledne nutnosti opetovne zadosti o estu. Mam rok starou estu, tudiz platnou, jenze loni jsem do ni v kolonce kontakt v CR vyplnila osobu, ktera se mnou letos cestuje. Myslela jsem, ze pujde udaje aktualizovat, ale bohuzel…odletam v sobotu a bojim se podat novou zadost, aby mi nahodou nebyla zamitnuta (i kdyz duvod k tomu neni). Myslite, ze je problem vycestovat na estu s osobou, ktera je v ni uvedena jako kontakt v CR? Jedna se prece o nepovinny udaj…predem dekuji

Odpovědět
Franta (1872)
21.5.2017
23:08

@Jarmila:
Imigrační pohovor je pokaždé. Pokud jsi ale v USA už někdy na ESTA byla, tak se dá na vybraných letištích použít kiosek.

Odpovědět
Franta (1872)
21.5.2017
23:09

@Klara:
Určitě to nevadí. Hlavní je, že je ESTA schválená a platná.

Odpovědět
Jarmila (6)
21.5.2017
23:17

@Franta:

Uz prave byla… takze staci pak uz jen kiosek bez pohovoru ?

Odpovědět
Franta (1872)
22.5.2017
8:43

@Jarmila:
Jj, prý to je o dost rychlejší, než fronta. Ale je možné, že tam budeš mít X a stejně půjdeš na kontrolu. Jinak stačí odevzdal „stvrzenku“ u celního, a když nebude chtít nic ani on, tak můžeš jít. Já to mám teprve v plánu vyzkoušet, tak neporadím, co a jak přesně.

Odpovědět
Jarmila (6)
22.5.2017
10:18

@Franta:
Vetsina prave sla k tem kioskum, nevedeli jsme co to je.. ted uz vim

Odpovědět
Klara (3)
22.5.2017
12:21

@Franta

Super, tak snad to bude ok, moc dekuju :-)

Odpovědět
Alexandra (2)
6.6.2017
11:41

Právě jsem si vyplnila žádost /díky tomuto návodu jsem to zvládla, díky Petře moc :-) / a nejprve mi přišlo oznámení Registrace nevyřízena. Jen jsem si to vytiskla, odhlásila se a zkusila si ověřit, jestli se „ledy nepohnuly“ dřív, než by se dalo čekat a ejhle, pohnuly! Ani ne po deseti minutách se status změnil na Registrace schválena. :-) Jinak za tyto webovky vám patří opravdu velké uznání a dík. I díky nim jsem se rozhodla, že fakt chcidoameriky.

Odpovědět
Petr Novák (2120)
6.6.2017
17:43

@Alexandra: Ahoj, paráda. U některých žádostí trvá schválení cesty déle, protože je musí autorizovat živý člověk. A děkuji – velký dík patří Frantovi, Lukášovi a ostatním. :-)

Odpovědět
Jiří B. (1)
6.6.2017
20:51

Docela by mě zajímalo jaká je šance že mi estu nezamítnou když u jedničky (Trpíte tělesným nebo duševním postižením, nebo jste-li uživateli drog či jste na nich závislí, nebo v současné době trpíte některou z následujících chorob?) vyplním že ANO, docela špatná otázka, a předpokládám že když dám ano automaticky mi to zamítnout, nevím co mají drogy společnýho s tělesným postižením… Takže např. když mám problémy s ledvinamy, prostě tam to ANO dát musím, ale jejich systém bude určo nastavený tak že to vyhodnotí a zamítne…

KDyž se zeptám blbě je tělesný postižení velký problém pro vstup do USA?

Odpovědět
Franta (1872)
6.6.2017
22:22

@Jiří B.:
Není.
Tam jde asi hlavně o ty drogy, případně duševní postižení s nějakými neočekávanými agresivními projevy nebo tak, kdy je člověk nebezpečný sobě nebo okolí. „Standardní“ postižení problém není.

Odpovědět
Petr Novák (2120)
7.6.2017
5:50

@Peter: Ahoj Peter, neprověřují si to, nemají jak. A neznamená to automatické zamítnutí cesty, jen žádost budou zkoumat důkladněji. Vždy posuzují, jak velké nebezpečí může člověk představovat pro USA.

Zamítnutí ESTA znamená, že je nutné jít na ambasádu žádat o vízum.

Odpovědět
Peter (2)
7.6.2017
19:45

Dobrý večer, chcem sa opýtať, plánujeme dovolenku do USA cez cestovku, tiež nás čaká ESTA formulár, dočítal som sa v tých ich otázkach k spôsobilosti „Byli jste někdy zatčeni či usvědčeni z trestného činu“ – pred 20 rokmi, trest mam zahladeny uz 15 rokov. Mam to priznať? – preverujú si to? A to aj teda znamená že mojim priznaním mi ESTA zamietnu? Čiže z dovolenky do USA nebude nič? Ďakujem za skorú odpoveď, pripadne aj radu.

Odpovědět
Petr Novák (2120)
7.6.2017
21:49

@Jiří B.: Ahoj Jiří, budou chtít znát dodatečné informace. Tělesné postižení v žádném případě není problém pro vstup do USA, problém může být závislost na drogách apod. Potřebují jen odfiltrovat lidi, kteří by mohli představovat nebezpečí pro zemi. Žádný strach. :-)

Odpovědět
Peter (2)
7.6.2017
22:42

@Petr Novák: Dakujem za odpoved, este sa chcem opytat ci to mam radsej priznat, alebo nie ?

Odpovědět
Kačka (1)
11.6.2017
19:00

Ahoj, mám dotaz. Mám pořád ještě platnou estu, ale mamka se mi vdala a tudíž změnila příjmení. Je nutné kvůli tomu vyplňovat novou žádost? Děkuji za odpověď. :)

Odpovědět
Franta (1872)
11.6.2017
19:39

@Kačka:
Ne. Pouze pokud by se změnilo něco u tebe.

Odpovědět
Veronika (1)
12.6.2017
10:42

Hojky,
koukám, že to žádosti přibyla informace o sociálních sítích :D Co to přesně znamená? koukali někomu z vás do mobilu? Už jsem v US byla, ale tohle mě překvapilo. Děkuji :)

Odpovědět
Franta (1872)
12.6.2017
11:49

@Veronika:
Jj, psalo se i o tom, že na imigračním můžou chtít heslo k FB a pod. Podle mě to ale budou praktikovat spíš jen u secondary inspection, když se nebudeš líbit tomu u přepážky. Odvedou tě do kanclu k detailnějšímu pohovoru. Tam už teď projíždějí mobil a věci, takže to bude takové rozšíření kontroly.

Odpovědět
Dobrý den, (1)
26.6.2017
16:39

Při vyplňování formuláře ESTA se může používat česká diakritika? Jedná se mi hlavně o čárky: např. Americka nebo Americká?
Děkuji předem za odpověď
Margherita

Odpovědět
Petr Novák (2120)
26.6.2017
18:29

@Dobrý den,: Ach jo, stačilo by si přečíst článek… „Údaje o žadatelích se vyplňují v angličtině (bez háčků a čárek)“

Odpovědět

Přispějte svým dotazem nebo osobní zkušeností

Než se na něco zeptáš, přečti si prosím článek a předchozí komentáře. Všechny nové příspěvky osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.