Návod jak vyplnit formulář ESTA pro vstup do USA bez víza

Cestovní registrace ESTA umožňuje vycestovat do USA bez nutnosti žádat o vízum. Formulář ESTA je k dispozici online, jeho vyplnění zabere asi 10-15 minut. V tomto článku pro vás mám obrázkový návod a vzor, jak správně vyplnit ESTU.

Návod jak vyplnit formulář ESTA nutný pro vstup do USA bez víza | © Pixabay.com

Cestovní registrace ESTA pro bezvízový vstup do USA

 • Kdo může cestovat do USA na ESTA?
  Žádost ESTA mohou vyplnit osoby, které cestují do USA za účelem obchodní cesty, nebo turistiky za předpokladu, že doba pobytu nepřekročí 90 dní. Žadatel musí být občan ČR, Slovenska, nebo jiné země zařazené do programu Visa Waiver Program (VWP). Vycestovat lze pouze na biometrický pas.
 • Kdy vyplnit ESTA
  Američané doporučuji o ESTA požádat přinejmenším 72 hodin před odletem. S kratším časem roste riziko, že rozhodnutí nezískáte včas.
  Já doporučuji ESTA vyplnit ihned po zakoupení letenek. V případě zamítnutí ESTA musíte žádat o cestovní vízum, vyřízení se může protáhnout na dva týdny.
 • Poplatek za cestovní registraci ESTA
  Cena cestovní registrace ESTA je 14 $ (336,69 Kč). Z toho 4 $ (96,20 Kč) jsou nevratný poplatek za vyplnění formuláře a 10 $ (240,49 Kč) daň na podporu cestování. Při neschválení registrace ESTA se 10 $ vrací.
 • Jaká je platnost registrace ESTA do USA?
  Délka platnosti ESTA jsou 2 roky. Opakovaný vstup je možný.
  Nová ESTA je nutná, jen pokud vypršela doba její platnosti, máte nový pas, změnilo se vaše jméno, občanství, pohlaví, nebo odpověď na kteroukoliv z otázek týkajících se způsobilosti.
 • Kde vyplnit formulář ESTA v češtině
  ESTA vyplňujte výhradně na oficiální stránce esta.dhs.gov.
  Jakýkoliv jiný web je neoficiální, nedoporučuji ho využívat. V lepším případě přeplatíte až tisíce korun, v horším může být následkem neschválení cesty.
 • Jak dlouho trvá vyřízení ESTA
  Vyplnění formuláře a úhrada poplatku zabere 10-15 minut.
  Schvalování žádosti ESTA je většinou otázkou vteřin. Jen pokud je nutný ruční zásah úředníka, může se proces protáhnout na pár desítek minut.
 • Schválená ESTA neznamená povolení vstupu do USA
  Navzdory mýtům schválená ESTA neznamená povolení vstupu, dotyčného pouze opravňuje vycestovat do USA.
  Po příletu do USA je nutné projít pohovorem s imigračním úředníkem. Ten rozhodne o povolení, nebo zamítnutí vstupu. Na některých evropských letištích (např. Amsterdam) probíhá již předpohovor.
 • Jak vysoká je pravděpodobnost zamítnutí registrace ESTA?
  Jestli jste nebyli z USA vyhoštěni, nepobývali tam nelegálně a nepředstavujete pro zemi bezpečnostní riziko, pravděpodobnost zamítnutí registrace ESTA je minimální. Máte-li obavy z neschválení, pravdivě vyplňte i nepovinné položky.

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Přečtěte si další otázky o ESTA, nebo napište do diskuze pod článkem.

Návod jak vyplnit formulář ESTA

Oficiální stránky ESTA

Oficiální žádost o registraci ESTA do USA

Jediný oficiální web ESTA je https://esta.cbp.dhs.gov/esta, jinde žádost nevyplňujte. Stránku si můžete zobrazit česky přes volbu vpravo nahoře.

Pro vyplnění žádosti klikněte na Nová žádost, po ruce mějte biometrický pasplatební kartu. Bez biometrického pasu není možné ESTA vyplnit.

Aktualizace ESTA a ověření platnosti je možné po kliknutí na Zkontrolovat aktuální žádost. Znát musíte buď číslo ESTA, nebo číslo pasu.

Vzor formuláře ESTA česky

Zažádat o novou registraci ESTA

 • Jednotlivá žádost
  Zvolte, pokud do USA cestujete jako jednotlivec.
 • Skupina žádostí
  Můžete vybrat, jestliže do Ameriky cestujete jako rodina či skupina.
  Každý člen skupiny sice musí mít svoji vlastní ESTA, ale tato volba vám usnadní vyplňování formuláře. Je to rychlejší a pohodlnější, třeba poplatek lze uhradit dohromady za všechny členy.
Žádost ESTA

Prohlášení o ESTA pro bezvízový styk

Pročtěte si bezpečnostní upozornění, pak klikněte na Potvrdit a pokračovat.

Další stránka se opět týká prohlášeních. Pro pokračování je nutné v obou částech potvrdit přečtení, teprve poté lze kliknout na tlačítko Další.

Jak vyplnit formulář ESTA

Údaje o žadateli

Údaje o žadatelích se vyplňují v angličtině (bez háčků a čárek), každý člen skupiny musí mít vlastní žádost. Pro nápovědu stačí kliknout na šedý otazník v kroužku vpravo od popisku políčka.

 • Příjmení
  Jestliže vaše příjmení obsahuje přehlásky, použijte zápis jména ze strojové zóny pasu. Pan Müller tak do žádosti napíše Mueller.
 • Jméno
  Vyplňte své křestní jméno tak, jak je uvedeno v pasu.
 • Město narození
  Pokud údaj neznáte, napište do políčka UNKNOWN.
 • Země narození
  Československo v seznamu není, vyberte Czech Republic, nebo Slovakia.
 • Číslo cestovního pasu
  Číslo českého cestovního pasu má 8 číslic.
 • Státní občanství
  Vyberte státní občanství uvedené v cestovním pasu.
 • Národní identifikační číslo
  Do pole National Identification Number napište rodné číslo bez lomítka.
 • Datum vydání
  Napište datum vydání cestovního pasu.
 • Vydávající země
  Vyberte zemi vydání cestovního pasu.
 • Osobní identifikační číslo
  Nevyplňuje se.
 • Datum vypršení platnosti
  Napište datum platnosti cestovního pasu.
 • Vystavila vám někdy nějaká jiná země pas, nebo občanský průkaz pro cestování?
  Jestliže máte jen český (slovenský) pas, vyberte Ne. Pokud máte cestovní pasy dvou různých zemí, zvolte Ano a vyplňte dodatečné kolonky.
 • Jste ještě nyní občany nebo státními příslušníky další země?
  Pokud máte jen jedno občanství, zvolte Ne. Máte-li více občanství, vyberte Ano a vyplňte dodatečné informace.
 • Jste občany nebo státními příslušníky ještě další země?
  To samé. Máte-li jen jedno občanství, zvolte Ne.
 • Rodiče
  Pořadí otec/matka nehraje roli, položku vyplňte i po úmrtí rodiče. Neznáte-li jméno svého otce, napište do obou kolonek UNKNOWN.
 • Řádek adresy 1
  Napište adresu – třeba Americká 505/12
 • Řádek adresy 2
  Nemusíte vyplňovat
 • Číslo bytu
  Nemusíte vyplňovat
 • Město
  Napište město pobytu – např. 50002 Hradec Kralove
 • Stát/provincie/kraj
  Napište kraj – třeba Kralovehradecky kraj.
 • Země
  Vyberte zemi pobytu.
 • Typ telefonu
  Vyberte z nabídky domů/do práce/mobilní/jiný.
 • Předvolba země + telefonní číslo
  Do prvního políčka napište +420, do druhého telefonní číslo.
 • E-mailová adresa
  Zadejte e-mailovou adresu, kterou používáte
 • Potvrdit e-mailovou adresu
  Znovu zadejte stejný e-mail
 • Máte nebo měli jste zaměstnavatele?
  Pokud jste, nebo jste již byli zaměstnaní, OSVČ nebo třeba student, vyberte Ano. Pokud jste nyní nezaměstnaní, zadejte informace o bývalém zaměstnavateli.
 • Název pracovní pozice
  Nepovinná položka, můžete do ní uvést název své pracovní pozice.
 • Název zaměstnavatele
  U studentů a žáků můžete uvést Student, u OSVČ Self-employed, u dětí Child, u rodičovské dovolené Stay-at-home parent, u osob v domácnosti Homemaker, nebo jiný výraz vystihující vaše zaměstnání.
 • Řádek adresy 1
  Napište adresu zaměstnavatele, nebo školy. Pokud nevymyslíte, co do kolonky napsat, zadejte Unknown.
 • Město
  Zadejte město, ve kterém sídlí váš zaměstnavatel.
 • Stát/provincie/kraj
  Napište kraj, ve kterém sídlí váš zaměstnavatel.
 • Země
  Vyberte zemi, ve které sídlí váš zaměstnavatel.
 • Předvolba země + telefonní číslo
  Nepovinná položka, zadat můžete telefon na vašeho zaměstnavatele.

Zadané informace si pečlivě zkontrolujte, poté klikněte na tlačítko Další.

Cestovní registrace ESTA do USA

Údaje o cestě

Na stránce se vyplňují informace o aktuální cestě do USA.

 • Cestujete do USA v rámci cesty do jiné země?
  Ne – cestujete do USA, můžete se podívat do Mexika, nebo Kanady.
  Ano – letíte třeba do Peru a v USA máte pouze mezipřistání.
 • Informace o kontaktním bodu v USA
  Jestliže cestujete za příbuznými či kamarády, vyplňte jejich kontaktní údaje. Pokud žádný kontakt v USA nemáte, zadejte do kolonek Unknown a do telefonního čísla nuly.
 • Adresa pobytu v USA
  Nepovinná položka, můžete do ní uvést adresu hotelu, nebo jen název města, kde budete pobývat.
 • Nouzové kontaktní údaje v USA a mimo USA
  Povinná položka – zadejte kontakt na osobu, která s vámi do USA necestuje. V případě vašeho ohrožení bude tato osoba kontaktována. Alternativně je možné do kolonek napsat Unknown (nedoporučuji).

Zadané informace si pečlivě zkontrolujte, poté klikněte na Další.

Návod na vyplnění formuláře ESTA pro cestu do USA

Otázky týkající se způsobilosti

Na další stránce pravdivě vyplňte několik otázek. Lež je považována za trestný čin. To proto, aby bylo nežádoucím osobám snazší znemožnit vstup do USA.

 1. Trpíte tělesným nebo duševním postižením, nebo jste-li uživateli drog či jste na nich závislí, nebo v současné době trpíte některou z následujících chorob?
 2. Byli jste někdy zatčeni či usvědčeni z trestného činu, který měl za následek závažné škody na majetku nebo vážnou újmu jiné osobě nebo státnímu orgánu?
 3. Porušili jste někdy zákon týkající se držení, užívání či distribuce nelegálních drog?
 4. Snažíte se zapojit nebo zapojili jste se někdy do teroristické činnosti, špionáže, sabotáže nebo genocidy?
 5. Dopustili jste se někdy podvodu nebo zkreslení informací o sobě nebo jiných s cílem získat nebo napomoci jiným získat vízum nebo dosáhnout vstupu na území USA?
 6. Hledáte v současné době v USA zaměstnání, případně byli jste v minulosti v USA zaměstnání bez předchozího povolení od vlády USA?
 7. Bylo vám někdy zamítnuto udělení víza USA, o které jste zažádali na svůj stávající či dřívější cestovní pas, případně bylo vám někdy odepřeno vpuštění na území USA nebo jste stáhli žádost o vpuštění na území USA v místě vstupu?
 8. Zůstali jste někdy na území USA po delší dobu, než na kterou jste měli povolení udělené vládou USA?
 9. Cestovali jste po 1. březnu 2011 (včetně) do Iráku, Sýrie, Íránu nebo Súdánu, nebo jste tam byli?

Kladná odpověď na devátou otázku znamená povinnost žádat o vízum do USA.

Pro pokračování zaškrtněte část Osvědčení. Pokud žádost vyplňujete pro někoho jiného, je nutné zaškrtnout Pouze pro třetí strany.

ESTA - Visa Waiver Program

Zkontrolovat žádost

Na předposlední stránce si zkontrolujte všechny části povolení ESTA. V každé sekci je nutné kliknout na tlačítko Potvrdit a pokračovat.

V závěrečné části ověření znovu vyplňte své číslo pasu, vydávající zemi pasu, příjmení a datum narození. Pak klikněte na Další. Pokud některé z údajů nesouhlasí, zobrazí se upozornění a výzva k opravě.

Jak vyplnit cestovní registraci ESTA

Platba žádosti ESTA

Poslední stránka se týká platby cestovní registrace. Jedinou dostupnou metodou je platební karta (debetní i kreditní).

ESTA není možné uhradit složenkou, převodem na účet, nebo poštovní poukázkou. Jestliže nemáte platební kartu pro platby přes internet, poproste o zaplacení příbuzného či kamaráda.

Doporučuji si udělat screenshot stránky, na které je číslo žádosti i číslo cestovního pasu. Zašlete si ho na svoji e-mailovou adresu.

Status cestovní registrace ESTA

Po úhradě poplatku budete přesměrováni na stránku s výsledkem. Zobrazí se jedna ze tří zpráv:

 • Authorization Approved
  Gratuluji, ESTA byla schválena. Do USA můžete vycestovat bez víza.
 • Authorization Pending
  Vaše ESTA čeká na posouzení. Stav žádosti si ověřte později, čekat můžete v krajním případě až 72 hodin.
 • Travel Not Authorized
  Bohužel, ESTA byla zamítnuta. Musíte požádat o vízum do USA.

Rozhodnutí je dostupné pouze na oficiálním webu, žádný e-mail nečekejte.

Výsledek registrace ESTA není nutné tisknout, resp. celníci papír nevyžadují. Může se však stát, že vás o předložení požádá letecká společnost. Doporučuji si výsledek poslat na e-mail a zároveň uložit jako obrázek do telefonu.

Diskuze k článku (639 komentářů)

Franta (1463)
25.10.2016
12:46

@Marta:
Podle mě je to na závažné věci, jako ublížení na zdraví, zabití, vražda, velká krádež, loupež zpronevěra. Nepíšeš, za co jsi to dostala, takže těžko radit.

Odpovědět
Petr Novák (1694)
26.10.2016
10:17

@Marta: Souhlasím s příspěvky Franty a Lukáše. ESTA je schválená, tak není co řešit. Nepíšeš, za co konkrétně jsi byla odsouzena, tak se to těžko posuzuje. Problémem mohou být závažné věci typu loupež, narkotika nebo podvod.

Odpovědět
Karolína (1)
1.11.2016
11:13

Dobrý den. Mám již ESTA zaplaceno a schváleno s údajem, že nemám žádného zaměstnavatele (z letošních prázdnin z programu Work and Travel, pro účely návratu do USA při cestování). Chystám se však opět do USA a zaměstnavatele v ČR již mít budu. Je nějaká možnost nahlásit pouze změnu údajů nebo musím formulář vyplňovat znovu? Děkuji za odpověď, Karolína

Odpovědět
Petr Novák (1694)
1.11.2016
11:16

@Karolína: Dobrý den, Karolíno, v tomto případě je zbytečné ESTA vyplňovat znovu. To se dělá, jen když se změnilo jméno, číslo pasu, nebo odpověď na některou z bezpečnostních otázek.

Odpovědět
Martina (2)
6.11.2016
20:55

Dobrý den, prosím o radu, vyplňuji ESTA pro jinou osobu, která byla v minulosti (před 14 lety) odsouzena za rvačku. trestný čin je již v rejstříku trestů vymazaný. mám u otázky týkající se trestného činu a závažné újmy na osobě odpovědět ano? a co pak bude následovat? Děkuji za odpověď.

Odpovědět
Petr Novák (1694)
7.11.2016
9:42

@Martina: Dobrý den, můžete odpovědět ne. Když odpovíte ano, musíte podrobněji popsat detaily incidentu. Schválení ESTA pak individuálně posuzuje úředník.

Odpovědět
Martina (2)
7.11.2016
14:00

@Petr Novák:
děkuji moc za rychlou odpověď i za všechny výše uvedené komentáře. moc mi to pomohlo.

Odpovědět
Vojta (1)
17.11.2016
21:23

Ahoj lidi,

v lete jsem byl na 2,5 mesice v USA a ruzne cestoval v adrese pobytu jsem mel Denver, Colorado a pritom jsem pristaval na letisti ve Washingtonu IAD a prochazel imigracni kontrolou (toto letiste mi bylo doporuceno Americanem – jen pro zajimavost) nejvice jeho zajimalo jestli, kdy a odkud mam letenku zpet. Dale se ptal jestli jedu za praci, rekl jsem mu ze mam praci v CR (uvedeno v ESTE). A pak se vyptaval ohledne me delky pobytu jestli mam u sebe nejakou hotovost a platebni karty. Ale celkem zadny problem. Takze z me zkusenosti je dobre zabukovana letenka zpatky, vyplnene zamestnani a misto pobytu. Pak jestli tam nemate nejaky vroubek tak asi nebude problem – jen pridavam svou zkusenost ohledne ESTY a imigracnim.

Ale mel bych jeden dotaz, za tyden poletim do USA na 7 dni z bratrem, ktery ma take uz schvalenou ESTU ale neumi ani slovo anglicky… Nemate zkusenost nebo nevite zda-li me pripusti za imigracnim pracovnikem s bratrem nebo to nejde a musi to nejak zvladnout?

Dekuji za odpoved a jestli nekdo bude chtit pomoct nebo poradit klidne, mam zname asi ve 12 statech

Odpovědět
Petr Novák (1694)
17.11.2016
21:38

@Vojta: Ahoj Vojto,

většinou můžete chodit ve dvou. Pokud ne, vysvětli úředníkům, že bratr neumí anglicky. Taky si může připravit odpovědi na dotazy na papír (pro jistotu).

Odpovědět
Ivana (2)
24.11.2016
21:10

Ahoj,
prosím o nápovědu jak zaplatit: přes platební kartu MasterCard – co vyplnit v kolonce „země“ (jestli CZ nebo US) a co v kolonce „fakturační adresa“. Já jsem napsala země CZ a fakturační adresa Hradec Králové. Pak všechno ostatní a po odkliknutí mi to napsalo, že zadané číslo karty je neplatné. A to jsem ho nikde neuváděla :-O

Odpovědět
Ivana (2)
24.11.2016
22:18

Aha, tak už to vím – asi jsem trochu natvrdlá :-) – zadala jsem CZ, vždyť je to můj účet, že? , fakturační adresu (HK) to akceptovalo a ten poslední fejk – v poslední kolonce chtějí číslo účtu – tak tam se má vepsat číslo karty (asi špatný překladač). Pak už to proběhlo bez řečí.
Jinak díky za všechny rady na těchto stránkách, je to paráda.

Odpovědět
Lucie (2)
27.11.2016
20:17

Zdravim, s pritelem se chystame letet do Miami, delka pobytu jeden tyden. Ubytovani mame zajisteno u ceske kamaradky, ktera zde ma rodinu a leti s nami. Ja USA navstivila uz nekolikrat, takze moje esta je v poradku, prusvih je, ze pritel je slovenske narodnosti a byl trestany, konkretne 4 roky natvrdo, prodej marihuany, jednalo se o roky 2007-2011. Nyni nevime, jak postupovat, vycetli jsme, ze pokud odpovi na otazku ohledne vezeni kladne, zadost mu neschvali a navic uz tyto data budou evidovana pro priste, samozrejme ale nechceme riskovat, ze by se na to nejakym zpusobem prislo. Prosim o radu, moc diky Lucie

Odpovědět
Mesi (255)
28.11.2016
18:39

@Lucie: At si vyridi vizum

Odpovědět
Petr Novák (1694)
28.11.2016
21:07

@Lucie: V tomto případě téměř jistě ESTA neprojde, je tedy nutné žádat o vízum.

Odpovědět
Lenka Krupova (2)
28.11.2016
21:59

Dobrý den ,seznámila jsem se z mužem s Floridy laka mě k sobě na návštevu ovšem přeje si abych do esty napsala misto pobytu motelu který najde na internetu,tedy fikce,jsem s toho vcelku zmatená a nelíbí se mi to,tudíž nikdo nebude vědět ,kam vlastně jedu,dokaže mě k tomu někdo něco říct.???Respektive poradit ,podotýkam že dotyčného pana jsem nikdy ve skutečnosti neviděla ,pouze přes skype,děkuji za radu.Lenka

Odpovědět
Petr Novák (1694)
28.11.2016
22:47

@Lenka Krupova: Co chcete poradit? Muž, kterého jste nikdy neviděla, vás láká k sobě na návštěvu (už to je, řekněme, nestandardní) a navíc nechce, aby úřady věděly, že budete bydlet u něj.

Moje rada zní: Pokud nechcete být v sedm večer v televizi, nikam nejezděte a pána si ze Skypu smažte.

Odpovědět
Lucie (2)
29.11.2016
9:24

@Petr Novák:
dekuji za opoved.zijeme jiz nekolik let v zahranici, kanarske ostrovy.vizum jsme nikdy nevyrizovali, predpokladam, ze je nutne letet do CR?a myslite si, ze je velky risk do formulare zalhat?jak velka pravdepodobnost je, ze se na to prijde?

Odpovědět
Franta (1463)
29.11.2016
10:44

@Lucie:
Lhát se nemá. Lepší je jim vysvětlit nepříjemnou pravdu, než z nich dělat pitomce.

Nejspíš bude problém i s tím vízem. Ty Češka, on Slovák, ani jeden nežijete ve své zemi. To se pak špatně prokazuje vazba k rodné hroudě a to, že nehrozí, že byste jim tam zůstali.

Někdo tu psal, že by vízum mělo jít vyřídit na každé ambasádě. Ale žádost v zahraničí je stejně „problematická“ jako dlouhodobý pobyt mimo vlast. Prostě se špatně dokazuje vazba na domov, když tam nežiješ.

Odpovědět
Lenka Krupova (2)
29.11.2016
14:53

@Petr Novák: děkuju za radu

Odpovědět

Zdravim, v létě se chystam letět s mamkou do USA a nevim si rady, co vyplnit do kolonky zaměstnání, moje mamka je v důchodě, takže jestli vyplnit že je důchodce a nebo napsat její předchozí zaměstnání … a já jsem doma a starám se o osobu blízkou, takže stejná otázka, co bych tam měl vyplnit
Děkuji za rady

Odpovědět
Petr Novák (1694)
17.12.2016
12:00

@erik: Zdravím Eriku, mamce do ESTA vyplňte „pensioner“ a do adresy pracoviště „unknown“.

U sebe můžete napsat třeba „homemaker“.

Odpovědět
Patrik Klíč (1)
17.12.2016
16:10

Dobrý den, ESTU mam již vyplněnou zajímá mě hlavně jaké stánky si mám pro jistotu vytisknout. Děkuji

Odpovědět
Franta (1463)
17.12.2016
20:20

@Patrik Klíč:
Stačí to číslo. Ale je to v systému, takže jim stačí pas a ověří si to sami.

Odpovědět
Aneta Pavlíková (3)
2.1.2017
17:56

Dobrý večer,
vyplnila sem si ESTA, ale odešla jsem a nezaplatila.

Co mám udělat, abych mohla zaplatit ten poplatek?

Odpovědět
Jarmila (2)
3.1.2017
18:57

Dobrý den,

v červenci jsem žádala s přítelem (Američanem) o manželská víza a v listopadu nám bylo vízum zamítnuto z důvodu nedostatečných informací a neduvere setkání za poslední 2 roky. Chtěla bych jet do Chicaga a navštívit ho a rodinu u které jsem dříve žila. Mohu požádat o ESTU?

Předem děkuji za radu.

Odpovědět
Franta (1463)
3.1.2017
19:19

@Jarmila: Podle mě ne. Tohle:
„Bylo vám někdy zamítnuto udělení víza USA, o které jste zažádali na svůj stávající či dřívější cestovní pas, případně bylo vám někdy odepřeno vpuštění na území USA nebo jste stáhli žádost o vpuštění na území USA v místě vstupu?“
se, myslím, vztahuje na všechna víza, nejen to turistické. Takže jedině zkusit turistické. A připravit se na to, že se budou chtít ujistit, zda je nechceš „oblafnout“ a dostat se do USA tak jako tak.

Odpovědět
Jarmila (2)
5.1.2017
18:18

@Franta: Děkuji za odpověd. Myslíte si, že má cenu zkoušet ESTU?

Odpovědět
Franta (1463)
5.1.2017
19:13

@Jarmila:
„Mohu požádat o ESTU?“
Podle mě ne.
„Myslíte si, že má cenu zkoušet ESTU?“

Osobně bych to nezkoušel a šel bych rovnou zkusit víza. Na druhou stranu zkusit ESTA a neprojít je otázka 4,-USD. Pokud by ji náhodou schválili (+ 10,-USD), tak bych se připravil na důkladný „průklep“ na imigračním. A tak trochu počítal s tím, že pojedu hned z letiště zpět. Ale může se stát cokoliv a může to mít hladký průchod.

Odpovědět
Petr Novák (1694)
5.1.2017
21:35

@Jarmila: Dva měsíce od zamítnutí víza jsou podle mne příliš krátká doba na to, aby byla ESTA schválena. Spíš bych si tipnul, že by byla zamítnuta.

Odpovědět
Robin (2)
7.1.2017
17:21

Ahoj, jakozto narodni identifikacni cislo jsem vyplnil cislo OP, zatimco zde je uvedene, ze se ma dat RC. Je to problem? Na jinem webu jsem ted ale zase zahledl, ze se tam ma vlozit prave cislo OP, nebo dokonce ridicaku..zkratka cislo jineho dokladu. Je to tedy jedno?

Odpovědět
Robin (2)
7.1.2017
17:48

@Robin:
Jeste doplnim, ze je to moje druha zadost a v te prvni pred dvema lety jsem mozna jsem mozna vyplnil to RC (nejsem schopen to zpetne zjistit).. je problem tam jet podruhe jako stejna osoba, ale s jinym cislem?

Odpovědět
Petr Novák (1694)
7.1.2017
22:46

@Robin: Ahoj Robine, zase takový problém to není, můžeš to nechat.

Odpovědět
David (2)
9.1.2017
10:02

dobrý den
prosim vas chci se zeptat, vyridil jsme si registraci ESTA na oficialni strance, kterou doporucujete na tomhle webu. Mam ji zaplacenou ale neprislo mi na emal zadne potvrzeni, a vlastne vubec nic mi neprislo, ale kdyz ji zkontrluji online tak je schvalená.. Muzete mi prosim vas poradit?? Vyrizoval jsem estu poprve tak nejsem zkusený. Nemel by mi na email prijit nejaky fotmalur ?? predem dekuji za odpoved

Odpovědět
Franta (1463)
9.1.2017
10:26

@David:
Nic nechodí. Ukazuje to, že je ESTA schválená, takže je to v pořádku. Imigrační si to najde v systému. Pro klid duše, to jde vytisknout nebo si stačí napsat to číslo schválení.

Odpovědět
David (2)
9.1.2017
11:14

@Franta: dekuji za odpoved.. jen jeste malý dodatek.. ja jsem si cetl ostani komenare zde na foru, a uz jsme to pochopil, ale kamaradi co uz v USA byli mi prave rikali ze jim na email prisli asi 4 dokumenty který si vytiskli s potvrzenim o schvaleni atd… (takže jsi tu estu asi vyrizovali na jinem webu) a ja teda ty dokumenty dostanu az na letisti pri predlozeni letenky?? nejakou modoru kartu atd., a to budu vyplnovat az pred vstupem do letadla?? plus nevadi ze potvrzni o schvaleni ktery si vytisknu z te stranky je v cestine?? omlouvam se mozna za babnální otazky ale jsem opravdu nezkusneny a nerad bych aby se neco pohnojilo, nebo na posledni chvili lital po letisti a neco zhanel, dukuji

Odpovědět
Franta (1463)
9.1.2017
11:30

@David:
ESTA neřeš, je to v systému. A pro jistotu stačí jen to číslo, jazyk je jedno. Kámoši to měli asi odjinud nebo si to spletli s něčím jiným.
Vyplňovat budeš celní prohlášení, to většinou rozdávají v letadle před přistání. Případně je u stolečků v hale před imigračkou.

Odpovědět
David (1)
14.1.2017
20:43

Zdravím, v roce 1998 jsem pobýval 7 měsíců v USA, přičemž jsem měl pouze povolení na 6 měsíců…následně v roce 1999 jsem opět letěl do USA a nebyl jsem vpuštěn.
Mám tuto skutečnost přiznat a odpovědět kladně na dotazy týkající se právě těchto skutečností nebo je to dlouho a nemusím se obávat? Resp znamenalo by přiznání těchto skutečností automatické zamítnutí ESTA? Má smysl volat na ambasádu a zjišťovat své možnosti?
Předem děkuji za odpověď

Odpovědět
Mesi (255)
14.1.2017
23:23

@David: Doporucuji neztracet cas s ESTA a rovnou pozadat o turisticke vizum.

Odpovědět
Franta (1463)
14.1.2017
23:32

@David:
Pokud bys to přece jen zkoušel, tak bych odpověděl popravdě. Je to dlouho, ale záznam určitě někde bude.
Ale přiklonil bych se k Mesimu a doporučil rovnou ambasádu.

Odpovědět

Přispějte svým dotazem nebo osobní zkušeností

Než se na něco zeptáš, přečti si prosím článek a předchozí komentáře. Všechny nové příspěvky osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.