Návod: Jak vyplnit formulář ESTA pro vstup do USA bez víza

Cestovní registrace ESTA umožňuje vycestovat do USA bez nutnosti žádat o vízum. Formulář ESTA je k dispozici online, jeho vyplnění zabere asi 10-15 minut. V tomto článku pro vás mám obrázkový návod a vzor, jak správně vyplnit ESTU.

Návod jak vyplnit formulář ESTA nutný pro vstup do USA bez víza | © Pixabay.com

Cestovní registrace ESTA pro bezvízový vstup do USA

 • Kdo může cestovat do USA na ESTA?
  Žádost ESTA mohou vyplnit osoby, které cestují do USA za účelem obchodní cesty, nebo turistiky za předpokladu, že doba pobytu nepřekročí 90 dní. Žadatel musí být občan ČR, Slovenska, nebo jiné země zařazené do programu Visa Waiver Program (VWP). Vycestovat lze pouze na biometrický pas.
 • Kdy vyplnit ESTA
  Američané doporučuji o ESTA požádat přinejmenším 72 hodin před odletem. S kratším časem roste riziko, že rozhodnutí nezískáte včas.
  Já doporučuji ESTA vyplnit ihned po zakoupení letenek. V případě zamítnutí ESTA musíte žádat o cestovní vízum, vyřízení se může protáhnout na dva týdny.
 • Poplatek za cestovní registraci ESTA
  Cena cestovní registrace ESTA je 14 $ (289,50 Kč). Z toho 4 $ (82,71 Kč) jsou nevratný poplatek za vyplnění formuláře a 10 $ (206,78 Kč) daň na podporu cestování. Při neschválení registrace ESTA se 10 $ vrací.
 • Jaká je platnost registrace ESTA do USA?
  Délka platnosti ESTA jsou 2 roky. Opakovaný vstup je možný.
  Nová ESTA je nutná, jen pokud vypršela doba její platnosti, máte nový pas, změnilo se vaše jméno, občanství, pohlaví, nebo odpověď na kteroukoliv z otázek týkajících se způsobilosti.
 • Kde vyplnit formulář ESTA v češtině
  ESTA vyplňujte výhradně na oficiální stránce esta.dhs.gov.
  Jakýkoliv jiný web je neoficiální, nedoporučuji ho využívat. V lepším případě přeplatíte až tisíce korun, v horším může být následkem neschválení cesty.
 • Jak dlouho trvá vyřízení ESTA
  Vyplnění formuláře a úhrada poplatku zabere 10-15 minut.
  Schvalování žádosti ESTA je většinou otázkou vteřin. Jen pokud je nutný ruční zásah úředníka, může se proces protáhnout na pár desítek minut.
 • Schválená ESTA neznamená povolení vstupu do USA
  Navzdory mýtům schválená ESTA neznamená povolení vstupu, dotyčného pouze opravňuje vycestovat do USA.
  Po příletu do USA je nutné projít pohovorem s imigračním úředníkem. Ten rozhodne o povolení, nebo zamítnutí vstupu. Na některých evropských letištích (např. Amsterdam) probíhá již předpohovor.
 • Jak vysoká je pravděpodobnost zamítnutí registrace ESTA?
  Jestli jste nebyli z USA vyhoštěni, nepobývali tam nelegálně a nepředstavujete pro zemi bezpečnostní riziko, pravděpodobnost zamítnutí registrace ESTA je minimální. Máte-li obavy z neschválení, pravdivě vyplňte i nepovinné položky.

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Přečtěte si další otázky o ESTA, nebo napište do diskuze pod článkem.

Návod jak vyplnit formulář ESTA

Oficiální stránky ESTA

Oficiální žádost o registraci ESTA do USA

Jediný oficiální web ESTA je https://esta.cbp.dhs.gov/esta, jinde žádost nevyplňujte. Stránku si můžete zobrazit česky přes volbu vpravo nahoře.

Pro vyplnění žádosti klikněte na Nová žádost, po ruce mějte biometrický pasplatební kartu. Bez biometrického pasu není možné ESTA vyplnit.

Aktualizace ESTA a ověření platnosti je možné po kliknutí na Zkontrolovat aktuální žádost. Znát musíte buď číslo ESTA, nebo číslo pasu.

Vzor formuláře ESTA česky

Zažádat o novou registraci ESTA

 • Jednotlivá žádost
  Zvolte, pokud do USA cestujete jako jednotlivec.
 • Skupina žádostí
  Můžete vybrat, jestliže do Ameriky cestujete jako rodina či skupina.
  Každý člen skupiny sice musí mít svoji vlastní ESTA, ale tato volba vám usnadní vyplňování formuláře. Je to rychlejší a pohodlnější, třeba poplatek lze uhradit dohromady za všechny členy.
Žádost ESTA

Prohlášení o ESTA pro bezvízový styk

Pročtěte si bezpečnostní upozornění, pak klikněte na Potvrdit a pokračovat.

Další stránka se opět týká prohlášeních. Pro pokračování je nutné v obou částech potvrdit přečtení, teprve poté lze kliknout na tlačítko Další.

Jak vyplnit formulář ESTA

Údaje o žadateli

Údaje o žadatelích se vyplňují v angličtině (bez háčků a čárek), každý člen skupiny musí mít vlastní žádost. Pro nápovědu stačí kliknout na šedý otazník v kroužku vpravo od popisku políčka.

 • Příjmení
  Jestliže vaše příjmení obsahuje přehlásky, použijte zápis jména ze strojové zóny pasu. Pan Müller tak do žádosti napíše Mueller.
 • Jméno
  Vyplňte své křestní jméno tak, jak je uvedeno v pasu.
 • Město narození
  Pokud údaj neznáte, napište do políčka UNKNOWN.
 • Země narození
  Československo v seznamu není, vyberte Czech Republic, nebo Slovakia.
 • Číslo cestovního pasu
  Číslo českého cestovního pasu má 8 číslic.
 • Státní občanství
  Vyberte státní občanství uvedené v cestovním pasu.
 • Národní identifikační číslo
  Do pole National Identification Number napište rodné číslo bez lomítka.
 • Datum vydání
  Napište datum vydání cestovního pasu.
 • Vydávající země
  Vyberte zemi vydání cestovního pasu.
 • Osobní identifikační číslo
  Nevyplňuje se.
 • Datum vypršení platnosti
  Napište datum platnosti cestovního pasu.
 • Vystavila vám někdy nějaká jiná země pas, nebo občanský průkaz pro cestování?
  Jestliže máte jen český (slovenský) pas, vyberte Ne. Pokud máte cestovní pasy dvou různých zemí, zvolte Ano a vyplňte dodatečné kolonky.
 • Jste ještě nyní občany nebo státními příslušníky další země?
  Pokud máte jen jedno občanství, zvolte Ne. Máte-li více občanství, vyberte Ano a vyplňte dodatečné informace.
 • Jste občany nebo státními příslušníky ještě další země?
  To samé. Máte-li jen jedno občanství, zvolte Ne.
 • Rodiče
  Pořadí otec/matka nehraje roli, položku vyplňte i po úmrtí rodiče. Neznáte-li jméno svého otce, napište do obou kolonek UNKNOWN.
 • Řádek adresy 1
  Napište adresu – třeba Americká 505/12
 • Řádek adresy 2
  Nemusíte vyplňovat
 • Číslo bytu
  Nemusíte vyplňovat
 • Město
  Napište město pobytu – např. 50002 Hradec Kralove
 • Stát/provincie/kraj
  Napište kraj – třeba Kralovehradecky kraj.
 • Země
  Vyberte zemi pobytu.
 • Typ telefonu
  Vyberte z nabídky domů/do práce/mobilní/jiný.
 • Předvolba země + telefonní číslo
  Do prvního políčka napište +420, do druhého telefonní číslo.
 • E-mailová adresa
  Zadejte e-mailovou adresu, kterou používáte
 • Potvrdit e-mailovou adresu
  Znovu zadejte stejný e-mail
 • Máte nebo měli jste zaměstnavatele?
  Pokud jste, nebo jste již byli zaměstnaní, OSVČ nebo třeba student, vyberte Ano. Pokud jste nyní nezaměstnaní, zadejte informace o bývalém zaměstnavateli.
 • Název pracovní pozice
  Nepovinná položka, můžete do ní uvést název své pracovní pozice.
 • Název zaměstnavatele
  U studentů a žáků můžete uvést Student, u OSVČ Self-employed, u dětí Child, u rodičovské dovolené Stay-at-home parent, u osob v domácnosti Homemaker, nebo jiný výraz vystihující vaše zaměstnání.
 • Řádek adresy 1
  Napište adresu zaměstnavatele, nebo školy. Pokud nevymyslíte, co do kolonky napsat, zadejte Unknown.
 • Město
  Zadejte město, ve kterém sídlí váš zaměstnavatel.
 • Stát/provincie/kraj
  Napište kraj, ve kterém sídlí váš zaměstnavatel.
 • Země
  Vyberte zemi, ve které sídlí váš zaměstnavatel.
 • Předvolba země + telefonní číslo
  Nepovinná položka, zadat můžete telefon na vašeho zaměstnavatele.

Zadané informace si pečlivě zkontrolujte, poté klikněte na tlačítko Další.

Cestovní registrace ESTA do USA

Údaje o cestě

Na stránce se vyplňují informace o aktuální cestě do USA.

 • Cestujete do USA v rámci cesty do jiné země?
  Ne – cestujete do USA, můžete se podívat do Mexika, nebo Kanady.
  Ano – letíte třeba do Peru a v USA máte pouze mezipřistání.
 • Informace o kontaktním bodu v USA
  Jestliže cestujete za příbuznými či kamarády, vyplňte jejich kontaktní údaje. Pokud žádný kontakt v USA nemáte, zadejte do kolonek Unknown a do telefonního čísla nuly.
 • Adresa pobytu v USA
  Nepovinná položka, můžete do ní uvést adresu hotelu, nebo jen název města, kde budete pobývat.
 • Nouzové kontaktní údaje v USA a mimo USA
  Povinná položka – zadejte kontakt na osobu, která s vámi do USA necestuje. V případě vašeho ohrožení bude tato osoba kontaktována. Alternativně je možné do kolonek napsat Unknown (nedoporučuji).

Zadané informace si pečlivě zkontrolujte, poté klikněte na Další.

Návod na vyplnění formuláře ESTA pro cestu do USA

Otázky týkající se způsobilosti

Na další stránce pravdivě vyplňte několik otázek. Lež je považována za trestný čin. To proto, aby bylo nežádoucím osobám snazší znemožnit vstup do USA.

 1. Trpíte tělesným nebo duševním postižením, nebo jste-li uživateli drog či jste na nich závislí, nebo v současné době trpíte některou z následujících chorob?
 2. Byli jste někdy zatčeni či usvědčeni z trestného činu, který měl za následek závažné škody na majetku nebo vážnou újmu jiné osobě nebo státnímu orgánu?
 3. Porušili jste někdy zákon týkající se držení, užívání či distribuce nelegálních drog?
 4. Snažíte se zapojit nebo zapojili jste se někdy do teroristické činnosti, špionáže, sabotáže nebo genocidy?
 5. Dopustili jste se někdy podvodu nebo zkreslení informací o sobě nebo jiných s cílem získat nebo napomoci jiným získat vízum nebo dosáhnout vstupu na území USA?
 6. Hledáte v současné době v USA zaměstnání, případně byli jste v minulosti v USA zaměstnání bez předchozího povolení od vlády USA?
 7. Bylo vám někdy zamítnuto udělení víza USA, o které jste zažádali na svůj stávající či dřívější cestovní pas, případně bylo vám někdy odepřeno vpuštění na území USA nebo jste stáhli žádost o vpuštění na území USA v místě vstupu?
 8. Zůstali jste někdy na území USA po delší dobu, než na kterou jste měli povolení udělené vládou USA?
 9. Cestovali jste po 1. březnu 2011 (včetně) do Iráku, Sýrie, Íránu nebo Súdánu, nebo jste tam byli?

Kladná odpověď na devátou otázku znamená povinnost žádat o vízum do USA.

Pro pokračování zaškrtněte část Osvědčení. Pokud žádost vyplňujete pro někoho jiného, je nutné zaškrtnout Pouze pro třetí strany.

ESTA - Visa Waiver Program

Zkontrolovat žádost

Na předposlední stránce si zkontrolujte všechny části povolení ESTA. V každé sekci je nutné kliknout na tlačítko Potvrdit a pokračovat.

V závěrečné části ověření znovu vyplňte své číslo pasu, vydávající zemi pasu, příjmení a datum narození. Pak klikněte na Další. Pokud některé z údajů nesouhlasí, zobrazí se upozornění a výzva k opravě.

Jak vyplnit cestovní registraci ESTA

Platba žádosti ESTA

Poslední stránka se týká platby cestovní registrace. Jedinou dostupnou metodou je platební karta (debetní i kreditní).

ESTA není možné uhradit složenkou, převodem na účet, nebo poštovní poukázkou. Jestliže nemáte platební kartu pro platby přes internet, poproste o zaplacení příbuzného či kamaráda.

Doporučuji si udělat screenshot stránky, na které je číslo žádosti i číslo cestovního pasu. Zašlete si ho na svoji e-mailovou adresu.

Jak vyplnit cestovní registraci ESTA

Status cestovní registrace ESTA

Po úhradě poplatku budete přesměrováni na stránku s výsledkem. Zobrazí se jedna ze tří zpráv:

 • Authorization Approved
  Gratuluji, ESTA byla schválena. Do USA můžete vycestovat bez víza.
 • Authorization Pending
  Vaše ESTA čeká na posouzení. Stav žádosti si ověřte později, čekat můžete v krajním případě až 72 hodin.
 • Travel Not Authorized
  Bohužel, ESTA byla zamítnuta. Musíte požádat o vízum do USA.

Rozhodnutí je dostupné pouze na oficiálním webu, žádný e-mail nečekejte.

Výsledek registrace ESTA není nutné tisknout, resp. celníci papír nevyžadují. Může se však stát, že vás o předložení požádá letecká společnost. Doporučuji si výsledek poslat na e-mail a zároveň uložit jako obrázek do telefonu.

Dotazy a časté chyby v registraci ESTA

Systém hlásí, že je chyba v adrese bydliště a nepustí mne dál. Co mám dělat?
Chyba je přímo ve formuláři. Pokud máte adresu zadanou bez diakritiky a stále se nemůžete dostat dál, klikněte na velké modré tlačítko Next / Pokračovat. To ještě jednou či dvakrát zopakujte, načež se ve formuláři objeví nové zaškrtávátko „Check this box to certify that this address is correct.*“.
Po zaškrtnutí můžete pokračovat.

20. ledna 2019 Petr Novák , , ,

Diskuze k článku (1 157 komentářů)

Vašek (133)
11.1.2019
16:17

@Sylva: Občanství nezanikne tím, že máte propadlý pas, a „už je to dlouho“. Pokud jste měla plnohodnotné občanství JAR, tak ho s nejvyšší pravděpodobností stále máte.

Odpovědět
Sylva (2)
11.1.2019
16:49

@Vašek:

Děkuji za odpověd,
spíš jde o to že pas už nemám a když zadám, že jsem občan automaticky to bude po mě chtít číslo pasu a expiraci.

Odpovědět
Tomáš (1)
18.1.2019
0:59

Nemám žádný dotaz, pouze vyjádření
1. Stačí pozorně přečíst výše uvedený popis vyplnění ESTA a max. 3 strany diskuzí a o vyplňování ESTA víte naprosto vše. Stačí cca 10 – 15 minut čtení.
2. Na každé stránce a to i v diskuzi je minimálně 1x odkaz na oficiální web pro vyplnění ESTA formuláře – tím chci říci, že nechápu, jak mohou někteří diskutující vyplňovat žádost na jiných stránkách a platit za to horentní sumy

Velmi obdivuji autora i „zkušené diskutující“ za neustále zodpovídání stejných/podobných dotazů.
Děkuji a chválím tyto stránky za jasné a přehledné informace. Super práce

Odpovědět
Franta (3430)
18.1.2019
20:27

@Tomáš:
K té dvojce
Když oni to nejprve někde vyplní, pak zjistí, kolik jim strhli, že je to více než oněch 14,- USD, o kterých o někoho slyšeli a až potom pátrají po nějakých relevantních informacích.
Třeba Google už zareagoval a po zadání ESTA do vyhledavače je na prvních dvou místech ofiko stránka (anglicky a česky), až jako třetí je zprostředkovatel, pak je web MVCR a následuje web chcidoameriky.cz, dále okno reklam na zprostředkovatele, za ním web usembassy.gov, pak MZV, zprostředkovatel, web CBP a pak už řada zprostředkovatelů.
Zato na Seznamu jsou nejprve tři reklamy na zprostředkovatele, potom pět standardních odkazů na zprostředkovatele (ten pátý je dokonce web, co má v názvu slovo oficiální), šestý je web chcidoameriky.cz a ofiko stránka je až na třetí stránce jako 21. v celkovém pořadí vyhledávání. To je podle mě trapas a ostuda Seznamu.

Na druhou stranu, pokud to někdo někde vyplní, aniž by věděl, co je to za stránku a nepřečte si podmínky, tak dobře mu tak.

Odpovědět

Zdravím, z nějakých záhadných důvodů mi nejde odeslat ověření mých údaju, což je předposlední krok. Vyplnila jsem vše i zkontrolovala. Když do ověření nenapíšu nic, stránka se okamžitě ohradí červeným poznámkami. Když napíšu vše správně, tak se po odeslání formuláře ocitnu na stejné stránce bez jakýchkoliv připomínek. Máte s tím někdo zkušenosti prosím?

Odpovědět
Monika (1)
27.1.2019
5:46

Mám takový dotaz..Mám kamarádku v USA, která tam již žije a jsem od ní pozvaná na návštěvu, ale mám celkem obavy. Samozřejmě nechci tajit, že tam za ní jedu a normálně to do ESTY napíšu. Jenže poprvé neprošla přes imigrační a poslali ji zpět domů. No a já, když uvedu, že letím za ní tak mám celkem obavy z toho aby jen skrz to mě neposlali taky domů či mi ESTU neschválí. Co myslíte bude tohle problém? Nechci aby si mysleli, že tam třeba chci pracovat apod., protože tam chci jet jen cca na 2 týdny až 2,5 týdne na návštěvu a hlavně se tam podívat. Děkuji za odpověď :)

Odpovědět
Vašek (133)
27.1.2019
6:35

@Monika: Z toho příspěvku tak trochu vyčuhuje, že kamarádka v USA žije ilegálně. Pokud ano, rozhodně není moc dobrý nápad se tím.

Odpovědět
Franta (3430)
27.1.2019
11:33

@Monika:
Jak píše Vašek, to zavání průšvihem. Říct imigračnímu, že tam jedu za kamarádkou, která tam je nelegálně, není dobrý nápad. Píšeš, že ji na imigračním kdysi vrátili, to by se těžko stalo, kdyby měla vyřízené papíry a jela tam žít legálně. Dobře si rozmysli, co chceš. Zmínka o ilegálovi ti u imigračního rozhodně nepomůže.

Pokud je tam legálně, tak ti může poslat zvací dopis, který pro imigračního bude plus pro tebe.

Odpovědět
Zbyněk (2)
30.1.2019
13:54

Pokouším se vypnit ESTA formulář, ale nechce to uznat moji adresu. Tvrdí, že zadávám špatné „Street Number“. Poslal jsem nějaký „complaint“ a zatím mi jen poslali standardní info (refresh browser, nepoužívej telefon atd). Nebere to žádnou adresu z naší vesnice (zkoušel jsem několik různých sousedů).

Adresa je správná (mám ji v občance, pošta sem normálně chodí), ale ESTA tvrdí, že je špatně. Co můžu v takovém případě dělat?

Odpovědět
Zbyněk (2)
30.1.2019
15:53

Pro ostatní – je třeba dvakrát za sebou odeslat formulář se stejnými hodnotami. Po druhém odeslání se navíc objeví checkbox, jehož zaškrtnutím lze potvrdit, že je vložená informace správná.

Odpovědět
Franta (3430)
30.1.2019
23:06

@Zbyněk:
Tohle je opakující se dotaz v diskusích u všech zdejších článků o ESTA. Stačí si to pročíst. Nakonec jsi ale i bez čtení na ten správný postup přišel.
Jen ten „checkbox“ se může objevit i později. Je tedy potřeba to stále potvrzovat, než se to unaví.

Odpovědět
Tomas Breburda (1)
4.2.2019
9:07

Ahoj,

mam dotaz. Mezi nakupem letenek a cestou se mi zmenilo trvale bydliste. Pri nakupu jsem to uz vedel. Pri koupi letenek jsem zadal novou adresu trvaleho bydliste. Obcanku budu mit taky novou. Pas mam stary, ale platny.

Je nutne si vyridit i novy pas? Nebo naopak neni problem, ze se adresa na obcance a pase neshoduji? (pouze ulice, mesto stejne).

Jak byste postupovali?

Diky.

Odpovědět
Robo (74)
4.2.2019
9:10

@Tomas Breburda: neviem, ako v CZ, ale na SK adresu v pase nemas… tak by som nic neriesil…. adresa sa neuvadza ani na letenke, takze nikto si nic nevie overit

Odpovědět
Vašek (133)
4.2.2019
10:36

@Tomas Breburda: Při změně bydliště se nemusí měnit pas. Občanku nikdo vidět nechce, správně bys ji sebou ani neměl vozit, pokud jedeš s pasem.

Odpovědět
Franta (3430)
5.2.2019
0:21

@Tomas Breburda:
To bych neřešil. Kdyby se náhodou ptali, tak ses prostě v mezičase přestěhoval. Tohle jim ale bude jedno.

Odpovědět
Kateřina (1)
8.2.2019
21:00

Dobrý večer. Mám dotaz k vyplnění adresy – ať ji zadám v jakékoli formě, ESTA mi hlásí formát chyby. (zadávám: nazevulice číslo – číslo ve formě např. pouze 1 nebo napr. 2314/1.)
ani jedno z toho mi ESTA nebere… můžu se zeptat, co s tím? děkuju za jakoukoli odpověď.

Odpovědět
Lukáš (342)
8.2.2019
21:36

@Kateřina:
Kateřino, podívejte se jen o 5-6 příspěvků výše. Je to tu zodpovězeno opravdu 1000x.
Už mi přijde, že asi jsem fakt geniální…a nebo ne jen tak úplně líný a podívat se během pár vteřin, zda něco podobného už někdo předemnou neřešil, když jsem na to přišel sám a nemusel se tu ptát :)

Odpovědět
Martina (5)
13.2.2019
9:08

Dobrý den, potřebovala bych prosím poradit. Žiji a pracuji šestým měsícem v Německu, tím pádem adresa pobytu a adresa zaměstnavatele je německá. V Německu jsem samozřejmě registrovaná, ale občanství mám české. Tudíž k otázkám, zda jsem občan či příslušník jiné země, mám zaškrnout “Ne”, nebo? Myslíte, že bude nějaký problém co se této mé situace týče? Moc děkuji za případné rady.

Odpovědět
Kuba (95)
13.2.2019
10:56

@Martina:
Občan ani příslušník jiné země nejste – musela byste mít občanství (+pas dané země), což předpokládám, že nemáte. Takže správně je zaškrtnout „ne“.
Já když jsem žil v zahraničí, tak jsem i adresu uvedl můj trvalý pobyt v ČR, zaměstnavatele v zahraničí. Na imigračním s tím nebyl žádný problém.

Odpovědět
Franta (3430)
13.2.2019
19:23

@Martina:
Jak píše Kuba, jsi Češka a v Německu pouze pracuješ. Někdo tam dojíždí denně, někdo se vrací na víkend a někdo tam holt zůstává déle. Ale pořád máš trvalé určitě v ČR.

Odpovědět
Leona (1)
14.2.2019
12:28

Dobrý den,
prosím o radu. Bydlím na vesnici, která nemá názvy ulice, jen popisná čísla. Když do formuláře (řádek adresy 1)
vyplním název obce a číslo popisné, nepustí mě to dál. Píše mi to neplatný název ulice. Co tam mám vyplnit, když název ulice prostě není. Jen název obce a číslo popisné.
Prosím o pomoc. Děkuji

Odpovědět
Franta (3430)
14.2.2019
18:59

@Leona:
Jak praví klasik: Lidé čtěte!

Tato otázka, i odpověď na ni, je několikrát u každého článku o ESTA zde na webu.

Odpovědět
Veronika (1)
15.2.2019
22:50

Mám dotaz, ESTU jsem již vyplnila a zaplatila, dokonce byla dnes už i schválena, ale zjistila jsem, že jsem neuvedla národní identifikační číslo. Nevěděla jsem, že je to rodné číslo a tak jsem zadala Unknown. Co mám teď dělat, doplnit to již nejde. Diky

Odpovědět
Franta (3430)
16.2.2019
11:35

@Veronika:
Pokud je schválená, tak to neřeš. Kdyby se imigrační ptal, tak řekni, že to byl omyl.
Schvalují to s RČ, číslem OP i bez čísla, tak by to nemělo tolik vadit.

Odpovědět
Ladislav (1)
25.2.2019
8:01

Ahoj, mám dotaz. Vyplnil jsem ESTU, mám ji již schválenou. Ale tedkon mi došlo, že jsem vyplnil policko
IS YOUR TRAVEL TO THE US OCCURRING IN TRANSIT TO ANOTHER COUNTRY? NO
Vadí to hodně když chci letět i na Bahamy?
Díky

Odpovědět
Franta (3430)
25.2.2019
8:39

@Ladislav:
Jak píšeš, letíš „i“ na Bahamy. Takže letíš do USA, budeš tam nějakou dobu a pak letíš ještě na Bahamy. Takže NO je dobře.
Pokus byl přes USA jen prolétal rovnou na Bahamy, tak by bylo dobře YES.

Odpovědět
sheeni (1)
25.2.2019
8:48

Ahoj cestovatelé,
se sedmi přáteli cestujeme do NY, následně po pár dnech plánujeme road trip po Západě. Jako adresu v USA proto máme uvádět UNKNOWN nebo např. adresu na 3 dny v NY, následně dva dny v LA apod? :)
Děkuji za odpověď.

Odpovědět
Franta (3430)
25.2.2019
8:58

@sheeni:
Stačí napsat tu první, kde budete.

Odpovědět
Tommy (7)
26.2.2019
14:56

ahojte, mám jednu otázočku
Idem do USA po druhý krát, ESTA mám platnú ešte do septembra. Na mojej ceste sa v podstate nič nezmenilo asi len dĺžka pobytu a samozrejme číslo letu a letiská v európe. Bývať budem u kamaráta ako predtým.
Otázka znie, musím prerábať ESTU ?? lebo neviem či sa tam vypĺnajú údaje o lete tam a spať, dĺžke pobytu a tak.
ďakujem

Odpovědět
Franta (3430)
26.2.2019
20:17

@Tommy:
Dokud ESTA platí, tak na ni můžeš cestovat a je jedno, že se údaje o letu, ubytování a tak od posledně změnili.
Nová ESTA by byla nutná při změně jména a pasu.

Odpovědět
Martina (3)
27.2.2019
21:27

@Zita:

Dobrý den, stalo se mi to stejné a nejde dále potvrdit ověření, přitom vše je správně, nevíte někdo prosím co s tím?

Odpovědět
lehy (1)
1.3.2019
23:53

Dobrý den, letím po roce do USA. Esta mi tedy pořád platí. Změnil jsem pouze adresu pobytu (kde budu první noc v USA jsem zadal), která je tedy nepovinná. Nejde však změnit kontaktní osoba v USA, která mi zůstala z první cesty do USA a je v jiném státě. Nebude to celníkům vadit? Myslím si, že ne, maximálně mě vyvolají na vysvětlení. Nebo bych tam neměl nic psát místo pobytu a nebo je nutné udělat novou registraci ESTA?

Odpovědět
Franta (3430)
2.3.2019
12:03

@lehy:
Tohle neřeš, ESTA platí, tak na ni můžeš jet.
Nevadí, že je kontakt v jiném státe, pořád je to v USA. A místo pobytu je také jedno, imigrační se zeptá, pokud ho to bude zajímat.

Odpovědět
Adam (1)
2.3.2019
19:38

Dobrý den chci se zeptat kamarádka se mě ptala zda ji schválí zadost na na vstup do USA když je v registru dlužníků a v exekuci děkuji za odpověď

Odpovědět
Franta (3430)
2.3.2019
19:46

@Adam:
Ptal jsem se kamaráda, co má kamaráda, který ví o kamarádovi, co zná odpověď. Tohle prý není problém. Imigrační při pohovoru se ale může zeptat na finanční krytí cesty. Finanční zázemí se ale u žádosti ESTA neprověřuje.

Odpovědět
Martina (5)
3.3.2019
23:48

@Franta: Moc děkuji. Trvalý pobyt mám samozřejmě v ČR, ale neptají se v žádosti na aktuální adresu pobytu (home address) nikoliv trvalého pobytu? Zkrátka jen nechci mít problém s tím, že vypadá “zvláštně” česká adresa pobytu v kontrastu s německou adresou zaměstnavatele. Jestli není lepší napsat i adresu pobytu německou, ale vážně netuším, lámu si s tím hlavu. :/

Odpovědět
Robert (3)
4.3.2019
10:20

Dobrý den, potřebuji vyplnit ESTA pro sebe a manželku. Stále mi není jasné jestli vyplňovat dvatrát jako jednotlivec nebo skupinovou žádost. V návodech na netu je tato varianta velmi nesrozumitelná a je uváděno, že i přes skupinové vyplnění musí mít každý svoji ESTA. Bude tedy problém vyplnit dvakrát jako jednotlivec, platit stejnou kartou, stejné bydliště atd.?

Děkuji

Odpovědět
Kuba (95)
4.3.2019
13:04

@Martina:
Jak píšu výše. Já to měl stejně, jenom jsem bydlel v Maďarsku. Do ESTA jsem dal adresu trvalého bydliště v ČR a adresu zaměstnavatele v Maďarsku. Žádný problém s tím na imigračním nebyl.

Odpovědět
Robo (74)
4.3.2019
13:39

@Robert: kazda osoba cestujuca do USA musi mat svoju vlastnu ESTA. Jediny rozdiel medzi jednotlivou a skupinovou ziadostou je vo forme platby. Jednotlivu ziadost platis kazdu samostatne, pri skupinovej platis vsetky ziadosti v skupine jednou platbou.

Takze robit skupinovu ziadost pre teba a manzelku znamena, ze ziadost vyplnis ty a budes uvedeny ako kontaktna osoba, nasledne ziadost (rovnaky formular) vyplni manzelka a tieto obe ziadosti posles na schvalenie. Platit budes iba jednu platbu za obe ziadosti naraz

Odpovědět
ROBERT (3)
4.3.2019
16:11

@Robo: Díky, za odpověď. Již jsem vyplnil a zaplatil, bohužel výsledek bude znám do 72 hodin. :-(

Odpovědět
Franta (3430)
4.3.2019
19:25

@Martina:
Nelam si hlavu a napiš, co máš v občance.

Odpovědět
Franta (3430)
4.3.2019
19:34

@ROBERT:
Upravili podmínky zpracování žádostí a už to nebude „hned“ jako dosud. Nově si podrží tu lhůtu 72h, takže už není dobré, aby to lidi nechávali na poslední chvíli

Odpovědět
Michal (2)
7.3.2019
13:30

Tak jsem to taky poslal, ale jak tady čtu asi budu čekat fakt 72 hodin a né jako dříve pár desítek minut. Škoda, raději už jdu kontrolovat co potřebuji na vízum :D

Tak ostatním držím palce :)

Odpovědět
Michal (2)
7.3.2019
13:31

Tak ne :D „REGISTRACE SCHVÁLENA“

Mějte se :)

Odpovědět
Richard (2)
7.3.2019
21:18

Dobrý den,

ti, co odpovídali, že na problém s ulicí a číslem domu stačí odeslat formulář znovu se stejnými údaji, nemají pravdu! Zkoušel jsem všechny možnosti – např. Nádražní 1/50, Nádražní 50, Nadrazni 50, 50 Nadrazni atd., ale vždycky se buď objevila chyba „Neplatné číslo ulice“, „Neplatný název ulice“ nebo „Řádek adresy 1 obsahuje nepovolené znaky“. Jedině až tvar Nadrazni 1 (tedy s cislem ORIENTACNIM, nikoliv popisnym) mi nabídlo to zaškrtávací políčko. Jak ten systém ale „rozhoduje“, které číslo je správné a které nikoliv, je mi docela záhadou. Dost bych se divil, že by používali nějaký číselník ulic a domovních čísel…

Jinak v návodu je „Napište adresu – třeba Americká 505/12“, ale to systém nevezme.

Richard

Odpovědět
Franta (3430)
7.3.2019
22:34

@Richard:
Aha. Ale ta informace je od lidí, co to tak dělali a šlo jim to, takže mají pravdu. Buď jsi to neopakoval dostatečně dlouho nebo jsi pak u té varianty, co prošla, měl štěstí na první pokus.
Napsat, že někdo (a bylo jich více) neměl pravdu, přestože mu to fungovalo, mi přijde zcestné.

Odpovědět
Lukáš (342)
8.3.2019
11:30

@Richard:
Richarde, bohužel ty nemáš pravdu a nemusím to zdůrazňovat vykřičníkem jako v tvém případě :)
Právě jsem si zkusil založit novou ESTA a žádné hlídání čísel ulice samozřejmě není aplikováno.
Tvar ulice „Nadrazni 50“ mi to vzalo na TŘETÍ pokus (objevil se checkbox, zda je to opravdu správně)
Zřejmě jsi měl ve formuláři ještě jinou chybu nebo jsi nepotvrzoval dostatečně dlouho, jak tu stále a stále radíme.

Odpovědět
Monika (1)
10.3.2019
11:31

Ahoj, nevíte náhodou, co dělat v případě, že se u schválené žádosti změní Identification national number? Mám tam vyplněné čislo občanky. Tu jsem teď měnila a nevím, jestli je to problém a musím udělat novou estu? Do usa se chystám v květnu. Děkuji za radu!

Odpovědět
Franta (3430)
10.3.2019
16:46

@Monika:
Oni ESTA dokáží schválit jak s č. OP, tak s RČ a jak tu někdo psal, tak dokonce s UNKNOWN. Ale na ofiko stránce je napsáno, že tam má být RČ bez lomítka, to číslo je stále stejné. Osobně bych to asi nechal tak, kdyby se imigrační ptal (pochybuji), tak bych to vysvětlil jako omyl při zadání.

Odpovědět
Johana (1)
10.3.2019
17:21

Dobrý den, žádám vás tady o radu.
Vyplňovala jsem ESTA formulář, a v ikonce: Cestuji do USA v rámci jiné cesty. Jsem zadala : Ano protože, když jsem zadala NE tak mi to otevřelo další políčka k nutnému vyplnění, kde po mě chtěli vyplnit adresu člověka bydlícího v USA, a já tam nikoho neznám. Jedu na Road Trip. Avšak registrace mi byla Schválená.
Je to špatně?
Jde to opravit? nebo si mám udělat registraci znova?
Předem moc DĚKUJI za odpověď.

Odpovědět
Franta (3430)
10.3.2019
18:00

@Johana:
Když nikoho neznám, tak napíšu UNKNOWN.
Nech to tak, když se imigrační zeptá, tak řejněš, že jsi změnila plány a jedeš jen do USA.

Odpovědět
Richard (2)
12.3.2019
19:47

@Lukáš: To asi ne, vzdal jsem někdy po pátém pokusu. Otázkou ale je, jestli je normální jedny a ty samé informace odesílat 10x než to projde :-)

Odpovědět
Franta (3430)
13.3.2019
19:53

@Richard:
Vítej ve světě IT. Buď problém „obejdeš“ vyzkoušenou fintou nebo počkáš, až ho někdo odstraní. Otázkou je, jestli ho někdo odstraňuje. :P

Odpovědět
Black Sabbath (1)
16.3.2019
10:07

Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat jestli by mi někdo nemohl poradit zda mám do kolonky,že jsem již byla zaměstnaná napsat ano či ne , jelikož momentálně teď pracuji,protože jsem si momentálně teď na rok přerušila studium, avšak v září tedy znovu nastupuji do školy.Nechci lhát,ale na druhou stranu se bojím,že budou mít problém s mým věkem a tedy,že mi ESTU neschválí.
Jiný problém nemám avšak jestli třeba nebudou někde extra zjišťovat,jestli doopravdy jsem nebo nejsem student a taky poté se mě nejspíš stejně imigrační úředník bude ptát jestli jsem nebo nejsem studentem,tak mu nechci výpravět dlouhý a nudný příběh.Vlastně nevím zda se všech ptá zda je student nebo pracuje…
Předem všem děkuji za odpověď a pomoc. :)

Odpovědět
Franta (3430)
16.3.2019
17:41

@Black Sabbath:
Pokud pracuješ, tak tam napiš, že pracuješ. Když se imigrační zeptá, tak řekneš, že pracuješ, případně, že jsi se vrátila do školy. Píšeš o problému s věkem, ale nenapíšeš, kolik ti je. To ti pak k tomu těžko někdo něco napíše.

Odpovědět
Martina (2)
17.3.2019
23:16

Ahoj, potřebovala bych prosím rychle poradit. Mám vyplněný formulář, veškeré údaje mám opakovaně zkontrolovány a ověřeny (stav zkontrolováno svítí u všech částí), ale v poslední části OVĚŘENÍ (kde zadávám číslo pasu, vydávající zemi, příjmení atd.) je pouze možnost kliknout na tlačítko „další“ a po kliknutí mě to odkáže znovu na stejnou stránku s ověřením. Nehlásí mi to žádnou chybu a ani mě to neposune k platbě. Několikrát jsem to zkontrolovala. Už si nevím rady. Prosím poraďte (případně prosím link na jinou spolehlivou společnost zprostředkovávající ESTU). Děkuji.

Odpovědět
Franta (3430)
18.3.2019
7:30

@Martina:
Vyplňuj to jen ta ofiko stránce, nehledej žádnou spolehlivou společnost!

Někdo tu psal, že problém, který se objevuje při schvalování adresy se občas objeví i jinde. A platí stejný postup – opakovat to dokud se to nepovede.

Odpovědět

Přispějte svým dotazem nebo osobní zkušeností

Než se na něco zeptáš, přečti si prosím článek a předchozí komentáře. Všechny nové příspěvky osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.