Návod: Jak vyplnit formulář ESTA pro vstup do USA bez víza

Petr Novák

Cestovní registrace ESTA umožňuje vycestovat do USA bez nutnosti žádat o vízum. Formulář ESTA je k dispozici online, jeho vyplnění zabere asi 10-15 minut. V tomto článku pro vás mám obrázkový návod a vzor, jak správně vyplnit ESTU.

Návod jak vyplnit formulář ESTA nutný pro vstup do USA bez víza | © Pixabay.com

 1. Cestovní registrace ESTA pro bezvízový vstup do USA

  Kdo může cestovat do USA na ESTA?

  Žádost ESTA mohou vyplnit osoby, které cestují do USA za účelem obchodní cesty, nebo turistiky za předpokladu, že doba pobytu nepřekročí 90 dní. Žadatel musí být občan ČR, Slovenska, nebo jiné země zařazené do programu Visa Waiver Program (VWP). Vycestovat lze pouze na biometrický pas.

  Kdy vyplnit žádost ESTA?

  Američané doporučují ESTA vyplnit nejméně 72 hodin před odletem. S kratším časem roste riziko, že rozhodnutí nezískáte včas. Já doporučuji ESTA vyplnit ihned po zakoupení letenek. V případě zamítnutí ESTA musíte žádat o cestovní vízum, vyřízení se může protáhnout na dva týdny.

  Jaký je poplatek za cestovní registraci ESTA?

  Cena cestovní registrace ESTA je 21 $ (464 Kč). Z toho 4 $ (88 Kč) je nevratný poplatek za vyplnění formuláře a 17 $ (375 Kč) daň na podporu cestování. Při neschválení registrace ESTA se 17 $ (375 Kč) vrací.

  Jaká je platnost registrace ESTA do USA?

  Délka platnosti ESTA jsou 2 roky, opakovaný vstup je možný. Nová ESTA je nutná, jen pokud vypršela doba její platnosti, máte nový pas, změnilo se vaše jméno, občanství, pohlaví, nebo odpověď na kteroukoliv z otázek týkajících se způsobilosti.

  Kde vyplnit formulář ESTA v češtině?

  ESTA vyplňujte výhradně na oficiální stránce esta.cbp.dhs.gov. Jakýkoliv jiný web je neoficiální, nedoporučuji ho využívat. V lepším případě přeplatíte až tisíce korun, v horším může být následkem neschválení cesty.

  Jak dlouho trvá vyřízení registrace ESTA?

  Vyplnění formuláře a úhrada poplatku zabere 10-15 minut. Schvalování žádosti ESTA je většinou otázkou vteřin. Jen pokud je nutný ruční zásah úředníka, může se proces protáhnout na pár desítek minut.

  Znamená schválení ESTA povolení vstupu do USA?

  Navzdory mýtům schválená ESTA neznamená povolení vstupu, dotyčného pouze opravňuje vycestovat do USA. Po příletu do USA je nutné projít pohovorem s imigračním úředníkem. Ten rozhodne o povolení, nebo zamítnutí vstupu. Na některých evropských letištích (např. Amsterdam) probíhá již předpohovor.

  Jak vysoká je pravděpodobnost zamítnutí registrace ESTA?

  Jestliže jste z USA nebyli vyhoštěni, nepobývali tam nelegálně a nepředstavujete pro zemi bezpečnostní riziko, pravděpodobnost zamítnutí registrace ESTA je minimální. Máte-li obavy z neschválení, pravdivě vyplňte i nepovinné položky.

  Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Přečtěte si další otázky o ESTA, nebo napište do diskuze pod článkem.

 2. Návod: Jak vyplnit formulář ESTA pro vstup do USA bez víza

  Krok 1: Oficiální žádost o registraci ESTA do USA

  Jediný oficiální web ESTA je https://esta.cbp.dhs.gov, jinde žádost nevyplňujte. Stránku si můžete zobrazit česky přes volbu vpravo nahoře.

  Pro vyplnění žádosti klikněte na Nová žádost, po ruce mějte biometrický pasplatební kartu. Bez biometrického pasu není možné ESTA vyplnit.

  Aktualizace ESTA a ověření platnosti je možné po kliknutí na Zkontrolovat aktuální žádost. Znát musíte buď číslo ESTA, nebo číslo pasu.

 3. Návod: Jak vyplnit formulář ESTA pro vstup do USA bez víza

  Krok 2: Zažádat o novou registraci ESTA

  👩‍🦰 Jednotlivá žádost

  Zvolte, pokud chcete registraci ESTA vyplnit jen za sebe.

  👪 Skupina žádostí

  Můžete vybrat, jestliže do Ameriky cestujete jako rodina či skupina. Každý člen skupiny sice musí mít svoji vlastní ESTA, ale tato volba vám usnadní vyplňování formuláře. Rozdíl je v tom, že je to rychlejší a pohodlnější, třeba poplatek lze uhradit za všechny členy dohromady. Na schválení nebo neschválení to nemá vliv.

 4. Návod: Jak vyplnit formulář ESTA pro vstup do USA bez víza

  Krok 3: Prohlášení o ESTA pro bezvízový styk

  Pročtěte si bezpečnostní upozornění, pak klikněte na Potvrdit a pokračovat.

  Další stránka se opět týká prohlášeních. Pro pokračování je nutné v obou částech potvrdit přečtení, teprve poté lze kliknout na tlačítko Další.

 5. Návod: Jak vyplnit formulář ESTA pro vstup do USA bez víza

  Krok 4: Údaje o žadateli

  Údaje o žadatelích se vyplňují v angličtině (bez háčků a čárek), každý člen skupiny musí mít vlastní žádost. Pro nápovědu stačí kliknout na šedý otazník v kroužku vpravo od popisku políčka.

  Příjmení

  Jestliže vaše příjmení obsahuje přehlásky, použijte zápis jména ze strojové zóny pasu. Pan Müller tak do žádosti napíše Mueller.

  Jméno

  Vyplňte své křestní jméno tak, jak je uvedeno v pasu.

  Město narození

  Pokud údaj neznáte, napište do políčka UNKNOWN.

  Země narození

  Československo v seznamu není, vyberte Czech Republic, nebo Slovakia.

  Číslo cestovního pasu

  Číslo českého cestovního pasu má 8 číslic.

  Státní občanství

  Vyberte státní občanství uvedené v cestovním pasu.

  Národní identifikační číslo

  Do pole National Identification Number napište rodné číslo bez lomítka.

  Datum vydání

  Napište datum vydání cestovního pasu.

  Vydávající země

  Vyberte zemi vydání cestovního pasu.

  Osobní identifikační číslo

  Nevyplňuje se.

  Datum vypršení platnosti

  Napište datum platnosti cestovního pasu.

  Vystavila vám někdy nějaká jiná země pas, nebo občanský průkaz pro cestování?

  Jestliže máte jen český (slovenský) pas, vyberte Ne. Pokud máte cestovní pasy dvou různých zemí, zvolte Ano a vyplňte dodatečné kolonky.

  Jste ještě nyní občany nebo státními příslušníky další země?

  Pokud máte jen jedno občanství, zvolte Ne. Máte-li více občanství, vyberte Ano a vyplňte dodatečné informace.

  Jste občany nebo státními příslušníky ještě další země?

  To samé. Máte-li jen jedno občanství, zvolte Ne.

  Rodiče

  Pořadí otec/matka nehraje roli, položku vyplňte i po úmrtí rodiče. Neznáte-li jméno svého otce, napište do obou kolonek UNKNOWN.

  Řádek adresy 1

  Napište adresu – třeba Americká 505/12

  Řádek adresy 2

  Nemusíte vyplňovat

  Číslo bytu

  Nemusíte vyplňovat

  Město

  Napište město pobytu – např. 50002 Hradec Kralove

  Stát/provincie/kraj

  Napište kraj – třeba Kralovehradecky kraj.

  Země

  Vyberte zemi pobytu.

  Typ telefonu

  Vyberte z nabídky domů/do práce/mobilní/jiný.

  Předvolba země + telefonní číslo

  Do prvního políčka napište +420, do druhého telefonní číslo.

  E-mailová adresa

  Zadejte e-mailovou adresu, kterou používáte

  Potvrdit e-mailovou adresu

  Znovu zadejte stejný e-mail

  Máte nebo měli jste zaměstnavatele?

  Pokud jste, nebo jste již byli zaměstnaní, OSVČ nebo třeba student, vyberte Ano. Pokud jste nyní nezaměstnaní, zadejte informace o bývalém zaměstnavateli.

  Název pracovní pozice

  Nepovinná položka, můžete do ní uvést název své pracovní pozice.

  Název zaměstnavatele

  U studentů a žáků můžete uvést Student, u OSVČ Self-employed, u dětí Child, u rodičovské dovolené Stay-at-home parent, u osob v domácnosti Homemaker, nebo jiný výraz vystihující vaše zaměstnání.

  Řádek adresy 1

  Napište adresu zaměstnavatele, nebo školy. Pokud nevymyslíte, co do kolonky napsat, zadejte Unknown.

  Město

  Zadejte město, ve kterém sídlí váš zaměstnavatel.

  Stát/provincie/kraj

  Napište kraj, ve kterém sídlí váš zaměstnavatel.

  Země

  Vyberte zemi, ve které sídlí váš zaměstnavatel.

  Předvolba země + telefonní číslo

  Nepovinná položka, zadat můžete telefon na vašeho zaměstnavatele.

  Zadané informace si pečlivě zkontrolujte, poté klikněte na tlačítko Další.

 6. Návod: Jak vyplnit formulář ESTA pro vstup do USA bez víza

  Krok 5: Údaje o cestě

  Na stránce se vyplňují informace o aktuální cestě do USA.

  Cestujete do USA v rámci cesty do jiné země?

  Ne – cestujete do USA, můžete se podívat do Mexika, nebo Kanady.
  Ano – letíte třeba do Peru a v USA máte pouze mezipřistání.

  Informace o kontaktním bodu v USA

  Jestliže cestujete za příbuznými či kamarády, vyplňte jejich kontaktní údaje. Pokud žádný kontakt v USA nemáte, zadejte do kolonek Unknown a do telefonního čísla nuly.

  Adresa pobytu v USA

  Nepovinná položka, můžete do ní uvést adresu hotelu, nebo jen název města, kde budete pobývat.

  Nouzové kontaktní údaje v USA a mimo USA

  Povinná položka – zadejte kontakt na osobu, která s vámi do USA necestuje. V případě vašeho ohrožení bude tato osoba kontaktována. Alternativně je možné do kolonek napsat Unknown (nedoporučuji).

  Zadané informace si pečlivě zkontrolujte, poté klikněte na Další.

 7. Návod: Jak vyplnit formulář ESTA pro vstup do USA bez víza

  Krok 6: Otázky týkající se způsobilosti

  Na další stránce pravdivě vyplňte několik otázek. Lež je považována za trestný čin. To proto, aby bylo nežádoucím osobám snazší znemožnit vstup do USA.

  1. Trpíte tělesným nebo duševním postižením, nebo jste-li uživateli drog či jste na nich závislí, nebo v současné době trpíte některou z následujících chorob?
  2. Byli jste někdy zatčeni či usvědčeni z trestného činu, který měl za následek závažné škody na majetku nebo vážnou újmu jiné osobě nebo státnímu orgánu?
  3. Porušili jste někdy zákon týkající se držení, užívání či distribuce nelegálních drog?
  4. Snažíte se zapojit nebo zapojili jste se někdy do teroristické činnosti, špionáže, sabotáže nebo genocidy?
  5. Dopustili jste se někdy podvodu nebo zkreslení informací o sobě nebo jiných s cílem získat nebo napomoci jiným získat vízum nebo dosáhnout vstupu na území USA?
  6. Hledáte v současné době v USA zaměstnání, případně byli jste v minulosti v USA zaměstnání bez předchozího povolení od vlády USA?
  7. Bylo vám někdy zamítnuto udělení víza USA, o které jste zažádali na svůj stávající či dřívější cestovní pas, případně bylo vám někdy odepřeno vpuštění na území USA nebo jste stáhli žádost o vpuštění na území USA v místě vstupu?
  8. Zůstali jste někdy na území USA po delší dobu, než na kterou jste měli povolení udělené vládou USA?
  9. Cestovali jste po 1. březnu 2011 (včetně) do Iráku, Sýrie, Íránu nebo Súdánu, nebo jste tam byli?

  Kladná odpověď na devátou otázku znamená povinnost žádat o vízum do USA.

  Pro pokračování zaškrtněte část Osvědčení. Pokud žádost vyplňujete pro někoho jiného, je nutné zaškrtnout Pouze pro třetí strany.

 8. Návod: Jak vyplnit formulář ESTA pro vstup do USA bez víza

  Krok 7: Zkontrolovat žádost

  Na předposlední stránce si zkontrolujte všechny části povolení ESTA. V každé sekci je nutné kliknout na tlačítko Potvrdit a pokračovat.

  V závěrečné části ověření znovu vyplňte své číslo pasu, vydávající zemi pasu, příjmení a datum narození. Pak klikněte na Další. Pokud některé z údajů nesouhlasí, zobrazí se upozornění a výzva k opravě.

 9. Návod: Jak vyplnit formulář ESTA pro vstup do USA bez víza

  Krok 8: Platba žádosti ESTA

  Poslední stránka se týká platby cestovní registrace. Jedinou dostupnou metodou je platební karta (debetní i kreditní).

  ESTA není možné uhradit složenkou, převodem na účet, nebo poštovní poukázkou. Jestliže nemáte platební kartu pro platby přes internet, poproste o zaplacení příbuzného či kamaráda.

  Doporučuji si udělat screenshot stránky, na které je číslo žádosti i číslo cestovního pasu. Zašlete si ho na svoji e-mailovou adresu.

 10. Návod: Jak vyplnit formulář ESTA pro vstup do USA bez víza

  Krok 9: Status cestovní registrace ESTA

  Po úhradě poplatku budete přesměrováni na stránku s výsledkem. Zobrazí se jedna ze tří zpráv:

  ✅ Authorization Approved

  Gratuluji, ESTA byla schválena. Do USA můžete vycestovat bez víza.

  ⌛ Authorization Pending

  Vaše ESTA čeká na posouzení. Stav žádosti si ověřte později, čekat můžete v krajním případě až 72 hodin.

  ❌ Travel Not Authorized

  Bohužel, ESTA byla zamítnuta. Musíte požádat o vízum do USA.

  Rozhodnutí je dostupné pouze na oficiálním webu, žádný e-mail nečekejte. Výsledek registrace ESTA není nutné tisknout, resp. celníci papír nevyžadují. Může se však stát, že vás o předložení požádá letecká společnost. Doporučuji si výsledek poslat na e-mail a zároveň uložit jako obrázek do telefonu.

 11. Dotazy a časté chyby v registraci ESTA

  Systém hlásí, že je chyba v adrese bydliště a nepustí mě dál.

  Chyba je přímo ve formuláři. Pokud máte adresu zadanou bez diakritiky a stále se nemůžete dostat dál, klikněte na velké modré tlačítko Next / Pokračovat. To ještě jednou či dvakrát zopakujte, načež se ve formuláři objeví nové zaškrtávátko “Check this box to certify that this address is correct.*”. Po zaškrtnutí můžete pokračovat.

Diskuze k článku (1 452)

@Petr Novák: Vyplnila jsem to za kamarádku a mela jsem za to, ze je narozena 11.mesic ale je 10.mesic.

Odpovědět

@Anna: Tak to chce vyplnit novou ESTA, s touto vycestovat nepůjde. Kdy odlétáte? Mělo by stačit, když počkáte 24 hodin od vyplnění a pak ji vyplníte znovu. Systém by vás měl pustit.

Odpovědět

@Petr Novák: Letime 1.7.,Estu mam schvalenou jiz alespon mesic, ale jak rikam, kdyz zadam nove udaje, tak mi stranka napise:
Žádost nelze zpracovat: Již je zadána jiná žádost se stejnými údaji o cestovním pasu.
Pak me to nuti opustit stranku. Jde mi prave o to, ze nova registrace nejde vyppnit.

Odpovědět

@Anna: Začínám se obávat, že to společně nevyřešíme a bude třeba napsat na CBP. Zkuste jim prosím popsat situaci, možná děláme něco špatně: https://help.cbp.gov/s/questions?language=en_US

Odpovědět

Dekuji, uz jsem jim napsala.

Odpovědět

Dobrý den, prosím o informaci co se myslí pod “Národním identifikačním číslem” ve formuláři ESTA – Číslo OP nebo rodné číslo? Děkuji.

Odpovědět

@Daniela:
Jedno z těch čísel je “napořád”, jedno se každých 10 let mění.
Stejně tak tam, myslím, píší: číslo jiného dokladu než pasu.
Schválení projde s oběma čísly. Já dávám RČ.

Odpovědět

@Petr Novák: Dobry vecer, minuly ctvrtek jsem psala na odkaz co jste mi poslal a do ted mne nikdo nekontaktoval. Psala jsem, ze jsem omylem spatne napsala datum narozeni a do ted zadna odezva. Je to jiz 5.den a zacinam byt malinko nervozni co s tim. S kamaradkou jsme zkousely volat na jejich linku, ale tam to nikdo nebere. Nemate nekdo zkusenost, jak rychla je odezva z CBP?

Odpovědět

@Anna:

ze cbp se ti ozvou tak za 2 tydny. opravis to tak ze das novou zadost s puvodnimy spatnymi udaji, na prvni strance pouzij uplne stejne jako mas u te vystavene. system se te zepta zda chces pokracovat s novou zadosti a das ano, tim se automaticky stara platna esta zrusi.
pak zavres okno a otevres znovu a das novou zadost jiz se spravymi udaji :) stopro funguje. a spolehat na to ze se na to neprijde je blbost, aerolinka paruje estu pred checkinem, nepustili by te do letadla. kriticke udaje musi sedet jinak se nesparuji

Odpovědět

@mirek: Dejuji za info.Ja zadavala novou zadost se spravnym datem narozeni a hned na prvni strance mi to napsalo:Žádost nelze zpracovat: Již je zadána jiná žádost se stejnými údaji o cestovním pasu.Proste me to dal nepusti pres ten stejny pas.
Takze kdyz to zadam nejdrviv spatnetak by me to mel pustit dal? Uplne se bojim uz cokoliv delatdelat.

Odpovědět

@Anna: presne tak, nejdriv je potreba zrusit existujici zadost a to se dela zacatkem procesu vyplneni nove zadosti. Akorat musis pouzit stejne spatne udaje jake si pouzila puvodne. Novou zadost se spatnymi udaji nedokoncis, ale ta existujici spatna se zrusi. A system Te pak pusti vyplnit novou zadost se spravnymi udaji. To je takovy hack, na ktery jsem sam prisel. Druhou moznosti je napsat na CBP udaje o platne ESTA se zadosti o jeji zruseni. Pak Te system pusti vyplnit novou zadost, ale trva to tydny a takhle to mas hned :)

Odpovědět

Tak nova registrace hotova, moc dekuju za figl. :)

Odpovědět

Dobrý den, když si vyřizuji ESTA už musím mít zakoupenou letenku?

Odpovědět

@Simona:
Ne. Je/byla tam otázka na leteckou společnost/číslo letu, ale nepovinná. Dala se vyplnit později.
V případě zamítnutí ESTA, by to byla nepříjemnost. Dá se pak ještě žádat o vízum, ale to také nemusí vyjít.
S nákupem letenky je lepší počkal, až po vyřízení ESTA nebo víza. Ale při dobré ceně letenky se nečeká. :-) I já už jsem kupoval dříve než řešil povolení.

Odpovědět

@Franta: Děkuji za odpověď.

Odpovědět

Dobrý den, můžete mi někdo poradit pls? mám problém v předposlední části před platbou a to : zkontrolovat žádost. tak v části ověřeni je vlastně číslo pasu vedle je datum narození a dole je příjmení tak mi to hází chybum že to zadávám špatně, ať to napíšu stejně jako na pasu a v žádosti, ale to dělám. bez háčků a čárek, proste furt stejně ale háže to tuhle chybu a svítí červeně: Pole Príjmení a Overit príjmení nesouhlasí. Zkontrolujte, zda je príjmení zadáno správne. neví někdo co s tím prosim ?

Odpovědět

Dobrý den, přítel při vyplňování ESTA nedával pozor a nevšiml si, že v otázce na terorismus nechtěně odpověděl “ano”… rychle prolítl “závěrečnou ověřovací fázi”, vše potvrdil, zaplatil, odeslal… logicky ESTA byla zamítnuta. Zkoušeli jsme “opravit” – nejde. Letenky máme na 28.9., tj. nejspíš se nestihne vízový proces… Máte někdo podobnou zkušenost a našli jste způsob, jak tuto chybu napravit? Moc moc děkuji! Zora

Odpovědět

@Zora:
Vízový proces se nestihne zcela jistě. Za týden se to nedá.
1) ESTA se dělá cca měsíc před odletem. Kdyby něco, je čas ještě na ambasádu.
2) Když vyplňuji něco důležitého, tak nikam nespěchám a pořádně si to pročtu a zkontroluji.
Zkuste, zda jde posunout letenka, to je podle mě jediná možnost.

Teď jsem koukal ještě na stránky ambasády.
Zkuste “Urgentní případy”
https://cz.usembassy.gov/cs/visas-cs/nonimmigrant-visas-cs/
Ale moc bych nespoléhal, že se to stihne.

Odpovědět

@Franta: @Zora:

Ja dufam, ze sa to podari nejak vyriesit. Moj pohlad je ale trosku iny ako Frantov…..

Najprv vybavujem ESTU a az ked ju mam schvalenu, kupujem letenku. ESTA stoji 14USD a plati 2 roky. Cize ak kupujes letenku 6mesiacov vopred, v podstate ta 6 mesiacov Esty stoji 3USD. To fakt riskujete koli 3USD pri cene letenky niekolko sto USD?

Odpovědět

@robo:
Ten měsíc před odletem je takové doporučované minimum, aby byl čas na případné vízum. Ne všichni plánují dovolenou dopředu. Někdo se rozhoduje na poslední chvíli podle akčních letenek. Není to osobní praxe, já mám někdy ESTA i rok dopředu. :-)

Odpovědět

@Zora:
Tak jak to dopadlo?
Myslím, že řešení zrovna tohoto problému by tu zajímalo více lidí. Chybu ve formuláři občas někdo udělá.

Odpovědět

Dobrý den,
Snažím se vyplnit kolonku kontaktní email a můj email je celý malými písmeny a v poličku lze použit pouze velké písmena.
Má někdo prosím zkušenost s touto problematikou ?

Odpovědět

@Martin:
Tak sem omlouvám. Už vím jak věci mají. Je jedno zda se použijí velká či malá písmena

Odpovědět

Dobrý den,

letim do Miami 10.12. a 11.12. vyplouvám výletní lodí do Karibiku, v Miami budu ubytovaný jednu noc před a tři po plavbě. V Esta jsem ovšem zaklikl USA pouze jako tranzitní zemi. Žádost už je zaplacená i schválena. Je to takto vpořádku nebo musím podat novou žádost, případně da se ta původní opravit ?

Děkuji za odpovědi.

Odpovědět

@Jakub:
Je to v pohodě.

Odpovědět

Dobry den,
Mohu se prosim zeptat, zasekla jsem se na otazce: Cestujete do USA v rámci cesty do jiné zeme? A ja ted nevim co zaskrnout….letim do Los Angeles, kde budu 4 dni a pote letim dal na Novy Zeland.
Mohu poprosit o radu?

Dekuji
Tereza

Odpovědět

@Tereza:
A na čem jsi se zasekla?
Jedeš na dovolenou do USA/LA nebo jedeš na dovolenou na Zéland a cestou se stavíš v LA?

Odpovědět

@Franta: Jedu na dovolenou do obou zemi, na 4dni do LA a na mesic na Novy Zeland.
Tereza

Odpovědět

Dobrý den, mám dotaz. Teď ke konci ledna budu v USA přestupovat v rámci delšího letu, proto potřebuju ESTA a tam uvést transit. Pak chci ale v dubnu do USA na téměř 3 týdny, stačí ta stejná ESTA, kde budu mít transit? Nemůže to býtpotom na imigračním problém? Díky.

Odpovědět

@Václav: ano. Staci, esta je na dva roky. Neni zadny problem.

Odpovědět

Dobry den, mate nekdo zkusenosti se zmenou data vstupu do USA v ESTE? Konkretne, mam ESTU od 29.6. (schvalenou) ted mi Lufthansa zmenila termin priletu do USA na 27.6.. Ve formulari to zmenit nelze, resil jste to nekdo nejak jinak, nebo musim udelat novou registraci? Je to 21$ x 5 lidi, tak se mi do toho moc nechce :-), ale asi budu muset.

Odpovědět

@Petr: asi tomu moc nerozumim. Esta plati od data schvaleni dva roky. Pokud mate esta od 29.6.2022?? Tak plati do 29.6.2024. Behem tech dvou let si muzete letat jak chcete a nikde nic neoznamujete. Pokud se tedy v este neco nezmenilo….

Odpovědět

@OP: Jee dekuji za rychlou odpoved. Spis jsem to ja spatne pochopil. Myslel jsem ze plati 2roky, ale ze je to vazane na to kdy poprve vstoupim do zeme. Na tom potvrzeni je napsany datum co jsem tam uvadel kdy priletime. Tak jestli je to takto otevrene tak super. :-)

Odpovědět

Dobrý den, dnes jsme vyplňovali formulář ESTA a při posledním kroku nám nenaběhla možnost zaplacení, stránka se vůbec nenačetla a systém spadl. Teď vidíme podanou žádost, ale není zaplacená, jak se můžeme dostat k platbě?

Odpovědět

@Petr: vyplnoval jste tu estu na webu https://esta.cbp.dhs.gov/esta s timto popisem mi to zase prijde ze bylo reseno nekde od nejakeho prostrednika. Esta plati od okamziku vyplneni na dva roky. Primo ode dne kdy vyplnim a schvali mi. Neni zadna moznost vybrat si nejaky interval od kdy atd. Pokud se tedy behem posledniho roku neco u esty nezmenilo….

Odpovědět

@Lucie:
Do té žádosti by mělo jít vstoupit, některé údaje se můžou doplnit a aktualizovat (aspoň dřív to šlo), takže by se asi mělo jít i proklikat k platbě, pokud to není zaplacené.

Odpovědět

Ahoj Katko..
mám bohužel jen zcela stejný problém a žádnou radu.
Už se Vám to podařilo vyřešit?

Odpovědět

Ahoj.
mám zcela stejný problém..
Už se Vám to podařilo vyřešit?
Díky za Info @Lucie:

Odpovědět

dobrý deň,
prosím Vás neviem nájsť iný kontakt, kde by som sa opýtala na môj problem. Neviem ako vyriešiť záležitosť – chcem vycestovať do USA v máji 2023. O formular Esta som žiadala ešte minulého roku, lebo som mala v pláne vycestovať vtedy, ale neišlo to kvôli covidu. Cestovný doklad – pas mám platný do 11.9.2023 a do tohto dátumu mám platnú aj autorizáciu Esta. Momentálne čakám na vybavenie nového pasu, ktorý bude mať platnosť 5 rokov a kvôli platnej autorizácii formulára Esta budem mať ponechaný aj starý pas. Moja otázka je, či si môžem kupiť letenku na starý pas a cestovať s obidvoma pasmi, nakoľko Esta je viazana na starý pas, alebo musím čakať na nový pas, až potom si zakúpiť letenku a spokojne vycestovať s vedomím, že mám platnú autorizáciu Esty do 11.9.2023. Prosím Vás, kde sa mám na to opýtať?

Odpovědět

@Patricia:
Tohle se dalo použít u víza B-2, že člověk měl vízum ve starém pasu a cestoval s novým. U ESTA to tuším neplatí. Koukni do podmínek. 14USD není zase tolik, abych riskoval, že mě do USA, respektive už do letadla při odletu, nepustí.

Odpovědět

Dobrý den,

musím mít vytisknuté informace o schválené registraci ESTA s sebou na letišti?

Děkuji
Tereza

Odpovědět

@Patricia:
Ja uplne nechapu otazku – mas pas, na kterem mas platnou ESTA a na tenhle pas i koupis letenku? Zadny problem. To, ze budes mit druhy pas nemusi nikoho zajimat (vzit si ho muzes i nemusis).
Pokud bys chtela koupit letenku na novy pas, tak bych na nej asi radsi udelal i ESTA (ale jestli je potrebne, to netusim)

Odpovědět

@Kuba + Patricia:
Aha já to pochopil blbě, Zase jsem rychleji odpovídal, než četl. Já myslel, že má starý neplatný pas. Což vlastně u ESTA nejde, ta platí s pasem, vízum platí klidně déle.
Pokud je Slovensko, stejně jako ČR, v “Klubu šesti měsíců” (to ať si zkusí vygůglit), tak pas musí platit po celou dobu pobytu v USA, ale nemusí platít ještě 6 měsíců po odletu. U ESTA stačí, když platí v den vstupu do USA. Takže teoreticky může letět na starý pas, pokud z USA odlétá před 11.9.2023. Není důvod cestovat na nový pas.

Odpovědět

@Tereza:
Povinnost to není, ale je to jednodušší. Vytištěný papír uneseš. Při odbavení by asi měli být schopni si to dohledat, ale vytištěný papír s confirmation number vše usnadní.

Odpovědět
V

Chci navštívit kamaráda na Floridě a nikde jsem nenašel jak je to s očkováním proti covidu. Je potřeba nějaké údaje o očkování, nebo už né?

Odpovědět

@Václav Neumann: potrebujes full ocko

Odpovědět

@Václav Neumann:
Pokud jsi to nikde nenašel, tak jsi špatně hledal. Koneckonců řešíš očkování u článku o ESTA, což o něčem vypovídá. Je to na všech ofiko US webech, ESTA, CBP… Dokonce i letecké společnosti o tom informují při koupi letenky do USA.
https://chcidoameriky.cz/covid-a-cestovani-do-usa

Odpovědět

Dobrý den, mám schváleno ESTU, ale do identifikačního čísla jsem zadala číslo občanského průkazu a ne rodné číslo. Mám to znova předělat? Bojím se, aby v USA nebyli kvůli tomu problémy. Děkuji za informaci.

Odpovědět

@Renata: Dobrý den, Renato, nic nepředělávejte. I takhle je to v pořádku, ani si toho nevšimnou. :-)

Odpovědět

@Renata: Tiez som zadal cislo OP a dokonca som musel OP vymenit za nove, takze to cislo v ziadosti uz ani neexistuje. Letim az za mesiac, tak prosim napiste ci to niekto kontroloval alebo to neriesit. Ved tam pise, ze kto nema moze napisat aj UNKNOWN :) dakujem

Odpovědět

Přispějte svým dotazem nebo osobní zkušeností

Než se na něco zeptáš, přečti si prosím článek a předchozí komentáře. Všechny nové příspěvky osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.