Návod: Jak vyplnit formulář ESTA pro vstup do USA bez víza

Cestovní registrace ESTA umožňuje vycestovat do USA bez nutnosti žádat o vízum. Formulář ESTA je k dispozici online, jeho vyplnění zabere asi 10-15 minut. V tomto článku pro vás mám obrázkový návod a vzor, jak správně vyplnit ESTU.

Návod jak vyplnit formulář ESTA nutný pro vstup do USA bez víza | © Pixabay.com

Cestovní registrace ESTA pro bezvízový vstup do USA

 • Kdo může cestovat do USA na ESTA?
  Žádost ESTA mohou vyplnit osoby, které cestují do USA za účelem obchodní cesty, nebo turistiky za předpokladu, že doba pobytu nepřekročí 90 dní. Žadatel musí být občan ČR, Slovenska, nebo jiné země zařazené do programu Visa Waiver Program (VWP). Vycestovat lze pouze na biometrický pas.
 • Kdy vyplnit ESTA
  Američané doporučuji o ESTA požádat přinejmenším 72 hodin před odletem. S kratším časem roste riziko, že rozhodnutí nezískáte včas.
  Já doporučuji ESTA vyplnit ihned po zakoupení letenek. V případě zamítnutí ESTA musíte žádat o cestovní vízum, vyřízení se může protáhnout na dva týdny.
 • Poplatek za cestovní registraci ESTA
  Cena cestovní registrace ESTA je 21 $ (532 Kč). Z toho 4 $ (101 Kč) jsou nevratný poplatek za vyplnění formuláře a 17 $ (431 Kč) daň na podporu cestování. Při neschválení registrace ESTA se 17 $ (431 Kč) vrací.
 • Jaká je platnost registrace ESTA do USA?
  Délka platnosti ESTA jsou 2 roky. Opakovaný vstup je možný.
  Nová ESTA je nutná, jen pokud vypršela doba její platnosti, máte nový pas, změnilo se vaše jméno, občanství, pohlaví, nebo odpověď na kteroukoliv z otázek týkajících se způsobilosti.
 • Kde vyplnit formulář ESTA v češtině
  ESTA vyplňujte výhradně na oficiální stránce esta.cbp.dhs.gov.
  Jakýkoliv jiný web je neoficiální, nedoporučuji ho využívat. V lepším případě přeplatíte až tisíce korun, v horším může být následkem neschválení cesty.
 • Jak dlouho trvá vyřízení ESTA
  Vyplnění formuláře a úhrada poplatku zabere 10-15 minut.
  Schvalování žádosti ESTA je většinou otázkou vteřin. Jen pokud je nutný ruční zásah úředníka, může se proces protáhnout na pár desítek minut.
 • Schválená ESTA neznamená povolení vstupu do USA
  Navzdory mýtům schválená ESTA neznamená povolení vstupu, dotyčného pouze opravňuje vycestovat do USA.
  Po příletu do USA je nutné projít pohovorem s imigračním úředníkem. Ten rozhodne o povolení, nebo zamítnutí vstupu. Na některých evropských letištích (např. Amsterdam) probíhá již předpohovor.
 • Jak vysoká je pravděpodobnost zamítnutí registrace ESTA?
  Jestli jste nebyli z USA vyhoštěni, nepobývali tam nelegálně a nepředstavujete pro zemi bezpečnostní riziko, pravděpodobnost zamítnutí registrace ESTA je minimální. Máte-li obavy z neschválení, pravdivě vyplňte i nepovinné položky.

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Přečtěte si další otázky o ESTA, nebo napište do diskuze pod článkem.

Návod jak vyplnit formulář ESTA

Oficiální stránky ESTA

Oficiální žádost o registraci ESTA do USA

Jediný oficiální web ESTA je https://esta.cbp.dhs.gov/esta, jinde žádost nevyplňujte. Stránku si můžete zobrazit česky přes volbu vpravo nahoře.

Pro vyplnění žádosti klikněte na Nová žádost, po ruce mějte biometrický pasplatební kartu. Bez biometrického pasu není možné ESTA vyplnit.

Aktualizace ESTA a ověření platnosti je možné po kliknutí na Zkontrolovat aktuální žádost. Znát musíte buď číslo ESTA, nebo číslo pasu.

Vzor formuláře ESTA česky

Zažádat o novou registraci ESTA

 • Jednotlivá žádost
  Zvolte, pokud do USA cestujete jako jednotlivec.
 • Skupina žádostí
  Můžete vybrat, jestliže do Ameriky cestujete jako rodina či skupina.
  Každý člen skupiny sice musí mít svoji vlastní ESTA, ale tato volba vám usnadní vyplňování formuláře. Je to rychlejší a pohodlnější, třeba poplatek lze uhradit dohromady za všechny členy.
Žádost ESTA

Prohlášení o ESTA pro bezvízový styk

Pročtěte si bezpečnostní upozornění, pak klikněte na Potvrdit a pokračovat.

Další stránka se opět týká prohlášeních. Pro pokračování je nutné v obou částech potvrdit přečtení, teprve poté lze kliknout na tlačítko Další.

Jak vyplnit formulář ESTA

Údaje o žadateli

Údaje o žadatelích se vyplňují v angličtině (bez háčků a čárek), každý člen skupiny musí mít vlastní žádost. Pro nápovědu stačí kliknout na šedý otazník v kroužku vpravo od popisku políčka.

 • Příjmení
  Jestliže vaše příjmení obsahuje přehlásky, použijte zápis jména ze strojové zóny pasu. Pan Müller tak do žádosti napíše Mueller.
 • Jméno
  Vyplňte své křestní jméno tak, jak je uvedeno v pasu.
 • Město narození
  Pokud údaj neznáte, napište do políčka UNKNOWN.
 • Země narození
  Československo v seznamu není, vyberte Czech Republic, nebo Slovakia.
 • Číslo cestovního pasu
  Číslo českého cestovního pasu má 8 číslic.
 • Státní občanství
  Vyberte státní občanství uvedené v cestovním pasu.
 • Národní identifikační číslo
  Do pole National Identification Number napište rodné číslo bez lomítka.
 • Datum vydání
  Napište datum vydání cestovního pasu.
 • Vydávající země
  Vyberte zemi vydání cestovního pasu.
 • Osobní identifikační číslo
  Nevyplňuje se.
 • Datum vypršení platnosti
  Napište datum platnosti cestovního pasu.
 • Vystavila vám někdy nějaká jiná země pas, nebo občanský průkaz pro cestování?
  Jestliže máte jen český (slovenský) pas, vyberte Ne. Pokud máte cestovní pasy dvou různých zemí, zvolte Ano a vyplňte dodatečné kolonky.
 • Jste ještě nyní občany nebo státními příslušníky další země?
  Pokud máte jen jedno občanství, zvolte Ne. Máte-li více občanství, vyberte Ano a vyplňte dodatečné informace.
 • Jste občany nebo státními příslušníky ještě další země?
  To samé. Máte-li jen jedno občanství, zvolte Ne.
 • Rodiče
  Pořadí otec/matka nehraje roli, položku vyplňte i po úmrtí rodiče. Neznáte-li jméno svého otce, napište do obou kolonek UNKNOWN.
 • Řádek adresy 1
  Napište adresu – třeba Americká 505/12
 • Řádek adresy 2
  Nemusíte vyplňovat
 • Číslo bytu
  Nemusíte vyplňovat
 • Město
  Napište město pobytu – např. 50002 Hradec Kralove
 • Stát/provincie/kraj
  Napište kraj – třeba Kralovehradecky kraj.
 • Země
  Vyberte zemi pobytu.
 • Typ telefonu
  Vyberte z nabídky domů/do práce/mobilní/jiný.
 • Předvolba země + telefonní číslo
  Do prvního políčka napište +420, do druhého telefonní číslo.
 • E-mailová adresa
  Zadejte e-mailovou adresu, kterou používáte
 • Potvrdit e-mailovou adresu
  Znovu zadejte stejný e-mail
 • Máte nebo měli jste zaměstnavatele?
  Pokud jste, nebo jste již byli zaměstnaní, OSVČ nebo třeba student, vyberte Ano. Pokud jste nyní nezaměstnaní, zadejte informace o bývalém zaměstnavateli.
 • Název pracovní pozice
  Nepovinná položka, můžete do ní uvést název své pracovní pozice.
 • Název zaměstnavatele
  U studentů a žáků můžete uvést Student, u OSVČ Self-employed, u dětí Child, u rodičovské dovolené Stay-at-home parent, u osob v domácnosti Homemaker, nebo jiný výraz vystihující vaše zaměstnání.
 • Řádek adresy 1
  Napište adresu zaměstnavatele, nebo školy. Pokud nevymyslíte, co do kolonky napsat, zadejte Unknown.
 • Město
  Zadejte město, ve kterém sídlí váš zaměstnavatel.
 • Stát/provincie/kraj
  Napište kraj, ve kterém sídlí váš zaměstnavatel.
 • Země
  Vyberte zemi, ve které sídlí váš zaměstnavatel.
 • Předvolba země + telefonní číslo
  Nepovinná položka, zadat můžete telefon na vašeho zaměstnavatele.

Zadané informace si pečlivě zkontrolujte, poté klikněte na tlačítko Další.

Cestovní registrace ESTA do USA

Údaje o cestě

Na stránce se vyplňují informace o aktuální cestě do USA.

 • Cestujete do USA v rámci cesty do jiné země?
  Ne – cestujete do USA, můžete se podívat do Mexika, nebo Kanady.
  Ano – letíte třeba do Peru a v USA máte pouze mezipřistání.
 • Informace o kontaktním bodu v USA
  Jestliže cestujete za příbuznými či kamarády, vyplňte jejich kontaktní údaje. Pokud žádný kontakt v USA nemáte, zadejte do kolonek Unknown a do telefonního čísla nuly.
 • Adresa pobytu v USA
  Nepovinná položka, můžete do ní uvést adresu hotelu, nebo jen název města, kde budete pobývat.
 • Nouzové kontaktní údaje v USA a mimo USA
  Povinná položka – zadejte kontakt na osobu, která s vámi do USA necestuje. V případě vašeho ohrožení bude tato osoba kontaktována. Alternativně je možné do kolonek napsat Unknown (nedoporučuji).

Zadané informace si pečlivě zkontrolujte, poté klikněte na Další.

Návod na vyplnění formuláře ESTA pro cestu do USA

Otázky týkající se způsobilosti

Na další stránce pravdivě vyplňte několik otázek. Lež je považována za trestný čin. To proto, aby bylo nežádoucím osobám snazší znemožnit vstup do USA.

 1. Trpíte tělesným nebo duševním postižením, nebo jste-li uživateli drog či jste na nich závislí, nebo v současné době trpíte některou z následujících chorob?
 2. Byli jste někdy zatčeni či usvědčeni z trestného činu, který měl za následek závažné škody na majetku nebo vážnou újmu jiné osobě nebo státnímu orgánu?
 3. Porušili jste někdy zákon týkající se držení, užívání či distribuce nelegálních drog?
 4. Snažíte se zapojit nebo zapojili jste se někdy do teroristické činnosti, špionáže, sabotáže nebo genocidy?
 5. Dopustili jste se někdy podvodu nebo zkreslení informací o sobě nebo jiných s cílem získat nebo napomoci jiným získat vízum nebo dosáhnout vstupu na území USA?
 6. Hledáte v současné době v USA zaměstnání, případně byli jste v minulosti v USA zaměstnání bez předchozího povolení od vlády USA?
 7. Bylo vám někdy zamítnuto udělení víza USA, o které jste zažádali na svůj stávající či dřívější cestovní pas, případně bylo vám někdy odepřeno vpuštění na území USA nebo jste stáhli žádost o vpuštění na území USA v místě vstupu?
 8. Zůstali jste někdy na území USA po delší dobu, než na kterou jste měli povolení udělené vládou USA?
 9. Cestovali jste po 1. březnu 2011 (včetně) do Iráku, Sýrie, Íránu nebo Súdánu, nebo jste tam byli?

Kladná odpověď na devátou otázku znamená povinnost žádat o vízum do USA.

Pro pokračování zaškrtněte část Osvědčení. Pokud žádost vyplňujete pro někoho jiného, je nutné zaškrtnout Pouze pro třetí strany.

ESTA - Visa Waiver Program

Zkontrolovat žádost

Na předposlední stránce si zkontrolujte všechny části povolení ESTA. V každé sekci je nutné kliknout na tlačítko Potvrdit a pokračovat.

V závěrečné části ověření znovu vyplňte své číslo pasu, vydávající zemi pasu, příjmení a datum narození. Pak klikněte na Další. Pokud některé z údajů nesouhlasí, zobrazí se upozornění a výzva k opravě.

Jak vyplnit cestovní registraci ESTA

Platba žádosti ESTA

Poslední stránka se týká platby cestovní registrace. Jedinou dostupnou metodou je platební karta (debetní i kreditní).

ESTA není možné uhradit složenkou, převodem na účet, nebo poštovní poukázkou. Jestliže nemáte platební kartu pro platby přes internet, poproste o zaplacení příbuzného či kamaráda.

Doporučuji si udělat screenshot stránky, na které je číslo žádosti i číslo cestovního pasu. Zašlete si ho na svoji e-mailovou adresu.

Jak vyplnit cestovní registraci ESTA

Status cestovní registrace ESTA

Po úhradě poplatku budete přesměrováni na stránku s výsledkem. Zobrazí se jedna ze tří zpráv:

 • Authorization Approved
  Gratuluji, ESTA byla schválena. Do USA můžete vycestovat bez víza.
 • Authorization Pending
  Vaše ESTA čeká na posouzení. Stav žádosti si ověřte později, čekat můžete v krajním případě až 72 hodin.
 • Travel Not Authorized
  Bohužel, ESTA byla zamítnuta. Musíte požádat o vízum do USA.

Rozhodnutí je dostupné pouze na oficiálním webu, žádný e-mail nečekejte.

Výsledek registrace ESTA není nutné tisknout, resp. celníci papír nevyžadují. Může se však stát, že vás o předložení požádá letecká společnost. Doporučuji si výsledek poslat na e-mail a zároveň uložit jako obrázek do telefonu.

Dotazy a časté chyby v registraci ESTA

Systém hlásí, že je chyba v adrese bydliště a nepustí mne dál. Co mám dělat?
Chyba je přímo ve formuláři. Pokud máte adresu zadanou bez diakritiky a stále se nemůžete dostat dál, klikněte na velké modré tlačítko Next / Pokračovat. To ještě jednou či dvakrát zopakujte, načež se ve formuláři objeví nové zaškrtávátko “Check this box to certify that this address is correct.*”.
Po zaškrtnutí můžete pokračovat.

Petr Novák

Diskuze k článku (1 427 komentářů)

Priste dávej větší pozor. Hledej nejdriv sám a tady se ptej Franty a dalších co jsou zkušení diskutující. Nevím zda žijí, žili, nebo cestuji často do US, ale mají znalosti. Teď ale se vše meni – ockovani, zavazadla, pohovory, kontroly. Ještě letět a doletet, atd. Chápu touhu letět do států. Ale teď tohle období…

Odpovědět

Dobry den,
Planujeme trip do usa jako svatebni cestu. Ja s tim ted resim, na jake jmeno si koupit letenku / udelat Estu. Mate s tim nejakou zkusenost? S ohledem na povinnost pcr, kdy nevim, jake jmeno se objevi v systemu, mi prijde lepsi vyjet na nove jmeno, udelat express pas a nasledne vyplnit estu a doufat, ze mi ji schvali. Mate s tim nejake zkusenosti? Moc dik.

Odpovědět

Ahoj, jsem česka, manžel je USA, děti mají česky i americký pas. Musí mít daří pro cestovani do USA?

Odpovědět

@Zuzka:

Korekce: musí mít ESTU děti ?

Odpovědět

@Zuzka:
Divná otázka, pokud opravdu mají americký pas a budou na něj cestovat. Manžel ESTA přece taky nepotřebuje.

Odpovědět

Prosím o radu :-) 18.1.22 jsem vyplňovala, zaplatila ESTU. A zatím mi nepřišlo schválení . Když se přihlásím na Estě na stav žádosti, nic se mi tam nezobrazí , jen body s informacemi o ESTĚ. Letím sice až za 14 dní , ale co když mi do té doby stále nic nepřijde? Jak se to potom řeší? Děkuji moc

Odpovědět

@Denisa:
To je divné, Amíci na to mají 72h, to už uplynulo. Schválení ti nepřijde, kontroluj si žádost. Buď jsi něco vyplnila blbě nebo to nebylo na ofiko stránce https://esta.cbp.dhs.gov/. Kolik jsi platila a kam jsi to posílala? Když zkusíš na ofiko stránce najít svou žádost bez čísla žádosti, co ti to ukáže?

Odpovědět

Ahoj, jakou kontaktní adresu mám uvést, pokud už pár let žiji v UK… tu UK nebo podle občanky v ČR? Díky

Odpovědět

@Franta: Prosím, jakou uvést adresu v dotazníku jako kontaktní, když už několik let žiji v UK, ale občanství mám jen CZ… adresu v UK kde žiji, nebo podle občanky v ČR ?

Odpovědět

@Gabi:
Netuším. Žádáš jako občan ČR, tak UK adresa může vypadat nepatřičně. Navíc se budeš prokazovat pasem ČR a bydlištěm jinde? Nevím, jestli to projde. Třeba se ozve někdo, kdo řešil to samé.

Odpovědět

Ahoj,
včera jsem vyplnila žádost o ESTA. Je už schválená. Dnes jsem zjistila, že tam mám dvě chyby – místo rodného čísla jsem napsala číslo OP a místo data vydání pasu datum vydání občanky. Ani jedno už nejde opravit nebo nevím jak. Máte s tím někdo zkušenost? Mám podat novou žádost nebo jet s touto se špatnými údaji? Děkuji.

Odpovědět

@Hana:
Záměna RČ a OP by vadit neměla. Koneckonců je tam, tuším, i napsáno zadejte číslo jiného dokladu než pasu.
U toho datumu to může být horší. Ale osobně bych to nejspíš neřešil, vzal si OP s sebou a kdyby se na to při pohovoru imigrační zeptat, tak bych řekl, že jsem se spletl a ukázal mu i datum v OP.

Odpovědět

Zdravim, mam prosbu – vyplnila jsem zadost ESTA, ale pred platbou jsem klikla na tlacitko “zpet” .. zadost v systemu vidim, info o tom, ze bude vyrizena po uhrade poplatku take, nicmene na platebni branu se nelze dostat. – nova zadost podat nejde. Nemate s tim nekdo zkusenost? Nebo mam pockat, az vyprsi lhuta 7mi dni a zadost smazou? Dekuji

Odpovědět

@Katka:
A znovu otevřít ta žádost jde? Nejde se proklikat nakonec k platbě?

Odpovědět

Dobre rano, nejde. Zadost nejde znovu otevrit, ani z me strany smazat.

Odpovědět

@Katka:
To je divné, do žádosti by se mělo dát dostat. Lze v ní měnit i některé údaje, adresa pobytu, kontaktní osoba…

Odpovědět

dobrý večer, mám dotaz, zda mám vyplnit PRAHA nebo PRAGUE, děkuji za odpověď

Odpovědět

@Veronika:
Ono je to asi jedno, já píšu Praha.

Odpovědět

Ahoj.Nasel jsem tady 2 ruzne informace na 1 tema.Potrebuji vedet,ktera je pravdiva. Jedna se o navstevu Iranu v cervnu 2017.Jednou jsem zde nasel info,ze se hledi na poslednich 5let ( coz splnuji) a v Navodu na vyplnení Esta je rozhodne datum 1.3. 2011 (coz nesplnuji).Muzete mi nekdo napsat,jak to tedy je?
Dekuji Petr

Odpovědět

@Petr:
Platí to 1.3. 2011.
Nebyla ta informace o posledních 5ti letech u příspěvku z 2016?

Odpovědět

Dobrý den,

příbuzná vyplnila ESTU a uložila si stránku s potvrzovacím číslem. Stránka byla omylem vymazána. Z ESTY dostala email s číslem, které když se zadá s číslem pasu, tak ukáže aktualizaci statusu ESTY. ESTU vyplnila před 2 dny, ale ještě nedostala rozhodnutí. Jenom obdržela aktualizovali o obdržení platby. Nevíte někdo, jestli číslo na konci ESTY je totožné s tím, které obdržíte v emailu? Nebo musí vyplnit novou ESTU?

Děkuji.

Odpovědět

@Eva:
Na ofiko stránce se může na stav žádosti podívat i bez čísla. Stačí zadat požadované údaje.
Ukládat takovouto stránku je blbost, není to klasický web.

Odpovědět

@Franta:

Mockrát děkuji. Informaci jsem předala a ESTA byla schválena.

Odpovědět

Dobry den, vyplnila jsem estu, ale spatne jsem zadala mesic narozeni. Estu mam schvalenou a jiz nemuzu delat opravy. Kdyz chci vytvorit novou zadost a zadat konecne vse spravne, web mi napise:Žádost nelze zpracovat: Již je zadána jiná žádost se stejnými údaji o cestovním pasu.
Jak to prosim resit, kdyz me to nepusti dal, protoze jinak vsechny udaje jsou spravne?

Odpovědět
Avatar uživatele

@Anna: Dobrý den, Anno… jak špatně jste datum narození zadala?

Pokud jste prohodila měsíc a den (místo 05/06/1990 zadala 06/05/1990) a ESTA je schválena, neřešil bych to. Myslím, že se na to nepřijde. A když, tak se stačí omluvit s tím, že v ČR používáme jiný formát zápisu, tak jste udělala chybu. :-)

Odpovědět

@Petr Novák: Vyplnila jsem to za kamarádku a mela jsem za to, ze je narozena 11.mesic ale je 10.mesic.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Anna: Tak to chce vyplnit novou ESTA, s touto vycestovat nepůjde. Kdy odlétáte? Mělo by stačit, když počkáte 24 hodin od vyplnění a pak ji vyplníte znovu. Systém by vás měl pustit.

Odpovědět

@Petr Novák: Letime 1.7.,Estu mam schvalenou jiz alespon mesic, ale jak rikam, kdyz zadam nove udaje, tak mi stranka napise:
Žádost nelze zpracovat: Již je zadána jiná žádost se stejnými údaji o cestovním pasu.
Pak me to nuti opustit stranku. Jde mi prave o to, ze nova registrace nejde vyppnit.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Anna: Začínám se obávat, že to společně nevyřešíme a bude třeba napsat na CBP. Zkuste jim prosím popsat situaci, možná děláme něco špatně: https://help.cbp.gov/s/questions?language=en_US

Odpovědět

Dekuji, uz jsem jim napsala.

Odpovědět

Dobrý den, prosím o informaci co se myslí pod “Národním identifikačním číslem” ve formuláři ESTA – Číslo OP nebo rodné číslo? Děkuji.

Odpovědět

@Daniela:
Jedno z těch čísel je “napořád”, jedno se každých 10 let mění.
Stejně tak tam, myslím, píší: číslo jiného dokladu než pasu.
Schválení projde s oběma čísly. Já dávám RČ.

Odpovědět

@Petr Novák: Dobry vecer, minuly ctvrtek jsem psala na odkaz co jste mi poslal a do ted mne nikdo nekontaktoval. Psala jsem, ze jsem omylem spatne napsala datum narozeni a do ted zadna odezva. Je to jiz 5.den a zacinam byt malinko nervozni co s tim. S kamaradkou jsme zkousely volat na jejich linku, ale tam to nikdo nebere. Nemate nekdo zkusenost, jak rychla je odezva z CBP?

Odpovědět

@Anna:

ze cbp se ti ozvou tak za 2 tydny. opravis to tak ze das novou zadost s puvodnimy spatnymi udaji, na prvni strance pouzij uplne stejne jako mas u te vystavene. system se te zepta zda chces pokracovat s novou zadosti a das ano, tim se automaticky stara platna esta zrusi.
pak zavres okno a otevres znovu a das novou zadost jiz se spravymi udaji :) stopro funguje. a spolehat na to ze se na to neprijde je blbost, aerolinka paruje estu pred checkinem, nepustili by te do letadla. kriticke udaje musi sedet jinak se nesparuji

Odpovědět

@mirek: Dejuji za info.Ja zadavala novou zadost se spravnym datem narozeni a hned na prvni strance mi to napsalo:Žádost nelze zpracovat: Již je zadána jiná žádost se stejnými údaji o cestovním pasu.Proste me to dal nepusti pres ten stejny pas.
Takze kdyz to zadam nejdrviv spatnetak by me to mel pustit dal? Uplne se bojim uz cokoliv delatdelat.

Odpovědět

@Anna: presne tak, nejdriv je potreba zrusit existujici zadost a to se dela zacatkem procesu vyplneni nove zadosti. Akorat musis pouzit stejne spatne udaje jake si pouzila puvodne. Novou zadost se spatnymi udaji nedokoncis, ale ta existujici spatna se zrusi. A system Te pak pusti vyplnit novou zadost se spravnymi udaji. To je takovy hack, na ktery jsem sam prisel. Druhou moznosti je napsat na CBP udaje o platne ESTA se zadosti o jeji zruseni. Pak Te system pusti vyplnit novou zadost, ale trva to tydny a takhle to mas hned :)

Odpovědět

Tak nova registrace hotova, moc dekuju za figl. :)

Odpovědět

Dobrý den, když si vyřizuji ESTA už musím mít zakoupenou letenku?

Odpovědět

@Simona:
Ne. Je/byla tam otázka na leteckou společnost/číslo letu, ale nepovinná. Dala se vyplnit později.
V případě zamítnutí ESTA, by to byla nepříjemnost. Dá se pak ještě žádat o vízum, ale to také nemusí vyjít.
S nákupem letenky je lepší počkal, až po vyřízení ESTA nebo víza. Ale při dobré ceně letenky se nečeká. :-) I já už jsem kupoval dříve než řešil povolení.

Odpovědět

@Franta: Děkuji za odpověď.

Odpovědět

Dobrý den, můžete mi někdo poradit pls? mám problém v předposlední části před platbou a to : zkontrolovat žádost. tak v části ověřeni je vlastně číslo pasu vedle je datum narození a dole je příjmení tak mi to hází chybum že to zadávám špatně, ať to napíšu stejně jako na pasu a v žádosti, ale to dělám. bez háčků a čárek, proste furt stejně ale háže to tuhle chybu a svítí červeně: Pole Príjmení a Overit príjmení nesouhlasí. Zkontrolujte, zda je príjmení zadáno správne. neví někdo co s tím prosim ?

Odpovědět

Dobrý den, přítel při vyplňování ESTA nedával pozor a nevšiml si, že v otázce na terorismus nechtěně odpověděl “ano”… rychle prolítl “závěrečnou ověřovací fázi”, vše potvrdil, zaplatil, odeslal… logicky ESTA byla zamítnuta. Zkoušeli jsme “opravit” – nejde. Letenky máme na 28.9., tj. nejspíš se nestihne vízový proces… Máte někdo podobnou zkušenost a našli jste způsob, jak tuto chybu napravit? Moc moc děkuji! Zora

Odpovědět

@Zora:
Vízový proces se nestihne zcela jistě. Za týden se to nedá.
1) ESTA se dělá cca měsíc před odletem. Kdyby něco, je čas ještě na ambasádu.
2) Když vyplňuji něco důležitého, tak nikam nespěchám a pořádně si to pročtu a zkontroluji.
Zkuste, zda jde posunout letenka, to je podle mě jediná možnost.

Teď jsem koukal ještě na stránky ambasády.
Zkuste “Urgentní případy”
https://cz.usembassy.gov/cs/visas-cs/nonimmigrant-visas-cs/
Ale moc bych nespoléhal, že se to stihne.

Odpovědět

@Franta: @Zora:

Ja dufam, ze sa to podari nejak vyriesit. Moj pohlad je ale trosku iny ako Frantov…..

Najprv vybavujem ESTU a az ked ju mam schvalenu, kupujem letenku. ESTA stoji 14USD a plati 2 roky. Cize ak kupujes letenku 6mesiacov vopred, v podstate ta 6 mesiacov Esty stoji 3USD. To fakt riskujete koli 3USD pri cene letenky niekolko sto USD?

Odpovědět

@robo:
Ten měsíc před odletem je takové doporučované minimum, aby byl čas na případné vízum. Ne všichni plánují dovolenou dopředu. Někdo se rozhoduje na poslední chvíli podle akčních letenek. Není to osobní praxe, já mám někdy ESTA i rok dopředu. :-)

Odpovědět

@Zora:
Tak jak to dopadlo?
Myslím, že řešení zrovna tohoto problému by tu zajímalo více lidí. Chybu ve formuláři občas někdo udělá.

Odpovědět

Dobrý den,
Snažím se vyplnit kolonku kontaktní email a můj email je celý malými písmeny a v poličku lze použit pouze velké písmena.
Má někdo prosím zkušenost s touto problematikou ?

Odpovědět

@Martin:
Tak sem omlouvám. Už vím jak věci mají. Je jedno zda se použijí velká či malá písmena

Odpovědět

Dobrý den,

letim do Miami 10.12. a 11.12. vyplouvám výletní lodí do Karibiku, v Miami budu ubytovaný jednu noc před a tři po plavbě. V Esta jsem ovšem zaklikl USA pouze jako tranzitní zemi. Žádost už je zaplacená i schválena. Je to takto vpořádku nebo musím podat novou žádost, případně da se ta původní opravit ?

Děkuji za odpovědi.

Odpovědět

@Jakub:
Je to v pohodě.

Odpovědět

Přispějte svým dotazem nebo osobní zkušeností

Než se na něco zeptáš, přečti si prosím článek a předchozí komentáře. Všechny nové příspěvky osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.