Návod: Jak vyplnit formulář ESTA pro vstup do USA bez víza

Cestovní registrace ESTA umožňuje vycestovat do USA bez nutnosti žádat o vízum. Formulář ESTA je k dispozici online, jeho vyplnění zabere asi 10-15 minut. V tomto článku pro vás mám obrázkový návod a vzor, jak správně vyplnit ESTU.

Návod jak vyplnit formulář ESTA nutný pro vstup do USA bez víza | © Pixabay.com

Cestovní registrace ESTA pro bezvízový vstup do USA

 • Kdo může cestovat do USA na ESTA?
  Žádost ESTA mohou vyplnit osoby, které cestují do USA za účelem obchodní cesty, nebo turistiky za předpokladu, že doba pobytu nepřekročí 90 dní. Žadatel musí být občan ČR, Slovenska, nebo jiné země zařazené do programu Visa Waiver Program (VWP). Vycestovat lze pouze na biometrický pas.
 • Kdy vyplnit ESTA
  Američané doporučuji o ESTA požádat přinejmenším 72 hodin před odletem. S kratším časem roste riziko, že rozhodnutí nezískáte včas.
  Já doporučuji ESTA vyplnit ihned po zakoupení letenek. V případě zamítnutí ESTA musíte žádat o cestovní vízum, vyřízení se může protáhnout na dva týdny.
 • Poplatek za cestovní registraci ESTA
  Cena cestovní registrace ESTA je 14 $ (289,50 Kč). Z toho 4 $ (82,71 Kč) jsou nevratný poplatek za vyplnění formuláře a 10 $ (206,78 Kč) daň na podporu cestování. Při neschválení registrace ESTA se 10 $ vrací.
 • Jaká je platnost registrace ESTA do USA?
  Délka platnosti ESTA jsou 2 roky. Opakovaný vstup je možný.
  Nová ESTA je nutná, jen pokud vypršela doba její platnosti, máte nový pas, změnilo se vaše jméno, občanství, pohlaví, nebo odpověď na kteroukoliv z otázek týkajících se způsobilosti.
 • Kde vyplnit formulář ESTA v češtině
  ESTA vyplňujte výhradně na oficiální stránce esta.dhs.gov.
  Jakýkoliv jiný web je neoficiální, nedoporučuji ho využívat. V lepším případě přeplatíte až tisíce korun, v horším může být následkem neschválení cesty.
 • Jak dlouho trvá vyřízení ESTA
  Vyplnění formuláře a úhrada poplatku zabere 10-15 minut.
  Schvalování žádosti ESTA je většinou otázkou vteřin. Jen pokud je nutný ruční zásah úředníka, může se proces protáhnout na pár desítek minut.
 • Schválená ESTA neznamená povolení vstupu do USA
  Navzdory mýtům schválená ESTA neznamená povolení vstupu, dotyčného pouze opravňuje vycestovat do USA.
  Po příletu do USA je nutné projít pohovorem s imigračním úředníkem. Ten rozhodne o povolení, nebo zamítnutí vstupu. Na některých evropských letištích (např. Amsterdam) probíhá již předpohovor.
 • Jak vysoká je pravděpodobnost zamítnutí registrace ESTA?
  Jestli jste nebyli z USA vyhoštěni, nepobývali tam nelegálně a nepředstavujete pro zemi bezpečnostní riziko, pravděpodobnost zamítnutí registrace ESTA je minimální. Máte-li obavy z neschválení, pravdivě vyplňte i nepovinné položky.

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Přečtěte si další otázky o ESTA, nebo napište do diskuze pod článkem.

Návod jak vyplnit formulář ESTA

Oficiální stránky ESTA

Oficiální žádost o registraci ESTA do USA

Jediný oficiální web ESTA je https://esta.cbp.dhs.gov/esta, jinde žádost nevyplňujte. Stránku si můžete zobrazit česky přes volbu vpravo nahoře.

Pro vyplnění žádosti klikněte na Nová žádost, po ruce mějte biometrický pasplatební kartu. Bez biometrického pasu není možné ESTA vyplnit.

Aktualizace ESTA a ověření platnosti je možné po kliknutí na Zkontrolovat aktuální žádost. Znát musíte buď číslo ESTA, nebo číslo pasu.

Vzor formuláře ESTA česky

Zažádat o novou registraci ESTA

 • Jednotlivá žádost
  Zvolte, pokud do USA cestujete jako jednotlivec.
 • Skupina žádostí
  Můžete vybrat, jestliže do Ameriky cestujete jako rodina či skupina.
  Každý člen skupiny sice musí mít svoji vlastní ESTA, ale tato volba vám usnadní vyplňování formuláře. Je to rychlejší a pohodlnější, třeba poplatek lze uhradit dohromady za všechny členy.
Žádost ESTA

Prohlášení o ESTA pro bezvízový styk

Pročtěte si bezpečnostní upozornění, pak klikněte na Potvrdit a pokračovat.

Další stránka se opět týká prohlášeních. Pro pokračování je nutné v obou částech potvrdit přečtení, teprve poté lze kliknout na tlačítko Další.

Jak vyplnit formulář ESTA

Údaje o žadateli

Údaje o žadatelích se vyplňují v angličtině (bez háčků a čárek), každý člen skupiny musí mít vlastní žádost. Pro nápovědu stačí kliknout na šedý otazník v kroužku vpravo od popisku políčka.

 • Příjmení
  Jestliže vaše příjmení obsahuje přehlásky, použijte zápis jména ze strojové zóny pasu. Pan Müller tak do žádosti napíše Mueller.
 • Jméno
  Vyplňte své křestní jméno tak, jak je uvedeno v pasu.
 • Město narození
  Pokud údaj neznáte, napište do políčka UNKNOWN.
 • Země narození
  Československo v seznamu není, vyberte Czech Republic, nebo Slovakia.
 • Číslo cestovního pasu
  Číslo českého cestovního pasu má 8 číslic.
 • Státní občanství
  Vyberte státní občanství uvedené v cestovním pasu.
 • Národní identifikační číslo
  Do pole National Identification Number napište rodné číslo bez lomítka.
 • Datum vydání
  Napište datum vydání cestovního pasu.
 • Vydávající země
  Vyberte zemi vydání cestovního pasu.
 • Osobní identifikační číslo
  Nevyplňuje se.
 • Datum vypršení platnosti
  Napište datum platnosti cestovního pasu.
 • Vystavila vám někdy nějaká jiná země pas, nebo občanský průkaz pro cestování?
  Jestliže máte jen český (slovenský) pas, vyberte Ne. Pokud máte cestovní pasy dvou různých zemí, zvolte Ano a vyplňte dodatečné kolonky.
 • Jste ještě nyní občany nebo státními příslušníky další země?
  Pokud máte jen jedno občanství, zvolte Ne. Máte-li více občanství, vyberte Ano a vyplňte dodatečné informace.
 • Jste občany nebo státními příslušníky ještě další země?
  To samé. Máte-li jen jedno občanství, zvolte Ne.
 • Rodiče
  Pořadí otec/matka nehraje roli, položku vyplňte i po úmrtí rodiče. Neznáte-li jméno svého otce, napište do obou kolonek UNKNOWN.
 • Řádek adresy 1
  Napište adresu – třeba Americká 505/12
 • Řádek adresy 2
  Nemusíte vyplňovat
 • Číslo bytu
  Nemusíte vyplňovat
 • Město
  Napište město pobytu – např. 50002 Hradec Kralove
 • Stát/provincie/kraj
  Napište kraj – třeba Kralovehradecky kraj.
 • Země
  Vyberte zemi pobytu.
 • Typ telefonu
  Vyberte z nabídky domů/do práce/mobilní/jiný.
 • Předvolba země + telefonní číslo
  Do prvního políčka napište +420, do druhého telefonní číslo.
 • E-mailová adresa
  Zadejte e-mailovou adresu, kterou používáte
 • Potvrdit e-mailovou adresu
  Znovu zadejte stejný e-mail
 • Máte nebo měli jste zaměstnavatele?
  Pokud jste, nebo jste již byli zaměstnaní, OSVČ nebo třeba student, vyberte Ano. Pokud jste nyní nezaměstnaní, zadejte informace o bývalém zaměstnavateli.
 • Název pracovní pozice
  Nepovinná položka, můžete do ní uvést název své pracovní pozice.
 • Název zaměstnavatele
  U studentů a žáků můžete uvést Student, u OSVČ Self-employed, u dětí Child, u rodičovské dovolené Stay-at-home parent, u osob v domácnosti Homemaker, nebo jiný výraz vystihující vaše zaměstnání.
 • Řádek adresy 1
  Napište adresu zaměstnavatele, nebo školy. Pokud nevymyslíte, co do kolonky napsat, zadejte Unknown.
 • Město
  Zadejte město, ve kterém sídlí váš zaměstnavatel.
 • Stát/provincie/kraj
  Napište kraj, ve kterém sídlí váš zaměstnavatel.
 • Země
  Vyberte zemi, ve které sídlí váš zaměstnavatel.
 • Předvolba země + telefonní číslo
  Nepovinná položka, zadat můžete telefon na vašeho zaměstnavatele.

Zadané informace si pečlivě zkontrolujte, poté klikněte na tlačítko Další.

Cestovní registrace ESTA do USA

Údaje o cestě

Na stránce se vyplňují informace o aktuální cestě do USA.

 • Cestujete do USA v rámci cesty do jiné země?
  Ne – cestujete do USA, můžete se podívat do Mexika, nebo Kanady.
  Ano – letíte třeba do Peru a v USA máte pouze mezipřistání.
 • Informace o kontaktním bodu v USA
  Jestliže cestujete za příbuznými či kamarády, vyplňte jejich kontaktní údaje. Pokud žádný kontakt v USA nemáte, zadejte do kolonek Unknown a do telefonního čísla nuly.
 • Adresa pobytu v USA
  Nepovinná položka, můžete do ní uvést adresu hotelu, nebo jen název města, kde budete pobývat.
 • Nouzové kontaktní údaje v USA a mimo USA
  Povinná položka – zadejte kontakt na osobu, která s vámi do USA necestuje. V případě vašeho ohrožení bude tato osoba kontaktována. Alternativně je možné do kolonek napsat Unknown (nedoporučuji).

Zadané informace si pečlivě zkontrolujte, poté klikněte na Další.

Návod na vyplnění formuláře ESTA pro cestu do USA

Otázky týkající se způsobilosti

Na další stránce pravdivě vyplňte několik otázek. Lež je považována za trestný čin. To proto, aby bylo nežádoucím osobám snazší znemožnit vstup do USA.

 1. Trpíte tělesným nebo duševním postižením, nebo jste-li uživateli drog či jste na nich závislí, nebo v současné době trpíte některou z následujících chorob?
 2. Byli jste někdy zatčeni či usvědčeni z trestného činu, který měl za následek závažné škody na majetku nebo vážnou újmu jiné osobě nebo státnímu orgánu?
 3. Porušili jste někdy zákon týkající se držení, užívání či distribuce nelegálních drog?
 4. Snažíte se zapojit nebo zapojili jste se někdy do teroristické činnosti, špionáže, sabotáže nebo genocidy?
 5. Dopustili jste se někdy podvodu nebo zkreslení informací o sobě nebo jiných s cílem získat nebo napomoci jiným získat vízum nebo dosáhnout vstupu na území USA?
 6. Hledáte v současné době v USA zaměstnání, případně byli jste v minulosti v USA zaměstnání bez předchozího povolení od vlády USA?
 7. Bylo vám někdy zamítnuto udělení víza USA, o které jste zažádali na svůj stávající či dřívější cestovní pas, případně bylo vám někdy odepřeno vpuštění na území USA nebo jste stáhli žádost o vpuštění na území USA v místě vstupu?
 8. Zůstali jste někdy na území USA po delší dobu, než na kterou jste měli povolení udělené vládou USA?
 9. Cestovali jste po 1. březnu 2011 (včetně) do Iráku, Sýrie, Íránu nebo Súdánu, nebo jste tam byli?

Kladná odpověď na devátou otázku znamená povinnost žádat o vízum do USA.

Pro pokračování zaškrtněte část Osvědčení. Pokud žádost vyplňujete pro někoho jiného, je nutné zaškrtnout Pouze pro třetí strany.

ESTA - Visa Waiver Program

Zkontrolovat žádost

Na předposlední stránce si zkontrolujte všechny části povolení ESTA. V každé sekci je nutné kliknout na tlačítko Potvrdit a pokračovat.

V závěrečné části ověření znovu vyplňte své číslo pasu, vydávající zemi pasu, příjmení a datum narození. Pak klikněte na Další. Pokud některé z údajů nesouhlasí, zobrazí se upozornění a výzva k opravě.

Jak vyplnit cestovní registraci ESTA

Platba žádosti ESTA

Poslední stránka se týká platby cestovní registrace. Jedinou dostupnou metodou je platební karta (debetní i kreditní).

ESTA není možné uhradit složenkou, převodem na účet, nebo poštovní poukázkou. Jestliže nemáte platební kartu pro platby přes internet, poproste o zaplacení příbuzného či kamaráda.

Doporučuji si udělat screenshot stránky, na které je číslo žádosti i číslo cestovního pasu. Zašlete si ho na svoji e-mailovou adresu.

Jak vyplnit cestovní registraci ESTA

Status cestovní registrace ESTA

Po úhradě poplatku budete přesměrováni na stránku s výsledkem. Zobrazí se jedna ze tří zpráv:

 • Authorization Approved
  Gratuluji, ESTA byla schválena. Do USA můžete vycestovat bez víza.
 • Authorization Pending
  Vaše ESTA čeká na posouzení. Stav žádosti si ověřte později, čekat můžete v krajním případě až 72 hodin.
 • Travel Not Authorized
  Bohužel, ESTA byla zamítnuta. Musíte požádat o vízum do USA.

Rozhodnutí je dostupné pouze na oficiálním webu, žádný e-mail nečekejte.

Výsledek registrace ESTA není nutné tisknout, resp. celníci papír nevyžadují. Může se však stát, že vás o předložení požádá letecká společnost. Doporučuji si výsledek poslat na e-mail a zároveň uložit jako obrázek do telefonu.

Dotazy a časté chyby v registraci ESTA

Systém hlásí, že je chyba v adrese bydliště a nepustí mne dál. Co mám dělat?
Chyba je přímo ve formuláři. Pokud máte adresu zadanou bez diakritiky a stále se nemůžete dostat dál, klikněte na velké modré tlačítko Next / Pokračovat. To ještě jednou či dvakrát zopakujte, načež se ve formuláři objeví nové zaškrtávátko „Check this box to certify that this address is correct.*“.
Po zaškrtnutí můžete pokračovat.

20. ledna 2019 Petr Novák , , ,

Diskuze k článku (1 218 komentářů)

@Franta: To je pravda, zkusíme a uvidíme, když tak přijde o 90 kč, ale asi o ně přijde, protože má záznam o těžkém ublížení na zdraví, tak asi bude muset na ambasádu

Jinak já jsem vždy byl na JFK, vždy je tam celkem rušno, naposledy když jsem tam byl, tak jsem vyplnil údaje do kiosku, stoupl jsem si do fronty a fronta se strašně rychle pohybovala, protože tam stáli čtyři policisté a jen razítkovali a razítkovali, vůbec nic je nezajímalo, ani ten celní protokol (modrý papír) co dávají v letadle nechtěli, prostě nic… ale samozřejmě, že vždy před odjezdem mám strach, protože člověk nikdy neví, jak to dopadne, ale myslím si, že kdybych byl na secundary, tak uvidí, že jsem tam byl už třikrát, vždy jsem odjel v termínu, žádný problém jsem jim tam neudělá, tak by asi neměli důvod mě posílat domů… ale nervy vždycky jsou ;)

Odpovědět

Dobry den, co se týče opakovaného vstupu do USA na ESTA, je zde nejaka doba, po kterou bych mel zustat mimo USA, nez se do Ameriky opet lze vrátit?

Příklad: Budu v Bostonu 2 měsíce, pote odjedu na tyden do ČR, ale poté bych zase mohl do USA na 2 mesice v ramci ESTA? A ano, pocitam s tim, ze bych nepřekročil 180dni v kalendářním roce.

Děkuji vám mnohokrát za odpověď. Kulda

Odpovědět
Lukáš (364)
24.4.2019
18:34

@Jan:
Žádná pevná doba mezi cestami stanovena není, ale obecně se doporučuje po dlouhém pobytu i dlouhou pauzu.
ESTA je turistické vízum, takže když se logicky zamyslíš nad tím, jestli takto jak jsi popsal tvůj plán vypadá běžný turista…vyjde ti z toho že asi spíš ne.
Být já imigrační a vidět tam kohokoliv po 2 měsíčním pobytu po 1 týdnu znovu na 2 měsíce, tak ho pošlu na Secondary inspection, ať si ho tam prověří…ale já nejsem imigrační, takže můžeš mít kliku a projít v klidu :)

Odpovědět
Franta (3532)
24.4.2019
21:00

@Jan:
Jak píše Lukáš. Tohle není běžný turistický plán. Jasně třeba tam opravdu budeš cestovat. Ale celou dobu na jednom místě a s krátkou přestávkou, to může působit spíš jako „pracovní pobyt“ s dovolenou doma.
Několik lidí už tu psalo, že je při třetí delší cestě s krátkou přestávkou, poslali domů. Ale klidně se to může stát už při druhé. Jde o to, jak na imigračního zapůsobíš.

Odpovědět

Dobrý den, prosím o radu, ve formuláři ESTA je uveden dotaz:
Byli jste někdy zatčeni či usvědčeni z trestného činu, který měl za následek závažné škody na majetku nebo vážnou újmu jiné osobě nebo státnímu orgánu?
Manžel měl před cca 10 lety nehodu, kterou zavinil a způsobil ublížení na zdraví, za které dostal půl roku podmínku.
Je i tohle případ, který se má do žádosti vyplnit?
Děkuji moc.

Odpovědět
Koutek Jan (1)
28.4.2019
21:24

Dobrý den, mam problém s řádkem adresy 1. Ať to zadám jakýmkoliv způsobem tak mě to prostě nepustí dál. Píše mi to furt neplatný název ulice. Nevíte co s tím? Děkuji

Odpovědět
Lukáš (364)
28.4.2019
22:50

@Koutek Jan:
Už se tu téměř 3 týdny nikdo na toto nezeptal…skoro jsem se lekl, že tuto chybku s neplatnou adresou Američani už opravili, no tak nic…je to tu už psáno více jak 100x…znovu dokola potvrzuj, že je to OK, pak se ti objeví checkbox a máš to :)

Odpovědět
Franta (3532)
29.4.2019
0:40

@Eva:
Podmínku na půl roku? A trest na jak dlouho? Nebo trest půl roku a k tomu podmínku? Vždy je to trest a k tomu podmínka během které nesmí nic udělat nebo jde sedět. On musí vědět, jestli to byla „vážná újma jiné osobě“ nebo ne. Za modřinu by trest nedostal. Byla to jen nehoda nebo byl pod vlivem. Amíci DUI nemají moc rádi. Je jen na něm, co odpoví. Imigrační nemá přístup do našich databází a při pohovoru se na tohle většinou neptají. Předpokládají, že lidé v dotazníku odpovídají popravdě.

Odpovědět
Dana Mikesková (1)
1.5.2019
14:02

Dobrý den,

snažím se vyplnit formulář ESTA, ale neustále mi hlásí chybu na řádku Adresa 1 v kontaktních údajích. Vždy, když zadám název ulice a číslo (Celakovskeho 584), hlásí mi to neplatné číslo. Nevíte, kde by mohla být chyba, popřípadě jak jinak mám pole vyplnit? Zkoušela jsem už snad všechny varianty.

Předem děkuji,

Dana Mikesková

Odpovědět
Franta (3532)
1.5.2019
17:00

@Dana Mikesková:
Zkus číst. Napovím, čti příspěvky v této diskusi. Pro začátek začni o dva nad tvým.

Odpovědět
Nikola (1)
8.5.2019
10:48

Ahoj, letím 15.5 do usa , vyplnila jsem ESTU ale v češtině, je to velký problém?

Odpovědět
Franta (3532)
8.5.2019
12:02

@Nikola:
Na ofiko stránce se čeština nastavit dá, takže to problém nebude.
Nebo jak to myslíš?

Odpovědět
Kuba (119)
9.5.2019
8:32

@Nikola:
Jak píše Franta, pokud jsi to vyplňovala na ofiko stránce, tak problém určitě nebude. Pokud si chceš pro jistotu potvrzení ESTA vytisknout i v angličtine, tak to jde – stačí změnit jazyk na úvodní stránce a jít přes odkaz zkontrolovat status.

Odpovědět

check box se objevuje teď pouze u adresy zaměstnavatele, u bydliště mě to pustit nechce.

Odpovědět

@rob:

Funguje to takto: Kdyz 5x stale budete jen posilat s touto chybou pak se nahore objevi hlaska zdali na adrese trvate i pres tuto chybu.

Odpovědět
jan (10)
14.5.2019
0:14

Přesně tak , taky jsem myslel , že se zblázním , pořád to chtělo 2 čísla s lomítkem -jako domovní a orientační a asi po  3 pokusech se objevil čtvereček , že na tom trvám a šlo to…
Ve finále ale spadla platební brána a celé se to zablokovalo , nová ESTA nešla zadat a asi po  20 min se objevila původní . No zkrátka zábava ….

Odpovědět
Honza (1)
17.5.2019
14:59

Ahoj, mám dotaz ohledně vyplnění „alias“ v žádosti. Jmenuji se Jan ale nikdo mi neřekne jinak než Honza, zároveň můj kontakt v USA mě také oslovuje Honza. Mám uvést toto jako druhé jméno pod kterým jsem známý? A dále prosím o info, zda je nutné vyplňovat nepovinnou otázku ohledně sociální sítě. Díky.

Odpovědět
Franta (3532)
17.5.2019
19:53

@Honza:
Brácha to má stejně a Honzu jsme neřešili. FB a další jsme taky nepsali, když to budou chtít vědět, tak se zeptají.

Odpovědět

Přispějte svým dotazem nebo osobní zkušeností

Než se na něco zeptáš, přečti si prosím článek a předchozí komentáře. Všechny nové příspěvky osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.