Návod: Jak vyplnit formulář ESTA pro vstup do USA bez víza

Cestovní registrace ESTA umožňuje vycestovat do USA bez nutnosti žádat o vízum. Formulář ESTA je k dispozici online, jeho vyplnění zabere asi 10-15 minut. V tomto článku pro vás mám obrázkový návod a vzor, jak správně vyplnit ESTU.

Návod jak vyplnit formulář ESTA nutný pro vstup do USA bez víza | © Pixabay.com

Cestovní registrace ESTA pro bezvízový vstup do USA

 • Kdo může cestovat do USA na ESTA?
  Žádost ESTA mohou vyplnit osoby, které cestují do USA za účelem obchodní cesty, nebo turistiky za předpokladu, že doba pobytu nepřekročí 90 dní. Žadatel musí být občan ČR, Slovenska, nebo jiné země zařazené do programu Visa Waiver Program (VWP). Vycestovat lze pouze na biometrický pas.
 • Kdy vyplnit ESTA
  Američané doporučuji o ESTA požádat přinejmenším 72 hodin před odletem. S kratším časem roste riziko, že rozhodnutí nezískáte včas.
  Já doporučuji ESTA vyplnit ihned po zakoupení letenek. V případě zamítnutí ESTA musíte žádat o cestovní vízum, vyřízení se může protáhnout na dva týdny.
 • Poplatek za cestovní registraci ESTA
  Cena cestovní registrace ESTA je 14 $ (326 Kč). Z toho 4 $ (93 Kč) jsou nevratný poplatek za vyplnění formuláře a 10 $ (233 Kč) daň na podporu cestování. Při neschválení registrace ESTA se 10 $ vrací.
 • Jaká je platnost registrace ESTA do USA?
  Délka platnosti ESTA jsou 2 roky. Opakovaný vstup je možný.
  Nová ESTA je nutná, jen pokud vypršela doba její platnosti, máte nový pas, změnilo se vaše jméno, občanství, pohlaví, nebo odpověď na kteroukoliv z otázek týkajících se způsobilosti.
 • Kde vyplnit formulář ESTA v češtině
  ESTA vyplňujte výhradně na oficiální stránce esta.cbp.dhs.gov.
  Jakýkoliv jiný web je neoficiální, nedoporučuji ho využívat. V lepším případě přeplatíte až tisíce korun, v horším může být následkem neschválení cesty.
 • Jak dlouho trvá vyřízení ESTA
  Vyplnění formuláře a úhrada poplatku zabere 10-15 minut.
  Schvalování žádosti ESTA je většinou otázkou vteřin. Jen pokud je nutný ruční zásah úředníka, může se proces protáhnout na pár desítek minut.
 • Schválená ESTA neznamená povolení vstupu do USA
  Navzdory mýtům schválená ESTA neznamená povolení vstupu, dotyčného pouze opravňuje vycestovat do USA.
  Po příletu do USA je nutné projít pohovorem s imigračním úředníkem. Ten rozhodne o povolení, nebo zamítnutí vstupu. Na některých evropských letištích (např. Amsterdam) probíhá již předpohovor.
 • Jak vysoká je pravděpodobnost zamítnutí registrace ESTA?
  Jestli jste nebyli z USA vyhoštěni, nepobývali tam nelegálně a nepředstavujete pro zemi bezpečnostní riziko, pravděpodobnost zamítnutí registrace ESTA je minimální. Máte-li obavy z neschválení, pravdivě vyplňte i nepovinné položky.

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Přečtěte si další otázky o ESTA, nebo napište do diskuze pod článkem.

Návod jak vyplnit formulář ESTA

Oficiální stránky ESTA

Oficiální žádost o registraci ESTA do USA

Jediný oficiální web ESTA je https://esta.cbp.dhs.gov/esta, jinde žádost nevyplňujte. Stránku si můžete zobrazit česky přes volbu vpravo nahoře.

Pro vyplnění žádosti klikněte na Nová žádost, po ruce mějte biometrický pasplatební kartu. Bez biometrického pasu není možné ESTA vyplnit.

Aktualizace ESTA a ověření platnosti je možné po kliknutí na Zkontrolovat aktuální žádost. Znát musíte buď číslo ESTA, nebo číslo pasu.

Vzor formuláře ESTA česky

Zažádat o novou registraci ESTA

 • Jednotlivá žádost
  Zvolte, pokud do USA cestujete jako jednotlivec.
 • Skupina žádostí
  Můžete vybrat, jestliže do Ameriky cestujete jako rodina či skupina.
  Každý člen skupiny sice musí mít svoji vlastní ESTA, ale tato volba vám usnadní vyplňování formuláře. Je to rychlejší a pohodlnější, třeba poplatek lze uhradit dohromady za všechny členy.
Žádost ESTA

Prohlášení o ESTA pro bezvízový styk

Pročtěte si bezpečnostní upozornění, pak klikněte na Potvrdit a pokračovat.

Další stránka se opět týká prohlášeních. Pro pokračování je nutné v obou částech potvrdit přečtení, teprve poté lze kliknout na tlačítko Další.

Jak vyplnit formulář ESTA

Údaje o žadateli

Údaje o žadatelích se vyplňují v angličtině (bez háčků a čárek), každý člen skupiny musí mít vlastní žádost. Pro nápovědu stačí kliknout na šedý otazník v kroužku vpravo od popisku políčka.

 • Příjmení
  Jestliže vaše příjmení obsahuje přehlásky, použijte zápis jména ze strojové zóny pasu. Pan Müller tak do žádosti napíše Mueller.
 • Jméno
  Vyplňte své křestní jméno tak, jak je uvedeno v pasu.
 • Město narození
  Pokud údaj neznáte, napište do políčka UNKNOWN.
 • Země narození
  Československo v seznamu není, vyberte Czech Republic, nebo Slovakia.
 • Číslo cestovního pasu
  Číslo českého cestovního pasu má 8 číslic.
 • Státní občanství
  Vyberte státní občanství uvedené v cestovním pasu.
 • Národní identifikační číslo
  Do pole National Identification Number napište rodné číslo bez lomítka.
 • Datum vydání
  Napište datum vydání cestovního pasu.
 • Vydávající země
  Vyberte zemi vydání cestovního pasu.
 • Osobní identifikační číslo
  Nevyplňuje se.
 • Datum vypršení platnosti
  Napište datum platnosti cestovního pasu.
 • Vystavila vám někdy nějaká jiná země pas, nebo občanský průkaz pro cestování?
  Jestliže máte jen český (slovenský) pas, vyberte Ne. Pokud máte cestovní pasy dvou různých zemí, zvolte Ano a vyplňte dodatečné kolonky.
 • Jste ještě nyní občany nebo státními příslušníky další země?
  Pokud máte jen jedno občanství, zvolte Ne. Máte-li více občanství, vyberte Ano a vyplňte dodatečné informace.
 • Jste občany nebo státními příslušníky ještě další země?
  To samé. Máte-li jen jedno občanství, zvolte Ne.
 • Rodiče
  Pořadí otec/matka nehraje roli, položku vyplňte i po úmrtí rodiče. Neznáte-li jméno svého otce, napište do obou kolonek UNKNOWN.
 • Řádek adresy 1
  Napište adresu – třeba Americká 505/12
 • Řádek adresy 2
  Nemusíte vyplňovat
 • Číslo bytu
  Nemusíte vyplňovat
 • Město
  Napište město pobytu – např. 50002 Hradec Kralove
 • Stát/provincie/kraj
  Napište kraj – třeba Kralovehradecky kraj.
 • Země
  Vyberte zemi pobytu.
 • Typ telefonu
  Vyberte z nabídky domů/do práce/mobilní/jiný.
 • Předvolba země + telefonní číslo
  Do prvního políčka napište +420, do druhého telefonní číslo.
 • E-mailová adresa
  Zadejte e-mailovou adresu, kterou používáte
 • Potvrdit e-mailovou adresu
  Znovu zadejte stejný e-mail
 • Máte nebo měli jste zaměstnavatele?
  Pokud jste, nebo jste již byli zaměstnaní, OSVČ nebo třeba student, vyberte Ano. Pokud jste nyní nezaměstnaní, zadejte informace o bývalém zaměstnavateli.
 • Název pracovní pozice
  Nepovinná položka, můžete do ní uvést název své pracovní pozice.
 • Název zaměstnavatele
  U studentů a žáků můžete uvést Student, u OSVČ Self-employed, u dětí Child, u rodičovské dovolené Stay-at-home parent, u osob v domácnosti Homemaker, nebo jiný výraz vystihující vaše zaměstnání.
 • Řádek adresy 1
  Napište adresu zaměstnavatele, nebo školy. Pokud nevymyslíte, co do kolonky napsat, zadejte Unknown.
 • Město
  Zadejte město, ve kterém sídlí váš zaměstnavatel.
 • Stát/provincie/kraj
  Napište kraj, ve kterém sídlí váš zaměstnavatel.
 • Země
  Vyberte zemi, ve které sídlí váš zaměstnavatel.
 • Předvolba země + telefonní číslo
  Nepovinná položka, zadat můžete telefon na vašeho zaměstnavatele.

Zadané informace si pečlivě zkontrolujte, poté klikněte na tlačítko Další.

Cestovní registrace ESTA do USA

Údaje o cestě

Na stránce se vyplňují informace o aktuální cestě do USA.

 • Cestujete do USA v rámci cesty do jiné země?
  Ne – cestujete do USA, můžete se podívat do Mexika, nebo Kanady.
  Ano – letíte třeba do Peru a v USA máte pouze mezipřistání.
 • Informace o kontaktním bodu v USA
  Jestliže cestujete za příbuznými či kamarády, vyplňte jejich kontaktní údaje. Pokud žádný kontakt v USA nemáte, zadejte do kolonek Unknown a do telefonního čísla nuly.
 • Adresa pobytu v USA
  Nepovinná položka, můžete do ní uvést adresu hotelu, nebo jen název města, kde budete pobývat.
 • Nouzové kontaktní údaje v USA a mimo USA
  Povinná položka – zadejte kontakt na osobu, která s vámi do USA necestuje. V případě vašeho ohrožení bude tato osoba kontaktována. Alternativně je možné do kolonek napsat Unknown (nedoporučuji).

Zadané informace si pečlivě zkontrolujte, poté klikněte na Další.

Návod na vyplnění formuláře ESTA pro cestu do USA

Otázky týkající se způsobilosti

Na další stránce pravdivě vyplňte několik otázek. Lež je považována za trestný čin. To proto, aby bylo nežádoucím osobám snazší znemožnit vstup do USA.

 1. Trpíte tělesným nebo duševním postižením, nebo jste-li uživateli drog či jste na nich závislí, nebo v současné době trpíte některou z následujících chorob?
 2. Byli jste někdy zatčeni či usvědčeni z trestného činu, který měl za následek závažné škody na majetku nebo vážnou újmu jiné osobě nebo státnímu orgánu?
 3. Porušili jste někdy zákon týkající se držení, užívání či distribuce nelegálních drog?
 4. Snažíte se zapojit nebo zapojili jste se někdy do teroristické činnosti, špionáže, sabotáže nebo genocidy?
 5. Dopustili jste se někdy podvodu nebo zkreslení informací o sobě nebo jiných s cílem získat nebo napomoci jiným získat vízum nebo dosáhnout vstupu na území USA?
 6. Hledáte v současné době v USA zaměstnání, případně byli jste v minulosti v USA zaměstnání bez předchozího povolení od vlády USA?
 7. Bylo vám někdy zamítnuto udělení víza USA, o které jste zažádali na svůj stávající či dřívější cestovní pas, případně bylo vám někdy odepřeno vpuštění na území USA nebo jste stáhli žádost o vpuštění na území USA v místě vstupu?
 8. Zůstali jste někdy na území USA po delší dobu, než na kterou jste měli povolení udělené vládou USA?
 9. Cestovali jste po 1. březnu 2011 (včetně) do Iráku, Sýrie, Íránu nebo Súdánu, nebo jste tam byli?

Kladná odpověď na devátou otázku znamená povinnost žádat o vízum do USA.

Pro pokračování zaškrtněte část Osvědčení. Pokud žádost vyplňujete pro někoho jiného, je nutné zaškrtnout Pouze pro třetí strany.

ESTA - Visa Waiver Program

Zkontrolovat žádost

Na předposlední stránce si zkontrolujte všechny části povolení ESTA. V každé sekci je nutné kliknout na tlačítko Potvrdit a pokračovat.

V závěrečné části ověření znovu vyplňte své číslo pasu, vydávající zemi pasu, příjmení a datum narození. Pak klikněte na Další. Pokud některé z údajů nesouhlasí, zobrazí se upozornění a výzva k opravě.

Jak vyplnit cestovní registraci ESTA

Platba žádosti ESTA

Poslední stránka se týká platby cestovní registrace. Jedinou dostupnou metodou je platební karta (debetní i kreditní).

ESTA není možné uhradit složenkou, převodem na účet, nebo poštovní poukázkou. Jestliže nemáte platební kartu pro platby přes internet, poproste o zaplacení příbuzného či kamaráda.

Doporučuji si udělat screenshot stránky, na které je číslo žádosti i číslo cestovního pasu. Zašlete si ho na svoji e-mailovou adresu.

Jak vyplnit cestovní registraci ESTA

Status cestovní registrace ESTA

Po úhradě poplatku budete přesměrováni na stránku s výsledkem. Zobrazí se jedna ze tří zpráv:

 • Authorization Approved
  Gratuluji, ESTA byla schválena. Do USA můžete vycestovat bez víza.
 • Authorization Pending
  Vaše ESTA čeká na posouzení. Stav žádosti si ověřte později, čekat můžete v krajním případě až 72 hodin.
 • Travel Not Authorized
  Bohužel, ESTA byla zamítnuta. Musíte požádat o vízum do USA.

Rozhodnutí je dostupné pouze na oficiálním webu, žádný e-mail nečekejte.

Výsledek registrace ESTA není nutné tisknout, resp. celníci papír nevyžadují. Může se však stát, že vás o předložení požádá letecká společnost. Doporučuji si výsledek poslat na e-mail a zároveň uložit jako obrázek do telefonu.

Dotazy a časté chyby v registraci ESTA

Systém hlásí, že je chyba v adrese bydliště a nepustí mne dál. Co mám dělat?
Chyba je přímo ve formuláři. Pokud máte adresu zadanou bez diakritiky a stále se nemůžete dostat dál, klikněte na velké modré tlačítko Next / Pokračovat. To ještě jednou či dvakrát zopakujte, načež se ve formuláři objeví nové zaškrtávátko “Check this box to certify that this address is correct.*”.
Po zaškrtnutí můžete pokračovat.

Petr Novák

Diskuze k článku (1 370 komentářů)

@Franta:
No prokazování Ze nechci zůstat … uvidíme
Na české ambasádě by to bylo určitě těžké, … tady totižpráci nemám, jsem závislá na manželovi. Ale to je tu standardní situace. Ale jako rodina máme víc než standardní příjem. Av cr máme nemovitost.
Teď jsem četla návod ze vyplnit esta a pak při zamítnutí zažádat na ambasádu s důvodem zamítnutí …
tak držte palce

Odpovědět

@Franta: díky – dam pak vedet

Odpovědět

@Yvona:
Žádat o vízum můžeš na kterékoli ambasádě USA, nemusí být v zemi, kde máš občanství nebo podobně.

Odpovědět
Avatar uživatele

Ahoj, ráda bych poprosila o rady zkušenějších ohledně vyplnění ESTA. V USA jsem byla dvakrát na ESTU, vždy bez problému. Potřetí jsem však žádala o vízum na ambasádě, protože jsem letěla na dlouhodobou stáž. Podala jsem si ale žádost o špatný typ víza (B1/B2) a tudíž mi bylo řečeno, že vízum se mi zamítá, protože je nekompletní a ať si pozměním žádost na J1 a přijdu znova. Pak bylo už vše bez problémů, na ambsádě mi dokonce řekli, že nemusím ani na pohovor a vízum je mi uděleno automaticky. V březnu bych chtěla letět znovu, na ESTU na krátkodobou dovolenou a nejsem si jistá, co vyplnit v otázce, jestli mi někdy bylo zamítnuto vízum. Děkuji všem za rady :-)

Odpovědět

Ahoj, chceme letět do USA s ročním dítětem, bohužel ještě nemá hotový biometrický pas. S předstihem chceme zakoupit letenky a samozřejmě raději napřed požádat o ESTU, aby se nestalo, že vstup nebude povolen (i když není žádný důvod). Nebude potom problém, když později zažádáme o Estu jen pro samotné batole? Moc děkuji za odpověď.

Odpovědět

Ahoj v Únoru letím poprvé do USA, letím s British Airways. Je nutné někde před prvním letem vyplňovat číslo ESTA žádosti pro leteckou společnost? Na stránkách BA jsem předem vyplnil číslo pasu atd. je tam i kolonka VIZÁ pro cestu do Státu kde chtějí číslo VÍZ (8 čísel) ale nikde jsem nenašel kolonku pro ESTA.
Nebo stačí jen na letišti vytisknuté schválené ESTA potvrzení.

Díky za rady.

Odpovědět
Avatar uživatele

Dobrý večer,
funguje ten odkaz na ESTA ? Mě se zobrazí pouze bílá obrazovka,jinak nic… Děkuji

Odpovědět
Avatar uživatele

@Michaela:
Funguje. Brácha si jí v úterý večer dělal a za necelých 12h to měl schválené.
https://esta.cbp.dhs.gov/

Odpovědět
Avatar uživatele

@Pavel:
U tohodle bych asi volil NE.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Irena:
To by nemělo vadit.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Magdalena:
Těžko říct. Je otázka, co ti přesně řekli. Jestli tě “vyhodili”, že ti to nedají nebo ti řekli, ať si dáš do pořádku doklady, přijdeš znovu a požádáš o správné vízum.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Radek:
Mělo by to stačit na papíře. Po mě to posledně chtěli vidět už v Praze při odbavení a v Paříži už se nikdo neptal. Tady to bude asi podobné.

Odpovědět

Nemohla jsem se asi týden přihlásit na doporučovaný odkaz ve výše uvedeném návodu – jak vyplnit formulář esta: https://esta.cbp.dhs.gov/esta ani esta.dhs.gov. Podařilo se mi to až na tomto serveru: https://esta.cbp.dhs.gov . Nevím, jestli udělali nějakou změnu, ale snad to někomu pomůže. Vpravo nahoře zvolíte češtinu.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Franta: Konkrétně mi řekli, ať si to předělám, že mi povolí online přístup k té žádosti, abych si ji editovala (takže jsem vlastně ani znovu neplatila poplatek). A až to budu mít kompletní, tak mám napsat a domluvit se na nový termín pouze přes email, že už se nemusím ani znova objednávat. A jak jsem psala, pak už bylo vše bez problémů, neabsolovala jsem ani pohovor, pouze mi bylo sděleno, že paní konzulka se rozhodla udělit mi vízum automaticky.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Magdalena:
Tak to bych jako zamítnutí víza nebral.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Franta: Díky za pomoc, zadala jsem teda, že nebylo zamítnuto a ESTA už je schválená :)

Odpovědět

Zdravím, letěl jsem do USA v 2018 s tím, že jsem měl trvalé bydliště v UK, teď chci letět znovu, ale žiji už v ČR, ne v UK, budu si muset estu vyřizovat znova, i když je stále platná ? Díky.

Odpovědět

Ahoj, dobrý večer, prosim, kde mam tedy vyplnit zadost, vyse uvedena adresa se mi zobrazuje jako nefunkcni. Zatim dekuji.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Katka:
https://esta.cbp.dhs.gov/
Psal jsem to o kousek výše. 7.1. vyplňoval brácha a v pohodě.

Odpovědět

@Franta: Ahoj no ja se omlouvam, ale mi ten odkaz proste nejde otevrit. Zkusim na jinem telefonu. Dekuji.

Odpovědět

@Katka: Takze uz ok, v noťasu slo otevrit. Dekuji moc.

Odpovědět

Zdravím, pokud cestuji za někým kdo je USA dočasně a má tam pouze pronajatou nemovitost, mám ho tam uvádět?
Je problém že nemám sociální sítě?

Odpovědět

ahoj , chci se zeptat jestli v kolonce : Byli jste někdy zatčeni či usvědčeni z trestného činu, který měl za následek závažné škody na majetku nebo vážnou újmu jiné osobě nebo státnímu orgánu? … mám dat ANO nebo NE , když jsem před 10ti lety měl podmínku za těžké ublížení na zdraví skrz autonehodu . Kontroluje to tam někdo?

Odpovědět
Avatar uživatele

@Ivo:

Ahoj, nechci tady vyloženě radit ano, ne, ale mám dojem, že amíci nemohou a nemají přístup do naší databáze trestů, takže tohle těžko mohou ověřit. Vezmi, kolik asi žádostí z celého světa mají a kdyby měli ověřit každého, to by museli mít celou armádu úředníků. Ale je to čistě můj názor a mohu se mýlit :-)

Odpovědět
Avatar uživatele

@Ivo:
Jak píše Jirka01. Oni nemají, jak ověřit tvou odpověď. Leda by se tě zeptali a poznali, že nemluvíš pravdu.
Na druhou stranu nechápu tvou otázku. Máš pocit, že “těžké ublížení na zdraví” nepředstavuje “vážnou újmu jiné osobě”?
Je na tobě, jak odpovíš, ale pak si za tím musíš stát a být přesvědčivý, pokud to nebude pravda. Mě se ale třeba nikdy na to, zda jsem byl trestaný, neptali. Vždy jen, kam, proč, na jak dlouho…

Odpovědět

@Franta: to ze jsem spachal trestny cin za tezke ublizeni na zdravi zni hrozne , ja vim ,ale bylo to skrz autonehodu kde si kamarad zlomil celist , diky lecbe ktera je delsi nez 42 dni se tohle bere jako tezke ublizeni . Ale diky za radu,psat to tam nebudu radej at nesedim doma kdyz uz mam koupeny letenky

Odpovědět

Ahojte, je potřeba mít pro vyplnění ESTA ubytko? Nestačí jen lety tam a zpět? Díky za odp.

Odpovědět

Zdravím, do ESTA jsem zadala jako národní identifikační číslo – číslo občanského průkazu. Myslíte, že to bude překážka ve schválení? Děkuji za odpověď. (Do odjezdu mi zbývá ještě 20 dní)

Odpovědět

@Aneta:
Psalo tu několik lidí, že zadalo číslo OP nebo rodné číslo a co se dočteš tady v diskuzi, tak nikdo neměl žádný problém. Takže bych byl naprosto v klidu.

Odpovědět
Avatar uživatele

Dobrý den, vyplňuji ESTA pro skupinu (3 osoby-týdenní pracovní cesta), a nemohu se dostat přes bod Informace o kontaktním bodu v USA.
Nemáme tam nikoho, ale když dám do kolonky UNKNOWN, chce to po mne ještě adresu, a já nevím, co tam napsat.
Děkuji za radu. Katka

Odpovědět

Dobrý den, prosím o radu, asi jsem zde největší provinilec, ale přesto zkusím. Chtěla bych přijmout pozvání známého do USA a jet se tam podívat na 3 týdny. Překročila jsem turistické vízum o 9 let, návrat do ČR 2008, ještě nebiometrický pas. A neuhrazený dluh bance cca 2t, IC, DL, SSN v té době platné. Je tu někdo kdo s tímto má zkušenost? Poradíte? Děkuji

Odpovědět

Zdravím,

mám jen České občanství, ale mam temporary visa, ktere mi za nedlouho bude prechazet na permanent, pracovně v Mexiku. Doporučili byste vyplnit českou adresu nebo mexickou do ESTA? Ve drivejsich ESTA jsem uvadela vzdy jen ceskou adresu, kterou v CR nemohu zrusit. Nicmene, dle ceske legislativy jsem resident CR a dle Mexicke jsem resident Mexika. V US byl temer vzdy problem pri pohovoru s migracnim urednikem kvuli tomuto a s tim, ze mi ESTU nechteli uznat i presto, ze jsem obcan jen CR. Za jakoukoliv radu budu rada.

Dekuji za radu. P

Odpovědět
Avatar uživatele

@Petra:
Tohle bude asi složitější a zeptal bych se na kompetentním místě, ambasáda, imigrační, možná naše MZV. Ono nestačí mýt jen občan ČR a cestovat si tak na ESTA.
Podle mě bude největší zádrhel v tom, že tam cestuješ na ESTA z Mexika a tipuji, že opakovaně. Amící totiž v rámci ESTA vidí Kanadu, Mexiko a přilehlý Karibik jako součást “prostoru”, který je při odjezdu z USA třeba opustit také před jejich další návštěvou. Je to jedna z “ochran” před ilegály, aby nebyli v USA povolenou dobu, pak si nedali pár dní v Cancunu a zase hurá do Států.
Podle mě bys měla vše jednodušší s vízem B-2.

Odpovědět
Avatar uživatele

Dobrý den, v současnosti z důvodu koronaviru jsou cesty do USA pokud se nacházím 14 dní před cestou v Schengenském prostoru zakazány. Mohu si i přesto požádat o ESTA preventivně na ty 2 roky abych ji měl když to ze dne na den povolí?

Odpovědět
Avatar uživatele

Dobrý den,
plánuji cestu do Ameriky a jako nejednodušší způsob mi přijde vyřízení si ESTY. Bohužel však v US budu pobývat déle. Je možnost si po 90 dnech Estu vyřídit znovu aniž bych US opustila? Nebo je jediný způsob na pár dní odletět za hranice US? Moc děkuji!

Odpovědět
Avatar uživatele

@Mariana Vašutová:
Takhle to nefunguje. ESTA = max 90 dní, přes to vlak nejede. Stačí si tu přečíst články a diskuse o ESTA, vše je to tam několikrát probíráno. Nefunguje ani krátké opuštění USA a návrat. Opuštění by muselo být mimo Severní Ameriku a Karibik a ani tak není zaručeno, že další vstup bude povolen. ESTA je turistická a běžný turista netráví takovou dobu mimo domov. Pro pobyt nad 90 dní je tu vízum B-2.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Mariana Vašutová: Klasická blbost…souhlas s Frantou. Tohle je akorát vždycky cesta, jak se dostat zbytečně do problémů. Navíc ESTA má platnost 2 roky, s délkou pobytu max. 90 dní , ale to neznamená, že tě to pokaždé opravňuje ke vstupu. Může se taky stát, že pokud ten návrat bude brzkou chvíli po opuštění státu, tak imigrační chytne podezření a otočí tě zpět. Osobně už znám i takový případ. Ideálně vyřídit B-2 , které tě opravňuje setrvat až 6 měsíců v kuse, 1x do roka.

Odpovědět

Dobrý den chci se zeptat jaky je rozdil nebo nejlepe kterou variantu vyřízení? “registrace ESTA”? Nebo turistické vizum? Mám sourozence jako občana.. co je lepší děkuji

Odpovědět

Dobrý den chci se zeptat jaky je rozdil nebo nejlepe kterou variantu vyřízení zvolit? “registrace ESTA”? Nebo turistické vizum? Mám sourozence jako občana v USA co je lepší děkuji

Odpovědět
Avatar uživatele

@Pavel:
To záleží jen na tobě a na tom, jak hodláš cestovat. Jak ESTA a B2 funguje jistě víš, články o tom tady i jinde jsou.
Pokud plánuješ pobyty v USA (cestování, návštěvu rodiny) pod 90 dní, stačí ti ESTA, pokud plánuješ pobyty delší je třeba B2. Jinak v tom vlastně rozdíl není. Snad jen, pokud bys tam chtěl jezdit několikrát do roka, bude lepší B2. A je třeba si uvědomit, že oboje je čistě turistické, takže žádná práce. Také je třeba vzít v potaz, že standardní turista není na cestách více než doma, to by mohlo být podezřelé a nemuseli by tě tam časem pustit.

Odpovědět

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na aktuální možnost vycestovat do USA. v Srpnu plánuji dovolenou na 3 týdny. Je mi jasné že musím mít ESTA formulář plus negativní test. Bude nějaký problém mě pustit do země nebo by to mělo být bez problému? Děkuji

Odpovědět

@Terka: Doporučuju projet předchozí komentáře, pravidelně se opakují. Základně tedy takto – v současné době nelze vycestovat přímo do USA, musí být 14 denní pobyt v zemích mimo EU/Schengen a několik dalších. Pak 15 den možno vycestovat. Samozřejmě se mluví o zmírnění restrikcí, což by znamenalo zrušení těch 14 dní mimo a šlo by to pouze na očkování/test nebo prodělání, ale to se bude rozhodovat buď v druhé půli května nebo během června. Do té doby není nic jisté.

Odpovědět
Avatar uživatele

Dobrý den,
na začátku tohoto měsíce jsem v záchvatu pozitivní víry zakoupila letenky od American Airlines do Atlanty s přestupem v Londýně. Vše proběhlo bez problémů, 16.5. si strhli peníze a 24. 5.mi přišel email , že je v mé cestě změna… A ta je dost podstatná : zmizel mi let Londýn – Atlanta . Vše ostatní zůstalo, včetně návratu. Má někdo podobnou zkušenost ?

Odpovědět

Dobrý den,
nemá někdo zkušenost s vycestovanim přes evropské mimo schengenske země? Myslím tím Chorvatsko nebo Kypr. Strávit tam 14 dní a pak odcestovat do USA, protože teoreticky by to možné být mělo, ale nikde to nemůžu najít oficiálně…

Odpovědět

No tak samozřejmě to možné není, protože Chorvatsko a Kypr jsou členy EU a ty restrikce se týkají všech států Evropské unie ;-) Nejschůdnější cesta je letět do Ameriky např. přes Mexiko nebo Kostariku.

Odpovědět

Ahoj, nevím, z jakých zdrojů čerpáte, ale třeba na https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/from-other-countries.html je uvedeno, že zákaz se týká Schengenského prostoru, nikoli Evropské unie. Stejně tak třeba tady: https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/presidential-proclamation–travel-from-europe.html .

Odpovědět

Tak to se omlouvám, že jsem asi uvedl v omyl. Nicméně to problém bude tak jako tak…zkoušel jsem všemožný varianty na skyscanneru a nic neletí přímo do US. Vždycky tam je jeden mezipřestup v Evropě – Amsterdam nebo Paříž a bohužel i to se už opět počítá jako pobyt v té zemi. Jedině ještě nějakou kostrbatou cestou s přestupem v Istanbulu, ale to je teda hrozná pálka – strávit 14 dní v Chorvatsku, 15 den odletět přímák do Istanbulu (nejlevnější jsem našel za 4000) a pak přímým letem do New Yorku (20 000 nejlevnější) …no že bych se na to radši vykašlal a počkal co se rozhodne v červnu, protože nejpozději 16.6. na summitu v Ženevě, kde bude i Biden, by se mělo oznámit to uvolnění cestovních restrikcí. Takhle to pořád vyjde hrozně draho a nejlevněji z Evropy do Mexika na 14 dní a pak do US.

Odpovědět

Ahoj, jen tak pro zajímavost jsem si zkusil najít lety SOF-IST-JFK, vzhledem k tomu, že Bulharsko je taky mimo Schengen. A to vychází při obousměrných letech finančně docela OK. Nicméně málokdo má asi čas trávit čtrnáct dní někde před dovolenou. Tak budeme doufat, že se objeví nějaké dobré zprávy pro všechny a vrátí se cestování bez komplikací.

Odpovědět

@Honza: Ahoj…tak ono to určitě půjde nějak zpachtit i z té Evropy, ale snad jakákoliv varianta, která musela být s Tureckem, tak vycházela pořád dost draho :) Nejlaciněji opravdu z Evropy např. do Cancúnu/Mexico city…tam si pobejt 14 dní na dovče po vlastní ose, což vyjde celkem levně a pak se přesunout buď po zemi nebo 4-5 hodinovým letem. Každopádně, teď už bych nevymejšlel žádný bejkárny a počkal na půlku června co bude s tím rozvolněním. Tipuju nejpozději od července cestování na očkování, negativní PCR případně prodělání 90-180 dní.

Odpovědět

Dobrý den, měla bych dotaz ohledně jisté věci ve vyplňování Esty a nenapadlo mě, kde jinde bych se mohla zeptat, no a jelikož se opakovaně na tyto stránky vracím, tak jsem se rozhodla zveřejnit svůj dotaz zde.
V článku je napsané –
”Máte nebo měli jste zaměstnavatele?
Pokud jste, nebo jste již byli zaměstnaní, OSVČ nebo třeba student, vyberte Ano. Pokud jste nyní nezaměstnaní, zadejte informace o bývalém zaměstnavateli.” – a zde je můj dotaz, momentálně zaměstnaná jsem a zaměstnaná budu i v den vyplňování žádosti (příští týden pondělí – 8.11.), nicméně 30.11. pracovní poměr ukončuji a stávám se tak nezaměstnanou (v nynější práci pouze dočasně zaskakuji). A tak mi teď nepříjemně vrtá hlavou, jestli by mohl nastat problém při pohovoru s imigračním úředníkem, kdy mu při otázce, zda jsem zaměstnaná, sdělím, že jsem momentálně nezaměstnaná, nicméně v Estě jsem uvedla, že zaměstnaná jsem…. Prosila bych o radu, případně názor, jestli si myslíte, že by mohl nastat problém při pohovoru, předem děkuji.

Odpovědět

Přispějte svým dotazem nebo osobní zkušeností

Než se na něco zeptáš, přečti si prosím článek a předchozí komentáře. Všechny nové příspěvky osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.