Návod: Jak vyplnit formulář ESTA pro vstup do USA bez víza

Petr Novák

Cestovní registrace ESTA umožňuje vycestovat do USA bez nutnosti žádat o vízum. Formulář ESTA je k dispozici online, jeho vyplnění zabere asi 10-15 minut. V tomto článku pro vás mám obrázkový návod a vzor, jak správně vyplnit ESTU.

Návod jak vyplnit formulář ESTA nutný pro vstup do USA bez víza | © Pixabay.com

 1. Cestovní registrace ESTA pro bezvízový vstup do USA

  Kdo může cestovat do USA na ESTA?

  Žádost ESTA mohou vyplnit osoby, které cestují do USA za účelem obchodní cesty, nebo turistiky za předpokladu, že doba pobytu nepřekročí 90 dní. Žadatel musí být občan ČR, Slovenska, nebo jiné země zařazené do programu Visa Waiver Program (VWP). Vycestovat lze pouze na biometrický pas.

  Kdy vyplnit žádost ESTA?

  Američané doporučují ESTA vyplnit nejméně 72 hodin před odletem. S kratším časem roste riziko, že rozhodnutí nezískáte včas. Já doporučuji ESTA vyplnit ihned po zakoupení letenek. V případě zamítnutí ESTA musíte žádat o cestovní vízum, vyřízení se může protáhnout na dva týdny.

  Jaký je poplatek za cestovní registraci ESTA?

  Cena cestovní registrace ESTA je $21 (464 Kč). Z toho $4 (88 Kč) je nevratný poplatek za vyplnění formuláře a $17 (375 Kč) daň na podporu cestování. Při neschválení registrace ESTA se $17 (375 Kč) vrací.

  Jaká je platnost registrace ESTA do USA?

  Délka platnosti ESTA jsou 2 roky, opakovaný vstup je možný. Nová ESTA je nutná, jen pokud vypršela doba její platnosti, máte nový pas, změnilo se vaše jméno, občanství, pohlaví, nebo odpověď na kteroukoliv z otázek týkajících se způsobilosti.

  Kde vyplnit formulář ESTA v češtině?

  ESTA vyplňujte výhradně na oficiální stránce esta.cbp.dhs.gov. Jakýkoliv jiný web je neoficiální, nedoporučuji ho využívat. V lepším případě přeplatíte až tisíce korun, v horším může být následkem neschválení cesty.

  Jak dlouho trvá vyřízení registrace ESTA?

  Vyplnění formuláře a úhrada poplatku zabere 10-15 minut. Schvalování žádosti ESTA je většinou otázkou vteřin. Jen pokud je nutný ruční zásah úředníka, může se proces protáhnout na pár desítek minut.

  Znamená schválení ESTA povolení vstupu do USA?

  Navzdory mýtům schválená ESTA neznamená povolení vstupu, dotyčného pouze opravňuje vycestovat do USA. Po příletu do USA je nutné projít pohovorem s imigračním úředníkem. Ten rozhodne o povolení, nebo zamítnutí vstupu. Na některých evropských letištích (např. Amsterdam) probíhá již předpohovor.

  Jak vysoká je pravděpodobnost zamítnutí registrace ESTA?

  Jestliže jste z USA nebyli vyhoštěni, nepobývali tam nelegálně a nepředstavujete pro zemi bezpečnostní riziko, pravděpodobnost zamítnutí registrace ESTA je minimální. Máte-li obavy z neschválení, pravdivě vyplňte i nepovinné položky.

  Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Přečtěte si další otázky o ESTA, nebo napište do diskuze pod článkem.

 2. Návod: Jak vyplnit formulář ESTA pro vstup do USA bez víza

  Krok 1: Oficiální žádost o registraci ESTA do USA

  Jediný oficiální web ESTA je https://esta.cbp.dhs.gov, jinde žádost nevyplňujte. Stránku si můžete zobrazit česky přes volbu vpravo nahoře.

  Pro vyplnění žádosti klikněte na Nová žádost, po ruce mějte biometrický pasplatební kartu. Bez biometrického pasu není možné ESTA vyplnit.

  Aktualizace ESTA a ověření platnosti je možné po kliknutí na Zkontrolovat aktuální žádost. Znát musíte buď číslo ESTA, nebo číslo pasu.

 3. Návod: Jak vyplnit formulář ESTA pro vstup do USA bez víza

  Krok 2: Zažádat o novou registraci ESTA

  👩‍🦰 Jednotlivá žádost

  Zvolte, pokud chcete registraci ESTA vyplnit jen za sebe.

  👪 Skupina žádostí

  Můžete vybrat, jestliže do Ameriky cestujete jako rodina či skupina. Každý člen skupiny sice musí mít svoji vlastní ESTA, ale tato volba vám usnadní vyplňování formuláře. Rozdíl je v tom, že je to rychlejší a pohodlnější, třeba poplatek lze uhradit za všechny členy dohromady. Na schválení nebo neschválení to nemá vliv.

 4. Návod: Jak vyplnit formulář ESTA pro vstup do USA bez víza

  Krok 3: Nahrání skenu cestovního pasu

  V dalším kroku je nutné nahrát sken cestovního pasu žadatele o ESTA. Stránka s biografickými údaji držitele pasu musí odpovídat identitě žadatele. Obrázek skenu musí být ve formátu jpg / jpeg / gif / png.

 5. Návod: Jak vyplnit formulář ESTA pro vstup do USA bez víza

  Krok 4: Prohlášení o ESTA pro bezvízový styk

  Pročtěte si bezpečnostní upozornění, pak klikněte na Potvrdit a pokračovat.

  Další stránka se opět týká prohlášeních. Pro pokračování je nutné v obou částech potvrdit přečtení, teprve poté lze kliknout na tlačítko Další.

 6. Návod: Jak vyplnit formulář ESTA pro vstup do USA bez víza

  Krok 5: Údaje o žadateli

  Údaje o žadatelích se vyplňují v angličtině (bez háčků a čárek), každý člen skupiny musí mít vlastní žádost. Pro nápovědu stačí kliknout na šedý otazník v kroužku vpravo od popisku políčka.

  Příjmení

  Jestliže vaše příjmení obsahuje přehlásky, použijte zápis jména ze strojové zóny pasu. Pan Müller tak do žádosti napíše Mueller.

  Jméno

  Vyplňte své křestní jméno tak, jak je uvedeno v pasu.

  Město narození

  Pokud údaj neznáte, napište do políčka UNKNOWN.

  Země narození

  Československo v seznamu není, vyberte Czech Republic, nebo Slovakia.

  Číslo cestovního pasu

  Číslo českého cestovního pasu má 8 číslic.

  Státní občanství

  Vyberte státní občanství uvedené v cestovním pasu.

  Národní identifikační číslo

  Do pole National Identification Number napište rodné číslo bez lomítka.

  Datum vydání

  Napište datum vydání cestovního pasu.

  Vydávající země

  Vyberte zemi vydání cestovního pasu.

  Osobní identifikační číslo

  Nevyplňuje se.

  Datum vypršení platnosti

  Napište datum platnosti cestovního pasu.

  Vystavila vám někdy nějaká jiná země pas, nebo občanský průkaz pro cestování?

  Jestliže máte jen český (slovenský) pas, vyberte Ne. Pokud máte cestovní pasy dvou různých zemí, zvolte Ano a vyplňte dodatečné kolonky.

  Jste ještě nyní občany nebo státními příslušníky další země?

  Pokud máte jen jedno občanství, zvolte Ne. Máte-li více občanství, vyberte Ano a vyplňte dodatečné informace.

  Jste občany nebo státními příslušníky ještě další země?

  To samé. Máte-li jen jedno občanství, zvolte Ne.

  Rodiče

  Pořadí otec/matka nehraje roli, položku vyplňte i po úmrtí rodiče. Neznáte-li jméno svého otce, napište do obou kolonek UNKNOWN.

  Řádek adresy 1

  Napište adresu – třeba Americká 505/12

  Řádek adresy 2

  Nemusíte vyplňovat

  Číslo bytu

  Nemusíte vyplňovat

  Město

  Napište město pobytu – např. 50002 Hradec Kralove

  Stát/provincie/kraj

  Napište kraj – třeba Kralovehradecky kraj.

  Země

  Vyberte zemi pobytu.

  Typ telefonu

  Vyberte z nabídky domů/do práce/mobilní/jiný.

  Předvolba země + telefonní číslo

  Do prvního políčka napište +420, do druhého telefonní číslo.

  E-mailová adresa

  Zadejte e-mailovou adresu, kterou používáte

  Potvrdit e-mailovou adresu

  Znovu zadejte stejný e-mail

  Máte nebo měli jste zaměstnavatele?

  Pokud jste, nebo jste již byli zaměstnaní, OSVČ nebo třeba student, vyberte Ano. Pokud jste nyní nezaměstnaní, zadejte informace o bývalém zaměstnavateli.

  Název pracovní pozice

  Nepovinná položka, můžete do ní uvést název své pracovní pozice.

  Název zaměstnavatele

  U studentů a žáků můžete uvést Student, u OSVČ Self-employed, u dětí Child, u rodičovské dovolené Stay-at-home parent, u osob v domácnosti Homemaker, nebo jiný výraz vystihující vaše zaměstnání.

  Řádek adresy 1

  Napište adresu zaměstnavatele, nebo školy. Pokud nevymyslíte, co do kolonky napsat, zadejte Unknown.

  Město

  Zadejte město, ve kterém sídlí váš zaměstnavatel.

  Stát/provincie/kraj

  Napište kraj, ve kterém sídlí váš zaměstnavatel.

  Země

  Vyberte zemi, ve které sídlí váš zaměstnavatel.

  Předvolba země + telefonní číslo

  Nepovinná položka, zadat můžete telefon na vašeho zaměstnavatele.

  Zadané informace si pečlivě zkontrolujte, poté klikněte na tlačítko Další.

 7. Návod: Jak vyplnit formulář ESTA pro vstup do USA bez víza

  Krok 6: Údaje o cestě

  Na stránce se vyplňují informace o aktuální cestě do USA.

  Cestujete do USA v rámci cesty do jiné země?

  Ne – cestujete do USA, můžete se podívat do Mexika, nebo Kanady.
  Ano – letíte třeba do Peru a v USA máte pouze mezipřistání.

  Informace o kontaktním bodu v USA

  Jestliže cestujete za příbuznými či kamarády, vyplňte jejich kontaktní údaje. Pokud žádný kontakt v USA nemáte, zadejte do kolonek Unknown a do telefonního čísla nuly.

  Adresa pobytu v USA

  Nepovinná položka, můžete do ní uvést adresu hotelu, nebo jen název města, kde budete pobývat.

  Nouzové kontaktní údaje v USA a mimo USA

  Povinná položka – zadejte kontakt na osobu, která s vámi do USA necestuje. V případě vašeho ohrožení bude tato osoba kontaktována. Alternativně je možné do kolonek napsat Unknown (nedoporučuji).

  Zadané informace si pečlivě zkontrolujte, poté klikněte na Další.

 8. Návod: Jak vyplnit formulář ESTA pro vstup do USA bez víza

  Krok 7: Otázky týkající se způsobilosti

  Na další stránce pravdivě vyplňte několik otázek. Lež je považována za trestný čin. To proto, aby bylo nežádoucím osobám snazší znemožnit vstup do USA.

  1. Trpíte tělesným nebo duševním postižením, nebo jste-li uživateli drog či jste na nich závislí, nebo v současné době trpíte některou z následujících chorob?
  2. Byli jste někdy zatčeni či usvědčeni z trestného činu, který měl za následek závažné škody na majetku nebo vážnou újmu jiné osobě nebo státnímu orgánu?
  3. Porušili jste někdy zákon týkající se držení, užívání či distribuce nelegálních drog?
  4. Snažíte se zapojit nebo zapojili jste se někdy do teroristické činnosti, špionáže, sabotáže nebo genocidy?
  5. Dopustili jste se někdy podvodu nebo zkreslení informací o sobě nebo jiných s cílem získat nebo napomoci jiným získat vízum nebo dosáhnout vstupu na území USA?
  6. Hledáte v současné době v USA zaměstnání, případně byli jste v minulosti v USA zaměstnání bez předchozího povolení od vlády USA?
  7. Bylo vám někdy zamítnuto udělení víza USA, o které jste zažádali na svůj stávající či dřívější cestovní pas, případně bylo vám někdy odepřeno vpuštění na území USA nebo jste stáhli žádost o vpuštění na území USA v místě vstupu?
  8. Zůstali jste někdy na území USA po delší dobu, než na kterou jste měli povolení udělené vládou USA?
  9. Cestovali jste po 1. březnu 2011 (včetně) do Iráku, Sýrie, Íránu nebo Súdánu, nebo jste tam byli?

  Kladná odpověď na devátou otázku znamená povinnost žádat o vízum do USA.

  Pro pokračování zaškrtněte část Osvědčení. Pokud žádost vyplňujete pro někoho jiného, je nutné zaškrtnout Pouze pro třetí strany.

 9. Návod: Jak vyplnit formulář ESTA pro vstup do USA bez víza

  Krok 8: Zkontrolovat žádost

  Na předposlední stránce si zkontrolujte všechny části povolení ESTA. V každé sekci je nutné kliknout na tlačítko Potvrdit a pokračovat.

  V závěrečné části ověření znovu vyplňte své číslo pasu, vydávající zemi pasu, příjmení a datum narození. Pak klikněte na Další. Pokud některé z údajů nesouhlasí, zobrazí se upozornění a výzva k opravě.

 10. Návod: Jak vyplnit formulář ESTA pro vstup do USA bez víza

  Krok 9: Platba žádosti ESTA

  Poslední stránka se týká platby cestovní registrace. Jedinou dostupnou metodou je platební karta (debetní i kreditní).

  ESTA není možné uhradit složenkou, převodem na účet, nebo poštovní poukázkou. Jestliže nemáte platební kartu pro platby přes internet, poproste o zaplacení příbuzného či kamaráda.

  Doporučuji si udělat screenshot stránky, na které je číslo žádosti i číslo cestovního pasu. Zašlete si ho na svoji e-mailovou adresu.

 11. Návod: Jak vyplnit formulář ESTA pro vstup do USA bez víza

  Krok 10: Status cestovní registrace ESTA

  Po úhradě poplatku budete přesměrováni na stránku s výsledkem. Zobrazí se jedna ze tří zpráv:

  ✅ Authorization Approved

  Gratuluji, ESTA byla schválena. Do USA můžete vycestovat bez víza.

  ⌛ Authorization Pending

  Vaše ESTA čeká na posouzení. Stav žádosti si ověřte později, čekat můžete v krajním případě až 72 hodin.

  ❌ Travel Not Authorized

  Bohužel, ESTA byla zamítnuta. Musíte požádat o vízum do USA.

  Rozhodnutí je dostupné pouze na oficiálním webu, žádný e-mail nečekejte. Výsledek registrace ESTA není nutné tisknout, resp. celníci papír nevyžadují. Může se však stát, že vás o předložení požádá letecká společnost. Doporučuji si výsledek poslat na e-mail a zároveň uložit jako obrázek do telefonu.

 12. Dotazy a časté chyby v registraci ESTA

  Systém hlásí, že je chyba v adrese bydliště a nepustí mě dál.

  Chyba je přímo ve formuláři. Pokud máte adresu zadanou bez diakritiky a stále se nemůžete dostat dál, klikněte na velké modré tlačítko Next / Pokračovat. To ještě jednou či dvakrát zopakujte, načež se ve formuláři objeví nové zaškrtávátko “Check this box to certify that this address is correct.*”. Po zaškrtnutí můžete pokračovat.

Diskuze k článku (1 506)

Zdravím, rád bych se zeptal, zda někdo nemáte zkušenost s chybou v žádosti ESTA, přesněji jsme udělali chybu v době platnosti pasu, místo 4.10.2032 jsme uvedli 4.1.2032. Je nutné také vyplnit novou zadost nebo to proste řešit nebudou? Děkuji.

Odpovědět

@Matúš:
Ofiko FAQ
Jak opravím chybu ve své žádosti?
Webová stránka umožňuje žadatelům zkontrolovat a opravit své údaje před podáním žádosti včetně opětovného potvrzení čísla pasu. Před odesláním žádosti s požadovanými platebními informacemi můžete opravit všechna pole pro údaje aplikace kromě čísla pasu, země vydání pasu, země občanství a data narození. Pokud žadatel udělal chybu v údajích o cestovním pasu nebo v biografických informacích, bude muset podat novou žádost. Příslušný poplatek bude účtován za každou novou předloženou žádost. Jakékoliv další chyby lze opravit nebo aktualizovat kliknutím na “Zkontrolovat individuální stav” v části “Zkontrolovat stav ESTA”. Pokud cestující udělal chybu při odpovědi na otázky týkající se způsobilosti, klepněte na odkaz Informační centrum CBP v dolní části každé stránky.

Také můžeš dělat, že o tom nevíš a na případný dotaz imigračního říct, že to byla chyba, kterou jsi přehlédl. Třeba to projde. Ale kdo ví.

Odpovědět

@Mirek: Moc zdravím!! Chtěla jsem požádat o informaci – při vyplňování ESTY jsem omylem “zatrhla”, že přes USA letím do jiné země. Zaplatila jsem poplatek, žádost schválili. OVŠEM – já budu zůstávat v USA 10 dní. Nebude to problém? Pustí mne na území USA, když mám vlastně “tranzitní” vízum??
Nebo mám raději zažádat o novou? Děkuji moc za informaci!! :)

Odpovědět

@Adéla:
Nemáš tranzitní. Je to jen otázka, aby věděli, proč tam jedeš. ESTA má jen jeden účel, umožnit cestu do USA. Kdyby se imigrační ptal, spíš ale ne, tak můžeš říct, že se změnily plány.

Odpovědět

Dobrý den, máme schválené ESTY. Teď tady čtu, že v políčku Národní identifikační číslo má být rodné číslo. My jsme do instrukcí formuláře vyplnili číslo občanského průkazu. Je to problém? Je potřeba nějak řešit?

Díky.
Vašek

Odpovědět

@Vašek: Je to uplne jedno.

Odpovědět

Zdravím, jen jsem chtěla doplnit jednu věc, která se možná v poslední době změnila ve formuláři – zhruba na úrovni výše zmíněného bodu 3 vás ESTA vyzve, abyste naskenovali nebo vyfotili a nahráli váš pas, resp. stránku s údaji a fotkou. Nejde to nijak přeskočit a tak je lepší mít připraveno (já jsem neměla, takže jsem se při vyplňování za malou skupinu trochu zdržela). Nicméně z tohoto nahraného skenu se vyplní již většina údajů, ale je potřeba zkontrolovat a co se nevyplnilo samo, doplnit.
Jinak děkuji za super návod!

Odpovědět

Zdravím,
Minulý týden jsem vyplnil ESTU, byla mi schválená. Teď se zpětně koukám a zjišťuji že jsem v kolonce informace o zaměstnání zadal že nemám. Přitom zaměstnaný jsem. Může to být problém?
Děkuji za odpověď.

Odpovědět

Ahoj! Chystam se letet do USA na 3 mesice, s tim, ze tam budu mit nejakou brigadku-je mi jasny, ze tohle rict nemuzu. Chci se zeptat, co mam rict, aby jim to nebyl divne, ze jedu na 3 mesice a mam na ucte jen 60k a jedu sama. Mam tam i dve zname, ale ty se za me zarucovat nebudou :D Myslela jsem, ze pohovor je jen u víz, takze tohle je ted pro me trosku problem. Děkuju moc za radu!!! :)

Odpovědět

Ahoj, česká verze dotazníku Esta má drobnou odchylku od anglické verze. Otázka:
„Jste obcany nebo státními prislušníky ješte další země?“ je v angličtině „Have you ever been a citizen or national of any other country?“. Česká verze otázky je v přítomném čase, anglická v minulém.

Před 30. lety jsem po rozpadu Československa měl několik let slovenský pas. Později jsem ale získal české občanství.
V otázce na to, zda jsem měl někdy jiný pas než český jsem odpověděl „Ano“ a uvedl jako zemi vydání „Slovakia (SVK)“.

Potom následují další dvě otázky:
– Jste ješte nyní obcany nebo státními prislušníky ješte další země?
– Jste obcany nebo státními prislušníky ješte další země?
Na obě jsem odpověděl NE, protože mám nyní pouze české občanství.

Loni v létě to při cestě do USA nebyl problém, letos jedeme opět. Ověřoval jsem si platnost ESTA a při náhledu platnosti jsem si všiml rozdílu v anglické verzi otázky.
Má s tím někdo zkušenost? Může z toho vzniknout problém při vstupu (slovenský pas v minulosti, ale bez udání jiné státní příslušnosti)?
Děkuji, Erik

Odpovědět

Ahoj. Chystám se s partou do USA na týden jenom že už ve schválené EASTA kartě mám na dotaz proč cestují do USA odpověď TRANZIT ! Je v tom problém ! Vím že už se tady na tohle někdo ptal ale nechtěl bych mít v USA nějaké problémy ! DÍKY !

Odpovědět
Avatar uživatele

@Marek: Ahoj Marku, není to problém. Jakmile je schválená, můžeš tam jet i na dovolenou. :-)

Odpovědět

Ahoj, omylem jsem nepovinné otázky na soc.site nezaskrtla, ze mám Linkedin, je to problém? Díky

Odpovědět

@Iva: Ahoj, není to problém. Vůbec si z toho nedělej těžkou hlavu, asi si toho ani nevšimnou.

Odpovědět

Ahoj, mám dotaz. Letíme s kamarády do Kostariky přes Newark, kde je asi 19 hodin pauza. Rádi bychom si prohlídli NYC a vyspali se někde poblíž letiště. Máme při žádosti o ESTu dát transit nebo pobyt? Dík za odpověď.

Odpovědět

@Honza: Ahoj, je to v zásadě jedno, můžeš dát klidně tranzit. Přesně tak, jak letíš do Kostariky letíš ty, letěla před 2 měsíci moje ségra. :-)

Odpovědět

@Petr Novák: Ahoj dík za odpověď, nevíš ještě, jak to tedy ségra měla na Newark s báglama (checked luggage)? Je možný ho po projití imigrací a celníkama podat na další let do SJO, i když je ten let až další den ráno (tj. cca za 18 h), ev. je možný ty bágly někde nechat na přepážce United? S tím vlastně asi souvisí, jestli ji odbavili v Praze nebo Mnichově až do San José? Dík.

Odpovědět

@Honza: Ahoj, náhodou vím, protože jsem jí radil. :-)

Letěli z Mnichova, odbavili je až do San José, ale v Newarku si batohy vyzvedli. Letěli ve dvou, takže se přebalili do jednoho a zbytek nechali v úschovně přes LuggageHero. Na přepážce jim je nenechali.

Odpovědět

Ahoj,

mám trošku banální dotaz ale vyžaduje se mít ESTU vytištěnou nebo stačí pouze v telefonu?

Díky.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Jakub: Ahoj, není potřeba ani jedno. V databázi Tě dokáží identifikovat podle čísla pasu. Nicméně já ji mám pro jistotu uloženou na cloudu. :-)

Odpovědět

Dobrý den, prosím zkušené o Vaši radu. V září nebo říjnu 2023, bychom chtěli s rodinou vycestovat na 4 týdenní dovolenou do USA, navštívit tam žijící příbuznou. Ráda bych se zeptala, zda můžeme žádat o ESTU, i bez předem zakoupených letenek? A zda můžeme uspět se žádostí o ESTU, pokud nemáme zakoupené letenky? Nebo do žádosti uvádím konkrétní data z letenky? Velice děkuji za odpovědi. Šárka Hubená.

Odpovědět

@Šárka: Dobrý den, o ESTA můžete požádat. Lze to udělat třeba tak, že se tam napíše zamýšlené číslo letu. :-)

Pokud jste neměli v USA problémy (překročení doby pobytu apod.), tak je nepravděpodobné, že vám ji zamítnou.

Odpovědět

@Šárka: Ja by som jednoznacne ziadal o ESTA este skor, ako mal kupene letenky. Nahodou ti ESTA zamietnu, co budes robit potom? Aj ked zamietnutie je malo pravdepodobne….. Pokial viem, cislo letu nie je povinne policko. Ja sam som ziadal o ESTA este som nemal letenky. Tie som kupoval az po naslednom schvaleni ESTA…. ESTA plati dva roky a stoji minimum, tak nie je dovod ju vybavovat na poslednu chvilu

Odpovědět

Dobrý den Petře,
prosím o radu při vyplňování žádosti “skupiny”, kterou jsem zadala v prvním kroku. Sebe jsem dala za kontaktní osobu skupiny. Přišel mi kód, ověřila jsem ho a vytiskla stránku s přiděleným ID.V jakém kroku přidávám další osoby do skupiny? Je to pro mě moc těžké. Byla by z Vaší strany možná individuální pomoc přes telefon? Děkuji moc. Šárka 608 121 631

Odpovědět

@Šárka: Dobrý den, Šárko, za sebe jste již zaplatila, nebo ne? Další osoby se přidávají ve druhém kroku kliknutím na “Add a new applicant”. Máte tam tu možnost? :)

Odpovědět

Dobrý den,

v několika komentářích zde jsem viděla dotaz k zadávání čísla letenky / letu. Včera večer jsem dokončila žádost, ale na tento údaj jsem při vyplňování nenarazila, nikde ho to po mě nechtělo, ani nepovinně. Vyplňovala jsem na https://esta.cbp.dhs.gov/ tak jsem teď trochu zmatena ?? :)

Odpovědět

@Natalie: Dobrý den, nemějte obavy, nic se neděje. Žádost je platná i tak. :-)

Odpovědět

Ahoj, zadala jsem žádost pro skupinu, ale mohla jsem vypsat jenom sama sebe. Zaplaceno a čekám na schválení. Přidat dalšího člena lze až poté, co bude schválena moje žádost? Děkuji předem za odpověď! 👋🏻

Odpovědět

Zdravím, omylom som pri vyplnani esty dala, že som citizen inej krajiny a dala som že som citizen SVK a dosiahla som to narodením (lenže okrem slovenskeho občianstva nemám žiadne iné), mala som zaškrtnúť nie ale bohužial som dala ano a takto to vyplnila. Myslíte že z toho bude problém a budú sa to pýtať na kontrole, že aké iné občianstvo mám a chcieť iné doklady?

Odpovědět

Zdravím, prosím o radu – nie som uzivateľom drog, no v minulosti, cca pred 9-10 rokmi som dostal na Slovensku 1ročnú podmienku za drzanie marihuany (nasli u mna tusim 0,07 g podla expertizy). Podmienku som neporusil. Ani som uz nasledne nikdy nebol odsudeny.

Moja otazka znie – ako odpovedat na otazku c.3? (Porušili jste někdy zákon týkající se držení, užívání či distribuce nelegálních drog?)
Niekde som sa totiž dočítal, že v pripade neporusenia podmienky sa tato skutocnost neoznamuje, lebo by mohlo prist k moralnej dileme.

ďakujem

Odpovědět

Ahojte,

chcem sa opýtať na názor ohľadom nepovinnej časti kde sú sociálne médiá. Je lepšie tam dať linkedin, facebook alebo proste človek fakt nemusí zadávať nič?

Prajem príjemný zvyšok dňa a ďakujem dopredu za odpoveď:)

Odpovědět

@Rido: Ahoj Rido, není nutné zadávat nic. :-)

Odpovědět

Dobrý den, je potřeba v žádosti ESTA uvést letecký transit přes NY před 12 lety?
Děkuji.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Conie: Dobrý den, myslím, že to na (ne)schválení ESTA nemá žádný vliv. Pokud to neuvedete, nic se nestane.

Odpovědět

Dobrý den, formulář bez zádrhelů vyplněn, problém nastal při platbě kartou, nějak asi nezafungoval systém, nevím, platba nebyla dokončena a hodilo mě to na úvodní stránku ESTA aplikace. Když si svou žádost vyhledám, dočtu se, že: STAV PLATBY NELZE MOMENTÁLNE ZJISTIT. ZKONTROLUJTE PROSÍM STAV PLATBY POZDĚJI. A dále se píše, že platbu je nutné provést do 7 dnů. V kolonce souhrn platby vidím toto: platba obdržena —- datum platby —- sledovací kód platby —- A v kolonce stav mojí žádosti je rovněž—- Trochu mě to zneklidňuje, ráda bych někde našla možnost “uhradit”, ale žádná taková teď není. Znáte prosím tento případ?

Odpovědět

Dobrý den,29.9.odlirame do Usa,20.8. Jsme žádali o ESTA,letíme čtyři a všem nám přišlo schválení. Vcera 9.9.jednomu z nás přišel mail o změně stavu,po rozkliknutí napsano authorization canceled. Teď nevíme,co dělat,znamená to,že jsme mohli udělat chybu při vyplňování,to by nám přecí hned neschválili. Můžeme podat novou žádost?Nikdy jsme necestovali mimo Evropu,bez jakýchkoliv škraloupů,vůbec nechápeme,co se stalo. A vůbec se do Esty nejsme schopni dostat.podívat se,kde jsme udělali chybu. Moc vám děkuji za odpověď

Odpovědět

Ahoj, včera jsem žádal o ESTU a k zemím podporujícím terorismus přibyla Kuba. Odpověděl jsem po pravdě, že jsem ji navštívil v roce 2016 jako turista. Naštěstí to prošlo a nemusím žádat o vízum.

Odpovědět
A

Dobrý den,

měla bych otázku k vyplňování ESTA. Co se týče adresy v kontaktních údajích. Letím na český pas, trvalé bydliště mám také v ČR, ale žiji na Slovensku (mám kartičku s povolením o pobytu na území SK). Tedy vyplňuji taktéž zaměstnání na Slovensku a slovenské telefonní číslo. Adresu mám tedy vyplnit takovou, kde žiji na Slovensku či trvalý pobyt v ČR?
Předem děkuji za odpověď.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Anna Vágnerová: Dobrý den, Anno, toto není tak důležitá otázka. Vyplňte adresu na Slovensku, kde fakticky žijete. :-)

Odpovědět

@Janeba: @Janeba: Dobrý den,
A ani problém při kontrole v USA nenastal? Nebi jste ještě neletěl? Řeším to samé a nevím, co s tím.

Odpovědět

Dobrý den, je mi 80let a chtěla bych letět do USA na 6 měsíční pobyt za dcerou, která tam žije už přes 20let. Musím si vyřídit Vízum?Děkuji za odpověď.

Odpovědět

Dobrý den, estu mám schválenou, ale nevím, zda musím vyplňovat i I – 94 formulář, nebo stačí jen Esta. Díky

Odpovědět

Dobrý deň ako to je s tým polickom tretie strany, musím ho zaciarknut? Ja dom to vyplňovanie žene aj bratovi a volali sme spolu, žena bola pri mne a nezasiahol som to. Dal so. Iba to prostredne kde bola červená hviezdička.
Esta mame schválené, dúfam ze to nevadí aj tak nevedia kto to vypisoval.
P.S na mňa a na ženu som dal skupinovú ale aj tak to je ako jednotná, čiže aj tak nevedia kto to vypisovať, podstatne je ze je to schválené mam pravdu?
Dakujem

Odpovědět

Ahoj,

mám dotaz na kolonku “Nouzové kontaktní údaje v USA a mimo USA”.
Píšeš že je povinná. Co když ale v USA nikoho neznám? Mimo USA je to OK.

Jirka

Odpovědět

Dobrý den. Prosím o radu. Plánujeme v létě cestu do USA a chceme projet západ. Mé obavy spočívají v tom, že neprojdeme přes emigrační. Byli jsme s manželem v USA cca 2 roky kde jsme pracovali. Nějaké daně jsme i odváděli a nikdy jsme tam neměli žádnou pokutu nebo problém. Je to již 24 let takže vše by mohlo být zapomenuto. Kamarádi kteří tam žijí dodnes a které chceme navštívit nám říkají že z toho nemusíme mít obavy. Ale přece jenom jedeme i s dětma tak bych nerada, aby nás neposlali obratem zpět.
Moc děkuji za odpověď. Lenka

Odpovědět

@Jirka: Ahoj, stačí uvést kontakt mimo USA. Nevadí, že v USA nikoho neznáš. :-)

Odpovědět

@Alena: Dobrý den, pokud chcete být v USA takto dlouho, tak je skutečně potřeba vízum. :-)

Odpovědět

@Lenka: Dobrý den, byli jste z USA vyhoštěni? Požádejte o ESTA, jestli projde. Nemyslím si, že by to měl být problém. Pak na imigračním už to bude bez problémů.

Odpovědět

@Patrik: Dobrý den, pokud máte ESTA schválenou, tak je všechno v pořádku.

Odpovědět

Dobrý den, v srpnu se chystáme na poznávací výpravu po USA a nyní si všichni účastníci zařizují ESTU i kvůli včasné koupi letenek. A já mám prosím dotaz, co mám napsat do kolonky ZAMĚSTNÁNÍ, když jsem nyní nezaměstnaná, jsem v evidenci na Úřadu práce a pobírám podporu. Pokud vyplním, že nemám zaměstnání, tak mám obavu, že při pohovoru na imigračním si budou myslet, že tam jedu na černo pracovat a otočí mě zpět do Evropy…No, a když do té doby budu opět zaměstnaná, tak si vzít kopii pracovní smlouvy pro jistotu sebou…? Předem děkuji za radu.

Odpovědět

Přispějte svým dotazem nebo osobní zkušeností

Než se na něco zeptáš, přečti si prosím článek a předchozí komentáře. Všechny nové příspěvky osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.