Loterie o zelenou kartu: Zkušenosti jak postupovat po vylosování

Petr Novák

V následujícím článku bych se s Vámi chtěla podělit o vlastní zkušenosti a návod, co dělat v případě, že jste byli vylosováni v loterii o zelenou kartu do USA. Do loterie jsem se hlásila s mým manželem na podzim 2012. Výsledky byly známé 1. 5. 2013. Včetně nás bylo podáno celkem 9 374 191 správných přihlášek pro fiskální rok 2014, do dalšího kola postoupilo pouze 125 000 vylosovaných, z ČR bylo vylosováno 133 přihlášek. Od doby zjištění výsledku do dne pohovoru nám celý proces trval 10 měsíců. Níže jsem pro Vás připravila návod, co vše je potřeba připravit na konečný pohovor na americké ambasádě v Praze.

Loterie o zelenou kartu (Green Card Lottery): Návod co dělat v případě, že jste byli vybráni

 1. Obsah článku
  1. Potvrzení způsobilosti
  2. Vyplnění formulářů a zhotovení fotografie
  3. Příprava dokumentů potřebných k pohovoru
  4. Zdravotní prohlídka
  5. Pohovor na americké ambasádě v Praze

  Potvrzení způsobilosti

  Každý žadatel o zelenou kartu do USA musí mít ukončené středoškolské vzdělání, tzn. maturitu. Pokud žadatel nemá ukončené vzdělání maturitou, musí doložit pracovní zkušenosti z povolání, které vykonával dva roky za posledních pět let a kterému předcházeli dva roky praxe. Na stránkách O*NET OnLine je potřeba si ověřit, zda dané povolání spadá do vybraných dvou skupin k tomu určených.

  Vlastní zkušenost: Potřebné vzdělání nebo pracovní zkušenosti musí u pohovoru dokazovat pouze ten, který byl vybrán (nevztahuje se na manžela nebo manželku), v případě našeho pohovoru jsme nechtěli nechat nic náhodě a měli jsme připravené vysokoškolské diplomy nás obou a já ještě navíc potvrzení z mé současné práce o mé pracovní pozici.

 2. Loterie o zelenou kartu: Zkušenosti jak postupovat po vylosování

  Vyplnění formulářů a zhotovení fotografie

  Tento krok je nejdůležitější a je vhodné následující formulář vyplnit co nejdříve.

  Od roku 2014 každý žadatel nově vyplňuje online formulář DS-260, poštou se již nikam nic neposílá. K vyplnění formuláře se dostanete po zadání vašeho čísla, prohlédnout si můžete příklad vyplněného formuláře DS-260.

  Formulář je možné v průběhu vyplňování ukládat, na pohovor je třeba přinést vytisknutou potvrzující stránku.

  Po vyplnění lze kontaktovat konzulární centrum v Kentucky (KCCDV@state.gov) s dotazem, zdali je formulář kompletně vyplněn. Úředníci vám nemohou říct, jestli vy, nebo vaši příbuzní vyhovují kritériím pro udělení zelené karty. Mohou vám však říct, jestli je formulář vyplněn kompletně, a tím urychlit proces.

  V komunikaci s centrem vždy uvádějte vaše číslo (z Entrant Status Check – ESC), jméno a datum narození.

  Vlastní zkušenost: Když jsme s manželem zjistili výhru v loterii, obdrželi jsme jedinečný kód ve tvaru 2014EU00017xxx. Toto číslo je pro Vás velmi důležité, jelikož se dle jeho výše určuje, v jakém měsíci půjdete na pohovor na ambasádu. USA vydává pravidelně začátkem každého měsíce Visa Bulletin, kde najdete, jaká čísla v daném měsíci půjdou na řadu.

  Pokud je Vaše přidělené číslo v řádu tisíců, je velmi pravděpodobné, že na řadu půjdete, co nejdříve.

 3. Příprava dokumentů potřebných k pohovoru

  Na závěrečný pohovor je potřeba si připravit níže uvedené dokumenty:

  • Fotografie – dvě totožné fotografie na fotopapíře s rozměry 51×51 mm
  • Maturitní vysvědčení – příp. diplom z VŠ nebo dopis potvrzený společností dokládající pracovní zkušenosti
  • Rodný list
  • Soudní a vězeňské dokumenty – pokud žadatel spáchal trestný čin
  • Deportační dokumenty – v případě, pokud byl žadatel v minulosti deportován z USA
  • Oddací list – v případě manželství
  • Doklad o ukončení manželství – rozvodové papíry, úmrtní list apod. – v případě manželství, které v minulosti skončilo
  • Vojenské dokumenty – v případě, kdy žadatel byl v armádě
  • Výpis z rejstříku trestů
  • Dokumenty o adoptivní péči – v případě, kdy žadatel adoptoval dítě

  Dokumenty musejí být buď v angličtině, nebo v češtině (na Slovensku ve slovenštině). Jestliže je máte v jiném jazyce, musejí být přeloženy do angličtiny certifikovaným překladatelem.

  Je dobré si udělat fotokopie originálních dokumentů a nechat je notářsky ověřit.

  Výpis z rejstříku trestů není potřeba nechávat notářsky ověřovat. Je vhodné si na pohovor připravit i tzv. podpůrné dokumenty např. výpis z bankovního účtu, nebo potvrzení o stavu peněžních prostředků na účtu, případně formulář I-134 s názvem Affidavit of Support, který pro žadatele vyplní občan USA.

  Tímto občan USA stvrzuje, že se o držitele zelené karty postará. Žadatel o zelenou kartu musí být schopen se zabezpečit po dobu jednoho roku života v USA (nesmí žádat vládu o finanční pomoc).

  Vlastní zkušenost: S manželem jsme si nechávali překládat dva VŠ diplomy, dva rodné listy, oddací list, dva výpisy z rejstříku trestů, s notářským ověřením nás to stálo kolem 3 500 Kč.

  Ve chvíli, kdy budete mít hotové překlady, udělejte si jejich fotokopie. Na ambasádu si vezměte sebou originály dokumentů, jejich soudní překlady a také kopie překladů. Na ambasádě si nechají tyto kopie, soudní překlady Vám vrátí zpět. S manželem jsme měli připravené i potvrzení o stavu peněžních prostředků a formulář I-134, ale nic z toho ambasáda nechtěla vidět ani doložit.

  Aktualizováno leden 2022: Podle zkušeností čtenáře TJ již nejsou překlady potřeba, pokud jsou v češtině, nebo v angličtině.

 4. Zdravotní prohlídka

  Poslední nezbytnou součástí, kterou je nutné podstoupit před pohovorem na ambasádě je zdravotní prohlídka u lékaře schváleného americkou ambasádou. V Praze existují dvě kliniky, které tyto prohlídky provádějí – Poliklinika Na NárodníHealth Centre.

  Na prohlídku je potřeba přinést RTG plic na CD s popisem, výpis ze zdravotní karty od obvodního doktora, očkovací průkaz, pas, 2 pasové fotografie. Na klinice poté zhodnotí celkový stav žadatele, udělají krevní test na syfilis, a vyplní rozsáhlý formulář, který žadatel obdrží po skončení v zapečetěné obálce. Tuto obálku žadatel následně předá na ambasádě.

  Vlastní zkušenost: S manželem jsme podstoupili tuto prohlídku na Poliklinice Na Národní. Cena za prohlídku pro jednoho činí 3 600 Kč 14 900 Kč (aktualizováno leden 2022). Na poliklinice vše proběhlo v naprostém pořádku, všichni byli příjemní a milí. Je vhodné se objednávat telefonicky ve chvíli, kdy budete znát termín pohovoru na ambasádě.

 5. Pohovor na americké ambasádě v Praze

  O tom, kdy žadatel půjde na pohovor na americkou ambasádu, se dozví z Visa Bulletinu na stránkách Travel.State.gov.  Z tohoto bulletinu se dozvíte přesný měsíc a zhruba do týdne po jeho vydání se žadateli změní jeho status na stránce DV Lottery. Jedná se o tu samou stránku, na které se žadatel dozvěděl o tom, že vyhrál. (Mně osobně přišla na můj email hláška o tom, že se změnili údaje na této stránce, doporučuji si tuto stránku hlídat).

  Pro pohovor na ambasádě si žadatel musí připravit pas, dokument o sjednané schůzce na ambasádě, originály dokumentů, jejich překlady a fotokopie těchto překladů, zapečetěnou obálku od lékaře, poplatek v hotovosti za žádost $3307 819 Kč nebo ekvivalent v CZK (nelze platit kartou). Všechny tyto poplatky musí platit jak žadatel, tak i ostatní “spolužadatelé” (manželka, případně děti).

  Při příchodu na ambasádu projde žadatel bezpečnostní kontrolou při vstupu do budovy. Zde mu budou odebrány všechny elektronické přístroje včetně mobilního telefonu. Po prohlídce jde žadatel do prvního patra k okénku registrace, zde se nachází český zaměstnanec ambasády, který si od žadatele převezme veškeré potřebné dokumenty a také poplatek za žádost.

  Poté vše předá americkému konzulovi, který si žadatele zavolá k jinému okénku na samotný pohovor. Pokud je vše v pořádku, získá žadatel imigrační vízum do jeho pasu. Toto vízum je platné pouze 6 měsíců. Žadatel musí po obdržení imigračního víza a před samotnou cestou do USA zaplatit ještě další poplatek $1653 909 Kč na účet USCISu na stránkách USCIS.gov.

  Vlastní zkušenosti: Sympatická paní, která si nás zavolala oba k jednomu okénku, si vzala otisky všech prstů, vrátila nám ověřené překlady. Následně jsme museli složit přísahu a podepsat ji. A to bylo z našeho rozhovoru vše, sdělila nám, že se do týdne ozvou s výsledkem.

  Druhý den po pohovoru opravdu zazvonil telefon a následující den jsme si mohli přijít pro naše pasy s uděleným imigračním vízem. K tomu jsme dostali i dvě velké zapečetěné obálky, které se předávají na letišti při vstupu do USA. Tyto imigrační víza ve Vašem pase jsou platná pouze 6 měsíců od data pohovoru, ale je potřeba si dávat pozor na datum, kdy jste byly na zdravotní prohlídce. Jelikož na území USA musíte vstoupit s platnou zdravotní prohlídkou. Ta je platná taktéž 6 měsíců.

Autorkou textu je Veronika Jirkalová. Článek aktualizován 10. ledna 2022 dle zkušeností nových uchazečů o kartu.

Diskuze k článku (402)

Přesně tak…ten výsledek může být znám i později. Kór letos bych počítal se zpožděním, protože až to rozvolní tak se to na ně všechno strašně sesype. Teď poslední 4 dny info je takový, že US ambasády zrušily prakticky veškerý vízový pohovory. Ať už to jsou cestovní, obchodní, investorský nebo jakýkoliv jiný….musí se jednat o neodkladně a životně důležitou věc. Což znamená, že i to vyřizování losovaček, následný pohovory tak to všechno se pak na ně nahrne a podle mě se to všechno bude odsouvat.

Odpovědět

@Peter:
Výsledky vyhlásí hned v tom květnu, ale už se jednou stalo, že pak ještě dolosovávali další lidi.

Odpovědět

@Franta takže ked si toho 8.5 nenajdm mail od KKS alebo zmena statusu tak nemam vešať hlavu a iba ho kontrolovať podla confirmation number do 30.9,22

Odpovědět

sorry KCC

Odpovědět

@Peter:
Mail nenajdeš, nic ti nepošlou. Musíš si to zkontrolovat sám podle toho confirmation number.

Odpovědět

Zdravim vsechny,

Zjistil jsem, ze jsem byl vybran, vyplnil jsem DS260 a ted cekam na dalsi instrukce od KCC.
Mam dotaz ohledne bulletinu, moc nevim jak to funguje, nevim kde mam v tech tabulkach hledat moje cislo je EU20XXX. Dokazal by mi nekdo vysvetlit jak se da zjistit mesic pohovoru?

Dale bych se chtel zeptat, zdali nekdo po uspesnem obdrzeni GC se nekdo prihlasil k US Military?

Dekuji za odpovedi.

Odpovědět

Ahoj, zbyva 6 mesicu do konce fiskalniho roku, ja ted zjistil ze jsem vyhral, s kovidem a vsim okolo jsem uplne zapomnel, ze jsem se prihlasil. Hned jsem vyplnil formular DS-260 a ted cekam na KCC. Da se to stihnout? Celt jsem ze proces trva 10 mesicu.

Odpovědět

Ahoj, jen pro zajímavost? Jak dlouho se hlásíte do loterie a pořád nic? Je tady někdo, kdo je neúspěšný i v rámci manželského páru víc jak 5-10 let s dvouma žádostma každý rok? :)

Odpovědět

zdravím akurat čítam inštrukcie ohľadom prihlasenia a celeho procesu ziskania zelenej karty…je tam jeden bod: DEPORTACNE DOKUMENTY.
: na moje nešťastie som bol v roku 2016 deportovaný z USA…neprekročil som 90 dni na ESTE(deportovany tak že po vysluchu na CBP som bol prepustený a bol mi dane 7 dňove ultimatum na opustenie štatov,čo som aj spravil) lenže všetky dokumenty čo som mal ohladom deportacie som vyhodil alebo neviem kde su.
Na oficialnej stranke som sa dočital že je možnosť požiadať o povolenie na opetovne podanie žiadosti po deportacii formular I-212.
Moja otazka znie,riešil tu už niekto Green card po tom čo bol predtým vyhostený z USA?riešil tento formular? i 212? mam ja ako ziadatel ktory bol predtým vyhostený z USA šancu dostať zelenu kartu alebo mi bude zamietnuta pri pohovore? Dakujem za odpovede

Odpovědět

@Tom: teraz to už neovplivniš,po vyplneni sa ti vygeneruje specialne čislo,čim vaščie tym menšia pravde podobnosť že ta zavolaju na pohovor

Odpovědět

@Michal: 15 let z toho posledni 2 roky s manzelkou. Uz se prihlasuji spise ze zvyku, ted uz me to do USA zase tak nelaka.

Odpovědět

Zajímavý, to už je docela dlouho. No od začátku ve dvou by to možná bylo o něčem jiném :) I tak se divím, že to ještě netrefilo. Údajně se snad losuje vždycky víc lidí, ze kterých se pak následně vyberou ti “výherci”, kteří splní požadavky.

Odpovědět

Zdravím! Omlouvám se, jestli se to tady v komentářích již řešilo, ale je možné někde najít statistiku kolik lidí se z ČR hlásí do loterie?

Vím, že je dostupná statistika kolik lidí to vyhrálo (v ČR je to každoročně méně a méně), a kolik lidí se hlásí za celý kontinent, ale ne po jednotlivých zemích.

Si říkám, že bych to zkusil, ale s tím jak z ČR pomalu berou méně lidí (ve srovnání např. s Centrální Asií), tak si říkám jestli to má ještě cenu.

Díky!

Odpovědět

@Karel:

Tak nic, jsem slepý, zrovna teď jsem to našel někde tady na stránkách

Odpovědět

@David: cau. Tak ja to mam tak nejak uplne stejne. Hraju od roku 2004 vzdy s pritelkyni co jsem zrovna mel. Za tu dobu z te treti se stala manzelka ale ani jednou, ani jednou! Uz ani neverim…

Odpovědět

Ahoj. Byl jste uz nekdo ted nedavno (letos) na interview na US Ambasade? S jakym podadovym cislem? Mam 13600 a zatim nic…

Odpovědět

Pardon, mam na mysli interview DV Lottery Green Card.

Odpovědět

Zdravim zkusene a prosim o radu,

byl jsem vylosovan, postupoval dle navodu a v kvetnu na zaklde instrukci odeslal dokumenty za sebe a sveho syna (tehdy necele 3 roky), par dni nazpet mi prisla zprava:

Thank you for submitting your Diversity Visa documents to the Kentucky Consular Center (KCC). After reviewing your documents, KCC has determined that there are additional documents that you must send in order to proceed. Please see the required documents listed below and submit all required documents.

Vsechny dokumenty, ktere se me tykaly, jsem poslal, za sveho maleho syna jsem poslal rodny list a formular DS-260, pas zatim nema.

Otazka: je pas i u tak maleho ditete to, co jim chybi?

Tyto informace se nikde nedaji nalezt, na telefonnim cisle v Kentucky, ktere uvedli pro pripadne dotazy jsou neustale nedostupni, na lince ceske ambasady je jen robot..

Dekuji za vase komentare a rady,

David

Odpovědět

@David: Doporucuji porovnat novy seznam s puvodnim, nekdy maji dalsi pozadavky. A ano, pokud jste si jisty, ze jste vse poslal, ujistil bych se, ze mam vse ze seznamu i pro syna.

Odpovědět

Ahoj :)

Chtěla bych se prosím zeptat jestli někdo z Vás neví jak se řídit podle Visa Bulettinu? Vím, že tam má člověk sledovat každý měsíc aktuální čísla a podle toho bude asi cca vědět měsíc svého pohovoru ale co v případě, když se na stránkách už asi 3 měsíce po sobě neukazují žádné čísla ale je tam jen napsáno CURRENT?

Když jsem psala Kentucky jak to vypadá tak stále jen odepisují, že dostali můj formulář DV-260 a stále ho zpracovávají a že musím čekat na další instrukce…

Ale už začínám být trošku nervozní, protože se stále nikdo neozývá a pokud vím tak všechny víza musí být rozdána do konce září ne? Budu moc ráda a vděčná za jakoukoli vaši odpověď a radu…

Přeji hezký den Klára

Odpovědět

Zdravim, dnes vecer mi prisel mail s potvrzenim, ze za 5 dni 20. zari mam pohovor na ambasade. Wtf da se to stihnout? potrebuji medical check, translations, fotky, referenci I-134 od znamych v USA. Jako to je silene…

Odpovědět

@TJ:
A co ti bránilo, to mít vše připravené? Snad až na toho doktora, jsi to vše už mohl mít.

Odpovědět

@Franta: Tak fotokopie uz mam, to byla rychlovka, ale zdravotni prohlidka trva mnohem dele, rozbor krve a moci trva +- tyden, takze to se behem par dnu opravdu zvladnout neda. Na ambasade mi domluvili novy termin.

Odpovědět

@TJ: Ahoj :) Prosím tě mohla bych se zeptat jaké jsi měl ,,Case number?” Nemusíš psát samozřejmě celé číslo ale jen bych ráda věděla jaké je momentálně číslo v pořadí, protože na Visa Bulletin to nejsem schopna odhadnout…Děkuji moc za odpověď a držím palce ať to vše úspěšně zvládneš :)

Odpovědět

@TJ: BYlo nakonec na ambasade zapotrebi tech prekladu z cestiny do anglictiny?

Odpovědět

@Renda: preklady nikdy potreba nejsou a nikdy nebyly, pokud jsi cech a mas dokumenty v ceskem jazyce. Pokud mas dokumenty v JINEM nez CESKEM nebo ANGLICKEM jazyce, musi byt dokumenty prelozene do anglictiny a preklad musi byt overeny apostilou.

Odpovědět

@Klara: Mam 20XXX, pokud jsi DV2021 a jeste nemas datum pohovoru, tak uz asi ani mit nebudes, posledni terminy se rozesilaly minuly tyden ☹️. Visa bulletin je pro tento rok nefunkcni, jelikoz vse by melo byt current. Ale urcite sleduj entrant status check denne, kdybych se mylil a sleduj news ohledne DV2021, v pripade ze projde v USA preservation of visas pro DV2021 tak je mozne, ze ti jeste interview domluvi.

Odpovědět

@TJ: Já mám Case Number 39xxx :-/ Takže jak říkáš je to bez šance jo? :-( Já jsem si původně myslela že do 30.9. je pouze možnost zkontrolovat ten entrant status jestli tě nakonec vylosovali nebo ne…Ale že pohovory na ambasádě budou dále pokračovat…Takže i když jsem sice byla vybrána tak se na mě stejně řada nedostane? To je trošku nefér…Já vím, že všude píší že i když vás vyberou tak to nezaručuje získání GC ale netušila jsem, že ani nedostanu šanci dostat se na pohovor :( A můžu se tě ještě zeptat kde jsi zjistil informaci, že poslední termíny byli rozeslány minulý týden? Děkuji moc za odpověď..

Odpovědět

@Klara: To me mrzi, bohuzel, pochopte, ze tento rok se kvuli kovidu nestihlo zpracovat dostatek prihlasek. Myslim si, ze tento rok vizum dostalo nejmene Cechu snad od revoluce, pockame na statistiky.

Vizum musi byt udeleno DO 30. zari (konec fiskalniho roku) pise se to jasne uplne vsude.

To mi rekli na ambasade, kdyz jsem si chtel rezervovat jiny termin pohovoru. Pani mi rekla, ze to bude tezke zmenit, jelikoz uz do konce zari maji plno pohovoru, ktere se musi stihnout. Takze ja z toho vyvodil, ze uz nove pohovory delat nebudou.

Pokud do USA opravdu chcete, nevahejte to zkusit zase priste, a doporucuji si poradne vse procist. Good luck

Odpovědět

Tak bude Amerika otevřená od 1.11.?

Odpovědět

Travel ban se na immigration visa nevztahuje. DV visa holders a green card holders si muzou cestovat kdy chteji.

Odpovědět

Ahoj, prosím mám dotaz, vyplnila jsem omylem do přihlášky loterie střední školu místo střední školy s maturitou. Je to blbá chyba (google překladač :-D), která mě štve, ale vliv na vylosování by to mít nemělo, že ne..? V případě, že bych byla nááhodou vylosovaná, by po mě měli chtít mít 2 roky praxe v povolání, ale doufám, že by to pak mělo jít vykomunikovat.. Nemáte někdo zkušenost? A prosím, nesmějte se, nadávám si už dost sama :-D …. Díky

Odpovědět

Tak kdo se letos přihlásil?

Odpovědět

Prosím, věděl by tady někdo, jak je to s udělením zelené karty a očkováním? Četla jsem si nějaké články, že žadatel musí mít běžná povinná očkování + navíc proti sezónní chřipce (ne starší než 6 měsíců) a nově být i očkovaný proti covidu.. Má s tím někdo zkušenost nebo aspoň info?
Díky moc.

Odpovědět

Chci se podelit o novinky, jelikoz nektere informace tady jsou chybne nebo zastarale.

1. Zdravotni prohlidka stala 14900,-KC (ano, neni to preklep).
2. Pokud mate dokumenty v CESKEM a nebo ANGLICKEM jazyce, tak preklady NEJSOU potreba. Pokud jsou v jinem jazyce, nez v jednom z technto dvou, tak jsou potreba certifikovane preklady.

Za tyden emigruji, drzim palce vsem vitezum at vse dopadne dobre.

Odpovědět

@Hana: Ke vstupu do USA je potreba dokoncene ockovani proti Covid a negativni PCR test, ktery neni starsi nez jeden den. Ockovani pro zelenou kartu mi kontrolovali pri povinne zdravotni prohlidce, pokud by vam tam neco chybelo, tak vas doockuji.

Odpovědět

@TJ: Ahoj TJ, díky za aktuální informace. Článek jsem aktualizoval.

Odpovědět

@TJ: Díky, nedávno to ještě fungovalo tak, že údajně držitelé GC se do USA dostali jen s testem a nemuseli být očkovaní. Předpokládám, že pokud by nějaké ,,povinné” očkování chybělo je levnější varianta být naočkovaný svým praktikem, než se nechat očkovat u jejich lékaře, že? Tam se za to bude platit něco navíc.. Díky ještě za info :)

Odpovědět
L

Dobrý den,

je zde uvedeno, že žadatel by měl mít vzdělání minimálně ukončené maturitou, nebo doložit praxi.

Jak bych měl doložit praxi, když jsem sice původně vyučený automechanik (SOU bez maturity – na což mám Živnostenský list 15 let), ale posledních 14 let podnikám v oblasti realizace on-line VŘ na energie, paliva, poskytování software a auditu v oblasti nákupu, maloo a velkoobchod pneumatik (na což mám 15 let ŽL a vlastní firmu)?
Tedy mám daleko kvalifikovanější zkušenosti a praxi než samotné původní vzdělání.

A je vůbec s touto praxí a vzděláním možnost žádat o zelenou kartu?

Předem děkuji za odpověď.
L. T.
liks@centrum.cz

Odpovědět

@Leoš Ticháček:
Mrkni na https://travel.state.gov/content/dam/visas/Diversity-Visa/DV-Instructions-Translations/DV-2023-Instructions-Translations/DV-2023-Instructions-English.pdf
ELIGIBILITY – bod 6. a 7.

Někde se tu, myslím, uvádělo, že musíš mít v posledních 5ti letech odpracovány aspoň dva roky v oboru na který bylo třeba 2 roky výcviku a praxe.

Odpovědět

Ahoj, kdy bude nová losovačka?

Odpovědět

@Petr: @Petr: Ahoj, losování o GC je každý rok obvykle od října do listopadu.

Odpovědět

@Petr: Pardon, myslela jsem tím registraci do losování. Jinak výsledky onoho losování je možné zjistit přibližně druhý týden v květnu příštího roku. Tj. zaregistrujete se v říjnu 2022, výsledky budete vědět v květnu 2023.

Odpovědět

Ahoj,

dočetla jsem se zde, že pokud mám některé potřebné dokumenty v češtině (maturita, výpis z TR apod.), není třeba je překládat. Platí to pouze pro občany ČR? Vyrůstala jsem tady, ale pocházím z Ukrajiny. Interview budu mít také v Praze. Rodný list mám samozřejmě ukrajinský, ale přeložen do češtiny soudním překladatelem. Myslíte, že je můžu taky dokládat v češtině? Kam se mám obrátit, pokud bych chtěla zjistit jak to tedy je? Na KCC?

Odpovědět

@Oli K:
Určitě bych se obrátil na KCC nebo ambasádu. Byla by škoda kvůli nějaké radě z internetu něco propásnout. Tady člověk sežene spíše obecné rady, ohledně zásadních věcí bych chtěl ofiko informace.
Osobně si myslím, že české dokumenty stačí v češtině, ukrajinské bych nechal přeložit do angličtiny. Ale jak píši, KCC a ambasáda jsou ti, koho bych se ptal. Nevím, zda také nezáleží, jestli to absolvuješ jako občan ČR (máš občanství) nebo občan Ukrajiny s pobytem v ČR (máš tu trvalý pobyt).

Odpovědět

Cena zdravotní prohlídky v Health Care se zase zvýšila a to na 16 900 Kč. Na stránkách https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Supplements/Supplements_by_Post/PRG-Prague.html#medical_exam_instructions se lze také dočíst, že je to jediná klinika, která v ČR může poskytovat tyto služby. Doporučuji se na zdravotní prohlídku objednat min. měsíc před plánovaným pohovorem na ambasádě. Pokud totiž nebudete mít nějaká očkování, lze je dodatečně získat, ale potřebujete na to časové rozestupy!

Odpovědět

Hlasom sa od ukoncenia strednej kazdy rok, cize 10r, partner sa hlasi tiez a nevyhrali sme ani jeden este :(

Odpovědět

Ahojte, na začiatku sa chcem poďakovať za informácie uvedené na tomto webu, pomohli mi prejsť celým procesom prípravy na pohovor, predvčerom som absolvoval úspešne pohovor na ambasáde v Bratislave, na ambasáde boli všetci veľmi milý a ústretový, pohovor netrval viac ako 5minút, ak máte všetky požadované dokumenty a splňujete požiadavky na vzdelanie, nie je žiadny problém aby Vám vízum neudelili, v auguste emigrujem, držím všetkým palce a prejem veľa šťastia..

Odpovědět

@Lenka: Ahoj, ja som to skúšal viacktrát a vyšlo to na štvrtý pokus, a to som bol vyžrebovaný v roku 2017, ale nedostal som sa na radu, nakoľko čísla na pohovory pre EU boli len do 27500 a ja som mal cez 34000, ale keď človek veľmi chce a pokúša osud, tak to ide…

Odpovědět

Přispějte svým dotazem nebo osobní zkušeností

Přidat komentář k článku

Než se na něco zeptáš, přečti si prosím článek a předchozí komentáře. Všechny nové příspěvky osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.

Nejlevnější půjčení auta v USA