Řízení auta a dopravní předpisy v USA

Řízení auta ve Spojených státech a v ČR se příliš neliší. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že se mi v Americe řídí mnohem líp než u nás. Silnice jsou vesměs kvalitní, značení přehledné a na každé benzínce prodávají výbornou kávu.

Silnice v USA | © David DeHetre

Základní silniční pravidla v USA

V USA se stejně jako v Česku jezdí vpravo.

Řízení osobního auta v USA vyžaduje minimální věk 18 let a řidičský průkaz skupiny B. Policisté a autopůjčovny většinou uznávají český řidičák, přesto doporučuji před vycestováním požádat o vystavení mezinárodního řidičáku. Vyřídí vám ho na úřadě na počkání za 50 Kč, platí 1 rok.

Půjčení auta v USA u lidí do 25 let je ve většině států možné pouze s přirážkou 15-25 dolarů za den pronájmu. Poplatek souvisí s vyšším rizikem vzniku škody.

Všechny osoby v autě musejí být při jízdě připoutány bezpečnostními pásy. Za užití některých dálnic a silnic se platí mýtné (toll). Běžnější je na východním pobřeží, na západním se většinou platí za projetí některých mostů či tunelů.

Rozdíly při řízení automobilu v USA a v ČR

 • Používají se imperiální jednotky
  Vzdálenosti na cedulích se zobrazují v mílích (miles), rychlost se měří v mílích za hodinu (mph). 1 míle = 1,609 km, 100 yardů = 91,44 m
  Palivo se na benzínkách prodává v gallonech. 1 gallon = 3,785 litru
  Spotřeba auta v USA se udává jako počet mil ujetých za 1 US gallon paliva (miles per gallon, zkratka mpg). Pro převod na l/100 km stačí vydělit 235 hodnotou mpg.
 • Převažují auta s automatickou převodovkou
  Téměř všechna prodávaná a půjčovaná vozidla v USA mají automatickou převodovku. V autě tak máte jen brzdový a plynový pedál, což je pohodlnější. Přečtěte si článek jak řídit automat.
 • Denní svícení není povinné
  Oproti českým zvyklostem není ve většině států nutné v průběhu dne svítit, pokud není omezená viditelnost nebo se nestmívá.
 • Semafory stojí až za křižovatkou
  Na první pohled jasný rozdíl je v semaforech, ve Spojených státech jsou umístěny až za křižovatkou. Zvyká se na to rychle.
 • Křižovatky bez stanovené přednosti v jízdě
  Na některých křižovatkách se setkáte se značkou “4 Way” nebo “All Way”. Nedává se na nich přednost zprava, ale auta odjíždí v tom pořadí, ve kterém na křižovatku přijela.
 • Na červenou lze odbočovat vpravo
  Na světelných křižovatkách můžete odbočovat vpravo, když svítí červená. Vždy musíte dát přednost vozidlu přijíždějícímu zleva. Pravidlo neplatí v New Yorku, kde jízdu na červenou povoluje až cedule Right Turn Permitted on Red. Odbočení vpravo naopak zakazují značky No Turn on RedRight Turn Signal, kdy je nutné sledovat semafor s šipkou vpravo.
 • Za benzín se platí předem
  Ve většině států je zvykem nejprve za benzín zaplatit a až pak natankovat. Některé čerpací stanice jsou bez obsluhy, nebo se do stojanů vkládá platební karta. Návod si můžete přečíst ve článku jak natankovat v USA.
 • Předjíždění zprava je povoleno
  Na dálnicích a silnicích s více pruhy se může předjíždět zprava. Američané často nedávají blinkr při změně pruhu, buďte pozorní. Značka “Slow Traffic Keep Right” nařizuje pomalejším vozidlům držet se vpravo.
 • Školní autobus nikdy nepředjíždějte
  Předjíždění stojícího a blikajícího školního autobusu je přísně zakázáno. Výše pokuty se liší stát od státu, obvykle se pohybuje mezi 150 a 400 $.

Silnice a dálnice v USA

V USA se používá řada různých označení pro pozemní komunikace:

 • Causeway
  Hlavní tah kombinující klasické silnice se soustavou mostů. Narazíte na ně v zavodněných oblastech, nejznámější je MacArthur Causeway v Miami.
 • Expressway
  Vysokorychlostní silnice podobné freeways. Na rozdíl od nich mohou expressways mít omezený počet úrovňových křižovatek.
 • Freeway
  Dálnice s nadjezdy a podjezdy, bez křižovatek a bez přístupu chodců nebo cyklistů. Mýtné se může, ale nemusí vybírat. Freeways jsou rychlejší a mají pojmout více aut než highways.
 • Highway
  Obecné označení pro dálnici nebo významnou silnici v rámci státu. Může mít jeden, nebo více pruhů v jednom směru a za průjezd se může vybírat mýtné. Na highway mohou být křižovatky. Dálnice vedoucí severo-jižním směrem mají liché číslo, highways spojující východ a západ sudé.
 • Interstate
  Systém mezistátních dálnic (highways), které se často táhnou přes celé USA. Interstate Highways se označují I-10, I-75 apod.
 • Parkway
  Silnice podobná Scenic Drive, obvykle tvoří příjezdovou cestu k národním a státním parkům. Vjezd nákladních vozidel bývá omezen. Parkways jsou obvykle zasazeny do hezkého prostředí, důraz je kladen na architekturu.
 • Scenic Route
  Vyhlídkové silnice ve státních a národních parcích. Často jsou velmi úzké a větší vozidla na ně nesmějí, v zimě mohou být neprůjezdné. Podél Scenic Drives bývá několik zastávek se zajímavým výhledem.
 • Thruway/Throughway
  Zpoplatněná mimoúrovňová dálnice, mýtné mohou platit jen kamióny.
 • Turnpike
  Označení pro placené dálnice v USA.

Číslo komunikace často bývá doplněno jejím směrem – north (N), east (E), south (S) a west (W). U připojovacích pruhů se používá systém zipu, kdy se střídají auta zleva a zprava. Američané jsou zvyklí systém dodržovat.

Mýtné v USA se vybírá na pár desítkách dálnic, za přejetí mostů a tunelů nebo využití vyhrazených pruhů. Několik příkladů:

 • Za přejetí mostu mezi San Franciscem a Oaklandem se platí 4-6 $.
 • Projetí vyhlídkové 17 Mile Drive v Kalifornii je zpoplaněno 9,25 $.
 • Na dálnici I-110 u Los Angeles se platí 0,25-1,40 $ za každou míli.

Dopravní značky v USA | © Petr Novák

Dopravní značení v USA

Silnice v USA jsou velmi dobře značené, barva dopravních značek má logiku:

 • Zelená – navigační cedule, ukazatele, upozornění na výjezdy z dálnic…
 • Modrá – služby pro motoristy, čerpací stanice, kempy, restaurace…
 • Červená – příkazové a zákazové značky, úprava přednosti v jízdě…
 • Bílá – dodatkové cedule, omezení a příkazy směru jízdy…
 • Žlutá – varování před křižovatkou, semafory nebo retardéry…
 • Oranžová – objížďky a upozornění související s pracemi na silnici…
 • Svítivě žlutozelená – omezení poblíž škol, pěších a cyklostezek…
 • Hnědá – navigace k turisticky zajímavým místům, památkám, kempům…
 • Růžová – varování u místa nehody, přírodní katastrofy, povodní…

Dopravní značky často doplňují dodatkové cedule, během řízení je tak vyžadována určitá znalost angličtiny. Pro některé pokyny se používají zkratky:

 • ◊ CAR POOLS ONLY vyhrazuje pruh vozidlům s dvěma a více cestujícími. V USA často v autě cestuje jen řidič, což způsobuje dopravní zácpy. Jestliže vyhrazený pruh využije řidič bez spolucestujících, hrozí mu pokuta.
 • 4 WAY nebo ALL WAY bývá u značek STOP, auta od křižovatky odjíždějí v pořadí, ve kterém k ní přijela.
 • BUMP nebo SPEED BUMP upozorňuje na hrbol nebo retardér.
 • CAUTION varuje před nebezpečím či rizikem.
 • DETOUR značí objížďku.
 • NO TURN ON RED ruší možnost odbočovat vpravo na červenou.
 • ONE WAY upozorňuje na jednosměrku.
 • PED XING nebo XING značí přechod pro chodce (pedestrian crossing).
 • WORK AREA informuje o probíhající práci na silnici.

Maximální povolená rychlost v USA | © Petr Novák

Maximální povolená rychlost v USA

Nejvyšší povolená rychlost se v jednotlivých státech USA se liší.

V porovnání s Českem se může zdát velmi nízká, jen na jediné dálnici v Texasu je povolena rychlost 85 mph (137 km/h). Na dálnicích na východě USA se povětšinou jezdí do 70 mph (113 km/h), na západě do 75 mph (121 km/h).

Překročení rychlosti na dálnici o cca 10 mph bývá tolerováno, při citelnějším prohřešku můžete hned další den očekávat předvolání k soudnímu líčení. Průměrná výše pokuty za překročení rychlosti v USA je 150 dolarů.

Na okresních silnicích bývá nejvyšší povolená rychlost 55-70 mph, v obytných zónách 15-45 mph. Pokuty za rychlou jízdu bývají pro menší města vítaným zdrojem příjmů, měření rychlosti jsou častá.

Jak postupovat, když vás v USA zastaví policie

Američtí policisté se při překročení rychlosti nebo jiném porušení předpisů zavěsí za sledované vozidlo a rozblikají majáky.

Řidič je povinen neprodleně zastavit u krajnice a v klidu vyčkat s rukami volně položenými na volantu na příchod policisty. Nervozita a přehrabávání v kastlíku nebo v kabelce situaci akorát zhoršují.

Policista za vámi zastaví, vystoupí a přes otevřené okénko vás požádá o řidičský průkaz a doklady o vozidla. Proces se může jevit příliš tvrdě, nicméně je nutné plnit pokyny. Pokud jste neporušili zákon, nemusíte mít strach.

Na odlehčení historka jednoho známého, který během studií jel z Montany do Kalifornie. Kdesi na půli cesty zahlédl ve zpětném zrcátku blikající policejní auto. Zastavil u krajnice, s rukama na volantu vyčkal příchodu policisty a poté mu podal český řidičák. Policista ho po chvíli pečlivého zkoumání vrátil a se silným americkým přízvukem dodal: “Pšiště jeď-te po-ma-leji!”

Diskuze k článku (199 komentářů)

@Franta: Dobře, ale to by mě teda zajímalo, jak se v americe říká té ulici, která nemá stopku a ústí do křižovatky, kde ostatní tři vjezdy stopku mají? Pro mě, jako evropana, je to prostě hlavní. Téměř všichni, co po ní přijížděli se chovali, jako by byli “na hlavní”, z čehož jsem usoudil, že mají přednost a proto jsem se nikomu přijíždějícímu odtud před čumák necpal, i když jsem byl v té křižovatce nakrásně dřív. Vzhledem k tomu, že tato “hlavní” byla dost frekventovaná, byla někdy trochu fuška, pamatovat si, v jakým pořadí jsme přijeli z těch třech směrů, kde ta stopka byla, ale až na nějaké výjimky to fungovalo dobře.

Odpovědět
Avatar uživatele

@BenJoe:
Tak máš pravdu ty. Já měl do teď za to že 3-way stop je klasické téčko a 4-way stop je kříž. A ona je i křižovatka do kříže, kdy tři směry mají stopku a čtvrtý ne. Ale nikdy jsem ji naživo neviděl.

Odpovědět

@Franta: @Franta: Je potreba koukat i na ostatni ulice, nejen na svoji znacku, a presvedcit se, ze vsichni ostatni maji na silnici take nakreslenou caru k zastaveni. Jsou krizovatky, kde jeden smer stopku nema. To byva hlavne tesne za velkou krizovatkou, aby z toho smeru nestaly auta az do te krizovatky za nimi.

Odpovědět

@Lukáš: Naprosty souhlas. Prestoze jsou Americane v podstate (velmi) spatni ridici, tak ridi lepe, nez Cesi. Ta veta na prvni pohled nedava smysl, ale po zamysleni se nad ni to zacvakne. (Cesi jsou lepsi ridici, ale sveho umu zneuzivaji k jezdeni jako prasata)

Odpovědět

@JorckCherry: Zakazano to neni. Jedine, co mne napada, ze dotycny se nekde docetl o zakazu couvani do parkovaciho mista. Nekde je parkovani povolenou pouze cumakem dovnitr.

Odpovědět
Avatar uživatele

@JorckCherry: @Mesi:
Pravda. Třeba abys nesmrděl výfukem na chodník.

Odpovědět

@Mesi: Pravda. A další důvod proč nedat stopku do křižovatky z jednoho směru může být nedaleký železniční přejezd. Takovou jsem taky projížděl, ale ta byla uživatelsky přívětivější, protože měla pod stopkou dodatkovou tabulku: “Traffic from left does not stop”.

Odpovědět

Moje zkušenosti s řízením v USA – Zlaté ČR. V USA nikdo nedodržuje rychlost, jedu 70 na 65 a každej mi bere ve vysoké rychlosti. Jezdí tak 85. Na vícepruhové dalnici tě nikdo nepustí vedle i když blikáš a najíždíš, ten člověk by se klidně nechal nabourat než aby tě pustil do pruhu. Nejhorší to je když potřebujete sjet..nikdo vás na sjezd pruh nepustí a tak musíte div ne zastavit na dalnici a prostě čekat až se objeví mezera do které to střelíte. Řídí se tu strašně rychle, dost ostře a pěkně nebezpečně. Suburbany a F250 pickupy předjíždí i v zatáčkách z kopce, nedávno mi jeden takovej málem sestřelil. Blinkry miminalně, zipován neznají, plná čára? Co to je?. Rychlostní značky? Nějaká čísla jen…jeee to až zas někdo bude nadávat jak se v ČR řídí nahovno tak ho pošlu do ameriky.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Kaiser:
Kde jezdíš? Řídil jsem na Floridě, Hawaii, v Michiganu a Kalifornii (cca rok v kuse) a tvé zkušenosti nemohu potvrdit. Snad jen ten blinkr občas nepoužívají.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Kaiser:
Kde jsi jezdil?
Takové zkušenosti jsou přesně opačné než které mám já a to jsem projel v USA 20 států, včetně měst jako NY, Miami, Washington DC, SF, LA, i Las Vegas.
Já tam zase místním domorodcům v půčovně při vracení auta tvrdil, jak se mi jezdilo krásně v klidu, ostatní řidiči ohleduplní a že v ČR je to jak v džungli :)

Odpovědět

@Kaiser: Jsi na spravnem foru? Pises o USA? Krome blinkru naprosto opacne zkusenosti a to tu mam najezdeny statisice mil. Rychlost v Kalifornii ano, jezdi se cca 10 mil nad limit, pokud tak jede vetsina, pokud ne, tak si malokdo dovoli vycnivat. Pousteni z pruhu do pruhu snad ani nemuze byt jednodussi, nefunguje pouze, pokud ridic vedle nedava pozor (samozrejme tu jsou i blbci jako vsude, kteri proste musi byt o 5 metru vepredejc). Pousteni do krajniho pruhu kvuli opusteni dalnice je tu zazite jako neco automatickeho, protoze to potrebuje kazdy, takze automaticky pousteji. Rizeni rychle, ostre a nebezpecne??? Maximalne tak nepozorne, ale urcite ne ostre a nebezpecne (krome nemalo ridicek – ano, vazne pisu ridicek – ty nekdy postradaji pud sebezachovy). Zip snad nikde nefunguje lepe nez v USA, snad jedine v Nemecku. Mam pocit, ze jsi cestoval na trase srazu klubu tragickych ridicu :o))))))
Ale celkove jsou Cesi lepsi ridici (mam na mysli ridicske umeni), na silnici se ale chovaji mnohem, mnohem hure nez Americane. A to podepisu vlastni krvi. Jo, za pouzivani blinkru bych tu byl vazne rad, nastesti je to to nejhorsi, co tu clovek vetsinou potka.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Mesi:
Ještě bych zmínil tu automatickou ohleduplnost amerických řidičů, která by v ČR zachránila nemálo životů každý rok…a to konkrétně pokud má na dálnici někdo problém a stojí v odstavném pruhu nebo i mnohem dál až v travnatém pásu i několik metrů od dálnice, stejně VŠICHNI předmnou dané místo objedou – uhnou do druhého pruhu.
To se mi vážně moc líbilo, viděl jsem to hlavně na východě.
Když naopak vidím u nás v ČR ty sebevrahy jak odstaví auto, ani nezapnou blinkry a bez vesty obchází vůz, vedle nich projíždí potencionální vrazi 1 metr od nich 150km/h…tak je mi z toho zle.

Další případ jak jsou US řidiči ochotní: v Idaho na benzínce jsem si vlez pod auto přikurtovat stahovací páskou natrhlý plastový kryt na podběhu, za jízdy mlátil do auta…hned u mě zastavil jeden řidič a jestli nepotřebuji pomoct nebo nějaké nářadí.
Poté jsem si v národním parku zabouchl klíče v autě, zastavila paní a hned mi zavolala pomoc od AAA, za 20 dolarů otevřeno bez poškození :)

Odpovědět

Dovolím si přidat vlastní názor a zkušenost.
Američtí řidiči jsou ohleduplnější než ti čeští a opravdu to nejsou takoví sebevrazi jako ti naši. (nějaký ten vůl se však najde všude)
Souhlasím s tím, že naopak češi jsou mnohem lepší řidiči. Kolikrát jsem zažil při zipováni nebo při pomalé jízdě, že pokud se chce američan zařadit do vedlejšího pruhu, tak najede napřímo a zustane prdelí trčet do vedlejšího pruhu( to je v autoškole neučí si nadjet a pak to srovnat??)
O parkování ani nemluvě. Pro američana je ideál automat a rovná silnice bez zatáček, kde se ovšem bude chovat ohleduplněji, než většina čechů a pokud vyhodíte blinkr tak vás každý pustí. ( to osobně byl pro mě obrovský benefit oproti řízení v čr)
Poslední věc co nechápu a už to tady někdo zmiňoval, je ta, že většina řidičů jedoucí v pravém (rychlejším pruhu) Vás prostě nepustí ( kolikrát jsem schválně problikával a jednou i zatroubil), i na 2proudové dálnici se da předjet z leva, ale při několikahodinové cestě je to už otrava. A to přitom mají cedule, že je pravý pruh pro rychlejší.
Kapitola sama o sobě je třeba v horách na silnici, kde se blbě přejíždí a někdo před vámi jede jak posranej, k tomu tam mají super věc, odstavné pruhy, kde má pomalější sjet a pustit rychlejšího, jenže to taky nedělá každý.
Omlouvám se za slohovku :)
Každopádně se mi lépe řídí v USA.

Odpovědět

@Petr: :o) ne, v autoskole je to neuci, protoze ji nemaji povinnou, pokud nejsou nezletili. Osobne to povazuji za chybu, protoze takto rodice uci deti sve chyby. Najde se tu plno veci, ktere cloveka vnitrne stvou, ale pouze do te chvile, nez si uvedomi, ze pokud ho stvou pouze takove malickosti, tak je to vlastne OK. Narozdil od CR. Pravda, ze pokud do hor (nebo kamkoliv, kde je v kazem smeru pouze jeden pruh a jsou zatacky) prijede nekdo z mesta, tak casto jede jako pripo… Ale na druhou strnu, ostatni za nim proste jedou jeho tempem a jsou v klidu. Pokud nezastavi na tom odstavnem pruhu, vestinou staci probliknout nebo kratce zatroubit, protoze casto proste jen nesleduji, co se deje za nimi.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Kaiser: Je pravda, že nedodržování rychlosti mě dost překvapilo. Na Freeway jsem byl na limitu suverénně nejpomalejší, na highway skoro taky :-) ale zde si předjíždět dovolil málokdo. Až jsme si se ženou říkali, že jsme pěkný špunti dopravy. Ale člověk se časem přizpůsobí a jede s ostatními. Nicméně Amíci mi přijdou skutečně poměrně ohleduplní a předvídaví, bez agrese. Nikde jsem neměl problém přejíždět z pruhů nebo na nájezdy skoro v poslední chvíli podle navigace nebo v ulicích v městech. Ani když jsem zůstal stát při odbočování vpravo na červenou, tak nikdo nebláznil (člověk to prostě nemá zažité). V Čechách se za volantem člověk bojí, v USA jsem si to užíval.

Odpovědět

Například těch 70 mph je pouze nejvyšší limit a ve městě se takhle může lítat? :D
Mohl by mi, prosím, někdo dát odkaz na stránku, kde by byla komplet všechna pravidla silničního provozu? Česká pravidla mám v malíku, tak bych si rád prostudoval trochu hlouběji i ty americká. Jen z těch pár věcí, co se tu píše, se mi naše pravidla zdají o dost lepší – ovšem jako spousta věcí… :D

Odpovědět

@Marty: Mimochodem, tohle je realita? :DD https://www.youtube.com/watch?v=a3Xf3wXRfbc

Odpovědět
Avatar uživatele

@Marty:
Limit je daný značkou a ve městě ho doporučuji dodržovat.
Třeba takhle vypadá kalifornská učebnice. Já se z ní učil 2002.

To video bude asi z dobré.

Odpovědět

@Marty: Ne, to neni realita, ale hezky vyuzite video z NY, ktery si zije tak trochu vlastnim zivotem, ale bezne to neni. Ucebnici pravidel najdes na strankych DMV jednotlivych statu nebo i jako aplikaci pro mobil vcetne testu. Ve meste byva nejvyssi rychlost 45 mph, bezna je 35, v obytnych zonach 25.

Odpovědět

ahoj , dostal jsem pokutu za Open container v californii a policista rikal, ze pokud ji nezaplatim, mohl bych mit problem v budoucnu s vizy do usa i do jinych zemi. Kdyz jsem se ted podival na ten jejich web chteji 355 usd. Maji ale spatne uvedene me jmeno a krome cisla ridicaku a data narozeni na tom ticketu nic jineho neni. Platili byste to nebo se na to mam vykaslat? diky za info , jinak amerika je bozi , byl jsem tam poprve a jeste bych urcite nekdy chtel jet znovu nebo alespon do kanady.

Odpovědět

@Franta:
Ahoj, jak jsi delal road test? Me ted vyhodili, ze jsem po parkovisti jel 25 a ze se muze 20. Ale znacka tam neni a ma tam platit to co na silnici. Jsem v PA.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Martin:
V okolí DMV ve Walnut Creek v Kalifornii. Jediné, co mi zkoušející vytkla byly malé rozestupy při stání v koloně na křižovatce a že jsem občas zastavil až za bílou čárou, ale dala mi to. Jízdy byly “napoprvé”, nejdřív jsem přijel kámošovou Audi 5000, ale on neměl ještě hotový převod od původního majitele a pojistka taky nic moc, takže se mnou odmítla jet. Proto jsem se přeobjednal a příště přijel Fordem Thunderbird osmé generace, takže jízda ve velkém stylu. Test jsem dělat 3x, tenkrát nebyla má angličtina moc dobrá (vlastně není pořád), takže jsem některé odpovědi +/- tipoval. :-)

Jak to mají v PA netuším, ale možná na to měla vliv čtvrť, kde to parkoviště bylo, blízká škola, nákupní zóna… Kdybych nečetl handbook, tak bych třeba nevěděl, jak se parkuje, kolik musím nechat místa od chodníku.

Odpovědět

Prosím vás, mal by som opäť pár vecí :) :

Platí tak ako u nás, že ak si v meste a nie je nikde žiadna značka maximálnej rýchlosti tak platí určitá rýchlosť? (Na Slovensku 50 kmh) Alebo je vždy daná maximálne rýchlosť na každej ceste? Ja osobne budem riadiť auto v Kalifornii a v Nevade je tam nejaká všeobecná maximálna rýchlosť v meste, ak teda nehovorí niečo značka?

Na Slovensku platí že po križovatke sa ruší platnosť predchádzajúcej maximálne povolenej rýchlosti, platí niečo také aj v Amerike – v Kalifronii, v Arizone?

Každá križovatka býva nejako označená, nie? Pretože ako sa v diskusii hovorilo, neexistuje tu pravidlo pravej ruky. Takže musí byť označená aspoň, že kto prvý príde na križovatku, prvý z križovatky odíde. Alebo je tá značka, kto prvý príde len z dvoch smerov a ostatné smery sú vlastne ako hlavná cesta u nás.

Platí tu, že keď odbočujem vľavo tak dávam prednosť protiidúcemu vozidlu? Alebo to teda vyrieši označená križovatka a taká situácia ani nenastane, čiže to vyriešia semafóry (doľava je vždy zelená šípka a teda idem rovno doľava a protiidúce vozidla stoja), alebo to vyriešia značky že kto prvý príde na križovatku, prvý odíde z križovatky?

Ďakujeeeem.

Odpovědět

@Nawg: Velmi to komplikujes…… moja skusenost

a/ rychlost mas pisanu vzdy a vsade, alebo sa jednoducho rychlejsie neda ist…. po velkej krizovatke mimo mesta mas ryhclost pisanu vzdy
b/ krizovatku, pokial nebol semafor som videl 2 druhy a to.. stopka bola z kazdej strany (all way) a tam plati pravidlo, skor pride skor ide, cize ziadne prednosti zprava a podobne alebo stopky boli iba z malych ciest pri pripajani sa na hlavnu…. tam zastavis a pustis auta na hlavnej

jasne ze plati, ze ak odbocujes vlavo davas prednost protiiducim autam (neplati na krizovatke typu stop all way), ale na semaforoch (pokial nemas sipku) alebo ak si na hlavnej (nie je tam nijaka znacka)

a este plati, ze mozes odbocit vpravo na cervenu, ked najprv zastanes. ak sa to neda, mas napisane no turn on red

Odpovědět

@Nawg:
Přidávám svoje postřehy, ovšem dopředu varuju, že je to pouze na základě řízení v USA, autoškolou jsem tam neprošel :)

Maximální rychlosti – všude jsem se setkal se značkou upravující maximální rychlost. Ve městech většinou 25 nebo 35 mph. Nicméně fakt si nevybavuju, že by někde nebyla. Snad za každou křižovatkou i po nájezdech na highway/freeway jsou pak vždycky značky s max. rychlostí.

Na křižovatce bývá klasická značka Stop s dodatkovou tabulí 4-way. Což znamená, že kdo dřív přijde, dřív jede. Každopádně řidiči v USA jsou hodně ohleduplní a snad vždycky si i ukážou, kdo jede.

Odbočení vlevo stejné jako u nás, tj. dáváš přednost protijedoucím. Semafory jsou různé, tj. někde je přímo šipka na odbočení doleva (pak můžeš jet), jinde pouze zelená, tudíž dáváš přednost protijedoucím.

Pokud si chceš být jistý, tak Mesi výše píše, že jdou stáhnout pravidla po jednotlivých státech. Obecně bych se ale řízení vůbec nebál. Mimo velká města (LA, SF, apod.) je to úplná pohoda a i v těhle městech, až na to, že je doprava opravdu hustá se jede o poznání líp než např. v Praze nebo na D1.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Nawg:
Já jen doplním. Kdybys jel někdy večer nebo v noci, tak na některých křižovatkách se světly můžeš vidět, že stále bliká červená. To znamená to samé, jako by tam byla značka STOP. Červená bliká pro všechny směry, je to tedy STOP all way. Takže musíš zastavit, dát přednost, pokud je třeba a můžeš jet dál.
Pokud takto bliká oranžová, tak musíš jet křižovatkou opatrně.
Také pozor na to, že semafory bývají až za křižovatkou, případně visí nad ní. Jsou tak sice dobře vidět a nemusíš si kroutit hlavu přes čelní okno, ale nezkušený řidič, zvyklý od nás, může zastavit “u semaforu” a rázem stojí uprostřed křižovatky. :-) V tomto případě to nebyl takový problém, ale na na klasické X křižovatce už by hodně překážel. Být tam policajt, tak má ten v BMW jízdu na červenou, blokování křižovatky, stání na přechodu…

Já sice mám kalifornský řidičák (už propadlý), ale moc si toho už nepamatuji.

Odpovědět

@Nawg: 1) ano, rychlost je predepsana, ale neni potreba si to pamatovat, protoze znacky jsou skoro vsude. Ale v zasade: v obytne ctvrti, v okoli skoly (znaceno znackou a oranzovymi prechody) a v prumyslovych zonach je limit 25 mph. Dalnice v CA maji limit 65 mph v aglomeracich, 70 vetsinou mimo aglomerace. V Arizone je limit vyssi. V podstate v CA plati, ze pokud jedes s ostatnimi, tak te nikdo stavet nebude, protoze provoz plyne. Neni dobre vycnivat z davu. Vetsinou je OK ve meste 5 mph navic, na dalnici o 10 mph.
2) Krizovatka znacku nerusi.
3) Ne, kazda krizovatka oznacena neni. Pokud je oznacena, mas jasno. Dale muze byt ze vsech stran STOP, pak se projizdi v poradi, v jakem se ke krizovatce prijelo. Nebo tam znacka neni a musis sledovat, jestli mas na zemi bily pruh nebo ne. Pokud ne, tak jedes po hlavni, v tom pripade ten pruh maji postranni ulice. Dali moznost je krizovatka “T” – bud je oznacena, pak neni problem nebo neni a pak ma prednost ten, kdo jede po jejim vrcholu.
4) odbocovani vlevo: semafor s sipkou je jasny. Semafor bez sipky take (stejne jako v Evrope), bez semaforu na “T” davas prednost tem na vrcholu T, pokud jedes po vrcholu a odbocujes vlevo, davas prednost protijedoucimu. V pripade stopek, plati poradi, v jakem jste prijeli, takze proste odbocis, az na tebe prijde rada.
5) Odbocovani vpravo na cervenou: zastavit, potom teprve jet. Pozor na chodce.
6) Odbocovani v pruzich: Pokud je pouze jeden odbocovaci pruh, muzes po odboceni vjet do jakehokoliv pruhu. Pokud je vice odbocovacich pruhu, musis se zaradit do stejneho pruhu, ze ktereho vyjizdis (vyjizdim z leveho, zaradim se do leveho, z druheho do druheho atd. Stejne tak odboceni doprava) – pozor, mnoho Americanu tohle pravidlo nezna a vjedou ti pred nos, davej bacha. Vseobecne plati, ze Americane pravidla neznaji, ale presto ridi lip nez Cesi.
6) Matouci muze byt blikajici cervena, ktera znamena STOP & GO. Ten zadrhel je na zeleznicnich prejezdech, kde cervena take blika, ale nesmis se rozjet, dokud neprestane. Pozor, tohle Americane take nevedi a rozjizdeji se okamzite, jak se zvednou zavory. Na rozdil od Evropy, autobusy a nakladaky musi pred kazdym prejezdem zastavit.

Odpovědět

Zdravím , mužete mi prosím poradit kolik se cca platí za mýtné v Miami – cestou z letiště do centra ? Díky

Odpovědět
Avatar uživatele

@Radek:
Mýtné? Uvnitř Miami se placená silnice I-95 dá dobře objet.
Já z letiště do Miami Beach jeszdil přes 36th ulici…aspoň uvidíš pravé Miami a ne jen ty naleštěné domy a hotely z televize :)

Odpovědět
Avatar uživatele

Jak je to v USA s dětskými sedačkami? Jsou tam povinné jako u nás? Dá se sedačka půjčit v autopůjčovně?

Odpovědět

@Vašek: Ahoj. Keď som zisťoval, tak je povinná do 6 rokov a 140cm

Odpovědět

@Vašek:
Pokud dítě dáváš do sedačky tady, tak to dělej i jinde. Určitě to neděláš jen kvůli předpisům, ale hlavně kvůli jeho bezpečí.
Jinak koukni na DMV stránku státu, kam jedeš. Může se to lišit. Sedačky v půjčovnách mají. Samozřejmě za příplatek. Zjisti si kolik by tě to stálo a pak zvaž, zda je lepší si ji půjčit nebo rovnou koupit (někde v blízkosti letiště) a pak ji tam nechat.

Odpovědět

Vrátili jsme se po třech týdnech cestování po západu USA. Auto půjčené ve Friscu, vráceno v LA, bez poplatků, za 20 dnů 450 dol. u Dollars. Vše proběhlo bezvadně. Řidili jsme v Usa poprvé, první dva dny to bylo divočejší, pak rutina, odbočování vpravo člověk pochopil hned a nikde jsme neměli jediný problém. Jezdili jsme podle domorodců, rychlost se snad nedodržovala nikde, vždy +10/20 dálnice, vnitrozemí.. Za celou dobu jsme potkali jedinou nehodu, a to je ještě mimo město. Dálnice jsou šílené, jezdí se velmi rychle, ale taky bez problémů, až na občas nutné rychlé sjetí z dálnice nějakým exitem, to je adrenalín, ale tím že dodržují odstupy, se to vždy dalo..ve větší rychlosti. Musím přiznat, že se mi tam jezdilo lépe než tady. Rychleji ale bezpečněji.

Odpovědět

@Ilona:
Také se mi tam řídilo dobře. Na dobré věci jako semafory za křižovatkou, odbočování doprava na červenou, předjíždění zprava nebo na fungující zipování si člověk zvykne rychle. Pravda, mohli by více používát blinkry a prvních pár 4-way stop křižovatek dalo zabrat. Ale vyzdvihovat zrovna rychlost by mě nenapadlo. Osobně jsem se vždy také přizpůsoboval většině, ale víc jak +10 jsem odvahu neměl a rychlejších aut jsem také moc nepotkal. Na dovolené pohoda, ale jezdit těmi rychlostmi normálně u nás, tak se asi zblázním. Ostatně hned první den u nás jsem jel rychleji než tam za 3 týdny a 6000 km. A to teda vůbec nejsem žádný pirát závodník, jenom mě zrovna to vyzdvihování rychlosti trochu překvapilo.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Ilona:
Taky nemám pocit, že by se ve Státech jezdilo rychle. Spíš, tím že všichni +/- dodržují pravidla, se tam na dálnici jezdí plynuleji, než u nás. A sjezdy jsou v pohodě, když člověk kouká na značky a nevalí to do poslední chvíle v levém pruhu.

Odpovědět

Podelim sa o cerstvu skusenost s policiou z Kalifornie – prefrcal som na dialnici zo San Francisca do Los Angeles okolo policajnej hliadky ktora stala pod mostom (a nevidel som ju) 110 Mph. Celkom dost na ceste kde bola 70 Mph, ostatni ma predtym dost rychlo obiehali tak som si povedal ze skusim co to da. Uz ked som okolo nich preletel, zacal som brzdit ale aj tak hned zapli majaky a zavesili sa na mna. Po zastaveni prisiel z pravej strany velmi mily pan policajt, vypytal doklady od auta, vodicak (medzinarodny som nemal a ani ho nechcel) a pas. Vsetko som mu dal, ospravedlnil sa. Pytal sa kam sa tak ponahlam, povedal som ze vlastne nikam, len som chcel na dlhej rovinke vyskusat co to auto potiahne (mal som SUV Chevrlotte Equinox). Smial sa, pytal sa odkial som a povedal, ze pokutu mi neda, ze ma vlastne zastavil len aby ma pozdravil. Pytal som sa ho ci zartuje a on ze nie, ze kam idem, vravim do LA. Ze tak takto rovno a ukazal smerom dalej. A ze si mam davat pozor, sadol do auta, otocili sa cez pruhy do protismeru. Neviem ci som mal len taky luck alebo je to normalna skusenost. Kazdopadne som uz radsej ned 80 Mph nesiel.

Odpovědět

@Mirek: @Mirek: Spis bych se priklanel k tomu stesti, protoze 40 mph nad limit je uz hodne za hranici zavazneho prestupku (ta hranice je 20 mph). Ze zkusenosti bych rekl, ze v Kalifornii je policie benevolentnesi nez v okolnich statech.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Mirek:
Tak určitě tě nezastavil, aby tě pozdravil. To jen tak “žertoval”. Oni tě totiž nikdy nezastaví “jen tak”, jako tady u nás. Prostě jsi porušil předpisy. Ale zřejmě byla situace opravdu pohodová a jemu stačilo, že čas, který jsi nahnal rychlou jízdou, jsi s ním zase ztratil. A zároveň ti dal najevo, že tam jsou a není dobré je pokoušet. Oni jsou přísní, ale většinou v jádru milí, i když to ve zprávách může vypadat, že stále platí “Shoot first, ask later”.

Odpovědět

@Kaiser: V USA jezdím denně, převážně na východním pobřeží už rok a půl. A plně potvrzuji poznatky Kaisera. Rychlostní limity k smíchu. Ohleduplnost žádná. Zipování? Co to je? A nejlepší je řízení večer v pátek nebo v sobotu. Většina řidičů je zdrogována nebo opilá. Pokaždé když musím v tomto čase jet, jsem rád, že jsem ve zdraví doma. I v přípravě na zkoušky DMV ve Virgínii je otázka “Kolik procent řidičů je pod vlivem v nočních hodinách?” Správná odpověď je 30%! Další, co zde ještě v diskuzi nezaznělo, hodně řidičů jezdí na tempomat. Takže jedou ve dvou pruzích vedle sebe třeba několik mil a neuhnou, i když je za nimi 20 aut. Další perlička je se svícením. Denní svícení není povinné, ale v zákoně je stanoveno, že jakmile je snížená viditelnost nebo musíte zapnout stěrače, automaticky máte zapnout světla. Ale svítí tak každé druhé (a to jen proto, že mají automatiku) a ani v neosvětleném tunelu to není samozřejmé. Snad jediná pozitivní věc s řízením se kterou jsem se zde setkal je ohleduplnost vůči motorkářům. To má zde na rozdím od ČR tradici.

Odpovědět

Prosim muze nam nekdo poradit? Na přelomu července a srpna 2018 jsme s přítelem byli v USA. Půjčili jsme si auto v Los Angeles od společnosti Thrifty a jeli po své ose. Po návratu domů nám po třech měsících přišla faktura na pokutu (toll) od “Metro”.. Nevíme tedy za co to vlastně je (při vrácení auta nám sdělili že je vše ok), ale hlavně nám to nešlo vůbec zaplatit. Odkaz nemáme zpřístupněn (kvůli proxi serveru) a tak se chceme zeptat, zda s tímto máte zkušenosti a jestli by nám mohl nekdo dát nějaké rady. Predej dekuji.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Jitka:
Někde cestou jste proste nezaplatili mýto nebo použili placený jízdní pruh. Nešlo vám to tenkrát zaplatit, tak jste to nechali být? Chápu to dobře?
Zaplaťte teď půjčovně, které to naúčtoval provozovatel.

Odpovědět

@Franta:
Ano, pokutu zatím nemáme uhrazenou. A je nám jasné, že mohou naskakovat penále. Snažíme se tuto situaci řešit nebo se ptát na rady, ale zatím bez úspěchu. Zkoušeli jsme do té půjčovny psát a napsali nám že to nemohou zprostředkovat. Také jsme se snažili před odborníka IT zpřístupnit stránku a to se také nepodarilo.

Odpovědět

@Jitka: Metro spravuje pouze 2 placene useky. Oba dva jsou FasTrack ExpressLanes. Zapatrejte tedy v pameti, jestli jste jeli po I110 nebo I10. Pokud nefunguje odkaz, zkuste primo stranky Metro. Rozdil mezi placenymi dalnicemi a Express Lanes je v tom, ze za placenou dalnici lze zaplatil jeste par dni zpetne pomoci zadani SPZ a neni nutny transponder, kdezto do Express Lane je bez neho vjezd zakazany (mala krabicka na elektronicke myto). Pujcovny tyhle krabicky v autech mivaji a pokud ji mate zapnutou, tak nemusite nic resit, pujcovna si to vyuctuje s vasi kreditkou. To same v pripade placene dalnice (nebo treba prejezd Golden Gate) na zaklade SPZ. Pokud jste ale nemeli krabicku zapnutou a pouzili Express Lane, Metro kontaktovalo majitele SPZ, ktery mu predal kontakt na ridice, ktery v te dobe mel auto pujcene (netusim, jak dlouho po vraceni auta jeste pujcovna muze uctovat na uvedenou kreditku).

Odpovědět
Avatar uživatele

Ahoj všem, chceme podniknout okruh LA>Las Vegas>SF a zpět do LA, samozřejmě plus parky a turistické cíle, které jsou cestou. Měl bych prosím dvě otázky. Má cenu si připlácet Toll Pass od půjčovny na téhle trase? Vím, že nějaké úseky jsou ze SF do LA, ale ty se určitě dají objet nebo jet neplaceným úsekem ? Prohledávám net ale vyloženě odpověď nevidím, tak zkouším spíš Vaše zkušenosti. Je potřeba půjčovně hlásit, že se budu pohybovat v jiných státech USA než jenom v CA? Děkuji moc. Jirka

Odpovědět

@Jirka01: Za mna toll pass nema vyznam…. Jedine, co budes asi platit je most do SF… Ja som to aj preto isiel opacnym smerom a neplatil som nic ;-)

Velke pozicovne kryju vacsinou svetky staty USA, takze to je no problem…. Problem by to mohol byt, ak mas nejaku malicku. Vsetko sa docitas v podmienkach pozicovne

Odpovědět

@Jirka01:
Jak píše Robo, na tebou plánované cestě to bude maximálně most do SF (na výjezdu se neplatí), což je pár dolarů. Záleží, za kolik nabízí půjčovna pass, ale určitě to bude za den a to se ti nemůže vyplatit. Pak jsou ještě speciální fast lane, do kterých musíš mít taky UBI jednotku, některé půjčovny nabízejí. Pokud jsi na dovolené tak to podle mě nemá cenu.

Ohledně cesty do ostatních států – před 5 lety mělo Alamo při vypůjčení v CA možnost pouze okolní USA státy, ostatní na požádání, jak je to teď, netuším. Každopádně tyhle informace jsou v podmínkách půjčovny. AVIS míval automaticky celé USA automaticky.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Jirka01:
Jak už psali ostatní, silnice neřeš, stačí si zadat do Googlu nebo navigace cestu bez mýta. Jde stejně jen o několik silnic nebo pruhů na jihu.
http://www.dot.ca.gov/trafficops/trucks/tolls.html

Zajímat tě budou jen mosty u SF, tak se platí vždy, ale pouze v jednom směru. Takže záleží, jak máš postavenou trasu. My naposledy při devíti přejezdech mostů u SF (z toho 3x GGB) platili jen 2x za Bay Bridge.
https://www.batolls.info/

Odpovědět

@Jirka01: Na zapadnim pobresi pro turistu nema cenu platit za krabicku. Vsechny placene useky lze pohodlne objet (krome mostu v SF). A kvuli tomu, aby clovek usetril nejaky cas v kolone – to se vyplati pro ty, kdo kazdy den dojizdi. V SF za most lze platit online nebo si to pujcovna strhne z karty (Alamo).

Odpovědět
Avatar uživatele

@Mesi:

Díky za všechny odpovědi. Mě jde spíš o to, abych z nějakého důvodu náhodou nevjel do jiného pruhu, nebo někde nezazmatkoval a pak mě to nestálo víc, než ten pronájem krabičky za cca 20 USD. Přeci jen je tam ten provoz jiný :-)

Odpovědět

@Jirka01: Jirka, len to nemas iba prenajom krabicky…. Ten prenajom mas 4USD denne tusim + vsetky poplatky ktore bunu na nu nauctovane……

Odpovědět
Avatar uživatele

@Robo:

Ahoj,

Já u Alamo vyčetl, že pronájem je cca 4 usd denně a max cca 20 usd za pronájem. Pak by měly být jen polatky za použití placeného pruhu, placeného úseku dálnice či mostu. Nebo je to jinak? Aspoň tak se mi jevilo vyúčtování loni na Floridě. Díky za odpověď.

Odpovědět

Áno, ak majú Max 20 usd tak to + všetky poplatky. Ale na západe ti hrozí Max tak most do SF tak to podľa mňa nemá zmysel

Odpovědět
Avatar uživatele

@Robo:

OK: Děkuji.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Jirka01: Realita bývá taková, že mýtná krabička v autě stejně je, a pokud uvedeš, že ji nechceš, tak ti nakonec v dokumentech stejně napíší, že ti ten nájem strhnou pokud bys do placeného pruhu vjel. Měl jsem to tak v lednu v Kaliforni přes Alamo, tak teď na Floridě přes AVIS.
A mimochodem, do toho placeného express pruhu bys jen tak omylem vjet neměl. Je to tak intenzivně značeno, že bys musel být slepý.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Vašek:

Já vím, jezdil jsem na Floridě a viděl jsem ty expres atd, ale spíš jsem chtěl eliminovat chybu, v reakci na dotaz Jirky z 9.2, ten také určitě nechtěl nikam vjet :-) Ale domluvíme se asi přímo v Alamo na přepážce.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Jirka01: Jasně. Oni ti budou mýtné stejně nabízet (jako další připojištění atd.)
Já jsem vysloveně řekl, že nechci, a stejně v autě bylo. Zrovna tak tam byla navigace, kterou jsem si neobjednal a neplatil.
Každopádně po Floridě se dá v pohodě jedit s waze, které tě navede mimo placené úseky opravdu spolehlivě. To v Kalifornii s nějakou offline navigací může být horší.
Každopádně platí – koukat po značení, ono je v USA opravdu udělané tak, aby ho zvládal i balík z Alabamy. Vše je značeno přehledně a opakovaně, nápis “TOLL” máš před placenou silnicí několikrát, přímo v “štítu” s číslem silnice, a pak ještě několik upozornění typu “TOLL enforced”, “last esit before toll road” apod.
Vjet nevědomky na placenou silnici opravdu znamená absolutní ignorování značek.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Vašek:

Co tím myslíž, že na Floridě jede Waze, v Kalifornii nejde? Mám ho jako nejoblíbenější navigaci , to by mě štvalo. Díky.

Odpovědět

@Jirka01: nie som moc častý užívateľ Waze. Funguje aj offline? Lebo keď ideš okruh národných parkov, veľmi často budeš mimo signálu a teda aj mimo netu. Že aby ťa malo čo navigovať

Odpovědět
Avatar uživatele

@Robo:

Offline nefunguje, ale pro tyhle případy, kdy nebude signál mám stažený offline mapy Google, který budu cestou na wifi aktualizovat a přidávat další, podle toho, kam pojedeme. Máš zkušenosti z Google offline mapy? Nebo nějaké jiné ověřené mapy? Díky moc.

Odpovědět

@Jirka01: nemam skusenost ani s Google maps.. je to podla mna hrozne zlozite. My sme vsetko presli s pomocou HERE WeGo….. doma som si cez wifi stiahol este jednotlive staty USA cez ktore sme prechadzali a poznali vsetko, co sme potrebovali a cely cas sme boli offline a nemusel som nic uz riesit cestou

Odpovědět

@Jirka01:
Já jsem psal už výše svoje zkušenosti. Za mě byly super 2 offline navigace (mapy se stahujou podle státu, některý stát je rozdělen do více částí):

1) Here maps jak píše Robo – dřív byly předinstalované ve Windows phone, jsou dostupné i na Androidu. Pro mě ideální do velkých měst – dobře ukazovaly sjezdy, apod.

2) Maps.me – jdou snadno vložit místa z google maps. Primárně jsem používal tuhle a při cestách po parcích byla super. Každopádně ve velkých městech (LA, SF) měla své mezery – 2x jsem přejel sjezd (líp fungoval HERE).

Já hlavně oceňuju Maps.me, protože si dopředu v google maps zadám místa, která chci navštívit včetně stručného popisu a informací a pak to naimportuju do Maps.me, kde to mám všechno při ruce.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Kuba
@Robo

Díky, tyhle jsem neznal. Takže už jsem nainstaloval, včetně map. Tak snad už to bude OK. Ve městech snad pojede Waze a až nebude signál vyzkouším Here.
Je vidět, jak si lidé rychle zvykli na tyhle technologie a v podstatě si neumím představit se pohybovat bez navigace. Když si uvědomím, jak musel být dříve člověk vybaven mapami, náčrtky atd. :-) , nehledě na to, že dneska to najde nejen cestu, ale i obchody, BUS, bankomaty restaurace atd. Bohudík …

Odpovědět

@Jirka01: Dam ti este jedneho chrobaka do hlavy…

navigaciu mas offline, kamaratom napises alebo zavolas cez skype alebo whatsapp ked budes v restauracii alebo na hoteli. Ak ides parky na zapade, budes aj tak vacsinou (myslim tym x hodin) mimo signalu, ktory sa objavi az ked sa budes blizit k mestu….. Na co ti je US simka????

Odpovědět
Avatar uživatele

@Robo:

Taky jsem na to myslel , navíc mám volání z mého telefonu v rámci paušálu v USA zdarma. Jen jsem nechtěl plácat své data, ty mě přijdou na cca 350 Kč za 1 Gb. Což je taky levnější než US simka, takže se na to asi vykašlu. A zatím nevím, jestli mi ta offline navigace poskytne stejné informace jako online (určitý obchod na trase atd.) Zatím jsem jezdil vždy s Waze a vše v pohodě. . Budu muset vše vyzkoušet. Loni jsem si ji kupoval protože jsem nevěděl, jak to je s roamingem a známý doporučoval koupit US kartu.

Odpovědět

@Jirka01:
Maps.me má dobré vyhledávání obchodů, čerpacích stanic a dalších POI. Co mi tam chybí je hodnocení, což je na mapách google lepší.

Odpovědět
Avatar uživatele

Všem děkuji za plodnou diskuzi, kde jsem se dozvěděl pro mě zajímavé informace o offline navigacích. V pondělí ještě v práci zjistím, jak je na tom letos moje služební SIM s roamingem v USA (loni jsem volal zdarma a data byla taky docela příznivá, dokonce byla data o polovinu levnější než při používání v EU, to jsem si speciálně raději ověřoval, pže mi to přišlo jako blbost) a v úterý vyrážíme směr Vídeň letiště. Parkoviště mám už také zaplacené, takže investice začnou až na místě v LA a dále :-) Všem díky a hezké jaro .. …

Odpovědět
Avatar uživatele

@Vašek:

Ahoj, naprosto stejná dnešní zkušenost z půjčovny Alamo v LA. Ani se nám slečna nesnažila vnutit žádnou příplatkovou variantu ani za připojištění, mýto ani za navigaci, která je v autě zdarma. Auto vyrobené v roce 2019, najeto asi 100 mil. Vidím, že jsem s Economy neudělal chybu, všechno pojištění už v základu. (to není reklama, možná na jiných místech je jiná zkušenost), ale tady v LA bylo vše v ceně.

Odpovědět

Ahoj, je tu někdo z vás teď na Floridě? přesněji JAX?

Odpovědět

Ahoj,

prosím má někdo zkušenosti s pokutou od půjčovny Thrifty? Na přelomu červenec srpen jsme cestovali po Kalifornii a teď po třičtrictvrte roce přišla do schránky pokuta na 560$ a že si je přímo strhnou z účtu! Ani žádné upozornění, ani fotka nic! A hlavně si absolutně nejsme vědomí že bychom někde projeli na červenou jak v tom dopise píšou. Máte prosím někdo zkušenost nebo dokážete poradit jak to řešit?

Odpovědět
Avatar uživatele

@J&J:

Ahoj,

teda to je pořádná pecka! V každém případě si myslím, že půjčovna je v tom nevinně. Strhne pouze resty, které jsou za dané období a dané vozidlo od ní požadovány. Udivuje mě ta doba od vzniku údajného prohřešku! A to ti přišlo od půjčovny nebo od policie?

Odpovědět

@Jirka01: Přišlo to prave z půjčovny už jako oznámení. Takže čekáme jestli dnes budou peníze z účtu odečteny. Nicmene v prosinci nám přišel dopis od společnosti “metro” na pokutu a také jsem sem psala ten příspěvek dne 9.2.2019 20:46 kde jsem to popisovala. A řešili jsme to pak telefonicky s nima a řekli nám že došlo k nějaké chybě a nic nedluzime!! Přítel to samozřejmě nenechal jen tak a chtěl po nich fakturu na s nulovou částkou aby měl jistotu že je to vyřešené. Tak jedině že by to bylo spojené ještě s tímto..

Odpovědět

Tak k tomu to nepatří… To bylo i v jiný den jak koukám a údajně průjezd placeným úsekem, ale když jsme to začali řešit tak couvli že to byla nějaká chyba. A tohle je za průjezd křižovatkou na červenou… Takže nevím jestli nás zase zkouší ale je to docela síla.

Odpovědět
Avatar uživatele

@J&J:
Pojišťovna je mimo, dělá jen to, co jste svým podpisem odsouhlasili. Přišla pokuta, tak ji zaplatili. Teď jí s manipulačním poplatkem chtějí proplatit. Jde o to, zde to jsou opravdu dvě různé události nebo nějaký zmatený propletenec. Na placený úsek poslali fakturu a za červenou nic?

Odpovědět
Avatar uživatele

@Franta:
Žádná pojišťovna, půjčovna tam mělo být :-)

Odpovědět

@Franta: Ta první “pokuta” která se vlastně vysvětlila a byla anulovana byla od společnosti Metro a tohle nepřišla faktura ale oznámení přímo z půjčovny. No tak uvidíme co z toho vznikne. Psali jsme jim mail tak snad se to objasní stejně jak to první protoze 560$ je dobrá raketa a nemáme ani důkaz..

Odpovědět

Ahoj , prosím , máte někdo radu,jak platit mýtné na dálnicích a mostech v Kalifornii a jak zjistit kde a kolik se platí ? Budu mít auto z  půjčovny a nerad bych se pak dočkal nějakých pokut a doplatků . Dík .

Odpovědět
Avatar uživatele

@Jan:

Ahoj, já jsem na Mýto na dálnicích v Kalifornii nikde nenarazil. Platil jsem dva mosty v San Francisku. Na Golden Bridge ve směru do města je potřeba mít buď aktivované placení přes půjčovnu nebo mrkni na webu, jak most zaplatit. Je víc variant. Já jsem to neudělal a půjčovna mi naúčtoval 278 Kč, místo 6 dolarů. Zřejmě most+nějaký poplatek. Na dálnicích pozor na rychlé pruhy, ty jsou placené. Těm jsem se vyhýbal, což nečiní žádné problémy.

Odpovědět

Moc děkuji za informaci a rychlou odpověď .

Odpovědět

Ahoj , máte někdo zkušenosti s Fastrackem a jeho využitím na mostech v San Franciscu ?
Pochopil jsem, že si zřídím účet a oni podle SPZ mi strhnou z kreditky za průjezd a po ukončení pobytu účet zruším . Je to tak ?

Odpovědět
Avatar uživatele

@Jan:
Psal jsem tu o tom několikrát. Třeba Tady.
FastTrack jsem nikdy neměl (teda pokud jsem nejezdil autem známého, který ho tam měl), vždy jsem za mosty platil u mýtné brány. Jen ten GGB se platí jinak, online, v kioscích nebo vybraných obchodech.

@Jirka01:
Půjčovna si k platbě vždy přidá “poplatek za vyřízení”. Těch dálnic s rychlým placeným pruhem moc není. Carpool se může používat zdarma, je jen třeba mít ve voze potřebný počet osob, který je uveden na značce.

Odpovědět

@Jan: Na ucet u Fastraku jako turista zapomen. Pokud nedojizdis denne do prace do LA, tak ho stejne nepotrebujes. Auto z pujcovny bude mit krabicku do Fastraku, ale 1) mivaji starou verzi, kde nelze nastavit pocet osob v aute (vetsinou je to pro 3 a vice osob zdarma), 2) uctuji si poplatek za to, ze krabicku pouzijes, takze platis dvakrat.

Odpovědět

@J&J: Pokud pujcovna dostala pokutu za projeti na cevenou, tak spolu s ni dostala i fotku. Vyzadejte si ji. Jinak 600 USD za jizdu na cervenou neni nic neobvykleho. Pokuty v USA maji vychovny efekt: 1) vysoka castka, 2) zvyseni povinneho ruceni, 3) online kurz bezpecneho rizeni, 4) zaznam na DMV a s tim spojeny problemy pri ziskavani zamestnani 5) povinne navstevy marnice v pripade rizeni pod vlivem 6) alkohol tester napojeny na starter v pripade rizeni pod vlivem, … A za vse se samozrejme plati, takze se prestupek poradne prodrazi. Napriklad prekroceni rychlosti do 15 mil/h – pokuta cca 250 USD (prvni prestupek, slusna komunikace s policistou), zvyseni povinneho ruceni o cca 50 USD/mesic (na puvodni castku se dostanete priblizne za rok a pul), online kurz diky kteremu se pojistovna nedozvi o prestupku (pouze 1x za rok a pul a prekroceni rychlosti nesmi byt o vice nez 14 mil/h a nesmi to byt s komercnim vozidlem) cca 120 USD.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Franta:

Jo, jasný. Ani jsem se nesnažil to zjišťovat, je.mi jasný, že si něco nauctují navíc.

Odpovědět

Jízda v USA. Moje zkušenosti z 25 států je pozitivní i negativní. Ve velkých městech byli řidiči a způsob jízdy často agresivní. Najíždění, troubení hlavně v NY a WH. Jinde byla situace mnohem lepší. Jezdím mnoho let a v několika státech, ale v USA jsem hlídal pořád a všechno. Někde se na červenou doprava mohl, někde ne.Blikající červená je značka STOP a z dálky jsem si myslel, že je závora u kolejí. Když jsem měl jet doprava na červenou, tak jsem jel když jelo auto přede mnou. Když nebylo žádné přede mnou, raději jsem se nechal vytroubit, abych jel. Na Floridě hlídali rychlost všude a v některých státech jsem policajta ani neviděl. Dával jsem si tempo-mat max. o 5 mil více. Spousta aut jezdila rychleji, ale také jsem jich mnoho viděl zastavené policajtem. Když jela kolona rychleji, tak vjel do ní.Dával jsem si pozor, abych nebyl první ani poslední.V Utahu mě za rychlost na dálnici o +10 mil zastavil za rychlost policajt.S pokorou jsem se omlouval a dostal pouze písemné varování. Jsou města, třeba Dallas, kde i Američani projíždí raději v noci . I 10 pruhů v jednom směrů a všechny plné.Bez navigace, co neukazuje visuálně silnice bych Dallas neprojel. Ale celkově jsou řidiči ohleduplnější než u nás.Ne neblikají skoro vůbec, takže stále ve střehu. Já jsem se z poslední cesty vrátil minulý týden. Dva dny jsme byli před tornády. Je lepší si půjčit vyšší auto. Poprvé jsem si půjčil malého auto, ale některé silnice byly dost rozbité / mimo dálnice/ a do parků jsem se bál, že urazím spodek.

Odpovědět

@Kaiser:

Minulý týden jsem se vrátil z USA .Nikde se neřídí líp . Spousta ochotných a usměvavých lidí.
Po návratu do ČR pochopíte co je tu zmatek . Ujeli jsme asi 3500 km a super.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Jirka:
Přesně tak, řízení auta po státech je vážně paráda, oproti situaci na CZ silnicích.
Snažil jsem se to jednomu týpkovi v SF vysvětlit, že se mi v USA řídí krásně oproti ČR, ten jeho výraz v obličeji a “WHHAAAAAT !?!”

Odpovědět

Ahoj, malinko mimo téma, ale udělal jsem pro sebe a manželku stručný přehled pravidel silničního provozu v USA (konkrétně v Nebrasce, ale rozdíly mezi státy nejsou velké) pro zvládnutí testu k řidičáku. Posílám odkaz na pdf ke stažení: https://uloz.to/file/W7Z3El1frxJo/written-knowledge-drivers-test-manual-in-czech-pdf

Mám za sebou úspěšně kolečko nutných úkonů k pořízení auta v USA. Třeba se to někomu bude hodit. Kdyby chtěl někdo detaily, napište. Stručně v bodech takto:

1) Z ČR si přivést mezinárodní řidičák (platnost 1 rok, stojí pár korun) a zelené karty vašich dosavadních povinných ručení v ČR (viz níže)

2) V USA si zařídit bydlení (v Nebrasce úřad řešící auta vyžaduje 2 nezávislé doklady prokazující bydliště – “residency”). Kdesi jsem četl, že to lze i nějak “nafejkovat”.

3) Udělat written test (viz odkazované pdf)

4) Půjčit si auto od někoho nebo z půjčovny, stačí na den (vyplatí se už mít doklady prokazující bydliště, jako cizinec z ČR platíte asi dvojnásobek za půjčení auta)

5) S tímto autem udělat driver’s test (v Nebrasce lze online zarezervovat termín a vyhnout se frontě). Dostanete dočasný papírový řidičák, do týdne vám přijde trvalý – kartička. POZOR: některé druhy víz vám umožňují opustit USA až měsíc po jejich expiraci. Řidičák vám ale vydají s platností pouze dle víz v pase. I z tohoto důvodu je dobré mít i mezinárodní řidičák.

6) Koupit auto (…my koupili na policejní aukci zabavených a vyřazených aut a zdá se, že velice výhodně. Doporučuji udělat si předem rešerši obvyklých cen nabízených aut i jejich konkrétní dohledatelnou historii dle uvedených VIN kódů. Pak koupíte za čtvrtinu až polovinu). Pak máte 30 dní na registraci auta, ale už můžete jezdit.

7) Během této doby auto musíte pojistit.Pojištění (obdoba povinného ručení) lze koupit online. Doporučuji proklikat několik pojišťoven a internetových srovnávačů. Když prokážete, že vlastníte x let auto v ČR (proto ty zelené karty), máte výraznou slevu. Kdo je mladší, má pojištění dražší. Kubatura auta výslednou cenu na rozdíl od EU zdaleka neovlivní cenu pojištění tak, jako váš věk. Když zaplatíte pojištění celé dopředu, máte slevu oproti měsíčním platbám. Když si do auta necháte dát krabičku nebo si necháte do telefonu nainstalovat aplikaci, co Vás bude šmírovat, jak jezdíte, máte další slevu (mám rád slevy, ale tohle už na mě bylo silné kafe).

8) Vytiskněte si papíry, co vám přišly z pojišťovny a jděte auto pojistit na místní úřad dle bydliště (nevím, jestli to v jiném státě lze i jinak). Zaplatíte poplatky a daně na rok. Jejich výši si můžete předem spočítat online dle typu auta, pořizovací ceny a vašeho bydliště. V našem případě cca 150 USD. Dostanete SPZtky, ty si přiděláte a máte hotovo. A hurá na výlety.

Obecně auta jsou levná, určitě mnohem levnější, než v ČR. My koupili Chevrolet Impala 2002 za 850 USD. Zatím žádný problém. Jezdí pěkně. Spotřeba cca 26 mpg (mil na galon), což teď a tady dělá asi 1,20 Kč/km. Téměř všechna auta mají automatickou převodovku a tempomat.

Úkony, jak je popisuji vlastně proběhly docela hladce. Není potřeba se toho bát. I tak to nějaký čas sežere. Je to asi relativní, ale neumím si představit tohle napoprvé absolvovat kvůli pobytu kratšímu, než řekněme 2-3 měsíce. To bych si raději auto půjčoval.

Můj bod 9, 10 a 11) bude roadtrip po USA v posledním měsíci našeho pobytu tady, odhlášení pojištění a ve městě, odkud se budeme vracet do ČR, prodej auta. Držte palce.

Odpovědět
Avatar uživatele

Příští měsíc letím do LA. Chci se vás prosím zeptat zda je tam taky nějaké rozdělení parkovací zony (jestli mi rozumíte, viz https://www.dopravniznaceni.com/Ruzne-parkovaci-zony-a-jejich-znaceni-b5153.htm) – mám to nějak řešit nebo mám parkovat jen na placených parkovačkách radši?

Odpovědět
Avatar uživatele

@Ondřej Zechivský:
Něco o tom najdeš tady v odstavci Jak na parkování v USA.
Já něco psal třeba tadytady. Něco dalšího bude určitě i diskusi o půjčení auta
Parkování si můžeš najít i tady http://www.parkme.com.

Koukej i po přenosných značkách, abys nedopadl takhle.

Odpovědět

@Ondřej Zechivský: Zadne parkovaci zony tak, jak jsou znamy v CR v LA nejsou. Veskera omezeni jsou vyznacena na cedulich primo podel vozovky a/nebo baravnym naterem obrubniku. Cerveny: zakaz stani, zluty: zasobovani, bily: vyzvednuni, vylozeni osob, zeleny: parovani s jinym omezenim (vetsinou casovym). Na cedulich je uvedeno ktere dny a cas se na danem miste nesmi parkovat nebo naopak, kdy je zde parkovat mozne.

Odpovědět

Zajímalo by mě zda mají chodci v USA přednost na přechodu? Nikde to nemohu najít. Konkrétně Havaj, Oahu.

Odpovědět

@Tonda: Zkusil jsi dotaz zadat v anglictine? Napriklad “pedestrian right of way Hawaii. Ano, chodec ma na prechodu prednost pokud je na jeho polovine, ktera je ve smeru jizdy prijizdejiciho vozidla nebo se priblizuje z druhe poloviny prechodu a je jiz nebezpecne blizko k jizdnimu pruhu prijizdejiciho vozidla. Platne pro prechody bez semaforu. Se semaforem je to stejne jako v CR. Pokud neni prechod vyznacen, musi chodec dat prednost vsem prijizdejicim vozidlum. Pokud ma ulice na obou svych koncich vyznaceny prechod, je chodec povinen ho pouzit. Takze v podstate nic noveho pod sluncem. Pozor, pokud na krizovatce neni vyznacen prechod, je povazovana za neoznaceny prechod!!! A ted trochu toho, co cloveka bezne nenapadne, takze kde jinde, nez v Kalifornii, ktera je v ramci USA lidrem v poctu nehod s chodci… oznaceny a neoznaceny prechod plati jako vyse. Chodec v Kaliforni vsak MUZE prechazet i na cervenou! v pripade, ze ma dostatek casu na prejiti. Nespolehejte ale na to, ze to chodci resi – casto proste jdou (plati v drtive vetsine na prechodech ve smeru “zelene” jizdy, kde se neobtezuji zmacknout tlacitko na semaforu nebo se podivat, zda do ulice neodbocuje auto). Za jaywalking je tedy v Kalifornii povazovano pouze prechazeni mimo prechody a krizovatky, pripadne prechazeni na cervenou, pokud chodec nema dostatek casu na prejiti. Ridic v Kalifornii je zodpovedny za nehodu s chodcem i mimo prechod, pokud se “alespon nesnazi davat pozor na bezpecnost chodcu”.

Odpovědět

Tady v ČR je to naprosto jasné – když tu rychlost neupravují dále značky, tak maximální rychlost v obci je 50 km/h, mimo obec 90 km/h, na rychlostní silnici 110 km/h a na dálnici 130 km/h.

Jak je to tedy s těmi maximálními rychlostmi v USA? Existují tam pojmy “obec”, “mimo obec” atd.? Jak jsou tam definovány a upravovány rychlosti?

Díky.

Odpovědět

@Marty: vsude jsou po par metrech znacky upravujici rychlost ve meste i mimo mesto

Odpovědět

@Marty: V USA jsou rychostni limity pro dalnici, residencni + prumyslovou oblast a pro skolni zony. Na dalnici je to stat od statu a dale se to lisi pokud jde o dalnice mimo aglomerace a v aglomeracich – vzdy oznaceno znackami. Residencni a prumyslove oblasti maji limit 25 mph. Vse ostatni ma rychlost upravenu znackami. Skolni zony maji limit 25 mph pokud jsou pritomny deti. Skolni zona je znacena znackami a zlutymi prechody. Jsou i dalsi limity, ale zde je asi zbytecne je rozebirat.

Odpovědět

@OP, @Mesi: Díky za odpověď.

Odpovědět

Ahojte, chcem sa spýtať ktorý štát je podla vás najlepší pre chlapa od áut.
Vela ludí tu píše že v amerike sa šoferuje kludnejšie a dodržujú sa predpisy. Ja sa ale priznám že mi česko-slovenská agresívnejšia jazda nevadí. Čiže moja otázka znie ktorý štát je najtolerantnejší k vyššej rýchlosti.
Dalej ma zaujíma ktorý štát je najtolerantnejší čo sa týka uprav auta (najlaxnejší prístup k technickej sposobilosti)
A dosť často sa tu píše o tom že po prekročení rýchlosti máte súd. Ako toto funguje? Pokial za rok prekročíte rýchlosť dajme tomu 10x musíte ísť za každým k súdu?
Posledná otázka, v súvislosti z mojimi predošlými otázkami, ako je na tom štát NEW YORK, connecticut a new jersey?
Dakujem

Odpovědět
Avatar uživatele

@Boris:
Trochu nerozumím otázce. To máš v plánu tam jet, koupit nějaký “šuplík” poladit si ho a jet vlastní Gumball? V USA to není tak, že by někde tolerovali přestupky v dopravě méně. Kdekoliv tě můžou “sestřelit” za překročení rychlosti. Klidně i jen o dvě míle/h. Pokud tě chytí za překročení rychlosti vícekrát za rok, tak se může stát, že nepůjdeš jen k soudu, ale do chládku. Jestli z několika pokut a případných trestů veřejně prospěšných prací nepochopíš, jak se chovat na silnici, tak co s tebou… To není jako u nás, že někoho se zákazem řízení stále dokola zastavují na silnici a nic se neděje. Tam ti prostě zabaví auto a zavřou tě. Když chceš závodit, tak tam k tomu mají okruhy a dragstripy. Třeba na Irvindale Speedway byl každý čtvrtek Thursday Night Thunder, zaplatils 30 babek a strip 1/8 míle schválený NHRA byl “tvůj”. A dalších, co přijeli. Auta samozřejmě musela splňovat platné standardy NHRA. Tohle je z vánoční akce 2017 https://www.youtube.com/watch?v=K3vYKhtN-rI&list=PLGP81YixWg1wzOEN-hF8LilgGoMFI8UVL&index=3
Mesi tu třeba píše zkušenosti z Kalifornie, kde žije a já to mohu jen potvrdit, také jsem tam chvíli žil a čas od času se tam vracím. Na dálnicích se tam jezdí o něco rychleji, ale neznamená to, že tam můžeš lítat dvěstě v městě a třista z místa. Jak někdo vybočuje, tak si ho všimnou a jdou po něm. Tu vyšší rychlost (cca do 10mil/h) tam tolerují spíše kvůli plynulosti dopravy, když to jede v klidu, tak to není třeba příliš řešit.
Z diskusí i na jiných webech by se mohlo zdát, že přísnější jsou policisté na východním pobřeží. Ale je to asi o osobní zkušenosti.
Co se týká úprav, tak “tolerantní” jsou ke všemu, co je tzv. Street legal. Podmínky asi najdeš na stránkách jednotlivých dopravek – https://www.dmvusa.com/.

Pokud tam hodláš jet, usadit se a založit firmu na úpravu aut, tak je otázka blbě položená.

Odpovědět

@Franta:

Nechcel som aby to vyznelo že tam chcem jazdit 200 a idealne na nejakej popolnici :D :)

Skôr mi ide o to kde su benevolentnejší a kde nie. Napriklad v ČR je normálka ísť po dialnici na 130, 160, a ešte sa ti stane že ta niekto preblikne. Na Slovensku sa držia do 150 pretože nad 150 už obyčajne policajti nameraju. Čiže mi skôr ide o to kde su najviac tolerantný k vyššej rýchlosti ( ale stale v rozumných číslach samozrejme).

A čo sa týka toho technického stavu, opať nejde mi o jazdenie s popolnicou. Ide skôr o to že v ČR/SR nemôžeš dať napriklad do auta motor ktorý tam nikdy nebol, ak ťa chytia je to automaticky na STK a technicky nespôsobilé. Pritom tu prestavbu môžeš spraviť poriadne, môžeš mať 3/4 auta nových dielov, tvoje auto môže byť bezpečnejšie ako ktorekolvek iné ktoré má v sebe pôvodný motor ale proste v očiach STK je to nesposobile. A tak sa stalo že z europy absolutne vymizli zaujímavé projekty. Pretože načo ti je zaujimavy projekt ked si ho môžeš doviezť tak akurat na privese a jazdiť s ním po zahrade.
V Rakusku na WORTHERSEE (každoročný zraz koncoročných áut). Chodili tam legendy a najlepšie projekty v europe. Dneska? Policajti tam vyslovene každý rok pridu vyberať a len čakaju kto sa pojde previesť zo zníženejším autom než dovoluje rakúska vyhláška a už máš kludne aj 500 eur pokutu. Absolutny nonsens. Myslím si že v krátkom čase worthersee skončí. A toto je v podstate jeden z dôvodov prečo chcem preč z europy. Ako motorista srdciar citim neskutočný terč na chrbte….

Odpovědět

Přispějte svým dotazem nebo osobní zkušeností

Než se na něco zeptáš, přečti si prosím článek a předchozí komentáře. Všechny nové příspěvky osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.