Řízení auta v USA: Předpisy, povolená rychlost, dopravní značky

Petr Novák

Řízení auta ve Spojených státech se příliš neliší. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že se mi v Americe řídí mnohem líp než u nás. Silnice jsou vesměs kvalitní, značení přehledné a na každé benzínce prodávají několik druhů kávy. Jaká je maximální povolená rychlost v USA, kdy se může jet na červenou a které silnice jsou zpoplatněné?

Silnice v USA | © Tim D. / Unsplash.com, © Steven Lewis

 1. Obsah článku
  1. Základní silniční pravidla v USA
  2. Rozdíly při řízení auta v USA a v ČR
  3. Dálnice v USA: Značení, mýtné a další poplatky
  4. Maximální povolená rychlost v USA
  5. Dopravní značky v USA
  6. Parkování v USA
  7. Co dělat, když vás v USA zastaví policie

  Základní silniční pravidla v USA

  V USA se stejně jako v Česku jezdí vpravo.

  Řízení osobního auta v USA vyžaduje minimální věk 18 let a řidičský průkaz skupiny B. Policisté a autopůjčovny většinou uznávají český řidičák, přesto doporučuji před vycestováním požádat o vystavení mezinárodního řidičáku. Vyřídí vám ho na úřadě na počkání za 50 Kč, platí 1 rok.

  Půjčení auta v USA u lidí do 25 let je ve většině států možné pouze s přirážkou $15355 Kč$25592 Kč za den pronájmu. Poplatek souvisí s vyšším rizikem vzniku škody.

  Všechny osoby v autě musejí být při jízdě připoutány bezpečnostními pásy. Za užití některých dálnic a silnic se platí mýtné (toll). Běžnější je na východním pobřeží, na západním se většinou platí za projetí některých mostů či tunelů.

 2. Rozdíly při řízení auta v USA a v ČR

  📏 Používají se imperiální jednotky

  V USA se vzdálenosti na cedulích zobrazují v mílích (miles) a rychlost se měří v mílích za hodinu (miles per hour, mph). 1 míle je 1,609 km, 100 yardů je 91,44 m.

  Palivo se na benzínkách prodává v gallonech. 1 gallon je 3,785 litru. Spotřeba auta se v USA udává jako počet mil ujetých za 1 US gallon paliva (miles per gallon, zkratka mpg). Pro převod na l/100 km stačí vydělit číslo 235 hodnotou mpg.

  🚗 Převažují auta s automatickou převodovkou

  Téměř všechna prodávaná a půjčovaná vozidla v USA mají automatickou převodovku. V autě tak máte jen brzdový a plynový pedál, což je pohodlnější. Přečtěte si článek jak řídit automat.

  🔦 Denní svícení není povinné

  V USA není ve většině států nutné v průběhu dne svítit, pokud není snížená viditelnost nebo se nestmívá.

  🚦 Semafory stojí až za křižovatkou

  Na první pohled jasný rozdíl je v semaforech, v USA jsou umístěny až za křižovatkou. Zvyká se na to rychle. Po červené rovnou naskočí zelená. Po zelené ale následuje žlutá a až poté červená.

  ❌ Křižovatky bez stanovené přednosti v jízdě

  Na některých křižovatkách se setkáte se značkou “4 Way” nebo “All Way”. Nedává se na nich přednost zprava, ale auta odjíždí v tom pořadí, ve kterém na křižovatku přijela.

  🔴 Na červenou lze odbočovat vpravo

  Na světelných křižovatkách můžete odbočovat vpravo, když svítí červená. Vždy musíte dát přednost vozidlu přijíždějícímu zleva. Pravidlo neplatí v New Yorku, kde jízdu na červenou povoluje až cedule Right Turn Permitted on Red. Odbočení vpravo naopak zakazují značky No Turn on RedRight Turn Signal, kdy je nutné sledovat semafor s šipkou vpravo.

  ⛽ Za benzín se platí předem

  Ve většině států je zvykem nejprve za benzín zaplatit a až pak natankovat. Některé čerpací stanice jsou bez obsluhy, nebo se do stojanů vkládá platební karta. Návod si můžete přečíst ve článku jak natankovat v USA.

  ➡️ Předjíždění zprava je povoleno

  Na dálnicích a silnicích s více pruhy se může předjíždět zprava. Američané často nedávají blinkr při změně pruhu, buďte pozorní. Značka “Slow Traffic Keep Right” nařizuje pomalejším vozidlům držet se vpravo.

  2️⃣ Pruh “Carpool Lane” pro auta se 2 a více cestujícími

  V Los Angeles a dalších velkých městech se můžete setkat s pruhy označenými kosočtvercem a případně nápisem “Pool Only”. Určeny jsou pouze pro vozidla se dvěma pasažéry, kteří tak nemusejí stát v nekonečných kolonách.

  Jízda v pruhu označeném Carpool Lane je zdarma. Při cestě v jedném se za porušení předpisu se platí pokuta $1002 369 Kč$1503 554 Kč. Rovněž je zakázáno přejíždět žlutou čáru, která ohraničuje pruh Carpool Lane. Opustit nebo vjet do něj můžete před každou křižovatkou, kde je čára přerušena.

  🚌 Předjíždění školního autobusu se draze pokutuje

  Předjíždění stojícího a blikajícího školního autobusu je přísně zakázáno. Výše pokuty se liší stát od státu, obvykle se pohybuje mezi $3007 108 Kč$50011 847 Kč. V některých státech můžete jít do vězení.

 3. Dálnice v USA: Značení, mýtné a další poplatky

  V USA se používá celá řada různých označení pro pozemní komunikace.

  • Causeway: Hlavní tah kombinující klasické silnice se soustavou mostů. Narazíte na ně v zavodněných oblastech, nejznámější je MacArthur Causeway v Miami.
  • Expressway: Vysokorychlostní silnice podobné freeways. Na rozdíl od nich mohou expressways mít omezený počet úrovňových křižovatek.
  • Freeway: Dálnice s nadjezdy a podjezdy, bez křižovatek a bez přístupu chodců nebo cyklistů. Mýtné se může, ale nemusí vybírat. Freeways jsou rychlejší a mají pojmout více aut než highways.
  • Highway: Obecné označení pro dálnici nebo významnou silnici v rámci státu. Může mít jeden, nebo více pruhů v jednom směru a za průjezd se může vybírat mýtné. Na highway mohou být křižovatky. Dálnice vedoucí severo-jižním směrem mají liché číslo, highways spojující východ a západ sudé.
  • Interstate: Systém mezistátních dálnic (highways), které se často táhnou přes celé USA. Interstate Highways se označují I-10, I-75 apod.
  • Parkway: Silnice podobná Scenic Drive, obvykle tvoří příjezdovou cestu k národním a státním parkům. Vjezd nákladních vozidel bývá omezen. Parkways jsou obvykle zasazeny do hezkého prostředí, důraz je kladen na architekturu.
  • Scenic Route: Vyhlídkové silnice ve státních a národních parcích. Často jsou velmi úzké a větší vozidla na ně nesmějí, v zimě mohou být neprůjezdné. Podél Scenic Drives bývá několik zastávek se zajímavým výhledem.
  • Thruway/Throughway: Zpoplatněná mimoúrovňová dálnice, mýtné mohou platit jen kamióny.
  • Turnpike: Označení pro placené dálnice v USA.

  Číslo komunikace často bývá doplněno jejím směrem – north (N), east (E), south (S) a west (W). U připojovacích pruhů se používá systém zipu, kdy se střídají auta zleva a zprava. Američané jsou zvyklí systém dodržovat.

  Mýtné v USA se vybírá na pár desítkách dálnic, za přejetí mostů a tunelů nebo využití vyhrazených pruhů. Například:

  • Za přejetí mostu mezi San Franciscem a Oaklandem se platí $7166 Kč.
  • Projetí vyhlídkové 17 Mile DriveKalifornii je zpoplatněno $11.25267 Kč.
 4. Maximální povolená rychlost v USA | © Petr Novák

  Maximální povolená rychlost v USA

  Nejvyšší povolená rychlost se v jednotlivých státech USA se liší.

  V porovnání s Českem se může zdát velmi nízká, jen na jediné dálnici v Texasu je povolena rychlost 85 mph (137 km/h). Na dálnicích na východě USA se povětšinou jezdí do 70 mph (113 km/h), na západě do 75 mph (121 km/h).

  Překročení rychlosti na dálnici o cca 10 mph bývá tolerováno, při citelnějším prohřešku můžete hned další den očekávat předvolání k soudnímu líčení. Průměrná výše pokuty za překročení rychlosti v USA je $1503 554 Kč.

  Na okresních silnicích bývá nejvyšší povolená rychlost 55-70 mph, v obytných zónách 15-45 mph. Pokuty za rychlou jízdu bývají pro menší města vítaným zdrojem příjmů, měření rychlosti jsou častá.

 5. Dopravní značky v USA | © Petr Novák

  Dopravní značky v USA

  Barvy dopravních značek

  Silnice v USA jsou velmi dobře značené, barva dopravních značek má logiku.

  • Červená se používá u značek stop, úpravy přednosti v jízdě a u zákazů.
  • Zelená je určena pro navigační cedule, ukazatele nebo upozornění na sjezdy z dálnic.
  • Modrá označuje služby pro motoristy, čerpací stanice, kempy nebo restaurace.
  • Žlutá nese určité varování – před křižovatkou, semafory nebo třeba retardéry.
  • Bílá cedule s černým textem je vyhrazena pro dodatkové cedule a vysvětlivky.
  • Oranžová značí objížďky a upozornění související s pracemi na silnici.
  • Svítivě žlutozelená označuje přechody pro chodce, cyklostezky a školní zóny.
  • Růžová (korálově červená) přenosná značka varuje před místem nehody, přírodní katastrofy nebo třeba povodní.
  • Hnědá slouží pro navigaci k turisticky zajímavým místům, památkám a kempům.

  Tvary dopravních značek

  Logiku lze spatřit i v tvarech dopravních značek.

  • Obdélník se používá u směrovek a značek s nějakým omezením.
  • Osmiúhelník najdeme výhradně u červené značky s nápisem STOP.
  • Trojúhelník se špičkou směřující dolů je u značky “Dej přednost v jízdě”.
  • Kosočtverec vždy znamená nějaké varování nebo nařízení snížení rychlosti.
  • Pětiúhelník varuje před školní zónou nebo přechodem pro chodce v blízkosti školy.
  • Praporek připomínající protáhlý trojúhelník označuje zákaz předjíždění.
  • Kruh s černým křížem upozorňuje na nedaleký železniční přejezd. Kruh s červenou barvou vyjadřuje zákaz.

  Dodatkové tabulky u dopravních značek

  Dopravní značky často doplňují dodatkové cedule, během řízení je tak vyžadována určitá znalost angličtiny. Pro některé pokyny se používají zkratky.

  • ◊ CAR POOLS ONLY vyhrazuje pruh vozidlům s dvěma a více cestujícími. V USA často v autě cestuje jen řidič, což způsobuje dopravní zácpy. Jestliže vyhrazený pruh využije řidič bez spolucestujících, hrozí mu pokuta.
  • 4 WAY nebo ALL WAY bývá u značek STOP, auta od křižovatky odjíždějí v pořadí, ve kterém k ní přijela.
  • BUMP nebo SPEED BUMP upozorňuje na hrbol nebo retardér.
  • CAUTION varuje před nebezpečím či rizikem.
  • DETOUR značí objížďku.
  • NO TURN ON RED ruší možnost odbočovat vpravo na červenou.
  • ONE WAY upozorňuje na jednosměrku.
  • PED XING nebo XING značí přechod pro chodce (pedestrian crossing).
  • WORK AREA informuje o probíhající práci na silnici.
 6. Parkování v USA

  Doporučuji primárně využívat vyhrazená a hlídaná parkoviště, kde je auto pod dohledem. Pravidla pro parkování na ulici stanovují dopravní značky a barvy obrubníku.

  • ⬜ Bílá: Stání je povoleno, pokud není zakázáno cedulí. Platí i pro obrubníky bez čáry.
  • 🟩 Zelená: Parkování na krátký čas, který bývá napsán na ceduli nebo přímo na obrubníku.
  • 🟨 Žlutá: Stání pouze na dobu nezbytnou pro výstup a nástup cestujících. Řidič obvykle musí zůstat v autě.
  • 🟥 Červená: Zákaz stání. Červená může být použita i pro zákaz zastavení v kombinaci s odpovídající cedulí.
  • 🟦 Modrá: Parkovat mohou pouze handicapovaní řidiči, kteří mají za oknem příslušnou cedulku.
 7. Co dělat, když vás v USA zastaví policie

  Američtí policisté se při překročení rychlosti nebo jiném porušení předpisů zavěsí za auto a rozblikají majáky.

  Řidič je povinen neprodleně zastavit u krajnice a v klidu vyčkat s rukami volně položenými na volantu na příchod policisty. Nervozita a přehrabávání v kastlíku nebo v kabelce situaci akorát zhoršují.

  Policista za vámi zastaví, vystoupí a přes otevřené okénko vás požádá o řidičský průkaz a doklady o vozidla. Proces se může jevit příliš tvrdě, nicméně je nutné plnit pokyny. Pokud jste neporušili zákon, nemusíte mít strach.

  Na odlehčení historka jednoho známého, který během studií jel z Montany do Kalifornie. Kdesi na půli cesty zahlédl ve zpětném zrcátku blikající policejní auto. Zastavil u krajnice, s rukama na volantu vyčkal příchodu policisty a poté mu podal český řidičák. Policista ho po chvíli pečlivého zkoumání vrátil a se silným americkým přízvukem dodal: “Pšiště jeď-te po-ma-leji!”

Diskuze k článku (225)

Ahoj , prosím , máte někdo radu,jak platit mýtné na dálnicích a mostech v Kalifornii a jak zjistit kde a kolik se platí ? Budu mít auto z  půjčovny a nerad bych se pak dočkal nějakých pokut a doplatků . Dík .

Odpovědět

@Jan:

Ahoj, já jsem na Mýto na dálnicích v Kalifornii nikde nenarazil. Platil jsem dva mosty v San Francisku. Na Golden Bridge ve směru do města je potřeba mít buď aktivované placení přes půjčovnu nebo mrkni na webu, jak most zaplatit. Je víc variant. Já jsem to neudělal a půjčovna mi naúčtoval 278 Kč, místo 6 dolarů. Zřejmě most+nějaký poplatek. Na dálnicích pozor na rychlé pruhy, ty jsou placené. Těm jsem se vyhýbal, což nečiní žádné problémy.

Odpovědět

Moc děkuji za informaci a rychlou odpověď .

Odpovědět

Ahoj , máte někdo zkušenosti s Fastrackem a jeho využitím na mostech v San Franciscu ?
Pochopil jsem, že si zřídím účet a oni podle SPZ mi strhnou z kreditky za průjezd a po ukončení pobytu účet zruším . Je to tak ?

Odpovědět

@Jan:
Psal jsem tu o tom několikrát. Třeba Tady.
FastTrack jsem nikdy neměl (teda pokud jsem nejezdil autem známého, který ho tam měl), vždy jsem za mosty platil u mýtné brány. Jen ten GGB se platí jinak, online, v kioscích nebo vybraných obchodech.

@Jirka01:
Půjčovna si k platbě vždy přidá “poplatek za vyřízení”. Těch dálnic s rychlým placeným pruhem moc není. Carpool se může používat zdarma, je jen třeba mít ve voze potřebný počet osob, který je uveden na značce.

Odpovědět

@Jan: Na ucet u Fastraku jako turista zapomen. Pokud nedojizdis denne do prace do LA, tak ho stejne nepotrebujes. Auto z pujcovny bude mit krabicku do Fastraku, ale 1) mivaji starou verzi, kde nelze nastavit pocet osob v aute (vetsinou je to pro 3 a vice osob zdarma), 2) uctuji si poplatek za to, ze krabicku pouzijes, takze platis dvakrat.

Odpovědět

@J&J: Pokud pujcovna dostala pokutu za projeti na cevenou, tak spolu s ni dostala i fotku. Vyzadejte si ji. Jinak 600 USD za jizdu na cervenou neni nic neobvykleho. Pokuty v USA maji vychovny efekt: 1) vysoka castka, 2) zvyseni povinneho ruceni, 3) online kurz bezpecneho rizeni, 4) zaznam na DMV a s tim spojeny problemy pri ziskavani zamestnani 5) povinne navstevy marnice v pripade rizeni pod vlivem 6) alkohol tester napojeny na starter v pripade rizeni pod vlivem, … A za vse se samozrejme plati, takze se prestupek poradne prodrazi. Napriklad prekroceni rychlosti do 15 mil/h – pokuta cca 250 USD (prvni prestupek, slusna komunikace s policistou), zvyseni povinneho ruceni o cca 50 USD/mesic (na puvodni castku se dostanete priblizne za rok a pul), online kurz diky kteremu se pojistovna nedozvi o prestupku (pouze 1x za rok a pul a prekroceni rychlosti nesmi byt o vice nez 14 mil/h a nesmi to byt s komercnim vozidlem) cca 120 USD.

Odpovědět

@Franta:

Jo, jasný. Ani jsem se nesnažil to zjišťovat, je.mi jasný, že si něco nauctují navíc.

Odpovědět

Jízda v USA. Moje zkušenosti z 25 států je pozitivní i negativní. Ve velkých městech byli řidiči a způsob jízdy často agresivní. Najíždění, troubení hlavně v NY a WH. Jinde byla situace mnohem lepší. Jezdím mnoho let a v několika státech, ale v USA jsem hlídal pořád a všechno. Někde se na červenou doprava mohl, někde ne.Blikající červená je značka STOP a z dálky jsem si myslel, že je závora u kolejí. Když jsem měl jet doprava na červenou, tak jsem jel když jelo auto přede mnou. Když nebylo žádné přede mnou, raději jsem se nechal vytroubit, abych jel. Na Floridě hlídali rychlost všude a v některých státech jsem policajta ani neviděl. Dával jsem si tempo-mat max. o 5 mil více. Spousta aut jezdila rychleji, ale také jsem jich mnoho viděl zastavené policajtem. Když jela kolona rychleji, tak vjel do ní.Dával jsem si pozor, abych nebyl první ani poslední.V Utahu mě za rychlost na dálnici o +10 mil zastavil za rychlost policajt.S pokorou jsem se omlouval a dostal pouze písemné varování. Jsou města, třeba Dallas, kde i Američani projíždí raději v noci . I 10 pruhů v jednom směrů a všechny plné.Bez navigace, co neukazuje visuálně silnice bych Dallas neprojel. Ale celkově jsou řidiči ohleduplnější než u nás.Ne neblikají skoro vůbec, takže stále ve střehu. Já jsem se z poslední cesty vrátil minulý týden. Dva dny jsme byli před tornády. Je lepší si půjčit vyšší auto. Poprvé jsem si půjčil malého auto, ale některé silnice byly dost rozbité / mimo dálnice/ a do parků jsem se bál, že urazím spodek.

Odpovědět

@Kaiser:

Minulý týden jsem se vrátil z USA .Nikde se neřídí líp . Spousta ochotných a usměvavých lidí.
Po návratu do ČR pochopíte co je tu zmatek . Ujeli jsme asi 3500 km a super.

Odpovědět

@Jirka:
Přesně tak, řízení auta po státech je vážně paráda, oproti situaci na CZ silnicích.
Snažil jsem se to jednomu týpkovi v SF vysvětlit, že se mi v USA řídí krásně oproti ČR, ten jeho výraz v obličeji a “WHHAAAAAT !?!”

Odpovědět

Ahoj, malinko mimo téma, ale udělal jsem pro sebe a manželku stručný přehled pravidel silničního provozu v USA (konkrétně v Nebrasce, ale rozdíly mezi státy nejsou velké) pro zvládnutí testu k řidičáku. Posílám odkaz na pdf ke stažení: https://uloz.to/file/W7Z3El1frxJo/written-knowledge-drivers-test-manual-in-czech-pdf

Mám za sebou úspěšně kolečko nutných úkonů k pořízení auta v USA. Třeba se to někomu bude hodit. Kdyby chtěl někdo detaily, napište. Stručně v bodech takto:

1) Z ČR si přivést mezinárodní řidičák (platnost 1 rok, stojí pár korun) a zelené karty vašich dosavadních povinných ručení v ČR (viz níže)

2) V USA si zařídit bydlení (v Nebrasce úřad řešící auta vyžaduje 2 nezávislé doklady prokazující bydliště – “residency”). Kdesi jsem četl, že to lze i nějak “nafejkovat”.

3) Udělat written test (viz odkazované pdf)

4) Půjčit si auto od někoho nebo z půjčovny, stačí na den (vyplatí se už mít doklady prokazující bydliště, jako cizinec z ČR platíte asi dvojnásobek za půjčení auta)

5) S tímto autem udělat driver’s test (v Nebrasce lze online zarezervovat termín a vyhnout se frontě). Dostanete dočasný papírový řidičák, do týdne vám přijde trvalý – kartička. POZOR: některé druhy víz vám umožňují opustit USA až měsíc po jejich expiraci. Řidičák vám ale vydají s platností pouze dle víz v pase. I z tohoto důvodu je dobré mít i mezinárodní řidičák.

6) Koupit auto (…my koupili na policejní aukci zabavených a vyřazených aut a zdá se, že velice výhodně. Doporučuji udělat si předem rešerši obvyklých cen nabízených aut i jejich konkrétní dohledatelnou historii dle uvedených VIN kódů. Pak koupíte za čtvrtinu až polovinu). Pak máte 30 dní na registraci auta, ale už můžete jezdit.

7) Během této doby auto musíte pojistit.Pojištění (obdoba povinného ručení) lze koupit online. Doporučuji proklikat několik pojišťoven a internetových srovnávačů. Když prokážete, že vlastníte x let auto v ČR (proto ty zelené karty), máte výraznou slevu. Kdo je mladší, má pojištění dražší. Kubatura auta výslednou cenu na rozdíl od EU zdaleka neovlivní cenu pojištění tak, jako váš věk. Když zaplatíte pojištění celé dopředu, máte slevu oproti měsíčním platbám. Když si do auta necháte dát krabičku nebo si necháte do telefonu nainstalovat aplikaci, co Vás bude šmírovat, jak jezdíte, máte další slevu (mám rád slevy, ale tohle už na mě bylo silné kafe).

8) Vytiskněte si papíry, co vám přišly z pojišťovny a jděte auto pojistit na místní úřad dle bydliště (nevím, jestli to v jiném státě lze i jinak). Zaplatíte poplatky a daně na rok. Jejich výši si můžete předem spočítat online dle typu auta, pořizovací ceny a vašeho bydliště. V našem případě cca 150 USD. Dostanete SPZtky, ty si přiděláte a máte hotovo. A hurá na výlety.

Obecně auta jsou levná, určitě mnohem levnější, než v ČR. My koupili Chevrolet Impala 2002 za 850 USD. Zatím žádný problém. Jezdí pěkně. Spotřeba cca 26 mpg (mil na galon), což teď a tady dělá asi 1,20 Kč/km. Téměř všechna auta mají automatickou převodovku a tempomat.

Úkony, jak je popisuji vlastně proběhly docela hladce. Není potřeba se toho bát. I tak to nějaký čas sežere. Je to asi relativní, ale neumím si představit tohle napoprvé absolvovat kvůli pobytu kratšímu, než řekněme 2-3 měsíce. To bych si raději auto půjčoval.

Můj bod 9, 10 a 11) bude roadtrip po USA v posledním měsíci našeho pobytu tady, odhlášení pojištění a ve městě, odkud se budeme vracet do ČR, prodej auta. Držte palce.

Odpovědět
O

Příští měsíc letím do LA. Chci se vás prosím zeptat zda je tam taky nějaké rozdělení parkovací zony (jestli mi rozumíte, viz – mám to nějak řešit nebo mám parkovat jen na placených parkovačkách radši?

Odpovědět

@Ondřej Zechivský:
Něco o tom najdeš tady v odstavci Jak na parkování v USA.
Já něco psal třeba tadytady. Něco dalšího bude určitě i diskusi o půjčení auta
Parkování si můžeš najít i tady https://www.parkme.com.

Koukej i po přenosných značkách, abys nedopadl takhle.

Odpovědět

@Ondřej Zechivský: Zadne parkovaci zony tak, jak jsou znamy v CR v LA nejsou. Veskera omezeni jsou vyznacena na cedulich primo podel vozovky a/nebo baravnym naterem obrubniku. Cerveny: zakaz stani, zluty: zasobovani, bily: vyzvednuni, vylozeni osob, zeleny: parovani s jinym omezenim (vetsinou casovym). Na cedulich je uvedeno ktere dny a cas se na danem miste nesmi parkovat nebo naopak, kdy je zde parkovat mozne.

Odpovědět

Zajímalo by mě zda mají chodci v USA přednost na přechodu? Nikde to nemohu najít. Konkrétně Havaj, Oahu.

Odpovědět

@Tonda: Zkusil jsi dotaz zadat v anglictine? Napriklad “pedestrian right of way Hawaii. Ano, chodec ma na prechodu prednost pokud je na jeho polovine, ktera je ve smeru jizdy prijizdejiciho vozidla nebo se priblizuje z druhe poloviny prechodu a je jiz nebezpecne blizko k jizdnimu pruhu prijizdejiciho vozidla. Platne pro prechody bez semaforu. Se semaforem je to stejne jako v CR. Pokud neni prechod vyznacen, musi chodec dat prednost vsem prijizdejicim vozidlum. Pokud ma ulice na obou svych koncich vyznaceny prechod, je chodec povinen ho pouzit. Takze v podstate nic noveho pod sluncem. Pozor, pokud na krizovatce neni vyznacen prechod, je povazovana za neoznaceny prechod!!! A ted trochu toho, co cloveka bezne nenapadne, takze kde jinde, nez v Kalifornii, ktera je v ramci USA lidrem v poctu nehod s chodci… oznaceny a neoznaceny prechod plati jako vyse. Chodec v Kaliforni vsak MUZE prechazet i na cervenou! v pripade, ze ma dostatek casu na prejiti. Nespolehejte ale na to, ze to chodci resi – casto proste jdou (plati v drtive vetsine na prechodech ve smeru “zelene” jizdy, kde se neobtezuji zmacknout tlacitko na semaforu nebo se podivat, zda do ulice neodbocuje auto). Za jaywalking je tedy v Kalifornii povazovano pouze prechazeni mimo prechody a krizovatky, pripadne prechazeni na cervenou, pokud chodec nema dostatek casu na prejiti. Ridic v Kalifornii je zodpovedny za nehodu s chodcem i mimo prechod, pokud se “alespon nesnazi davat pozor na bezpecnost chodcu”.

Odpovědět

Tady v ČR je to naprosto jasné – když tu rychlost neupravují dále značky, tak maximální rychlost v obci je 50 km/h, mimo obec 90 km/h, na rychlostní silnici 110 km/h a na dálnici 130 km/h.

Jak je to tedy s těmi maximálními rychlostmi v USA? Existují tam pojmy “obec”, “mimo obec” atd.? Jak jsou tam definovány a upravovány rychlosti?

Díky.

Odpovědět

@Marty: vsude jsou po par metrech znacky upravujici rychlost ve meste i mimo mesto

Odpovědět

@Marty: V USA jsou rychostni limity pro dalnici, residencni + prumyslovou oblast a pro skolni zony. Na dalnici je to stat od statu a dale se to lisi pokud jde o dalnice mimo aglomerace a v aglomeracich – vzdy oznaceno znackami. Residencni a prumyslove oblasti maji limit 25 mph. Vse ostatni ma rychlost upravenu znackami. Skolni zony maji limit 25 mph pokud jsou pritomny deti. Skolni zona je znacena znackami a zlutymi prechody. Jsou i dalsi limity, ale zde je asi zbytecne je rozebirat.

Odpovědět

@OP, @Mesi: Díky za odpověď.

Odpovědět

Ahojte, chcem sa spýtať ktorý štát je podla vás najlepší pre chlapa od áut.
Vela ludí tu píše že v amerike sa šoferuje kludnejšie a dodržujú sa predpisy. Ja sa ale priznám že mi česko-slovenská agresívnejšia jazda nevadí. Čiže moja otázka znie ktorý štát je najtolerantnejší k vyššej rýchlosti.
Dalej ma zaujíma ktorý štát je najtolerantnejší čo sa týka uprav auta (najlaxnejší prístup k technickej sposobilosti)
A dosť často sa tu píše o tom že po prekročení rýchlosti máte súd. Ako toto funguje? Pokial za rok prekročíte rýchlosť dajme tomu 10x musíte ísť za každým k súdu?
Posledná otázka, v súvislosti z mojimi predošlými otázkami, ako je na tom štát NEW YORK, connecticut a new jersey?
Dakujem

Odpovědět

@Boris:
Trochu nerozumím otázce. To máš v plánu tam jet, koupit nějaký “šuplík” poladit si ho a jet vlastní Gumball? V USA to není tak, že by někde tolerovali přestupky v dopravě méně. Kdekoliv tě můžou “sestřelit” za překročení rychlosti. Klidně i jen o dvě míle/h. Pokud tě chytí za překročení rychlosti vícekrát za rok, tak se může stát, že nepůjdeš jen k soudu, ale do chládku. Jestli z několika pokut a případných trestů veřejně prospěšných prací nepochopíš, jak se chovat na silnici, tak co s tebou… To není jako u nás, že někoho se zákazem řízení stále dokola zastavují na silnici a nic se neděje. Tam ti prostě zabaví auto a zavřou tě. Když chceš závodit, tak tam k tomu mají okruhy a dragstripy. Třeba na Irvindale Speedway byl každý čtvrtek Thursday Night Thunder, zaplatils 30 babek a strip 1/8 míle schválený NHRA byl “tvůj”. A dalších, co přijeli. Auta samozřejmě musela splňovat platné standardy NHRA. Tohle je z vánoční akce 2017 https://www.youtube.com/watch?v=K3vYKhtN-rI&list=PLGP81YixWg1wzOEN-hF8LilgGoMFI8UVL&index=3
Mesi tu třeba píše zkušenosti z Kalifornie, kde žije a já to mohu jen potvrdit, také jsem tam chvíli žil a čas od času se tam vracím. Na dálnicích se tam jezdí o něco rychleji, ale neznamená to, že tam můžeš lítat dvěstě v městě a třista z místa. Jak někdo vybočuje, tak si ho všimnou a jdou po něm. Tu vyšší rychlost (cca do 10mil/h) tam tolerují spíše kvůli plynulosti dopravy, když to jede v klidu, tak to není třeba příliš řešit.
Z diskusí i na jiných webech by se mohlo zdát, že přísnější jsou policisté na východním pobřeží. Ale je to asi o osobní zkušenosti.
Co se týká úprav, tak “tolerantní” jsou ke všemu, co je tzv. Street legal. Podmínky asi najdeš na stránkách jednotlivých dopravek – https://www.dmvusa.com/.

Pokud tam hodláš jet, usadit se a založit firmu na úpravu aut, tak je otázka blbě položená.

Odpovědět

@Franta:

Nechcel som aby to vyznelo že tam chcem jazdit 200 a idealne na nejakej popolnici :D :)

Skôr mi ide o to kde su benevolentnejší a kde nie. Napriklad v ČR je normálka ísť po dialnici na 130, 160, a ešte sa ti stane že ta niekto preblikne. Na Slovensku sa držia do 150 pretože nad 150 už obyčajne policajti nameraju. Čiže mi skôr ide o to kde su najviac tolerantný k vyššej rýchlosti ( ale stale v rozumných číslach samozrejme).

A čo sa týka toho technického stavu, opať nejde mi o jazdenie s popolnicou. Ide skôr o to že v ČR/SR nemôžeš dať napriklad do auta motor ktorý tam nikdy nebol, ak ťa chytia je to automaticky na STK a technicky nespôsobilé. Pritom tu prestavbu môžeš spraviť poriadne, môžeš mať 3/4 auta nových dielov, tvoje auto môže byť bezpečnejšie ako ktorekolvek iné ktoré má v sebe pôvodný motor ale proste v očiach STK je to nesposobile. A tak sa stalo že z europy absolutne vymizli zaujímavé projekty. Pretože načo ti je zaujimavy projekt ked si ho môžeš doviezť tak akurat na privese a jazdiť s ním po zahrade.
V Rakusku na WORTHERSEE (každoročný zraz koncoročných áut). Chodili tam legendy a najlepšie projekty v europe. Dneska? Policajti tam vyslovene každý rok pridu vyberať a len čakaju kto sa pojde previesť zo zníženejším autom než dovoluje rakúska vyhláška a už máš kludne aj 500 eur pokutu. Absolutny nonsens. Myslím si že v krátkom čase worthersee skončí. A toto je v podstate jeden z dôvodov prečo chcem preč z europy. Ako motorista srdciar citim neskutočný terč na chrbte….

Odpovědět

@Mesi: mozna proto ze jsou na to zvykli, a kdyz cech objevi co si vsechno muze dovolit, tak uz ho nic nezajima, kdyz ma maney tak at se prasi za kocarem

Odpovědět

@Boris: najdes to na youtube, zkratka vybiraji many, protoze bezpecnost, coz zni na US a to co vidis ve spravach dost divne

Odpovědět

jak to tu máte uvedené že 1 km = cca 1,6 míle? Ale že je to právě naopak 1 km = cca 0,6 míle!!!

Odpovědět

A neuvádí se 1km = 1.6 míle ?!

Odpovědět

@palg:
Já to tam nikde nevidím. Kde je, že 1 km = cca 1,6 míle?

Používají se imperiální jednotky
Vzdálenosti na cedulích se zobrazují v mílích (miles), rychlost se měří v mílích za hodinu (mph). 1 míle = 1,609 km, 100 yardů = 91,44 m

Odpovědět

Zdravim
Chtel bych se zeptat jak je to s pujcovanim obytnaku. Planujeme cestu po Colorada a radi by sme si pujcili obytnak pro nasi rodinu-5 lidi. Existuji tam stejne limity jako u nas do 3.5 tuny (u ridicaku kayegorie B)? Vetsina obytnaku jsou ty velky americky Fordy (24ft), ale tu jsou urcite pres 3.5tuny, ne?
Diky za odpoved a nebo za link

Odpovědět

@Honza:
Jestli se nepletu, tak stačí Béčko. Oni to mají trochu jinak než u nás.
Pár rad najdeš i tady: https://chcidoameriky.cz/cestovani-karavanem-po-usa-pronajem-rv-kempy-zkusenosti-z-24denni-cesty

Odpovědět

Ahoj, v srpnu letíme s přítelem do New Yorku a budeme autem přejíždět po východním pobřeží až na Floridu do Miami.
Víte někdo, zda je cestou nějaká silnice nebo dálnice, kde se platí mýtné? Konkrétní trasy, kde se mýtné vybírá jsem nikde nenašla.
Předem díky za odpověď :)

Odpovědět
Avatar uživatele

@Sarka: Ahoj Šárko, zpoplatněný úsek je v New Jersey. Poradím Ti jednoduchý trik – když si zadáš trasu do Google Map, zobrazí se ti upozornění na zpoplatněné úseky. Jednoduše tam lze také nastavit, že se jim chceš vyhnout. :-)

Odpovědět

@Petr Novák: Super, moc díky za info :)

Odpovědět

Ahoj, chci se zeptat, v listopadu jedem do Miami a máme tam půjčené auto a pojedeme do Orlanda do zábavných parků. Chci se zeptat jestli po cestě bude nějaké placená dálnice nebo tak ? Obecně mám z toho trochu strach, nový svět a tak :D a ještě k tomu automat…

Odpovědět

@Patrik:
Automat je v pohodě. Zapomeň, že máš levou nohu.
Jak Googlemaps, tak navigace nabízí možnost trasy bez placených úseků.

Odpovědět

@Franta: funguje to i v offline mapách ? tak nějak nemám v plánu si tam zapínat data nebo kupovat jejich simku, věřím, že tam bude wifi na každém rohu, krom auta samozřejmě :D

Odpovědět

@Patrik: Ahoj, ano, ide to aj v offline mapach. Viem, ze to ide v HERE

Odpovědět

@Patrik: nejrychleji po Florida turnpike placena. Budou uctovat pujcovnu a ta ti to pak nauctuje na kreditku co jsi platil pujcovne. Neplacena pak 95 north a 4 west. Nebo z Miami prejet na zapad a pak 75 north a 4 east

Odpovědět

@Patrik:
V MIA si pujč auto bez “bezstarostného” předraženého mýtného systému. Pozor, v MIA se na spoustě mostů platí pár centů a nelze to řešit hotově! Z půjčovny jeď rovnou někam do CV nebo kde prodávají jednorázový papírový RFID? FLorida SunPass (fakt je skoro všude v obchďácích). Přes vpn nebo na místní WiFi se registruj do systému SunPass, který na začátku nakrmíš tuším cca 20USD? a povolíš inkaso 10USD z karty při poklesu yzustatku pod 10USD. Jak budeš vědět poznávací značku auta z půjčovny, připojíš ji k číslu SunPassu u tvého účtu. JAkmile si ověříš na webu SunPassu nebo v jejich aplikaci přiřazení RZ k číslu na zakoupené samolepce, vesele jezdíš kudy chceš, nikde nestojíš s platbou a jen projíždíš branami. NA konci pobytu pak sloupneš samolepku s čipem z okna, zlikviduješ, vytiskneš! si do pdf! Přehled transakcí (je po přihlášení na www nebo v aplikaci) a tento si uschováš a raději i pošleš mailem. Po tomto kroku elektronicky zrušíš učet u SunPassu a zbytek kreditu ti bude vrácen na účet. Pdf opatruj jako oko v hlavě, po cca roce a půl mi přišla výzva k úhradě pokuty a mýta za nějakou bránu. Řešil jsem to vyjádřením nesouhlasu s pokutou s přiloženým výpisem transakcí v pdf, pokuta byla stronována, ale cca 60 centů za průjezd pak chtěli i tak uhradit ;-) Možná to zní složitě, ale je to snadné, nejlevnější a nejrychlejší. Přes SunPass pak jde často platit i parkovné u pláží…

Odpovědět

Ahoj,
mám dotaz k přejezdu z Oaklandu do San Francisca. Budeme mít půjčené auto od Dollaru a tohle bude jediná placená cesta za celý roadtrip. Přijde mi blbost platit si přímo u Dollaru předplacenku na mýtné – vyšlo by to extra draho. Dá se tomuto vyhnout např. nějakou jednorázovou platbou nebo budu muset vzít delší cestu přes San José? Máte někdo nějaké čerstvé zkušenosti?
Díky moc

Odpovědět

@Tomáš: Da sa tomu krasne vyhnut…. otocit smer road tripu ;-)

Odpovědět

@Tomáš: Uz si nepamatuju jak bylo minule pres oakland bridge, ale od Alama jsem mel prejezd pres golden gate a berou tu jednorazovou cenu a automaticky si pak zpetne strhnou z karty, podle poznavaci znacky co se na moste zaznamena a automaticky prijde ucet do pujcovny. U alama tak bylo.

Odpovědět

@OP: Díky, to zní jako ideální řešení. Ověřím v Dollaru, jestli to půjde zařídit nějak takto.

Odpovědět

Zdravím, je velkej průser, když by vás zastavili policajti na Floridě a vy jste měli jen EU řidičák? :D

Odpovědět

@Kamil: pokud tam ses jako turista na dovolene, tak ne. Pro jistotu radsi i mezinarodni ridicak mit vyrizeny.

Odpovědět

@Kamil: Kamose zastavil policajt kvuli rychlosti (v New Yorku) a stacil jim evropsky ridicak. Mezinarodni vubec nechtel videt. Rozhodne bych to ale nebral jako univerzalni pravidlo a mezinarodni ridicak mel radsi s sebou.

Odpovědět

Ahoj, jede nás 6, přemýšlíme o půjčení Transita s 12 místy. Stačí na jeho řízení v USA Béčko jako u nás a může se s ním do parků? Díky.

Odpovědět

@Martin: Ahoj,prosím mám otázku, když si půjčím v půjčovně v Miami auto tak chtějí na den 10USD za SUNPASS +mýtné ,když zaplatíš 15-19USD mýtné je v ceně ,ale taky tam píšou že pokud projedeš mýtnou bránu a máš svůj SUNPASS tak si stejně strhnou za průjezd a pokud odmítneš si zaplatit za SUNPASS a projedeš přes mýtnou bránu tak poplatek je 30USD + mýtné ,mě se líbí ta tvoje varianta.Když bych nemusel platit extra120USD, Já přiletím do Miami tam přespím a potom pojedu po 1-95 na sever do Stuartu, dal jsem si do navigace vyhnout se zpoplatněným úsekům tak si myslím že SUNPASS nebudu vůbec potřebovat.Ale jestli se registruji a zaplatím pro jistotu 20USD kdybych náhodou někde zabloudil tak to je v pohodě,ale nejsem si jistý jestli to projde u půjčovny.A nebo je někde mapa s mýtnými branami v Miami?

Odpovědět

@Robert: Ahoj ,tak už jsem tu mapu s mýtným našel http://www.platepass.com/locations/ jsou tam i mosty

Odpovědět

Přispějte svým dotazem nebo osobní zkušeností

Přidat komentář k článku

Než se na něco zeptáš, přečti si prosím článek a předchozí komentáře. Všechny nové příspěvky osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.

Nejlevnější půjčení auta v USA