Řízení auta a dopravní předpisy v USA

Řízení auta ve Spojených státech a v ČR se příliš neliší. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že se mi v Americe řídí mnohem líp než u nás. Silnice jsou vesměs kvalitní, značení přehledné a na každé benzínce prodávají výbornou kávu.

Silnice v USA | © David DeHetre

Základní silniční pravidla v USA

V USA se stejně jako v Česku jezdí vpravo.

Řízení osobního auta v USA vyžaduje minimální věk 18 let a řidičský průkaz skupiny B. Policisté a autopůjčovny většinou uznávají český řidičák, přesto doporučuji před vycestováním požádat o vystavení mezinárodního řidičáku. Vyřídí vám ho na úřadě na počkání za 50 Kč, platí 1 rok.

Půjčení auta v USA u lidí do 25 let je ve většině států možné pouze s přirážkou 15-25 dolarů za den pronájmu. Poplatek souvisí s vyšším rizikem vzniku škody.

Všechny osoby v autě musejí být při jízdě připoutány bezpečnostními pásy. Za užití některých dálnic a silnic se platí mýtné (toll). Běžnější je na východním pobřeží, na západním se většinou platí za projetí některých mostů či tunelů.

Rozdíly při řízení automobilu v USA a v ČR

 • Používají se imperiální jednotky
  Vzdálenosti na cedulích se zobrazují v mílích (miles), rychlost se měří v mílích za hodinu (mph). 1 míle = 1,609 km, 100 yardů = 91,44 m
  Palivo se na benzínkách prodává v gallonech. 1 gallon = 3,785 litru
  Spotřeba auta v USA se udává jako počet mil ujetých za 1 US gallon paliva (miles per gallon, zkratka mpg). Pro převod na l/100 km stačí vydělit 235 hodnotou mpg.
 • Převažují auta s automatickou převodovkou
  Téměř všechna prodávaná a půjčovaná vozidla v USA mají automatickou převodovku. V autě tak máte jen brzdový a plynový pedál, což je pohodlnější. Přečtěte si článek jak řídit automat.
 • Denní svícení není povinné
  Oproti českým zvyklostem není ve většině států nutné v průběhu dne svítit, pokud není omezená viditelnost nebo se nestmívá.
 • Semafory stojí až za křižovatkou
  Na první pohled jasný rozdíl je v semaforech, ve Spojených státech jsou umístěny až za křižovatkou. Zvyká se na to rychle.
 • Křižovatky bez stanovené přednosti v jízdě
  Na některých křižovatkách se setkáte se značkou “4 Way” nebo “All Way”. Nedává se na nich přednost zprava, ale auta odjíždí v tom pořadí, ve kterém na křižovatku přijela.
 • Na červenou lze odbočovat vpravo
  Na světelných křižovatkách můžete odbočovat vpravo, když svítí červená. Vždy musíte dát přednost vozidlu přijíždějícímu zleva. Pravidlo neplatí v New Yorku, kde jízdu na červenou povoluje až cedule Right Turn Permitted on Red. Odbočení vpravo naopak zakazují značky No Turn on RedRight Turn Signal, kdy je nutné sledovat semafor s šipkou vpravo.
 • Za benzín se platí předem
  Ve většině států je zvykem nejprve za benzín zaplatit a až pak natankovat. Některé čerpací stanice jsou bez obsluhy, nebo se do stojanů vkládá platební karta. Návod si můžete přečíst ve článku jak natankovat v USA.
 • Předjíždění zprava je povoleno
  Na dálnicích a silnicích s více pruhy se může předjíždět zprava. Američané často nedávají blinkr při změně pruhu, buďte pozorní. Značka “Slow Traffic Keep Right” nařizuje pomalejším vozidlům držet se vpravo.
 • Školní autobus nikdy nepředjíždějte
  Předjíždění stojícího a blikajícího školního autobusu je přísně zakázáno. Výše pokuty se liší stát od státu, obvykle se pohybuje mezi 150 a 400 $.

Silnice a dálnice v USA

V USA se používá řada různých označení pro pozemní komunikace:

 • Causeway
  Hlavní tah kombinující klasické silnice se soustavou mostů. Narazíte na ně v zavodněných oblastech, nejznámější je MacArthur Causeway v Miami.
 • Expressway
  Vysokorychlostní silnice podobné freeways. Na rozdíl od nich mohou expressways mít omezený počet úrovňových křižovatek.
 • Freeway
  Dálnice s nadjezdy a podjezdy, bez křižovatek a bez přístupu chodců nebo cyklistů. Mýtné se může, ale nemusí vybírat. Freeways jsou rychlejší a mají pojmout více aut než highways.
 • Highway
  Obecné označení pro dálnici nebo významnou silnici v rámci státu. Může mít jeden, nebo více pruhů v jednom směru a za průjezd se může vybírat mýtné. Na highway mohou být křižovatky. Dálnice vedoucí severo-jižním směrem mají liché číslo, highways spojující východ a západ sudé.
 • Interstate
  Systém mezistátních dálnic (highways), které se často táhnou přes celé USA. Interstate Highways se označují I-10, I-75 apod.
 • Parkway
  Silnice podobná Scenic Drive, obvykle tvoří příjezdovou cestu k národním a státním parkům. Vjezd nákladních vozidel bývá omezen. Parkways jsou obvykle zasazeny do hezkého prostředí, důraz je kladen na architekturu.
 • Scenic Route
  Vyhlídkové silnice ve státních a národních parcích. Často jsou velmi úzké a větší vozidla na ně nesmějí, v zimě mohou být neprůjezdné. Podél Scenic Drives bývá několik zastávek se zajímavým výhledem.
 • Thruway/Throughway
  Zpoplatněná mimoúrovňová dálnice, mýtné mohou platit jen kamióny.
 • Turnpike
  Označení pro placené dálnice v USA.

Číslo komunikace často bývá doplněno jejím směrem – north (N), east (E), south (S) a west (W). U připojovacích pruhů se používá systém zipu, kdy se střídají auta zleva a zprava. Američané jsou zvyklí systém dodržovat.

Mýtné v USA se vybírá na pár desítkách dálnic, za přejetí mostů a tunelů nebo využití vyhrazených pruhů. Několik příkladů:

 • Za přejetí mostu mezi San Franciscem a Oaklandem se platí 4-6 $.
 • Projetí vyhlídkové 17 Mile Drive v Kalifornii je zpoplaněno 9,25 $.
 • Na dálnici I-110 u Los Angeles se platí 0,25-1,40 $ za každou míli.

Dopravní značky v USA | © Petr Novák

Dopravní značení v USA

Silnice v USA jsou velmi dobře značené, barva dopravních značek má logiku:

 • Zelená – navigační cedule, ukazatele, upozornění na výjezdy z dálnic…
 • Modrá – služby pro motoristy, čerpací stanice, kempy, restaurace…
 • Červená – příkazové a zákazové značky, úprava přednosti v jízdě…
 • Bílá – dodatkové cedule, omezení a příkazy směru jízdy…
 • Žlutá – varování před křižovatkou, semafory nebo retardéry…
 • Oranžová – objížďky a upozornění související s pracemi na silnici…
 • Svítivě žlutozelená – omezení poblíž škol, pěších a cyklostezek…
 • Hnědá – navigace k turisticky zajímavým místům, památkám, kempům…
 • Růžová – varování u místa nehody, přírodní katastrofy, povodní…

Dopravní značky často doplňují dodatkové cedule, během řízení je tak vyžadována určitá znalost angličtiny. Pro některé pokyny se používají zkratky:

 • ◊ CAR POOLS ONLY vyhrazuje pruh vozidlům s dvěma a více cestujícími. V USA často v autě cestuje jen řidič, což způsobuje dopravní zácpy. Jestliže vyhrazený pruh využije řidič bez spolucestujících, hrozí mu pokuta.
 • 4 WAY nebo ALL WAY bývá u značek STOP, auta od křižovatky odjíždějí v pořadí, ve kterém k ní přijela.
 • BUMP nebo SPEED BUMP upozorňuje na hrbol nebo retardér.
 • CAUTION varuje před nebezpečím či rizikem.
 • DETOUR značí objížďku.
 • NO TURN ON RED ruší možnost odbočovat vpravo na červenou.
 • ONE WAY upozorňuje na jednosměrku.
 • PED XING nebo XING značí přechod pro chodce (pedestrian crossing).
 • WORK AREA informuje o probíhající práci na silnici.

Maximální povolená rychlost v USA | © Petr Novák

Maximální povolená rychlost v USA

Nejvyšší povolená rychlost se v jednotlivých státech USA se liší.

V porovnání s Českem se může zdát velmi nízká, jen na jediné dálnici v Texasu je povolena rychlost 85 mph (137 km/h). Na dálnicích na východě USA se povětšinou jezdí do 70 mph (113 km/h), na západě do 75 mph (121 km/h).

Překročení rychlosti na dálnici o cca 10 mph bývá tolerováno, při citelnějším prohřešku můžete hned další den očekávat předvolání k soudnímu líčení. Průměrná výše pokuty za překročení rychlosti v USA je 150 dolarů.

Na okresních silnicích bývá nejvyšší povolená rychlost 55-70 mph, v obytných zónách 15-45 mph. Pokuty za rychlou jízdu bývají pro menší města vítaným zdrojem příjmů, měření rychlosti jsou častá.

Jak postupovat, když vás v USA zastaví policie

Američtí policisté se při překročení rychlosti nebo jiném porušení předpisů zavěsí za sledované vozidlo a rozblikají majáky.

Řidič je povinen neprodleně zastavit u krajnice a v klidu vyčkat s rukami volně položenými na volantu na příchod policisty. Nervozita a přehrabávání v kastlíku nebo v kabelce situaci akorát zhoršují.

Policista za vámi zastaví, vystoupí a přes otevřené okénko vás požádá o řidičský průkaz a doklady o vozidla. Proces se může jevit příliš tvrdě, nicméně je nutné plnit pokyny. Pokud jste neporušili zákon, nemusíte mít strach.

Na odlehčení historka jednoho známého, který během studií jel z Montany do Kalifornie. Kdesi na půli cesty zahlédl ve zpětném zrcátku blikající policejní auto. Zastavil u krajnice, s rukama na volantu vyčkal příchodu policisty a poté mu podal český řidičák. Policista ho po chvíli pečlivého zkoumání vrátil a se silným americkým přízvukem dodal: “Pšiště jeď-te po-ma-leji!”

Petr Novák

Diskuze k článku (204 komentářů)

Avatar uživatele

@Vašek:

Já vím, jezdil jsem na Floridě a viděl jsem ty expres atd, ale spíš jsem chtěl eliminovat chybu, v reakci na dotaz Jirky z 9.2, ten také určitě nechtěl nikam vjet :-) Ale domluvíme se asi přímo v Alamo na přepážce.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Jirka01: Jasně. Oni ti budou mýtné stejně nabízet (jako další připojištění atd.)
Já jsem vysloveně řekl, že nechci, a stejně v autě bylo. Zrovna tak tam byla navigace, kterou jsem si neobjednal a neplatil.
Každopádně po Floridě se dá v pohodě jedit s waze, které tě navede mimo placené úseky opravdu spolehlivě. To v Kalifornii s nějakou offline navigací může být horší.
Každopádně platí – koukat po značení, ono je v USA opravdu udělané tak, aby ho zvládal i balík z Alabamy. Vše je značeno přehledně a opakovaně, nápis “TOLL” máš před placenou silnicí několikrát, přímo v “štítu” s číslem silnice, a pak ještě několik upozornění typu “TOLL enforced”, “last esit before toll road” apod.
Vjet nevědomky na placenou silnici opravdu znamená absolutní ignorování značek.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Vašek:

Co tím myslíž, že na Floridě jede Waze, v Kalifornii nejde? Mám ho jako nejoblíbenější navigaci , to by mě štvalo. Díky.

Odpovědět

@Jirka01: nie som moc častý užívateľ Waze. Funguje aj offline? Lebo keď ideš okruh národných parkov, veľmi často budeš mimo signálu a teda aj mimo netu. Že aby ťa malo čo navigovať

Odpovědět
Avatar uživatele

@Robo:

Offline nefunguje, ale pro tyhle případy, kdy nebude signál mám stažený offline mapy Google, který budu cestou na wifi aktualizovat a přidávat další, podle toho, kam pojedeme. Máš zkušenosti z Google offline mapy? Nebo nějaké jiné ověřené mapy? Díky moc.

Odpovědět

@Jirka01: nemam skusenost ani s Google maps.. je to podla mna hrozne zlozite. My sme vsetko presli s pomocou HERE WeGo….. doma som si cez wifi stiahol este jednotlive staty USA cez ktore sme prechadzali a poznali vsetko, co sme potrebovali a cely cas sme boli offline a nemusel som nic uz riesit cestou

Odpovědět

@Jirka01:
Já jsem psal už výše svoje zkušenosti. Za mě byly super 2 offline navigace (mapy se stahujou podle státu, některý stát je rozdělen do více částí):

1) Here maps jak píše Robo – dřív byly předinstalované ve Windows phone, jsou dostupné i na Androidu. Pro mě ideální do velkých měst – dobře ukazovaly sjezdy, apod.

2) Maps.me – jdou snadno vložit místa z google maps. Primárně jsem používal tuhle a při cestách po parcích byla super. Každopádně ve velkých městech (LA, SF) měla své mezery – 2x jsem přejel sjezd (líp fungoval HERE).

Já hlavně oceňuju Maps.me, protože si dopředu v google maps zadám místa, která chci navštívit včetně stručného popisu a informací a pak to naimportuju do Maps.me, kde to mám všechno při ruce.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Kuba
@Robo

Díky, tyhle jsem neznal. Takže už jsem nainstaloval, včetně map. Tak snad už to bude OK. Ve městech snad pojede Waze a až nebude signál vyzkouším Here.
Je vidět, jak si lidé rychle zvykli na tyhle technologie a v podstatě si neumím představit se pohybovat bez navigace. Když si uvědomím, jak musel být dříve člověk vybaven mapami, náčrtky atd. :-) , nehledě na to, že dneska to najde nejen cestu, ale i obchody, BUS, bankomaty restaurace atd. Bohudík …

Odpovědět

@Jirka01: Dam ti este jedneho chrobaka do hlavy…

navigaciu mas offline, kamaratom napises alebo zavolas cez skype alebo whatsapp ked budes v restauracii alebo na hoteli. Ak ides parky na zapade, budes aj tak vacsinou (myslim tym x hodin) mimo signalu, ktory sa objavi az ked sa budes blizit k mestu….. Na co ti je US simka????

Odpovědět
Avatar uživatele

@Robo:

Taky jsem na to myslel , navíc mám volání z mého telefonu v rámci paušálu v USA zdarma. Jen jsem nechtěl plácat své data, ty mě přijdou na cca 350 Kč za 1 Gb. Což je taky levnější než US simka, takže se na to asi vykašlu. A zatím nevím, jestli mi ta offline navigace poskytne stejné informace jako online (určitý obchod na trase atd.) Zatím jsem jezdil vždy s Waze a vše v pohodě. . Budu muset vše vyzkoušet. Loni jsem si ji kupoval protože jsem nevěděl, jak to je s roamingem a známý doporučoval koupit US kartu.

Odpovědět

@Jirka01:
Maps.me má dobré vyhledávání obchodů, čerpacích stanic a dalších POI. Co mi tam chybí je hodnocení, což je na mapách google lepší.

Odpovědět
Avatar uživatele

Všem děkuji za plodnou diskuzi, kde jsem se dozvěděl pro mě zajímavé informace o offline navigacích. V pondělí ještě v práci zjistím, jak je na tom letos moje služební SIM s roamingem v USA (loni jsem volal zdarma a data byla taky docela příznivá, dokonce byla data o polovinu levnější než při používání v EU, to jsem si speciálně raději ověřoval, pže mi to přišlo jako blbost) a v úterý vyrážíme směr Vídeň letiště. Parkoviště mám už také zaplacené, takže investice začnou až na místě v LA a dále :-) Všem díky a hezké jaro .. …

Odpovědět
Avatar uživatele

@Vašek:

Ahoj, naprosto stejná dnešní zkušenost z půjčovny Alamo v LA. Ani se nám slečna nesnažila vnutit žádnou příplatkovou variantu ani za připojištění, mýto ani za navigaci, která je v autě zdarma. Auto vyrobené v roce 2019, najeto asi 100 mil. Vidím, že jsem s Economy neudělal chybu, všechno pojištění už v základu. (to není reklama, možná na jiných místech je jiná zkušenost), ale tady v LA bylo vše v ceně.

Odpovědět

Ahoj, je tu někdo z vás teď na Floridě? přesněji JAX?

Odpovědět

Ahoj,

prosím má někdo zkušenosti s pokutou od půjčovny Thrifty? Na přelomu červenec srpen jsme cestovali po Kalifornii a teď po třičtrictvrte roce přišla do schránky pokuta na 560$ a že si je přímo strhnou z účtu! Ani žádné upozornění, ani fotka nic! A hlavně si absolutně nejsme vědomí že bychom někde projeli na červenou jak v tom dopise píšou. Máte prosím někdo zkušenost nebo dokážete poradit jak to řešit?

Odpovědět
Avatar uživatele

@J&J:

Ahoj,

teda to je pořádná pecka! V každém případě si myslím, že půjčovna je v tom nevinně. Strhne pouze resty, které jsou za dané období a dané vozidlo od ní požadovány. Udivuje mě ta doba od vzniku údajného prohřešku! A to ti přišlo od půjčovny nebo od policie?

Odpovědět

@Jirka01: Přišlo to prave z půjčovny už jako oznámení. Takže čekáme jestli dnes budou peníze z účtu odečteny. Nicmene v prosinci nám přišel dopis od společnosti “metro” na pokutu a také jsem sem psala ten příspěvek dne 9.2.2019 20:46 kde jsem to popisovala. A řešili jsme to pak telefonicky s nima a řekli nám že došlo k nějaké chybě a nic nedluzime!! Přítel to samozřejmě nenechal jen tak a chtěl po nich fakturu na s nulovou částkou aby měl jistotu že je to vyřešené. Tak jedině že by to bylo spojené ještě s tímto..

Odpovědět

Tak k tomu to nepatří… To bylo i v jiný den jak koukám a údajně průjezd placeným úsekem, ale když jsme to začali řešit tak couvli že to byla nějaká chyba. A tohle je za průjezd křižovatkou na červenou… Takže nevím jestli nás zase zkouší ale je to docela síla.

Odpovědět
Avatar uživatele

@J&J:
Pojišťovna je mimo, dělá jen to, co jste svým podpisem odsouhlasili. Přišla pokuta, tak ji zaplatili. Teď jí s manipulačním poplatkem chtějí proplatit. Jde o to, zde to jsou opravdu dvě různé události nebo nějaký zmatený propletenec. Na placený úsek poslali fakturu a za červenou nic?

Odpovědět
Avatar uživatele

@Franta:
Žádná pojišťovna, půjčovna tam mělo být :-)

Odpovědět

@Franta: Ta první “pokuta” která se vlastně vysvětlila a byla anulovana byla od společnosti Metro a tohle nepřišla faktura ale oznámení přímo z půjčovny. No tak uvidíme co z toho vznikne. Psali jsme jim mail tak snad se to objasní stejně jak to první protoze 560$ je dobrá raketa a nemáme ani důkaz..

Odpovědět

Ahoj , prosím , máte někdo radu,jak platit mýtné na dálnicích a mostech v Kalifornii a jak zjistit kde a kolik se platí ? Budu mít auto z  půjčovny a nerad bych se pak dočkal nějakých pokut a doplatků . Dík .

Odpovědět
Avatar uživatele

@Jan:

Ahoj, já jsem na Mýto na dálnicích v Kalifornii nikde nenarazil. Platil jsem dva mosty v San Francisku. Na Golden Bridge ve směru do města je potřeba mít buď aktivované placení přes půjčovnu nebo mrkni na webu, jak most zaplatit. Je víc variant. Já jsem to neudělal a půjčovna mi naúčtoval 278 Kč, místo 6 dolarů. Zřejmě most+nějaký poplatek. Na dálnicích pozor na rychlé pruhy, ty jsou placené. Těm jsem se vyhýbal, což nečiní žádné problémy.

Odpovědět

Moc děkuji za informaci a rychlou odpověď .

Odpovědět

Ahoj , máte někdo zkušenosti s Fastrackem a jeho využitím na mostech v San Franciscu ?
Pochopil jsem, že si zřídím účet a oni podle SPZ mi strhnou z kreditky za průjezd a po ukončení pobytu účet zruším . Je to tak ?

Odpovědět
Avatar uživatele

@Jan:
Psal jsem tu o tom několikrát. Třeba Tady.
FastTrack jsem nikdy neměl (teda pokud jsem nejezdil autem známého, který ho tam měl), vždy jsem za mosty platil u mýtné brány. Jen ten GGB se platí jinak, online, v kioscích nebo vybraných obchodech.

@Jirka01:
Půjčovna si k platbě vždy přidá “poplatek za vyřízení”. Těch dálnic s rychlým placeným pruhem moc není. Carpool se může používat zdarma, je jen třeba mít ve voze potřebný počet osob, který je uveden na značce.

Odpovědět

@Jan: Na ucet u Fastraku jako turista zapomen. Pokud nedojizdis denne do prace do LA, tak ho stejne nepotrebujes. Auto z pujcovny bude mit krabicku do Fastraku, ale 1) mivaji starou verzi, kde nelze nastavit pocet osob v aute (vetsinou je to pro 3 a vice osob zdarma), 2) uctuji si poplatek za to, ze krabicku pouzijes, takze platis dvakrat.

Odpovědět

@J&J: Pokud pujcovna dostala pokutu za projeti na cevenou, tak spolu s ni dostala i fotku. Vyzadejte si ji. Jinak 600 USD za jizdu na cervenou neni nic neobvykleho. Pokuty v USA maji vychovny efekt: 1) vysoka castka, 2) zvyseni povinneho ruceni, 3) online kurz bezpecneho rizeni, 4) zaznam na DMV a s tim spojeny problemy pri ziskavani zamestnani 5) povinne navstevy marnice v pripade rizeni pod vlivem 6) alkohol tester napojeny na starter v pripade rizeni pod vlivem, … A za vse se samozrejme plati, takze se prestupek poradne prodrazi. Napriklad prekroceni rychlosti do 15 mil/h – pokuta cca 250 USD (prvni prestupek, slusna komunikace s policistou), zvyseni povinneho ruceni o cca 50 USD/mesic (na puvodni castku se dostanete priblizne za rok a pul), online kurz diky kteremu se pojistovna nedozvi o prestupku (pouze 1x za rok a pul a prekroceni rychlosti nesmi byt o vice nez 14 mil/h a nesmi to byt s komercnim vozidlem) cca 120 USD.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Franta:

Jo, jasný. Ani jsem se nesnažil to zjišťovat, je.mi jasný, že si něco nauctují navíc.

Odpovědět

Jízda v USA. Moje zkušenosti z 25 států je pozitivní i negativní. Ve velkých městech byli řidiči a způsob jízdy často agresivní. Najíždění, troubení hlavně v NY a WH. Jinde byla situace mnohem lepší. Jezdím mnoho let a v několika státech, ale v USA jsem hlídal pořád a všechno. Někde se na červenou doprava mohl, někde ne.Blikající červená je značka STOP a z dálky jsem si myslel, že je závora u kolejí. Když jsem měl jet doprava na červenou, tak jsem jel když jelo auto přede mnou. Když nebylo žádné přede mnou, raději jsem se nechal vytroubit, abych jel. Na Floridě hlídali rychlost všude a v některých státech jsem policajta ani neviděl. Dával jsem si tempo-mat max. o 5 mil více. Spousta aut jezdila rychleji, ale také jsem jich mnoho viděl zastavené policajtem. Když jela kolona rychleji, tak vjel do ní.Dával jsem si pozor, abych nebyl první ani poslední.V Utahu mě za rychlost na dálnici o +10 mil zastavil za rychlost policajt.S pokorou jsem se omlouval a dostal pouze písemné varování. Jsou města, třeba Dallas, kde i Američani projíždí raději v noci . I 10 pruhů v jednom směrů a všechny plné.Bez navigace, co neukazuje visuálně silnice bych Dallas neprojel. Ale celkově jsou řidiči ohleduplnější než u nás.Ne neblikají skoro vůbec, takže stále ve střehu. Já jsem se z poslední cesty vrátil minulý týden. Dva dny jsme byli před tornády. Je lepší si půjčit vyšší auto. Poprvé jsem si půjčil malého auto, ale některé silnice byly dost rozbité / mimo dálnice/ a do parků jsem se bál, že urazím spodek.

Odpovědět

@Kaiser:

Minulý týden jsem se vrátil z USA .Nikde se neřídí líp . Spousta ochotných a usměvavých lidí.
Po návratu do ČR pochopíte co je tu zmatek . Ujeli jsme asi 3500 km a super.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Jirka:
Přesně tak, řízení auta po státech je vážně paráda, oproti situaci na CZ silnicích.
Snažil jsem se to jednomu týpkovi v SF vysvětlit, že se mi v USA řídí krásně oproti ČR, ten jeho výraz v obličeji a “WHHAAAAAT !?!”

Odpovědět

Ahoj, malinko mimo téma, ale udělal jsem pro sebe a manželku stručný přehled pravidel silničního provozu v USA (konkrétně v Nebrasce, ale rozdíly mezi státy nejsou velké) pro zvládnutí testu k řidičáku. Posílám odkaz na pdf ke stažení: https://uloz.to/file/W7Z3El1frxJo/written-knowledge-drivers-test-manual-in-czech-pdf

Mám za sebou úspěšně kolečko nutných úkonů k pořízení auta v USA. Třeba se to někomu bude hodit. Kdyby chtěl někdo detaily, napište. Stručně v bodech takto:

1) Z ČR si přivést mezinárodní řidičák (platnost 1 rok, stojí pár korun) a zelené karty vašich dosavadních povinných ručení v ČR (viz níže)

2) V USA si zařídit bydlení (v Nebrasce úřad řešící auta vyžaduje 2 nezávislé doklady prokazující bydliště – “residency”). Kdesi jsem četl, že to lze i nějak “nafejkovat”.

3) Udělat written test (viz odkazované pdf)

4) Půjčit si auto od někoho nebo z půjčovny, stačí na den (vyplatí se už mít doklady prokazující bydliště, jako cizinec z ČR platíte asi dvojnásobek za půjčení auta)

5) S tímto autem udělat driver’s test (v Nebrasce lze online zarezervovat termín a vyhnout se frontě). Dostanete dočasný papírový řidičák, do týdne vám přijde trvalý – kartička. POZOR: některé druhy víz vám umožňují opustit USA až měsíc po jejich expiraci. Řidičák vám ale vydají s platností pouze dle víz v pase. I z tohoto důvodu je dobré mít i mezinárodní řidičák.

6) Koupit auto (…my koupili na policejní aukci zabavených a vyřazených aut a zdá se, že velice výhodně. Doporučuji udělat si předem rešerši obvyklých cen nabízených aut i jejich konkrétní dohledatelnou historii dle uvedených VIN kódů. Pak koupíte za čtvrtinu až polovinu). Pak máte 30 dní na registraci auta, ale už můžete jezdit.

7) Během této doby auto musíte pojistit.Pojištění (obdoba povinného ručení) lze koupit online. Doporučuji proklikat několik pojišťoven a internetových srovnávačů. Když prokážete, že vlastníte x let auto v ČR (proto ty zelené karty), máte výraznou slevu. Kdo je mladší, má pojištění dražší. Kubatura auta výslednou cenu na rozdíl od EU zdaleka neovlivní cenu pojištění tak, jako váš věk. Když zaplatíte pojištění celé dopředu, máte slevu oproti měsíčním platbám. Když si do auta necháte dát krabičku nebo si necháte do telefonu nainstalovat aplikaci, co Vás bude šmírovat, jak jezdíte, máte další slevu (mám rád slevy, ale tohle už na mě bylo silné kafe).

8) Vytiskněte si papíry, co vám přišly z pojišťovny a jděte auto pojistit na místní úřad dle bydliště (nevím, jestli to v jiném státě lze i jinak). Zaplatíte poplatky a daně na rok. Jejich výši si můžete předem spočítat online dle typu auta, pořizovací ceny a vašeho bydliště. V našem případě cca 150 USD. Dostanete SPZtky, ty si přiděláte a máte hotovo. A hurá na výlety.

Obecně auta jsou levná, určitě mnohem levnější, než v ČR. My koupili Chevrolet Impala 2002 za 850 USD. Zatím žádný problém. Jezdí pěkně. Spotřeba cca 26 mpg (mil na galon), což teď a tady dělá asi 1,20 Kč/km. Téměř všechna auta mají automatickou převodovku a tempomat.

Úkony, jak je popisuji vlastně proběhly docela hladce. Není potřeba se toho bát. I tak to nějaký čas sežere. Je to asi relativní, ale neumím si představit tohle napoprvé absolvovat kvůli pobytu kratšímu, než řekněme 2-3 měsíce. To bych si raději auto půjčoval.

Můj bod 9, 10 a 11) bude roadtrip po USA v posledním měsíci našeho pobytu tady, odhlášení pojištění a ve městě, odkud se budeme vracet do ČR, prodej auta. Držte palce.

Odpovědět
Avatar uživatele

Příští měsíc letím do LA. Chci se vás prosím zeptat zda je tam taky nějaké rozdělení parkovací zony (jestli mi rozumíte, viz https://www.dopravniznaceni.com/Ruzne-parkovaci-zony-a-jejich-znaceni-b5153.htm) – mám to nějak řešit nebo mám parkovat jen na placených parkovačkách radši?

Odpovědět
Avatar uživatele

@Ondřej Zechivský:
Něco o tom najdeš tady v odstavci Jak na parkování v USA.
Já něco psal třeba tadytady. Něco dalšího bude určitě i diskusi o půjčení auta
Parkování si můžeš najít i tady http://www.parkme.com.

Koukej i po přenosných značkách, abys nedopadl takhle.

Odpovědět

@Ondřej Zechivský: Zadne parkovaci zony tak, jak jsou znamy v CR v LA nejsou. Veskera omezeni jsou vyznacena na cedulich primo podel vozovky a/nebo baravnym naterem obrubniku. Cerveny: zakaz stani, zluty: zasobovani, bily: vyzvednuni, vylozeni osob, zeleny: parovani s jinym omezenim (vetsinou casovym). Na cedulich je uvedeno ktere dny a cas se na danem miste nesmi parkovat nebo naopak, kdy je zde parkovat mozne.

Odpovědět

Zajímalo by mě zda mají chodci v USA přednost na přechodu? Nikde to nemohu najít. Konkrétně Havaj, Oahu.

Odpovědět

@Tonda: Zkusil jsi dotaz zadat v anglictine? Napriklad “pedestrian right of way Hawaii. Ano, chodec ma na prechodu prednost pokud je na jeho polovine, ktera je ve smeru jizdy prijizdejiciho vozidla nebo se priblizuje z druhe poloviny prechodu a je jiz nebezpecne blizko k jizdnimu pruhu prijizdejiciho vozidla. Platne pro prechody bez semaforu. Se semaforem je to stejne jako v CR. Pokud neni prechod vyznacen, musi chodec dat prednost vsem prijizdejicim vozidlum. Pokud ma ulice na obou svych koncich vyznaceny prechod, je chodec povinen ho pouzit. Takze v podstate nic noveho pod sluncem. Pozor, pokud na krizovatce neni vyznacen prechod, je povazovana za neoznaceny prechod!!! A ted trochu toho, co cloveka bezne nenapadne, takze kde jinde, nez v Kalifornii, ktera je v ramci USA lidrem v poctu nehod s chodci… oznaceny a neoznaceny prechod plati jako vyse. Chodec v Kaliforni vsak MUZE prechazet i na cervenou! v pripade, ze ma dostatek casu na prejiti. Nespolehejte ale na to, ze to chodci resi – casto proste jdou (plati v drtive vetsine na prechodech ve smeru “zelene” jizdy, kde se neobtezuji zmacknout tlacitko na semaforu nebo se podivat, zda do ulice neodbocuje auto). Za jaywalking je tedy v Kalifornii povazovano pouze prechazeni mimo prechody a krizovatky, pripadne prechazeni na cervenou, pokud chodec nema dostatek casu na prejiti. Ridic v Kalifornii je zodpovedny za nehodu s chodcem i mimo prechod, pokud se “alespon nesnazi davat pozor na bezpecnost chodcu”.

Odpovědět

Tady v ČR je to naprosto jasné – když tu rychlost neupravují dále značky, tak maximální rychlost v obci je 50 km/h, mimo obec 90 km/h, na rychlostní silnici 110 km/h a na dálnici 130 km/h.

Jak je to tedy s těmi maximálními rychlostmi v USA? Existují tam pojmy “obec”, “mimo obec” atd.? Jak jsou tam definovány a upravovány rychlosti?

Díky.

Odpovědět

@Marty: vsude jsou po par metrech znacky upravujici rychlost ve meste i mimo mesto

Odpovědět

@Marty: V USA jsou rychostni limity pro dalnici, residencni + prumyslovou oblast a pro skolni zony. Na dalnici je to stat od statu a dale se to lisi pokud jde o dalnice mimo aglomerace a v aglomeracich – vzdy oznaceno znackami. Residencni a prumyslove oblasti maji limit 25 mph. Vse ostatni ma rychlost upravenu znackami. Skolni zony maji limit 25 mph pokud jsou pritomny deti. Skolni zona je znacena znackami a zlutymi prechody. Jsou i dalsi limity, ale zde je asi zbytecne je rozebirat.

Odpovědět

@OP, @Mesi: Díky za odpověď.

Odpovědět

Ahojte, chcem sa spýtať ktorý štát je podla vás najlepší pre chlapa od áut.
Vela ludí tu píše že v amerike sa šoferuje kludnejšie a dodržujú sa predpisy. Ja sa ale priznám že mi česko-slovenská agresívnejšia jazda nevadí. Čiže moja otázka znie ktorý štát je najtolerantnejší k vyššej rýchlosti.
Dalej ma zaujíma ktorý štát je najtolerantnejší čo sa týka uprav auta (najlaxnejší prístup k technickej sposobilosti)
A dosť často sa tu píše o tom že po prekročení rýchlosti máte súd. Ako toto funguje? Pokial za rok prekročíte rýchlosť dajme tomu 10x musíte ísť za každým k súdu?
Posledná otázka, v súvislosti z mojimi predošlými otázkami, ako je na tom štát NEW YORK, connecticut a new jersey?
Dakujem

Odpovědět
Avatar uživatele

@Boris:
Trochu nerozumím otázce. To máš v plánu tam jet, koupit nějaký “šuplík” poladit si ho a jet vlastní Gumball? V USA to není tak, že by někde tolerovali přestupky v dopravě méně. Kdekoliv tě můžou “sestřelit” za překročení rychlosti. Klidně i jen o dvě míle/h. Pokud tě chytí za překročení rychlosti vícekrát za rok, tak se může stát, že nepůjdeš jen k soudu, ale do chládku. Jestli z několika pokut a případných trestů veřejně prospěšných prací nepochopíš, jak se chovat na silnici, tak co s tebou… To není jako u nás, že někoho se zákazem řízení stále dokola zastavují na silnici a nic se neděje. Tam ti prostě zabaví auto a zavřou tě. Když chceš závodit, tak tam k tomu mají okruhy a dragstripy. Třeba na Irvindale Speedway byl každý čtvrtek Thursday Night Thunder, zaplatils 30 babek a strip 1/8 míle schválený NHRA byl “tvůj”. A dalších, co přijeli. Auta samozřejmě musela splňovat platné standardy NHRA. Tohle je z vánoční akce 2017 https://www.youtube.com/watch?v=K3vYKhtN-rI&list=PLGP81YixWg1wzOEN-hF8LilgGoMFI8UVL&index=3
Mesi tu třeba píše zkušenosti z Kalifornie, kde žije a já to mohu jen potvrdit, také jsem tam chvíli žil a čas od času se tam vracím. Na dálnicích se tam jezdí o něco rychleji, ale neznamená to, že tam můžeš lítat dvěstě v městě a třista z místa. Jak někdo vybočuje, tak si ho všimnou a jdou po něm. Tu vyšší rychlost (cca do 10mil/h) tam tolerují spíše kvůli plynulosti dopravy, když to jede v klidu, tak to není třeba příliš řešit.
Z diskusí i na jiných webech by se mohlo zdát, že přísnější jsou policisté na východním pobřeží. Ale je to asi o osobní zkušenosti.
Co se týká úprav, tak “tolerantní” jsou ke všemu, co je tzv. Street legal. Podmínky asi najdeš na stránkách jednotlivých dopravek – https://www.dmvusa.com/.

Pokud tam hodláš jet, usadit se a založit firmu na úpravu aut, tak je otázka blbě položená.

Odpovědět

@Franta:

Nechcel som aby to vyznelo že tam chcem jazdit 200 a idealne na nejakej popolnici :D :)

Skôr mi ide o to kde su benevolentnejší a kde nie. Napriklad v ČR je normálka ísť po dialnici na 130, 160, a ešte sa ti stane že ta niekto preblikne. Na Slovensku sa držia do 150 pretože nad 150 už obyčajne policajti nameraju. Čiže mi skôr ide o to kde su najviac tolerantný k vyššej rýchlosti ( ale stale v rozumných číslach samozrejme).

A čo sa týka toho technického stavu, opať nejde mi o jazdenie s popolnicou. Ide skôr o to že v ČR/SR nemôžeš dať napriklad do auta motor ktorý tam nikdy nebol, ak ťa chytia je to automaticky na STK a technicky nespôsobilé. Pritom tu prestavbu môžeš spraviť poriadne, môžeš mať 3/4 auta nových dielov, tvoje auto môže byť bezpečnejšie ako ktorekolvek iné ktoré má v sebe pôvodný motor ale proste v očiach STK je to nesposobile. A tak sa stalo že z europy absolutne vymizli zaujímavé projekty. Pretože načo ti je zaujimavy projekt ked si ho môžeš doviezť tak akurat na privese a jazdiť s ním po zahrade.
V Rakusku na WORTHERSEE (každoročný zraz koncoročných áut). Chodili tam legendy a najlepšie projekty v europe. Dneska? Policajti tam vyslovene každý rok pridu vyberať a len čakaju kto sa pojde previesť zo zníženejším autom než dovoluje rakúska vyhláška a už máš kludne aj 500 eur pokutu. Absolutny nonsens. Myslím si že v krátkom čase worthersee skončí. A toto je v podstate jeden z dôvodov prečo chcem preč z europy. Ako motorista srdciar citim neskutočný terč na chrbte….

Odpovědět

@Mesi: mozna proto ze jsou na to zvykli, a kdyz cech objevi co si vsechno muze dovolit, tak uz ho nic nezajima, kdyz ma maney tak at se prasi za kocarem

Odpovědět

@Boris: najdes to na youtube, zkratka vybiraji many, protoze bezpecnost, coz zni na US a to co vidis ve spravach dost divne

Odpovědět

jak to tu máte uvedené že 1 km = cca 1,6 míle? Ale že je to právě naopak 1 km = cca 0,6 míle!!!

Odpovědět

A neuvádí se 1km = 1.6 míle ?!

Odpovědět
Avatar uživatele

@palg:
Já to tam nikde nevidím. Kde je, že 1 km = cca 1,6 míle?

Používají se imperiální jednotky
Vzdálenosti na cedulích se zobrazují v mílích (miles), rychlost se měří v mílích za hodinu (mph). 1 míle = 1,609 km, 100 yardů = 91,44 m

Odpovědět

Přispějte svým dotazem nebo osobní zkušeností

Než se na něco zeptáš, přečti si prosím článek a předchozí komentáře. Všechny nové příspěvky osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.