Poštovní směrovací čísla v USA alias ZIP codes

Zatímco v České republice se používají poštovní směrovací čísla (PSČ), Američané od roku 1963 používají kódy ZIP, což je zkratka pro Zone Improvement Plan. Jejich zavedení mělo za cíl usnadnit a urychlit dopravu zásilek.

Poštovní směrovací čísla v USA | mapa ZIP kódů | © Petr Novák

Základní verze ZIP kódu čítá pětici čísel, přičemž počáteční písmena určují lokalitu daného místa. Od roku 1983 se rovněž využívá rozšířená forma kódů, známá jako ZIP+4. Čtyři číslice umísťované za původní pětici a oddělovaná pomlčkou dále upřesňují místo, např. 33701-4313. Na zásilky určené přímo poště se píše kód 9998, použití kódu 9999 pak značí službu poste restante, kdy zásilka zůstane uložená na poště.

Značka ZIP Code byla původně registrována jako ochranná známka americké pošty, nicméně po vypršení platnosti nebyla ochranná známka obnovena.

Zajímavé ZIP kódy

I mezi ZIP kódy je několik zajímavých, které stojí za zmínku:

  • 00501 – nejnižší ZIP kód má přidělen finanční úřad v Holtsville ve státě New York
  • 12345 – kód využívá firma General Electric ve městě Schenectady ve státě New York
  • 90210 – populární směrovací číslo ze seriálu Beverly Hills
  • 99950 – nejvyšší ZIP kód má osmitisícové městečko Ketchikan na Aljašce

Systém udělování čísel

ZIP kódy mají svůj systém, který dává smysl. První číslice zleva hrubě definuje místo, přičemž 0 značí východní pobřeží a 9 západní pobřeží. Druhá a třetí číslice blíže určují lokalitu, čtvrtá a pátá identifikují přímo poštu.

Vyhledat ZIP kód

Americké poštovní směrovací číslo neboli ZIP kód můžete rychle vyhledat přímo na stránkách americké pošty.

Petr Novák

Diskuze k článku (13 komentářů)

Přispějte svým dotazem nebo osobní zkušeností

Než se na něco zeptáš, přečti si prosím článek a předchozí komentáře. Všechny nové příspěvky osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.