Systém ulic v New Yorku: Jak se zorientovat mezi Avenue a Street

Petr Novák

Zorientovat se ve větších amerických městech je jednoduché. Budovy používají postupně rostoucí orientační čísla, na jedné straně ulice jsou lichá, na druhé sudá. Na křižovatkách bývají cedule, na kterých jsou označena čísla okolních domů. V New Yorku nebo Los Angeles se využívá grid plan, kdy jsou budovy stavěny do mřížek.

Systém ulic v New Yorku: Jak se zorientovat mezi Avenue a Street| © Unsplash.com, © Pixabay.com

 1. Obsah článku
  1. Grid Plan: Všechny ulice ve městě tvoří mřížku
  2. Systém ulic v New Yorku a jak se v něm zorientovat

  Grid Plan: Všechny ulice ve městě tvoří mřížku

  Grid Plan je systém budování měst, jenž má původ ve starověkém Římě. Jeho princip spočívá v tom, že jsou na sebe všechny ulice kolmé a tvoří tak jakousi síť. Budovy v jedné, nebo v obou osách bývají pojmenovány po sobě jdoucími čísly. Vedle 34th Street tak je 35th Street, kolmo na ni navazuje 5th Avenue a vedle ní je 6th Avenue.

  Na jednom konci ulice je dům s číslem 1 a na druhém konci třeba dům s číslem 12000. Některé americké ulice mohou mít až desítky kilometrů, přičemž se zachovává systém číslování.

  Komukoliv stačí přijít na nejbližší křižovatku a podle ukazatele se jménem ulice vykročit tím správným směrem. Na každé směrovce s názvy ulic je totiž rozmezí čísel budov, které v onom bloku nacházejí. K nim se váže další šikovná vychytávka. Budovy se sudým číslem jsou vždy na jedné straně ulice a budovy s lichým číslem na druhé.

  Grid Plan využívají jen v USA desítky měst, kromě New Yorku se jedná třeba o Dallas, Chicago, Las Vegas, Los Angeles nebo San Francisco.

 2. Systém ulic v New Yorku a jak se v něm zorientovat

  Z východu na západ jsou ulice Manhattanu onzačované jako Avenue. Pátá Avenue rozděluje Manhattan na polovinu, ulice na západ jsou značené West, ulice na východ od ní East.

  Ulice vedené kolmo k Avenues se označují Street. Nejnižší je East 1st Street v oblasti Alphabet City, nejvyšší číslo má 263rd Street na severním okraji Van Cortlandt Parku.

  Budovy s lichými čísly jsou vždy na západní nebo severní straně ulice, domy se sudými čísly naleznete vždy směrem na východ nebo na jih. Pokud se jedná o severojižní ulici, budovy s lichými číslem popisným jsou na západní straně a sudé na východní.

  V Central Parku se lze snadno zorientovat podle štítků s čísly na lampách, která vždy odkazují na nejbližší křižovatku.

➕ Víte, jaký význam mají pojmenování ulic Avenue, Street nebo Lanejak správně napsat americkou adresu?

Přispějte svým dotazem nebo osobní zkušeností

Přidat komentář k článku

Než se na něco zeptáš, přečti si prosím článek a předchozí komentáře. Všechny nové příspěvky osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.

Nejlevnější půjčení auta v USA