Proč americké adresy obsahují Lane, Drive, Street? A co přípony znamenají?

Americké adresy mají systém. Podle čísla domu poznáte, na jaké straně ulice leží (sudá čísla na jedné straně, lichá na druhé) a z názvu ulice zase poznáte, jak asi bude vypadat.

Ulice v Americe | © Petr Novák

Adresy v USA: Street, Drive atd.

 • Alley: Obvykle málo využívaná ulice, která slouží jako přístupová cesta ke garážím, k popelnicím apod.
 • Arcade: Ulice lemovaná obchody
 • Arch: Ulice ve tvaru oblouku
 • Avenue: Jeden z nejčastějších názvů – buď se jedná o menší ulici v rezidenční čtvrti, nebo o hlavní třídu města
 • Bay: Menší ulička ve tvaru náměstíčka, která je s příjezdovou cestou spojena hned dvakrát
 • Bend: Kratší ulice s alespoň jednou odbočkou
 • Boardwalk: Výhradně pěší ulice v blízkosti oceánu či moře
 • Boulevard: Široká a velmi důležitá ulice, často se jí táhne alej stromů
 • Circle: Menší ulice s domky ve tvaru kruhu
 • Court: Slepá ulice
 • Cove: Velmi podobná jako Court, ulice je ale pojmenovaná po té, která ji sem přivádí
 • Crescent: Krátká, zakřivená ulice
 • Drive: Typická pro předměstí – jedná se buď o hlavní ulici, nebo o ulici v rezidenční čtvrti
 • Esplanade: Ulice v pěší zóně
 • Garden/Gardens: Ulice v klidnější čtvrti obklopená zahradními domky
 • Green: Ulice v menší rezidenční čtvrti, obvykle je u ní park
 • Heights: Buď ulice s vysokým převýšením, nebo ulice ležící na kopci
 • Hill: Ulice vedoucí na kopec
 • Lane: Menší, slepá ulička v rezidenční čtvrti, často v soukromém vlastnictví
 • Loop: Ulice ve tvaru půlkruhu
 • Mall: Ulice v pěší zóně
 • Manor: Menší, slepá ulice v rezidenčních čtvrtích
 • Park: Krátká ulice v obytné čtvrti, často slepá
 • Path: Menší ulička v rezidenční čtvrti
 • Place: Buď menší ulice v rezidenční čtvrti, nebo rovná ulice s obchody
 • Plaza: Část pěší zóny, nebo ulice s obchody někde na předměstí
 • Promenade: Pěší zóna
 • Road: Jeden z nejčastějších názvů se používá u hlavních silnic v obytných i komerčních čtvrtích
 • Route: Dálnice
 • Square: Ulice ve tvaru čtverce nebo obdélníku
 • Street: Velmi častý název může značit všechno možné od malé uličky v rezidenční čtvrti až po hlavní ulici v komerční zóně
 • Terrace: Dříve to byla ulice s domy vyčnívající ostatní (například byla na kopci), v současnosti se používá i pro obyčejné ulice v obytných čtvrtích
 • Trace: Kratší ulice v rezidenční čtvrti
 • Trail: Obvykle se nachází v obytných čtvrtích, ale můžeme se s ní setkat rovněž podél hlavních silnic
 • Viaduct: Ulice, která slouží k propojení dvou dalších ulic
 • Walk: Pěší ulice
 • Way: Velmi široké využití – od obyčejných rezidenčních čtvrtí až po ulice s hlavní silnicí
 • Wood: Menší ulice ležící poblíž lesa
Petr Novák

Přispějte svým dotazem nebo osobní zkušeností

Než se na něco zeptáš, přečti si prosím článek a předchozí komentáře. Všechny nové příspěvky osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.