Americká hymna: Text, český překlad a MP3 ke stažení

Petr Novák

Americká hymna se jmenuje The Star-Spangled Banner a svou současnou podobu má od roku 1931. Slova k ní v roce 1814 napsal americký básník Francis Scott Key, hudba pochází od Johna Stafford Smithe a původně se jednalo o oblíbenou hospodskou písničku. Před rokem 1931 sloužila jako americká hymna skladba My Country, ‘Tis of Thee.

Americká hymna: Text, český překlad a MP3 ke stažení | © MarineCorps NewYork / Flickr.com, © Unsplash.com

 1. Hymna USA

  🔊 Audio

  Hymna USA v instrumentální i zpívané podobě je k dispozici na Wikipedii. Poslechnout a stáhnout v MP3 si ji můžete v celé řadě provedení.

  Stáhnout si můžete také historickou verzi hymny USA z roku 1914, kterou nazpíval operní pěvec Thomas Hardie Chalmers.

  🎥 Video

  Populární je video ze Super Bowlu 50, kde hymnu USA zazpívala Lady Gaga. Při té samé události o 25 let dříve zazpívala státní hymnu Whitney Houston.

  Na YouTube lze nalézt také celou řadu variant americké hymny s textem.

 2. Text americké hymny

  O! say can you see by the dawn’s early light
  What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming.
  Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight,
  O’er the ramparts we watched were so gallantly streaming.
  And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air,
  Gave proof through the night that our flag was still there.
  O! say does that star-spangled banner yet wave
  O’er the land of the free and the home of the brave?

  On the shore, dimly seen through the mists of the deep,
  Where the foe’s haughty host in dread silence reposes,
  What is that which the breeze, o’er the towering steep,
  As it fitfully blows, half conceals, half discloses?
  Now it catches the gleam of the morning’s first beam,
  In full glory reflected now shines in the stream:
  ‘Tis the star-spangled banner! Oh long may it wave
  O’er the land of the free and the home of the brave!

  And where is that band who so vauntingly swore
  That the havoc of war and the battle’s confusion,
  A home and a country should leave us no more!
  Their blood has washed out their foul footsteps’ pollution.
  No refuge could save the hireling and slave
  From the terror of flight, or the gloom of the grave:
  And the star-spangled banner in triumph doth wave
  O’er the land of the free and the home of the brave!

  O! thus be it ever, when freemen shall stand
  Between their loved home and the war’s desolation!
  Blest with victory and peace, may the heav’n rescued land
  Praise the Power that hath made and preserved us a nation.
  Then conquer we must, when our cause it is just,
  And this be our motto: ‘In God is our trust.’
  And the star-spangled banner in triumph shall wave
  O’er the land of the free and the home of the brave!

 3. Český překlad americké hymny

  O! řekni, zda vidíš v ranním světle úsvitu
  co jsme tak hrdě vítali v posledním záblesku soumraku.
  jejichž široké pruhy a jasné hvězdy v nebezpečném boji,
  přes hradby, které jsme sledovali, tak statečně proudily.
  A rudý odlesk raket, bomby praskající ve vzduchu,
  v noci dokazovaly, že naše vlajka je stále na místě.
  Ó, řekněte, zda ten prapor s hvězdami ještě vlaje.
  nad zemí svobodných a domovem statečných?

  Na břehu, matně viditelném skrze mlhy hlubin,
  kde v hrůzném tichu odpočívají nepřátelé,
  Co je to, co vítr nad strmým srázem,
  když náhle vane, napůl skrývá, napůl odhaluje?
  Teď zachytí odlesk prvního ranního paprsku,
  v plné kráse se odráží v potoce:
  To je prapor s hvězdami! Ó, ať dlouho mává
  nad zemí svobodnou a domovem statečných!

  A kde je ta skupina, která tak chvástavě přísahala.
  že válečná spoušť a bitevní zmatek,
  a domov a vlast nás už neopustí!
  Jejich krev smyla špínu jejich špinavých šlépějí.
  Žádné útočiště nezachrání nájemníka a otroka.
  Před hrůzou útěku ani před hrobem:
  A hvězdami posetý prapor vítězně vlaje.
  nad zemí svobodných a domovem statečných!

  O! tak to bude vždy, když svobodní lidé budou stát
  mezi milovaným domovem a válečnou spouští!
  Vítězstvím a mírem požehnaná, kéž nebesa zachráněná země
  ať chválí sílu, která nás stvořila a zachovala jako národ.
  Pak zvítězit musíme, když naše věc je spravedlivá,
  A toto budiž naše heslo: “V Boha věříme.
  A hvězdami posetý prapor vítězně zavlaje.
  nad zemí svobodných a domovem statečných!

Diskuze k článku (1)

U nás dnes není příliš známo, že jako “válečná hymna republiky” byla ve USA původně označována melodie , u nás známá jako “Černý muž pod bičem otrokáře žil”, ale s úplně jiným textem. (V něm byla slova “Hrozny hněvu”).

Odpovědět

Přispějte svým dotazem nebo osobní zkušeností

Než se na něco zeptáš, přečti si prosím článek a předchozí komentáře. Všechny nové příspěvky osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.