Proč ve Washingtonu D. C. nejsou žádné mrakodrapy

Ve Washingtonu D. C. nejsou na rozdíl od New Yorku nebo Los Angeles žádné mrakodrapy. Výškový limit budov ve městě stanovuje zákon, až v roce 1894.

Proč ve Washingtonu D. C. nejsou žádné mrakodrapy | © Unsplash.com

 1. Zákon o výšce budov ve Washingtonu D. C.

  První zákon omezující výšku budov ve městě byl přijat v roce 1899. Reagoval na sílící trend nových budov s ocelovou konstrukcí. V té době se jednalo o novinku a někteří občané města měli obavy, že se stavba v budoucnu zhroutí v důsledku koroze ocelového rámu. Strach panoval také z případného požáru v horní části budovy a v omezených možnostech, jak ho uhasit.

  Společenským tématem se výškové budovy ve Washingtonu D. C. staly po otevření 50 metrů vysokého hotelu Cairo v roce 1894.

  Nově schválený zákon tak zakazoval stavět nové budovy, které by měly více než pět podlaží, nebo výšku přesahující stanovenou hranici. Ta se lišila podle typu ulice i okolní zástavby.

  Obytné budovy nesměly být vyšší než 90 stop (27,43 m), komerční budovy mohly mít výšku nejvýše 110 stop (33,528 m) a stavby na ulicích širokých alespoň 160 stop (48,768 m) se směly stavět budovy vysoké až 130 stop (39,624 m). Všechny budovy vyšší než 75 stop (22,86 m) musely nově mít protipožární konstrukci.

  V roce 1910 byl zákon novelizován o další omezení. Maximální výška nových staveb je od té doby stanovena šířkou přilehlé ulice, ke které se přičte 20 stop (6,09 metru).

  Maximální možná výška přitom smí být 90 stop (27,43 metru) v rezidenčních ulicích, 130 stop (39,62 metru) na obchodních ulicích a 160 stop (48,77 metru) na krátkém úseku v severní části Pennsylvania Avenue mezi 1. a 15. ulicí naproti Federal Triangle.

  Zákon byl od té doby několikrát novelizován. Vždy do něj byly doplněny výjimky pro nové budovy. Nejvyšší budovou ve Washingtonu D. C. je budova staré pošty s výškou 96 metrů.

 2. Bezpečnostní opatření

  Druhým důvodem jsou bezpečnostní opatření související s funkcí Washingtonu D. C. jakožto sídla vlády Spojených států amerických. Ve městě se nachází Bílý dům, Kapitol nebo budovy ministerstev. Nad některými místy je vyhlášena trvalá bezletová zóna a další bezpečnostní opatření, které by výškové budovy narušovaly.

Přispějte svým dotazem nebo osobní zkušeností

Než se na něco zeptáš, přečti si prosím článek a předchozí komentáře. Všechny nové příspěvky osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.