Návod: Jak vyplnit formulář DS-160 pro vízum do USA

Petr Novák

Formulář “Nonimmigrant Visa Application (DS-160)” musí vyplnit všichni žadatelé o vízum do USA. Vyplňuje se výhradně na adrese State.gov. V tomto článku naleznete návod, jak formulář DS 160 vyplnit a také odpovědi na nejčastější dotazy. Vyplnění formuláře DS-160 zabere 30-60 minut, tak s tím počítejte a samozřejmě pište jen a pouze pravdu.

Návod: Jak vyplnit formulář DS-160 pro vízum do USA | © Unsplash.com

 1. Getting Started

  Na úvodní stránce nejprve v rozevíracím seznamu vyberte místo, kde budete o vízum žádat. Zpravidla tedy “Czech Republic, Prague” a klikněte na tlačítko “Start an Application” o malý kousek níže.

  V dalším kroku si vyberte předvolenou bezpečnostní otázku a napište odpověď. Prozatím to není nic složitého. V pravém horním rohu si všimněte identifikačního kódu vašeho formuláře.

  📄 Ukázka vyplněné části formuláře

 2. Personal 1

  • Surnames – uveďte všechna svá příjmené tak, jak jsou uvedená v cestovním pase. Háčky, čárky a další diakritiku nepoužívejte.
  • Given Names – napište své křestní jméno (jména), opět bez diakritiky
  • Full Name in Native Alphabet – napište své celé jméno včetně diakritiky
  • Have you ever used other names? Pokud jste někdy užívali jiné jméno (např. před svatbou), napište ho bez diakritiky
  • Do you have a telecode that represents your name? No
  • Sex – Male = muž, Female = žena
  • Marital Status – rodinný stav
  • Date and Place of Birth – datum a místo narození

  Po vyplnění klikněte na Next.

  📄 Ukázka vyplněné části formuláře

 3. Personal 2

  • Country – Czech Republic
  • Do you hold or have you held any nationality other than the one indicated above on nationality? Pokud jste někdy měli nebo máte jinou národnost než tu uvedenou v políčku nahoře, vyberte ji.
  • National Identification Number – rodné číslo
  • U. S. Social Security Number – číslo amerického sociálního pojištění
  • U. S. Taxpayer ID Number – americké DIČ

  Pokud se vás něco z toho netýká, zaklikněte Does Not Apply.

  📄 Ukázka vyplněné části formuláře

 4. Address and Phone Information

  Vyplňte adresu svého trvalého bydliště, u kolonky State/Province můžete zaškrtnout tlačítko Does Not Apply. Pakliže se vaše doručovací adresa liší od té trvalé, vyplňte ji.

  Nezapomeňte vyplnit také telefonní číslo a emailovou adresu.

  📄 Ukázka vyplněné části formuláře

 5. Passport Information

  • Passport/Travel Document Type – pro klasický cestovní pas vyberte Regular
  • Passport/Travel Document Number – číslo cestovního dokladu
  • Passport Book Number – vyberte Does Not Apply
  • Where was the Passport/Travel Document Issued? – napište místo vydání vašeho pasu
  • Issuance Date – datum vydání
  • Expiration Date – datum platnosti (expirace)
  • Have you ever lost a passport or had one stolen? – Ukradli vám někdy pas, nebo jste ho ztratil(a)?

  Doba platnosti pasu by měla být ještě alespoň 6 měsíců po termínu, kdy budete opouštět USA.
  📄 Ukázka vyplněné části formuláře

 6. Travel Information

  V této části formuláře vyplňte informace o své cestě.

  • Purpose of Trip to the U.S. – vybrte důvod vaší cesty do USA
  • Intended Date of Arrival – zamýšlený den příjezdu do USA
  • Intended Length of Stay in U.S. – zamýšléná délka pobytu v USA
  • Address Where You Will Stay in the U. S. – adresa vašeho pobytu v USA
  • Person/Entity Paying for Your Trip – osoba nebo společnost, která vaši cestu financuje

  Pokud v době vyplňování nevíte např. přesné místo pobytu, napište co nejpřesnější odhad.

  📄 Ukázka vyplněné části formuláře

 7. Travel Companions Information

  Zde se vyplňují informace o lidech, kteří vás na cestě doprovází.

  • Are there other persons traveling with you? Cestuje spolu s vámi ještě další osoba?
  • Are you traveling as a part of a group or organization? Cestujete jako součást organizované skupiny?

  Pokud cestujete spolu s rodinou, organizovanou skupinou (zájezd), sportovním klubem nebo třeba hudební skupinou, měli byste zaškrtnout Yes. Cestujete-li s kolegy z práce, můžete zaškrtnout No.

  📄 Ukázka vyplněné části formuláře

 8. Previous U. S. Travel Information

  • Have you ever been in the U.S. – Navštívili jste někdy USA? Pokud ano, napište informace o svých 5 posledních návštěvách.
   Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s License? – Máte, nebo jste někdy měli americký řidičský průkaz?
  • Have you ever been issued a U.S. Visa?
   Bylo vám někdy vydáno americké vízum?
  • Have you ever been refused a U.S.Visa, or been refused admission to the United States, or withdraw your application for admission at the port of entry
   Byla vám někdy zamítnuta žádost o americké vízum, nebo odepřen vstup do USA?
  • Have you ever been denied travel authorization by the Department of Homeland Security through the Electronic System for Travel Authorization (ESTA)?
   Byla vám někdy zamítnuta cestovní registrace ESTA?
  • Has anyone ever filed an immigrant petition on your behalf with the United States Citizenship and Immigration Services?
   Podal někdo ve váš prospěch petici za udělení amerického víza?

  Pokud si přesně nepamatujete, kdy jste Spojené státy americké navštívili, napište co nejpřesnější odhad.

  📄 Ukázka vyplněné části formuláře

 9. U.S. Point of Contact Information

  V tomto kroku musíte uvést informace o vaší kontaktní osobě nebo organizaci v USA.

  📄 Ukázka vyplněné části formuláře

 10. Family Information: Relatives

  V této části formuláře DS-160 vyplňte údaje o svých biologických rodičích. Pokud jste byli adoptováni, uveďte informace o adoptivních rodičích.

  • Is your father in the U.S. – Pobývá váš otec v USA?
  • Do you have any immediate relatives, not including parents, in the United States? – Pobývá někdo z vašich nejbližších příbuzných ve Spojených státech?
  • Do you have any other relatives in the United States? = Máte v USA nějaké další příbuzné?

  Za nejbližší příbuzné se považuje snoubenec/snoubenka, manžel/manželka, syn/dcera nebo bratr/sestra.

  📄 Ukázka vyplněné části formuláře

 11. Present Work/Education/Training Information

  Zde uveďte informace týkající se vašeho zaměstnání, popř. školy nebo výcviku.

  • Primary Occupation = hlavní zaměstnání
  • Present Employer or School Name = uveďte informace a kontakt na vašeho zaměstnavatele nebo školu
  • Monthly Income in Local Currency = váš čistý měsíční příjem v korunách
  • Briefly describe your duties = ve zkratce popište vaši pracovní náplň

  Pokud jste v současné době bez zaměstnání, uveďte “Unemployed”.

  📄 Ukázka vyplněné části formuláře

 12. Security and Background: Part 1

  • Do you have a communicable disease of public health significance?
   Máte přenosnou chorobu, která by mohla ohrožovat zdraví veřejnosti?
  • Do you have a mental or physical disorder that poses or is likely to pose a threat to the safety or welfare of youself or others?
   Máte duševní nebo fyzické potíže, které představují, nebo by mohly představovat hrozbu pro bezpečnost vaší nebo nebo jiné osoby?
  • Are you or have you ever been a drug abuser or addict?
   Jste, nebo byli jste někdy uživatelem drog, nebo závislý na užívání drog?

  Pokud u některé otázky zaškrtnete “Yes”, nemusí to automaticky znamenat zamítnutí žádosti o vízum.

  📄 Ukázka vyplněné části formuláře

 13. Security and Background: Part 2

  • Have you ever been arrested or convicted for any offense or crime, even though subject of a pardon, amnesty, or other similar action?
   Byli jste někdy zatčeni nebo odsouzeni za jakýkoliv přečin nebo trestný čin, a to i v případě, že vám byla udělena milost, amnestie, nebo jiný podobný odpustek?
  • Have you ever violated, or engaged in a conspiracy to violate, any law relating to controlled substances?
   Porušil jste někdy, nebo jste byl součástí spiknutí jež porušilo zákon o nakládání s regulovanými látkami?
  • Are you coming to the United States to engage in prostitution or unlawful commercialized vice or have you been engaged in prostitution or procuring prostitutes within the past 10 years?
   Cestujete do USA s úmyslem provozování prostituce, protiprávních mravnostních přečinů, nebo jste se v průběhu posledních 10 let zapojovali do prostituce nebo pasáctví?
  • Have you ever been involved in, or do you seek to engage in, money laundering?
   Byli jste někdy zapleteni v praní špinavých peněz, nebo máte v úmyslu peníze prát?
  • Have you ever committed or conspired to commit a human trafficking offense in the United States or outside the United States?
   Spáchal jste někdy nebo pokoušel jste se spáchat trestní čin obchodování s lidmi – ve Spojených státech amerických, nebo mimo ně?
  • Have you ever knowingly aided, abetted, assisted or colluded with an individual who has committed, or conspired to commit a severe human trafficking offense in the United States or outside the United States?
   Už jste někdy vědomě pomáhal, naváděl, asistoval nebo byl spolupachatelem osobě, která se dopustila, nebo pokoušela dopustit spáchání některého trestného činu týkajícího se obchodování s lidmi, ať už ve Spojených státech, nebo mimo ně?
  • Are you the spouse, son, or daughter of an individual who has committed or conspired to commit a human trafficking offense in the United States or outside the United States and have you within the last five years, knowingly benefited from the trafficking activities?
   Jste partner, partnerka, syn, nebo dcera člověka, který se dopustil, nebo se pokoušel dopustit trestného činu obchodování s lidmi ve Spojených státech, nebo mimo území Spojených států, nebo jste během posledních pěti let vědomě těžil z činnosti obchodování s lidmi?

  Pokud u některé otázky zaškrtnete “Yes”, nemusí to automaticky znamenat zamítnutí žádosti o vízum.

  📄 Ukázka vyplněné části formuláře

 14. Security and Background: Part 3

  • Do you seek to engage in espionage, sabotage, export control violations, or any other illegal activity while in the United States?
   Máte ve Spojených státech amerických v úmyslu provádět špionáž, sabotáž, porušovat vývozní kontroly, nebo se dopouštět jakékoliv jiné protiprávní činnosti?
  • Do you seek to engage in terrorist activities while in the United States or have you ever engaged in terrorist activities?
   Máte v úmyslu se v USA dopouštět teroristických aktivit, nebo jste se někdy teroristických aktivit dopouštěl?
  • Have you ever or do you intend to provide financial assistance or other support to terrorists or terrorist organizations?
   Poskytoval jste, nebo měl jste někdy v úmyslu poskytovat, finanční podporu teroristům, nebo teroristické organizaci?
  • Are you a member or representative of a terrorist organization?
   Jste členem nebo stoupencem teroristické organizace?
  • Have you ever ordered, incited, commited, assisted, or otherwise participated in genocide?
   Nařídil jste někdy, podněcoval, dopustil se, pomáhal, nebo se jiným způsobem účastnil genocidy?
  • Have you ever committed, ordered, incited, assisted, or otherwise participated in torture?
   Dopustil jste se někdy mučení, nebo mušení nařídil, podněcoval k němu, pomáhal mu, nebo se ho jiným způsobem účastnil?
  • Have you committed, ordered, incited, assisted, or otherwise participated in extrajudical killings, political killings, or other acts of violence?
   Spáchal jste někdy politickou vraždu nebo jiný násilný čin, nařídil ho, podněcoval k němu, pomáhal v jeho vykonání nebo se ho jiným způsobem účastnil?
  • Have you ever engaged in the recruitment or the use of child soldiers?
   Zapojoval jste se někdy do rekrutování nebo využívání dětských vojáků?
  • Have you, while serving as a government official, been responsible for or directly carried out, at any time, particulary severe violations of religious freedom?
   Pokud jste sloužil jako vládní úředník, nebo měl příslušnou zodpovědnost, dopouštěl jste se omezování náboženské svobody?
  • Have you ever been directly involved in the establishment of enforcement of population controls forcing a woman to undergo an abortion against ger free choice or a man or a woman to undergo sterilization against his or her free will?
   Byl jste někdy přímo zapojen v procesu, kdy byly ženy proti své vůli nuceny podstoupit potrat, nebo muži a ženy nuceny proti své vůli podstoupit sterilizaci?
  • Have you ever been directly involved in coercive transplantation of human organs or bodily tissue?
   Byli jste někdy zapojeni do provádění vynucených transplantací lidských orgánů, nebo lidských tkání?

  Pokud u některé otázky zaškrtnete “Yes”, nemusí to automaticky znamenat zamítnutí žádosti o vízum.

  📄 Ukázka vyplněné části formuláře

 15. Security and Background: Part 4

  • Have you ever been the subject of a removal or deportation hearing?
   Byl jste někdy předmětem jednání o deportaci nebo vyhoštění?
  • Have you ever sought to obtain or assist others to obtain a visa, entry into the United States, or any other United States immigration benefit by fraud or willful misrepresentation or other unlawful means?
   Snažil jste se někdy získat, nebo pomáhal jste ostatním získat vízum, nebo oprávnění ke vstupu do Spojených států amerických, nebo jinou přistěhovaleckou výhodu, a to pomocí podvodu, úmyslného uvedení v omyl, nebo jiných protiprávních prostředků?
  • Have you failed to attend a hearing on removability or inadmissibility within the last five years?
   Stalo se vám v průběhu posledních 5 let, že jste se úmyslně i neúmyslně nezúčastnil vašeho slyšení o vyhoštění či deportaci?
  • Have you ever been unlawfully present, overstayed the amount of time granted by an immigration official or otherwise violated the terms of a U.S. visa?
   Pobýval jste někdy v USA nelegálně, překročil povolenou lhůtu pobytu nebo jiným způsobem zneužil nebo porušil pravidla pro americká víza?

  Pokud u některé otázky zaškrtnete “Yes”, nemusí to automaticky znamenat zamítnutí žádosti o vízum.

  📄 Ukázka vyplněné části formuláře

 16. Security and Background: Part 5

  • Have you ever withheld custody of a U.S. citizen child outside the United States from a person granted legal custody by a U.S. court?
   Zadržoval jste někdy mimo území Spojených států amerických dítě (občana USA) před osobou, které americký soud přidělil právo opatrovnictví dítěte?
  • Have you voted in the United States in violation of any law or regulation?
   Hlasovali jste někdy v USA a zároveň porušili některý zákon či nařízení?
  • Have you ever renounced United States citizenship for the purposes of avoiding taxation.
   Zřekli jste se někdy amerického občanství, abyste se tak vyhnuli povinnosti platit daň nebo daně?
  • Have you attended a public elementary school on student (F) status or a public secondary school after November 30, 1996 without reimbursing school?
   Navštěvovali jste v období po 30. listopadu 1996 veřejnou základní školu a měli status studenta, nebo navštěvovali veřejnou střední školu, aniž byste hradili školné?

  Pokud u některé otázky zaškrtnete “Yes”, nemusí to automaticky znamenat zamítnutí žádosti o vízum.

  📄 Ukázka vyplněné části formuláře

 17. Upload Photo + Confirm Photo

  V této části je třeba nahrát vaši fotku. Pro fotografii na americké vízum jsou kladeny zvláštní požadavky, klasická česká pasová fotka nestačí. Je třeba se vyfotit znovu.

  Fotka by měla mít rozměry 51 × 51 mm, stejnou bude třeba přinést osobně na velvyslanectví na osobní pohovor. Od 1. listopadu 2016 nelze použít fotky s dioptrickými brýlemi.

  Po nahrání systém zběžně fotografii zkontroluje a pokud najde chybu, upozorní vás. V opačném případě můžete pokračovat na další krok.

 18. Review

  Těsně před odesláním formuláře je nutné všechny údaje překontrolovat. Doporučuji tento proces neodbýt a skutečně zkontrolovat řádku po řádce na všech stránkách.

  Po odeslání není možné formulář měnit a špatně vyplněné údaje mohou v krajním případě vést až k odmítnutí žádosti o vízum.

 19. Sign and Submit

  V posledním kroku je třeba pod přísahou potvrdit, že všechny zadané údaje jsou úplné a správné.

  • Did anyone assist you in filling out this application – Pokud vám někdo pomáhal s vyplněním formuláře, zaklikněte “Yes” a vyplňte požadované údaje. Tento návod, prosím, neberte jako pomoc s vyplňováním formuláře DS-160. :-)
  • Enter your Passport/Travel Document Number – pro ověření a kontrolu opět zadejte číslo svého pasu
  • Enter the code as shown – opište červené číslo

  Nakonec klikněte na tlačítko “Sign and Submit Application”. Tím vyplněný formulář odešlete.

 20. Confirmation

  Na úplně poslední stránce naleznete potvrzení formuláře. Potvrzení je třeba přinést na osobní pohovor na ambasádu.

  Doporučuji si všechny dokumenty vytisknout do formátu PDF, uložit do počítače a zároveň odeslat jako zálohu na email.

💬 Pokud máte nějaký dotaz, nerozumíte některé části návodu, nebo máte naopak vlastní zkušenost s formulářem DS-160, určitě napište do diskuze pod článkem.

Diskuze k článku (79)

ješte neco pošlete mi stranku gde mužu zaplatit folmulař gde se to plati přes jakou stranku

Odpovědět
l

ja sem to skusim přes stranku to zaplatit nejdeto nemam neco přetim neco udelat třeba zavolat na ambasadu nebo tak neco prosim

Odpovědět

@lukas dziedzic: Tiskne se na stroji v Office of Intake and Document Production v Chicagu, Phoenixu a Lewisville.

Odpovědět
l

@Mesi: tohle sem nepochopul cosi napsal jasem se ptal gdese to plati nebo přes jakou stranku dekuji za odpoved

Odpovědět

@lukas dziedzic: Ptal ses, jak se dela Zelena karta

Odpovědět
l

to jo ale duležyte je pro mne gde a jak se plati poplatek za vyplneni a jasem to vyplnil ale zaplatim to za mesic jestli se nic nestane

Odpovědět

@lukas dziedzic: Za vyplnění přihlášky do loterie o zelenou kartu se neplatí, pakliže ji vyplňuješ na oficiálních stránkách. Pokud někdo vyžaduje platbu za přihlášku, není to oficiální stránka a nedává smysl tam cokoliv vyplňovat.

Posílal jsem ti odkazy na dva články, kde je vše vysvětlené. ;-)

Odpovědět
l

@Petr Novák: ja nemislim o zaplaceni zeleni karty jasem viplnil formulař na vizum B2 za 160 dolaru ja nevim gde to zaplatit jestli přes veb nebo na ambasade tohle sem viplnoval (DS-160)

Odpovědět
l

ja mislim ten folmulař to (DS-160) to neni zelena karta toje vyzum na vyza

Odpovědět

Dobry den, chci se zeptat, kdyz jsem prekrocila pobyt v usa o 3.5 mesice z duvodu tehotenstvi ( byla jsem v prvnim trimestu a mela velike problemy se zvracenim, doktor mi doporucil odlet dele, ale nemam zadnou lekarskou zprvau, protoze to byla jen porada z duvodu financnich nakladu v pripade kontroly ) je tedy pravdepodobne, ze mi ESTU zamitnou ? a pokud ano, je mozne ze mi presto vydaji viza, kdyz tchyne a tchan jsou americane a manzel drzitel green card ? Nemam v planu jet na delsi dobu, treba jen na klasickych 90 dni a samozrejme s ditetem.

Odpovědět
M

Dobrý den,,chci se zeptat,,po vyplnění formuláře DS 160 ,,který byl bez jakýchkoliv problému,,jsem si nechal kopii zaslat na 2 emaily (pro jistotu) jelikož nemám doma tiskárnu. Na ani jeden email mi ale zatím nic nepřišlo. Nevíte čím to může být? Je tam třeba nějaká delší doba čekání? děkuji

Odpovědět

Dobrý den během vyplňování formuláře DS 160 jsem narazil na otázku zda jsem někdy vlastnil americký řidičák. Já ho vlastnil od roku 1997 do roku 2000. Během této doby jsem byl dvakrát vybodovaný. Chci se zeptat jestli je lepší ho přiznat nebo ne. Předem děkuji za odpověď.

Odpovědět

@milan:
Pokud jsi ten řidičák měl, tak je to v systému. Neměl by pro ně být problém si to ověřit. Napiš pravdu.

Odpovědět
l

dobry den gdyž mam viplnine folmulař na B2 musim to poslat na ambasadu nebo to mužu přinest

Odpovědět
l

dobry den chyby my 2 veci nevim jak na ne jak mam vše vyplnene tak ty papyru mužu přinest na ambasadu nebo ne nebo musim jim to poslat potom obednat se na pohovor

Odpovědět

dobry den Vypnil jsem aplikaci a odeslal ale nahle jsem zjistil,ze misto rodneho cisla jsem tam omylem vyplnil cislo obcanskeho prukazu Musim vyplnit novy formular nebo je to ok dekuji za odpoved

Odpovědět

@lukas: Nehovoříte o ESTA? Pokud byla registrace schválena, neřešte to.

Odpovědět

dobry den Vyplnil jsem aplikaci a taktez odeslal mam barcode,ale nahle jsem zjistil,ze misto rodneho cisla jsem tam zadal cislo obcanky,,nedorozumeni”Budu misto vyplnit novou aplikaci nebo to bude v poradku dekuji a ohledne poplatku mohu to zaplatit a pak jeste mit cas na naplanovani schuzky na interwiew nebo jak mlie to zaplatim musim hned zacit planovat schuzku?dekuji za odpoved Lukas

Odpovědět

ne esta Klasicke vizum Bylo to schvaleny i rikal jsem si,ze cislo pasu fotka je tam takze by to meli byt ok

Odpovědět

pardon zaslal jsem to dvakrat

Odpovědět

jeste ohledne poplatku Mohu to zaplatit nebo lepsi pockat Jde me o to jestli muzu pak kdykoliv naplanovat schuzku nebo rekneme do urciteho casu Popravde ziju v anglii a zadam v Londyne Tam pisou cekaci cas na interwiew je do 3-4 dny Tak si nejsem jistej jestli mohu to zaplatit a pak v klidu naplanovat zchuzku ..dekuji

Odpovědět

dobry den potrebuji trochu pomoci se zaplacenim poplatek Jsem v tom nejak zamotany dekuji

Odpovědět

ahoj,
s kamošom sme vyplnali formular ale on mal este nejake dve dodatočné otázky na to,, či bol v armáde a na jeho previous školu”
prečo mne tieto otazky nezobrazilo? resp. asi som omylom zaskrtla NO pri tej previous skole (co mala byt asi high school) ale otazky o armadnej minulosti som teda nemala
mozu mi kvoli tomu odmietnu viza, ak som neuviedla gymnazium?

Odpovědět

Dobrý deň, čo mám vyplniť ako kontaktnú osobu alebo organizáciu v USA, keď tam idem len cestovať a nikoho tam nepoznám.

Odpovědět

@erik: Dobrý den, Eriku, zaklikněte/napište do políčka DO NOT KNOW.

Odpovědět

Nevite nahodou kdyz jsem vyplnoval formular DS-160 pred 10 mesici, ale pak jsem si misto toho zazadal o ESTA a schvalili mi je a ted bych chtel zazadat o B-2 viza jestli je formular nutne znovu vyplnit nebo staci mit ten stary vyplneni? (Tim padem se tam v aktualni dobe lisi nektere odpovedi)

Odpovědět
Avatar uživatele

@Lukas: Pokud se odpovědi ve formuláři liší, vyplňte ho znovu.

Odpovědět

Dobrý den,

chtěl jsem se dotázat jak dlouho zůstane formulář uložený v systému. Formulář mám již vyplněný, zaplacený, mám již termín pohovoru , ale nemám zatím nahranou fotku a tudíž ukončen celý proces. Formulář jsem vyplňoval 8.6. a 23.6 již budu mít fotku. Nemůže se stát že by mě propadl formulář a tím i zaplacená částka ? Někde jsem vyčetl že to zůstává v systému po dobu 30ti dní. Díky za odpověď.

Odpovědět

Dobrý den syn 16let jede hrát hokej do USA stát Woyoming?
vísum B2-1?
a formulář ds 160 není tam položka co jede dělat do států? aby tam napsal amaterský hokej?
je tam jen Další?jak dál postupovat děkuji

Odpovědět

Dobrý den Petře,
manžel získal vízum typu J1, já budu tedy žádat o vízum J2, chtěla bych se tedy zeptat, co mám uvést jako důvod mé cesty. V době, kdy budu o vízum žádat, on bude stále v ČR, vyplním tedy NE, nikdo z mých nejbližších příbuzných nepobývá v US, je tomu tak? Poslední dotaz, sestřenice mojí mámy se nebere jako příbuzný a tudíž jí nemusím uvádět do tohoto dotazníku nebo ji tam uvést mám?
Moc díky!!

Odpovědět

Dobrý den, právě jsem uploadovala fotku a při prvním kroku mi byla normálně schválena. Při tom druhém už to nejde a píše to “An error occurred while processing your photo. Please try again later.” Nechápu proč, když je fotka normálně schválena a pak toto. :/ Můžete mi prosím poradit? Děkuji.

Odpovědět

@Nikola: Ahoj Nikolo, nejspíše se jedná o technickou chybu na jejich straně. Zkus fotku nahrát později. :-)

Odpovědět
K

Dobry den, moc prosim o jakoukoliv radu..uz jsem temer u komce s vyplnovanim zadosti o vizum, nahraji fotku,pisi, že je schvalena a pote mi stale jen vyskakuje session timed out. to prece neni mozne ze po nejaych 35-40 min co to vyplnuji jiz vyprsel cas?? nevim jak tedy zadost dokoncit? dam retrieve.. znovu se pomoci ID prihlasim, ale zase po fotce uz me to nepusti dal a opet pise cas vyprsel..

Odpovědět

@Kateřina Krejčí:
Někde je chyba. Zkus jiný prohlížeč. Dej si pauzu a zkus to později, klidně až zítra. Zkus fotku uložit pod jiným názvem a pošli ji znovu. Pokud jsi fotku upravuješ, tak to zkus znovu.

Odpovědět

1. Co mám dělat, když v kolonce “Důvod cesty do USA” žádná z nabízených možností neodpovídá mé situaci: chci navštívit příbuzné, pobývat u nich a tak se naučit jazyk. Pokud zadám “student – jazykový pobyt”, tak to chce uvést konkrétní školu. Možnost “návštěva příbuzných či turistika” tam není a nic jiného z nabídky nesedí?
2. Kde se dá dohledat již částečně vyplněný formulář? Vždy mi po nějaké době vyprší časový limit a i když mám opsaný svůj kód, nemohu formulář najít a příště musím opět vyplňovat opět od začátku. Díky!

Odpovědět

Dobrý den prosím o radu. Již sem vyplnila formulář na C-D1 zaplatila a mám již sjednanou schůzku. Ale pak mi zaměstnavatel píše že potřebuju B1-B2 a C-D1 vízum no a to sem nevěděla. Takže mám aplikaci jen na C-D1 vízum a už to nemůžu změnit. To znamená že mam vyplnit novou aplikaci na další B1-B2 vízum a znovu zaplatit poplatek atd?? Nebo se to dá zpětně ještě nějak změnit? Děkuji za odpověď.

Odpovědět

Dobry den, furt mi to tu háže nějakou chybu : Session Timed Out. Prosím nevíte co s tím ?

Odpovědět

@KATERINA:
První, co mě napadne, je vyplňuj rychleji. :-)
Ale to asi nebude ono, spíš to bude něco systémového. Zkus jiný prohlížeč nebo počítač.

Odpovědět

Dobrý den, prosím mohu se zeptat u otevřených otázek odpovídat v češtině nebo anglicky pokud vysvětluji duvod zrušení esty ? děkuji předem za odpověď

Odpovědět

Dobrý den,

prosím Vás vyplňujeme vízum D-160 a nedaří se nám vůbec nahrát fotka. Pokusu už jsme měli mnoho, fotka z mobilu nejde, z foťáku také ne od fotografa také ne.

Moc děkuji za odpověď

Renata

Odpovědět

@Renata:
Splňuje fotka ty jejich požadavky?
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos/photo-examples.html Když tak použij ten “Photo Tool” uprav jí tam.

Odpovědět

Dobry den,
Mam dotaz jestli si Mohu zazadat o turisticka B2 viza ,kdyz jsem v procesu o K-1 snoubenecka viza.
Rada bych navstivila snoubence.

Odpovědět

Ahoj všichni! Četl jsem, že prý se od roku 2019 musí do formulářů DS-160 a DS-260 vyplňovat všechna vaše sociální média, která jste za posledních pět let použili. Nevím jak vám, ale pro mě to přijde jako velké nabourání do osobního prostoru. Každopádně, zajímalo by mě, myslíte si, že to zůstane i v Bidenově administraci, a co si o tom myslíte?

Odpovědět

@Jirka:
Ber to tak, že k nim chceš. Je zase zajímá, kdo k nim jede. Když tam kdysi dorazila partička “kamarádů”, co si pak udělal pilotní výcvik, tak jim spadlo několik baráků.
Pokud máš osobní problém s narušováním svého soukromí, tak bys měl nechávat minimální stopu a to nejen na netu.

Odpovědět

Dobry den,
rada by som sa opytala na bod “National Identification Number” – v navode radite vyplnit rodne cislo, stretla som sa vsak s roznymi nazormi – cislo OP/rodne cislo. Chcela som sa opytat, aku mate s tymto udajom skusenost? Je jedno, ktore sa uvedenie, alebo je silne preferovana jedna moznost?
Vopred dakujem.

Odpovědět

@Lucia:
Rodné číslo tě identifikuje vždy, to máš přidělené napořád. Číslo OP tě identifikuje pouze po dobu platnosti průkazu.

Odpovědět
M

Dobrý den,
vyplnil jsem formulář DS 160, zaplatil a odeslal na ambasádu. Dostal jsem termín schůzky. 3 dny před schůzkou jsem měl z ambasády telefonát, že mi byla schůzka zrušena, že jsem uvedl, že jsem odevzdal při poslední návštěvě 10x otisk prstů, ale ve skutečnosti to bylo 2x jen otisky palců. Úředník ambasády mi sdělil, že to mám opravit a zažádat o nový termín. Nemůžu přijít na to, jak mám opravu vyplněného formuláře provést. Děkuji za radu

Odpovědět
M

Dobrý den,
vyplnil jsem formulář DS160, zaplatil a odeslal na ambasádu. Dostal jsem termín schůzky k pohovoru. 3 dny před schůzkou mi z ambasády volali, že jsem špatně vyplnil dotaz ohledně otisků prstů. Úředník ambasády mi sdělil, že mám dotazník opravit a zažádat o nový termín. Neumím najít způsob, jak vyplněny a odeslaný dotazník opravit. Děkuji za radu

Odpovědět

Bohužel na to neodpovím, každopádně gratuluju, že jste dostal alespoň termín pohovoru. My máme s manželkou DS-160 + veškeré dokumenty k E2 vízám podané na ambasádě od konce září a do teď čekáme na termín pohovoru, přičemž kontrola dokumentace by měla běžně trvat cca 2-3 týdny. Měsíc zpátky se teda zeptali na info k našim email adresám+vystudovanému oboru manželky a od té doby ticho.

Odpovědět

Dobrý den, chci se zeptat když žádám o pracovní vízum do USA, musím mít před schůzkou sjednanou už smlouvu od budoucího zaměstnavatele? Našla jsem že musím mít schválenou petici od zaměstnavatele, jejíž vyřízení trvá půl roku. Je to pravda? To musím čekat půl roku na dokument o schválení?

Odpovědět

Přispějte svým dotazem nebo osobní zkušeností

Než se na něco zeptáš, přečti si prosím článek a předchozí komentáře. Všechny nové příspěvky osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.