Návod: Jak vyplnit formulář DS-160 pro vízum do USA

Formulář “Nonimmigrant Visa Application (DS-160)” musí vyplnit všichni žadatelé o vízum do USA. Vyplňuje se výhradně elektronicky, a to na adrese State.gov. V tomto článku naleznete návod, jak formulář DS 160 vyplnit a také odpovědi na nejčastější dotazy. Vyplnění formuláře DS-160 zabere 30 – 60 minut, tak s tím počítejte a samozřejmě pište jen a pouze pravdu!

Návod jak vyplnit formulář DS-160

Getting Started

Na úvodní stránce nejprve v rozevíracím seznamu vyberte místo, kde budete o vízum žádat. Zpravidla tedy “Czech Republic, Prague” a klikněte na tlačítko “Start an Application” o malý kousek níže.

V dalším kroku si vyberte předvolenou bezpečnostní otázku a napište odpověď. Prozatím to není nic složitého. V pravém horním rohu si všimněte identifikačního kódu vašeho formuláře.

Personal 1

 • Surnames – uveďte všechna svá příjmené tak, jak jsou uvedená v cestovním pase. Háčky, čárky a další diakritiku nepoužívejte.
 • Given Names – napište své křestní jméno (jména), opět bez diakritiky
 • Full Name in Native Alphabet – napište své celé jméno včetně diakritiky
 • Have you ever used other names? Pokud jste někdy užívali jiné jméno (např. před svatbou), napište ho bez diakritiky
 • Do you have a telecode that represents your name? No
 • Sex – Male = muž, Female = žena
 • Marital Status – rodinný stav
 • Date and Place of Birth – datum a místo narození

Po vyplnění klikněte na Next.

Personal 2

 • Country – Czech Republic
 • Do you hold or have you held any nationality other than the one indicated above on nationality? Pokud jste někdy měli nebo máte jinou národnost než tu uvedenou v políčku nahoře, vyberte ji.
 • National Identification Number – rodné číslo
 • U. S. Social Security Number – číslo amerického sociálního pojištění
 • U. S. Taxpayer ID Number – americké DIČ

Pokud se vás něco z toho netýká, zaklikněte Does Not Apply.

Address and Phone Information

Vyplňte adresu svého trvalého bydliště, u kolonky State/Province můžete zaškrtnout tlačítko Does Not Apply. Pakliže se vaše doručovací adresa liší od té trvalé, vyplňte ji.

Nezapomeňte vyplnit také telefonní číslo a emailovou adresu.

Passport Information

 • Passport/Travel Document Type – pro klasický cestovní pas vyberte Regular
 • Passport/Travel Document Number – číslo cestovního dokladu
 • Passport Book Number – vyberte Does Not Apply
 • Where was the Passport/Travel Document Issued? – napište místo vydání vašeho pasu
 • Issuance Date – datum vydání
 • Expiration Date – datum platnosti (expirace)
 • Have you ever lost a passport or had one stolen? – Ukradli vám někdy pas, nebo jste ho ztratil(a)?

Doba platnosti pasu by měla být ještě alespoň 6 měsíců po termínu, kdy budete opouštět USA.

Travel Information

V této části formuláře vyplňte informace o své cestě.

 • Purpose of Trip to the U.S. – vybrte důvod vaší cesty do USA
 • Intended Date of Arrival – zamýšlený den příjezdu do USA
 • Intended Length of Stay in U.S. – zamýšléná délka pobytu v USA
 • Address Where You Will Stay in the U. S. – adresa vašeho pobytu v USA
 • Person/Entity Paying for Your Trip – osoba nebo společnost, která vaši cestu financuje

Pokud v době vyplňování nevíte např. přesné místo pobytu, napište co nejpřesnější odhad.

Travel Companions Information

Zde se vyplňují informace o lidech, kteří vás na cestě doprovází.

 • Are there other persons traveling with you? Cestuje spolu s vámi ještě další osoba?
 • Are you traveling as a part of a group or organization? Cestujete jako součást organizované skupiny?

Pokud cestujete spolu s rodinou, organizovanou skupinou (zájezd), sportovním klubem nebo třeba hudební skupinou, měli byste zaškrtnout Yes. Cestujete-li s kolegy z práce, můžete zaškrtnout No.

Previous U. S. Travel Information

 • Have you ever been in the U.S. – Navštívili jste někdy USA? Pokud ano, napište informace o svých 5 posledních návštěvách.
  Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s License? – Máte, nebo jste někdy měli americký řidičský průkaz?
 • Have you ever been issued a U.S. Visa?
  Bylo vám někdy vydáno americké vízum?
 • Have you ever been refused a U.S.Visa, or been refused admission to the United States, or withdraw your application for admission at the port of entry
  Byla vám někdy zamítnuta žádost o americké vízum, nebo odepřen vstup do USA?
 • Have you ever been denied travel authorization by the Department of Homeland Security through the Electronic System for Travel Authorization (ESTA)?
  Byla vám někdy zamítnuta cestovní registrace ESTA?
 • Has anyone ever filed an immigrant petition on your behalf with the United States Citizenship and Immigration Services?
  Podal někdo ve váš prospěch petici za udělení amerického víza?

Pokud si přesně nepamatujete, kdy jste Spojené státy americké navštívili, napište co nejpřesnější odhad.

U.S. Point of Contact Information

V tomto kroku musíte uvést informace o vaší kontaktní osobě nebo organizaci v USA.

Family Information: Relatives

V této části formuláře DS-160 vyplňte údaje o svých biologických rodičích. Pokud jste byli adoptováni, uveďte informace o adoptivních rodičích.

 • Is your father in the U.S. – Pobývá váš otec v USA?
 • Do you have any immediate relatives, not including parents, in the United States? – Pobývá někdo z vašich nejbližších příbuzných ve Spojených státech?
 • Do you have any other relatives in the United States? = Máte v USA nějaké další příbuzné?

Za nejbližší příbuzné se považuje snoubenec/snoubenka, manžel/manželka, syn/dcera nebo bratr/sestra.

Present Work/Education/Training Information

Zde uveďte informace týkající se vašeho zaměstnání, popř. školy nebo výcviku.

 • Primary Occupation = hlavní zaměstnání
 • Present Employer or School Name = uveďte informace a kontakt na vašeho zaměstnavatele nebo školu
 • Monthly Income in Local Currency = váš čistý měsíční příjem v korunách
 • Briefly describe your duties = ve zkratce popište vaši pracovní náplň

Pokud jste v současné době bez zaměstnání, uveďte “Unemployed”.

Security and Background: Part 1

 • Do you have a communicable disease of public health significance?
  Máte přenosnou chorobu, která by mohla ohrožovat zdraví veřejnosti?
 • Do you have a mental or physical disorder that poses or is likely to pose a threat to the safety or welfare of youself or others?
  Máte duševní nebo fyzické potíže, které představují, nebo by mohly představovat hrozbu pro bezpečnost vaší nebo nebo jiné osoby?
 • Are you or have you ever been a drug abuser or addict?
  Jste, nebo byli jste někdy uživatelem drog, nebo závislý na užívání drog?

Pokud u některé otázky zaškrtnete “Yes”, nemusí to automaticky znamenat zamítnutí žádosti o vízum.

Security and Background: Part 2

 • Have you ever been arrested or convicted for any offense or crime, even though subject of a pardon, amnesty, or other similar action?
  Byli jste někdy zatčeni nebo odsouzeni za jakýkoliv přečin nebo trestný čin, a to i v případě, že vám byla udělena milost, amnestie, nebo jiný podobný odpustek?
 • Have you ever violated, or engaged in a conspiracy to violate, any law relating to controlled substances?
  Porušil jste někdy, nebo jste byl součástí spiknutí jež porušilo zákon o nakládání s regulovanými látkami?
 • Are you coming to the United States to engage in prostitution or unlawful commercialized vice or have you been engaged in prostitution or procuring prostitutes within the past 10 years?
  Cestujete do USA s úmyslem provozování prostituce, protiprávních mravnostních přečinů, nebo jste se v průběhu posledních 10 let zapojovali do prostituce nebo pasáctví?
 • Have you ever been involved in, or do you seek to engage in, money laundering?
  Byli jste někdy zapleteni v praní špinavých peněz, nebo máte v úmyslu peníze prát?
 • Have you ever committed or conspired to commit a human trafficking offense in the United States or outside the United States?
  Spáchal jste někdy nebo pokoušel jste se spáchat trestní čin obchodování s lidmi – ve Spojených státech amerických, nebo mimo ně?
 • Have you ever knowingly aided, abetted, assisted or colluded with an individual who has committed, or conspired to commit a severe human trafficking offense in the United States or outside the United States?
  Už jste někdy vědomě pomáhal, naváděl, asistoval nebo byl spolupachatelem osobě, která se dopustila, nebo pokoušela dopustit spáchání některého trestného činu týkajícího se obchodování s lidmi, ať už ve Spojených státech, nebo mimo ně?
 • Are you the spouse, son, or daughter of an individual who has committed or conspired to commit a human trafficking offense in the United States or outside the United States and have you within the last five years, knowingly benefited from the trafficking activities?
  Jste partner, partnerka, syn, nebo dcera člověka, který se dopustil, nebo se pokoušel dopustit trestného činu obchodování s lidmi ve Spojených státech, nebo mimo území Spojených států, nebo jste během posledních pěti let vědomě těžil z činnosti obchodování s lidmi?

Pokud u některé otázky zaškrtnete “Yes”, nemusí to automaticky znamenat zamítnutí žádosti o vízum.

Security and Background: Part 3

 • Do you seek to engage in espionage, sabotage, export control violations, or any other illegal activity while in the United States?
  Máte ve Spojených státech amerických v úmyslu provádět špionáž, sabotáž, porušovat vývozní kontroly, nebo se dopouštět jakékoliv jiné protiprávní činnosti?
 • Do you seek to engage in terrorist activities while in the United States or have you ever engaged in terrorist activities?
  Máte v úmyslu se v USA dopouštět teroristických aktivit, nebo jste se někdy teroristických aktivit dopouštěl?
 • Have you ever or do you intend to provide financial assistance or other support to terrorists or terrorist organizations?
  Poskytoval jste, nebo měl jste někdy v úmyslu poskytovat, finanční podporu teroristům, nebo teroristické organizaci?
 • Are you a member or representative of a terrorist organization?
  Jste členem nebo stoupencem teroristické organizace?
 • Have you ever ordered, incited, commited, assisted, or otherwise participated in genocide?
  Nařídil jste někdy, podněcoval, dopustil se, pomáhal, nebo se jiným způsobem účastnil genocidy?
 • Have you ever committed, ordered, incited, assisted, or otherwise participated in torture?
  Dopustil jste se někdy mučení, nebo mušení nařídil, podněcoval k němu, pomáhal mu, nebo se ho jiným způsobem účastnil?
 • Have you committed, ordered, incited, assisted, or otherwise participated in extrajudical killings, political killings, or other acts of violence?
  Spáchal jste někdy politickou vraždu nebo jiný násilný čin, nařídil ho, podněcoval k němu, pomáhal v jeho vykonání nebo se ho jiným způsobem účastnil?
 • Have you ever engaged in the recruitment or the use of child soldiers?
  Zapojoval jste se někdy do rekrutování nebo využívání dětských vojáků?
 • Have you, while serving as a government official, been responsible for or directly carried out, at any time, particulary severe violations of religious freedom?
  Pokud jste sloužil jako vládní úředník, nebo měl příslušnou zodpovědnost, dopouštěl jste se omezování náboženské svobody?
 • Have you ever been directly involved in the establishment of enforcement of population controls forcing a woman to undergo an abortion against ger free choice or a man or a woman to undergo sterilization against his or her free will?
  Byl jste někdy přímo zapojen v procesu, kdy byly ženy proti své vůli nuceny podstoupit potrat, nebo muži a ženy nuceny proti své vůli podstoupit sterilizaci?
 • Have you ever been directly involved in coercive transplantation of human organs or bodily tissue?
  Byli jste někdy zapojeni do provádění vynucených transplantací lidských orgánů, nebo lidských tkání?

Pokud u některé otázky zaškrtnete “Yes”, nemusí to automaticky znamenat zamítnutí žádosti o vízum.

Security and Background: Part 4

 • Have you ever been the subject of a removal or deportation hearing?
  Byl jste někdy předmětem jednání o deportaci nebo vyhoštění?
 • Have you ever sought to obtain or assist others to obtain a visa, entry into the United States, or any other United States immigration benefit by fraud or willful misrepresentation or other unlawful means?
  Snažil jste se někdy získat, nebo pomáhal jste ostatním získat vízum, nebo oprávnění ke vstupu do Spojených států amerických, nebo jinou přistěhovaleckou výhodu, a to pomocí podvodu, úmyslného uvedení v omyl, nebo jiných protiprávních prostředků?
 • Have you failed to attend a hearing on removability or inadmissibility within the last five years?
  Stalo se vám v průběhu posledních 5 let, že jste se úmyslně i neúmyslně nezúčastnil vašeho slyšení o vyhoštění či deportaci?
 • Have you ever been unlawfully present, overstayed the amount of time granted by an immigration official or otherwise violated the terms of a U.S. visa?
  Pobýval jste někdy v USA nelegálně, překročil povolenou lhůtu pobytu nebo jiným způsobem zneužil nebo porušil pravidla pro americká víza?

Pokud u některé otázky zaškrtnete “Yes”, nemusí to automaticky znamenat zamítnutí žádosti o vízum.

Security and Background: Part 5

 • Have you ever withheld custody of a U.S. citizen child outside the United States from a person granted legal custody by a U.S. court?
  Zadržoval jste někdy mimo území Spojených států amerických dítě (občana USA) před osobou, které americký soud přidělil právo opatrovnictví dítěte?
 • Have you voted in the United States in violation of any law or regulation?
  Hlasovali jste někdy v USA a zároveň porušili některý zákon či nařízení?
 • Have you ever renounced United States citizenship for the purposes of avoiding taxation.
  Zřekli jste se někdy amerického občanství, abyste se tak vyhnuli povinnosti platit daň nebo daně?
 • Have you attended a public elementary school on student (F) status or a public secondary school after November 30, 1996 without reimbursing school?
  Navštěvovali jste v období po 30. listopadu 1996 veřejnou základní školu a měli status studenta, nebo navštěvovali veřejnou střední školu, aniž byste hradili školné?

Pokud u některé otázky zaškrtnete “Yes”, nemusí to automaticky znamenat zamítnutí žádosti o vízum.

Upload Photo + Confirm Photo

V této části je třeba nahrát vaši fotku. Pro fotografii na americké vízum jsou kladeny zvláštní požadavky, klasická česká pasová fotka nestačí. Je třeba se vyfotit znovu.

Fotka by měla mít rozměry 51 × 51 mm, stejnou bude třeba přinést osobně na velvyslanectví na osobní pohovor. Od 1. listopadu 2016 nelze použít fotky s dioptrickými brýlemi.

Po nahrání systém zběžně fotografii zkontroluje a pokud najde chybu, upozorní vás. V opačném případě můžete pokračovat na další krok.

Review

Těsně před odesláním formuláře je nutné všechny údaje překontrolovat. Doporučuji tento proces neodbýt a skutečně zkontrolovat řádku po řádce na všech stránkách.

Po odeslání není možné formulář měnit a špatně vyplněné údaje mohou v krajním případě vést až k odmítnutí žádosti o vízum.

Sign and Submit

V posledním kroku je třeba pod přísahou potvrdit, že všechny zadané údaje jsou úplné a správné.

 • Did anyone assist you in filling out this application – Pokud vám někdo pomáhal s vyplněním formuláře, zaklikněte “Yes” a vyplňte požadované údaje. Tento návod, prosím, neberte jako pomoc s vyplňováním formuláře DS-160. :-)
 • Enter your Passport/Travel Document Number – pro ověření a kontrolu opět zadejte číslo svého pasu
 • Enter the code as shown – opište červené číslo

Nakonec klikněte na tlačítko “Sign and Submit Application”. Tím vyplněný formulář odešlete.

Confirmation

Na úplně poslední stránce naleznete potvrzení formuláře. Potvrzení je třeba přinést na osobní pohovor na ambasádu.

Doporučuji si všechny dokumenty vytisknout do formátu PDF, uložit do počítače a zároveň odeslat jako zálohu na email.

Pokud máte nějaký dotaz, nerozumíte některé části návodu, nebo máte naopak vlastní zkušenost s formulářem DS-160, určitě napište do diskuze pod článkem!

Diskuze k článku (70 komentářů)

Pavel (5)
22.12.2014
15:11

Dobrý den jak mám vyplnit když jsen v duchodu, zamětnání které se tam požaduje. děkuji

Odpovědět
Franta (3836)
22.12.2014
19:42

Napiš důchodce / pensioner.

Odpovědět
Pavel (5)
23.1.2015
22:38

Dobrý den potřebuji vědět co znamená sevis principal applicant sevis id program number děkuji.

Odpovědět
Jirka (5)
28.8.2015
7:59

zdravim…co mam vyplnit jako kontaktni osobu nebo organizaci v USA,kdyz tam jedu jen cestovat a nikoho navstivit,tudiz tam nikoho neznam???

Odpovědět

Hi, in the section Previous Travel Information why is the answer to ‘Have you ever been issued a US visa’ No, if the applicant has stated his previous visits to the USA. She was issued a visa, wasn’t she?

Thanks

Odpovědět
Kate (1)
5.1.2016
19:50

Dobrý den, ale přeci Praha není ani stát ani provincie ! Takže je to špatně .. nemělo by se vyplňovat nic.. A jestli se pletu tak prosím o nějaké vysvětlení, docela se v tom ztrácím.

Odpovědět
Beta (1)
5.1.2016
23:08

Dobrý den,
vyplnila jsem špatně místo narození. Myslíte, že mi to tam opraví, když jim to řeknu? Nebo že odmítnou žádost.

Děkuji

Odpovědět
Tom Zálešák - Most (1)
6.3.2016
19:00

Podařilo se mi ztratit číslo (kód) z již vyplněné žádosti o vízum (DS – 160), nemohu jej vytisknout – je nutné ho přinést na pohovor na ambasádu. Je možně se na tu Confirmation nějak on line dostat, nebo je nutné znovu vyplnit nebo je zavolat na USA ambasádu..?
Prosím poraďte..

Odpovědět
Vladimír (2)
16.3.2016
11:36

@Tom Zálešák – Most:

Mám stejný problém. Už si to nějak vyřešil?

Odpovědět

Dobrý deň. Fotka ktorú sme na formulár umiestnili, má na tvári jemný tieň, hore je trochu useknutá hlava. Keď chcem vymeniť fotku, musím nanovo vyplniť celý formulár DS? / Formulár sme bohužiaľ počas vypĺňania neukladali/. Nebude z toho problém? Musím si fotku vytlačiť aj na fotopapier? Musí byť Confirmation page vytlačená farebne?

Za odpoveď ďakujem.

Súri to.

Odpovědět
Petr Novák (2524)
4.10.2016
23:19

@Ada: Ahoj Ado,

pokud fotka prošla, tak by to mělo být v pořádku. Pokud úředníci fotku na vízum uznají jako nedostatečnou, stačí ji předložit během pohovoru. Není nutné vyplňovat formulář znovu.

Fotka musí být na fotopapíře, ale confirmation page může být vytištěná černobíle.

Odpovědět

@Petr Novák:

Ďakujem za rýchlu odpoveď.
Kontaktovala som aj ambasádu, / PO-PI okrem sviatkov+421-2-3305 7000. / tam mi nakoniec povedali tiež, že BY TO NEMAL byť problém, ak donesieme fotku osobne… Fotku dám vytlačiť, ale isto porušila snáď všetky pokyny ktoré sa mali dodržať. Bola robená z mobilu, zväčšená, pixely nesedia, nie je ostrá, nemá rámček, časť hlavy chýba vôbec nechápem že ju systém prijal…… tiež mi potvrdili, že nie je problém urobiť aj nový formulár DS 160, tak ak by sa niekto dostal do podobnej situácie, kľudne môžte celý postup opakovať. Len POZOR od 1. movembra 2016 sa už nesmú na fotkách používať okuliare…

Dotyčná osoba sa rozhodla ísť s fotkami, takže uvidíme ako to pôjde.

Ešte by ma zaujímalo, keď zoberieme úplne inú fotku, normálne nafotenú v štúdiu, ale nebude sa zhodovať s tou na formuláry DS, tak by to nemal byť problém, nie? Podľa všetkých zistených informácii …

Odpovědět
Petr Novák (2524)
5.10.2016
10:59

@Ada: Ahoj, děkuji za doplnění. Problém to podle mne nebude, pokud si tam osoba bude podobná.

Tj. pokud má na jedné fotce dlouhé černé vlasy a plnovous a na druhé je plešatý muž s knírkem, mohou to být komplikace. Jinak ne.

Odpovědět
Tereza (2)
19.10.2016
11:32

Dobrý den, prosím, je nutné k žádosti o vízum připojit zvací dopis z USA? Pokud žádám o obchodní/turistické vízum je za povinnost elektronická žádost, cestovní pas, fotka a potvrzení o platbě. Zmínku o zvacím dopise nikde nevidím, přesto mi někdo tvrdí, že je zvací dopis nutný. Jak to tedy je? Děkuji za odpověď. T.

Odpovědět
Franta (3836)
19.10.2016
12:37

@Tereza:
Není nutný, je to podpůrný argument, takové malé “bezvýznamné” plus.

Odpovědět
Jiří (1)
26.10.2016
18:16

Dobrý den ,mám vyplněný ds160,ale v kroku upload photo ,mě to sice akceptovalo mou fotografii a napslo “Your photo has succesfully been uploaded and passed all quality checks. a v dalším kroku ,použijte tohle foto mě to napsalo An error occurred while processing your photo. Please try again later. Zkouším to doslova od rána o večera. Na ambasádě mě poradili at se proklikám do dalšího kroku,to se povedlo do kroku SIGN ,dál mě to nepustilo,i když jsem měl správnou lokaci v Praze. Zkusil jsem nový formulář a to samé. Myslíte si ,zkusit to jiný den,že je chyba v systému nebo co mě poradíte? Na ambasádě mě řekli,že to nejsou jejich stránky. Děkuji mnohokrát.

Odpovědět
Olga Hrušková (1)
25.11.2016
12:06

Dobrý den, D-160 jsem vyplnila, ale nemám u notebooku tiskárnu, tzn. nemohla jsem formulář vytisknout. Jak se přihlásí pod svým vygenerovaným kódem, abych si mohla vytisknout formulář a vzít ho s sebou na ambasádu??? URGENTNÍ …. děkuji

Odpovědět
Nick (1)
5.1.2017
10:45

Dobrej,. Ja delam v americke firme v Cesku . Jsem cizinec ale mam trvaly pobyt na uzemi Ceska. Jsem slysel ze cizinec ktery ma trvaly pobyt muze pozadat o pracovni vizum.? Jamam sestrenice v USA. Jaky vizu mam pozidit abych sem mnel povoleni na praci?

Odpovědět
Jarda (1)
5.1.2017
12:30

@Nick:
Ahoj,
nevím jak to přesně máš ty. Ale můj táta je cizinec, má trvalý pobyt v ČR (sňatek z Češkou) a žádné další povolení k práci nepotřeboval. Zkus se zeptat na úřadu, kde jsi trvalý pobyt dostal.
Nebo myslíš povolení pro sestřenice? Ty žádný nárok nemají.

Odpovědět
Josef (7)
19.1.2017
13:59

Ahoj, muzete mi prosim poradit? Po vyplneni formulare jsem a nahrani fotka ktera byla uspesne uploadovana mam neaktivni policko ktere me muze posunout dal na review a sign.. Takze jsem v mrtvem bode. Nevite cim to muze byt.. Ps: jak dlouho od prijeti formulare trva nez Vas pozvou na koberecek?

Odpovědět
Josef (7)
19.1.2017
14:01

jeste jedna otazka, je napomocne kdyz mam pritelkyni ( americanka) ve statech ktera se za me muze zarucit vsim moznym nebo napsat dopis? Ma to vahu nebo radsi nerikat nic?!

Odpovědět
Mesi (778)
20.1.2017
1:21

@Josef: Pritelkyni nebo kamaradku? Slovo girlfriend bych pri imigracni kontrole rozhodne nevyslovoval.

Odpovědět
Josef (7)
20.1.2017
14:40

kamaradku

Odpovědět
lukas dziedzic (20)
26.1.2017
13:06

dobry den prave sem viplnil celi formulař chci se zeptat tam pišou že mam to zaplatit do 2 dnu gdyž to zaplatim třeba za mesic bude furt platny ten formulař ješte tose plati až na ambasade dekuji

Odpovědět
lukas dziedzic (20)
26.1.2017
15:25

prosim odpoved dekuji

Odpovědět
Franta (3836)
26.1.2017
18:39

@lukas dziedzic:
Jestli je tam napsáno, zaplatit do dvou dnů, tak to znamená, že se to má zaplatit do dvou dnů.
Jestli se nepletu, tak se to platí online kartou.

Odpovědět
lukas dziedzic (20)
27.1.2017
8:15

@Franta: jo ale gde se to plati nic sem tam nevidel a nic pomne nechteli jak sem to vipisoval jasem mislel žese to plati až na ambasade dekuji za odpoved

Odpovědět
lukas dziedzic (20)
27.1.2017
17:54

ahoj nevyte jak se dela zelena karta

Odpovědět
Petr Novák (2524)
27.1.2017
20:22

@lukas dziedzic: Ahoj, mrkni na články o zelené kartě a o loterii o zelenou kartu. Vše je tam popsané.

Odpovědět
lukas dziedzic (20)
27.1.2017
22:23

ješte neco pošlete mi stranku gde mužu zaplatit folmulař gde se to plati přes jakou stranku

Odpovědět
lukas dziedzic (20)
27.1.2017
22:25

ja sem to skusim přes stranku to zaplatit nejdeto nemam neco přetim neco udelat třeba zavolat na ambasadu nebo tak neco prosim

Odpovědět
Mesi (778)
28.1.2017
0:31

@lukas dziedzic: Tiskne se na stroji v Office of Intake and Document Production v Chicagu, Phoenixu a Lewisville.

Odpovědět
lukas dziedzic (20)
28.1.2017
7:53

@Mesi: tohle sem nepochopul cosi napsal jasem se ptal gdese to plati nebo přes jakou stranku dekuji za odpoved

Odpovědět
Mesi (778)
29.1.2017
2:02

@lukas dziedzic: Ptal ses, jak se dela Zelena karta

Odpovědět
lukas dziedzic (20)
29.1.2017
8:17

to jo ale duležyte je pro mne gde a jak se plati poplatek za vyplneni a jasem to vyplnil ale zaplatim to za mesic jestli se nic nestane

Odpovědět
Petr Novák (2524)
29.1.2017
10:16

@lukas dziedzic: Za vyplnění přihlášky do loterie o zelenou kartu se neplatí, pakliže ji vyplňuješ na oficiálních stránkách. Pokud někdo vyžaduje platbu za přihlášku, není to oficiální stránka a nedává smysl tam cokoliv vyplňovat.

Posílal jsem ti odkazy na dva články, kde je vše vysvětlené. ;-)

Odpovědět
lukas dziedzic (20)
29.1.2017
14:48

@Petr Novák: ja nemislim o zaplaceni zeleni karty jasem viplnil formulař na vizum B2 za 160 dolaru ja nevim gde to zaplatit jestli přes veb nebo na ambasade tohle sem viplnoval (DS-160)

Odpovědět
lukas dziedzic (20)
29.1.2017
14:49

ja mislim ten folmulař to (DS-160) to neni zelena karta toje vyzum na vyza

Odpovědět
Pavlinka (2)
30.1.2017
23:22

Dobry den, chci se zeptat, kdyz jsem prekrocila pobyt v usa o 3.5 mesice z duvodu tehotenstvi ( byla jsem v prvnim trimestu a mela velike problemy se zvracenim, doktor mi doporucil odlet dele, ale nemam zadnou lekarskou zprvau, protoze to byla jen porada z duvodu financnich nakladu v pripade kontroly ) je tedy pravdepodobne, ze mi ESTU zamitnou ? a pokud ano, je mozne ze mi presto vydaji viza, kdyz tchyne a tchan jsou americane a manzel drzitel green card ? Nemam v planu jet na delsi dobu, treba jen na klasickych 90 dni a samozrejme s ditetem.

Odpovědět
Michal P. (1)
1.2.2017
14:30

Dobrý den,,chci se zeptat,,po vyplnění formuláře DS 160 ,,který byl bez jakýchkoliv problému,,jsem si nechal kopii zaslat na 2 emaily (pro jistotu) jelikož nemám doma tiskárnu. Na ani jeden email mi ale zatím nic nepřišlo. Nevíte čím to může být? Je tam třeba nějaká delší doba čekání? děkuji

Odpovědět
milan (1)
1.2.2017
19:36

Dobrý den během vyplňování formuláře DS 160 jsem narazil na otázku zda jsem někdy vlastnil americký řidičák. Já ho vlastnil od roku 1997 do roku 2000. Během této doby jsem byl dvakrát vybodovaný. Chci se zeptat jestli je lepší ho přiznat nebo ne. Předem děkuji za odpověď.

Odpovědět
Franta (3836)
1.2.2017
20:04

@milan:
Pokud jsi ten řidičák měl, tak je to v systému. Neměl by pro ně být problém si to ověřit. Napiš pravdu.

Odpovědět
lukas dziedzic (20)
28.2.2017
21:06

dobry den gdyž mam viplnine folmulař na B2 musim to poslat na ambasadu nebo to mužu přinest

Odpovědět
lukas dziedzic (20)
1.3.2017
7:34

dobry den chyby my 2 veci nevim jak na ne jak mam vše vyplnene tak ty papyru mužu přinest na ambasadu nebo ne nebo musim jim to poslat potom obednat se na pohovor

Odpovědět
lukas (6)
12.3.2017
16:30

dobry den Vypnil jsem aplikaci a odeslal ale nahle jsem zjistil,ze misto rodneho cisla jsem tam omylem vyplnil cislo obcanskeho prukazu Musim vyplnit novy formular nebo je to ok dekuji za odpoved

Odpovědět
Petr Novák (2524)
12.3.2017
16:31

@lukas: Nehovoříte o ESTA? Pokud byla registrace schválena, neřešte to.

Odpovědět
lukas (6)
12.3.2017
16:42

dobry den Vyplnil jsem aplikaci a taktez odeslal mam barcode,ale nahle jsem zjistil,ze misto rodneho cisla jsem tam zadal cislo obcanky,,nedorozumeni”Budu misto vyplnit novou aplikaci nebo to bude v poradku dekuji a ohledne poplatku mohu to zaplatit a pak jeste mit cas na naplanovani schuzky na interwiew nebo jak mlie to zaplatim musim hned zacit planovat schuzku?dekuji za odpoved Lukas

Odpovědět
lukas (6)
12.3.2017
16:44

ne esta Klasicke vizum Bylo to schvaleny i rikal jsem si,ze cislo pasu fotka je tam takze by to meli byt ok

Odpovědět
lukas (6)
12.3.2017
16:45

pardon zaslal jsem to dvakrat

Odpovědět
lukas (6)
12.3.2017
16:53

jeste ohledne poplatku Mohu to zaplatit nebo lepsi pockat Jde me o to jestli muzu pak kdykoliv naplanovat schuzku nebo rekneme do urciteho casu Popravde ziju v anglii a zadam v Londyne Tam pisou cekaci cas na interwiew je do 3-4 dny Tak si nejsem jistej jestli mohu to zaplatit a pak v klidu naplanovat zchuzku ..dekuji

Odpovědět
lukas (6)
13.3.2017
16:34

dobry den potrebuji trochu pomoci se zaplacenim poplatek Jsem v tom nejak zamotany dekuji

Odpovědět
Lolissa (1)
21.3.2017
23:19

ahoj,
s kamošom sme vyplnali formular ale on mal este nejake dve dodatočné otázky na to,, či bol v armáde a na jeho previous školu”
prečo mne tieto otazky nezobrazilo? resp. asi som omylom zaskrtla NO pri tej previous skole (co mala byt asi high school) ale otazky o armadnej minulosti som teda nemala
mozu mi kvoli tomu odmietnu viza, ak som neuviedla gymnazium?

Odpovědět

Dobrý deň, čo mám vyplniť ako kontaktnú osobu alebo organizáciu v USA, keď tam idem len cestovať a nikoho tam nepoznám.

Odpovědět
Petr Novák (2524)
17.6.2017
20:08

@erik: Dobrý den, Eriku, zaklikněte/napište do políčka DO NOT KNOW.

Odpovědět
Lukas (2)
17.6.2017
23:18

Nevite nahodou kdyz jsem vyplnoval formular DS-160 pred 10 mesici, ale pak jsem si misto toho zazadal o ESTA a schvalili mi je a ted bych chtel zazadat o B-2 viza jestli je formular nutne znovu vyplnit nebo staci mit ten stary vyplneni? (Tim padem se tam v aktualni dobe lisi nektere odpovedi)

Odpovědět
Petr Novák (2524)
19.6.2017
9:37

@Lukas: Pokud se odpovědi ve formuláři liší, vyplňte ho znovu.

Odpovědět
Karel (1)
19.6.2017
10:39

Dobrý den,

chtěl jsem se dotázat jak dlouho zůstane formulář uložený v systému. Formulář mám již vyplněný, zaplacený, mám již termín pohovoru , ale nemám zatím nahranou fotku a tudíž ukončen celý proces. Formulář jsem vyplňoval 8.6. a 23.6 již budu mít fotku. Nemůže se stát že by mě propadl formulář a tím i zaplacená částka ? Někde jsem vyčetl že to zůstává v systému po dobu 30ti dní. Díky za odpověď.

Odpovědět
Martin (1)
18.7.2017
11:43

Dobrý den syn 16let jede hrát hokej do USA stát Woyoming?
vísum B2-1?
a formulář ds 160 není tam položka co jede dělat do států? aby tam napsal amaterský hokej?
je tam jen Další?jak dál postupovat děkuji

Odpovědět
Lucie (1)
18.7.2017
16:15

Dobrý den Petře,
manžel získal vízum typu J1, já budu tedy žádat o vízum J2, chtěla bych se tedy zeptat, co mám uvést jako důvod mé cesty. V době, kdy budu o vízum žádat, on bude stále v ČR, vyplním tedy NE, nikdo z mých nejbližších příbuzných nepobývá v US, je tomu tak? Poslední dotaz, sestřenice mojí mámy se nebere jako příbuzný a tudíž jí nemusím uvádět do tohoto dotazníku nebo ji tam uvést mám?
Moc díky!!

Odpovědět
Nikola (1)
13.8.2017
15:07

Dobrý den, právě jsem uploadovala fotku a při prvním kroku mi byla normálně schválena. Při tom druhém už to nejde a píše to “An error occurred while processing your photo. Please try again later.” Nechápu proč, když je fotka normálně schválena a pak toto. :/ Můžete mi prosím poradit? Děkuji.

Odpovědět
Petr Novák (2524)
15.8.2017
12:08

@Nikola: Ahoj Nikolo, nejspíše se jedná o technickou chybu na jejich straně. Zkus fotku nahrát později. :-)

Odpovědět
Kateřina Krejčí (1)
2.3.2018
15:53

Dobry den, moc prosim o jakoukoliv radu..uz jsem temer u komce s vyplnovanim zadosti o vizum, nahraji fotku,pisi, že je schvalena a pote mi stale jen vyskakuje session timed out. to prece neni mozne ze po nejaych 35-40 min co to vyplnuji jiz vyprsel cas?? nevim jak tedy zadost dokoncit? dam retrieve.. znovu se pomoci ID prihlasim, ale zase po fotce uz me to nepusti dal a opet pise cas vyprsel..

Odpovědět
Franta (3836)
2.3.2018
17:30

@Kateřina Krejčí:
Někde je chyba. Zkus jiný prohlížeč. Dej si pauzu a zkus to později, klidně až zítra. Zkus fotku uložit pod jiným názvem a pošli ji znovu. Pokud jsi fotku upravuješ, tak to zkus znovu.

Odpovědět
Maden (1)
5.4.2018
22:45

1. Co mám dělat, když v kolonce “Důvod cesty do USA” žádná z nabízených možností neodpovídá mé situaci: chci navštívit příbuzné, pobývat u nich a tak se naučit jazyk. Pokud zadám “student – jazykový pobyt”, tak to chce uvést konkrétní školu. Možnost “návštěva příbuzných či turistika” tam není a nic jiného z nabídky nesedí?
2. Kde se dá dohledat již částečně vyplněný formulář? Vždy mi po nějaké době vyprší časový limit a i když mám opsaný svůj kód, nemohu formulář najít a příště musím opět vyplňovat opět od začátku. Díky!

Odpovědět
Ilona (1)
20.9.2018
18:36

Dobrý den prosím o radu. Již sem vyplnila formulář na C-D1 zaplatila a mám již sjednanou schůzku. Ale pak mi zaměstnavatel píše že potřebuju B1-B2 a C-D1 vízum no a to sem nevěděla. Takže mám aplikaci jen na C-D1 vízum a už to nemůžu změnit. To znamená že mam vyplnit novou aplikaci na další B1-B2 vízum a znovu zaplatit poplatek atd?? Nebo se to dá zpětně ještě nějak změnit? Děkuji za odpověď.

Odpovědět
KATERINA (1)
13.2.2019
9:20

Dobry den, furt mi to tu háže nějakou chybu : Session Timed Out. Prosím nevíte co s tím ?

Odpovědět
Franta (3836)
13.2.2019
19:25

@KATERINA:
První, co mě napadne, je vyplňuj rychleji. :-)
Ale to asi nebude ono, spíš to bude něco systémového. Zkus jiný prohlížeč nebo počítač.

Odpovědět
LUCIE (1)
4.2.2020
16:14

Dobrý den, prosím mohu se zeptat u otevřených otázek odpovídat v češtině nebo anglicky pokud vysvětluji duvod zrušení esty ? děkuji předem za odpověď

Odpovědět
Renata (1)
18.2.2020
14:00

Dobrý den,

prosím Vás vyplňujeme vízum D-160 a nedaří se nám vůbec nahrát fotka. Pokusu už jsme měli mnoho, fotka z mobilu nejde, z foťáku také ne od fotografa také ne.

Moc děkuji za odpověď

Renata

Odpovědět
Franta (3836)
18.2.2020
18:22

@Renata:
Splňuje fotka ty jejich požadavky?
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos/photo-examples.html Když tak použij ten “Photo Tool” uprav jí tam.

Odpovědět

Přispějte svým dotazem nebo osobní zkušeností

Než se na něco zeptáš, přečti si prosím článek a předchozí komentáře. Všechny nové příspěvky osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.