Jak funguje americký systém školních známek?

V Americe funguje stejně jako v Česku pětistupňový hodnotící systém, na rozdíl od číselných hodnost se používají písmena. Systém není oficiálně standardizován, každá základní i střední škola si tak může vymyslet svůj způsob hodnocení. V některých státech bývají mírně rozdílná procenta nutná k dosažení určité známky.

Školní autobus | © Twix

Známky v USA

Příslušná známka se stanoví dle procentuální úspěšnosti studenta v daném testu:

ZnámkaSlovní vyjádřeníPočet procent z testuHodnota GPA
Avýborně90 – 1003,5 – 4,0
Bchvalitebně80 – 902,5 – 3,49
Cdobře70 – 801,5 – 2,49
Ddostatečně60 – 701,0 – 1,49
E/Fneprospělpod 600

Některé americké školy se ještě drží staré tradice, kdy tou nejhorší známkou nebylo F, ale E. Jejich počet se však po Druhé světové válce snížil na minimum. Nově se naopak můžete setkat s hodnocením N (No Credit) nebo U (unsatisfactory). V některých případech se používá jen stupnice se dvěma možnostmi – pass (splněno) a fail (nesplněno).

Často se také používají pomocná znaménka + a -, takže pak student může dostat třeba B+. Každému studentovi se v průběhu studia rovněž počítá jakýsi průměr známek (grade point average – GPA), kdy se ke každému písmenku přiřadí hodnota od 0 do 4 – čím vyšší, tím lepší.

Hodnocení studenta

Systém hodnocení studentů je v Americe propracovaný, vcelku snadno je lze mezi sebou porovnávat.

Důležitou roli v hodnocení hrají kredity určující důležitost každého předmětu. Například studenti technických oborů tak mají matematiku za 4 kredity a dějepis za 1 kredit, přičemž u oboru historie je tomu naopak.

Díky tomu je možné stanovit průměr známek (výše zmíněné GPA) a studenty srovnávat. Jak vypadá hodnocení v praxi můžete vidět na následujícím příkladu:

PředmětPočet kreditůZnámkaSkóre
Matematika 1024A4 × 4,0 = 16,0
Literatura 1042C2 × 2,0 = 4,0
Dějepis 1581B1 × 3,0 = 3,0
Biologie1D1 × 1,0 = 1,0
Celkem8B24

Celková průměrná známka se vypočítá tak, že se sečtou skóre u všech předmětů a výsledek se vydělí počtem kreditů. V tomto případě 24 ÷ 8 = 3. A hodnota 3 odpovídá známce “B”, tedy 2.

Petr Novák

Diskuze k článku (16 komentářů)

Přispějte svým dotazem nebo osobní zkušeností

Než se na něco zeptáš, přečti si prosím článek a předchozí komentáře. Všechny nové příspěvky osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.