Návod: Jak vyplnit formulář ESTA pro vstup do USA bez víza

Cestovní registrace ESTA umožňuje vycestovat do USA bez nutnosti žádat o vízum. Formulář ESTA je k dispozici online, jeho vyplnění zabere asi 10-15 minut. V tomto článku pro vás mám obrázkový návod a vzor, jak správně vyplnit ESTU.

Návod jak vyplnit formulář ESTA nutný pro vstup do USA bez víza | © Pixabay.com

Cestovní registrace ESTA pro bezvízový vstup do USA

 • Kdo může cestovat do USA na ESTA?
  Žádost ESTA mohou vyplnit osoby, které cestují do USA za účelem obchodní cesty, nebo turistiky za předpokladu, že doba pobytu nepřekročí 90 dní. Žadatel musí být občan ČR, Slovenska, nebo jiné země zařazené do programu Visa Waiver Program (VWP). Vycestovat lze pouze na biometrický pas.
 • Kdy vyplnit ESTA
  Američané doporučuji o ESTA požádat přinejmenším 72 hodin před odletem. S kratším časem roste riziko, že rozhodnutí nezískáte včas.
  Já doporučuji ESTA vyplnit ihned po zakoupení letenek. V případě zamítnutí ESTA musíte žádat o cestovní vízum, vyřízení se může protáhnout na dva týdny.
 • Poplatek za cestovní registraci ESTA
  Cena cestovní registrace ESTA je 14 $ (289,50 Kč). Z toho 4 $ (82,71 Kč) jsou nevratný poplatek za vyplnění formuláře a 10 $ (206,78 Kč) daň na podporu cestování. Při neschválení registrace ESTA se 10 $ vrací.
 • Jaká je platnost registrace ESTA do USA?
  Délka platnosti ESTA jsou 2 roky. Opakovaný vstup je možný.
  Nová ESTA je nutná, jen pokud vypršela doba její platnosti, máte nový pas, změnilo se vaše jméno, občanství, pohlaví, nebo odpověď na kteroukoliv z otázek týkajících se způsobilosti.
 • Kde vyplnit formulář ESTA v češtině
  ESTA vyplňujte výhradně na oficiální stránce esta.cbp.dhs.gov.
  Jakýkoliv jiný web je neoficiální, nedoporučuji ho využívat. V lepším případě přeplatíte až tisíce korun, v horším může být následkem neschválení cesty.
 • Jak dlouho trvá vyřízení ESTA
  Vyplnění formuláře a úhrada poplatku zabere 10-15 minut.
  Schvalování žádosti ESTA je většinou otázkou vteřin. Jen pokud je nutný ruční zásah úředníka, může se proces protáhnout na pár desítek minut.
 • Schválená ESTA neznamená povolení vstupu do USA
  Navzdory mýtům schválená ESTA neznamená povolení vstupu, dotyčného pouze opravňuje vycestovat do USA.
  Po příletu do USA je nutné projít pohovorem s imigračním úředníkem. Ten rozhodne o povolení, nebo zamítnutí vstupu. Na některých evropských letištích (např. Amsterdam) probíhá již předpohovor.
 • Jak vysoká je pravděpodobnost zamítnutí registrace ESTA?
  Jestli jste nebyli z USA vyhoštěni, nepobývali tam nelegálně a nepředstavujete pro zemi bezpečnostní riziko, pravděpodobnost zamítnutí registrace ESTA je minimální. Máte-li obavy z neschválení, pravdivě vyplňte i nepovinné položky.

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Přečtěte si další otázky o ESTA, nebo napište do diskuze pod článkem.

Návod jak vyplnit formulář ESTA

Oficiální stránky ESTA

Oficiální žádost o registraci ESTA do USA

Jediný oficiální web ESTA je https://esta.cbp.dhs.gov/esta, jinde žádost nevyplňujte. Stránku si můžete zobrazit česky přes volbu vpravo nahoře.

Pro vyplnění žádosti klikněte na Nová žádost, po ruce mějte biometrický pasplatební kartu. Bez biometrického pasu není možné ESTA vyplnit.

Aktualizace ESTA a ověření platnosti je možné po kliknutí na Zkontrolovat aktuální žádost. Znát musíte buď číslo ESTA, nebo číslo pasu.

Vzor formuláře ESTA česky

Zažádat o novou registraci ESTA

 • Jednotlivá žádost
  Zvolte, pokud do USA cestujete jako jednotlivec.
 • Skupina žádostí
  Můžete vybrat, jestliže do Ameriky cestujete jako rodina či skupina.
  Každý člen skupiny sice musí mít svoji vlastní ESTA, ale tato volba vám usnadní vyplňování formuláře. Je to rychlejší a pohodlnější, třeba poplatek lze uhradit dohromady za všechny členy.
Žádost ESTA

Prohlášení o ESTA pro bezvízový styk

Pročtěte si bezpečnostní upozornění, pak klikněte na Potvrdit a pokračovat.

Další stránka se opět týká prohlášeních. Pro pokračování je nutné v obou částech potvrdit přečtení, teprve poté lze kliknout na tlačítko Další.

Jak vyplnit formulář ESTA

Údaje o žadateli

Údaje o žadatelích se vyplňují v angličtině (bez háčků a čárek), každý člen skupiny musí mít vlastní žádost. Pro nápovědu stačí kliknout na šedý otazník v kroužku vpravo od popisku políčka.

 • Příjmení
  Jestliže vaše příjmení obsahuje přehlásky, použijte zápis jména ze strojové zóny pasu. Pan Müller tak do žádosti napíše Mueller.
 • Jméno
  Vyplňte své křestní jméno tak, jak je uvedeno v pasu.
 • Město narození
  Pokud údaj neznáte, napište do políčka UNKNOWN.
 • Země narození
  Československo v seznamu není, vyberte Czech Republic, nebo Slovakia.
 • Číslo cestovního pasu
  Číslo českého cestovního pasu má 8 číslic.
 • Státní občanství
  Vyberte státní občanství uvedené v cestovním pasu.
 • Národní identifikační číslo
  Do pole National Identification Number napište rodné číslo bez lomítka.
 • Datum vydání
  Napište datum vydání cestovního pasu.
 • Vydávající země
  Vyberte zemi vydání cestovního pasu.
 • Osobní identifikační číslo
  Nevyplňuje se.
 • Datum vypršení platnosti
  Napište datum platnosti cestovního pasu.
 • Vystavila vám někdy nějaká jiná země pas, nebo občanský průkaz pro cestování?
  Jestliže máte jen český (slovenský) pas, vyberte Ne. Pokud máte cestovní pasy dvou různých zemí, zvolte Ano a vyplňte dodatečné kolonky.
 • Jste ještě nyní občany nebo státními příslušníky další země?
  Pokud máte jen jedno občanství, zvolte Ne. Máte-li více občanství, vyberte Ano a vyplňte dodatečné informace.
 • Jste občany nebo státními příslušníky ještě další země?
  To samé. Máte-li jen jedno občanství, zvolte Ne.
 • Rodiče
  Pořadí otec/matka nehraje roli, položku vyplňte i po úmrtí rodiče. Neznáte-li jméno svého otce, napište do obou kolonek UNKNOWN.
 • Řádek adresy 1
  Napište adresu – třeba Americká 505/12
 • Řádek adresy 2
  Nemusíte vyplňovat
 • Číslo bytu
  Nemusíte vyplňovat
 • Město
  Napište město pobytu – např. 50002 Hradec Kralove
 • Stát/provincie/kraj
  Napište kraj – třeba Kralovehradecky kraj.
 • Země
  Vyberte zemi pobytu.
 • Typ telefonu
  Vyberte z nabídky domů/do práce/mobilní/jiný.
 • Předvolba země + telefonní číslo
  Do prvního políčka napište +420, do druhého telefonní číslo.
 • E-mailová adresa
  Zadejte e-mailovou adresu, kterou používáte
 • Potvrdit e-mailovou adresu
  Znovu zadejte stejný e-mail
 • Máte nebo měli jste zaměstnavatele?
  Pokud jste, nebo jste již byli zaměstnaní, OSVČ nebo třeba student, vyberte Ano. Pokud jste nyní nezaměstnaní, zadejte informace o bývalém zaměstnavateli.
 • Název pracovní pozice
  Nepovinná položka, můžete do ní uvést název své pracovní pozice.
 • Název zaměstnavatele
  U studentů a žáků můžete uvést Student, u OSVČ Self-employed, u dětí Child, u rodičovské dovolené Stay-at-home parent, u osob v domácnosti Homemaker, nebo jiný výraz vystihující vaše zaměstnání.
 • Řádek adresy 1
  Napište adresu zaměstnavatele, nebo školy. Pokud nevymyslíte, co do kolonky napsat, zadejte Unknown.
 • Město
  Zadejte město, ve kterém sídlí váš zaměstnavatel.
 • Stát/provincie/kraj
  Napište kraj, ve kterém sídlí váš zaměstnavatel.
 • Země
  Vyberte zemi, ve které sídlí váš zaměstnavatel.
 • Předvolba země + telefonní číslo
  Nepovinná položka, zadat můžete telefon na vašeho zaměstnavatele.

Zadané informace si pečlivě zkontrolujte, poté klikněte na tlačítko Další.

Cestovní registrace ESTA do USA

Údaje o cestě

Na stránce se vyplňují informace o aktuální cestě do USA.

 • Cestujete do USA v rámci cesty do jiné země?
  Ne – cestujete do USA, můžete se podívat do Mexika, nebo Kanady.
  Ano – letíte třeba do Peru a v USA máte pouze mezipřistání.
 • Informace o kontaktním bodu v USA
  Jestliže cestujete za příbuznými či kamarády, vyplňte jejich kontaktní údaje. Pokud žádný kontakt v USA nemáte, zadejte do kolonek Unknown a do telefonního čísla nuly.
 • Adresa pobytu v USA
  Nepovinná položka, můžete do ní uvést adresu hotelu, nebo jen název města, kde budete pobývat.
 • Nouzové kontaktní údaje v USA a mimo USA
  Povinná položka – zadejte kontakt na osobu, která s vámi do USA necestuje. V případě vašeho ohrožení bude tato osoba kontaktována. Alternativně je možné do kolonek napsat Unknown (nedoporučuji).

Zadané informace si pečlivě zkontrolujte, poté klikněte na Další.

Návod na vyplnění formuláře ESTA pro cestu do USA

Otázky týkající se způsobilosti

Na další stránce pravdivě vyplňte několik otázek. Lež je považována za trestný čin. To proto, aby bylo nežádoucím osobám snazší znemožnit vstup do USA.

 1. Trpíte tělesným nebo duševním postižením, nebo jste-li uživateli drog či jste na nich závislí, nebo v současné době trpíte některou z následujících chorob?
 2. Byli jste někdy zatčeni či usvědčeni z trestného činu, který měl za následek závažné škody na majetku nebo vážnou újmu jiné osobě nebo státnímu orgánu?
 3. Porušili jste někdy zákon týkající se držení, užívání či distribuce nelegálních drog?
 4. Snažíte se zapojit nebo zapojili jste se někdy do teroristické činnosti, špionáže, sabotáže nebo genocidy?
 5. Dopustili jste se někdy podvodu nebo zkreslení informací o sobě nebo jiných s cílem získat nebo napomoci jiným získat vízum nebo dosáhnout vstupu na území USA?
 6. Hledáte v současné době v USA zaměstnání, případně byli jste v minulosti v USA zaměstnání bez předchozího povolení od vlády USA?
 7. Bylo vám někdy zamítnuto udělení víza USA, o které jste zažádali na svůj stávající či dřívější cestovní pas, případně bylo vám někdy odepřeno vpuštění na území USA nebo jste stáhli žádost o vpuštění na území USA v místě vstupu?
 8. Zůstali jste někdy na území USA po delší dobu, než na kterou jste měli povolení udělené vládou USA?
 9. Cestovali jste po 1. březnu 2011 (včetně) do Iráku, Sýrie, Íránu nebo Súdánu, nebo jste tam byli?

Kladná odpověď na devátou otázku znamená povinnost žádat o vízum do USA.

Pro pokračování zaškrtněte část Osvědčení. Pokud žádost vyplňujete pro někoho jiného, je nutné zaškrtnout Pouze pro třetí strany.

ESTA - Visa Waiver Program

Zkontrolovat žádost

Na předposlední stránce si zkontrolujte všechny části povolení ESTA. V každé sekci je nutné kliknout na tlačítko Potvrdit a pokračovat.

V závěrečné části ověření znovu vyplňte své číslo pasu, vydávající zemi pasu, příjmení a datum narození. Pak klikněte na Další. Pokud některé z údajů nesouhlasí, zobrazí se upozornění a výzva k opravě.

Jak vyplnit cestovní registraci ESTA

Platba žádosti ESTA

Poslední stránka se týká platby cestovní registrace. Jedinou dostupnou metodou je platební karta (debetní i kreditní).

ESTA není možné uhradit složenkou, převodem na účet, nebo poštovní poukázkou. Jestliže nemáte platební kartu pro platby přes internet, poproste o zaplacení příbuzného či kamaráda.

Doporučuji si udělat screenshot stránky, na které je číslo žádosti i číslo cestovního pasu. Zašlete si ho na svoji e-mailovou adresu.

Jak vyplnit cestovní registraci ESTA

Status cestovní registrace ESTA

Po úhradě poplatku budete přesměrováni na stránku s výsledkem. Zobrazí se jedna ze tří zpráv:

 • Authorization Approved
  Gratuluji, ESTA byla schválena. Do USA můžete vycestovat bez víza.
 • Authorization Pending
  Vaše ESTA čeká na posouzení. Stav žádosti si ověřte později, čekat můžete v krajním případě až 72 hodin.
 • Travel Not Authorized
  Bohužel, ESTA byla zamítnuta. Musíte požádat o vízum do USA.

Rozhodnutí je dostupné pouze na oficiálním webu, žádný e-mail nečekejte.

Výsledek registrace ESTA není nutné tisknout, resp. celníci papír nevyžadují. Může se však stát, že vás o předložení požádá letecká společnost. Doporučuji si výsledek poslat na e-mail a zároveň uložit jako obrázek do telefonu.

Dotazy a časté chyby v registraci ESTA

Systém hlásí, že je chyba v adrese bydliště a nepustí mne dál. Co mám dělat?
Chyba je přímo ve formuláři. Pokud máte adresu zadanou bez diakritiky a stále se nemůžete dostat dál, klikněte na velké modré tlačítko Next / Pokračovat. To ještě jednou či dvakrát zopakujte, načež se ve formuláři objeví nové zaškrtávátko “Check this box to certify that this address is correct.*”.
Po zaškrtnutí můžete pokračovat.

Diskuze k článku (1 352 komentářů)

Matej (3)
28.7.2017
13:55

Dobry den, chcem sa spytat v septembri cestujem do USA cca na 10 dni a potom letim na Kolumbie na cca 7 dni a potom nazad do USA (konkretne Miami). Chcem sa spytat ci by mohol byt nejaky problem s Estou ( ci sa v pohode vratim nazad do USA) a teda co mam vyplnit pri tej kolonke ci idem do usa alebo je len tanzit kedze da sa povedat ze je to jedno aj druhe. A este ked som zivnostnik ci mam udaje o zamestnavatelovi pisat svoje alebo prace pre ktoru vykonavam ciinnost ako zivnostnik.
Dakujem velmi pekne

Inak super stranka velmi pekne za nu dakujem

Pekny den

Odpovědět
Petr Novák (2524)
28.7.2017
14:05

@Matej: Ahoj Mateji,

pokud nemáš nějaké nekalé úmysly, tak problém s ESTA nebude. Vyplň tranzit, když nejprve cestuješ do Kolumbie. Pro následný pobyt v Miami nemusíš nic měnit. Do zaměstnání napiš self-employed a svoji adresu.

Podle toho, co píšeš, by mělo být všechno bez komplikací. Díky. :-)

Odpovědět
Matej (3)
28.7.2017
15:13

@Petr Novák:

Dakujem za skoru odpoved, samozrejme ziadne nekale umysli nemam, len mi ot pride take ze si clovek musi davat pozor aby neostal niekde na letisku a ja tam idem len spoznavat kulturu.
Ale dakujem za odpoved len neviem ci mam dat ten tranzit ked budem najprv 10 dni v USA az potom idem do kolumbie a odtial nazad do usa a domov.
Toto je moja cesta:
Letim do New Yorku na 3dni, odtial letim do Miami na asi 8 dni. Z miami letim do kolumbie asi na 7 dni a potom z kolumbie nazad do Miami a na druhy den letim domov.
tak mam dat tranzit alebo USA som z toho blbec troska. Prepac ale radsej sa spytam

Odpovědět
Franta (3841)
28.7.2017
17:39

@Matej:
Já bych to napsal jako transit. Ať od začátku vědí, že máš v plánu tu Kolumbii. Asi budou mít informace i od letecké společnosti, ale bude lepší, když to řekneš i ty. Přece jen, je to pěstírna, tak aby si nemysleli, že tam jedeš vyzvednout něco pro strýčka z kartelu.

Odpovědět
Matej (3)
28.7.2017
18:09

@Franta:
Ok dam to teda ako tranzit, no sak toto aj mna napadlo ze kedze je to kolumbia tak by ich viacej mohlo zaujimat co tam idem na co tam idem. No je to komplikovane ale mam pocit ze len pre slusnych ludi. Priekupnik by to mal davno zmaknute

Odpovědět
Petr Novák (2524)
28.7.2017
18:38

@Matej: To bude v pohodě, podobně cestují tisíce lidí denně. Letí třeba do Jižní Ameriky, mají mezipřistání v USA… tak tam pár dní zůstanou a podívají se. Žádné obavy. :-)

Odpovědět
Mísa (3)
5.8.2017
0:31

Ahoj, mám problém, jsem trestaná za nedbalostní čin (těžké ublížení na zdraví-autonehoda), až budu vyplynovat Estu a uvedu u kolonky: Byli jste někdy zatčeni či usvědčeni z trestného činu? a napíšu že ano, nabídne mi formulář možnost např., že se jedno o nedbalostní čin? Moc děkuji za odpověď. Ještě připomínka: podmínka mi končí ted v listopadu, tak jestli pro mě neni lepší počkat a pak v dotazníku napsat, že jsem trestaná nebyla? :-)

Odpovědět
Franta (3841)
5.8.2017
7:27

@Mísa:
To, že ti končí podmínka, přece neznamená, že pak můžeš tvrdit, že jsi nebyla trestaná. Otázka zní, jestli jsi byla trestaná, ne jestli už ti skončil trest. Jako na netrestanou, z pohledu zákona, na tebe bude možno koukat až po případném výmazu trestu z rejstříku. Ale tam je nějaký časový limit a možná to nejde u všech trestů. Nejsem právník, takže do tohoto nevidím.
Jestli se nepletu, tak v žádosti není možnost na vysvětlení trestu. Pokud ti žádost kvůli tomu zamítnou, tak budeš muset na ambasádu pro vízum. Proto to nenechávej na poslední chvíli, ať máš dost času vízum vyřídit.

Odpovědět
Petr Novák (2524)
5.8.2017
9:12

@Mísa: Ahoj Míšo, jak píše Franta, že ti končí podmínka neznamená, že se ti maže. Řekl bych, že to dopadne buď tak, že se v dotazníku dodatečně zeptají na podrobnosti deliktu, nebo ti ESTA neschválí a budeš muset na ambasádu. A tam to bude v pohodě.

Dej nám prosím vědět, jak to dopadlo, díky. :-)

Odpovědět
Mísa (3)
5.8.2017
10:42

Děkuji pánové za odpověď. Ale blbě jsem to napsala. V tom listopadu už budu mít právě čistý trestný rejstřík. Záleží jak moc by mě jejich úřady prověřovali, ale řekla bych, že podle našich zákonů už jsem branná jako nevinná. Navíc cestu do usa mám jen v rámci cesty do jiné země a na přestupu budu jen jeden den, proto se mi to přes ambasádu řešit nechce. Já vážně nevím. :-(

Odpovědět
Franta (3841)
5.8.2017
11:09

@Mísa:
Aha. Za mě osobně jsi trestaná byla, takže by mělo být ano. Ale právničina je jiný svět. Pokud už budeš mít TR čistý, tak by mělo být v pohodě odpovědět ne. Amíci nemají přístup do TR a neprověřují každého do detailů. Takže pokud jsi tenkrát netrefila Američana, nemají jak to zjistit.

Odpovědět
Petr Novák (2524)
5.8.2017
12:11

@Mísa: Aha, v tom případě může v listopadu vyplnit “ne”. :-)

Odpovědět
Barca B (3)
10.8.2017
1:13

Ahojky , mám takový malý dotaz. Estu jsem vyplnila, za par sekund mi byla schválena. Ale docela mě překvapilo ze nechtěli číslo letu ani kdy vlastně poletim, kamarád dělal estu minuly rok přes nějaké české stránky a musel vyplnit číslo letu časy odletu a podobně. Takže tyhle údaje nejsi potřeba ? Mám to proste schválené na dva roky a kdy vycestuju je má věc ?
A ještě jedna otázka , vyplnila jsem špatně rodné číslo a napsala jsem tam číslo obcanky , mám to nějak řešit ? Nebo když je to schváleno tak to mám nechat tak ?

Díky moc za odpověď :) Barca

Odpovědět
Franta (3841)
10.8.2017
8:26

@Barca B:
Číslo letu by měl být nepovinný údaj a jde snad později doplnit/změnit. Letenku můžeš koupit až po schválení , někdo nechce riskovat, že bude mít letenku, ale pak mu nedají ESTA. Navíc Amíci dostanou informaci přímo od letecké společnosti, a pak budou vědět o dost více než jen číslo letu.
Záměnu č. OP za RČ udělalo dost lidí a z toho, co se tu píše, to u nikoho nebyl problém.

Odpovědět
Barča B (3)
10.8.2017
11:47

@Franta:

Děkuju moc za odpověd. Ono právě ani nebylo kde to tam vyplnit. Jak jsem se tady dočetla tak funguje plno českých stránek co za to rýžujou prašule, protože kamarád za to platil okolo 900kč a právě vypisoval strašně moc věcí okolo, tak to samozřejmně asi měli navíc a ještě k tomu na to schválení čekal dva dny. Já jsem platila jen tech 14 dolarů, schválené za pár sekund, tak proto podle jeho vyprávění se mi to nezdálo :D.. přišlo mi to divné že to mám tak rychle a s půlkou udajů. Samozřejmně taky si myslím že si umí zjistit ty lety, mám je vytisklé, mám vytiský plán naší cestovatelské trasy, takže nebude snad problém.
Díky moc :) Barča

Odpovědět
Barča B (3)
10.8.2017
11:48

Děkuju moc za odpověd. Ono právě ani nebylo kde to tam vyplnit. Jak jsem se tady dočetla tak funguje plno českých stránek co za to rýžujou prašule, protože kamarád za to platil okolo 900kč a právě vypisoval strašně moc věcí okolo, tak to samozřejmně asi měli navíc a ještě k tomu na to schválení čekal dva dny. Já jsem platila jen tech 14 dolarů, schválené za pár sekund, tak proto podle jeho vyprávění se mi to nezdálo :D.. přišlo mi to divné že to mám tak rychle a s půlkou udajů. Samozřejmně taky si myslím že si umí zjistit ty lety, mám je vytisklé, mám vytiský plán naší cestovatelské trasy, takže nebude snad problém.
Díky moc :) Barča

Odpovědět
Franta (3841)
10.8.2017
13:07

@Barča B:
Ono to bylo ve starší verzi ESTA, kde bylo méně otázek. Chtěli leteckou společnost, číslo letu a snad i datum. Ale tohle vše je součástí balíku informací o každém cestujícím do USA, který dostávají od leteckých společností automaticky.
Užij si to a pak dej vědět zkušenosti.

Odpovědět
Petr Novák (2524)
10.8.2017
22:18

@Barča B: Číslo občanky místo rodného čísla nevadí, v některých návodech je dokonce číslo občanky uvedeno. Přitom jediné číslo, které má člověk po celý život stejné, je rodné číslo. :-)

Odpovědět
Deina (1)
11.8.2017
0:35

Ahoj, děkuji za fajn stránky, moc mi pomohly se zorientovat. Ale přeci jen jeden malý dotaz – jestli jsem správně pochopila, tak na otázku ve formuláři ESTA “Máte nebo MĚLI jste zaměstnavatele?” Můžu dát ANO, i když jsem momentálně osoba bez zdanitelných příjmů/žena v domácnosti (homemaker)? Prostě jen vyplním do kolonek údaje jednoho ze svých předchozích zaměstnavatelů – ideálně asi toho posledního. Pokud by se mě zeptali u vstupního pohovoru na aktuální stav, tak samozřejmě upřesním, že momentálně jsem homemaker, a že dotaz v ESTě na zaměstnavatele byl i v minulém čase, ale předpokládám, že když jedu ani ne na měsíc jako turista národní parky a budu mít zpáteční letenku, že to asi nikdo řešit nebude.

Odpovědět
Petr Novák (2524)
11.8.2017
11:37

@Deina: Ahoj Deino,

v podstatě ve všem sis sama správně odpověděla. :-)

Odpovědět
Jirka (51)
11.8.2017
13:50

@Barča B: Ahoj, my jsme loni měli taky v ESTA vyplněný číslo občanky místo rodnýho (jak píše Petr Novák, bylo to uvedený někde v nějakym postupu), a nikdo to vůbec neřešil, že to mám špatně jsem vlastně zjistil až letos, když jsem dostal novou občanku a tudíž jsem řešil její číslo v ESTA.

Odpovědět
Denisa (13)
15.8.2017
8:53

Zdravím,
chtěla jsem se zeptat, chystám si všechny dokumenty na cestu a k ESTA mám vytištěný jeden list, kde je potvrzeno schválení a číslo žádosti, jméno, číslo pasu, atd. Stačí tohle nebo je nutné nějak vytisknout celou vyplněnou žádost (pokud to vůbec lze)?
Předem děkuji :)

Odpovědět
Jan Svoboda (1)
17.8.2017
13:53

Dobry den, mam v planu v zarí odjet cestovat do USA na 1-3 mesice pres ESTA. Vsechny podminky bez problemu splnuji. Chtel bych se zeptat, jestli je nutne si zakoupit zpatecni letenku na pevny zpatecni termin nebo je mozne zakoupit jednosmernou do US a nasledne zakoupit zpatecni az podle datumu kdy se mi to bude hodit (samozrejme do 90 dni pobytu v USA). Dekuji za odpoved. Jinak chvalim vase stranky, je zde vse dulezite o USA, vse hezky a prehledne usporadano.

Odpovědět
Franta (4)
17.8.2017
15:05

@Jan Svoboda:
Zpáteční letenka je podmínkou pro ESTA, jinak tě ani nepustí do letadla. Takže doporučuji řádně naplánovat výlet a podle toho si koupit letenku. Případně si koupit takovou letenku, kde se dá změnit datum odletu, případně i místo (změna místa nejde vždy a bývá drahá).

Odpovědět
Petr Novák (2524)
17.8.2017
21:05

@Jan Svoboda: Dobrý den, doporučuji si koupit letenku, která umožňuje změnu termínu a místa návratu. Takové letenky jsou sice dražší než “obyčejné” zpáteční letenky, ale nejspíš stále levnější než 2 zpáteční/jednosměrné letenky.

Nehledě na fakt, že odpadne problém s ESTA.

Odpovědět
Martin (2)
21.8.2017
18:46

Dobrý deň.
Ak mám prechodný pobyt v ČR a aj pracuje v ČR tak mám ako adresu bydliska zadať adresu prechodného bydliska, alebo trvalého čo mám na SR?
Všade v dokladoch mám SR adresu, ale zas aby nebolo zvláštne prečo pracujem 250 km od bydliska.

Ďakujem

Odpovědět

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, pokud budu vyplňovat skupinovo´u ESTA, objeví se někde kolonka, kde budu zadávat údaje o dalších členech skupiny? Děkuji.

Odpovědět
Petra Sikora (1)
25.8.2017
22:33

@Mísa:

Ano, pokud se ve zkusebni dobe toho podmineneho odsouzeni osvedcis, tak se na tebe bude hledet jako na neodsouzenou osobu a nikde nebude samozrejme zadny zaznam, resp. odsouzeni se nebude prihlizet a “verejne” budes naprosto bez zaznamu v TR apod., statni organy samozrejme vedomost o odsouzeni mit budou. Nicmene o osvedceni se rozhoduje soud a ma na to lhutu az 1 rok (pokud by v teto lhute vubec nerozhodl, tak tam existuje fikce osvedceni se), takze cisty TR muzes mit teoreticky az v listopadu 2018. Kazdopadne toto je pravo platne v CR, USA maji odlisnou pravni upravu a ta otazka v ESTA je koncipovana vcelku jednoznacne, tedy cilem je zjistit zda dotycna osoba byla nekdy zatcena nebo odsouzena za zavazny TC (ted je sice otazka co je v tomto smyslu povazovano za zavazny TC (resp. je uvedeno TC, ktery mel za nasledek zavaznou skodu na majetku, vaznou ujmu jine osobe ci st. organu), nicmene rozhodne bych zaskrtla “yes” ve vsech pripadech odsouzeni za TC. Pokud bych vychazela ciste z ceskeho TZ, tak takovym zavaznyn TC by zrejme byly zlociny (horni hranice trestni sazby vyssi nez 5 let), nedbalostni TC jsou vzdy preciny. Kazdopadne jak uz jsem uvedla, tohle je ceske pravo, takze bych vubec nespolehala na to, ze to bude platit v pripade ESTA.

Takze urcite bych zaskrtla “yes”, pokud je stale zaznam v RT, coz podle toho co uvadis mas, tak jednoznacne. Ono existuje sance, ze by sice ESTA mohla projit, pokud zaskrtnes “no”, ale jakmile US organy prijdou na to, ze to bylo lzive vedome vyplnene, tak zaprve je to TC (v US), za druhe by to zrejme melo za nasledek, ze se do US opravdu hodne dlouho nepodivas vubec, a to ani na vizum.

Odpovědět
Martina (2)
26.8.2017
12:42

Dobrý den,

při vyplňování bodů o údajích mé cesty, jsem narazila na otázku, zdali cestuji do USA v rámci cesty do jiné země a v tomhle případě si nevím rady. Přiletíme sice do USA, ale zpáteční letenku máme z Toronta. U tohoto bodu sice píšete, že mám odpovědět ne, pokud plánuji výlet do Kanady, ale nevím jak to je, když z Kanady pak už rovnou odlétám.

Děkuji za radu.

Odpovědět
Franta (4)
26.8.2017
14:24

@Martina:
“cestuji do USA v rámci cesty do jiné země”
Ano – pokud jedu hlavně do Mexika, Kanady nebo někde okolo a přes USA jen prolétám, případně pokračuji dál autem.
Ne – pokud jedu hlavně do USA, a když už tam budu kouknu se na chvíli i jinam.
Takže pokud budete v USA, a pak kvůli odletu (a pohledu na Niagáry z druhé strany) přejedete na pár dní do Kanady je odpověď ne.

Odpovědět
Vera Jandova (1)
4.9.2017
2:30

Prosim,kdyz jsem duchodce,69 let,mam vyplnovat zamestnani posledni,nebo napsat,ze nemam zamestnani,samozrejme jsem byla zamestnana pred 10 lety,dekuji za odpoved

Odpovědět
Franta (3841)
4.9.2017
7:51

@Vera Jandova:
Napsal bych Pensioner nebo Retired.

Odpovědět
Petr Novák (2524)
4.9.2017
11:26

@Vera Jandova: Dobrý den, Věro, napište pensioner. Přeji hezký pobyt v USA. :-)

Odpovědět
Tomáš P (1)
7.10.2017
19:30

Ahoj, pro to aby mě pustili do USA s ESTA musím opravdu prokázat zpáteční leteknu do ČR nebo postačí letenka do Mexika/Panamy, kam chci následně v cestování pokračovat?

Na webu ambásády USA se píše nejednoznačně: Musíte mít zakoupenou zpáteční letenku prokazující, že opustíte Spojené státy během 90 dnů.

Díky

Odpovědět
Franta (3841)
8.10.2017
19:46

@Tomáš P:
Co je tam nejednoznačného? Potřebuješ důkaz, že letíš pryč.

Přímo na stránce ESTA je
Máte zpáteční letenku nebo letenku pro další cestu.

Takže ano musíš se prokázat zpáteční letenku nebo letenkou někam jinam.

Odpovědět
Petr Novák (2524)
10.10.2017
10:45

@Tomáš P: Ahoj, jak píše Franta, je nutné předložit letenku pryč z USA. Buď do výchozí destinace (tj. zpáteční letenku), nebo do jiné země.

Odpovědět

Zdravím, mám dotaz ohledně kolonky Národní identifikační číslo. Zde na stránkách je uvedeno, že se tam vyplňuje rodné číslo bez lomítka. Na stránkách vyplnění žádosti o ESTA píší vyplnit číslo dokladu totožnosti jiného než cestovní pas. Jak to tedy je?

Odpovědět
Lukáš (393)
11.10.2017
17:27

@Petr:
Je to tak, jak píšou na stránkách ESTA, tedy vyplnit číslo dokladu totožnosti jiného než cestovní pas, to pro mě znamenalo číslo OBČANSKÉHO PRŮKAZU.
Vyplnili jsme to takto dva lidé a v pořádku umožněn vstup do země.

Odpovědět
Franta (3841)
11.10.2017
19:20

@Petr: @Lukáš:
Koukal jsem na to, nápověda pod otazníkem mluví o dokladu totožnosti, takže je to, jak říkáte.

Jde o to, kdy to Petr psal a jestli už to tam bylo, dříve (za té první verze ESTA) to bylo totiž bez nápovědy. A je pravda, že i teď to ESTA potvrdí s RČ.
Národní identifikační číslo – je tedy doklad totožnosti
Osobní identifikační číslo – by odpovídalo RČ, ale to se nevyplňuje

Odpovědět
David (27)
19.10.2017
11:46

Dobrý den poletíme s manželkou do USA mám udělat registraci esty jako jednotlivec nebo můžu udělat skupinovou ?
Děkuji za odpoved

Odpovědět
Petr Novák (2524)
19.10.2017
11:50

@David: Zdravím Davide, můžete skupinovou. Rozdíl je jen v lepším UX – tj. je pohodlnější a rychlejší vyplnit skupinovou.

Odpovědět
Zdenka (1)
25.10.2017
18:30

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jelikož mám nový pas v důsledku svatby a musím tedy zažádat o novou ESTU, při vyplňování mě zarazila otázka Jste znám pod jinými jmény nebo přezdívkami, u které si nejsem ,jistá zda vyplňovat jméno za svobodna? Děkuji za odpověď

Odpovědět
Franta (3841)
26.10.2017
12:49

@Zdenka:
Podle mě ne, jen vyplníš současné jméno.
Myslím, že je to pro lidi, co používají a další alias jména, umělci a tak.

Odpovědět
Petr Novák (2524)
1.11.2017
0:35

@Zdenka: Zdravím Zdeňko, v tomto případě se očekává, že tam napíšete i jméno za svobodna. Nicméně tato kolonka by neměla mít vliv na (ne)schválení cesty. Pokud kolonku necháte prázdnou, nic se nestane.

Odpovědět
Markovičová Anna (1)
15.11.2017
8:59

Cestovala jsem do USA již několikrát, naposledy v r, 2015. Mám cestovní pas platný do r.2020 myslím, že není elektronický. Jezdím na návštěvu k synovi a nikdy jsem neměla potíže se vstupem do USA. Jak tedy postupovat s vyřízením povolení vstupu. Děkuji za odpověď.

Odpovědět
Franta (3841)
15.11.2017
10:03

@Markovičová Anna:
Vše je popsáno nahoře v článku. Biometrický pas má na sobě tuto značku. Jen takový pas je možné použít spolu s ESTA. Pokud tu značku nemá, tak je nutné žádat o vízum.

Máš pas platný do 2020, takže je z roku 2010. Biometrický pas se u nás vydává od 2006. První verze vydávaná do 31. března 2009 obsahuje pouze fotku, pasy vydávané od 1. dubna 2009 obsahují fotku a otisky.
Takže podle všeho už biometrický pas máš.

Odpovědět
Petr123 (1)
27.11.2017
16:01

zdravim mel bych otazku. Po příletu do USA je nutné projít pohovorem s imigračním úředníkem. jak to je kdyz neumim anglicky?

Odpovědět
Franta (3841)
27.11.2017
16:31

@Petr123:
Otázky a odpovědi si můžeš předem připravit na papír a nechat někým přeložil. Pak to jen podáš imigračnímu.
Koukni na články tady na webu
Pohovor s imigračním úředníkem po příletu do USA: Vaše zážitky a zkušenosti
Imigrační kontrola v USA: Jak jí úspěšně projít
Tam najdeš spoustu rad a postřehů.

Odpovědět
voltov (5)
1.12.2017
17:35

ahoj, mam dotaz na otazky tykajici se zpusobilosti bod 1
jsem vozickar, mam tedy vyplnit ano? neohrozi to nejak me povoleni?
diky

Odpovědět
Franta (3841)
2.12.2017
5:57

@voltov:
Stát se to může, ta otázka je blbě položená (nebo přeložená, nečetl jsem originál). Takhle se se někdo “jen” s vozíkem nebo berlemi dostane do kategorie potencionálně nebezpečných lidí s duševními problémy.

Odpovědět
voltov (5)
4.12.2017
0:26

@Franta:
nasel jsem toto
From ESTA – the Official U.S. Government Web Site to help you decide what your answer should be read and work through the following:
Physical or Mental Disorders

With regard to physical or mental disorders, answer ”Yes” to this question if:

(a) You currently have a physical or mental disorder and a history of behavior associated with the disorder that may pose or has posed a threat to your property, safety or welfare or that of others; or

(b) You had a physical or mental disorder and a history of behavior associated with the disorder that has posed a threat to your property, safety or welfare or that of others and the behavior is likely to recur or lead to other harmful behavior.

Answer ”No” if:

(a) You currently have no physical or mental disorders; or

(b) You have or had a physical or mental disorder without associated behavior that may pose or has posed a threat to your property, safety or welfare of that of others; or

(c) You currently have a physical or mental disorder with associated behavior, but that behavior has not posed, does not currently pose nor will pose a threat to your property, safety or welfare or that of others; or

(d) You had a physical or mental disorder with associated behavior that posed a threat to your property, safety or welfare or that of others, but that behavior is unlikely to recur.

ja mam detskou mozkovou obrnu jsem tedy od narozeni na voziku do us nepoletim sam, napadlo me kontaktovat jeste ambasadu jak to vyresit, aby mi to pripadne nezamitli, ale tak kdyz to podam jako skupinovou zadost a druhy clovek je uplne zdravy tak by nemusel byt problem

Odpovědět
Franta (3841)
4.12.2017
1:36

@voltov:
Já si taky myslím, že by neměl být problém a poslat to jako skupinu by mohlo pomoct.

Odpovědět
Monika (1)
21.12.2017
20:50

Dobrý den,

Chtela bych se zeptat, jestli v sekci o údajích o ceste zaskrnout ‘Ano’ i v pripade, kdyz budu cestovat pres USA do jine zeme, avsak ne jen jako mezipřistání. Tudíž po vycestovani bych jeste nejakou dobu stravila ikdy v USA. Pripadne jestli je treba tuto informaci nejak vypsat.

Taky bych se chtela zeptat, jestli je mozne zmenit datum priletu/odletu.

Predem dekuji,
Monika.

Odpovědět
Petr Novák (2524)
22.12.2017
6:40

@Monika: Dobrý den, Moniko, klidně zaškrtněte jen mezipřistání. U této otázky se chleba lámat nebude.

Jak to bude, můžete vysvětlit případně při pohovoru, ale neočekávám komplikace.

Datum příletu a odletu není nutné na ESTA měnit. Nemá to na nic žádný vliv. :-)

Odpovědět

Ahoj, velké díky za návod na vyplnění formuláře ESTA. Vše proběhlo v pohodě, jen jsme tomu věnovala více času. Dnes aktuálně cena za ESTA 307,- Kč. P.S. Pokračuji k dalším článkům na webu :).

Odpovědět
Honza; (7)
3.1.2018
10:54

Ahoj Petře, mám další dotaz, tentokrát k vyplnění ESTA.
Již 16 let pracuji jako OSVČ, nemám tedy zaměstnavatele. Ovšem není to klasické podnikání, pracuji na smlouvu o výhradní obchodní zastoupení velké pojišťovny. Navíc můj tehdejší zaměstnavatel už neexistuje. Co bys doporučil vyplnit do kolonek o zaměstnavateli? Děkuji .

Odpovědět
Franta (3841)
3.1.2018
11:18

@Honza;:
Asi bych neřešil detaily a napsal sebe, jako podnikatele.

Odpovědět
Lukáš (3)
6.1.2018
10:29

Ahoj. Mám pár asi dost stupidních dotazů, ale raději se zeptám, ať je to všechno jasný. V USA jsem byl před sedmi lety, mám si vyplnit úplně novou ESTu a nebo mám zvolit možnost aktualizace ikdyž už platnost dávno dávno vypršela, ale v archivu mě tam mají? Raději bych vyplnil novou, změnilo se mi například číslo pasu, nechal jsem si teď udělat nový pas, Ikdyž starý pas by mi býval ještě platil měsíc po návratu z USA, ale chtěl jsem mít jistotu (to taky doufám není problém, že už mám nový pas i přesto, že starému platnost nevypršela). A za druhý, plánuju okruh po západě, takže se nebudu zdržovat jen v jednom státě a městě v USA. Mám do ESTy vyplnit prostě město, do kterého přiletim nebo musím Zadat vše? Třeba adresa hotelu bude taky každý den jiná.
Děkuju za rady.

Odpovědět
Franta (3841)
6.1.2018
12:34

@Lukáš:
Aktualizace se dělá (může dělat) během těch dvou let platnosti, ale není to povinné.

Nový pas = nová ESTA. Pokud jsi starý vrátil, tak už ti platí nový a starý je zneplatněný je skartovaný.
Jinak Amíkům stačí, když bude pas platný v den odjezdu z USA. Pak jde o to, aby platil ještě než se dostaneš domů, pokud neletíš přímo a třeba se ještě někde stavíš. V EU stačí OP, mimo bys potřeboval ten pas. To jen pro příště, abys nedělal nový, když to není potřeba.

Napiš tam první místo pobytu, pak už je to jedno.

Odpovědět
Soňa (1)
9.1.2018
12:12

Ahojte, mám otázku a verím, že mi budete vedieť poradiť…

1. cestujem za kamoškou do USA a rovno odtiaľ chcem letieť do Mexika (odkiaľ začnem cestovať do južnej ameriky – na bicykli). Je možné si vyplniť ESTU a dať USA ako prestupovú krajinu (????)(keď pôjdem budem mať letenku do USA – jednosmernú a letenku ku koncu 90 dní jednosmernú USA – Mexiko) čiže v USA sa budem zdržiavať aby som neprešvihla 90dní…

2. Nestretol sa tu niekto z Vás s tým, že ESTU prekročil?… premýšĺala som aj nad tým, že pobudnem u nej o mesiac dlhšie (ak mi ESTU schvália a pustia mam cez imigračného) a keď budem letieť do mexika – samozrejme nato prídu a daju mi zakaz na (1-3 roky) otazka skor smeruje k tomu, či ma aj tak do mexika pustia???

vďaka za všetky rady ;)

Odpovědět
Franta (3841)
9.1.2018
14:51

@Soňa:
1. Pokud plánuješ být v USA 90 dní, tak je nesmysl tvrdit, že je USA přestupní země. Prostě jedeš na cestu, jejíž první část budeš v USA a další strávíš cestou na kole přes Mexiko do Jižní Ameriky.

2. Uvažovat dopředu, že porušíš zákony USA je nezodpovědné. Do Mexika tě pustí, je jim celkem jedno, jak se tě zbaví. Ale pak budeš mít smůlu. A to i v případě, že bys cestou z Jižní Ameriky v USA pouze přestupovala.

PS: Osobně nepovažuji Mexiko a vše na jih od něj natolik bezpečné, abych si troufl to projet jen tak na kole. Navíc sám a jako holka. Klidně tam pojedu někam do resortu nebo na památky starých civilizací, ale potulovat se tam na vlastní triko neplánuji.

Odpovědět
Mesi (778)
11.1.2018
5:51

@Soňa: @Franta: Jak pise Franta, USA pro tebe neni prestupni zemi. Pokud presvihnes ESTA, tak nebude problem USA opustit, ale pokud se z Mexika hodlas vraces s prestupem v USA, tak muze byt problem. Respektive te s velkou pravdepodobnosti vrati hezky zpet do Mexika.
2) Na kole po Mexiku? Bud jsi sakra odvazna nebo jedete velka skupina a nebo … “neznala”. Samozrejme zalezi v ktere casti Mexika hodlas drandit… Cestou do Jizni Ameriky ale musis projet napriklad Honduras a to je zeme, kde se i mistni boji…

Odpovědět
Michal (2)
12.1.2018
17:28

Byl jsem na jaře 2017 v NY a platí mi ještě ESTA. Teď poletím do Kostariky s přestupem v Alantě tam i zpět. Můžu jen aktualizovat ESTU změnou místa? Nenabízí mi to při aktualizaci změnit pobyt na přestup. Nebude s tím problém?
Díky předem a super stranka!!!

Odpovědět
Franta (3841)
12.1.2018
17:39

@Michal:
Ta aktualizace není povinná, klidně to můžeš nechat, jak to je. Aerolinky jim stejně pošlou potřebné údaje o cestě.

Odpovědět
Michal (2)
13.1.2018
12:42

@Franta:

Díky za info, super.

Odpovědět
Daniel (1)
14.1.2018
7:50

Dejte si POZOR na firmu EVISA, nebo taky EVISAS ! Za jedno Esta povolení mi strhli z karty 2x 99 USD a pak ještě jednou 88 USD. Udělali si z mé kreditky samoobsluhu a nic proti tomu nezmůžete.

Odpovědět
Franta (3841)
14.1.2018
8:57

@Daniel:
Stačí používat oficiální stránku ESTA. Stále se to tu dokola opakuje.
https://esta.cbp.dhs.gov

V bance jsi platbu zkusil blokovat, jako neoprávněnou?

Odpovědět
Lukáš (393)
14.1.2018
10:27

@Daniel:
A vy takhle běžně dáváte údaje platební karty neznámé soukromé firmě?
To poslední slovo “nezmůžete” mě fakt namíchlo…zmůžete proti tomu naprosto všechno!
Stačí používat hlavu, porovnat reference daného subjektu, používá při platbě šifrovanou verzi webu https? Používá 3D-secure zabezpečení platby kartou?
Ne? Rychle od toho pryč a nic nevyplňovat!

Odpovědět
Fanda (3)
14.1.2018
18:27

Když mám dva české pasy, mám to prosím vás někde v žádosti o ESTU uvádět? Díky moc

Odpovědět
Franta (3841)
14.1.2018
20:19

@Fanda:
A na co máš dva pasy?
Do ESTA formuláře napiš jen ten se kterým pojedeš do USA, tam druhý bych nechal doma.

Odpovědět
Mesi (778)
14.1.2018
20:39

@Fanda: Ne. Uvedes ten, se kterym budes cestovat. Mimochodem, myslim, ze ten druhy bys mel vratit, jelikoz je to majetek CR, pokud to neni z duvodu navstev statu, ktere se navzajem nemaji prilis v lasce.

Odpovědět
Fanda (3)
14.1.2018
23:30

@Franta: @Mesi:
Díky moc oběma za vysvětlení. Druhý pas rozhodně vracet nemíním. :-) Pro vysvětlení není třeba daleko. Viz třeba tady
https://chcidoameriky.cz/cestovni-pas-s-biometrickymi-udaji-cena-kde-zadat-doba-platnosti-a-doba-vyrizeni
“Pravidelným cestovatelům doporučuji mít dva cestovní pasy. Můžete mít oba s sebou na cestách, jeden použít jako zástavu třeba při půjčení skútru a druhý nosit při sobě. Případně s jedním pasem vycestujte a druhý nechte důvěryhodným příbuzným v Česku. Ztrata cestovního pasu pak nebude takový problém, příbuzní vám druhý pas nechají poslat kurýrem.”

Odpovědět
Kamila (2)
15.1.2018
17:03

Dobrý den, již máme letenky do Ameriky a ESTU také vyplněnou. Bohužel musím změnit trvalé bydliště, tudíž v pase bude uvedena jiná adresa než na občance.

Bude to něčemu vadit ?!

Odpovědět
Franta (3841)
15.1.2018
17:39

@Kamila:
Odpověď už jsi dostala. Navíc v pasu adresa není.

Odpovědět
Jakub (1)
17.1.2018
17:22

Ahoj, mám takový hloupý dotaz. Při vyplňování žádosti manželka omylem zaměnila jméno a příjmení rodičů (prohodila kolonky) Je potřeba z tohoto důvodu vyplnit novou žádost nebo to nikoho nezajímá.
Díky

Odpovědět
Franta (3841)
17.1.2018
19:42

@Jakub:
Pokud je ESTA schválená, tak bych to neřešil.

Odpovědět
Jarča Markvartová (1)
20.1.2018
8:33

Dobrý den,
mám platnou estu do 15.6.2018 ale chci vycestovat až 7. měsíc 2018. (tedy po skončení platnosti)
Odeslala jsem novou žádost již 19.1.2018 z důvodů rezervacce letenky a zatím nebyla vyřízena ,jelikož jsem zjistila po odeslání k zaplacení chybu.Může být důvod k nevyřízení ta chyba nebo dosud zatím platná esta?
Mohu tedy žádat o estu dříve než předešlá platnost vyprší?
Díky za odpověď.

Odpovědět
Franta (3841)
20.1.2018
8:57

@Jarča Markvartová:
Většinou to vyřídí do 72h. Info k tomu máš na ofiko stránce v nápovědě – Kdy budu vědět, zda byla žádost schválena?
Ve většině případů zobrazí Elektronický systém cestovní registrace stav žádosti okamžitě. V případě, že bude ke zpracování elektronické cestovní registrace potřeba více času, bude odpověď sdělena obvykle do 72 hodin. Pokud obdržíte odpověď, že žádost se vyřizuje, zobrazí se pokyny, jak stav žádosti zkontrolovat. Na žádost o elektronickou cestovní registraci jsou možné tři odpovědi:

Registrace schválena.
Cestovní registrace byla schválena a jste oprávněni při cestě do USA využít Visa Waiver Program. Systém zobrazí potvrzení o schválení žádosti a oznámení o obdržení platby s uvedením částky, která byla odečtena z vaší kreditní karty. Cestovní registrace nezaručuje vpuštění na území USA. Konečné rozhodnutí učiní pracovník Customs and Border Protection v místě vstupu.
Cesta nepovolena.
Nejste oprávněni při cestě do USA využít Visa Waiver Program. Možná budete moci získat vízum pro cestu od Department of State. Další informace k žádosti o vízum najdete na webu U.S. Department of State na adrese http://www.travel.state.gov. Takováto odpověď neznamená odmítnutí vstupu na území USA. Znamená pouze zákaz při cestě do USA využít Visa Waiver Program. Systém rovněž zobrazí oznámení o obdržení platby s uvedením částky, která byla odečtena z vaší kreditní karty za zpracování žádosti ESTA.
Registrace se vyřizuje.
Cestovní registrace byla odeslána ke kontrole, protože v daném případě nebylo možné o žádosti rozhodnout okamžitě. Takováto odpověď neznamená, že byly zjištěny nepříznivé okolnosti. Rozhodnutí bude obvykle k dispozici do 72 hodin. Vraťte se na tento web a klikněte na možnost “Zkontrolovat stav registrace ESTA”. Ke kontrole stavu žádosti bude třeba zadat číslo žádosti, číslo cestovního pasu a datum narození.

“jelikož jsem zjistila po odeslání k zaplacení chybu” a zaplatila jsi to? Jestli ne, tak nic vyřizovat nebudou. Za zpracování se platí 4,-USD, když to schválí, tak dalších 10,-.

Odpovědět
Vladimír (2)
20.1.2018
19:16

Dobrý den,

Vím, že je to v textu napsáno, ale přeto se musím ujistit. Esta mi plátí do roku 2019. Před půl rokem jsem ji využil na cestu do USA na 1 měsíc a v únoru 2018 (tedy za nedlouho) bych chtěl letět na příbližně stejnou dobu.

Nemusím si tedy zakládat novou ESTU, když stará stále platí? Je zde nějaký časový úsek, po který nesmím navštívit USA od posledního opuštění USA? (Aby určití jedinci nemohli například odletět na den do zahraničí a hned přijet zpátky na další 3 měsíce ESTY)

Děkuji!

Odpovědět
Franta (3841)
20.1.2018
21:31

@Vladimír:
ESTA stále platí a můžeš tedy cestovat.
Popravdě, klidně můžeš jet další den po návratu, ale na imigračním budou asi hodně zvědaví a možná i otravní. Klidně tě ale můžou pustit, když je přesvědčíš.
Obecně se doporučuje dělat po delších návštěvách delší pauzy.
Cestuješ půlrok od poslední návštěvy, podle mě nebude problém.

Odpovědět
Pavel (2)
23.1.2018
12:07

Dobrý den,

rád bych se zeptal na následující otázku v žádosti ESTA:

“Cestujete do USA v rámci cesty do jiné země?”
(Jedeme do USA na cca 4 dny a potom dál do Japonska atd.)

Ano – se vztahuje např. jen na mezipřistání?

Co je vhodná odpověď?
Při poslední žádosti o Estu jsme byli jen v USA, tak to bylo jasné, ale teď si nejsem jistý.

Děkuji.
Pavel

Odpovědět
Franta (3841)
23.1.2018
17:24

@Pavel:
Já bych napsal ne. Jedete sice primárně do Japonska, ale v USA budete 4 dny, to je, podle mě, celkem dost jen na “průlet”.

Odpovědět
Pavel (2)
23.1.2018
17:33

@Franta:

Díky za info ;)

Odpovědět
Petra (4)
30.1.2018
11:15

Dobrý den, při tvoření ESTA před rokem jsme zadali Kontaktní bod v USA naše první ubytování. Nyní jedeme na druhou stranu USA a lze nám změnit pouze adresa ubytování v USA, kontaktní bod (na té druhé straně USA) ne. Bude to problém?
A druhá otázka: pokud by někdo změnil číslo OP, které má uvedené v kolonce národní ID číslo, musí se dělat nové povolení?

Děkuji Petra

Odpovědět
Petr Novák (2524)
31.1.2018
15:41

@Petra: Ahoj Petro,
v obou případech není nutné ESTA aktualizovat (resp. žádat o novou).

Odpovědět
Mestlová Petra (2)
31.1.2018
18:16

Dobry den, chtela by jsem se zeptat jestli imigracni urednik bude mluvit i s mou 17ti letou dcerou, ktera do USA cestuje na jazykovy kurz se spolecnosti EF? Skvele stranky a dekuji za odpoved.

Odpovědět
Petr Novák (2524)
31.1.2018
18:27

@Mestlová Petra: Dobrý den, Petro, ano, pohovorem musejí projít všichni. :)

Odpovědět
Mestlová Petra (2)
31.1.2018
19:11

@Petr Novák: moc dekuji za velmi rychlou odpoved a opravdu super stranky

Odpovědět
beata (2)
31.1.2018
22:58

Pls o informáciu či musím požiadať o novú ESTU
Pri zadávaní do kolónky priezviska som zadala pred moje priezvisko SVK,nakoľko som si prečítala že údaj ma byť zo spodnej časti prvej strany pasu kde sú znaky≤≤. ≥≥
Žiadosť mi došla schválená ale pred priezviskom mám SVK,
Môžem žiadať o novú ESTU hneď na druhý deň?
Ďakujem za info

Odpovědět
Franta (3841)
1.2.2018
10:17

@beata:
V tomto případě bych žádal znovu. Ty se přece nejmenuješ Beata SVKslovenska, ale Beata Slovenska. Sice to schválili, ale na imigračním by to mohlo dělat problém. Třeba by jsi to vysvětlila jako chybu, ale radši bych neriskoval.

Odpovědět
beata (2)
1.2.2018
15:42

dakujem za odpoved,
ESTA som požiadala znova a bola mi schvalena
poprosim este o informaciu nakolko som mala pas platny do februara a v nom platne viza do maja musela som si vybaviť novy pas a pracovnicka na pasovom mi nechcela vydať novy
pokial jej neodovzdam stary
v odovzdanom pase my este po prilete do USA budu platiť viza 2 dni,( co som mala v starom pase,ktorý už nemam k dospozicii ) možem teda bez problemov vycestovať na ESTU ktora je už teda viazana na nový pas?

Odpovědět
Franta (3841)
1.2.2018
18:00

@beata:
Ano můžeš vycestovat. Máš platný pas a k němu ESTA.

To s tím vízem je smůla, když žádáš se starším pasem. Standardní postup je právě ten, že starý pas odevzdáš a nový dostaneš. Stejně tak je to v ČR, neměla bys mít dva pasy. Někde se ale na úřadě nechají ukecat a starý pas můžeš vrátit, až ti vyprší vízum. Amíci to tolerují, že cestuješ na platný pas bez víza a máš s sebou neplatný pas s vízem.

Odpovědět
Daniel (3)
1.2.2018
20:03

Ahoj, chci se zeptat, známá chce na podzim na Floridu na měsíc, chce vyřizovat ESTU, v 90. letech, když byla mladá a svobodná, žádala o turistické vízum a bylo jí zamítnuto s tím, že se obávají, že tam zůstane. Dnes má děti, manžela a pracuje v ČR, nikdy v USA nebyla. Je možné, že bude mít problémy se schválením ESTY? Bojí se kupovat už teď letenky, aniž by měla ESTU. Děkuji za radu..

Odpovědět
Franta (3841)
1.2.2018
21:15

@Daniel:
V žádosti je otázka, zda jí někdy bylo zamítnuté vízum. Mohlo by se tedy stát, že jí ESTA nevyjde a bude muset pro vízum. Ať si o ni zažádá hned a uvidí.

Odpovědět
Jana (2)
2.2.2018
12:24

Ahoj, chtěla bych se zeptat ohledně vyplnění Esty, konkrétně otázky číslo 7.Bylo vám někdy zamítnuto udělení víza USA, o které jste zažádali na svůj stávající či dřívější cestovní pas?
V roce 1999 jsem žádala o kanadské a americké vízum. Kanadské jsem dostala hned, jelikož jsem měla pozvání atd.., ale americká ambasáda mě pozvala na pohovor oproti mé mamce, která ho dostala hned.. Jelikož jsme již měly koupené letenky do Toronta a domluvený termín návštěvy, na pohovor na americkou ambasádu jsem se nedostavila. Znamená to, že mi byla žádost o vízum zamítnuta nebo mohu s klidným svědomím odpovědět, že mi nebylo zamítnuto udělení víza? Plánuji navštívit západ USA na 14 dní letos na podzim. Předem děkuji za jakoukoli radu.

Odpovědět
Zdeňka (2)
3.2.2018
22:19

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda je velký problém, pokud jsem ESTA žádost vyplnila na stránce usaesta.com . Bohužel jsem si předem neověřila, že je oficiální stránka (moje chyba), je mi jasné, že přeplatím více než jsem musela. Na přítele jsem již vyplnila na oficiální stránce. Máte zkušenosti s touto stránkou – bude vše v pořádku zasláno nebo mohu čekat problémy?

Děkuji za odpověď

Odpovědět
Franta (3841)
3.2.2018
23:24

@Zdeňka:
Podívej se na ofiko stránku, zda ti to ukáže, jak jsi na tom. Dá se to tam zkontrolovat i bez čísla žádosti.

V lepším případě tě to jen stálo víc (o dost) a vše je v klidu. V horším případě jsi přišla o peníze a budeš si to muset vyplnit sama.

Taky jim můžeš zkusit napsat mail, že to rušíš, třeba ti vrátí peníze. Některým, co použili neofiko stránky, se to povedlo.

Odpovědět
Míra (1)
9.2.2018
21:46

Dobrý den,

jedeme poprvé a to s CK. Není mi jasné, co mám uvést do “Údaje o cestě”. Procestujeme 4 státy, každý den někde jinde. Sice vím, kde budeme, ale to je tak vše… :-)

Děkuji za odpověď.
M.

Odpovědět
Franta (3841)
10.2.2018
17:21

@Míra:
Co tam není jasné?
1) Cestujete pouze do USA – ANO
Cestujete mimo USA a v USA jen přestupujete – NE
2) Kontaktním bod – bud zástupce cestovky, pokud víte jeho jménoa kontakt na něj nebo unknown. Případně nějaký příbuzný, pokud ho tam máte.
3) Adresa pobytu – první hotel, kde budete
4) Nouzové kontaktní údaje – někdo z příbuzných, který s vámi neletí.

Cestovka vám nic neřekla?

Odpovědět
Zdeňka (2)
11.2.2018
20:29

@Franta:
děkuji za odpověď. Moje žádost byla schválena. Přítele jsem vyplnila přes oficiální stránky, platba se mi odečetla, ale při kontrole žádostí se na stránce jeho žádost vůbec neobjevila. Takže to budu muset řešit dotazem atd. Je to zatím peklo, všechno zařídit :(

Odpovědět

Přispějte svým dotazem nebo osobní zkušeností

Než se na něco zeptáš, přečti si prosím článek a předchozí komentáře. Všechny nové příspěvky osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.