Návod: Jak vyplnit formulář ESTA pro vstup do USA bez víza

Cestovní registrace ESTA umožňuje vycestovat do USA bez nutnosti žádat o vízum. Formulář ESTA je k dispozici online, jeho vyplnění zabere asi 10-15 minut. V tomto článku pro vás mám obrázkový návod a vzor, jak správně vyplnit ESTU.

Návod jak vyplnit formulář ESTA nutný pro vstup do USA bez víza | © Pixabay.com

Cestovní registrace ESTA pro bezvízový vstup do USA

 • Kdo může cestovat do USA na ESTA?
  Žádost ESTA mohou vyplnit osoby, které cestují do USA za účelem obchodní cesty, nebo turistiky za předpokladu, že doba pobytu nepřekročí 90 dní. Žadatel musí být občan ČR, Slovenska, nebo jiné země zařazené do programu Visa Waiver Program (VWP). Vycestovat lze pouze na biometrický pas.
 • Kdy vyplnit ESTA
  Američané doporučuji o ESTA požádat přinejmenším 72 hodin před odletem. S kratším časem roste riziko, že rozhodnutí nezískáte včas.
  Já doporučuji ESTA vyplnit ihned po zakoupení letenek. V případě zamítnutí ESTA musíte žádat o cestovní vízum, vyřízení se může protáhnout na dva týdny.
 • Poplatek za cestovní registraci ESTA
  Cena cestovní registrace ESTA je 14 $ (289,50 Kč). Z toho 4 $ (82,71 Kč) jsou nevratný poplatek za vyplnění formuláře a 10 $ (206,78 Kč) daň na podporu cestování. Při neschválení registrace ESTA se 10 $ vrací.
 • Jaká je platnost registrace ESTA do USA?
  Délka platnosti ESTA jsou 2 roky. Opakovaný vstup je možný.
  Nová ESTA je nutná, jen pokud vypršela doba její platnosti, máte nový pas, změnilo se vaše jméno, občanství, pohlaví, nebo odpověď na kteroukoliv z otázek týkajících se způsobilosti.
 • Kde vyplnit formulář ESTA v češtině
  ESTA vyplňujte výhradně na oficiální stránce esta.cbp.dhs.gov.
  Jakýkoliv jiný web je neoficiální, nedoporučuji ho využívat. V lepším případě přeplatíte až tisíce korun, v horším může být následkem neschválení cesty.
 • Jak dlouho trvá vyřízení ESTA
  Vyplnění formuláře a úhrada poplatku zabere 10-15 minut.
  Schvalování žádosti ESTA je většinou otázkou vteřin. Jen pokud je nutný ruční zásah úředníka, může se proces protáhnout na pár desítek minut.
 • Schválená ESTA neznamená povolení vstupu do USA
  Navzdory mýtům schválená ESTA neznamená povolení vstupu, dotyčného pouze opravňuje vycestovat do USA.
  Po příletu do USA je nutné projít pohovorem s imigračním úředníkem. Ten rozhodne o povolení, nebo zamítnutí vstupu. Na některých evropských letištích (např. Amsterdam) probíhá již předpohovor.
 • Jak vysoká je pravděpodobnost zamítnutí registrace ESTA?
  Jestli jste nebyli z USA vyhoštěni, nepobývali tam nelegálně a nepředstavujete pro zemi bezpečnostní riziko, pravděpodobnost zamítnutí registrace ESTA je minimální. Máte-li obavy z neschválení, pravdivě vyplňte i nepovinné položky.

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Přečtěte si další otázky o ESTA, nebo napište do diskuze pod článkem.

Návod jak vyplnit formulář ESTA

Oficiální stránky ESTA

Oficiální žádost o registraci ESTA do USA

Jediný oficiální web ESTA je https://esta.cbp.dhs.gov/esta, jinde žádost nevyplňujte. Stránku si můžete zobrazit česky přes volbu vpravo nahoře.

Pro vyplnění žádosti klikněte na Nová žádost, po ruce mějte biometrický pasplatební kartu. Bez biometrického pasu není možné ESTA vyplnit.

Aktualizace ESTA a ověření platnosti je možné po kliknutí na Zkontrolovat aktuální žádost. Znát musíte buď číslo ESTA, nebo číslo pasu.

Vzor formuláře ESTA česky

Zažádat o novou registraci ESTA

 • Jednotlivá žádost
  Zvolte, pokud do USA cestujete jako jednotlivec.
 • Skupina žádostí
  Můžete vybrat, jestliže do Ameriky cestujete jako rodina či skupina.
  Každý člen skupiny sice musí mít svoji vlastní ESTA, ale tato volba vám usnadní vyplňování formuláře. Je to rychlejší a pohodlnější, třeba poplatek lze uhradit dohromady za všechny členy.
Žádost ESTA

Prohlášení o ESTA pro bezvízový styk

Pročtěte si bezpečnostní upozornění, pak klikněte na Potvrdit a pokračovat.

Další stránka se opět týká prohlášeních. Pro pokračování je nutné v obou částech potvrdit přečtení, teprve poté lze kliknout na tlačítko Další.

Jak vyplnit formulář ESTA

Údaje o žadateli

Údaje o žadatelích se vyplňují v angličtině (bez háčků a čárek), každý člen skupiny musí mít vlastní žádost. Pro nápovědu stačí kliknout na šedý otazník v kroužku vpravo od popisku políčka.

 • Příjmení
  Jestliže vaše příjmení obsahuje přehlásky, použijte zápis jména ze strojové zóny pasu. Pan Müller tak do žádosti napíše Mueller.
 • Jméno
  Vyplňte své křestní jméno tak, jak je uvedeno v pasu.
 • Město narození
  Pokud údaj neznáte, napište do políčka UNKNOWN.
 • Země narození
  Československo v seznamu není, vyberte Czech Republic, nebo Slovakia.
 • Číslo cestovního pasu
  Číslo českého cestovního pasu má 8 číslic.
 • Státní občanství
  Vyberte státní občanství uvedené v cestovním pasu.
 • Národní identifikační číslo
  Do pole National Identification Number napište rodné číslo bez lomítka.
 • Datum vydání
  Napište datum vydání cestovního pasu.
 • Vydávající země
  Vyberte zemi vydání cestovního pasu.
 • Osobní identifikační číslo
  Nevyplňuje se.
 • Datum vypršení platnosti
  Napište datum platnosti cestovního pasu.
 • Vystavila vám někdy nějaká jiná země pas, nebo občanský průkaz pro cestování?
  Jestliže máte jen český (slovenský) pas, vyberte Ne. Pokud máte cestovní pasy dvou různých zemí, zvolte Ano a vyplňte dodatečné kolonky.
 • Jste ještě nyní občany nebo státními příslušníky další země?
  Pokud máte jen jedno občanství, zvolte Ne. Máte-li více občanství, vyberte Ano a vyplňte dodatečné informace.
 • Jste občany nebo státními příslušníky ještě další země?
  To samé. Máte-li jen jedno občanství, zvolte Ne.
 • Rodiče
  Pořadí otec/matka nehraje roli, položku vyplňte i po úmrtí rodiče. Neznáte-li jméno svého otce, napište do obou kolonek UNKNOWN.
 • Řádek adresy 1
  Napište adresu – třeba Americká 505/12
 • Řádek adresy 2
  Nemusíte vyplňovat
 • Číslo bytu
  Nemusíte vyplňovat
 • Město
  Napište město pobytu – např. 50002 Hradec Kralove
 • Stát/provincie/kraj
  Napište kraj – třeba Kralovehradecky kraj.
 • Země
  Vyberte zemi pobytu.
 • Typ telefonu
  Vyberte z nabídky domů/do práce/mobilní/jiný.
 • Předvolba země + telefonní číslo
  Do prvního políčka napište +420, do druhého telefonní číslo.
 • E-mailová adresa
  Zadejte e-mailovou adresu, kterou používáte
 • Potvrdit e-mailovou adresu
  Znovu zadejte stejný e-mail
 • Máte nebo měli jste zaměstnavatele?
  Pokud jste, nebo jste již byli zaměstnaní, OSVČ nebo třeba student, vyberte Ano. Pokud jste nyní nezaměstnaní, zadejte informace o bývalém zaměstnavateli.
 • Název pracovní pozice
  Nepovinná položka, můžete do ní uvést název své pracovní pozice.
 • Název zaměstnavatele
  U studentů a žáků můžete uvést Student, u OSVČ Self-employed, u dětí Child, u rodičovské dovolené Stay-at-home parent, u osob v domácnosti Homemaker, nebo jiný výraz vystihující vaše zaměstnání.
 • Řádek adresy 1
  Napište adresu zaměstnavatele, nebo školy. Pokud nevymyslíte, co do kolonky napsat, zadejte Unknown.
 • Město
  Zadejte město, ve kterém sídlí váš zaměstnavatel.
 • Stát/provincie/kraj
  Napište kraj, ve kterém sídlí váš zaměstnavatel.
 • Země
  Vyberte zemi, ve které sídlí váš zaměstnavatel.
 • Předvolba země + telefonní číslo
  Nepovinná položka, zadat můžete telefon na vašeho zaměstnavatele.

Zadané informace si pečlivě zkontrolujte, poté klikněte na tlačítko Další.

Cestovní registrace ESTA do USA

Údaje o cestě

Na stránce se vyplňují informace o aktuální cestě do USA.

 • Cestujete do USA v rámci cesty do jiné země?
  Ne – cestujete do USA, můžete se podívat do Mexika, nebo Kanady.
  Ano – letíte třeba do Peru a v USA máte pouze mezipřistání.
 • Informace o kontaktním bodu v USA
  Jestliže cestujete za příbuznými či kamarády, vyplňte jejich kontaktní údaje. Pokud žádný kontakt v USA nemáte, zadejte do kolonek Unknown a do telefonního čísla nuly.
 • Adresa pobytu v USA
  Nepovinná položka, můžete do ní uvést adresu hotelu, nebo jen název města, kde budete pobývat.
 • Nouzové kontaktní údaje v USA a mimo USA
  Povinná položka – zadejte kontakt na osobu, která s vámi do USA necestuje. V případě vašeho ohrožení bude tato osoba kontaktována. Alternativně je možné do kolonek napsat Unknown (nedoporučuji).

Zadané informace si pečlivě zkontrolujte, poté klikněte na Další.

Návod na vyplnění formuláře ESTA pro cestu do USA

Otázky týkající se způsobilosti

Na další stránce pravdivě vyplňte několik otázek. Lež je považována za trestný čin. To proto, aby bylo nežádoucím osobám snazší znemožnit vstup do USA.

 1. Trpíte tělesným nebo duševním postižením, nebo jste-li uživateli drog či jste na nich závislí, nebo v současné době trpíte některou z následujících chorob?
 2. Byli jste někdy zatčeni či usvědčeni z trestného činu, který měl za následek závažné škody na majetku nebo vážnou újmu jiné osobě nebo státnímu orgánu?
 3. Porušili jste někdy zákon týkající se držení, užívání či distribuce nelegálních drog?
 4. Snažíte se zapojit nebo zapojili jste se někdy do teroristické činnosti, špionáže, sabotáže nebo genocidy?
 5. Dopustili jste se někdy podvodu nebo zkreslení informací o sobě nebo jiných s cílem získat nebo napomoci jiným získat vízum nebo dosáhnout vstupu na území USA?
 6. Hledáte v současné době v USA zaměstnání, případně byli jste v minulosti v USA zaměstnání bez předchozího povolení od vlády USA?
 7. Bylo vám někdy zamítnuto udělení víza USA, o které jste zažádali na svůj stávající či dřívější cestovní pas, případně bylo vám někdy odepřeno vpuštění na území USA nebo jste stáhli žádost o vpuštění na území USA v místě vstupu?
 8. Zůstali jste někdy na území USA po delší dobu, než na kterou jste měli povolení udělené vládou USA?
 9. Cestovali jste po 1. březnu 2011 (včetně) do Iráku, Sýrie, Íránu nebo Súdánu, nebo jste tam byli?

Kladná odpověď na devátou otázku znamená povinnost žádat o vízum do USA.

Pro pokračování zaškrtněte část Osvědčení. Pokud žádost vyplňujete pro někoho jiného, je nutné zaškrtnout Pouze pro třetí strany.

ESTA - Visa Waiver Program

Zkontrolovat žádost

Na předposlední stránce si zkontrolujte všechny části povolení ESTA. V každé sekci je nutné kliknout na tlačítko Potvrdit a pokračovat.

V závěrečné části ověření znovu vyplňte své číslo pasu, vydávající zemi pasu, příjmení a datum narození. Pak klikněte na Další. Pokud některé z údajů nesouhlasí, zobrazí se upozornění a výzva k opravě.

Jak vyplnit cestovní registraci ESTA

Platba žádosti ESTA

Poslední stránka se týká platby cestovní registrace. Jedinou dostupnou metodou je platební karta (debetní i kreditní).

ESTA není možné uhradit složenkou, převodem na účet, nebo poštovní poukázkou. Jestliže nemáte platební kartu pro platby přes internet, poproste o zaplacení příbuzného či kamaráda.

Doporučuji si udělat screenshot stránky, na které je číslo žádosti i číslo cestovního pasu. Zašlete si ho na svoji e-mailovou adresu.

Jak vyplnit cestovní registraci ESTA

Status cestovní registrace ESTA

Po úhradě poplatku budete přesměrováni na stránku s výsledkem. Zobrazí se jedna ze tří zpráv:

 • Authorization Approved
  Gratuluji, ESTA byla schválena. Do USA můžete vycestovat bez víza.
 • Authorization Pending
  Vaše ESTA čeká na posouzení. Stav žádosti si ověřte později, čekat můžete v krajním případě až 72 hodin.
 • Travel Not Authorized
  Bohužel, ESTA byla zamítnuta. Musíte požádat o vízum do USA.

Rozhodnutí je dostupné pouze na oficiálním webu, žádný e-mail nečekejte.

Výsledek registrace ESTA není nutné tisknout, resp. celníci papír nevyžadují. Může se však stát, že vás o předložení požádá letecká společnost. Doporučuji si výsledek poslat na e-mail a zároveň uložit jako obrázek do telefonu.

Dotazy a časté chyby v registraci ESTA

Systém hlásí, že je chyba v adrese bydliště a nepustí mne dál. Co mám dělat?
Chyba je přímo ve formuláři. Pokud máte adresu zadanou bez diakritiky a stále se nemůžete dostat dál, klikněte na velké modré tlačítko Next / Pokračovat. To ještě jednou či dvakrát zopakujte, načež se ve formuláři objeví nové zaškrtávátko “Check this box to certify that this address is correct.*”.
Po zaškrtnutí můžete pokračovat.

Diskuze k článku (1 352 komentářů)

Petr (2524)
4.1.2012
4:46

Zatím bohužel ne, doporučuji navštívit Velvyslanectví USA v Blavě.

Odpovědět
pavla (1)
5.1.2012
2:39

ahoj,som momentalne v usa na F1 viza,skolu by som mala zacat t17.1., teda o par dni. .no problem je v tom,ze mam trochu problemy so spinzorom a neviem ci mi bude moct poslat peniaze kym zacne skoka. .to znamena ze by som ostala na F1 viza bez toho,aby som bola registrovana na college,co je predpokladam nelegalne. .no mam tiez platnu ESTU z predosleho roku a chcem sa opytat,ci by som mohla v USA ostat do konca januara,pripadne februara na ESTU (normalne ako turista,nechcem pracovat ani nic)alebo po mne zacnu – na zaklade toho,ze som sa neprihlasila skoly – patrat? alebo napriek tomu ze nenastupim do skoly mi plati F1 vizum kym neopustim krajinu? dakujem velmi pekne kazdemu kto vie poradit

Odpovědět
Petr (2524)
5.1.2012
11:08

Ahoj, pokud si přijela do USA na vízum F1, tak bys měla studovat. Nejlepší by bylo obrátit se na konzulát Slovenské republiky v USA… případným komplikacím je lepší předcházet. :-)

Odpovědět
Magda (1)
5.1.2012
12:59

Ahoj, vyplnila jsem žádost a zaplatila kartou. Z karty mi byl strřen poplatek 14 dolarů, ale žádné potvrzení na mail mi nepřišel. To stejný u manžela. Mám jen kód, který jsem si opsala. Kde mám žádat o potvrzující mail?

Odpovědět
Petr (2524)
5.1.2012
16:50

Ahoj, ten potvrzovací kód by měl stačit. Na stejné stránce, kde si žádost vyplňovala, si můžeš stav žádosti ESTA zkontrolovat.

Odpovědět
Martina ocestovala zapad (3)
9.1.2012
22:22

ahoj Petre,rada bych si vyplnila Estu a jela se znovu podivat do USA.Jiz jsem ve statech byla jednou na turisticke vizum,ktere jsem dostala na 10 let v roce 1998.Procestovala jsem vychod a jih ameriky.Ted bych rada procestovala zapad.Chtela bych jet tak na 3 tydny.Mam tam provdane dve sestrenice,ktere bych touto cestou take rada navstivila,alespon na 2 dny.Obe jsou jiz obcanem usa.Ma otazka je ,jestli se mam zminit u imigracniho ze tam nekoho mam nebo znam?nemuze to byt problem.Take jiz pres rok ziji v Mexiku a letim domu v breznu a pak bych chtela odcestovat do usa.Nemuze byt nejaky problem ceska zijici v mexiku?Dekuji za odpoved,mej se hezky.

Odpovědět
Martina (3)
9.1.2012
22:24

tam ma byt pouze Martina,nejak mi tam preskocily nesmysly promin.

Odpovědět
Martina (3)
10.1.2012
19:37

esta odsouhlasena

Odpovědět
Petr (2524)
10.1.2012
20:20

Ahoj, snad ne. O příbuzných bych se raději zmínil. :)

Odpovědět
Igor Judas (2)
12.1.2012
13:06

Ahoj Petře,

Plánuji rodinný trip do USA a nějak nevím jestli můj 7-letý syn potřebuje díky to mu, že nemá biometrický ale normální pas normální vízum nebo je možno to řešit přes ESTA. Taky popřípadě jak dcera která má 12 a pas už má.

Díky za radu

Igor

Odpovědět
Petr (2524)
12.1.2012
19:35

Ahoj,
nejjednodušší by bylo zařídit pro syna biometrický pas a následně i ESTY, bude to podstatně menší martyrium než v případě shánění víza.

Odpovědět
Marci (163)
21.1.2012
5:03

Ahoj,cetla jsem celou diskuzi,tak jen shrnu. Ja jsem obcanka USA,rada bych aby sem prijel na navstevu muj bracha s pritelkyni. My jezdime do CR kazdy rok. Pred 5 lety zadal o vizum,ale bylo zamitnuto,pry nedostatecne zaruky navratu…zrejme prave k vuli meho statusu v USA kde uz ziju radu let.
Je v tomhle Esta v soucasnosti pruchodnejsi nebo automaticky vyhazuje k vuli zamitnuti viza v minulosti? Cetla jsem 2,3 zkusenosti ze lze pres ni projit. Je tu nekdo kdo byl zamitnut z toho duvodu?

Odpovědět
Marcel (2)
26.1.2012
22:53

zdravim
dostal jsem nabídku na práci v Miami,úklid kanceláří,je možné tam vycestovat a pracovat na zvací dopis?

Odpovědět
Marci (163)
27.1.2012
0:51

Ahoj Marceli,

ne tak to nepracuje. Pokud nejsi drzitel Zelene Karty anebo nemas vyrizena pracovni viza pres zamestnavatele v  USA, nebo nejsi ucastnik WAT, tak legalne tam pracovat nemuzes. Zvaci dopis je dobry, pokud ti ma usnadnit pobyt v USA v zalezitostech turistiky,ten nekdo ve Zvacim dopise se zarucuje ze te bude supportovat. To ale neznamena ze na nej muze pracovat. Pokud Zvaci dopis obsahuje ze jedes pracovat,tak te imigracni nepusti vubec do USA. Takze pokud ten zajemce o tvou praci stoji,musi pro tebe vyridit pracovni viza, poslat zadosti,vcetne poplatku USCIS a to neni lehke.
Prokazuje se ze nemuze sehnat na tu praci nikoho kdo uz ma Zelenou kartu,pracovni povoleni ci je americky obcan a uchazi se o praci v cleaning. A to je tezke,zajemcu tam je dost. Takze tvuj zamestnavatel,pocitam ze je to majitel,tak ten musi pro tebe vyridit pracovni viza,abys mohl legalne pracovat.

Odpovědět
Marcel (2)
28.1.2012
17:13

Ahojda a díky za užitečnou odpověď.
Marcel

Odpovědět
petra (2)
28.1.2012
20:33

Marci ahoj,taky mam kamosku je obcankou usa a jezdi do Ceska navstevovat sve pribuzne. jeji sestra ji prijela navstivit na Floridu min rok.Taky ji 5krat zamitli zadost o vizum.Vyridila si estu a odjela v pohode na dva tydny navstivit svou sestru…:-)

Odpovědět
petra (2)
28.1.2012
20:38

dokonce znam spoustu lidi kteri tam zili nelegalne a vyridili si estu a odjeli tam znovu,byt na dovolenou,proste pousti potrebuji penize ,ekonomika je tam spatna tak pousti.Jiste stane se ze vrati ale vetsinou lidi projdou.kdo by tam taky chtel nadale zustavat???neni rok 1996-1998 kdy tam spousty cechu odjelo za praci ,navic jsme v evropske unii a vetsina si sezene praci nekde v Evrope za eura.

Odpovědět

Ahoj, chci se zeptat, jestli ESTA platí i na případ, kdy cestuji do USA z Kanady autobusem. Znamená to, že na hranicích budu muset na nějaký pohovor? Nebo se na ESTU vztahuji nějaké omezení, jako, že musís cestovat letadlem apod..?
Díky

Odpovědět
Miluse (1)
2.2.2012
22:34

ahoj Petre poletim pres usa takze estu pri vyrizovani vyplnim tranzit,ze?jak dlouho ta esta bude platna a kolik bude sta?A co kdyz se rozhodnu nekdy letet do usa tak si musim vyridit dalsi estu nebo muze platit ta pri ktere vyplnim pouze tranzit?Asi ne,ze? Dekuji a mej se hezky :-)

Odpovědět
Petr (2524)
5.2.2012
15:42

Ahoj, ano, vyplníš ji a uvedeš do ní, že pouze tranzituješ. Platná je dva roky a v případě schválení za ní dáš v přepočtu necelé tři stovky.

Odpovědět
Marcel (2)
13.2.2012
10:36

Zdravim
Je možné vycestovat do USA pouze na zvací dopis? A dále zda se dá sehnat Letenka tam i zpět do Los Angeles cca za 9400,.Kč?
předem díky za odpověď

Odpovědět
Petr (2524)
13.2.2012
12:05

Ahoj Marceli,
do USA stačí vycestovat na ESTU, zvací dopis k ní není potřeba. Jen na zvací dopis bez ESTY/víza vycestovat nelze.

Odpovědět
Zbyněk (3)
13.2.2012
17:09

Zdravím, jsem vcelku zoufalej. Zažádal jsem o ESTA přes tyto stránky: **************** zaplatil jsem 695,- Kč a ESTA jsem nedostal! Žádost zamítnuta! Minulý rok jsem zcestoval celý Blízký Východ včetně Iráku, Íránu a Sýrie. Myslíte, že tohle byl problém toho zamítnutí? Co teď? Má smysl zažádat o ESTA znovu přes jiné stránky? (Asi blbost, co). Nevím, jestli mám čas zkusit řešit normální víza (navíc jsem v UK) a jestli i tam nedopadnu stejně!? Asi mě mají za teroristu… Každá rada vítána, ale mám takovej pocit, že USA je pro mě nedostupné. DĚKUJI za každou reakci!
Zbyňa

Odpovědět
Petr (2524)
13.2.2012
18:07

Ahoj, pokud si to do formuláře vyplnil, může to být příčina. Každopádně doporučuji podat žádost o vízum a přečíst si tenhle článek. :-)

Odpovědět
Marci (163)
13.2.2012
18:18

Marceli,letenka do LA v te cene na jakou se ptas,snad jedine bez letistnich poplatku,takze neda. Pocitej nejmene s 20 000 Kc a to kdyz budes mit stesti a dostanes se do letu kde nekdo odrekl.

Odpovědět
Petr (2524)
13.2.2012
18:20

V akci se dá z Prahy sehnat do 14 000 Kč – musí se ale rychle objednat a hlavně je potřeba se přizpůsobit termínově.

Odpovědět
Marcel (2)
13.2.2012
19:36

ani přes někoho co má hodně nalétáno se nedá letenka za tyto peníze sehnat?

Odpovědět

ahoj Petre.Procitam tady vsechny otazky a odpovedi.Mimochodem super stranky,dost se tady clovek dozvi,diky!Mam dotaz,letel jsem pred pul rokem z jizni ameriky ,pres usa do Prahy.V este jsem vyplnil tranzit.ted bych rad jel primo do usa do New Yorku.Plati mi stale esta kde jsem poprve vyplnil tranzit nebo musim vyplnit novou?nejak to tady v otazkach a odpovedich nemohu najit.Dekuji.

Odpovědět
Petr (2524)
13.2.2012
23:46

Ahoj, původní ESTA ti stačí. O novou bys musel požádat jen v těchto pěti případech:
(1) nechal sis vystavit nový cestovní pas
(2) změnil sis své jméno
(3) změnil sis své pohlaví :-)
(4) změnilo se ti občanství
(5) změnila se odpověď na některou z ano/ne otázek

Odpovědět
Zbyněk (3)
14.2.2012
11:10

Čau, ještě jeden dotaz. Nemáte někdo zkušenost s tím, za jak dlouho po interview je vízum vydáno? Předpokládám, že ten samý den to není, co? Někde jsem našel snad že až do 60 dní. Já bych to potřebovat tak do 20 dní, je to utopie? Díky!

Odpovědět
toudi (1)
15.2.2012
16:53

Ja nechapem, naco sa vsetci hrabete do ameriky. Ked maju take blbe podmienky, tak im treba srat na hlavu. Americania su totalne sprosty narod na svete, cela amerika je zhnita a nechapem, kto tam chce ist. Je to len pozlatko, pod ktorym su hovna – to je definicia ameriky. Zobudte sa uz konecne!

Odpovědět
Petr (2524)
15.2.2012
18:20

Co člověk, to názor. Tobě se v Americe nejspíš nelíbilo, ale to neznamená, že je špatná a najednou by tam neměl nikdo jezdit. Já měl zase podobnou zkušenost s Ruskem – a taky se teď divím lidem, co tam opakovaně jezdí. Ale zřejmě mají svůj důvod. A stejně je to s tou Amerikou. :-)

Odpovědět
Zbyněk (3)
15.2.2012
19:51

Toudi, zas neblázni! Cestuješ? Víš kolik toho je v USA k vidění? Víš kolik tam mám známých (teď myslím Američanů) a není taky od věci jet se přímo osobně přesvědčit, že všichni ti Američani jsou takoví blbci, jak se říká? Mě to zajímá, já bych to všecko rád viděl na vlastní oči.
Ale pokud nedostanu ESTA, kterou snad všichni na světě dostali, tak se nikam cpát nebudu! Nechápu! Velký bratr mě snad musel sledovat, jak jsem loni projížděl po dvorku Mohameda na Blízkém Východě! Asi jsem pro ně terorista, kterej si dovolil takovou drzost, že byl v Iráku a Íránu. Takže USA je pro mě uzavřeno, ale plakat kvůli tomu nebudu!!!!!

Odpovědět

Petre diky moc za odpoved!Mej se fajn.

Odpovědět

Zbynku asi toudi vubec necestuje!:-)

Odpovědět
juryna (1)
1.3.2012
8:07

Dobrý den,chtěla bych se zepta.Manžel má 2 roky poodmínku za řízení a nabourání auta v opilosti.Pustí ho do USA?Děkuji za odpověd a přeji krásný den,Jana

Odpovědět
Petr (2524)
2.3.2012
14:51

Ahoj, nemyslím si, že by tohle měl být problém. I když záleží samozřejmě na konkrétním úředníkovi.

Odpovědět
Josef (1)
18.3.2012
11:32

Dobrý den, chci poprosit o radu. Měl jsem vízum na 10 let, které mi skončilo před 5 lety. Nyní je bezvízový styk a tak jsem v květnu 2010 vypsal formulář ESTA , kde mi bez problémů povolili let do USA i přes to, že jsem před 5 lety přetáhl pobyt v USA na 1,5 roku. Když jsem přiletěl do USA, tak mě Emigration USA zatkli a poslali k výslechu. Jednali se mnou jako bych bezvízový styk ani ESTU neměl. Chtěl jsem v USA navštívit přátelé. Když jsem viděl jak se mnou jednali, tak jsem zažádal o zpáteční let do ČR. Háček byl v tom, že mě museli vyslechnout, udělat zápis a pak mě deportovali zpět do ČR. Dali mi zákaz vstupu do USA na pět let. Touto cestou bych chtěl požádat o radu, co mám udělat,aby mi povolili vstup do USA dříve než za 5 let, abych mohl navštívit své přátelé. Nikdy jsem nebyl trestaný a nic proti zákonného jsem v USA neudělal, tak nechápu, když je bezvízový styk, že se ohlížejí zpět do minulosti pobytu v USA. Měl jsem dojem, když je ESTA, že můžu bez problémů cestovat do USA na 2-3 měsíce. Děkuji za odpověď, s pozdravem Josef

Odpovědět
Petr Novák (2524)
18.3.2012
15:09

Zdravím,
obávám se, že to nebude tak jednoduché. Tím protizákonným jednáním bylo právě přetažení doby povoleného pobytu. Po vypršení doby zákazu vstupu navíc s největší pravděpodobností nebude možné vycestovat do USA přes ESTU, neboť přetažení doby pobytu a zákaz vstupu automaticky znamená nutnost žádat o klasické vízum.

Odpovědět
Richard L. (2)
20.3.2012
20:30

Dobrý deň,

mám otázku ohľadom žiaodsti ESTA. Všetky údaje v žiadosti sa majú zapisovať anglicky bez mäkčeňov, dĺžnov a podobne zároveň, ale tak ako su uvedené v cestovnom pase.
Moje priezvisko však obsahuje prehlasované u /ü/ a prehlasované o /ö/. Pri takomto zadaní, ale vypíše že “priezvisko obsahuje nepovolené znaky”. Ako mám teda priezvisko zadať ? Stačí klasické u a o, alebo nejako inak / vidím, že hore sa riešilo, že o sa zapisuje oe, lenže je ta mám v pase uvedené práve s tymi prehlasovanímy písmenami.
Ďakujem za odpoveď a zároveň za veľa užitočných rád ktoré som tu našiel.

Richard

Odpovědět
Richard L. (2)
20.3.2012
20:59

Ešte doplním, že dole v pase ako su nejaké identifikačné údaje mám uvedené priezvisko ako luekoe, ale v kolonke priezvisko to mám ako lükö…

Odpovědět
Petr Novák (2524)
22.3.2012
17:13

Ahoj Richarde,

použij ten zápis, který je uveden dole ve strojově čitelné zóně – tedy “luekoe”. Pro ESTU se používá tento přepis “neanglických” znaků:

ß,β = ss
æ = a e
ö = oe
ü = ue
ë = e
ä = ae
Å = aa
ø = oe
ñ = n
ij = i j

Odpovědět
Hlína (1)
27.3.2012
18:13

čau, protože jsem si všiml, že se odpovídá aktuálně a rychle, tak to zkusím…
mám vlastně dva dotazy, tak ten jednodušší na začátek:
chci letět teď na jaře do NY, potřebuju to Město jako sůl, je to jen na tejden, prostě dovolená. Ale chci letět se sestrou, který bude v prosinci 17 (mě 28) tak jestli tohle nemůže bejt problém
to horší je, že jsem byl loni v červenci obviněn z tří trestných činů, samosoudce teď v lednu dva z nich (ty byly opravdu vycucaný ze strany PČR z prstu) shodil a ve zkráceným mě odsoudil za výtržnictví k půlroční podmínce, jenže se odvolala státní z. a vše má jít k hlavnímu líčení…to ještě (nechápu proč) neproběhlo a já teď moc nevím na čem jsem. Varianty: můžu odjet i v případě probíhajícího soudu (je-li to takhle nízká sazba), nebo můžu odjet v případě odsouzení (byť jen k podmínce – advokát říká, že nic horšího to v žádným případě nemůže být)? asi ani nemá smysl se pokoušet o ESTA, že…spíš mi jde o to, jestli je šance na víza aspoň
stokrát díky předem za odpověď…

Odpovědět
Petr Novák (2524)
27.3.2012
19:23

Ahoj Hlíno,

problém by to být neměl, ale pro jistotu bude lepší, když rodiče na papír napíšou: “I acknowledge that my daughter is traveling out of the country with my son. She has my permission to do so.” Podpis je dobré nechat ověřit – to už dneska lze i na poště, stojí to 30 Kč.

Co se týká české legislativy, tak jestli můžeš odjet nevím. Předpokládám však, že ano. Jinak nevím o tom, že by Američané měli možnost ověřit, že jsi odsouzený a že by to kontrolovali. Úmyslné lhaní do formuláře ESTA je však trestný čin a znamená to vyhazov z USA.

Šance na vízum je podle mne v tomto případě vcelku dobrá, horší by to bylo třeba v případě vraždy, pokusu o vraždu nebo v případě držení drog.

Odpovědět

pro Josef: kams letel a co se te ptali a co jsi odpovedel u imigracniho na letisti?Ja mam spoustu znamich,kteri tam zili (prekrocili pobyt )spousty let a pustili je tam znovu na dovolenou….Mel jsi smulu….:-(

Odpovědět

pro Josef:ted vidim,ze jsi pozadal o zpatecni let,protoze se Ti nelibilo jak s Tebou jednaji.Oni tak jednaji s lidma pokud maji nejake podezreni,ale pokud se umis vypovidat tak vetsinou pusti.Takovych jsem poznala se kteryma jednali stejne ,ale mleli si svou jedu na dovcu a pustili je.(ikdyz stravili par hodin na imigracnim)Zhnusili Ti cestu a tys to nevydrzel.Oni toho vyuzili a deportovali te zpet.

Odpovědět
Martin (2)
30.3.2012
3:15

pro Josef:pises,ze jsi mel viza na 10 let a pred 5ti lety skoncilo a pretahl jsi pobyt o rok a pul.Tedy letels v 2007 kdy vizum skoro skoncilo,pocitam li dobre a vratil ses nekdy v roce 2009.Je to tak?a v roce 2010 jsi chtel zpatky? hm

Odpovědět
Marci (163)
30.3.2012
4:25

Josef a ostatni pripadne….

prekroceni pobytu v USA o vic nez 1 rok je zakaz vstupu do USA na 10 let….
Pravdepodobne si dostal zakaz uz kdyz si opoustel USA a odevzdaval bilou kartu…? Pokud si ji neodevzdal,tak te brali jako ze si ani neodcestoval…takze tady si mel ten problem s imigracnimi pri vstupu. Tim ze jsi pretahl, ses kvalifikoval na ban a proste imigracni kdyz chce si umi najit tvou historii vstupu i opusteni USA. Esta je jen elektronicke povoleni vstupu,ale vse zalezi az na imigracnim na letisti a pokud dohleda zes pretahl, tak te nepusti do USA….pze mas zakaz vstupu a 10 let to jeste nebylo…
To ze se nekdo do USA podiva po pretazeni pobytu drive, je jen na jeho osobnim risku….
Nedoporucuji…..
Znam par lidi co pretahli a pak se divili ze meli vratka do USA u umugracnich zavrena.

Odpovědět
Martin (2)
30.3.2012
16:39

Marci ,ono imigracni muze dohledat historii pobytu v usa.Jiste!Ale i oni vi,ze maji pekny s prominutim bordel,co se tyce ztrat bilych karticek ,ktere se meli pri odjezu z usa odevzdavat.
U esty je to ted jine ,vic prehledne.Znam spousty lidi co pretahli a jsou zpet.Ono jiste zalezi na imigracnim urednikovi,ale taky zalezi na tom jak se z toho umis vykecat.Nenechat se zahnat do kouta.Par lidicek co znam osobne drzeli na imigracnim,ale vykecali se a jsou zpet.Nesmi clovek dostat strach.Ja to podstoupil taky,zil jsem tam 12 let nelegalne po 3 letech utrpeni a to musim zduraznit UTRPENI v Cesku jsem letel zpet ,drzeli me pres hodinu.Vykecal jsem se ,stal jsem si za svym, jedu na dovolenou.Byl jsem klidny,rekl jsem ,ze se jim ztraci az 30% bilych karticek.Bilou kartu jsem odevzdal,popravde (neodevzdal) :-)atd ,atd.Nemohli udelat nic jineho nez ,ze me pustili a poprali pekny pobyt. 5znamich letelo,stejny pripad,jen se ptali na jak dlouho nebo jaky je duvod cesty a jsou zpet.Good luck vsem.80% se dostane zpet ,ale pokud se znelibis z nejakeho duvodu imigracnimu urednikovi zacne patrat( more deep) ,tedy hloubeji a nepomuze nic ,to je fakt.

Odpovědět
Jirka (1)
30.3.2012
16:47

tak to tady ctu a musim pridat taky osobni zkusenost.To same u me roky nelegalne v usa a jsem zpet.Rekl jsem jim,ze je mozne ze me informace z pasu opsal tenkrat spolubydlici a rekl jsem jim,ze az po letech jsem se dozvedel,ze na to info o druhych lidech mel zname a ti vyrabeli falesne dokumenty,ridicaky, sously,zelene karty.Tak jak to zname u mexicanu a jinych narodnosti.Pak pod tvym jmenem nekdo zije spokojene i nekolik let.proto tve jmeno figuruje v usa aniz by o tom vubec nekdo osobne vedel.pak jak to zacne smrdet se toho zbavi a zacne vystupovat pod svym vlastnim nebo opet jinym jmenem.nenadela nikdo nic.Proste si vypujci tvoji identitu a ty klidne muzes zit doma nekde ve sve zemi.Dostal jsem se ,pustili mne a poprali pekny pobyt a dokonce se omluvili.Vse jsem si samozrejme vymyslel.:-) ,a to zabralo a pustili me.Dnes jsem zenaty a brzy si jdu pro zelenou kartu.bez te uz bych se nikdy neopovazil opustit staty,protoze vim,ze stejnou chybu uz bych nikdy neudelal.

Odpovědět
Michaela (1)
30.3.2012
17:24

Zajimava diskuze :-) Co se tady clovek nedocte.Mno je fakt,ze me se to tykalo taky.Tenkrat nas par odletelo do usa za praci,ale to bylo v letech mezi 94-98 rokem.Kazdy viza na 10let a po par let stravenych nelegalne mezi 5 az 14 lety jak kdo z nas,jsou vsichni zpet.Nemyslim si,ze mohli vubec dohledat zpetne z let 94-98 jestli z nas nekdo ze zeme popravde odjel a odevzdal bilou kartu .Myslim,ze je to po 10 letech promlcene stejne a v zadne databazi to neni,Jinak si neumim vysvetlit,ze jsme se dostali vsichni bez problemu zpet byt na dovolenou. Ale pokud nekdo vi vic ,muze to sem napsat.Josef tady psal v roce 2007 mu s koncilo vizum a pretahl rok a pul.tedy domu jel 09 rok.a 2010 zpet to bylo ponekud cerstve z dohlad to nemusel byt az takovy problem pro imigracni.Tot muj nazor.

Odpovědět
Jirka (1)
2.4.2012
18:06

ono promlcene to neni nejspis,meli by to mit v zaznamech az po dobu 75 let,ale se ztratou karticky imigracni holt nic neudela. :-)

Odpovědět
Vlada (1)
22.4.2012
20:46

Ahoj,
chci vycestovat s 9 a 12 letým dítětem do USA za kamarády. Jak postupovat v případě Esty nebo musím zažádat vizum na ambasadě? Děkuji

Odpovědět
Marci (163)
4.5.2012
18:31

Ahoj Vlado,

netusim ted jak je to u Esty, ale co imigracni urcite chteji,je ze mas povoleni od matky deti s nema vycestovat sam. Je to pro pripady jez maji zamezit vstupu deti bez vedomi obou jejich rodicu.

Odpovědět
Alča (1)
4.5.2012
21:24

ahojky,
měla bych otázku ohledně 2 vstupů do USA. V červenci odjíždíme na měsíc do USA, přilétáme do Seattlu a chtěli bysme se podívat ještě do Kanady.
Je možné na Estu odcestovat tak na pět dní do Kanady a vrátit se zase zpátky do USA?
Děkuju moc za odpověď :)

Odpovědět
Pavel (1)
12.5.2012
0:15

Ahoj. Chtěl jsem se zeptat. Spáchal jsem asi před šesti lety trestný čin. Dostal jsem jenom podmínku. Trestní rejstřík mám čistý. Za měsíc chci odlětet na 2 týdny do USA. Nemá někdo zkušenosti jak postupovat? V estě je totiž otázka, jestli jste spáchali trestný čin atd… Díky

Odpovědět
Richard L. (2)
15.5.2012
8:18

Alca – pokial ti uradnik v SEA da razitko na vstup do USA, tak vstup do Kanady a spat by nemal byt ziadny problem…aspon tak mi to povedali na nasom velvyslanectve ci ambasade ci co to je…Inak v SEA ti drzim palce…pristal som tu pred 5 dnami, imigracny sa nudily…dostal som sa na special kontrolu, kde mi kontrolovali batozinu ktoru so mnou boli vyzdvihnut…drzali ma viac ako hodinu, pytali sa take nezmysli ze som nechapal…som tu u stryka..dokonca aj jemu volali..no hruza..ale len si plnia svoju pracu..nakoniec som presiel teda…a ked uz som presiel s mojou anglinou ja, prejde kazdy…prajem pekny vylet..mozno sa stretneme ;)

Pavel – Ja som v USA a momentalne mi este stale plynie podmienka….ak to nebol nejaky zavazny trestny cin alebo trestny cin v suvislosti s drogami, nemal by si mat problem…ta otazka je v este divne polozena, ja som suverenne zaskrtol nie / mozno aj preto som stravil na letisku v SEA hodinu + jak pisem vyssie :) ale popravde si myslim, ze k tymto udajom nemaju pristup/…ak das ano je velka sanca ze to pre Tebz bude znamenat STOP

Odpovědět
Richard L. (2)
15.5.2012
8:23

Alca teraz som si precital tvoju otazku znova a uvedomil som si ze si z CR…prepac obcania CR to neviem ako maju kedze aj potrebuju viza do Kanady…ospravedlnujem sa za mylnu info…

Odpovědět
Danek (1)
23.6.2012
17:31

Ahoj mam dotaz chtel bych odcestovat do USA, co je lepsi ESTA a nebo vizum? :) a když jsem uplne v poradku netrestany a ani nic podobneho dali by mi to nebo ne? diky predem za odpoved :)

Odpovědět
Petr Novák (2524)
24.6.2012
11:18

Ahoj Danku,
záleží, na jak dlouho chceš do USA odcestovat a za jakým účelem. Pokud tam nechceš pracovat a nebudeš tam dýl jak 3 měsíce, doporučuji ESTU.

Odpovědět
Yvona (1)
24.7.2012
18:52

Ahoj, jedeme na krátkou dobu do Californie, na víkend chceme zajet i do Mexika. Můžu na ESTU a biometrický pas jet do Mexika a zpět, nebudou dělat úřednici na hranicích problémy?…nemáte někdo zkušenost? Diky za odpověd.

Odpovědět
Tomáš (1)
15.8.2012
22:12

Ahoj chtel bych se zeptat byl jsem 4 roky nelegalne v USA a chtel bych tam pres Estu.Pusti me tam znovu??nebo co mam udelat abych se tam dostal dekuji

Odpovědět
Petr Novák (2524)
20.8.2012
20:59

Ahoj Tomáši,
pokud přiznáš, že si v USA byl nelegálně, nebo pokud to o tobě vědí, tak je ta šance nulová.

Jedinou šancí pak bude požádat o vízum, nicméně i tato cesta nemusí být jistá.

Odpovědět

Dobrý den, žádala jsem před vánoci. Pro sebe a kamarádku. Když jsem při první registraci chtěla přihlásit se tam, nešlo mi to. Poplatek mi byl odečten. Všechny přihlašovací údaje jsem měla správné. Zadala jsem registraci pro kamarádku, tam to bylo v pořádku. Neměla jsem čas řešit, proč mi to nejde a druhý den jsem podala novou registraci. Už to bylo v pořádku. Poplatek se mi odečetl 3x, ale mám pouze dvě platné rezervace. Psala jsem už 4 maily, jak je to možné, doložila jsem výpisem z účtu, že skutečně došlo k chybě. Ve všech mailech jsem psala pořád dokola to samé a bylo mi neustále odpovídáno úplně na něco jiného. Například odpověď zněla: An account was automatically created for you but you can’t login until your password has been set. Napsala jsem, že jsem zadala přihlašovací údaje včetně obdrženého hesla. Zas mi přišla nějaká divná odpověď. Pak jsem to vzada, teď jsem po asi 3 měsících zkoušela štěstí znovu. Jenže nelze odeslat mail jen tak, musí to být přes www stránky. Jenže jsem asi zapomněla heslo, protože mi nejde přihlásit se tam. Lze si poslat heslo na mail, jenže když to provedu, žádné heslo mi na mail nepřijde. Přitom když jsem zkoušela nechat si poslat na mail, jaké je mé přihlašovací jméno, v pořádku přišlo. Napsala jsem tedy z mého mailu, že se nemohu přihlásit. Přišla mi odpověď, kde byl odkaz. Po rozkliknutí jsem se dostala na dobře známou stránku, kde se zadává mail a přijde Vám heslo. Tomu se už člověk musí smát.

Odpovědět
Petr Novák (2524)
24.8.2012
1:03

Evo, není to tento případ?

Odpovědět
Natálie (2)
7.10.2012
16:09

Ahoj.Už od mala koukám na filmy o USA a nedávno jsem viděla jeden který rozhodl! Jsem do nich úplně zamilovaná.. Moc ráda bych tam jednou odcestovala,našla si práci a koupila si tam malej a útulnej byt :). Už jsem se tu dočetla,že pokud bych tohle chtěla realizovat,bude pro mě lepší výzum než ESTA že? Jsem nyní studentka ČAO Dr. Edvarda Beneše-Resslova 8 a chci se zeptat jestli mám s maturitou z této školy šanci na nějakou dobrou práci v USA, nebo jestli bych si pak musela dělat ještě jednu střední tam..? A jak je to vůbec momentálně s prací a nemovitostmi v USA? Víte někdo..? Předem děkuji za odpovědí :) Natálie

Odpovědět
Pavel (3)
7.10.2012
21:20

@Natálie:
Tak jak to píšeš, je to dost naivní představa, navíc, jestli se rozhoduješ podle filmů. Ale zkus se podívat tady:
https://chcidoameriky.cz/zelena-karta-do-usa-jeden-z-mala-zpusobu-jak-dlouhodobe-legalne-pobyvat-ve-spojenych-statech/comment-page-1#comment-7317

Pak se taky zajímej o program Work and Travel, studium v USA nebo au-pair.

Odpovědět
Martina (1)
16.12.2012
17:15

Zdravím,
může mi prosím někdo říct, když vyplňuji více žádostí, musím platit každou zvlášť nebo to jde i najednou. A musím se nejprve registrovat na paygov nebo mě to po vyplnění rovnou navede k platbě?
Děkuji

Odpovědět
Šárka (31)
16.12.2012
19:59

Zdravím Martine , já platila Estu minulý měsíc a taky jsem vyplňovala 3 žádosti . Nevím jestli to jde nějak hromadně zadat , protože vždy po vyplnění žádosti ti hned najede platba . Takže jsem ani nic neřešila a rovnou hned zadávala platbu. Pokaždé zvlášť . Nikde jsem se nemusel registrovat , platila jsem Visou . Je to vše rychlé a pokud použiješ správné stránky Esty tak i bezpečné. Pak si vytiskni nebo poznač čísla každé Esty .

Odpovědět
Šárka (31)
16.12.2012
20:00

Pardon Martino , oslovila jsem tě Martine . :)

Odpovědět
david (4)
10.2.2013
18:33

Zdravím,chci se zeptat.V USA už jsem byl v roce 2001-vše bez prušvihu.Ale už mě ,asi před 5 lety vízum dvakrát zamítli.Chci požádat o ESTU.Jakou mám šanci? Mám napsat do dotazníku že už mě bylo vízum zamítnuto ? Nebude to znamenat automaticky stopku ? Díky

Odpovědět
Marci (163)
10.2.2013
18:52

Ahoj Davide,
Docetla jsem se z primych zkusenosti uz ze pokud napises do Esty udaje jinak nez ve skutecnosti,vzhledem k tvym zamitnutym vizum,tak te mohou otocit na letisti,pokud si te proveri,maji informace. Zase,pokud napises pracdu,pravdepodobne te Esta automaticky nepusti a budes muset zadat o viza opetovne. Nevim teda proc te zamitli kdyz jsi v USA nemel problem,nepretahl atd. Dalsi vec,mezi zamitnutymi vizy by mel byt k dalsi zadosti vetsi casovy odstup,jinak celkem asi neuspejes ani ted.

Odpovědět
david (4)
11.2.2013
17:44

Ahoj Marci,
díky za info.Vízum mě zamitli v roce 2005.A důvod? Byl sem mladej,zdravej,svobodnej…řekli mě at to zkusím příští rok.Ale já jsem jim řekl že to budu pořád mladej,svobodnej,zdravej.A ten uředník řekl jenom This is American law,by by.Prostě chtěli nějakej důvod k návratu.Mimochodem pořad jsem mladej /37/svobodej zdravej…

Odpovědět
patrik (13)
11.2.2013
19:47

@david:
Ty jsi byl v roce 2001 v USA, vrátil jsi se bez problémů a v roce 2005 ti zamítli vízum? Divné. Na jak dlouho jsi měl vízum, když jsi tam byl v 2001, že jsi si v 2005 žádal znovu? Napiš víc detailů, ať víme, jak to skutečně bylo a můžeme ti lépe poradit.

Odpovědět
david (4)
12.2.2013
20:31

Patrik. V roce 2001 jsem byl student a měl jsem J1 visa a program Work and Travel.Pracoval jsem v Coloradu v hotelu.Všechno bylo legální.Platil jsem daně a po pěti měsicích jsem se vrátil.Visum jsem nepřetahl.O rok později jsem to zkoušel znova ale tentokrát turistické vízum bylo zamítnuto.Už jsem student nebyl.A v roce 2005 už jsem pracoval.Měl jsem vše.Potvrzení o zaměstnání spoustu peněz na kontě a taky oficiální pozvání od šéfové kde jsem pracoval-kde samozřejmě o práci nebylo ani slovo..Ani ho nechtel vidět,že ho to nezajímá! Ale za 2 minuty jsem na ambasádě vylítl.
Jste mladý,svobodny,zdravý,plný síly.Vlastně jsem jim nemohl dát žadnej důvod k návratu.Od té doby jsem americký viza nežádal.Slyšel jsem,že prý musí někoho zamítnou.Tak zamítnou mladýho-svobodnýho.Byl jsem půl roku v Australii,Kanadě a vždy jsem si hlídal abych neměl nikde žádnej průser.Což se podařilo.a můj trestný rejstřík je čistej

Odpovědět

Slyšela jsem, že nejmenší šance k přidělení víza k cestě do USA mají mladí, svobodní muži. To ale neznamená, že jsi úplně bez šance. Jak jsi psal, máš v ČR práci, dost peněz na kontě atd. Do ESTY bych určitě všechno vyplnila podle pravdy. Nemá cenu lhát, mohlo by to znamenat stop navždy. Když ti ESTU zamítnou, tak budeš muset zažádat o vízum, sehnat si co nejvíce materiálů o své snaze vrátit se domů (vlastnictví jakéhokoliv majetku v ČR může pomoct) a doufat, že ti to dají. Hodně štěstí.

Odpovědět
Vera Hejtmanova (1)
12.8.2013
11:50

Dobry den,

chtěla by jsem se zeptat jestli muzu predcasne zadat o vizum turisticke, když mi plati ještě esta??? dekuji za odpověď

Odpovědět
PETR (57)
13.8.2013
17:00

@Vera Hejtmanova: Ahoj muzes o estu zadat ale jen na novej pas pokud mas estu platnou tak muzes letet hned plati 2 roky.petr

Odpovědět
Jirka (5)
13.11.2013
13:02

Dobrý den,

chystám se vyplnit ESTA jen čekám na vydání pasu. Díval jsem se, že se tam ptají na zamítnutá víza. Vízum mi bylo zamítnuto v roce 2002 když jsme chtěli s otcem na dovolenou. Bylo mi 15. Je tam potřeba vyplnit přesné datum? To totiž nevím :). A místo? Pražská ambasáda?

Děkuji za informaci

Odpovědět
Petr (57)
13.11.2013
18:32

@Jirka: Ahoj stačí ti jen bio.pas a plat.karta ze které ti odečtou poplatek za ESTU Vyplnuje se jen jmeno ,příjmení, číslo pasu, datum naroz.,adresa v USA,atd. a pak jen nastoupit do letadla. znám kámošku které před několika roky nedostala vízum v Praze ale přes Estu vše ok a byla tam na 2 měsíce.

Odpovědět
Jirka (5)
13.11.2013
18:39

@Petr: Díky, ale mě jde jen o to, co mám vyplnit do kolonky Kdy a kde u toho dotazu na zamítnuté vízum. Stačí napsat rok 2002?

Odpovědět
Franta (3841)
14.11.2013
10:10

@Jirka:
Petr asi nečetl pozorně tvůj dotaz a odpovídá na něco jiného. U nás se žádá jen v Praze a kdy napiš přibližně, s poznámkou, že si přesný datum už nepamatuješ. Zeptej se táty jestli si ho nepamatuje on.

Odpovědět
Jirka (5)
14.11.2013
12:56

@Franta: Díky. Otec tam byl předtím i potom datu více krát a má v tom ještě větší guláš než já :). Napíšu tam 2002 s poznámkou, že přesně nevím.

Odpovědět
Jirka (5)
25.11.2013
19:22

Ahoj,

jen chci doplnit informace :). Estu jsem nakonec dostal i když jsem dal ANO na zamítnutá víza. Napsal jsem tam rok 2002 a prahu. Brácha napsal rok 1998 a taky estu dostal. Oba jsme museli čekat na přezkoumání. Bylo to cca do hodiny.

Mějte se
Jirka

Odpovědět
Honza (3)
20.1.2014
18:26

Ahoj, chci žádat o ESTA, bohužel jsem v podmínce za řízení v opilosti. Nikdy jsem trestaný nebyl a jsem student. Samozřejmě chci uvést do dotazníku pravdu a důvod. Chci se zeptat jakou mi dáváte šanci :) ?? Děkuji

Odpovědět
Franta (3841)
21.1.2014
11:56

@Honza:
Zkus to a uvidíš. Nikdo tady ti neřekne, jakou máš šanci. Je to jako u každého 50:50, ano nebo ne. Když to nevyjde, tak přijdeš jen o 4,-USD a můžeš ještě zažádat o vízum.

Odpovědět
kryspin (3)
13.2.2014
14:27

Chtěl bych se zeptat, jestli někdo ví, jak je to, když bych chtěl vyjet na 2 měsíce do USA, kdy první měsíc bych dělal handimana – ofiko a druhý měsíc cestovat.. stačí mi pouze ESTA, nebo musí být i jiný dokument??

Odpovědět
Franta (3841)
13.2.2014
22:45

@kryspin:
Na ESTA asi nebudeš dělat “ofiko handimana”. Na handymana by to chtělo pracovní povolení. Jinak ESTA stačí na max 90 dní turistického pobytu. Jak se zařídíš, je na tobě.

Odpovědět
Kryšpín (3)
14.2.2014
0:25

@Franta: super, díky za info. a na to pracovní povolení se dostanu jak? jedná se taktéž i o brigády?

Odpovědět
Franta (3841)
14.2.2014
1:20

@Kryšpín:
Nerad bych tě zklamal, ale sehnat pracovní povolení na handymana je nereálné. Problémy mají i lékaři, vědci a další špičkoví odborníci. Lidí na drobné práce mají v USA hromady.

Odpovědět
Kryšpín (3)
14.2.2014
2:04

@Franta: Díky.. Když se podaří, pochlubím se:))

Odpovědět
Jirka (2)
16.2.2014
15:12

Ahoj . Chci vycestovat do USA za prací a abych se zdokonalil v AJ.Po přečtení výše uvedeného návodu k vyplnění ESTA jsem pochopil, že budu muset podstoupit pohovor…Bude vedený v AJ nebo CJ? Jestli AJ tak se nechytám :/

Odpovědět
Franta (3841)
17.2.2014
1:13

@Jirka:
Pohovor čeká každého po příletu do USA. Je v AJ. Chceš se zdokonalit v AJ, tak nějaké základy si do odletu udělej. Na tu práci budeš mít pracovní povolení? Pokud ne, tak je to risk.

Odpovědět
Jirka (2)
17.2.2014
5:55

Kamarád uz mě doručuje. A bude to spíše taková brigáda (úklid kanceláří v Pittsburku).Teď dořeším biometrický pas a chystám se na Estu tak snad tu anglinu dám.Včera jsem mluvil s kamarádem co tam je a prý se mě budou ptát na veci jako: proc jsem přiletěl, kam pojedu jak dloho mám v plánu být a odkud jsem….

Odpovědět
Tereza (5)
26.2.2014
15:04

Ahoj,
chtěla bych se zeptat, jestli má někdo zkušenosti s cestováním do USA se záznamem v rejstříku trestu.. Chystám se s kamarádkou odletět, na prázdniny, ale v lednu jsem dostala podmínku na 18 měsíců, tak nevím jestli má vůbec smysl žádat o ESTU, nebo víza a jak se k tomu staví tam.. TAk jestli máte někdo zkušenost, tak se prosím podělte.. moc děkuju :)..

Odpovědět
Honza (3)
2.3.2014
21:08

Ahoj v srpnu jsem dostal taky 18 měsíční podmínku a dnes jsem žádal o ESTU, bohužel mi cestu zamítli. Budu se na ambasádě a snad dostanu vízum :)..

Odpovědět
Honza (3)
2.3.2014
21:08

Ahoj v srpnu jsem dostal taky 18 měsíční podmínku a dnes jsem žádal o ESTU, bohužel mi cestu zamítli. Budu se hlásit na ambasádě a snad dostanu vízum :)..

Odpovědět
Verca (1)
17.3.2014
10:46

Zdravim,
Chystam se vyplnit ESTA,jake udaje z kreditky k zaplaceni pov.poplatku,
to po mne bude chtit?Jak je to zabezpeceno?V.

Odpovědět
Franta (3841)
17.3.2014
11:34

@Honza:
Proč myslíš, že ti to zamítli? Dej pak vědět, jak jsi dopadl na ambasádě s vízem. Každá informace je se hodí.

Odpovědět
Franta (3841)
17.3.2014
11:52

@Verca:
Číslo karty, platnost a možná (to si už přesně napamatuji) i CCV kód.
ESTA – otázky a odpovědi
https://esta.cbp.dhs.gov/faq?lang=cs

Zabezpečení
https://esta.cbp.dhs.gov/faq?lang=cs
https://cz.usembassy.gov/cs/visas-cs/visa-waiver-program/

Odpovědět

Přispějte svým dotazem nebo osobní zkušeností

Než se na něco zeptáš, přečti si prosím článek a předchozí komentáře. Všechny nové příspěvky osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.