Návod: Jak vyplnit formulář ESTA pro vstup do USA bez víza

Cestovní registrace ESTA umožňuje vycestovat do USA bez nutnosti žádat o vízum. Formulář ESTA je k dispozici online, jeho vyplnění zabere asi 10-15 minut. V tomto článku pro vás mám obrázkový návod a vzor, jak správně vyplnit ESTU.

Návod jak vyplnit formulář ESTA nutný pro vstup do USA bez víza | © Pixabay.com

Cestovní registrace ESTA pro bezvízový vstup do USA

 • Kdo může cestovat do USA na ESTA?
  Žádost ESTA mohou vyplnit osoby, které cestují do USA za účelem obchodní cesty, nebo turistiky za předpokladu, že doba pobytu nepřekročí 90 dní. Žadatel musí být občan ČR, Slovenska, nebo jiné země zařazené do programu Visa Waiver Program (VWP). Vycestovat lze pouze na biometrický pas.
 • Kdy vyplnit ESTA
  Američané doporučuji o ESTA požádat přinejmenším 72 hodin před odletem. S kratším časem roste riziko, že rozhodnutí nezískáte včas.
  Já doporučuji ESTA vyplnit ihned po zakoupení letenek. V případě zamítnutí ESTA musíte žádat o cestovní vízum, vyřízení se může protáhnout na dva týdny.
 • Poplatek za cestovní registraci ESTA
  Cena cestovní registrace ESTA je 14 $ (289,50 Kč). Z toho 4 $ (82,71 Kč) jsou nevratný poplatek za vyplnění formuláře a 10 $ (206,78 Kč) daň na podporu cestování. Při neschválení registrace ESTA se 10 $ vrací.
 • Jaká je platnost registrace ESTA do USA?
  Délka platnosti ESTA jsou 2 roky. Opakovaný vstup je možný.
  Nová ESTA je nutná, jen pokud vypršela doba její platnosti, máte nový pas, změnilo se vaše jméno, občanství, pohlaví, nebo odpověď na kteroukoliv z otázek týkajících se způsobilosti.
 • Kde vyplnit formulář ESTA v češtině
  ESTA vyplňujte výhradně na oficiální stránce esta.cbp.dhs.gov.
  Jakýkoliv jiný web je neoficiální, nedoporučuji ho využívat. V lepším případě přeplatíte až tisíce korun, v horším může být následkem neschválení cesty.
 • Jak dlouho trvá vyřízení ESTA
  Vyplnění formuláře a úhrada poplatku zabere 10-15 minut.
  Schvalování žádosti ESTA je většinou otázkou vteřin. Jen pokud je nutný ruční zásah úředníka, může se proces protáhnout na pár desítek minut.
 • Schválená ESTA neznamená povolení vstupu do USA
  Navzdory mýtům schválená ESTA neznamená povolení vstupu, dotyčného pouze opravňuje vycestovat do USA.
  Po příletu do USA je nutné projít pohovorem s imigračním úředníkem. Ten rozhodne o povolení, nebo zamítnutí vstupu. Na některých evropských letištích (např. Amsterdam) probíhá již předpohovor.
 • Jak vysoká je pravděpodobnost zamítnutí registrace ESTA?
  Jestli jste nebyli z USA vyhoštěni, nepobývali tam nelegálně a nepředstavujete pro zemi bezpečnostní riziko, pravděpodobnost zamítnutí registrace ESTA je minimální. Máte-li obavy z neschválení, pravdivě vyplňte i nepovinné položky.

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Přečtěte si další otázky o ESTA, nebo napište do diskuze pod článkem.

Návod jak vyplnit formulář ESTA

Oficiální stránky ESTA

Oficiální žádost o registraci ESTA do USA

Jediný oficiální web ESTA je https://esta.cbp.dhs.gov/esta, jinde žádost nevyplňujte. Stránku si můžete zobrazit česky přes volbu vpravo nahoře.

Pro vyplnění žádosti klikněte na Nová žádost, po ruce mějte biometrický pasplatební kartu. Bez biometrického pasu není možné ESTA vyplnit.

Aktualizace ESTA a ověření platnosti je možné po kliknutí na Zkontrolovat aktuální žádost. Znát musíte buď číslo ESTA, nebo číslo pasu.

Vzor formuláře ESTA česky

Zažádat o novou registraci ESTA

 • Jednotlivá žádost
  Zvolte, pokud do USA cestujete jako jednotlivec.
 • Skupina žádostí
  Můžete vybrat, jestliže do Ameriky cestujete jako rodina či skupina.
  Každý člen skupiny sice musí mít svoji vlastní ESTA, ale tato volba vám usnadní vyplňování formuláře. Je to rychlejší a pohodlnější, třeba poplatek lze uhradit dohromady za všechny členy.
Žádost ESTA

Prohlášení o ESTA pro bezvízový styk

Pročtěte si bezpečnostní upozornění, pak klikněte na Potvrdit a pokračovat.

Další stránka se opět týká prohlášeních. Pro pokračování je nutné v obou částech potvrdit přečtení, teprve poté lze kliknout na tlačítko Další.

Jak vyplnit formulář ESTA

Údaje o žadateli

Údaje o žadatelích se vyplňují v angličtině (bez háčků a čárek), každý člen skupiny musí mít vlastní žádost. Pro nápovědu stačí kliknout na šedý otazník v kroužku vpravo od popisku políčka.

 • Příjmení
  Jestliže vaše příjmení obsahuje přehlásky, použijte zápis jména ze strojové zóny pasu. Pan Müller tak do žádosti napíše Mueller.
 • Jméno
  Vyplňte své křestní jméno tak, jak je uvedeno v pasu.
 • Město narození
  Pokud údaj neznáte, napište do políčka UNKNOWN.
 • Země narození
  Československo v seznamu není, vyberte Czech Republic, nebo Slovakia.
 • Číslo cestovního pasu
  Číslo českého cestovního pasu má 8 číslic.
 • Státní občanství
  Vyberte státní občanství uvedené v cestovním pasu.
 • Národní identifikační číslo
  Do pole National Identification Number napište rodné číslo bez lomítka.
 • Datum vydání
  Napište datum vydání cestovního pasu.
 • Vydávající země
  Vyberte zemi vydání cestovního pasu.
 • Osobní identifikační číslo
  Nevyplňuje se.
 • Datum vypršení platnosti
  Napište datum platnosti cestovního pasu.
 • Vystavila vám někdy nějaká jiná země pas, nebo občanský průkaz pro cestování?
  Jestliže máte jen český (slovenský) pas, vyberte Ne. Pokud máte cestovní pasy dvou různých zemí, zvolte Ano a vyplňte dodatečné kolonky.
 • Jste ještě nyní občany nebo státními příslušníky další země?
  Pokud máte jen jedno občanství, zvolte Ne. Máte-li více občanství, vyberte Ano a vyplňte dodatečné informace.
 • Jste občany nebo státními příslušníky ještě další země?
  To samé. Máte-li jen jedno občanství, zvolte Ne.
 • Rodiče
  Pořadí otec/matka nehraje roli, položku vyplňte i po úmrtí rodiče. Neznáte-li jméno svého otce, napište do obou kolonek UNKNOWN.
 • Řádek adresy 1
  Napište adresu – třeba Americká 505/12
 • Řádek adresy 2
  Nemusíte vyplňovat
 • Číslo bytu
  Nemusíte vyplňovat
 • Město
  Napište město pobytu – např. 50002 Hradec Kralove
 • Stát/provincie/kraj
  Napište kraj – třeba Kralovehradecky kraj.
 • Země
  Vyberte zemi pobytu.
 • Typ telefonu
  Vyberte z nabídky domů/do práce/mobilní/jiný.
 • Předvolba země + telefonní číslo
  Do prvního políčka napište +420, do druhého telefonní číslo.
 • E-mailová adresa
  Zadejte e-mailovou adresu, kterou používáte
 • Potvrdit e-mailovou adresu
  Znovu zadejte stejný e-mail
 • Máte nebo měli jste zaměstnavatele?
  Pokud jste, nebo jste již byli zaměstnaní, OSVČ nebo třeba student, vyberte Ano. Pokud jste nyní nezaměstnaní, zadejte informace o bývalém zaměstnavateli.
 • Název pracovní pozice
  Nepovinná položka, můžete do ní uvést název své pracovní pozice.
 • Název zaměstnavatele
  U studentů a žáků můžete uvést Student, u OSVČ Self-employed, u dětí Child, u rodičovské dovolené Stay-at-home parent, u osob v domácnosti Homemaker, nebo jiný výraz vystihující vaše zaměstnání.
 • Řádek adresy 1
  Napište adresu zaměstnavatele, nebo školy. Pokud nevymyslíte, co do kolonky napsat, zadejte Unknown.
 • Město
  Zadejte město, ve kterém sídlí váš zaměstnavatel.
 • Stát/provincie/kraj
  Napište kraj, ve kterém sídlí váš zaměstnavatel.
 • Země
  Vyberte zemi, ve které sídlí váš zaměstnavatel.
 • Předvolba země + telefonní číslo
  Nepovinná položka, zadat můžete telefon na vašeho zaměstnavatele.

Zadané informace si pečlivě zkontrolujte, poté klikněte na tlačítko Další.

Cestovní registrace ESTA do USA

Údaje o cestě

Na stránce se vyplňují informace o aktuální cestě do USA.

 • Cestujete do USA v rámci cesty do jiné země?
  Ne – cestujete do USA, můžete se podívat do Mexika, nebo Kanady.
  Ano – letíte třeba do Peru a v USA máte pouze mezipřistání.
 • Informace o kontaktním bodu v USA
  Jestliže cestujete za příbuznými či kamarády, vyplňte jejich kontaktní údaje. Pokud žádný kontakt v USA nemáte, zadejte do kolonek Unknown a do telefonního čísla nuly.
 • Adresa pobytu v USA
  Nepovinná položka, můžete do ní uvést adresu hotelu, nebo jen název města, kde budete pobývat.
 • Nouzové kontaktní údaje v USA a mimo USA
  Povinná položka – zadejte kontakt na osobu, která s vámi do USA necestuje. V případě vašeho ohrožení bude tato osoba kontaktována. Alternativně je možné do kolonek napsat Unknown (nedoporučuji).

Zadané informace si pečlivě zkontrolujte, poté klikněte na Další.

Návod na vyplnění formuláře ESTA pro cestu do USA

Otázky týkající se způsobilosti

Na další stránce pravdivě vyplňte několik otázek. Lež je považována za trestný čin. To proto, aby bylo nežádoucím osobám snazší znemožnit vstup do USA.

 1. Trpíte tělesným nebo duševním postižením, nebo jste-li uživateli drog či jste na nich závislí, nebo v současné době trpíte některou z následujících chorob?
 2. Byli jste někdy zatčeni či usvědčeni z trestného činu, který měl za následek závažné škody na majetku nebo vážnou újmu jiné osobě nebo státnímu orgánu?
 3. Porušili jste někdy zákon týkající se držení, užívání či distribuce nelegálních drog?
 4. Snažíte se zapojit nebo zapojili jste se někdy do teroristické činnosti, špionáže, sabotáže nebo genocidy?
 5. Dopustili jste se někdy podvodu nebo zkreslení informací o sobě nebo jiných s cílem získat nebo napomoci jiným získat vízum nebo dosáhnout vstupu na území USA?
 6. Hledáte v současné době v USA zaměstnání, případně byli jste v minulosti v USA zaměstnání bez předchozího povolení od vlády USA?
 7. Bylo vám někdy zamítnuto udělení víza USA, o které jste zažádali na svůj stávající či dřívější cestovní pas, případně bylo vám někdy odepřeno vpuštění na území USA nebo jste stáhli žádost o vpuštění na území USA v místě vstupu?
 8. Zůstali jste někdy na území USA po delší dobu, než na kterou jste měli povolení udělené vládou USA?
 9. Cestovali jste po 1. březnu 2011 (včetně) do Iráku, Sýrie, Íránu nebo Súdánu, nebo jste tam byli?

Kladná odpověď na devátou otázku znamená povinnost žádat o vízum do USA.

Pro pokračování zaškrtněte část Osvědčení. Pokud žádost vyplňujete pro někoho jiného, je nutné zaškrtnout Pouze pro třetí strany.

ESTA - Visa Waiver Program

Zkontrolovat žádost

Na předposlední stránce si zkontrolujte všechny části povolení ESTA. V každé sekci je nutné kliknout na tlačítko Potvrdit a pokračovat.

V závěrečné části ověření znovu vyplňte své číslo pasu, vydávající zemi pasu, příjmení a datum narození. Pak klikněte na Další. Pokud některé z údajů nesouhlasí, zobrazí se upozornění a výzva k opravě.

Jak vyplnit cestovní registraci ESTA

Platba žádosti ESTA

Poslední stránka se týká platby cestovní registrace. Jedinou dostupnou metodou je platební karta (debetní i kreditní).

ESTA není možné uhradit složenkou, převodem na účet, nebo poštovní poukázkou. Jestliže nemáte platební kartu pro platby přes internet, poproste o zaplacení příbuzného či kamaráda.

Doporučuji si udělat screenshot stránky, na které je číslo žádosti i číslo cestovního pasu. Zašlete si ho na svoji e-mailovou adresu.

Jak vyplnit cestovní registraci ESTA

Status cestovní registrace ESTA

Po úhradě poplatku budete přesměrováni na stránku s výsledkem. Zobrazí se jedna ze tří zpráv:

 • Authorization Approved
  Gratuluji, ESTA byla schválena. Do USA můžete vycestovat bez víza.
 • Authorization Pending
  Vaše ESTA čeká na posouzení. Stav žádosti si ověřte později, čekat můžete v krajním případě až 72 hodin.
 • Travel Not Authorized
  Bohužel, ESTA byla zamítnuta. Musíte požádat o vízum do USA.

Rozhodnutí je dostupné pouze na oficiálním webu, žádný e-mail nečekejte.

Výsledek registrace ESTA není nutné tisknout, resp. celníci papír nevyžadují. Může se však stát, že vás o předložení požádá letecká společnost. Doporučuji si výsledek poslat na e-mail a zároveň uložit jako obrázek do telefonu.

Dotazy a časté chyby v registraci ESTA

Systém hlásí, že je chyba v adrese bydliště a nepustí mne dál. Co mám dělat?
Chyba je přímo ve formuláři. Pokud máte adresu zadanou bez diakritiky a stále se nemůžete dostat dál, klikněte na velké modré tlačítko Next / Pokračovat. To ještě jednou či dvakrát zopakujte, načež se ve formuláři objeví nové zaškrtávátko “Check this box to certify that this address is correct.*”.
Po zaškrtnutí můžete pokračovat.

Diskuze k článku (1 352 komentářů)

Petr (2524)
1.1.2011
17:24

Zdravím Petro,

výpis z účtu je zbytečný. Doporučuji přečíst tento článek, je to tam dost podrobně popsáno! :-)

Odpovědět
Petra (1)
8.1.2011
20:11

Ahoj, mam dotaz. Po jake dobe mohu opet vycestovat do statu po navratu domu? Je tam stanovena nejaka lhuta?

Diky za radu

Odpovědět
Petr (2524)
8.1.2011
23:47

Ahoj Petro,
žádná taková lhůta tam není. Vycestovat můžeš, když chceš! :)

Odpovědět
Monika (1)
17.1.2011
21:26

AHOJ,

prosím o pomoc. Mé přijmení obsahuje písmeno s přehláskou ,,ö,,.
Do ESTY se má psát bez diakritiky , to by znamenalo napsat jen ,,o,,.
Jenže já váhám, protože při převzetí a kontrole údajů v novém pasu,
se mi na obrazovce u úřednice, objevilo mé přijmení , ve kterém
bylo za oním ,,o,, vepsáno ještě ,,e,,. Takhle se zpravidla v německy mluvících
zemích dá taky rozepsat přehlasované ,, ö,, na ,,oe,,
A proto teď nevím jak se napsat do ESTY, aby nebyly komplikace.

Děkuji za radu
Monika

Odpovědět
Petr (2524)
17.1.2011
22:45

Ahoj Moniko,
do ESTY napiš to jméno, které máš napsané ve strojově čitelné části pasu! V tvém případě by tam mělo být místo Ö napsané OE, což je oficiální přepis.

Odpovědět
Šárka (31)
28.1.2011
15:36

Ahoj
v červnu cestujeme s rodinou do USA.Registraci ESTA již úspěšně všichni máme vyřízenou a zaplacenou.Můj dotaz zní: při vyplňování ESTY jsme ještě neměli informace,které na Estě jsou jako : ” město ve kterém nastupujete na palubu letadla,informace o přepravci-jméno přepravce,číslo letu”.Nyní již letenky máme koupeny tak nevím jestli tohle vše je nutné ještě do Esty nějakým způsobem dopsat nebo to nemusím doplnit což by asi pro mne bylo jednoduchší.Samozřejmě pokud by to bylo lepší pro pohovor s imigračním uředníkem tak bych to doplnila.
Díky za odpověď.

Odpovědět
Petr (2524)
29.1.2011
8:02

Ahoj Šárko,
doplňovat to tam nemusíš, stačí, když pak ti informace řekneš imigračnímu úředníkovi!

Odpovědět

Ahoj,
před 10 lety jsem si podal žádost o vizum do USA. Poslali mi pozvánku na ústní pohovor. na ten jsem nakonec nešel. Příští týden letím do USA a mám schválenou ESTU. U bodu, jestli jsem někdy v minulosti neměl zamítnutou žádost o vizum jsem dal, že ne. Tak doufám, že to je správně. Je to tak?

Odpovědět
Petr (2524)
11.2.2011
23:14

Ahoj,
jo, myslím že jo. Protože ti ji de facto nikdy nezamítli.

Odpovědět
Roman (1)
14.2.2011
9:00

Ahoj, chci se zeptat ESTA mi končí za 9 dní , můžu si zažádat o novou i když mi platí ještě těch 9 dní , nebo počkat až vyprší lhůta a pak zažádat. A žádám si stejně jako poprvé , nebo se vyplňuje jiný formulář, když už jsem vízum měl a jenom ho prodlužuji. Jde mi o to , jestli se dělá jenom aktualizace a nebo celý proces znovu .Díky

Odpovědět
Petr (2524)
14.2.2011
16:59

Ahoj,
požádat můžeš již nyní a to tím způsobem, že požádáš zcela novou žádost.

Odpovědět
martin (1)
17.2.2011
2:07

Ahoj,
muze se na jiz schvalenou ESTU pozadat o klasicke turisticke vizum na ambasade?

Odpovědět
Petr (2524)
17.2.2011
9:06

Ahoj Martine,
určitě ano!

Odpovědět
Vladimír (2)
19.2.2011
20:56

Podstoupil jsem v 9/2010 dobrovolnou deportaci z USA, z důvodu překročení délky pobytu. Právník v USA mě informoval, že při dobrovolné deportaci, mám možnost již za tři měsíce do USA znovu vycestovat. Jak mám nyní postupovat při vyřízení žádosti o povolení vstupu do USA?

Děkuji za odpověď

Odpovědět
Petr (2524)
20.2.2011
5:23

Ahoj Vladimíre,
do USA se můžeš vrátit po uplynutí jakési penalizační doby. Ta se odvíjí od délky, po kterou si překročil legální délku pobytu. Pokud si v USA pobýval nelegálně méně jak jeden rok, je tato lhůta 3 roky. Pokud si ale v USA pobýval nelegálně více jak 1 rok, je penalizační doba stanovena na 10 let.

Pokud ti ještě tato lhůta neuplynula celá, zkusil bych se přihlásit o klasické vízum. Třeba to i přesto vyjde! :)

Odpovědět
Honza (1)
8.3.2011
21:37

Ahoj mam stary pas ne biometricky s vizem do usa? Mohu cestovat nebo musim mit biometricky pas. Na estu potrebuji vzdy biometricky? Diky diky

Odpovědět
Petr (2524)
9.3.2011
3:26

Ahoj,
pokud je platný pas i vízum, můžeš na něj cestovat. Pro cestu přes ESTU je vždy potřeba biometrický pas.

Odpovědět
brazka (1)
26.3.2011
13:15

ahoj, tak sem se poprvé v životě rozhodla, že se podívám do USA. teprve sháním informace co a jak, co zajistit a všechno okolo toho. tady ty stránky mi moc pomohli, mám radost že nemusím mít vízum. esta to určitě ulehčuje, ale přesto mám teď trochu obavy. moc se mi nelíbí ta věta, že i dyž bude esta odsouhlasena, tak “není zaručeno, že budete přijati do spojených států”. už se to stalo že někoho poslali domů? dyž je vše popravdě vyplněné, nemám žádné problémy atd tak by vše mělo proběhnout v pořádku?

Odpovědět
Petr (2524)
26.3.2011
20:43

Ahoj Brazko,
ta věta tam je hlavně jako taková pojistka, aby si třeba někdo nemyslel, že když to vyplnil, takže už má zaručen vstup do USA. A pak třeba imigrační úřad nežaloval.

Stalo se to jistě hodněkrát, ale vždycky u lidí, který pro USA představovali určitý riziko. Třeba tam nelegálně pracovali a opakovaně byli vyhoštěni, jsou podezřelí z podpory terorismu, byli odsouzení za prodej drog apod.

Pokud to není tvůj případ, nemáš se čeho bát. :-)

Odpovědět
Jiří (1)
27.3.2011
14:32

ahoj petře chci se zeptat…imigrační se mě muže zeptat jestli studuji nebo jsem zaměstnán..jenže co když nestuduji a nejsem ani zaměstnán?co mám říct tomu imigračnímu?aby mě pustili a nevrátili zpět do čr kuli obavám že bych chtěl v usa zustat?díky čau jiří

Odpovědět
Petr (2524)
27.3.2011
20:47

Ahoj,
no správně bys měl říct pravdu, že jsi nezaměstnaný, nebo že si hledáš práci. Nicméně nezaměstnaný kamarád při poslední cestě do USA řekl, že je student a nikdo nezkoumal, jestli ano nebo ne. A do USA ho pustili.

Odpovědět
Gabriela (1)
1.4.2011
12:00

Ahoj chci poprosit o radu,
mam vizum Esta v Americe jsem byla 4mesice zpatky, ted jedu na jine misto do Ameriky. Chci se zeptat jak lze Estu znovu aktualizovat popripade na jakych strankach mi pomuzou. Predtim mi estu vyrizovat pritel v Nemecku a ted to neni mozne. Predem dekuji Gabi

Odpovědět
Petr (2524)
1.4.2011
12:09

Ahoj Gabrielo,
platnost ESTY jsou 2 roky, tudíž ji aktualizovat nemusíš. :)

Odpovědět
Marketa (1)
1.4.2011
16:03

Zdravim, litam do USA za mym amer. pritelem pres turisticke viza. Kdyz jsem letela po 4. tak me vzali k vyslechu co tu delam atd.. Vyhrozovali mi, ze me uz priste bez prac.viz nepusti, ptali jsme se na prac.viza, ale ty neni sance ziskat.. Rozhodli jsme se vzit a tim ziskat zel. kartu, chci se zeptat na postup( kde se to vyrizuje, jak dlouho musim cekat, kolik to bude stat..atd)?Dekuji Vam moc za pomoc

Odpovědět
Petr (2524)
3.4.2011
12:18

Ahoj Markéto,
zřejmě byl imigrační úředník blbec. :)

Nejlepší bude přečíst si postup na stránkách amerického imigračního úřadu, tam to bude nejpřesněji popsané. Mrkni SEM. :-)

Odpovědět
Honza (2)
13.4.2011
13:09

ahoj,chci se zeptat.
V srpnu jedu do USA na 3 týdny za svou tetou… jen by mě zajímalo kolik bych měl mít peněz v hotovosti a kolik na platební kartě?? mám v plánu si ssebou vzít 25000 kč v hotovosti!

Děkuji

Odpovědět
Petr (2524)
13.4.2011
17:38

Ahoj Honzo,
to v hotovosti bude úplně stačit.

Odpovědět
Lenka (1)
16.4.2011
17:00

Ahoj . také mám dotaz, 26.cervna jedu do Kalifornie, a zpateční letenku mám 25.září, ale také mám letenku z Kalifornie na Fidži od 7. srpna do 2.prosince, ESTA mi vydaná byla, v USA jsem už 2x byla, ale mám trochu obavy kdyby se náhodou ptali kdy teda z USA odjíždím, když jim řeknu že si zpáteční datum změním jestli jim to bude stačit při rozhodování jestli mě do USA pustí.

Odpovědět
Petr (2524)
16.4.2011
17:01

Ahoj Lenko,
pokud jim vysvětlíš, že z Ameriky odlétáš toho 7. srpna, neměli by z toho dělat kovbojku.

Odpovědět

Ahoj….stačí si teda Estu jenom vytisknout? A oni si nebudou nijak kontrolovat zda to mam nebo ne?? a Esta platí dva roky? diky za odpoved…Jo a jeste jedna nebo dve otazecky…ale netykaji se Esty….spis cesty….mam strach z prestupu v londyne…proto za 1) letenky co mi prijdou domu budu mit i jako Víděň-Londýn a Londýn-Boston?? nebo si musim v londyne vyzvednout nove…a co me kufry? Veskera zavazadla co dam ve Vídni si vyzvednu až v Bostonu? Díky :))

Odpovědět
Petr (2524)
18.4.2011
19:02

Ahoj Gaby,
ano, stačí si to vytisknout a platí dva roky. Pokud sis to objednávala v rámci jedné rezervace, tak budeš mít jednu letenku z Vídně do Bostonu a rovněž kufry si vyzvedneš až v Bostonu.

Odpovědět
Nela (1)
22.4.2011
9:45

Ahoj,
mám dotaz – s kamarádem máme naplánovanou cestu do USA a když jsme vyplňovali ESTu, tak jsme udělali chybu v zadání data vydání a expirace pasu. Co s tím?? Je to problém? Máme požádat znovu nebo to nevadí?
Moc díky

Odpovědět
Petr (2524)
24.4.2011
13:05

Ahoj,
to bude nejspíš problém, s touhle ESTou bych tam radši nejezdil. Nicméně nejjednodušší řešení je vystavit si ji znova. Jediné mínus na tom je, že zaplatíte znovu poplatek za vystavení.

Odpovědět
Michaela (1)
26.4.2011
9:08

Ahoj Petře, mám dotaz. Poprvé poletím s přáteli na Floridu, kde má jeden známý dům, který pronajímá. Může se stát, že mi bude povolení ESTA zamítnuto? A z jakého důvodu například ? Dále by mě ještě zajímalo, zda a kolik musím mít na účtě peněz, aby mě tam pustili ? Doufám, že nebudou chtít 100 000…to asi těžko mladý člověk bude shánět :/ děkuji za odpověď, Míša.

Odpovědět
Petr (2524)
26.4.2011
12:28

Ahoj Míšo,
že je ESTA zamítnuta se stává opravdu jen vyjímečně – například pokud byl daný člověk vyhoštěn z USA, pobýval tam nelegálně či tam byl třeba odsouzen za trestný čin. Pokud se tě nic z toho netýká, neměla bys mít obavy.

Tolik peněz určitě chtít nebudou – záleží, na jak dlouho se tam chystáš. Ale myslím, že takových 50 dolarů na den je plně dostačujících, spíš i míň. :-)

Odpovědět
Martina (1)
27.4.2011
10:05

Zdravím,
chci letět poprvé do Ameriky na turistické vízum (délka pobytu 2měsíce) za kamarádem bydlela bych u něho je to Američan a chtěla bych se zeptat jestli je nějaká stanovená minimální částka kterou musím mít v hotovosti přímo u sebe když se na to ptají u toho pohovoru s imigračním úředníkem . Kreditky bych měla dvě s pokrytím cca 50tis můj dotaz je asi podobný jako od předchozí dotazující se Míši Děkuju za odpověď. Martina

Odpovědět
Petr (2524)
27.4.2011
18:12

Ahoj Martino,
ta částka je plně dostačující, nemáš se čeho obávat. :-)

Odpovědět
Monika (2)
27.4.2011
23:11

Dobry den,

prosim poradte s placenim ESTA poplatku.
Jeden z kroku registrace je provest platbu. Jde to provest beznou debetni kartou vydanou ceskou bankou? Jak se postupuje? Nebo musim vyuzit stranku …pay.gov…
Protoze nevyuzivam e-banking a obvykle platim klasickymi penezi, mam s podobnych veci prirozeny respekt.
Dekuji za radu.

Monika

Odpovědět
Petr (2524)
28.4.2011
6:11

Zdravím Moniko,
samozřejmě lze zaplatit libovolnou českou platební kartou. Pokud budete ESTU vyplňovat na oficiálních stránkách, neměla byste se čeho obávat, systém je zabezpečený (to poznáte podle zámečku vedle adresy stránky v prohlížeči – u některých prohlížečů se rovněž změní pozadí pod adresou na zelené).

Odpovědět
Magda (1)
29.4.2011
13:44

Ahoj,
chtela jsem se zeptat, zda se daji dodatecne doplnit udaje o letu.
Mamka jede do US a ja jsem ji v zadosti vyplnila jen nutne udaje. Zadost byla schvalena a chtela bych vedet, jestli muzu nepsta, odkud odleta a s jakym letem.
Musi to byt nasledne schvaleno? Diky moc.

Odpovědět
Petr (2524)
30.4.2011
10:51

Ahoj Magdo,
dodatečně to vyplnit nelze, musela bys požádat o ESTU novou. To je však naprosto zbytečný, takhle, jak to mamča má, to dostačuje. :-)

Odpovědět
Monika (2)
3.5.2011
11:16

Dobry den, mela bych jeste jeden dotaz.
Jestlize nemam doma funkcni tiskarnu, je mozne provest registraci i s rizikem, ze si nebudu spravne pamatovat vsechny udaje a teprve po jejim schvaleni dodatecne napr. v zamestnani vytisknout, ze doslo ke schvaleni. To pro ucely prepravovatele? Zarizuji vse pro maminku a nechce se mi ji “poustet” jen s cislem (kodem) na kousku papiru.
Dekuji mnohokrat za odpoved.

Monika

Odpovědět
Petr (2524)
3.5.2011
18:07

Ahoj Moniko,
jo, takhle to lze udělat!

Odpovědět
Pavla (3)
21.5.2011
9:44

Ahoj, chtěla bych se zeptat, co mi hrozí v případě, když mi vyprší 90 dní, které mohu pobývat v USA na ESTA, a já tam zůstanu déle? Zjistí to při odletu? Jsou nějaké speciální sankce?

Odpovědět
Petr (2524)
21.5.2011
10:24

Ahoj Pavlo,
záleží na délce, o kterou jsi pobyt překročila. Zpravidla však platí, že při příští cestě do USA již nemůžeš využít systém ESTA a musíš požádat o klasické vízum a absolvovat všechny náležitosti, které k tomu náleží.

Odpovědět
Pavla (3)
21.5.2011
17:04

A v případě, že bych to překročila třeba o čtyři měsíce? Hrozí mi třeba vyhoštění? Děkuju moc za odpověď.

Odpovědět
Pavla (3)
21.5.2011
17:55

Pobyt bych překročila asi o čtyři měsíce, je to velký problém? Hrozí pak vyhoštění? Děkuji za odpověď.

Odpovědět
Petr (2524)
21.5.2011
18:02

Ahoj Pavlo,
to by byl vcelku vážný problém. Jednak tě určitě vyhostí (když na to přijdou) a hlavně budeš mít dost složitý se příště do USA vůbec dostat. Prakticky si tím zavřeš do USA dveře.

Odpovědět
Veronika (2)
23.5.2011
18:24

Ahoj Petře. měla bych dotaz ohledně trvalého pobytu. Mám totiž teďka dočasně napsané trvalé bydliště na městském úřadě a doslechla jsem se, že by to mohl být problém. Je to tak? děkuji za odpověď Verča

Odpovědět
Petr (2524)
23.5.2011
21:56

Ahoj Veroniko,
myslím, že je určitě bude zajímat, proč tomu tak je a mohl by to být vcelku problém. Musíš si připravit jiné argumenty a důkazy, že v USA nechceš zůstat.

Odpovědět
maruška (4)
25.5.2011
5:20

DOBRY DEN ,CESTUJEME DO KALIFORNIE AMAME SCHVALENOU ESTU ,TADY JSEM ALE ČETLA NĚCO O TOM ŽE MI MA PŘIJÍT NĚCO Z ESTY POŠTOU MI ALE NIC NEMAME ANI ZADNÉ ČAROVÉ KODY NIC???? BYLO TO DŘÍV A TED UŽ NÉ? LETIME ZA MĚSIC DEKUJU ZA ODPOVĚD

Odpovědět
Petr (2524)
25.5.2011
22:47

Ahoj Maruško,
poštou elektronickou – čili emailem. :)

Odpovědět
Jean (2)
26.5.2011
9:16

Mám dotaz,předem díky za informace.
Je mi 26let, ale v 18letech sem byl odsouzen k 2lete podmínce za lechké ublížení na zdraví.
Chci se zeptat jeat-li se to může odrazit na cestě do USA.
Děkuji S.

Odpovědět
Jean (2)
26.5.2011
9:17

Mám dotaz,předem díky za informace.
Je mi 26let, ale v 18letech sem byl odsouzen k 2lete podmínce za lechké ublížení na zdraví.
Chci se zeptat jest-li se to může odrazit na cestě do USA.
Děkuji S.

Odpovědět
Petr (2524)
26.5.2011
14:23

Ahoj, v ESTĚ to nezapomeň zmínit, nicméně nepředpokládám, že by ti to nějak extrémně zhoršilo šance na vstup do USA. Horší by bylo, když bys třeba kšeftoval s drogama.

Odpovědět
maruška (4)
28.5.2011
9:20

omlouvam se snad nejsem uplně neschopná ale formulař jsem vyplnovala s dcerou pres skypa nikde jsem ani svoji e-mila nepsala jak mi to muže přijít ??? jen jsem si to vytiskla a vic nic tak nevim je něco špatně nebo to moc proživam???? děkuji

Odpovědět
Petr (2524)
28.5.2011
11:18

Ahoj Maruško,
pokud to máš vytištěné, tak to stačí. Hlavní je, že tam je číslo žádosti.

Odpovědět
Lucie (9)
28.5.2011
13:32

Ahoj Petře. Prosím tě, nevíš, jestli mi stačí hodina času na přestup v Atlantě (při cestě zpátky, takže bez emigráku)? Budu přestupovat v rámci jedné letecké společnosti. A při cestě tam na to budu mít 2 hodiny. Myslíš, že se to dá zvládnout i včetně emigráku? Díky!!! Lucie

Odpovědět
Petr (2524)
28.5.2011
16:36

Ahoj,
myslím, že ta hodina by měla být OK, pokud je to v rámci jednoho terminálu, jakože asi ano. I ty dvě hodiny vč. imigráku by mohly bejt v pohodě, pokud tam nebude extra velká fronta. Doporučuju vybrat sedačky někde vpředu v letadle, aby ses na pohovor dostala co nejdřív a nemusela čekat ve frontě.

Odpovědět
Bohdana (2)
29.5.2011
7:36

Dobrý den mám dva dotazy jeden je ohledně zplacení vyřízení esta všude čtu 14doleru pokud to nevyjde tak jen ty 4dolary VYPLNILA JSEM SI ŽÁDOST došlo mi na email Nyní uhraďte poplatek za využití ESTA systému 695kč na účet a po zaplacení se pak dozvím zda mohu či nemohu odcestovat.Druhý dotaz je že jsem byly 2009 v Americe jenže jsem špatně vypočítala termín odletu a místo 90 dní jsem měla 93 takže jsem překročila 3dny nikde to nemám napsaný ale mohou to mit třeba v pc pustí mě ?teď jedu jen na 2-3 týdny spíše na ty tři.DĚKUJI ZA ODPOVĚĎ
i

Odpovědět
Anna Kuglerová (1)
11.6.2011
20:03

Dobrý den, moje sestra jela do Kanady jako au pair, ale na letištiv Kanadě ji vše zabavili a bezdůvodně ji vyhostili, co tedka dělat?Jaké má prává?Stále čeká n a letišti?Je nějaké právo , jak se domoci nákladů za letenku?Měla tam být 3 měsíce…děkuji

Odpovědět
Veronika (2)
21.6.2011
12:57

Ahoj Petře, jěště jednou: Mám dotaz ohledně peněz. Slyšela jsem, že na letišti musíš prokazat určitý finanční obnos. Prosím tě jestli je to pravda tak kolik by to tak mělo vycházet na jeden den a jestli to může být na kartě či cash na ruce. Díky Verča

Odpovědět
Petr (2524)
21.6.2011
15:17

Ahoj Veroniko,
může to být cash i na kartě a ta částka by měla pokrýt tvé náklady na pobyt v USA. Čili pokud nemáš zajištěné ubytování, tak to, plus stravování, dopravu apod. Čili v řádu desítek dolarů na den.

Odpovědět
Tereza (1)
1.7.2011
9:28

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda je možné zažádat o cestovní registraci ESTA při pobytu ve Spojených státech, konkrétně po vypršení J1 víza a po 30 dnech cestování. Musí člověk ze Spojených států vycestovat, nebo lze potřebné formality vyřídit na zahraničním konzulátu či jinde (např. na letišti) ve Spojených státech?
Děkuji za odpověď.

Odpovědět
Petr (2524)
1.7.2011
14:36

Ahoj, domnívám se, že je nutné z USA nejprve odcestovat. Přesto raději doporučuju se nejprve obrátit na americkou ambasádu v Praze, kde podají konkrétnější informace.

Odpovědět

Ahoj Petře…Mám dotaz, nemluvím anglicky,ale mluvím španělsky.Myslíš že imigrační ůředníci na letišti v Miami budou mluvit španělsky ????

Odpovědět
Petr (2524)
8.7.2011
15:42

Ahoj, myslím, že konkrétně v Miami by to mohlo projít!

Odpovědět
Zuzana (1)
9.7.2011
1:25

Dobrý den, chtěla bych jet s manželem do USA. Manžel z Jordansko a v ČR má trvaly pobyt, já jsem Češka. Můžeme jet oba bez víza nebo ho manžel potřebuje? Moc děkuji

Odpovědět
Petr (2524)
10.7.2011
22:44

Dobrý den Zuzano, Vy můžete jet na klasickou ESTU, manžel bohužel musí požádat o vízum.

Odpovědět
Pavla (3)
15.7.2011
14:40

Ahoj, ráda bych se zeptala ohledně platby ESTY. Nechce mi to přijmout platbu. Nemám totiž kreditku, ale klasickou platební kartu.. Jméno a adresu jsem napsala bez diakritiky..nevím, co mám tedy dělat. Chvíli to vypadalo, že se něco děje, že už by to mohlo vzít, ale nic..:( Můžete mi nějak poradit??
Díky!

Odpovědět
Petr (2524)
15.7.2011
23:18

Ahoj Pavlo,
a můžeš svou kartu využít k platbám přes internet? Některé karty mají platby přes internet standardně zablokované, tuším, že to tak má například Komerční banka. To, žes napsala jméno bez diakritiky je dobře.

Viz. článek Nemám debetní/platební/kreditní kartu. Jak mohu uhradit poplatek za vystavení ESTA?.

Odpovědět
Kamka (18)
26.7.2011
2:36

Dobry den,nevim kde ten dotaz zadat,tak ho pisi sem. Jsem v USA skoro rok,chtela bych zkusit stesti o zelenou kartu,ale nevim kam se podivat na informace.bych vedela kdy to probiha,co mam pro to udelat,co k tomu potrebuji……. byla jsem tu na ESTU ktera uz mi vyprsela.
dekuji za informace 8-)

Odpovědět
Petr (2524)
26.7.2011
8:05

Ahoj, registrace do losování začínají vždy na podzim, až to bude aktuální, tak zde o tom vyjde článek. Takže stačí sledovat stránky. :-)

Odpovědět

Ahoj, mám podobný problém jako Pavla v přeposledním dotazu. Včera jsem zaplatila poplatek za ESTA – vypnila jsem všechny potřebné údaje, číslo karty atd., klikla na odeslání, a hodilo mě to na stránku se všemi údaji, kde navíc bylo napsané “Your application is not complete and will not be processed by CBP until the processing fee has been paid. You must complete payment within 7 days. “. Ani dnes mi ještě žádné potvrzení o vyřízení ESTy nepřišlo. Mám to zkusit znova s jinou kartou..? (Ale zase nechci, abych to zbytečně platila vlastně dvakrát.) Nebo můžete mi prosím napsat, jak ta platba a potvrzení o (ne)povolení vstupu do USA probíhá – má se to objevit hned, nebo třeba až za pár dní..? Moc děkuji

Odpovědět
Petr (2524)
21.8.2011
4:46

Ahoj,
já bych se na tvém místě podíval na účet, zdali se odečetly peníze za platbu první kartou. Pokud ne, tak bych poplatek zaplatil kartou druhou.

Odpovědět
Barbora (1)
26.8.2011
7:35

Ahoj, v únoru 2011 jsem byla na tejden ve státech. Dostala jsem Estu a vše bylo v pořádku. V září 2011 se chystám znovu, opět na tejden. Musím vyplňovat a platit znovu nebo stačí, když změním informace o letu a místě pobytu? Mám veškeré informace k formuláři a dostanu se do opravy informací.
Díky za odpověď…

Odpovědět
Petr (2524)
26.8.2011
12:35

Ahoj, pokud se nezměnilo číslo tvého pasu či třeba jméno, registrace by měla být stále platná. Nicméně raději si její stav ověř na stránce https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

Odpovědět

Ahoj Petre, chystame se za par dni se sestrou do USA a budeme zadat o ESTU. Ja jsem v USA byla jiz v roce 2003 na J-1 vizum, pred skoncenim jsem zadala o zmenu na F-1, protoze jsem mela moznost studovat na uni, ale vizum mi zamitli a odvolani pozdeji take. Po par mesicich jsem tedy odcestovala zpet do CR. Pri zmatku na letisti mi zapomneli v pase bilou karticku. Myslis, ze budu mit problem se schvalenim pres ESTU? Diky za odpoved.

Odpovědět

Tak jsem to nevydrzela a sla se registrovat a… SCHVALENO :)

Odpovědět
Venca (1)
20.9.2011
11:30

Ahoj. Znám již údaje o cestě a chtěl bych je doplnit do ESTY. Jaká letecká společnost a místo nástupu do letadla se udává, když neletím přímo z Prahy do USA, ale přestupuji v Paříži? Udává se i v celním prohlášení do kolonky “země navštívené před příjezdem do USA” země přestupu v mém případě Francie? Díky za odpověď

Odpovědět
Petr (2524)
21.9.2011
13:05

Ahoj, v tom případě to bude společnost, díky které vstupuješ na území USA, v tvém případě tipuji Air France. Já jsem to tam kdysi psal. :-)

Odpovědět

Ahoj, jsem z Ceske republiky, ale uz delsi dobu ziji v Mexiku. Behem 2 tydnu musim letet do Cech – mezipristani v New Yorku. Mam ale jeste stary pas. Na koho se mam obratit? Na Ceskou ambasadu v Mexiku a nebo na Americkou ambasadu v Mexiku.
Potrebujivizum jen na mezipristani? Diky za odpoved. Jana

Odpovědět
Petr (2524)
27.9.2011
16:26

Ahoj Jano, podle současných pravidel musíš mít i v případě mezipřistání platné vízum, nebo schválenou registraci ESTA.

Protože nemáš biometrický pas, který je potřebný právě pro ESTU, obrátil bych se na některou americkou ambasádu v Mexiku s žádostí o tranzitní vízum.

Odpovědět
Zuzana (1)
12.10.2011
18:07

Ahoj,
můžete mi prosím poradit, jak nejlépe postupovat, když bych chtěla na nějaký čas odjet do USA pracovat. Bojím se, abych si předem nezavřela dveře.
Děkuji

Odpovědět
JARDA (1)
18.10.2011
14:18

V PROSINCI 2010 JSEM VYPLNIL FORMULAR ESTA, ALE KVULI NEMOCI JSEM MUSEL PLAN ZMENIT A DO USA NEJET. ZAROVEN SE MI ALE ZCELA ROZBIL POCITAC A JA NEMEL STARY KONTAKT ANI KORESPONDENCI Z VYPLNOVANI. PROTOZE JSEM NEJEL, TAK MI TO ANI NEVADILO. AZ NYNI. MAM JIZ LETENKY, VYPLNIL JSEM FORMULAR ESTA – KROK 1/4, ALE PO ODESLANI NA DALSI KROK MI PRISLO OZNAMENI, ZE MOJE CISLO PASU JE JIZ V SYSTEMU EVIDOVANO A ZADOST LZE PROVADET NA JEDNO CISLO PASU JEN JEDNOU. A TOTO SE MI OPAKUJE I KDYZ UDELAM NOVOU ZADOST. NEVIM, KAM ZAVOLAT NEBO NAPSAT, NEVIM CO S TIM, ABYCH MOHL VE VYPLNENI FORMULARE POKRACOVAT A ZA 3 TYDNY ODLETET. DEKUJI ZA POMOC

Odpovědět
Petr (2524)
18.10.2011
15:51

Ahoj Jardo,
musíš se pokusit získat přístup k emailové adrese, na kterou je žádost vázana.

Odpovědět
Břeťa (10)
9.11.2011
14:56

Ahoj,mám takoví problém,vyplňuji si ESTU a jsem v časti kde se musí platit poplatek 14 USD,slyšel jsem že se to musí platit kreditní kartou,já mám jen platební,platby přes internet mám na kartě,vše jsem správně vyplnil ale ukazuje se mi že karta byla odmítnuta,není tam důvod a nic,na kartě peníze mám,nevíte čím to může být?Děkuji moc za každou radu

Odpovědět
Petr (2524)
9.11.2011
19:54

Ahoj, platební karta je OK. Nemáš Komerční banku? Mám ji taky a standardní, embosovaná karta, je blokovaná pro platby přes internet.

Odpovědět
Tereza (1)
10.11.2011
18:05

Ahoj!!! Moc Moc prosim o radu:) Jsem momentalne skoro 2 mesice v NY na prazdninach s platnou ESTOU uz po nekolikate. S prateli poletime asi do Los Angeles a ja nevim jestli mam vyplnit znovu Estu ze letim z NY do LA.. Nebo staci ta kterou sem vyplnovala smereme do NY?? .. snad jsem to napsala vystizne:DDD Dekujuuu Terka

Odpovědět
Petr (2524)
10.11.2011
22:45

Ahoj, pro vnitrostátní lety již ESTU znova vyplňovat nemusíš.

Odpovědět
Jaroslava Benešová (1)
14.11.2011
18:07

Ahoj,
vyplnila jsem formulář esta , ale nestačila jsem vyplnit do formuláře místo pobytu v USA ani číslo letu a leteckou společnost.
Objevilo se mi, že žádost je zaevidovaná a mám uhradit poplatek.
Jak mám uhradit přes estu.
Můžeš, prosím poradit?
Děkuji Jarka

Odpovědět
Petr (2524)
14.11.2011
20:45

Ahoj, to je v pořádku. ESTU uhradíš platební kartou, která má povoleny platby přes internet.

Odpovědět
Eliška (1)
21.11.2011
18:52

Ahoj Petře,

prosím Tě, už jsem docela bezradná. Jsem v USA a mela jsem v planu zde zustat pět měsíců. Bohužel jsem si udělala Esta žádost a nevšimla si, že platí jen 90 dni, to znamená, že se budu muset vratit dříve. Přemýšlela jsem, že bych si koupila letenku z USA do ČR a zpět, aby mi nepropadla zpateční, kterou mám teď. Nevíš, jak dlouho musím zůstat v ČR, abych mohla letět zpět a vizum zase platilo? Protože ja jsem slyšela něco o 1 a půl násobku doby toho, co jsem byla tady a to je pro mě dost blbé.

Předem moc díky za odpověď.

Odpovědět
Petr (2524)
22.11.2011
6:24

Ahoj Eliško,
v podstatě záleží na imigračním úředníkovi, jestli tě pustí nebo ne. Každopádně čím déle se budeš zdržovat v USA, tím více podezřelé to bude.

Napoprvé ti projde třeba pouhý měsíc v Česku, napodruhé či napotřetí to již může být podezřelé.

Odpovědět

Ahoj,
cestuji přes New York do Střední Ameriky a jelikož mám vždy necelý den čas, chtěl bych ho využít ke krátké návštěvě města. Chci se zeptat, zda by mohl nastat nějaký problém pro dva vstupy během 16 dnů. Vše potřebné budu mít vyřízeno. Díky za odpověď.

Odpovědět
Petr (2524)
17.12.2011
17:35

Ahoj,
pokud uvidí, že tvoje primární cesta je do Střední Ameriky a do USA chceš vstoupit jen abys “zabil čas”, mělo by to být ok.

Odpovědět
Boris (3)
3.1.2012
14:15

nazdar rad by som sa dostal do N.Y. za pracou ale pracovne viza sa dost tažko a zložito vybavuju tak ma napadlo že by som siel cez ESTU a po uplniti 60 dni by som si v N.Y. na slvenskej ambasade podal žiadost o predlženie… je to možne? možem cez ESTU pracovat?

Odpovědět
Petr (2524)
3.1.2012
22:10

Ahoj, takhle to bohužel nefunguje. Ambasáda by ti s tím nepomohla, schválení/neschválení ESTY mají na starosti úředníci z imigračního. Pro prodloužení bys musel vycestovat ze země, přičemž i to ne vždy znamená 100% prodloužení ESTY.

Na ESTU se nesmí pracovat.

Odpovědět
Boris (3)
3.1.2012
22:30

dakujem za odpoved
neexistuje podobny navod na vizum, ako je tu pre vyplnenie ESTY ?

Odpovědět

Přispějte svým dotazem nebo osobní zkušeností

Než se na něco zeptáš, přečti si prosím článek a předchozí komentáře. Všechny nové příspěvky osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.