Návod: Jak vyplnit formulář ESTA pro vstup do USA bez víza

Cestovní registrace ESTA umožňuje vycestovat do USA bez nutnosti žádat o vízum. Formulář ESTA je k dispozici online, jeho vyplnění zabere asi 10-15 minut. V tomto článku pro vás mám obrázkový návod a vzor, jak správně vyplnit ESTU.

Návod jak vyplnit formulář ESTA nutný pro vstup do USA bez víza | © Pixabay.com

Cestovní registrace ESTA pro bezvízový vstup do USA

 • Kdo může cestovat do USA na ESTA?
  Žádost ESTA mohou vyplnit osoby, které cestují do USA za účelem obchodní cesty, nebo turistiky za předpokladu, že doba pobytu nepřekročí 90 dní. Žadatel musí být občan ČR, Slovenska, nebo jiné země zařazené do programu Visa Waiver Program (VWP). Vycestovat lze pouze na biometrický pas.
 • Kdy vyplnit ESTA
  Američané doporučuji o ESTA požádat přinejmenším 72 hodin před odletem. S kratším časem roste riziko, že rozhodnutí nezískáte včas.
  Já doporučuji ESTA vyplnit ihned po zakoupení letenek. V případě zamítnutí ESTA musíte žádat o cestovní vízum, vyřízení se může protáhnout na dva týdny.
 • Poplatek za cestovní registraci ESTA
  Cena cestovní registrace ESTA je 14 $ (289,50 Kč). Z toho 4 $ (82,71 Kč) jsou nevratný poplatek za vyplnění formuláře a 10 $ (206,78 Kč) daň na podporu cestování. Při neschválení registrace ESTA se 10 $ vrací.
 • Jaká je platnost registrace ESTA do USA?
  Délka platnosti ESTA jsou 2 roky. Opakovaný vstup je možný.
  Nová ESTA je nutná, jen pokud vypršela doba její platnosti, máte nový pas, změnilo se vaše jméno, občanství, pohlaví, nebo odpověď na kteroukoliv z otázek týkajících se způsobilosti.
 • Kde vyplnit formulář ESTA v češtině
  ESTA vyplňujte výhradně na oficiální stránce esta.cbp.dhs.gov.
  Jakýkoliv jiný web je neoficiální, nedoporučuji ho využívat. V lepším případě přeplatíte až tisíce korun, v horším může být následkem neschválení cesty.
 • Jak dlouho trvá vyřízení ESTA
  Vyplnění formuláře a úhrada poplatku zabere 10-15 minut.
  Schvalování žádosti ESTA je většinou otázkou vteřin. Jen pokud je nutný ruční zásah úředníka, může se proces protáhnout na pár desítek minut.
 • Schválená ESTA neznamená povolení vstupu do USA
  Navzdory mýtům schválená ESTA neznamená povolení vstupu, dotyčného pouze opravňuje vycestovat do USA.
  Po příletu do USA je nutné projít pohovorem s imigračním úředníkem. Ten rozhodne o povolení, nebo zamítnutí vstupu. Na některých evropských letištích (např. Amsterdam) probíhá již předpohovor.
 • Jak vysoká je pravděpodobnost zamítnutí registrace ESTA?
  Jestli jste nebyli z USA vyhoštěni, nepobývali tam nelegálně a nepředstavujete pro zemi bezpečnostní riziko, pravděpodobnost zamítnutí registrace ESTA je minimální. Máte-li obavy z neschválení, pravdivě vyplňte i nepovinné položky.

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Přečtěte si další otázky o ESTA, nebo napište do diskuze pod článkem.

Návod jak vyplnit formulář ESTA

Oficiální stránky ESTA

Oficiální žádost o registraci ESTA do USA

Jediný oficiální web ESTA je https://esta.cbp.dhs.gov/esta, jinde žádost nevyplňujte. Stránku si můžete zobrazit česky přes volbu vpravo nahoře.

Pro vyplnění žádosti klikněte na Nová žádost, po ruce mějte biometrický pasplatební kartu. Bez biometrického pasu není možné ESTA vyplnit.

Aktualizace ESTA a ověření platnosti je možné po kliknutí na Zkontrolovat aktuální žádost. Znát musíte buď číslo ESTA, nebo číslo pasu.

Vzor formuláře ESTA česky

Zažádat o novou registraci ESTA

 • Jednotlivá žádost
  Zvolte, pokud do USA cestujete jako jednotlivec.
 • Skupina žádostí
  Můžete vybrat, jestliže do Ameriky cestujete jako rodina či skupina.
  Každý člen skupiny sice musí mít svoji vlastní ESTA, ale tato volba vám usnadní vyplňování formuláře. Je to rychlejší a pohodlnější, třeba poplatek lze uhradit dohromady za všechny členy.
Žádost ESTA

Prohlášení o ESTA pro bezvízový styk

Pročtěte si bezpečnostní upozornění, pak klikněte na Potvrdit a pokračovat.

Další stránka se opět týká prohlášeních. Pro pokračování je nutné v obou částech potvrdit přečtení, teprve poté lze kliknout na tlačítko Další.

Jak vyplnit formulář ESTA

Údaje o žadateli

Údaje o žadatelích se vyplňují v angličtině (bez háčků a čárek), každý člen skupiny musí mít vlastní žádost. Pro nápovědu stačí kliknout na šedý otazník v kroužku vpravo od popisku políčka.

 • Příjmení
  Jestliže vaše příjmení obsahuje přehlásky, použijte zápis jména ze strojové zóny pasu. Pan Müller tak do žádosti napíše Mueller.
 • Jméno
  Vyplňte své křestní jméno tak, jak je uvedeno v pasu.
 • Město narození
  Pokud údaj neznáte, napište do políčka UNKNOWN.
 • Země narození
  Československo v seznamu není, vyberte Czech Republic, nebo Slovakia.
 • Číslo cestovního pasu
  Číslo českého cestovního pasu má 8 číslic.
 • Státní občanství
  Vyberte státní občanství uvedené v cestovním pasu.
 • Národní identifikační číslo
  Do pole National Identification Number napište rodné číslo bez lomítka.
 • Datum vydání
  Napište datum vydání cestovního pasu.
 • Vydávající země
  Vyberte zemi vydání cestovního pasu.
 • Osobní identifikační číslo
  Nevyplňuje se.
 • Datum vypršení platnosti
  Napište datum platnosti cestovního pasu.
 • Vystavila vám někdy nějaká jiná země pas, nebo občanský průkaz pro cestování?
  Jestliže máte jen český (slovenský) pas, vyberte Ne. Pokud máte cestovní pasy dvou různých zemí, zvolte Ano a vyplňte dodatečné kolonky.
 • Jste ještě nyní občany nebo státními příslušníky další země?
  Pokud máte jen jedno občanství, zvolte Ne. Máte-li více občanství, vyberte Ano a vyplňte dodatečné informace.
 • Jste občany nebo státními příslušníky ještě další země?
  To samé. Máte-li jen jedno občanství, zvolte Ne.
 • Rodiče
  Pořadí otec/matka nehraje roli, položku vyplňte i po úmrtí rodiče. Neznáte-li jméno svého otce, napište do obou kolonek UNKNOWN.
 • Řádek adresy 1
  Napište adresu – třeba Americká 505/12
 • Řádek adresy 2
  Nemusíte vyplňovat
 • Číslo bytu
  Nemusíte vyplňovat
 • Město
  Napište město pobytu – např. 50002 Hradec Kralove
 • Stát/provincie/kraj
  Napište kraj – třeba Kralovehradecky kraj.
 • Země
  Vyberte zemi pobytu.
 • Typ telefonu
  Vyberte z nabídky domů/do práce/mobilní/jiný.
 • Předvolba země + telefonní číslo
  Do prvního políčka napište +420, do druhého telefonní číslo.
 • E-mailová adresa
  Zadejte e-mailovou adresu, kterou používáte
 • Potvrdit e-mailovou adresu
  Znovu zadejte stejný e-mail
 • Máte nebo měli jste zaměstnavatele?
  Pokud jste, nebo jste již byli zaměstnaní, OSVČ nebo třeba student, vyberte Ano. Pokud jste nyní nezaměstnaní, zadejte informace o bývalém zaměstnavateli.
 • Název pracovní pozice
  Nepovinná položka, můžete do ní uvést název své pracovní pozice.
 • Název zaměstnavatele
  U studentů a žáků můžete uvést Student, u OSVČ Self-employed, u dětí Child, u rodičovské dovolené Stay-at-home parent, u osob v domácnosti Homemaker, nebo jiný výraz vystihující vaše zaměstnání.
 • Řádek adresy 1
  Napište adresu zaměstnavatele, nebo školy. Pokud nevymyslíte, co do kolonky napsat, zadejte Unknown.
 • Město
  Zadejte město, ve kterém sídlí váš zaměstnavatel.
 • Stát/provincie/kraj
  Napište kraj, ve kterém sídlí váš zaměstnavatel.
 • Země
  Vyberte zemi, ve které sídlí váš zaměstnavatel.
 • Předvolba země + telefonní číslo
  Nepovinná položka, zadat můžete telefon na vašeho zaměstnavatele.

Zadané informace si pečlivě zkontrolujte, poté klikněte na tlačítko Další.

Cestovní registrace ESTA do USA

Údaje o cestě

Na stránce se vyplňují informace o aktuální cestě do USA.

 • Cestujete do USA v rámci cesty do jiné země?
  Ne – cestujete do USA, můžete se podívat do Mexika, nebo Kanady.
  Ano – letíte třeba do Peru a v USA máte pouze mezipřistání.
 • Informace o kontaktním bodu v USA
  Jestliže cestujete za příbuznými či kamarády, vyplňte jejich kontaktní údaje. Pokud žádný kontakt v USA nemáte, zadejte do kolonek Unknown a do telefonního čísla nuly.
 • Adresa pobytu v USA
  Nepovinná položka, můžete do ní uvést adresu hotelu, nebo jen název města, kde budete pobývat.
 • Nouzové kontaktní údaje v USA a mimo USA
  Povinná položka – zadejte kontakt na osobu, která s vámi do USA necestuje. V případě vašeho ohrožení bude tato osoba kontaktována. Alternativně je možné do kolonek napsat Unknown (nedoporučuji).

Zadané informace si pečlivě zkontrolujte, poté klikněte na Další.

Návod na vyplnění formuláře ESTA pro cestu do USA

Otázky týkající se způsobilosti

Na další stránce pravdivě vyplňte několik otázek. Lež je považována za trestný čin. To proto, aby bylo nežádoucím osobám snazší znemožnit vstup do USA.

 1. Trpíte tělesným nebo duševním postižením, nebo jste-li uživateli drog či jste na nich závislí, nebo v současné době trpíte některou z následujících chorob?
 2. Byli jste někdy zatčeni či usvědčeni z trestného činu, který měl za následek závažné škody na majetku nebo vážnou újmu jiné osobě nebo státnímu orgánu?
 3. Porušili jste někdy zákon týkající se držení, užívání či distribuce nelegálních drog?
 4. Snažíte se zapojit nebo zapojili jste se někdy do teroristické činnosti, špionáže, sabotáže nebo genocidy?
 5. Dopustili jste se někdy podvodu nebo zkreslení informací o sobě nebo jiných s cílem získat nebo napomoci jiným získat vízum nebo dosáhnout vstupu na území USA?
 6. Hledáte v současné době v USA zaměstnání, případně byli jste v minulosti v USA zaměstnání bez předchozího povolení od vlády USA?
 7. Bylo vám někdy zamítnuto udělení víza USA, o které jste zažádali na svůj stávající či dřívější cestovní pas, případně bylo vám někdy odepřeno vpuštění na území USA nebo jste stáhli žádost o vpuštění na území USA v místě vstupu?
 8. Zůstali jste někdy na území USA po delší dobu, než na kterou jste měli povolení udělené vládou USA?
 9. Cestovali jste po 1. březnu 2011 (včetně) do Iráku, Sýrie, Íránu nebo Súdánu, nebo jste tam byli?

Kladná odpověď na devátou otázku znamená povinnost žádat o vízum do USA.

Pro pokračování zaškrtněte část Osvědčení. Pokud žádost vyplňujete pro někoho jiného, je nutné zaškrtnout Pouze pro třetí strany.

ESTA - Visa Waiver Program

Zkontrolovat žádost

Na předposlední stránce si zkontrolujte všechny části povolení ESTA. V každé sekci je nutné kliknout na tlačítko Potvrdit a pokračovat.

V závěrečné části ověření znovu vyplňte své číslo pasu, vydávající zemi pasu, příjmení a datum narození. Pak klikněte na Další. Pokud některé z údajů nesouhlasí, zobrazí se upozornění a výzva k opravě.

Jak vyplnit cestovní registraci ESTA

Platba žádosti ESTA

Poslední stránka se týká platby cestovní registrace. Jedinou dostupnou metodou je platební karta (debetní i kreditní).

ESTA není možné uhradit složenkou, převodem na účet, nebo poštovní poukázkou. Jestliže nemáte platební kartu pro platby přes internet, poproste o zaplacení příbuzného či kamaráda.

Doporučuji si udělat screenshot stránky, na které je číslo žádosti i číslo cestovního pasu. Zašlete si ho na svoji e-mailovou adresu.

Jak vyplnit cestovní registraci ESTA

Status cestovní registrace ESTA

Po úhradě poplatku budete přesměrováni na stránku s výsledkem. Zobrazí se jedna ze tří zpráv:

 • Authorization Approved
  Gratuluji, ESTA byla schválena. Do USA můžete vycestovat bez víza.
 • Authorization Pending
  Vaše ESTA čeká na posouzení. Stav žádosti si ověřte později, čekat můžete v krajním případě až 72 hodin.
 • Travel Not Authorized
  Bohužel, ESTA byla zamítnuta. Musíte požádat o vízum do USA.

Rozhodnutí je dostupné pouze na oficiálním webu, žádný e-mail nečekejte.

Výsledek registrace ESTA není nutné tisknout, resp. celníci papír nevyžadují. Může se však stát, že vás o předložení požádá letecká společnost. Doporučuji si výsledek poslat na e-mail a zároveň uložit jako obrázek do telefonu.

Dotazy a časté chyby v registraci ESTA

Systém hlásí, že je chyba v adrese bydliště a nepustí mne dál. Co mám dělat?
Chyba je přímo ve formuláři. Pokud máte adresu zadanou bez diakritiky a stále se nemůžete dostat dál, klikněte na velké modré tlačítko Next / Pokračovat. To ještě jednou či dvakrát zopakujte, načež se ve formuláři objeví nové zaškrtávátko “Check this box to certify that this address is correct.*”.
Po zaškrtnutí můžete pokračovat.

Diskuze k článku (1 352 komentářů)

Dobrý den,

prosím o informaci. Příští rok v dubnu se chystáme s kamarády na výlet do USA. Chtěl bych se zeptat, zda-li mně bude povolen vstup do USA přes vízum ESTA když mám v rejstříku trestů podmíněný trest ( do září 2020 ) za drobnou trestnou činnost a nebo jestli musím počkat až se mi záznam z RT automaticky smaže po 1 roce po ukončení podmínky? Pokud to přes ESTA se záznamem v RT nepůjde, je lepší si udělat nepřistěhovalecké turistické klasické vízum na ambasádě v Praze?

Mockrát děkuji za odpověď.

Tom :)

Odpovědět
Lucie (3)
24.11.2019
21:14

Zdravím, snažím se vyplnit skupinovou žádost pro mě a manžela a mám problém hned u první stránky. Je nutné zadat kontaktní osobu pro skupinu a ověřit e-mail pomocí kódu, který na něj zašlou. Ale kód mi nepřišel. Zkoušela jsem více mailů, jiný prohlížeč i jiný počítač a nic. Máte s tím někdo zkušenost? Může se jednat o nějaký výpadek webu? Děkuji

Odpovědět
Lukáš (1)
24.11.2019
21:26

@Lucie:
Neskončilo to ve Spamu nebo Hromadném?

Odpovědět
Lucie (3)
24.11.2019
21:39

@Lukáš: Ne, ani tam nic není. Ani na gmail, ani na seznam do žádné z podsložek nic nepřišlo, zkoušela jsem i vyhledávání. No zkusím to vyplnit ještě zítra.

Odpovědět
Martin (1)
25.11.2019
12:52

@Lucie:

Dobrý den, mám dnes stejný problém. kód stále nedorazil, zkoušeno opakovaně a nic, povedlo se Vám to nějak vyřešit? Martin

Odpovědět
Lucie (3)
25.11.2019
18:48

@Martin: Neměla jsem během dne čas to řešit, ale teď jsem to zkusila znovu a už mě to konečně pustilo. Sice se zpožděním, ale všechny kódy přišly. Teď čekám na schválení. Na hlavní stránce se taky objevilo upozornění na údržbu systému, tak to bude asi důvod, proč to nefungovalo.

Odpovědět
Filip (1)
26.11.2019
15:06

Dobrý den,

potřebuji vyplnit ESTU, ale nefunguje vůbec už 3 dny ten oficiální odkaz. Co s tím?

Resp. nejdříve to šlo, pak ale nepřišel kod na žádný mail na které jsem se ho snažil poslat. Zkusil jsem tedy další den a odkaz už nefunguje vůbec.

Předem díky za odpověď.

Odpovědět
richard (1)
26.11.2019
17:11

Ahoj, ani ne za 14 dni mam letět do NY a zamitli mi estu. Pravděpodobně z důvodu loňské 5 denní návštěvy severní koreji.
Jak by jste doporučovali abych pokračoval a měl sanci se tam jeste dostat? Zkusit ještě jednou estu? Pres agenturu? Zkusit jestli stihnu ambasadu?Diky moc

Odpovědět
Franta (3839)
26.11.2019
18:20

@Filip:
Koukni o příspěvek výš. Lucie tam píše, že byla nějaká údržba systému. Možná to bude důvod, proč to nešlo.
Sem https://esta.cbp.dhs.gov/ se dostanu, tak by to jít mělo.

Odpovědět
Franta (3839)
26.11.2019
18:23

@richard:
Tak to máš asi peška. Další ESTA nemá smysl a vízum podle mě asi nestíháš. To jsi to nechal na poslední chvíli nebo zamítli/zrušili starou?
Vždy je lepší žádat v dostatečném předstihu, aby se případně stihla ještě ambasáda.

Odpovědět
Martina (1)
29.11.2019
22:04

Ahoj, chtěla jsem se zeptat. Mám na stránce napsané, že moje žádost byla schválena. A potom na té stejné stránce dole, že si stránku mám vytisnout pro vlastní potřebu. A potom, že mám zkontrolovat stav své žádosti v sekci Nápověda a Jak si vyzvednout svou žádost. Jenže jsem tohle nikde nenašla, tak nevím, co teda sebou mám brát a co ještě hledat.
Díky moc za rady :-)

Odpovědět
Franta (3839)
1.12.2019
11:27

@Martina:
Amíci mají ESTA v systému, takže ti si to najdou. Ale při odbavení ji můžou chtít vidět, proto je dobré mít ji vytisknutou.
Když jsem na ESTA letěl poprvé, tak to v Praze neřešili a ptali se mě na ní až v Amsterdamu u gatu, kdy jim stačilo dát její číslo, které jsem si napsal, vytisknutou jsem ji neměl. Pak už jsem si ji vždy tiskl, v Praze se jen ptali jestli ji mám a stejně tak na přestupu před odletem už přímo do USA. Letos v květnu ji po mě poprvé chtěli už při odbavení v Praze, v Paříži se na ní už neptali.
Zkontrolovat si ji můžeš hned na úvodní stránce esta.cbp.dhs.gov, je tam
CHECK ESTA STATUS / ZKONTROLOVAT STAV REGISTRACE ESTA, podle toho, jaký máš nastavený jazyk.

Je jedno, jestli si uděláš screen nebo si to přímo vytiskneš. Takhle vypadala naše skupinovka.

Odpovědět
Rostislav (1)
5.12.2019
3:06

Dobrý den.Jak dlouho čekat na schválení po zaplacení a doručení.Děkuji.

Odpovědět
Franta (3839)
5.12.2019
6:44

@Rostislav:
Je tam psáno, že na to mají 72h.

REMINDER: Apply for ESTA no later than 72 hours before departing for the United States. Real-time approvals will no longer be available and arriving at the airport without a previously approved ESTA will likely result in being denied boarding. Due to an outbound email slow down verification emails may be delayed up to 20 minutes. The validity of the code provided has been extended to 30 minutes to ensure applicants enough time to verify the email address provided.

Kdy budu vedet, zda byla žádost schválena?
Přestože elektronický systém cestovní registrace (Electronic System for Travel Authorization – ESTA) vrátí obvykle stav žádosti během 72 hodin, je třeba zkontrolovat stav na webových stránkách ESTA. Chcete-li zkontrolovat stav ESTA, přejděte na webové stránky ESTA a klikněte na „Zkontrolovat existující žádost“ a potom „Zkontrolovat individuální stav“. Na další obrazovce zadejte číslo pasu, datum narození a číslo žádosti. Pokud jste neobdrželi nebo nemůžete najít číslo žádosti, klikněte na „NEZNÁM číslo žádosti“. Budete potom muset zadat číslo pasu, vydávající zemi, datum vydání pasu, datum vypršení platnosti pasu a datum narození.

Odpovědět

Dobrý den,

dříve jsem tady měla dotaz ohledně toho, jestli je problém když jsem vyplnila do esty, že do ameriky jedu v rámci cesty do jiné země, ale chtěla jsem vyplnit, že ne, že jedu přímo tam. Bála jsem se, že mě tam nepustí. Kontrola byla nakonec uplně v pohodě > vůbec se na to neptali. S kamarádkou jsme nemohly jít ke kontrole spolu, protože nejsme příbuzní. Paní se mě ptala přesně na ty otázky co jsou tady vypsané, bylo jich asi 5. Co určitě doporučuju, si vytisknout co nejvíce věcí jako potvrzení. Po mě chtěla abych ji ukázala letenku zpátky, ale protože jsme dělali check in až den před odletem zpět, tak jsem měla jen potvrzující e-mail a stačilo to :)

Odpovědět
Katka (1)
30.12.2019
18:31

Dobrý den, v Americe jsem nikdy nebyla, takže mám zažádáno, resp. už schválenou ESTu. Nicméně původně jsem měla jen přestupovat, takže transit jsem dala “yes”- plány se změnily já nakonec budu týden v New Yorku, jenže v ESTě tato možnost nejde změnit. Je to problém, mám žádat o novou ESTU? Podotýkám, že jsem tam nikdy nebyla, tak ať nemám problém, že jsem dala pouze transit a nakonec zůstanu.

Odpovědět
Franta (3839)
30.12.2019
21:39

@Katka:
Nevadí to.
V diskusích o ESTA je to tu několikrát napsáno. I od těch, co to měli jako ty.

Odpovědět
Yvona (1)
1.1.2020
17:50

Ahoj
Zkušenosti jak vyplnit bod 8 u způsobilosti s překročením doby předchozího povoleného pobytu?
Jsem už 15 let zpět, ale predtim jsem přetáhla víza cca o 18 měsíců.
Zakaz je na 10 let, ale pak by se to mělo prominout…???
Vyplnit ano – přetáhla – mam šanci ESTA dostat nebo ne? Nebo rovnou na ambasádu? Bydlíme dlouhodobě v cizině a chceme jako rodina letos na 2-3 týdny vzít děti na dovcu než nám odrostou. Když jsem tam prve byla – mladá, zamilovaná a blba!

Odpovědět
Franta (3839)
1.1.2020
21:11

@Yvona:
Nemáš jinou možnost, než to zkusit. Pokud tam chceš jet, tak ti nic jiného nezbývá.
Zkus ESTA, je tam ale velká šance, že ti to zamítnou. Pak budeš muset na ambasádu. Nežiješ v ČR, takže pevné vazby a zázemí budeš prokazovat těžko. Na druhou stranu máš již rodinu. Takže na případný pohovor se dobře připrav, aby měli jistotu, že tam nehodláš opět zůstat.

Odpovědět
Jakub (1)
5.1.2020
22:25

Zdravím, chtěl bych se zeptat, jak je to s vyplněním bydliště. Pokud bydlím v Praze, ale v občance i v pasu mám uvedeno trvalé bydliště jinde. Vyplňuje se tedy trvalé bydliště? Nebo aktuální, které ale není v žádném dokumentu nikde uvedeno. Děkuji

Odpovědět
Yvona (3)
6.1.2020
11:59

@Franta:
No prokazování Ze nechci zůstat … uvidíme
Na české ambasádě by to bylo určitě těžké, … tady totižpráci nemám, jsem závislá na manželovi. Ale to je tu standardní situace. Ale jako rodina máme víc než standardní příjem. Av cr máme nemovitost.
Teď jsem četla návod ze vyplnit esta a pak při zamítnutí zažádat na ambasádu s důvodem zamítnutí …
tak držte palce

Odpovědět
Yvona (3)
6.1.2020
12:03

@Franta: díky – dam pak vedet

Odpovědět
Kuba (219)
6.1.2020
14:46

@Yvona:
Žádat o vízum můžeš na kterékoli ambasádě USA, nemusí být v zemi, kde máš občanství nebo podobně.

Odpovědět
Magdalena (4)
7.1.2020
10:31

Ahoj, ráda bych poprosila o rady zkušenějších ohledně vyplnění ESTA. V USA jsem byla dvakrát na ESTU, vždy bez problému. Potřetí jsem však žádala o vízum na ambasádě, protože jsem letěla na dlouhodobou stáž. Podala jsem si ale žádost o špatný typ víza (B1/B2) a tudíž mi bylo řečeno, že vízum se mi zamítá, protože je nekompletní a ať si pozměním žádost na J1 a přijdu znova. Pak bylo už vše bez problémů, na ambsádě mi dokonce řekli, že nemusím ani na pohovor a vízum je mi uděleno automaticky. V březnu bych chtěla letět znovu, na ESTU na krátkodobou dovolenou a nejsem si jistá, co vyplnit v otázce, jestli mi někdy bylo zamítnuto vízum. Děkuji všem za rady :-)

Odpovědět
Irena (1)
7.1.2020
16:38

Ahoj, chceme letět do USA s ročním dítětem, bohužel ještě nemá hotový biometrický pas. S předstihem chceme zakoupit letenky a samozřejmě raději napřed požádat o ESTU, aby se nestalo, že vstup nebude povolen (i když není žádný důvod). Nebude potom problém, když později zažádáme o Estu jen pro samotné batole? Moc děkuji za odpověď.

Odpovědět
Radek (1)
8.1.2020
14:30

Ahoj v Únoru letím poprvé do USA, letím s British Airways. Je nutné někde před prvním letem vyplňovat číslo ESTA žádosti pro leteckou společnost? Na stránkách BA jsem předem vyplnil číslo pasu atd. je tam i kolonka VIZÁ pro cestu do Státu kde chtějí číslo VÍZ (8 čísel) ale nikde jsem nenašel kolonku pro ESTA.
Nebo stačí jen na letišti vytisknuté schválené ESTA potvrzení.

Díky za rady.

Odpovědět
Michaela (1)
8.1.2020
19:23

Dobrý večer,
funguje ten odkaz na ESTA ? Mě se zobrazí pouze bílá obrazovka,jinak nic… Děkuji

Odpovědět
Pavel (2)
9.1.2020
8:52

Zdravím, mám dotaz ohledně vyplnění pokud ste byl trestně stíhán.. Máme v plánu letět do USA v březnu a kamarád si neví rady co tam vyplnit. Před pár lety jel rychle na motorce ve Švýcarsku a vyfotil ho radar. Zahájili trestní řízení a byl odsouzen na podmínku + peněžní trest. A zde jsem četl text otázky, zda ste byli usvedceni z trestného činu, který měl za následek závažné škody na majetku, nebo vážnou újmu jiné osobě nebo státnímu orgánu.
Jelikož to bylo jen za rychlost a tudíž ohrožení okolí rychlou jízdou, a nikomu nic nezpusobil, má zaskrknout že byl odsouzen, nebo ne? Děkuji za odpověď

Odpovědět
Franta (3839)
9.1.2020
21:06

@Michaela:
Funguje. Brácha si jí v úterý večer dělal a za necelých 12h to měl schválené.
https://esta.cbp.dhs.gov/

Odpovědět
Franta (3839)
9.1.2020
21:07

@Pavel:
U tohodle bych asi volil NE.

Odpovědět
Franta (3839)
9.1.2020
21:10

@Irena:
To by nemělo vadit.

Odpovědět
Franta (3839)
9.1.2020
21:14

@Magdalena:
Těžko říct. Je otázka, co ti přesně řekli. Jestli tě “vyhodili”, že ti to nedají nebo ti řekli, ať si dáš do pořádku doklady, přijdeš znovu a požádáš o správné vízum.

Odpovědět
Franta (3839)
9.1.2020
21:17

@Radek:
Mělo by to stačit na papíře. Po mě to posledně chtěli vidět už v Praze při odbavení a v Paříži už se nikdo neptal. Tady to bude asi podobné.

Odpovědět
Ivana (4)
9.1.2020
22:45

Nemohla jsem se asi týden přihlásit na doporučovaný odkaz ve výše uvedeném návodu – jak vyplnit formulář esta: https://esta.cbp.dhs.gov/esta ani esta.dhs.gov. Podařilo se mi to až na tomto serveru: https://esta.cbp.dhs.gov . Nevím, jestli udělali nějakou změnu, ale snad to někomu pomůže. Vpravo nahoře zvolíte češtinu.

Odpovědět
Magdalena (4)
10.1.2020
10:45

@Franta: Konkrétně mi řekli, ať si to předělám, že mi povolí online přístup k té žádosti, abych si ji editovala (takže jsem vlastně ani znovu neplatila poplatek). A až to budu mít kompletní, tak mám napsat a domluvit se na nový termín pouze přes email, že už se nemusím ani znova objednávat. A jak jsem psala, pak už bylo vše bez problémů, neabsolovala jsem ani pohovor, pouze mi bylo sděleno, že paní konzulka se rozhodla udělit mi vízum automaticky.

Odpovědět
Franta (3839)
10.1.2020
20:10

@Magdalena:
Tak to bych jako zamítnutí víza nebral.

Odpovědět
Magdalena (4)
10.1.2020
21:45

@Franta: Díky za pomoc, zadala jsem teda, že nebylo zamítnuto a ESTA už je schválená :)

Odpovědět
Dominik (1)
14.1.2020
22:05

Zdravím, letěl jsem do USA v 2018 s tím, že jsem měl trvalé bydliště v UK, teď chci letět znovu, ale žiji už v ČR, ne v UK, budu si muset estu vyřizovat znova, i když je stále platná ? Díky.

Odpovědět
Katka (3)
19.1.2020
0:30

Ahoj, dobrý večer, prosim, kde mam tedy vyplnit zadost, vyse uvedena adresa se mi zobrazuje jako nefunkcni. Zatim dekuji.

Odpovědět
Franta (3839)
19.1.2020
10:46

@Katka:
https://esta.cbp.dhs.gov/
Psal jsem to o kousek výše. 7.1. vyplňoval brácha a v pohodě.

Odpovědět
Katka (3)
19.1.2020
23:17

@Franta: Ahoj no ja se omlouvam, ale mi ten odkaz proste nejde otevrit. Zkusim na jinem telefonu. Dekuji.

Odpovědět
Katka (3)
20.1.2020
0:06

@Katka: Takze uz ok, v noťasu slo otevrit. Dekuji moc.

Odpovědět

Zdravím, pokud cestuji za někým kdo je USA dočasně a má tam pouze pronajatou nemovitost, mám ho tam uvádět?
Je problém že nemám sociální sítě?

Odpovědět

ahoj , chci se zeptat jestli v kolonce : Byli jste někdy zatčeni či usvědčeni z trestného činu, který měl za následek závažné škody na majetku nebo vážnou újmu jiné osobě nebo státnímu orgánu? … mám dat ANO nebo NE , když jsem před 10ti lety měl podmínku za těžké ublížení na zdraví skrz autonehodu . Kontroluje to tam někdo?

Odpovědět
Jirka01 (82)
11.2.2020
16:26

@Ivo:

Ahoj, nechci tady vyloženě radit ano, ne, ale mám dojem, že amíci nemohou a nemají přístup do naší databáze trestů, takže tohle těžko mohou ověřit. Vezmi, kolik asi žádostí z celého světa mají a kdyby měli ověřit každého, to by museli mít celou armádu úředníků. Ale je to čistě můj názor a mohu se mýlit :-)

Odpovědět
Franta (3839)
11.2.2020
19:55

@Ivo:
Jak píše Jirka01. Oni nemají, jak ověřit tvou odpověď. Leda by se tě zeptali a poznali, že nemluvíš pravdu.
Na druhou stranu nechápu tvou otázku. Máš pocit, že “těžké ublížení na zdraví” nepředstavuje “vážnou újmu jiné osobě”?
Je na tobě, jak odpovíš, ale pak si za tím musíš stát a být přesvědčivý, pokud to nebude pravda. Mě se ale třeba nikdy na to, zda jsem byl trestaný, neptali. Vždy jen, kam, proč, na jak dlouho…

Odpovědět

@Franta: to ze jsem spachal trestny cin za tezke ublizeni na zdravi zni hrozne , ja vim ,ale bylo to skrz autonehodu kde si kamarad zlomil celist , diky lecbe ktera je delsi nez 42 dni se tohle bere jako tezke ublizeni . Ale diky za radu,psat to tam nebudu radej at nesedim doma kdyz uz mam koupeny letenky

Odpovědět
Zanet (1)
19.2.2020
16:01

Ahojte, je potřeba mít pro vyplnění ESTA ubytko? Nestačí jen lety tam a zpět? Díky za odp.

Odpovědět
Aneta (1)
19.2.2020
21:10

Zdravím, do ESTA jsem zadala jako národní identifikační číslo – číslo občanského průkazu. Myslíte, že to bude překážka ve schválení? Děkuji za odpověď. (Do odjezdu mi zbývá ještě 20 dní)

Odpovědět
Kuba (219)
20.2.2020
11:32

@Aneta:
Psalo tu několik lidí, že zadalo číslo OP nebo rodné číslo a co se dočteš tady v diskuzi, tak nikdo neměl žádný problém. Takže bych byl naprosto v klidu.

Odpovědět
Kateřina (1)
24.2.2020
14:44

Dobrý den, vyplňuji ESTA pro skupinu (3 osoby-týdenní pracovní cesta), a nemohu se dostat přes bod Informace o kontaktním bodu v USA.
Nemáme tam nikoho, ale když dám do kolonky UNKNOWN, chce to po mne ještě adresu, a já nevím, co tam napsat.
Děkuji za radu. Katka

Odpovědět

Dobrý den, prosím o radu, asi jsem zde největší provinilec, ale přesto zkusím. Chtěla bych přijmout pozvání známého do USA a jet se tam podívat na 3 týdny. Překročila jsem turistické vízum o 9 let, návrat do ČR 2008, ještě nebiometrický pas. A neuhrazený dluh bance cca 2t, IC, DL, SSN v té době platné. Je tu někdo kdo s tímto má zkušenost? Poradíte? Děkuji

Odpovědět

Přispějte svým dotazem nebo osobní zkušeností

Než se na něco zeptáš, přečti si prosím článek a předchozí komentáře. Všechny nové příspěvky osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.