Návod: Jak vyplnit formulář ESTA pro vstup do USA bez víza

Cestovní registrace ESTA umožňuje vycestovat do USA bez nutnosti žádat o vízum. Formulář ESTA je k dispozici online, jeho vyplnění zabere asi 10-15 minut. V tomto článku pro vás mám obrázkový návod a vzor, jak správně vyplnit ESTU.

Návod jak vyplnit formulář ESTA nutný pro vstup do USA bez víza | © Pixabay.com

Cestovní registrace ESTA pro bezvízový vstup do USA

 • Kdo může cestovat do USA na ESTA?
  Žádost ESTA mohou vyplnit osoby, které cestují do USA za účelem obchodní cesty, nebo turistiky za předpokladu, že doba pobytu nepřekročí 90 dní. Žadatel musí být občan ČR, Slovenska, nebo jiné země zařazené do programu Visa Waiver Program (VWP). Vycestovat lze pouze na biometrický pas.
 • Kdy vyplnit ESTA
  Američané doporučuji o ESTA požádat přinejmenším 72 hodin před odletem. S kratším časem roste riziko, že rozhodnutí nezískáte včas.
  Já doporučuji ESTA vyplnit ihned po zakoupení letenek. V případě zamítnutí ESTA musíte žádat o cestovní vízum, vyřízení se může protáhnout na dva týdny.
 • Poplatek za cestovní registraci ESTA
  Cena cestovní registrace ESTA je 14 $ (326 Kč). Z toho 4 $ (93 Kč) jsou nevratný poplatek za vyplnění formuláře a 10 $ (233 Kč) daň na podporu cestování. Při neschválení registrace ESTA se 10 $ vrací.
 • Jaká je platnost registrace ESTA do USA?
  Délka platnosti ESTA jsou 2 roky. Opakovaný vstup je možný.
  Nová ESTA je nutná, jen pokud vypršela doba její platnosti, máte nový pas, změnilo se vaše jméno, občanství, pohlaví, nebo odpověď na kteroukoliv z otázek týkajících se způsobilosti.
 • Kde vyplnit formulář ESTA v češtině
  ESTA vyplňujte výhradně na oficiální stránce esta.cbp.dhs.gov.
  Jakýkoliv jiný web je neoficiální, nedoporučuji ho využívat. V lepším případě přeplatíte až tisíce korun, v horším může být následkem neschválení cesty.
 • Jak dlouho trvá vyřízení ESTA
  Vyplnění formuláře a úhrada poplatku zabere 10-15 minut.
  Schvalování žádosti ESTA je většinou otázkou vteřin. Jen pokud je nutný ruční zásah úředníka, může se proces protáhnout na pár desítek minut.
 • Schválená ESTA neznamená povolení vstupu do USA
  Navzdory mýtům schválená ESTA neznamená povolení vstupu, dotyčného pouze opravňuje vycestovat do USA.
  Po příletu do USA je nutné projít pohovorem s imigračním úředníkem. Ten rozhodne o povolení, nebo zamítnutí vstupu. Na některých evropských letištích (např. Amsterdam) probíhá již předpohovor.
 • Jak vysoká je pravděpodobnost zamítnutí registrace ESTA?
  Jestli jste nebyli z USA vyhoštěni, nepobývali tam nelegálně a nepředstavujete pro zemi bezpečnostní riziko, pravděpodobnost zamítnutí registrace ESTA je minimální. Máte-li obavy z neschválení, pravdivě vyplňte i nepovinné položky.

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Přečtěte si další otázky o ESTA, nebo napište do diskuze pod článkem.

Návod jak vyplnit formulář ESTA

Oficiální stránky ESTA

Oficiální žádost o registraci ESTA do USA

Jediný oficiální web ESTA je https://esta.cbp.dhs.gov/esta, jinde žádost nevyplňujte. Stránku si můžete zobrazit česky přes volbu vpravo nahoře.

Pro vyplnění žádosti klikněte na Nová žádost, po ruce mějte biometrický pasplatební kartu. Bez biometrického pasu není možné ESTA vyplnit.

Aktualizace ESTA a ověření platnosti je možné po kliknutí na Zkontrolovat aktuální žádost. Znát musíte buď číslo ESTA, nebo číslo pasu.

Vzor formuláře ESTA česky

Zažádat o novou registraci ESTA

 • Jednotlivá žádost
  Zvolte, pokud do USA cestujete jako jednotlivec.
 • Skupina žádostí
  Můžete vybrat, jestliže do Ameriky cestujete jako rodina či skupina.
  Každý člen skupiny sice musí mít svoji vlastní ESTA, ale tato volba vám usnadní vyplňování formuláře. Je to rychlejší a pohodlnější, třeba poplatek lze uhradit dohromady za všechny členy.
Žádost ESTA

Prohlášení o ESTA pro bezvízový styk

Pročtěte si bezpečnostní upozornění, pak klikněte na Potvrdit a pokračovat.

Další stránka se opět týká prohlášeních. Pro pokračování je nutné v obou částech potvrdit přečtení, teprve poté lze kliknout na tlačítko Další.

Jak vyplnit formulář ESTA

Údaje o žadateli

Údaje o žadatelích se vyplňují v angličtině (bez háčků a čárek), každý člen skupiny musí mít vlastní žádost. Pro nápovědu stačí kliknout na šedý otazník v kroužku vpravo od popisku políčka.

 • Příjmení
  Jestliže vaše příjmení obsahuje přehlásky, použijte zápis jména ze strojové zóny pasu. Pan Müller tak do žádosti napíše Mueller.
 • Jméno
  Vyplňte své křestní jméno tak, jak je uvedeno v pasu.
 • Město narození
  Pokud údaj neznáte, napište do políčka UNKNOWN.
 • Země narození
  Československo v seznamu není, vyberte Czech Republic, nebo Slovakia.
 • Číslo cestovního pasu
  Číslo českého cestovního pasu má 8 číslic.
 • Státní občanství
  Vyberte státní občanství uvedené v cestovním pasu.
 • Národní identifikační číslo
  Do pole National Identification Number napište rodné číslo bez lomítka.
 • Datum vydání
  Napište datum vydání cestovního pasu.
 • Vydávající země
  Vyberte zemi vydání cestovního pasu.
 • Osobní identifikační číslo
  Nevyplňuje se.
 • Datum vypršení platnosti
  Napište datum platnosti cestovního pasu.
 • Vystavila vám někdy nějaká jiná země pas, nebo občanský průkaz pro cestování?
  Jestliže máte jen český (slovenský) pas, vyberte Ne. Pokud máte cestovní pasy dvou různých zemí, zvolte Ano a vyplňte dodatečné kolonky.
 • Jste ještě nyní občany nebo státními příslušníky další země?
  Pokud máte jen jedno občanství, zvolte Ne. Máte-li více občanství, vyberte Ano a vyplňte dodatečné informace.
 • Jste občany nebo státními příslušníky ještě další země?
  To samé. Máte-li jen jedno občanství, zvolte Ne.
 • Rodiče
  Pořadí otec/matka nehraje roli, položku vyplňte i po úmrtí rodiče. Neznáte-li jméno svého otce, napište do obou kolonek UNKNOWN.
 • Řádek adresy 1
  Napište adresu – třeba Americká 505/12
 • Řádek adresy 2
  Nemusíte vyplňovat
 • Číslo bytu
  Nemusíte vyplňovat
 • Město
  Napište město pobytu – např. 50002 Hradec Kralove
 • Stát/provincie/kraj
  Napište kraj – třeba Kralovehradecky kraj.
 • Země
  Vyberte zemi pobytu.
 • Typ telefonu
  Vyberte z nabídky domů/do práce/mobilní/jiný.
 • Předvolba země + telefonní číslo
  Do prvního políčka napište +420, do druhého telefonní číslo.
 • E-mailová adresa
  Zadejte e-mailovou adresu, kterou používáte
 • Potvrdit e-mailovou adresu
  Znovu zadejte stejný e-mail
 • Máte nebo měli jste zaměstnavatele?
  Pokud jste, nebo jste již byli zaměstnaní, OSVČ nebo třeba student, vyberte Ano. Pokud jste nyní nezaměstnaní, zadejte informace o bývalém zaměstnavateli.
 • Název pracovní pozice
  Nepovinná položka, můžete do ní uvést název své pracovní pozice.
 • Název zaměstnavatele
  U studentů a žáků můžete uvést Student, u OSVČ Self-employed, u dětí Child, u rodičovské dovolené Stay-at-home parent, u osob v domácnosti Homemaker, nebo jiný výraz vystihující vaše zaměstnání.
 • Řádek adresy 1
  Napište adresu zaměstnavatele, nebo školy. Pokud nevymyslíte, co do kolonky napsat, zadejte Unknown.
 • Město
  Zadejte město, ve kterém sídlí váš zaměstnavatel.
 • Stát/provincie/kraj
  Napište kraj, ve kterém sídlí váš zaměstnavatel.
 • Země
  Vyberte zemi, ve které sídlí váš zaměstnavatel.
 • Předvolba země + telefonní číslo
  Nepovinná položka, zadat můžete telefon na vašeho zaměstnavatele.

Zadané informace si pečlivě zkontrolujte, poté klikněte na tlačítko Další.

Cestovní registrace ESTA do USA

Údaje o cestě

Na stránce se vyplňují informace o aktuální cestě do USA.

 • Cestujete do USA v rámci cesty do jiné země?
  Ne – cestujete do USA, můžete se podívat do Mexika, nebo Kanady.
  Ano – letíte třeba do Peru a v USA máte pouze mezipřistání.
 • Informace o kontaktním bodu v USA
  Jestliže cestujete za příbuznými či kamarády, vyplňte jejich kontaktní údaje. Pokud žádný kontakt v USA nemáte, zadejte do kolonek Unknown a do telefonního čísla nuly.
 • Adresa pobytu v USA
  Nepovinná položka, můžete do ní uvést adresu hotelu, nebo jen název města, kde budete pobývat.
 • Nouzové kontaktní údaje v USA a mimo USA
  Povinná položka – zadejte kontakt na osobu, která s vámi do USA necestuje. V případě vašeho ohrožení bude tato osoba kontaktována. Alternativně je možné do kolonek napsat Unknown (nedoporučuji).

Zadané informace si pečlivě zkontrolujte, poté klikněte na Další.

Návod na vyplnění formuláře ESTA pro cestu do USA

Otázky týkající se způsobilosti

Na další stránce pravdivě vyplňte několik otázek. Lež je považována za trestný čin. To proto, aby bylo nežádoucím osobám snazší znemožnit vstup do USA.

 1. Trpíte tělesným nebo duševním postižením, nebo jste-li uživateli drog či jste na nich závislí, nebo v současné době trpíte některou z následujících chorob?
 2. Byli jste někdy zatčeni či usvědčeni z trestného činu, který měl za následek závažné škody na majetku nebo vážnou újmu jiné osobě nebo státnímu orgánu?
 3. Porušili jste někdy zákon týkající se držení, užívání či distribuce nelegálních drog?
 4. Snažíte se zapojit nebo zapojili jste se někdy do teroristické činnosti, špionáže, sabotáže nebo genocidy?
 5. Dopustili jste se někdy podvodu nebo zkreslení informací o sobě nebo jiných s cílem získat nebo napomoci jiným získat vízum nebo dosáhnout vstupu na území USA?
 6. Hledáte v současné době v USA zaměstnání, případně byli jste v minulosti v USA zaměstnání bez předchozího povolení od vlády USA?
 7. Bylo vám někdy zamítnuto udělení víza USA, o které jste zažádali na svůj stávající či dřívější cestovní pas, případně bylo vám někdy odepřeno vpuštění na území USA nebo jste stáhli žádost o vpuštění na území USA v místě vstupu?
 8. Zůstali jste někdy na území USA po delší dobu, než na kterou jste měli povolení udělené vládou USA?
 9. Cestovali jste po 1. březnu 2011 (včetně) do Iráku, Sýrie, Íránu nebo Súdánu, nebo jste tam byli?

Kladná odpověď na devátou otázku znamená povinnost žádat o vízum do USA.

Pro pokračování zaškrtněte část Osvědčení. Pokud žádost vyplňujete pro někoho jiného, je nutné zaškrtnout Pouze pro třetí strany.

ESTA - Visa Waiver Program

Zkontrolovat žádost

Na předposlední stránce si zkontrolujte všechny části povolení ESTA. V každé sekci je nutné kliknout na tlačítko Potvrdit a pokračovat.

V závěrečné části ověření znovu vyplňte své číslo pasu, vydávající zemi pasu, příjmení a datum narození. Pak klikněte na Další. Pokud některé z údajů nesouhlasí, zobrazí se upozornění a výzva k opravě.

Jak vyplnit cestovní registraci ESTA

Platba žádosti ESTA

Poslední stránka se týká platby cestovní registrace. Jedinou dostupnou metodou je platební karta (debetní i kreditní).

ESTA není možné uhradit složenkou, převodem na účet, nebo poštovní poukázkou. Jestliže nemáte platební kartu pro platby přes internet, poproste o zaplacení příbuzného či kamaráda.

Doporučuji si udělat screenshot stránky, na které je číslo žádosti i číslo cestovního pasu. Zašlete si ho na svoji e-mailovou adresu.

Jak vyplnit cestovní registraci ESTA

Status cestovní registrace ESTA

Po úhradě poplatku budete přesměrováni na stránku s výsledkem. Zobrazí se jedna ze tří zpráv:

 • Authorization Approved
  Gratuluji, ESTA byla schválena. Do USA můžete vycestovat bez víza.
 • Authorization Pending
  Vaše ESTA čeká na posouzení. Stav žádosti si ověřte později, čekat můžete v krajním případě až 72 hodin.
 • Travel Not Authorized
  Bohužel, ESTA byla zamítnuta. Musíte požádat o vízum do USA.

Rozhodnutí je dostupné pouze na oficiálním webu, žádný e-mail nečekejte.

Výsledek registrace ESTA není nutné tisknout, resp. celníci papír nevyžadují. Může se však stát, že vás o předložení požádá letecká společnost. Doporučuji si výsledek poslat na e-mail a zároveň uložit jako obrázek do telefonu.

Dotazy a časté chyby v registraci ESTA

Systém hlásí, že je chyba v adrese bydliště a nepustí mne dál. Co mám dělat?
Chyba je přímo ve formuláři. Pokud máte adresu zadanou bez diakritiky a stále se nemůžete dostat dál, klikněte na velké modré tlačítko Next / Pokračovat. To ještě jednou či dvakrát zopakujte, načež se ve formuláři objeví nové zaškrtávátko “Check this box to certify that this address is correct.*”.
Po zaškrtnutí můžete pokračovat.

Diskuze k článku (1 361 komentářů)

@Franta: To je pravda, zkusíme a uvidíme, když tak přijde o 90 kč, ale asi o ně přijde, protože má záznam o těžkém ublížení na zdraví, tak asi bude muset na ambasádu

Jinak já jsem vždy byl na JFK, vždy je tam celkem rušno, naposledy když jsem tam byl, tak jsem vyplnil údaje do kiosku, stoupl jsem si do fronty a fronta se strašně rychle pohybovala, protože tam stáli čtyři policisté a jen razítkovali a razítkovali, vůbec nic je nezajímalo, ani ten celní protokol (modrý papír) co dávají v letadle nechtěli, prostě nic… ale samozřejmě, že vždy před odjezdem mám strach, protože člověk nikdy neví, jak to dopadne, ale myslím si, že kdybych byl na secundary, tak uvidí, že jsem tam byl už třikrát, vždy jsem odjel v termínu, žádný problém jsem jim tam neudělá, tak by asi neměli důvod mě posílat domů… ale nervy vždycky jsou ;)

Odpovědět

Dobry den, co se týče opakovaného vstupu do USA na ESTA, je zde nejaka doba, po kterou bych mel zustat mimo USA, nez se do Ameriky opet lze vrátit?

Příklad: Budu v Bostonu 2 měsíce, pote odjedu na tyden do ČR, ale poté bych zase mohl do USA na 2 mesice v ramci ESTA? A ano, pocitam s tim, ze bych nepřekročil 180dni v kalendářním roce.

Děkuji vám mnohokrát za odpověď. Kulda

Odpovědět
Avatar uživatele

@Jan:
Žádná pevná doba mezi cestami stanovena není, ale obecně se doporučuje po dlouhém pobytu i dlouhou pauzu.
ESTA je turistické vízum, takže když se logicky zamyslíš nad tím, jestli takto jak jsi popsal tvůj plán vypadá běžný turista…vyjde ti z toho že asi spíš ne.
Být já imigrační a vidět tam kohokoliv po 2 měsíčním pobytu po 1 týdnu znovu na 2 měsíce, tak ho pošlu na Secondary inspection, ať si ho tam prověří…ale já nejsem imigrační, takže můžeš mít kliku a projít v klidu :)

Odpovědět
Avatar uživatele

@Jan:
Jak píše Lukáš. Tohle není běžný turistický plán. Jasně třeba tam opravdu budeš cestovat. Ale celou dobu na jednom místě a s krátkou přestávkou, to může působit spíš jako “pracovní pobyt” s dovolenou doma.
Několik lidí už tu psalo, že je při třetí delší cestě s krátkou přestávkou, poslali domů. Ale klidně se to může stát už při druhé. Jde o to, jak na imigračního zapůsobíš.

Odpovědět

Dobrý den, prosím o radu, ve formuláři ESTA je uveden dotaz:
Byli jste někdy zatčeni či usvědčeni z trestného činu, který měl za následek závažné škody na majetku nebo vážnou újmu jiné osobě nebo státnímu orgánu?
Manžel měl před cca 10 lety nehodu, kterou zavinil a způsobil ublížení na zdraví, za které dostal půl roku podmínku.
Je i tohle případ, který se má do žádosti vyplnit?
Děkuji moc.

Odpovědět
Avatar uživatele

Dobrý den, mam problém s řádkem adresy 1. Ať to zadám jakýmkoliv způsobem tak mě to prostě nepustí dál. Píše mi to furt neplatný název ulice. Nevíte co s tím? Děkuji

Odpovědět
Avatar uživatele

@Koutek Jan:
Už se tu téměř 3 týdny nikdo na toto nezeptal…skoro jsem se lekl, že tuto chybku s neplatnou adresou Američani už opravili, no tak nic…je to tu už psáno více jak 100x…znovu dokola potvrzuj, že je to OK, pak se ti objeví checkbox a máš to :)

Odpovědět
Avatar uživatele

@Eva:
Podmínku na půl roku? A trest na jak dlouho? Nebo trest půl roku a k tomu podmínku? Vždy je to trest a k tomu podmínka během které nesmí nic udělat nebo jde sedět. On musí vědět, jestli to byla “vážná újma jiné osobě” nebo ne. Za modřinu by trest nedostal. Byla to jen nehoda nebo byl pod vlivem. Amíci DUI nemají moc rádi. Je jen na něm, co odpoví. Imigrační nemá přístup do našich databází a při pohovoru se na tohle většinou neptají. Předpokládají, že lidé v dotazníku odpovídají popravdě.

Odpovědět
Avatar uživatele

Dobrý den,

snažím se vyplnit formulář ESTA, ale neustále mi hlásí chybu na řádku Adresa 1 v kontaktních údajích. Vždy, když zadám název ulice a číslo (Celakovskeho 584), hlásí mi to neplatné číslo. Nevíte, kde by mohla být chyba, popřípadě jak jinak mám pole vyplnit? Zkoušela jsem už snad všechny varianty.

Předem děkuji,

Dana Mikesková

Odpovědět
Avatar uživatele

@Dana Mikesková:
Zkus číst. Napovím, čti příspěvky v této diskusi. Pro začátek začni o dva nad tvým.

Odpovědět

Ahoj, letím 15.5 do usa , vyplnila jsem ESTU ale v češtině, je to velký problém?

Odpovědět
Avatar uživatele

@Nikola:
Na ofiko stránce se čeština nastavit dá, takže to problém nebude.
Nebo jak to myslíš?

Odpovědět

@Nikola:
Jak píše Franta, pokud jsi to vyplňovala na ofiko stránce, tak problém určitě nebude. Pokud si chceš pro jistotu potvrzení ESTA vytisknout i v angličtine, tak to jde – stačí změnit jazyk na úvodní stránce a jít přes odkaz zkontrolovat status.

Odpovědět

check box se objevuje teď pouze u adresy zaměstnavatele, u bydliště mě to pustit nechce.

Odpovědět

@rob:

Funguje to takto: Kdyz 5x stale budete jen posilat s touto chybou pak se nahore objevi hlaska zdali na adrese trvate i pres tuto chybu.

Odpovědět

Přesně tak , taky jsem myslel , že se zblázním , pořád to chtělo 2 čísla s lomítkem -jako domovní a orientační a asi po  3 pokusech se objevil čtvereček , že na tom trvám a šlo to…
Ve finále ale spadla platební brána a celé se to zablokovalo , nová ESTA nešla zadat a asi po  20 min se objevila původní . No zkrátka zábava ….

Odpovědět

Ahoj, mám dotaz ohledně vyplnění “alias” v žádosti. Jmenuji se Jan ale nikdo mi neřekne jinak než Honza, zároveň můj kontakt v USA mě také oslovuje Honza. Mám uvést toto jako druhé jméno pod kterým jsem známý? A dále prosím o info, zda je nutné vyplňovat nepovinnou otázku ohledně sociální sítě. Díky.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Honza:
Brácha to má stejně a Honzu jsme neřešili. FB a další jsme taky nepsali, když to budou chtít vědět, tak se zeptají.

Odpovědět

ahoj, mám problém s vyplněním ESTA, jsem u 5 kroku, mám vše zkontrolované, vyplním poslední políčka “ověření” kliknu na políčko další, ale vždy mě to vrátí zpět, nemůže mi někdo prosím poradit?
díky za odpověď

Odpovědět
Avatar uživatele

@Hojgi:
Opakovat, dokud to neprojde. Je to tu několikrát napsané. Stává se to i u adresy, někdy i u platby. Asi chyba v matrixu.

Odpovědět

Ahojky,
před chvilkou jsme vyplňovaly s kamarádkou ESTU, máme to zaplacené, všecko, ale jelikož jsme ještě studentky, bez práce, a letíme do USA na soutěž, tak nás samozřejmě nenapadlo, že se do kololnky “zaměstnání” musí napsat něco jako student a název naší školy. Je to hodně velký problém, když to tam není a zaškrtly jsme kolonku “Ne”?

Odpovědět

Ahoj jsem v USA a budou mi končit ESTA viza. Chtěl bych proto na 10 dní do Kanady a zpět. Chci tím přerušit 90 dni, což je doba pobytu v USA na ESTA viza , abych se mohl vrátit.Letenku do ČR ale nemám. Máte někdo stejnou zkušenost? Na co se mám připravit?

Odpovědět
Avatar uživatele

@Igor:
Připrav se na cestu domů. Už jsi se ptal tady a odpověď jsi dostal. Zde popisuji cestu do Kanady a zpět, nemyslím, že máš šanci uskutečnit svůj naivní plán.

Odpovědět

Zdravím,
chystám se vyplnit ESTA, ale nevím si rady s otázkou “6” “Trpíte tělesným nebo duševním postižením, nebo jste-li” moc se mi nelíbí, že to je takhle pohromadě, neberu drogy, nepiju alkohol, nemám duševní postižení, netrpím žádnou z těch nemocí, ale jsem těžce slabozraký člověk, mám teda zvolit odpověď “ano”, objeví se tam pak něco, kde to můžu specifikovat, nebo mám raději dát “ne”. Díky za odpověď.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Kay:
Tohle neřeš. Jsi jen “slepý jako patrona”, to není postižení, ale smůla. Tady řešil Brano vozík a ten by tam pasoval více, ale ani ten není překážkou, viz jeho potvrzení níže.

Odpovědět

@Franta: Díky za odpověď, tak já to tedy řešit nebudu (docela se mi ulevilo, že to takhle nějak je) přeji ti hezký den.

Odpovědět

@Igor: Pripravit se muzes na to, ze se zpet do USA z Kanady nevratis. Pri blizsim nez pouze zbeznem prostudovani podminek ESTA zjistis, ze vycestovani z USA do (nejen) sousednich zemi ti nepomuze v tom, aby pri navratu do USA ESTA opet zacinala od nuly.

Odpovědět

Ahoj

prosím mám problém u vyplnění žádosti. Uplně na konci v bodě 5, zkontrolujte žádost se vyplnuje příjmění a číslo pasu nemohu přesto přejít neustále mi to hlásí ,, Pole Príjmení a Overit príjmení nesouhlasí. Zkontrolujte, zda je príjmení zadáno správne,,
Nevím co s tím, příjmění samozřejmějmě zadávám správně, zkoušel jsem malým písmenem velkým příjmění mám bez diakritiky BERAN.
Děkuji za odpověd

Odpovědět
Avatar uživatele

@Marcel:
To vypadá na další stejný problém, jako u adresy a platby. Prostě to opakuj tak dlouho, dokud to neprojde.

Odpovědět
Avatar uživatele

Dobrý den.
Za pár dní letím do Ameriky, ESTU mám hotovou. Chtěla bych vás poprosit o radu, stačí mít ESTU vytisklou černobíle?
Děkuji

Odpovědět
Avatar uživatele

@Michaela:
Zdravím Michaelo,
je to úplně jedno, ESTA se nemusí tisknout vůbec, úředníci ji mají automaticky v systému.
Ale pro svůj klid duše si vezměte klidně i tu černobíle vytisklou.

Odpovědět

@Michaela: Imigrační ji po mě nikdy nechtěl, ale 2x ji po mně chtěli na letišti (Vídeň + Mnichov). Měl jsem ji pro jistotu vytisklou, takže v pohodě. Nevím, co by dělali, pokud bych ji neměl vytištěnou. Každopádně černobíla určitě stačí.

Odpovědět
Avatar uživatele

Lukáši a Kubo, děkuji moc za rady.

Odpovědět

Ahoj, v roce 2001 jsem nedostal vízum, nebudu mít teď na Esta problém?

Odpovědět

@Carlos: Vzhledem k tomu, že je při ESTA otázka, zda ti někdy bylo zamítnuto vízum do USA, tak musíš odpovědět ANO. A myslím, že tato odpověď automaticky znamená neudělení ESTA a nutnost jít na ambasádu pro vízum.

Odpovědět

udělal jsem to a napsali mi registrace nevyřízena, musím čekat 72 hodin

Odpovědět

@Kuba: udělal jsem to a napsali mi registrace nevyřízena, musím čekat 72 hodin

Odpovědět

@Carlos: Dej pak vědět, jak jsi dopadl. Nicméně bych se obával, že schváleno nebude.

Odpovědět

Ahoj, byl, prosím, někdo v poslední době v USA na ESTU a měl v kolonce národní identifikační číslo místo čísla OP nebo řidičáku vypsané rodné číslo? Byl problém? Díky…

Odpovědět

@Eva: Já v ESTA vždy vyplňoval rodné číslo a vždy v pohodě. Naposled v květnu. Podle zdejší diskuze s tím neměl nikdo problém, jestli to bylo číslo OP nebo rodné.

Odpovědět

@Kuba: Tak dneska ráno kontrola stavu a mám schváleno. Kolega se kterým jedu, to vyplňoval dneska a taky mu přišlo, že musí počkat 72 hodin a to tam neměl nic podezřelého.

Odpovědět

Děkuji

Odpovědět
Avatar uživatele

@Carlos:
Ono v tom červeném proužku na ofiko stránce, bylo ještě nedávno uvedeno, že kvůli prověřování již nebudou žádosti schvalovány “obratem”, jak tomu většinou bylo doposud, ale bude více využívána celá doba 72h. A aby proto lidé nenechávali žádost na poslední chvíli.

Odpovědět

Ahoj, chcela by som sa opýtať. Co mam vyplniť v kolónke zamestnanie v ESTE ak pracujem len na dohodu. Trvalý pracovný pomer nemám,som teda zamestnaná alebo nie v ich očiach?
Ďakujem

Odpovědět

@luc:
Pracuješ pro někoho na smlouvu – jsi zaměstnaná
Pracuješ na sebe – jsi podnikatel
Nepracuješ – jsi nezaměstnaná

Odpovědět
Avatar uživatele

Moje nezletilá dcera chce jet s babičkou do USA. Poraďte, jak vyplnit žádost, prosím.

Odpovědět

Dobrý den mohl by mi nekdo poradit ohledně Esta?V minulosti jsem byl nekolikrat podmíněně odsouzen za přecin výtržnictví a neopravnene užívání cizí věci.Muj trestni rejstrik je již čistý bez záznamu.Nevim jestli je to závažný trestný čin a mám v esta dotazníku uvést ano či ne..Mohu vůbec o Esta žádat nebo si mam rovnou zažádat o vizum?diky

Odpovědět

Zdravím, musím hned na začátku při vyplňování údajů o žadateli nahrávat fotku pasu, resp. dolní části pasu s biometrickými údaji nebo stačí, když všechny info k pasu vyplním ručně? Díky za radu :-)

Odpovědět
Avatar uživatele

@Martina:
Pokud se něco nezměnilo, tak se tam nic nenahrává.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Lukas:
Takže recidivista a loupežník k tomu. :-)
Nevím, jestli to je závažné… A kdo to má vědět? Snad víš, kolik jsi za to dostal, jestli měsíce nebo roky. Je na tobě, jak odpovíš. Ano, ale skoro vždy znamená zamítnutí a nutnost jít na ambasádu.

Odpovědět

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, môžem si ESTA urobiť ešte predtým ako booknem dovolenku? Trocha sa bojím, že ak by som náhodou niečo zle vyplnila a nedostala by som ESTA, či by som stihla ešte aplikovať a urobiť si riadne viza, neviem ako na SK, ale tu v UK to trochu trvá. A dovolenku chcem kúpiť už v tomto čase.
Ďakujem pekne za odpoveď :-)

Odpovědět

@Iva: Jasne, najprv si urob ESTA. Celkovo sa divim ludom, ktori si kupuju najprv dovolenky a letenky a spoliehaju sa na to, ze ESTA dostanu. A co ak nie? podmienkou na vycestovanie na ESTA je mat spiatocnu letenku. Na ziadanie nemusis mat vobec nic… okrem biometrickeho pasu a 14USD na poplatok

Odpovědět

@Robo:

Super, ďakujem veľmi pekne za opoveď.
A ak je esta otázka na číslo letu (ktoré pochopiteľne ešte neviem), čo tam mám dať? Alebo dĺžka pobytu v USA?

Odpovědět

@Iva: Co si vybavuju, tak číslo letu už se nevyplňuje, délka pobytu určitě taky ne. Na to se tě může zeptat imigrační.

Odpovědět

Veľmi pekne ďakujem za opovede a pomoc :-)
Ešte mám poslednú otázku.
Potrebujem ešte nejaký dokument na vycestovanie?
Stačí ESTA, pas a letenky?
Ďakujem a prajem pekný deň

Odpovědět

@Iva: Ano, stačí. Každopádně si raději projdi i diskuzi tady ohledně pohovoru s imigračním úředníkem, ať máš představu, na co se může ptát.

Odpovědět
Avatar uživatele

Ahoj..chci se zeptat.
Já už si ESTU vyplnil, ale přítelkyni bych chtěl dát letenky jako dárek. Tudíž chci nejdřív vyplnit ESTU za ní a až pak je kupovat. Je problém dát jako kontaktní email jeden z mých pracovních nebo je lepší dát její? Omlouvám se za možná hloupý dotaz, ale je lepší se zeptat :D
Díky moc

Odpovědět
Avatar uživatele

@Ondraasek:
Mohl jsi ESTA vyplnit pro oba najednou, jako skupinovou žádost. Klidně můžeš dát ten samý, co jsi dal u sebe.

Odpovědět

Zdravím, chtěl jsem se zeptat. Když pojedu do USA na estu a původní zpáteční letenku budu mít za 14 dní, ale pak se třeba rozhodnu si letenku přebookovat a zůstat v USA třeba dva měsíce…Je to možné? Díky

Odpovědět

@Jirka: Možné to je. Imigrační úředník se většinou ptá, jak dlouho plánuješ zůstat. Já jsem vždycky řekl po pravdě dle letenky (např. 20 dnů) a vždy mi dal do pasu razítko s platností pobytu 3 měsíce (respektive 90 dnů), takže jsem přetáhnout mohl. Nicméně může se ti stát, že ti dá povolení k pobytu kratší.
Jenom si pořádně rozmysli, co bys na otázku, jak dlouho plánuješ zůstat odpověděl.

Odpovědět

Zdravím,
letos letíme s manželkou do Los Angeles, vloni jsme byli v New Yorku a v ESTA jsem vyplnil adresu v NYC. Bude to problém když budu cestovat na stávající ESTU (změnila se jen adresa pobytu v USA, která se prý ani nemusí vyplňovat)? Nebude úředník dělat vlny?

Díky :)

Odpovědět

@David:

Tak už jsem na to přišel, u staré žádosti jde změnit adresa pobytu v USA. Třeba se to někomu bude hodit. :)

Odpovědět
Avatar uživatele

@David:
Imigrační by vlny nedělal. Na ESTA z 2017 s adresou u SF jsem letos letěl do Detroitu s krátkou návštěvou Kanady. Neřešil to americký imigrační na letišti, ani ten kanadský na hranici.

Odpovědět

Ahoj,vim,ze tento dotaz je zde hodnekrat,ale potrebuju pomoc. Vyplnila jsem estu a u overeni mi pise,ze nesouhlasi prijmeni. Opakuju uz snad 20min, klikla.jsem snad 200x na dalsi a stale nic. Mam to urcite dobre. Co s tim? Dekuju za odpoved

Odpovědět
Avatar uživatele

@Sarka:
Ahoj Šárko, v pořádku, tohle je totiž jiný problém.
Zkus své jméno napsat obráceně. Myslím že kamarád měl stejný problém a stačilo pak jen prohodit Příjmení – Jméno

Odpovědět

Ahoj, cca před rokem jsem cestoval do USA a do ESTY jsem vyplňoval, že necestuji do USA v rámci cesty do jiné země a že budu pobývat v NY. Za měsíc mám však v USA přestup při letu do jiné země. Jelikož mám stále platnou estu z loňska tak nevím, jestli je problém, že v žádosti je stále uvedené, že do USA necestuji v rámci cesty do jiné země. Tento údaj zrovna nelze aktualizovat v  tom jejich systému. Mám podat novou žádost nebo to případně vysvětlit imigračnímu úředníkovi? Díky za radu

Odpovědět
Avatar uživatele

@David:
Není potřeba nová ESTA. Když se imigrační zeptá, tak mu řekneš, co a jak.

Odpovědět

Ahoj, za stránky a rady na nich velmi děkuji! Jediné, co jsem se nikde nedočetla je, zda při přestupu v Kanadě budu potřebovat i ETU (obdoba esty). Naštěstí jsme to na minutu přesně stihli dodělat on-line na letišti, ale byl tam s námi i pár, který nastoupit do letadla nenechali. Imigrační pohovor jsme si také odbyli již v Torontu. V USA už jen vyzvednout kufry . Hezký den všem

Odpovědět
Avatar uživatele

@Jana:
Stránky jsou primárně o USA. O eTA se tu tedy nikde detailně nepíše, ale v rámci diskusí už to tu několikrát proběhlo. Jak už teď sama víš, tak stejně jako potřebuješ ESTA při pouhé cestě přes USA do jiné destinace, tak potřebuješ eTA při přestupu v Kanadě.

Odpovědět

Ahoj, poprosím o radu. ESTU už máme schválenou, letíme do Peru, takže jsem zaškrtla, že do USA jedeme pouze v rámci cesty do jiné země. Ale jelikož máme v USA dlouhý přestup (18 hod), chtěli jsme jít na pár hodin ven z letiště. Je to možné, když jsem to takhle vyplnila, nebo mě z letiště nepustí, resp. bych měla problém při návratu na letiště na další let? Moc děkuji.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Terka:
Můžeš jít ven. Jen musíš počítat, že při cestě zpět na letiště opět projdeš celou bezpečnostní kontrolou, což může někdy zabrat dost času. Takže na to vezmi zřetel při plánování výletu.

Odpovědět

Ahoj, vypnila som skupinovú žiadosť ESTA, pri zadávaní platobných údajov bolo všetko OK, no neprišlo mi potvrdzovacie heslo k úhrade platby a tak žiadosť nie je zaplatená. Ako sa dostanem k platobným údajom opakovane? Všetky prihlasovacie heslá mám uložené. Mám sa nanovo zaregistrovať_ ďakujem

Odpovědět
Avatar uživatele

@marta:
Dobrý den, nám se právě teď stalo to samé…Jak jste to prosím řešila?? Děkuji.

Odpovědět

@Franta:

Ahoj, chtěl bych se zeptat jestli někdo nemá nějakou podobnou zkusenost. V 1997 kdy se systém změnil a kvůli masivnímu útěku Romů do Kanady USA zpřísnil víza, mi bylo zamítnuto. Jako důvod mi sdělili, ze jsem mladý bez závazku atd. Pod rund jsem zadal v roce 2000, tam podklady byly OK, ale zamítli mi s podobných důvodu. V únoru 2019 bych chtěl s rodinkou navštívit strýce na Floridě. Ma cenu Žádat přes estu. A při vyplňování formuláře mám Zadat raději rodné číslo, nebo to zkusit obejít s číslem OP. Díky za radu

Odpovědět

@Shrek: ještě dodatek, evidují to tak dlouho. Bude lepší když budu mít pozývaci dopis atd. Příbuzný je v USA offiko. Ještě jednou díky za radu

Odpovědět
Avatar uživatele

@Shrek:
Jako první… jo, evidují to tak dlouho.
K ESTA. Tohle se tu opakuje dokola. Při vyplňování žádosti odpovídáš na otázku, zda ti někdy bylo zamítnuto vízum, kladná odpověď často znamená zamítnutí ESTA a nutnost jít na ambasádu. Zamítnutá ESTA tě vyjde na 4,-USD, takže zkusit to můžeš.
Zvací dopis je podpůrný argument, tak si ho klidně vezmi.

Teď máš rodinu, takže nějaké zázemí tu mít budeš, pokud je nenapadne, že tam chcete všichni zůstat, tak by to tentokrát mohlo vyjít.

Odpovědět

Dobry den,
neprobehla mi platba, jak je mozne znovu zaplatit ESTU? Dá se nekde proklikat a uhradit ji opakovane? Dekuji za odpovedi.

Odpovědět
Avatar uživatele

Zdravím, vyplnila sem ESTU, bohužel nebyla rovnou schválená a svití tam pending approval…přitom ani necestuju do USA, jenom budu prestupovat v Atlante na cestě do Peru. Bohužel je to už za cca 10 dnů :-( Tak sem docela nervozní…
Nejake zkušenosti? schválili Vám ESTU i dodatečně?

Díky

Odpovědět
Avatar uživatele

@Magdalena:
Není žádné dodatečně. Buď to schválí nebo ne. Mají na to 72h a schválení “obratem” dnes už moc nebývá, více prověřují a využívají celou tu dobu. Otázkou je, co budeš dělat, pokud ti to zamítnou. Ambasádu už asi nestihneš.
Nerozumím, proč jednu z nejdůležitějších věcí lidé nechávají na poslední chvíli.

Odpovědět
Avatar uživatele

Dobrý den,
při snaze vyplnit ESTU mám problém ve 2. kroku – Vaše kontaktní údaje.
Píšu tam svou adresu, ale pořád mi to hází “Ověření adresy: Neplatné číslo ulice”

Už jsem zkusila všechno. Bydlím v Nádražní 130, ale přes systém to nechce projít ať dávám ulici bez čísla, nebo píšu nejprve číslo a teprve pak ulici, stále to hlásí stejnou chybu.

Předem děkuju za rady

Odpovědět

Ahoj vsem :)

Chystam se do USA v roce 2020.Hodlam kvuli tomu zkoncit v praci,protoze me nedaji volno a neplacene volno tuplem ne.

Chci vycestovat do USA na ESTu pouze kvuli cestovatelskym ucelum.muze to bejt problem v este ze uvedu,ze nepracuji?

Lze nekde dodat,ze c USA se nechci zdrzet? Jen pouze po dobu tripu?

Je v tomto pripade lepsi vizum?

Odpovědět
Avatar uživatele

@Barbora Hlavatá:
Projdi si diskusi, je to tu opakovaně řešené. A stejně tak, opakovaně, to musíš zadávat, dokud to neprojde, respektive ti nevyskočí potvrzovací hláška, že je adresa správná.

Odpovědět

Ahoj všem :)

Mám dotaz k vyplění ESTy konkrétně místa ubytování a kontaktu v USA.

Jelikož tyto údaje budeme vědět cca týden dopředu a letenky budeme kupovat cca 2-3 měsíce dopředu, jaký problém představuje to, když pouze vyplníme, že letíme na Floridu(Miami) ?

Prostě nebudeme v době ESTy vědět, kde přesně budeme ubytování.

PS: Jak moc se vyptavaji/kontroluji ohledne práce? Jde mě o to, že v době cesty budu ještě v ochranne době po vypovedi, tak me jen zajima, ze když dle pravdy odpovim, ze ano jsem ještě v praci,zda jim tato odpověď bude stacit.

Diky

Odpovědět

Dotaz k vyplneni mista ubytovani v USA popripade kontaktu v USA. Kdyz nevime, kde budeme bydlet ( vime jen stat a mesto) bude to takto stacit?

Kdyz vsude jinde dam “unknown ”

Díky

Ps: Ptam se proto, ze jedeme v dubnu a ja si to chci udelat ted

Odpovědět

Dobrý den,
špatně jsem pochopila otázku a vyplnila jsem, že USA jenom projíždím, ale ve skutečnosti je USA hlavním cílem – takže odpověď by měla být NE, že nejedu do USA v rámci cesty do jiné země. Musím si podat novou žádost? Když dávám aktualizovat, tak mě to nechce pustit. Když si podám novou žádost, tak ta stará se ruší?

Děkuji za odpověď!

Odpovědět
Avatar uživatele

@B.:
Nech to tak. Když se budou ptát, tak řekni, že to byl omyl nebo že jsi změnila plány. Hlavní je mít ESTA platnou.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Kuba:
Bydlení není povinná položka. Imigrační se zeptá, pokud ho to bude zajímat. S prací by neměl být problém, co tu ostatní píší, tak pustí i nezaměstnané. Ale lépe to samozřejmě vypadá, když práci máš.

Odpovědět

Já se právě bojím, že mě třeba nepustí z letiště nebo že budou chtít vidět další letenky kam jedu..a já mám letenku až za 10dní zpáteční

to můžu takhle říct, že jsem změnila plány? aby to nebrali,že jsem tam uvedla nesprávné informace :)

děkuji

Odpovědět

@Franta: Děkuju moc :)

Odpovědět
Avatar uživatele

@B.:
Nejsi první a ani poslední, kdo tohle blbě vyplnil. A zatím nikdo z těch, co to tu psali zpětně nepsal, že by je nepustili.

Odpovědět

@Franta

Ok děkuji moc za odpovědi!!

Odpovědět

Zdravím,
neprobehla mi platba, jak je mozne znovu zaplatit ESTU? Jde to uhradit znova opakovane stejnou zadost?

Odpovědět

Ahoj,
Jedu na par tydnu do Ameriky, kde budeme cestovat. Pak prejizdime do Kanady, kde mame predschvalena Working Holiday viza a tam planujeme byt ten jeden rok. Chtela bych se zeptat, jak odpovedet na otazku: Cestujete do USA v ramci cesty do jine zeme? Ano nebo ne?

V USA se zdrzime, ale prece jenom nejedeme hned zpet a budeme pak travit tu delsi dobu v Kanade.

Moc dekuji za odpovedi a nazory.
Zuzka

Odpovědět

Žiju v České republice a mám německý pas který je vystavený na konzulátu v Praze, i tak to je v pase napsané, země vystaveni : Praha a Praha je v CZ. ESTA to v pohodě schválila ale u check In mě po neshodě nepustili do letadla a nastali starosti. Musel jsem si nechat na rychlo vystavit novou ESTA a koupit novou letenku která byla velmi dráha. Mám proti tomu nějak postupovat a nechalo se to třeba vyřešit ještě na check In? Pracovnice tedy moc ochotná nebyla. Děkuji za každý tip a radu.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Miloš:
Co chceš řešit? Nic o tom nepíšeš. Nepustili tě s původní ESTA a musel jsi žádat o novou. Proč tě nepustili, kde byl problém?

Máš platný pas a ESTA, podle mě není důvod tě nepustit. V čem byla ta nová ESTA jiná? Dělal jsi ji určitě na ten samý pas. Asi bych se poradil s právníkem, jak postupovat. Jestli je šance získat zpět náklady navíc, případně i nějaké odškodnění.

Odpovědět
Avatar uživatele

Zdravím, asi mám hloupý dotaz, při vyplňování kolonky příjmení hned na první straně, jsem zadala příjmení, tak jak je uvedeno v kolonce příjmení tzn. Smolikova….ale v tom obrázku je uvedeno že má být strojově tzn. CZESMOLIKOVA….tak teď co jim tam napsat?Díky za radu.

Odpovědět

@Katka Šmolíková: CZE je skratka štátu. Priezvisko si vyplnila správne

Odpovědět

Ahoj,

v červnu letíme s dědou na trip po západní USA (Kalifornie, Nevada, Arizona, Utah). Stačí, když u dědova zaměstnání vyplním “pensioner”? Co potom napsat do kolonky pro zaměstnavatele? Když jsem student gymnázia a chodím pravidelně na brigádu, stačí do kolonky zaměstnání napsat “student” a do kolonky pro zaměstnavatele název školy? Jako místo pobytu stačí napsat pouze město, kde budeme první noc spát (Los Angeles)? Letenky ani ubytování zatím nemáme koupené…

Předem díky za odpověď a omlouvám se za tak velké množství dotazů :-)

Odpovědět
Avatar uživatele

@Kryštof:
Pensioner stačí, klidně do obou kolonek. Student a škola taky může být.
Ubytování stačí první noc, jen město bude OK, imigrační se zeptá, když ho to bude zajímat.

Odpovědět

Přispějte svým dotazem nebo osobní zkušeností

Než se na něco zeptáš, přečti si prosím článek a předchozí komentáře. Všechny nové příspěvky osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.