Návod: Jak vyplnit formulář ESTA pro vstup do USA bez víza

Cestovní registrace ESTA umožňuje vycestovat do USA bez nutnosti žádat o vízum. Formulář ESTA je k dispozici online, jeho vyplnění zabere asi 10-15 minut. V tomto článku pro vás mám obrázkový návod a vzor, jak správně vyplnit ESTU.

Návod jak vyplnit formulář ESTA nutný pro vstup do USA bez víza | © Pixabay.com

Cestovní registrace ESTA pro bezvízový vstup do USA

 • Kdo může cestovat do USA na ESTA?
  Žádost ESTA mohou vyplnit osoby, které cestují do USA za účelem obchodní cesty, nebo turistiky za předpokladu, že doba pobytu nepřekročí 90 dní. Žadatel musí být občan ČR, Slovenska, nebo jiné země zařazené do programu Visa Waiver Program (VWP). Vycestovat lze pouze na biometrický pas.
 • Kdy vyplnit ESTA
  Američané doporučuji o ESTA požádat přinejmenším 72 hodin před odletem. S kratším časem roste riziko, že rozhodnutí nezískáte včas.
  Já doporučuji ESTA vyplnit ihned po zakoupení letenek. V případě zamítnutí ESTA musíte žádat o cestovní vízum, vyřízení se může protáhnout na dva týdny.
 • Poplatek za cestovní registraci ESTA
  Cena cestovní registrace ESTA je 14 $ (326 Kč). Z toho 4 $ (93 Kč) jsou nevratný poplatek za vyplnění formuláře a 10 $ (233 Kč) daň na podporu cestování. Při neschválení registrace ESTA se 10 $ vrací.
 • Jaká je platnost registrace ESTA do USA?
  Délka platnosti ESTA jsou 2 roky. Opakovaný vstup je možný.
  Nová ESTA je nutná, jen pokud vypršela doba její platnosti, máte nový pas, změnilo se vaše jméno, občanství, pohlaví, nebo odpověď na kteroukoliv z otázek týkajících se způsobilosti.
 • Kde vyplnit formulář ESTA v češtině
  ESTA vyplňujte výhradně na oficiální stránce esta.cbp.dhs.gov.
  Jakýkoliv jiný web je neoficiální, nedoporučuji ho využívat. V lepším případě přeplatíte až tisíce korun, v horším může být následkem neschválení cesty.
 • Jak dlouho trvá vyřízení ESTA
  Vyplnění formuláře a úhrada poplatku zabere 10-15 minut.
  Schvalování žádosti ESTA je většinou otázkou vteřin. Jen pokud je nutný ruční zásah úředníka, může se proces protáhnout na pár desítek minut.
 • Schválená ESTA neznamená povolení vstupu do USA
  Navzdory mýtům schválená ESTA neznamená povolení vstupu, dotyčného pouze opravňuje vycestovat do USA.
  Po příletu do USA je nutné projít pohovorem s imigračním úředníkem. Ten rozhodne o povolení, nebo zamítnutí vstupu. Na některých evropských letištích (např. Amsterdam) probíhá již předpohovor.
 • Jak vysoká je pravděpodobnost zamítnutí registrace ESTA?
  Jestli jste nebyli z USA vyhoštěni, nepobývali tam nelegálně a nepředstavujete pro zemi bezpečnostní riziko, pravděpodobnost zamítnutí registrace ESTA je minimální. Máte-li obavy z neschválení, pravdivě vyplňte i nepovinné položky.

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Přečtěte si další otázky o ESTA, nebo napište do diskuze pod článkem.

Návod jak vyplnit formulář ESTA

Oficiální stránky ESTA

Oficiální žádost o registraci ESTA do USA

Jediný oficiální web ESTA je https://esta.cbp.dhs.gov/esta, jinde žádost nevyplňujte. Stránku si můžete zobrazit česky přes volbu vpravo nahoře.

Pro vyplnění žádosti klikněte na Nová žádost, po ruce mějte biometrický pasplatební kartu. Bez biometrického pasu není možné ESTA vyplnit.

Aktualizace ESTA a ověření platnosti je možné po kliknutí na Zkontrolovat aktuální žádost. Znát musíte buď číslo ESTA, nebo číslo pasu.

Vzor formuláře ESTA česky

Zažádat o novou registraci ESTA

 • Jednotlivá žádost
  Zvolte, pokud do USA cestujete jako jednotlivec.
 • Skupina žádostí
  Můžete vybrat, jestliže do Ameriky cestujete jako rodina či skupina.
  Každý člen skupiny sice musí mít svoji vlastní ESTA, ale tato volba vám usnadní vyplňování formuláře. Je to rychlejší a pohodlnější, třeba poplatek lze uhradit dohromady za všechny členy.
Žádost ESTA

Prohlášení o ESTA pro bezvízový styk

Pročtěte si bezpečnostní upozornění, pak klikněte na Potvrdit a pokračovat.

Další stránka se opět týká prohlášeních. Pro pokračování je nutné v obou částech potvrdit přečtení, teprve poté lze kliknout na tlačítko Další.

Jak vyplnit formulář ESTA

Údaje o žadateli

Údaje o žadatelích se vyplňují v angličtině (bez háčků a čárek), každý člen skupiny musí mít vlastní žádost. Pro nápovědu stačí kliknout na šedý otazník v kroužku vpravo od popisku políčka.

 • Příjmení
  Jestliže vaše příjmení obsahuje přehlásky, použijte zápis jména ze strojové zóny pasu. Pan Müller tak do žádosti napíše Mueller.
 • Jméno
  Vyplňte své křestní jméno tak, jak je uvedeno v pasu.
 • Město narození
  Pokud údaj neznáte, napište do políčka UNKNOWN.
 • Země narození
  Československo v seznamu není, vyberte Czech Republic, nebo Slovakia.
 • Číslo cestovního pasu
  Číslo českého cestovního pasu má 8 číslic.
 • Státní občanství
  Vyberte státní občanství uvedené v cestovním pasu.
 • Národní identifikační číslo
  Do pole National Identification Number napište rodné číslo bez lomítka.
 • Datum vydání
  Napište datum vydání cestovního pasu.
 • Vydávající země
  Vyberte zemi vydání cestovního pasu.
 • Osobní identifikační číslo
  Nevyplňuje se.
 • Datum vypršení platnosti
  Napište datum platnosti cestovního pasu.
 • Vystavila vám někdy nějaká jiná země pas, nebo občanský průkaz pro cestování?
  Jestliže máte jen český (slovenský) pas, vyberte Ne. Pokud máte cestovní pasy dvou různých zemí, zvolte Ano a vyplňte dodatečné kolonky.
 • Jste ještě nyní občany nebo státními příslušníky další země?
  Pokud máte jen jedno občanství, zvolte Ne. Máte-li více občanství, vyberte Ano a vyplňte dodatečné informace.
 • Jste občany nebo státními příslušníky ještě další země?
  To samé. Máte-li jen jedno občanství, zvolte Ne.
 • Rodiče
  Pořadí otec/matka nehraje roli, položku vyplňte i po úmrtí rodiče. Neznáte-li jméno svého otce, napište do obou kolonek UNKNOWN.
 • Řádek adresy 1
  Napište adresu – třeba Americká 505/12
 • Řádek adresy 2
  Nemusíte vyplňovat
 • Číslo bytu
  Nemusíte vyplňovat
 • Město
  Napište město pobytu – např. 50002 Hradec Kralove
 • Stát/provincie/kraj
  Napište kraj – třeba Kralovehradecky kraj.
 • Země
  Vyberte zemi pobytu.
 • Typ telefonu
  Vyberte z nabídky domů/do práce/mobilní/jiný.
 • Předvolba země + telefonní číslo
  Do prvního políčka napište +420, do druhého telefonní číslo.
 • E-mailová adresa
  Zadejte e-mailovou adresu, kterou používáte
 • Potvrdit e-mailovou adresu
  Znovu zadejte stejný e-mail
 • Máte nebo měli jste zaměstnavatele?
  Pokud jste, nebo jste již byli zaměstnaní, OSVČ nebo třeba student, vyberte Ano. Pokud jste nyní nezaměstnaní, zadejte informace o bývalém zaměstnavateli.
 • Název pracovní pozice
  Nepovinná položka, můžete do ní uvést název své pracovní pozice.
 • Název zaměstnavatele
  U studentů a žáků můžete uvést Student, u OSVČ Self-employed, u dětí Child, u rodičovské dovolené Stay-at-home parent, u osob v domácnosti Homemaker, nebo jiný výraz vystihující vaše zaměstnání.
 • Řádek adresy 1
  Napište adresu zaměstnavatele, nebo školy. Pokud nevymyslíte, co do kolonky napsat, zadejte Unknown.
 • Město
  Zadejte město, ve kterém sídlí váš zaměstnavatel.
 • Stát/provincie/kraj
  Napište kraj, ve kterém sídlí váš zaměstnavatel.
 • Země
  Vyberte zemi, ve které sídlí váš zaměstnavatel.
 • Předvolba země + telefonní číslo
  Nepovinná položka, zadat můžete telefon na vašeho zaměstnavatele.

Zadané informace si pečlivě zkontrolujte, poté klikněte na tlačítko Další.

Cestovní registrace ESTA do USA

Údaje o cestě

Na stránce se vyplňují informace o aktuální cestě do USA.

 • Cestujete do USA v rámci cesty do jiné země?
  Ne – cestujete do USA, můžete se podívat do Mexika, nebo Kanady.
  Ano – letíte třeba do Peru a v USA máte pouze mezipřistání.
 • Informace o kontaktním bodu v USA
  Jestliže cestujete za příbuznými či kamarády, vyplňte jejich kontaktní údaje. Pokud žádný kontakt v USA nemáte, zadejte do kolonek Unknown a do telefonního čísla nuly.
 • Adresa pobytu v USA
  Nepovinná položka, můžete do ní uvést adresu hotelu, nebo jen název města, kde budete pobývat.
 • Nouzové kontaktní údaje v USA a mimo USA
  Povinná položka – zadejte kontakt na osobu, která s vámi do USA necestuje. V případě vašeho ohrožení bude tato osoba kontaktována. Alternativně je možné do kolonek napsat Unknown (nedoporučuji).

Zadané informace si pečlivě zkontrolujte, poté klikněte na Další.

Návod na vyplnění formuláře ESTA pro cestu do USA

Otázky týkající se způsobilosti

Na další stránce pravdivě vyplňte několik otázek. Lež je považována za trestný čin. To proto, aby bylo nežádoucím osobám snazší znemožnit vstup do USA.

 1. Trpíte tělesným nebo duševním postižením, nebo jste-li uživateli drog či jste na nich závislí, nebo v současné době trpíte některou z následujících chorob?
 2. Byli jste někdy zatčeni či usvědčeni z trestného činu, který měl za následek závažné škody na majetku nebo vážnou újmu jiné osobě nebo státnímu orgánu?
 3. Porušili jste někdy zákon týkající se držení, užívání či distribuce nelegálních drog?
 4. Snažíte se zapojit nebo zapojili jste se někdy do teroristické činnosti, špionáže, sabotáže nebo genocidy?
 5. Dopustili jste se někdy podvodu nebo zkreslení informací o sobě nebo jiných s cílem získat nebo napomoci jiným získat vízum nebo dosáhnout vstupu na území USA?
 6. Hledáte v současné době v USA zaměstnání, případně byli jste v minulosti v USA zaměstnání bez předchozího povolení od vlády USA?
 7. Bylo vám někdy zamítnuto udělení víza USA, o které jste zažádali na svůj stávající či dřívější cestovní pas, případně bylo vám někdy odepřeno vpuštění na území USA nebo jste stáhli žádost o vpuštění na území USA v místě vstupu?
 8. Zůstali jste někdy na území USA po delší dobu, než na kterou jste měli povolení udělené vládou USA?
 9. Cestovali jste po 1. březnu 2011 (včetně) do Iráku, Sýrie, Íránu nebo Súdánu, nebo jste tam byli?

Kladná odpověď na devátou otázku znamená povinnost žádat o vízum do USA.

Pro pokračování zaškrtněte část Osvědčení. Pokud žádost vyplňujete pro někoho jiného, je nutné zaškrtnout Pouze pro třetí strany.

ESTA - Visa Waiver Program

Zkontrolovat žádost

Na předposlední stránce si zkontrolujte všechny části povolení ESTA. V každé sekci je nutné kliknout na tlačítko Potvrdit a pokračovat.

V závěrečné části ověření znovu vyplňte své číslo pasu, vydávající zemi pasu, příjmení a datum narození. Pak klikněte na Další. Pokud některé z údajů nesouhlasí, zobrazí se upozornění a výzva k opravě.

Jak vyplnit cestovní registraci ESTA

Platba žádosti ESTA

Poslední stránka se týká platby cestovní registrace. Jedinou dostupnou metodou je platební karta (debetní i kreditní).

ESTA není možné uhradit složenkou, převodem na účet, nebo poštovní poukázkou. Jestliže nemáte platební kartu pro platby přes internet, poproste o zaplacení příbuzného či kamaráda.

Doporučuji si udělat screenshot stránky, na které je číslo žádosti i číslo cestovního pasu. Zašlete si ho na svoji e-mailovou adresu.

Jak vyplnit cestovní registraci ESTA

Status cestovní registrace ESTA

Po úhradě poplatku budete přesměrováni na stránku s výsledkem. Zobrazí se jedna ze tří zpráv:

 • Authorization Approved
  Gratuluji, ESTA byla schválena. Do USA můžete vycestovat bez víza.
 • Authorization Pending
  Vaše ESTA čeká na posouzení. Stav žádosti si ověřte později, čekat můžete v krajním případě až 72 hodin.
 • Travel Not Authorized
  Bohužel, ESTA byla zamítnuta. Musíte požádat o vízum do USA.

Rozhodnutí je dostupné pouze na oficiálním webu, žádný e-mail nečekejte.

Výsledek registrace ESTA není nutné tisknout, resp. celníci papír nevyžadují. Může se však stát, že vás o předložení požádá letecká společnost. Doporučuji si výsledek poslat na e-mail a zároveň uložit jako obrázek do telefonu.

Dotazy a časté chyby v registraci ESTA

Systém hlásí, že je chyba v adrese bydliště a nepustí mne dál. Co mám dělat?
Chyba je přímo ve formuláři. Pokud máte adresu zadanou bez diakritiky a stále se nemůžete dostat dál, klikněte na velké modré tlačítko Next / Pokračovat. To ještě jednou či dvakrát zopakujte, načež se ve formuláři objeví nové zaškrtávátko “Check this box to certify that this address is correct.*”.
Po zaškrtnutí můžete pokračovat.

Diskuze k článku (1 361 komentářů)

Avatar uživatele

@Sylva: Občanství nezanikne tím, že máte propadlý pas, a “už je to dlouho”. Pokud jste měla plnohodnotné občanství JAR, tak ho s nejvyšší pravděpodobností stále máte.

Odpovědět

@Vašek:

Děkuji za odpověd,
spíš jde o to že pas už nemám a když zadám, že jsem občan automaticky to bude po mě chtít číslo pasu a expiraci.

Odpovědět
Avatar uživatele

Nemám žádný dotaz, pouze vyjádření
1. Stačí pozorně přečíst výše uvedený popis vyplnění ESTA a max. 3 strany diskuzí a o vyplňování ESTA víte naprosto vše. Stačí cca 10 – 15 minut čtení.
2. Na každé stránce a to i v diskuzi je minimálně 1x odkaz na oficiální web pro vyplnění ESTA formuláře – tím chci říci, že nechápu, jak mohou někteří diskutující vyplňovat žádost na jiných stránkách a platit za to horentní sumy

Velmi obdivuji autora i “zkušené diskutující” za neustále zodpovídání stejných/podobných dotazů.
Děkuji a chválím tyto stránky za jasné a přehledné informace. Super práce

Odpovědět
Avatar uživatele

@Tomáš:
K té dvojce
Když oni to nejprve někde vyplní, pak zjistí, kolik jim strhli, že je to více než oněch 14,- USD, o kterých o někoho slyšeli a až potom pátrají po nějakých relevantních informacích.
Třeba Google už zareagoval a po zadání ESTA do vyhledavače je na prvních dvou místech ofiko stránka (anglicky a česky), až jako třetí je zprostředkovatel, pak je web MVCR a následuje web chcidoameriky.cz, dále okno reklam na zprostředkovatele, za ním web usembassy.gov, pak MZV, zprostředkovatel, web CBP a pak už řada zprostředkovatelů.
Zato na Seznamu jsou nejprve tři reklamy na zprostředkovatele, potom pět standardních odkazů na zprostředkovatele (ten pátý je dokonce web, co má v názvu slovo oficiální), šestý je web chcidoameriky.cz a ofiko stránka je až na třetí stránce jako 21. v celkovém pořadí vyhledávání. To je podle mě trapas a ostuda Seznamu.

Na druhou stranu, pokud to někdo někde vyplní, aniž by věděl, co je to za stránku a nepřečte si podmínky, tak dobře mu tak.

Odpovědět

Zdravím, z nějakých záhadných důvodů mi nejde odeslat ověření mých údaju, což je předposlední krok. Vyplnila jsem vše i zkontrolovala. Když do ověření nenapíšu nic, stránka se okamžitě ohradí červeným poznámkami. Když napíšu vše správně, tak se po odeslání formuláře ocitnu na stejné stránce bez jakýchkoliv připomínek. Máte s tím někdo zkušenosti prosím?

Odpovědět

Mám takový dotaz..Mám kamarádku v USA, která tam již žije a jsem od ní pozvaná na návštěvu, ale mám celkem obavy. Samozřejmě nechci tajit, že tam za ní jedu a normálně to do ESTY napíšu. Jenže poprvé neprošla přes imigrační a poslali ji zpět domů. No a já, když uvedu, že letím za ní tak mám celkem obavy z toho aby jen skrz to mě neposlali taky domů či mi ESTU neschválí. Co myslíte bude tohle problém? Nechci aby si mysleli, že tam třeba chci pracovat apod., protože tam chci jet jen cca na 2 týdny až 2,5 týdne na návštěvu a hlavně se tam podívat. Děkuji za odpověď :)

Odpovědět
Avatar uživatele

@Monika: Z toho příspěvku tak trochu vyčuhuje, že kamarádka v USA žije ilegálně. Pokud ano, rozhodně není moc dobrý nápad se tím.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Monika:
Jak píše Vašek, to zavání průšvihem. Říct imigračnímu, že tam jedu za kamarádkou, která tam je nelegálně, není dobrý nápad. Píšeš, že ji na imigračním kdysi vrátili, to by se těžko stalo, kdyby měla vyřízené papíry a jela tam žít legálně. Dobře si rozmysli, co chceš. Zmínka o ilegálovi ti u imigračního rozhodně nepomůže.

Pokud je tam legálně, tak ti může poslat zvací dopis, který pro imigračního bude plus pro tebe.

Odpovědět

Pokouším se vypnit ESTA formulář, ale nechce to uznat moji adresu. Tvrdí, že zadávám špatné “Street Number”. Poslal jsem nějaký “complaint” a zatím mi jen poslali standardní info (refresh browser, nepoužívej telefon atd). Nebere to žádnou adresu z naší vesnice (zkoušel jsem několik různých sousedů).

Adresa je správná (mám ji v občance, pošta sem normálně chodí), ale ESTA tvrdí, že je špatně. Co můžu v takovém případě dělat?

Odpovědět

Pro ostatní – je třeba dvakrát za sebou odeslat formulář se stejnými hodnotami. Po druhém odeslání se navíc objeví checkbox, jehož zaškrtnutím lze potvrdit, že je vložená informace správná.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Zbyněk:
Tohle je opakující se dotaz v diskusích u všech zdejších článků o ESTA. Stačí si to pročíst. Nakonec jsi ale i bez čtení na ten správný postup přišel.
Jen ten “checkbox” se může objevit i později. Je tedy potřeba to stále potvrzovat, než se to unaví.

Odpovědět
Avatar uživatele

Ahoj,

mam dotaz. Mezi nakupem letenek a cestou se mi zmenilo trvale bydliste. Pri nakupu jsem to uz vedel. Pri koupi letenek jsem zadal novou adresu trvaleho bydliste. Obcanku budu mit taky novou. Pas mam stary, ale platny.

Je nutne si vyridit i novy pas? Nebo naopak neni problem, ze se adresa na obcance a pase neshoduji? (pouze ulice, mesto stejne).

Jak byste postupovali?

Diky.

Odpovědět

@Tomas Breburda: neviem, ako v CZ, ale na SK adresu v pase nemas… tak by som nic neriesil…. adresa sa neuvadza ani na letenke, takze nikto si nic nevie overit

Odpovědět
Avatar uživatele

@Tomas Breburda: Při změně bydliště se nemusí měnit pas. Občanku nikdo vidět nechce, správně bys ji sebou ani neměl vozit, pokud jedeš s pasem.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Tomas Breburda:
To bych neřešil. Kdyby se náhodou ptali, tak ses prostě v mezičase přestěhoval. Tohle jim ale bude jedno.

Odpovědět
Avatar uživatele

Dobrý večer. Mám dotaz k vyplnění adresy – ať ji zadám v jakékoli formě, ESTA mi hlásí formát chyby. (zadávám: nazevulice číslo – číslo ve formě např. pouze 1 nebo napr. 2314/1.)
ani jedno z toho mi ESTA nebere… můžu se zeptat, co s tím? děkuju za jakoukoli odpověď.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Kateřina:
Kateřino, podívejte se jen o 5-6 příspěvků výše. Je to tu zodpovězeno opravdu 1000x.
Už mi přijde, že asi jsem fakt geniální…a nebo ne jen tak úplně líný a podívat se během pár vteřin, zda něco podobného už někdo předemnou neřešil, když jsem na to přišel sám a nemusel se tu ptát :)

Odpovědět
Avatar uživatele

Dobrý den, potřebovala bych prosím poradit. Žiji a pracuji šestým měsícem v Německu, tím pádem adresa pobytu a adresa zaměstnavatele je německá. V Německu jsem samozřejmě registrovaná, ale občanství mám české. Tudíž k otázkám, zda jsem občan či příslušník jiné země, mám zaškrnout “Ne”, nebo? Myslíte, že bude nějaký problém co se této mé situace týče? Moc děkuji za případné rady.

Odpovědět

@Martina:
Občan ani příslušník jiné země nejste – musela byste mít občanství (+pas dané země), což předpokládám, že nemáte. Takže správně je zaškrtnout “ne”.
Já když jsem žil v zahraničí, tak jsem i adresu uvedl můj trvalý pobyt v ČR, zaměstnavatele v zahraničí. Na imigračním s tím nebyl žádný problém.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Martina:
Jak píše Kuba, jsi Češka a v Německu pouze pracuješ. Někdo tam dojíždí denně, někdo se vrací na víkend a někdo tam holt zůstává déle. Ale pořád máš trvalé určitě v ČR.

Odpovědět

Dobrý den,
prosím o radu. Bydlím na vesnici, která nemá názvy ulice, jen popisná čísla. Když do formuláře (řádek adresy 1)
vyplním název obce a číslo popisné, nepustí mě to dál. Píše mi to neplatný název ulice. Co tam mám vyplnit, když název ulice prostě není. Jen název obce a číslo popisné.
Prosím o pomoc. Děkuji

Odpovědět
Avatar uživatele

@Leona:
Jak praví klasik: Lidé čtěte!

Tato otázka, i odpověď na ni, je několikrát u každého článku o ESTA zde na webu.

Odpovědět
Avatar uživatele

Mám dotaz, ESTU jsem již vyplnila a zaplatila, dokonce byla dnes už i schválena, ale zjistila jsem, že jsem neuvedla národní identifikační číslo. Nevěděla jsem, že je to rodné číslo a tak jsem zadala Unknown. Co mám teď dělat, doplnit to již nejde. Diky

Odpovědět
Avatar uživatele

@Veronika:
Pokud je schválená, tak to neřeš. Kdyby se imigrační ptal, tak řekni, že to byl omyl.
Schvalují to s RČ, číslem OP i bez čísla, tak by to nemělo tolik vadit.

Odpovědět
Avatar uživatele

Ahoj, mám dotaz. Vyplnil jsem ESTU, mám ji již schválenou. Ale tedkon mi došlo, že jsem vyplnil policko
IS YOUR TRAVEL TO THE US OCCURRING IN TRANSIT TO ANOTHER COUNTRY? NO
Vadí to hodně když chci letět i na Bahamy?
Díky

Odpovědět
Avatar uživatele

@Ladislav:
Jak píšeš, letíš “i” na Bahamy. Takže letíš do USA, budeš tam nějakou dobu a pak letíš ještě na Bahamy. Takže NO je dobře.
Pokus byl přes USA jen prolétal rovnou na Bahamy, tak by bylo dobře YES.

Odpovědět

Ahoj cestovatelé,
se sedmi přáteli cestujeme do NY, následně po pár dnech plánujeme road trip po Západě. Jako adresu v USA proto máme uvádět UNKNOWN nebo např. adresu na 3 dny v NY, následně dva dny v LA apod? :)
Děkuji za odpověď.

Odpovědět
Avatar uživatele

@sheeni:
Stačí napsat tu první, kde budete.

Odpovědět

ahojte, mám jednu otázočku
Idem do USA po druhý krát, ESTA mám platnú ešte do septembra. Na mojej ceste sa v podstate nič nezmenilo asi len dĺžka pobytu a samozrejme číslo letu a letiská v európe. Bývať budem u kamaráta ako predtým.
Otázka znie, musím prerábať ESTU ?? lebo neviem či sa tam vypĺnajú údaje o lete tam a spať, dĺžke pobytu a tak.
ďakujem

Odpovědět
Avatar uživatele

@Tommy:
Dokud ESTA platí, tak na ni můžeš cestovat a je jedno, že se údaje o letu, ubytování a tak od posledně změnili.
Nová ESTA by byla nutná při změně jména a pasu.

Odpovědět

@Zita:

Dobrý den, stalo se mi to stejné a nejde dále potvrdit ověření, přitom vše je správně, nevíte někdo prosím co s tím?

Odpovědět

Dobrý den, letím po roce do USA. Esta mi tedy pořád platí. Změnil jsem pouze adresu pobytu (kde budu první noc v USA jsem zadal), která je tedy nepovinná. Nejde však změnit kontaktní osoba v USA, která mi zůstala z první cesty do USA a je v jiném státě. Nebude to celníkům vadit? Myslím si, že ne, maximálně mě vyvolají na vysvětlení. Nebo bych tam neměl nic psát místo pobytu a nebo je nutné udělat novou registraci ESTA?

Odpovědět
Avatar uživatele

@lehy:
Tohle neřeš, ESTA platí, tak na ni můžeš jet.
Nevadí, že je kontakt v jiném státe, pořád je to v USA. A místo pobytu je také jedno, imigrační se zeptá, pokud ho to bude zajímat.

Odpovědět

Dobrý den chci se zeptat kamarádka se mě ptala zda ji schválí zadost na na vstup do USA když je v registru dlužníků a v exekuci děkuji za odpověď

Odpovědět
Avatar uživatele

@Adam:
Ptal jsem se kamaráda, co má kamaráda, který ví o kamarádovi, co zná odpověď. Tohle prý není problém. Imigrační při pohovoru se ale může zeptat na finanční krytí cesty. Finanční zázemí se ale u žádosti ESTA neprověřuje.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Franta: Moc děkuji. Trvalý pobyt mám samozřejmě v ČR, ale neptají se v žádosti na aktuální adresu pobytu (home address) nikoliv trvalého pobytu? Zkrátka jen nechci mít problém s tím, že vypadá “zvláštně” česká adresa pobytu v kontrastu s německou adresou zaměstnavatele. Jestli není lepší napsat i adresu pobytu německou, ale vážně netuším, lámu si s tím hlavu. :/

Odpovědět

Dobrý den, potřebuji vyplnit ESTA pro sebe a manželku. Stále mi není jasné jestli vyplňovat dvatrát jako jednotlivec nebo skupinovou žádost. V návodech na netu je tato varianta velmi nesrozumitelná a je uváděno, že i přes skupinové vyplnění musí mít každý svoji ESTA. Bude tedy problém vyplnit dvakrát jako jednotlivec, platit stejnou kartou, stejné bydliště atd.?

Děkuji

Odpovědět

@Martina:
Jak píšu výše. Já to měl stejně, jenom jsem bydlel v Maďarsku. Do ESTA jsem dal adresu trvalého bydliště v ČR a adresu zaměstnavatele v Maďarsku. Žádný problém s tím na imigračním nebyl.

Odpovědět

@Robert: kazda osoba cestujuca do USA musi mat svoju vlastnu ESTA. Jediny rozdiel medzi jednotlivou a skupinovou ziadostou je vo forme platby. Jednotlivu ziadost platis kazdu samostatne, pri skupinovej platis vsetky ziadosti v skupine jednou platbou.

Takze robit skupinovu ziadost pre teba a manzelku znamena, ze ziadost vyplnis ty a budes uvedeny ako kontaktna osoba, nasledne ziadost (rovnaky formular) vyplni manzelka a tieto obe ziadosti posles na schvalenie. Platit budes iba jednu platbu za obe ziadosti naraz

Odpovědět

@Robo: Díky, za odpověď. Již jsem vyplnil a zaplatil, bohužel výsledek bude znám do 72 hodin. :-(

Odpovědět
Avatar uživatele

@Martina:
Nelam si hlavu a napiš, co máš v občance.

Odpovědět
Avatar uživatele

@ROBERT:
Upravili podmínky zpracování žádostí a už to nebude “hned” jako dosud. Nově si podrží tu lhůtu 72h, takže už není dobré, aby to lidi nechávali na poslední chvíli

Odpovědět

Tak jsem to taky poslal, ale jak tady čtu asi budu čekat fakt 72 hodin a né jako dříve pár desítek minut. Škoda, raději už jdu kontrolovat co potřebuji na vízum :D

Tak ostatním držím palce :)

Odpovědět

Tak ne :D “REGISTRACE SCHVÁLENA”

Mějte se :)

Odpovědět
Avatar uživatele

Dobrý den,

ti, co odpovídali, že na problém s ulicí a číslem domu stačí odeslat formulář znovu se stejnými údaji, nemají pravdu! Zkoušel jsem všechny možnosti – např. Nádražní 1/50, Nádražní 50, Nadrazni 50, 50 Nadrazni atd., ale vždycky se buď objevila chyba “Neplatné číslo ulice”, “Neplatný název ulice” nebo “Řádek adresy 1 obsahuje nepovolené znaky”. Jedině až tvar Nadrazni 1 (tedy s cislem ORIENTACNIM, nikoliv popisnym) mi nabídlo to zaškrtávací políčko. Jak ten systém ale “rozhoduje”, které číslo je správné a které nikoliv, je mi docela záhadou. Dost bych se divil, že by používali nějaký číselník ulic a domovních čísel…

Jinak v návodu je “Napište adresu – třeba Americká 505/12”, ale to systém nevezme.

Richard

Odpovědět
Avatar uživatele

@Richard:
Aha. Ale ta informace je od lidí, co to tak dělali a šlo jim to, takže mají pravdu. Buď jsi to neopakoval dostatečně dlouho nebo jsi pak u té varianty, co prošla, měl štěstí na první pokus.
Napsat, že někdo (a bylo jich více) neměl pravdu, přestože mu to fungovalo, mi přijde zcestné.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Richard:
Richarde, bohužel ty nemáš pravdu a nemusím to zdůrazňovat vykřičníkem jako v tvém případě :)
Právě jsem si zkusil založit novou ESTA a žádné hlídání čísel ulice samozřejmě není aplikováno.
Tvar ulice “Nadrazni 50” mi to vzalo na TŘETÍ pokus (objevil se checkbox, zda je to opravdu správně)
Zřejmě jsi měl ve formuláři ještě jinou chybu nebo jsi nepotvrzoval dostatečně dlouho, jak tu stále a stále radíme.

Odpovědět

Ahoj, nevíte náhodou, co dělat v případě, že se u schválené žádosti změní Identification national number? Mám tam vyplněné čislo občanky. Tu jsem teď měnila a nevím, jestli je to problém a musím udělat novou estu? Do usa se chystám v květnu. Děkuji za radu!

Odpovědět
Avatar uživatele

@Monika:
Oni ESTA dokáží schválit jak s č. OP, tak s RČ a jak tu někdo psal, tak dokonce s UNKNOWN. Ale na ofiko stránce je napsáno, že tam má být RČ bez lomítka, to číslo je stále stejné. Osobně bych to asi nechal tak, kdyby se imigrační ptal (pochybuji), tak bych to vysvětlil jako omyl při zadání.

Odpovědět

Dobrý den, žádám vás tady o radu.
Vyplňovala jsem ESTA formulář, a v ikonce: Cestuji do USA v rámci jiné cesty. Jsem zadala : Ano protože, když jsem zadala NE tak mi to otevřelo další políčka k nutnému vyplnění, kde po mě chtěli vyplnit adresu člověka bydlícího v USA, a já tam nikoho neznám. Jedu na Road Trip. Avšak registrace mi byla Schválená.
Je to špatně?
Jde to opravit? nebo si mám udělat registraci znova?
Předem moc DĚKUJI za odpověď.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Johana:
Když nikoho neznám, tak napíšu UNKNOWN.
Nech to tak, když se imigrační zeptá, tak řejněš, že jsi změnila plány a jedeš jen do USA.

Odpovědět

@Lukáš: To asi ne, vzdal jsem někdy po pátém pokusu. Otázkou ale je, jestli je normální jedny a ty samé informace odesílat 10x než to projde :-)

Odpovědět
Avatar uživatele

@Richard:
Vítej ve světě IT. Buď problém “obejdeš” vyzkoušenou fintou nebo počkáš, až ho někdo odstraní. Otázkou je, jestli ho někdo odstraňuje. :P

Odpovědět
Avatar uživatele

Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat jestli by mi někdo nemohl poradit zda mám do kolonky,že jsem již byla zaměstnaná napsat ano či ne , jelikož momentálně teď pracuji,protože jsem si momentálně teď na rok přerušila studium, avšak v září tedy znovu nastupuji do školy.Nechci lhát,ale na druhou stranu se bojím,že budou mít problém s mým věkem a tedy,že mi ESTU neschválí.
Jiný problém nemám avšak jestli třeba nebudou někde extra zjišťovat,jestli doopravdy jsem nebo nejsem student a taky poté se mě nejspíš stejně imigrační úředník bude ptát jestli jsem nebo nejsem studentem,tak mu nechci výpravět dlouhý a nudný příběh.Vlastně nevím zda se všech ptá zda je student nebo pracuje…
Předem všem děkuji za odpověď a pomoc. :)

Odpovědět
Avatar uživatele

@Black Sabbath:
Pokud pracuješ, tak tam napiš, že pracuješ. Když se imigrační zeptá, tak řekneš, že pracuješ, případně, že jsi se vrátila do školy. Píšeš o problému s věkem, ale nenapíšeš, kolik ti je. To ti pak k tomu těžko někdo něco napíše.

Odpovědět

Ahoj, potřebovala bych prosím rychle poradit. Mám vyplněný formulář, veškeré údaje mám opakovaně zkontrolovány a ověřeny (stav zkontrolováno svítí u všech částí), ale v poslední části OVĚŘENÍ (kde zadávám číslo pasu, vydávající zemi, příjmení atd.) je pouze možnost kliknout na tlačítko “další” a po kliknutí mě to odkáže znovu na stejnou stránku s ověřením. Nehlásí mi to žádnou chybu a ani mě to neposune k platbě. Několikrát jsem to zkontrolovala. Už si nevím rady. Prosím poraďte (případně prosím link na jinou spolehlivou společnost zprostředkovávající ESTU). Děkuji.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Martina:
Vyplňuj to jen ta ofiko stránce, nehledej žádnou spolehlivou společnost!

Někdo tu psal, že problém, který se objevuje při schvalování adresy se občas objeví i jinde. A platí stejný postup – opakovat to dokud se to nepovede.

Odpovědět

Jsem starobní důchodce od 1.1.2012 a mám dotaz zda mám vyplnit údaje o posledním zaměstnání a zaměstnavateli, když nikde nepracuji.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Ludva:
Stačí napsal důchodce nebo v důchodu.
Pensioner / retiree / retired.

Odpovědět

Máme problém s vyplněním adresy. Pomáhám kamarádce s vyplněním a už si fakt nevíme rady. Bydlí na malé vesnici, kde žádné ulice nejsou. Vyzkoušely jsme vše možné kombinace, vyplnit město do všech řádků, s číslem popisným, bez čísla, …. a nebere nám to nic. Nemáte někdo zkušenost? Díky moc.

Odpovědět

@Lucie: Lidi, proboha, CTETE nez se zeptate. Je to tu uz snad stokrat. Proste to zkousejte, dokud to neprojde. Pres ty same otazky a odpovedi stale dokola se nekdo jiny nedopatra odpovedi na svuj dotaz.

Odpovědět

@Mesi PROBOHA ČTU, ALE NIKDE NENACHÁZÍM. Včera jsem pročítala hodinu a NIC jsem nevyčetla. Vyzkoušely jsme xxx možností a neprochází nic. Tak sorry, že se ptám na portále, který je k tomu určený.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Lucie:
Nápad pro autora stránek: Nebylo by dobré tuto radu umístit hned na začátek tohoto článku tučně a velkými písmeny? Ptá se tu na to čím dál tím víc lidí a očividně je nenapadne, že stejný problém se mohl vyskytnout už někomu dříve, a tak se ani nepodívají pár příšpěvků výše před napsáním 100x opakovaného dotazu.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Lukáš: Ale vždyť je to jen o pár příspěvků výše, není potřeba nijak dlouze listovat. To je jen o lenosti uživatelů přečíst si posledních 10 příspěvků před pokládáním dotazu.

Odpovědět

@Lucie: Asi jsi mne spatne pochopila. Cist tady, nahore. Tento dotaz je tu zodpovezen jiz nescetnekrat.

Odpovědět

@Lucie: Asi jsi mne spatne pochopila. Cist tady, nahore. Tento dotaz je tu zodpovezen jiz nescetnekrat.

Odpovědět
Avatar uživatele

Dobrý den, prosím o pomoc. V pátek 22.3. jsem k večeru vyplňovala žádost o ESTU. Uhradila jsem poplatek 14 USD kartou a pak odešla od PC. K PC jsem se vrátila asi po hodině a zjistila jsem, že jsem neklikla dole na tlačítko Dokončit. Vyskočilo mě okno, že pro vypršení časové relace …. a klikla jsem OK a Dokončit. Nepřišel mi žádný info mail do mého zadaného mailu. Bohužel jsem si ani neudělala PrintScreen Aplication number, takže se teď nemám podle čeho kouknout do ověření stavu. Z účtu platba odešla, ale do této chvíli mi nic nepřišlo do mailu. Je nějaká šance, že mi ještě přijde potvrzení do mailu podle kterého se přihlásím do aplikace na jejich stránkách? Jak mám nyní postupovat? Mám vyplnit a zaplatit 14 USD znovu? Mám volat na infolinku – je to v aj a nejsem v aj nijak dobrá. Nevím co mám v tuhle chvíli dělat. 72 hodin už uběhlo :( děkuji za odpověď

Odpovědět
Avatar uživatele

@Martina:
Dobrý den Martino, žádný strach, jestli jste se dostala až na uhrazení 14USD a to proběhlo, tak vyřizování ESTA běží.
Pokud vím, tak žádný email nepřijde, takže to asi není chyba.
No a pro ověření ani žádné Application Number nepotřebujete, vlezte si na ofiko ESTA stránku a tam v ověření žádosti rozklikněte “I do NOT know the application number” …ověříte si stav podle čísla vašeho pasu, data narození atd…
Napište pak sem pro potvrzení, jestli je to v pořádku :)

Odpovědět

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli přijde schválený formulář na email nebo ne? Na webu jsem si dohledal, že mi ESTU schválili, ale na email nepřišel žádný dokument, je to tak v pořádku? Stačí to?

Odpovědět
Avatar uživatele

@Lukáš:
Odpověď je nad tvým příspěvkem a i ve spoustě dalších.
E-mail ti nepřijde. Vytiskni si nebo napiš číslo schválení. Imigrační ho potřebovat nebude, ale kdyby se ptali na letišti, tak se může hodit.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Lukáš: Moc Vám děkuji za pomoc. Já si tak oddychla, že ani nevíte jak. Podařilo se mi to podle pasu. Vše je OK. Ještě jednou moc děkuji. Pěkný den :)

Odpovědět
Avatar uživatele

@Martina:
Nemáte zač, není to nic složitého :)

Odpovědět
Avatar uživatele

Dobrý den, kladu si otázku, jestli jako provdaná žena nemám do kolonky, zda jsem “známá pod jiným jménem” vyplnit své rodné příjmení. Nikde jinde totiž rodné příjmení nefiguruje a já jsem na něj kdysi do USA už jela… Děkuji. V. p.s. Bohužel jsem ani v článku ani v diskusi zpětně až do ledna odpověď nenašla.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Veronika:
To by znamenalo, že všechny vdané ženy musí uvést rodné jméno. Kdyby Amíky tohle zajímalo, tak tam mají kolonku rodné jméno. Tím jiným jménem se myslí alias, umělecké jméno nebo přezdívka.

Odpovědět

Velice špatný návod, vysoká pravděpodobnost neudělení ESTA!!

Odpovědět
Avatar uživatele

@Janko:
Máš lepší návod? Z toho, co tu ostatní píší, tak jim to, podle všeho, pomohlo.

Odpovědět
Avatar uživatele

Ahoj, mám dotaz. Vyplňoval někdo estu přes víkend? Za jak dlouho přišlo schválení? Děkuji

Odpovědět
Avatar uživatele

Ahoj,mám problém s posledním bodem před platbou – zkontrolovat žádost. Vyplním číslo pásu atd, kliknu na další a nic se nestane. Opět mě to vrátí na stejnou stránku ikdyž je vše správně, žádná červená hláška, ale nepustí mě to dále k platbě…můžu pouze klikat dokola na “další”.

Odpovědět

@Tomáš:

dobrý den, mám stejný problém, ví někdo řešení?

Díky,

Odpovědět
Avatar uživatele

@Tomáš + jirka:
Řešením by mohlo být naučit se číst.
Někdo tady (nebo u jiného článku o ESTA) psal, že problém, který se objevuje při schvalování adresy, se občas objeví i jinde. A platí stejný postup, opakovat to dokud se to nepovede.

Dejte pak vědět, zda to zabralo.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Janko: “Vysoká pravděpodobnost neudělení ESTA” v důsledku čeho? Bez nějakého argumentu je tvůj komentář naprosto zbytečný blábol. :-)

Odpovědět
Avatar uživatele

@Michaela:
Mají na 72h.

Odpovědět

Dobrý deň, chcela som sa spýtať, či niekto rieši rovnaký “problém” ako ja. Pri vyplňovaní ESTA som vyplnila “Vaše kontaktné údaje” v Česku, aj keď trvalý pobyt mám na Slovensku. Pracujem ale v ČR a vobec ma ani nenapadlo, že by som tam mala vyplniť adresu trvalého pobytu. Neviete mi poradiť, či to mám správne alebo na koho sa mám aspoň obrátiť? Inak žiadosť mi bola schválena. Ďakujem za odpoveď.

Odpovědět

@Martin: Ahoj, možem sa spýtať, akú adresu si tam prosím zadal? Riešim rovnaký problém. Díky, Daša

Odpovědět
Avatar uživatele

ahojte zdravim vas mam len jednu otazocku ohladom esty v lete idem pozriet tetu do usa na 2 tyzdne na estu po druhy raz nic som neprekrocil dobu pobytu len viete ja pracujem v zivocisnej vyrobe ako osetrovatel hovedzieho dobytka teliat ja to dam do kolonky kde pracujem len ci to nebude problem u imigracneho ze v tejto oblasti pracujem prosim poradte ze ci na nniektore prace dufam netreba vizum

Odpovědět

Dobrz den, chtela bych se zeptat zda si mohu zazadat nejdrive o ESTA (za predpokladu ze bude schvalena) a pote zazadat o turisticke vizum? (z duvodu ze bych tam chtela zkusit studovat). Tak, ze kdyby mi turisticke vizum nedali, stale bych tam mohla jet alespon na 3 mesice na ESTA?

Dekuji

Odpovědět
Avatar uživatele

@Daša:
Jasně, že tam mělo být trvalé bydliště a to máš v SR. Teď je docela možné, že se imigrační zeptá, proč máš slovenský pas, když bydlíš v ČR. Kdybys měl trvalý v ČR, tak je to asi v pohodě, Slováků je tu dost, ale takhle je to vlastně nepravdivý údaj.
Dalo by se mu říct, že je to omyl při vyplňování. Jen netuším, zda to bude tolerovat. Pro klid svědomí, bych asi vyplnil žádost znovu.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Patrik:
Už se ptáš potřetí. Nikdo ti předtím neodpověděl, tak s tím asi nikdo nemá zkušenost. Vím, že tohle se řešilo při “epidemiích” šílených krav a prasečí/ptačí chřipky.
Zkus projet web http://www.cbp.gov, jestli tam něco nenajdeš.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Jitka:
Pokud tam budeš chtít studovat, tak budeš žádat o studentské vízum, ESTA je turistická.

Pokud ESTA dosteneš a pak zkusíš vízum, tak ti ho buď dají, nic se neděje a můžeš jet studovat nebo ti ho nedají a pak už neplatí tvá odpověď v dotazníku ESTA, zda ti někdy zamítli vízum. V tu chvíli by bylo vycestování na ESTA riskantní, protože by hrozilo, že tě imigrační vrátí. Tady se probíralo něco podobného, ten AJ text by tě mohl zajímat.

Odpovědět

K otázke sposobilosti. ak som na invalidnom vozíku mám dať “áno”? Trpíte tělesným nebo duševním postižením, nebo jste-li uživateli drog či jste na nich závislí, nebo v současné době trpíte některou z následujících chorob?

Odpovědět
Avatar uživatele

@Brano:
Když kouknu na originál té otázky:
“Do you have a physical or mental disorder; or are you a drug abuser or addict; or do you currently have any of the following diseases (communicable diseases are specified pursuant to section 361(b) of the Public Health Service Act): Cholera, Diphtheria, Tuberculosis infectious, Plague, Smallpox, Yellow Fever, Viral Hemorrhagic Fevers, including Ebola, Lassa, Marburg, Crimean-Congo, Severe acute respiratory illnesses capable of transmission to other persons and likely to cause mortality.”,
tak jí chápu tak, zda nemáš tělesnou poruchu ve smyslu prudkých nečekaných nebo nekontrolovatelných pohybů. Něco jako tiky, záchvaty, prudké pohyby končetin, které by mohly ohrozit ostatní nebo jim způsobit újmu. A být na vozíku nikoho neohrožuje, leda bys někomu vjel na nohu. :-) Já bych tedy dal NE.
Snad se ozve někdo, kdo je na tom stejně a ESTA už vyřizoval.

Odpovědět

Dakujem. ako je to tak ako píšeš. nikoho neohrozujem. treba dať “nie” . už to mám zistené

Odpovědět

@Franta: Len sa chcem poděliť o informácie. Písala som na ambasádu a odpovedali mi, že som to vyplnila správne (pokiaľ žijete a pracujete v ČR, tak adresa je naprosto v poriadku).

Odpovědět
Avatar uživatele

@Daša:
Díky za info. Když to říkali na ambasádě, tak to tak asi může být.
Ale předpokládám, že nemáš žádný oficiální doklad, že bydlíš v ČR? Proto bych čekal, že budou chtít adresu, kde jsi úředně dohledatelná.

Odpovědět
Avatar uživatele

Omlouvám se, pokud se blbě ptám, ale několikrát jsem narazil na informaci, že k žádosti o ESTA již potřebuji letenku…?
Nikde to ale nemohu najít, ani na ofiko stránkách.
V úvodu, kde je napsáno co potřebuji zmínka o letence nejni a ve formuláři také?

Odpovědět

@Lumír Fojtík:
Letenka není potřeba. A jestli se nepletu, tak už se ve formuláři ani informace o letu nezadávají. Dříve to byl nepovinný údaj právě proto, že si letenku lidé kupovali až po schválení. Imigrační stejně dostane vše potřebné ohledně turisty a jeho letu od letecké společnosti.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Janek:
Jenže na odkazu právě na webu Chci do Ameriky je na https://chcidoameriky.cz/cestovni-registrace-esta-do-usa-visa-waiver-program-vwp-informace-rady-a-zkusenosti, napsáno:
“Mohu cestovat na ESTA, když nemám zpáteční letenku?
Jednosměrná letenka do USA je pro ESTA (resp. Visa Waiver Program) málo.
Musíte mít buď zpáteční letenku, nebo navazující letenku do třetí země.”
Tak teď babo raď…?
Asi si zajdu na ambasádu nebo na jejich informační středisko.

Odpovědět
Avatar uživatele

@Lumír Fojtík:
Asi se ti popletli dvě věci. Žádost o ESTA a cesta na ESTA. Na tu žádost letenku nepotřebuješ, ale abys do USA mohl na ESTA letět, tak musíš mít zakoupenou zpáteční letenku, jednosměrná nestačí. Jestli se v žádosti let uvádí si již nepamatuji, naposledy jsem ji vyplňoval 2017 a nevybavuji si to. Takže má asi Janek pravdu.

Odpovědět

Zdravím
Mám otázku. S kámošem chceme jet do New Yorku, ale má v rejstříku záznam a dokonce byl za to i ve vězení, je to asi tři roky nazpět. Má otázka zní, jestli si má cenu vyřizovat v tomhle případě estu nebo rovnou na ambasádu pro vízum. Díky moc

Ps. Jinak těm, co tady píší, že mají strach atd. tak se vůbec nebojte. Já byl v USA třikrát a nikdy se mě na nic neptali, nechtěli nikdy nic vidět (kromě pasu)… ale samozřejmě záleží, na jakého imigračního narazíte. Pokud jedete do USA na dovolenou nebo cestovat, tak se nemusíte ničeho bát

Odpovědět
Avatar uživatele

@Jan:
ESTU zkusit může, když mu jí zamítnout, tak přijde jen o 4,-UDS. Ty otázky tam jsou jasné, buď to bylo něco závažného nebo drogy, pak odpoví ANO. Je rozdíl, jestli ukradl dodávku rohlíků nebo někoho klepnul po palici. Jak dlouho je to zpět je taky jedno. Buď tam byl na měsíční “rekreaci” nebo 10 let. On musí vědět, co by měl odpovědět. Klidně může dát NE. Ale když náhodou půjde na secondary, tam na přijde třeba řeč a on vše vyklopí popravdě, tak rázem bude situace jiná. Brácha je počestný občan s dobrými úmysl :-) a při obou cestách byl na secondary. Jak píšeš, není čeho se bát, ale je dobré být připravený i na tuto možnost.
Psala tu holka, co ten její zkoušel přizabít policistu autem, takže tam ESTA neměla moc smysl, doporučovali jsme jí tady ambasádu. Jak to dopadlo nevíme, protože se už (zatím) neozvala.

Odpovědět

Přispějte svým dotazem nebo osobní zkušeností

Než se na něco zeptáš, přečti si prosím článek a předchozí komentáře. Všechny nové příspěvky osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.