Návod: Jak vyplnit formulář ESTA pro vstup do USA bez víza

Cestovní registrace ESTA umožňuje vycestovat do USA bez nutnosti žádat o vízum. Formulář ESTA je k dispozici online, jeho vyplnění zabere asi 10-15 minut. V tomto článku pro vás mám obrázkový návod a vzor, jak správně vyplnit ESTU.

Návod jak vyplnit formulář ESTA nutný pro vstup do USA bez víza | © Pixabay.com

Cestovní registrace ESTA pro bezvízový vstup do USA

 • Kdo může cestovat do USA na ESTA?
  Žádost ESTA mohou vyplnit osoby, které cestují do USA za účelem obchodní cesty, nebo turistiky za předpokladu, že doba pobytu nepřekročí 90 dní. Žadatel musí být občan ČR, Slovenska, nebo jiné země zařazené do programu Visa Waiver Program (VWP). Vycestovat lze pouze na biometrický pas.
 • Kdy vyplnit ESTA
  Američané doporučuji o ESTA požádat přinejmenším 72 hodin před odletem. S kratším časem roste riziko, že rozhodnutí nezískáte včas.
  Já doporučuji ESTA vyplnit ihned po zakoupení letenek. V případě zamítnutí ESTA musíte žádat o cestovní vízum, vyřízení se může protáhnout na dva týdny.
 • Poplatek za cestovní registraci ESTA
  Cena cestovní registrace ESTA je 14 $ (289,50 Kč). Z toho 4 $ (82,71 Kč) jsou nevratný poplatek za vyplnění formuláře a 10 $ (206,78 Kč) daň na podporu cestování. Při neschválení registrace ESTA se 10 $ vrací.
 • Jaká je platnost registrace ESTA do USA?
  Délka platnosti ESTA jsou 2 roky. Opakovaný vstup je možný.
  Nová ESTA je nutná, jen pokud vypršela doba její platnosti, máte nový pas, změnilo se vaše jméno, občanství, pohlaví, nebo odpověď na kteroukoliv z otázek týkajících se způsobilosti.
 • Kde vyplnit formulář ESTA v češtině
  ESTA vyplňujte výhradně na oficiální stránce esta.cbp.dhs.gov.
  Jakýkoliv jiný web je neoficiální, nedoporučuji ho využívat. V lepším případě přeplatíte až tisíce korun, v horším může být následkem neschválení cesty.
 • Jak dlouho trvá vyřízení ESTA
  Vyplnění formuláře a úhrada poplatku zabere 10-15 minut.
  Schvalování žádosti ESTA je většinou otázkou vteřin. Jen pokud je nutný ruční zásah úředníka, může se proces protáhnout na pár desítek minut.
 • Schválená ESTA neznamená povolení vstupu do USA
  Navzdory mýtům schválená ESTA neznamená povolení vstupu, dotyčného pouze opravňuje vycestovat do USA.
  Po příletu do USA je nutné projít pohovorem s imigračním úředníkem. Ten rozhodne o povolení, nebo zamítnutí vstupu. Na některých evropských letištích (např. Amsterdam) probíhá již předpohovor.
 • Jak vysoká je pravděpodobnost zamítnutí registrace ESTA?
  Jestli jste nebyli z USA vyhoštěni, nepobývali tam nelegálně a nepředstavujete pro zemi bezpečnostní riziko, pravděpodobnost zamítnutí registrace ESTA je minimální. Máte-li obavy z neschválení, pravdivě vyplňte i nepovinné položky.

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Přečtěte si další otázky o ESTA, nebo napište do diskuze pod článkem.

Návod jak vyplnit formulář ESTA

Oficiální stránky ESTA

Oficiální žádost o registraci ESTA do USA

Jediný oficiální web ESTA je https://esta.cbp.dhs.gov/esta, jinde žádost nevyplňujte. Stránku si můžete zobrazit česky přes volbu vpravo nahoře.

Pro vyplnění žádosti klikněte na Nová žádost, po ruce mějte biometrický pasplatební kartu. Bez biometrického pasu není možné ESTA vyplnit.

Aktualizace ESTA a ověření platnosti je možné po kliknutí na Zkontrolovat aktuální žádost. Znát musíte buď číslo ESTA, nebo číslo pasu.

Vzor formuláře ESTA česky

Zažádat o novou registraci ESTA

 • Jednotlivá žádost
  Zvolte, pokud do USA cestujete jako jednotlivec.
 • Skupina žádostí
  Můžete vybrat, jestliže do Ameriky cestujete jako rodina či skupina.
  Každý člen skupiny sice musí mít svoji vlastní ESTA, ale tato volba vám usnadní vyplňování formuláře. Je to rychlejší a pohodlnější, třeba poplatek lze uhradit dohromady za všechny členy.
Žádost ESTA

Prohlášení o ESTA pro bezvízový styk

Pročtěte si bezpečnostní upozornění, pak klikněte na Potvrdit a pokračovat.

Další stránka se opět týká prohlášeních. Pro pokračování je nutné v obou částech potvrdit přečtení, teprve poté lze kliknout na tlačítko Další.

Jak vyplnit formulář ESTA

Údaje o žadateli

Údaje o žadatelích se vyplňují v angličtině (bez háčků a čárek), každý člen skupiny musí mít vlastní žádost. Pro nápovědu stačí kliknout na šedý otazník v kroužku vpravo od popisku políčka.

 • Příjmení
  Jestliže vaše příjmení obsahuje přehlásky, použijte zápis jména ze strojové zóny pasu. Pan Müller tak do žádosti napíše Mueller.
 • Jméno
  Vyplňte své křestní jméno tak, jak je uvedeno v pasu.
 • Město narození
  Pokud údaj neznáte, napište do políčka UNKNOWN.
 • Země narození
  Československo v seznamu není, vyberte Czech Republic, nebo Slovakia.
 • Číslo cestovního pasu
  Číslo českého cestovního pasu má 8 číslic.
 • Státní občanství
  Vyberte státní občanství uvedené v cestovním pasu.
 • Národní identifikační číslo
  Do pole National Identification Number napište rodné číslo bez lomítka.
 • Datum vydání
  Napište datum vydání cestovního pasu.
 • Vydávající země
  Vyberte zemi vydání cestovního pasu.
 • Osobní identifikační číslo
  Nevyplňuje se.
 • Datum vypršení platnosti
  Napište datum platnosti cestovního pasu.
 • Vystavila vám někdy nějaká jiná země pas, nebo občanský průkaz pro cestování?
  Jestliže máte jen český (slovenský) pas, vyberte Ne. Pokud máte cestovní pasy dvou různých zemí, zvolte Ano a vyplňte dodatečné kolonky.
 • Jste ještě nyní občany nebo státními příslušníky další země?
  Pokud máte jen jedno občanství, zvolte Ne. Máte-li více občanství, vyberte Ano a vyplňte dodatečné informace.
 • Jste občany nebo státními příslušníky ještě další země?
  To samé. Máte-li jen jedno občanství, zvolte Ne.
 • Rodiče
  Pořadí otec/matka nehraje roli, položku vyplňte i po úmrtí rodiče. Neznáte-li jméno svého otce, napište do obou kolonek UNKNOWN.
 • Řádek adresy 1
  Napište adresu – třeba Americká 505/12
 • Řádek adresy 2
  Nemusíte vyplňovat
 • Číslo bytu
  Nemusíte vyplňovat
 • Město
  Napište město pobytu – např. 50002 Hradec Kralove
 • Stát/provincie/kraj
  Napište kraj – třeba Kralovehradecky kraj.
 • Země
  Vyberte zemi pobytu.
 • Typ telefonu
  Vyberte z nabídky domů/do práce/mobilní/jiný.
 • Předvolba země + telefonní číslo
  Do prvního políčka napište +420, do druhého telefonní číslo.
 • E-mailová adresa
  Zadejte e-mailovou adresu, kterou používáte
 • Potvrdit e-mailovou adresu
  Znovu zadejte stejný e-mail
 • Máte nebo měli jste zaměstnavatele?
  Pokud jste, nebo jste již byli zaměstnaní, OSVČ nebo třeba student, vyberte Ano. Pokud jste nyní nezaměstnaní, zadejte informace o bývalém zaměstnavateli.
 • Název pracovní pozice
  Nepovinná položka, můžete do ní uvést název své pracovní pozice.
 • Název zaměstnavatele
  U studentů a žáků můžete uvést Student, u OSVČ Self-employed, u dětí Child, u rodičovské dovolené Stay-at-home parent, u osob v domácnosti Homemaker, nebo jiný výraz vystihující vaše zaměstnání.
 • Řádek adresy 1
  Napište adresu zaměstnavatele, nebo školy. Pokud nevymyslíte, co do kolonky napsat, zadejte Unknown.
 • Město
  Zadejte město, ve kterém sídlí váš zaměstnavatel.
 • Stát/provincie/kraj
  Napište kraj, ve kterém sídlí váš zaměstnavatel.
 • Země
  Vyberte zemi, ve které sídlí váš zaměstnavatel.
 • Předvolba země + telefonní číslo
  Nepovinná položka, zadat můžete telefon na vašeho zaměstnavatele.

Zadané informace si pečlivě zkontrolujte, poté klikněte na tlačítko Další.

Cestovní registrace ESTA do USA

Údaje o cestě

Na stránce se vyplňují informace o aktuální cestě do USA.

 • Cestujete do USA v rámci cesty do jiné země?
  Ne – cestujete do USA, můžete se podívat do Mexika, nebo Kanady.
  Ano – letíte třeba do Peru a v USA máte pouze mezipřistání.
 • Informace o kontaktním bodu v USA
  Jestliže cestujete za příbuznými či kamarády, vyplňte jejich kontaktní údaje. Pokud žádný kontakt v USA nemáte, zadejte do kolonek Unknown a do telefonního čísla nuly.
 • Adresa pobytu v USA
  Nepovinná položka, můžete do ní uvést adresu hotelu, nebo jen název města, kde budete pobývat.
 • Nouzové kontaktní údaje v USA a mimo USA
  Povinná položka – zadejte kontakt na osobu, která s vámi do USA necestuje. V případě vašeho ohrožení bude tato osoba kontaktována. Alternativně je možné do kolonek napsat Unknown (nedoporučuji).

Zadané informace si pečlivě zkontrolujte, poté klikněte na Další.

Návod na vyplnění formuláře ESTA pro cestu do USA

Otázky týkající se způsobilosti

Na další stránce pravdivě vyplňte několik otázek. Lež je považována za trestný čin. To proto, aby bylo nežádoucím osobám snazší znemožnit vstup do USA.

 1. Trpíte tělesným nebo duševním postižením, nebo jste-li uživateli drog či jste na nich závislí, nebo v současné době trpíte některou z následujících chorob?
 2. Byli jste někdy zatčeni či usvědčeni z trestného činu, který měl za následek závažné škody na majetku nebo vážnou újmu jiné osobě nebo státnímu orgánu?
 3. Porušili jste někdy zákon týkající se držení, užívání či distribuce nelegálních drog?
 4. Snažíte se zapojit nebo zapojili jste se někdy do teroristické činnosti, špionáže, sabotáže nebo genocidy?
 5. Dopustili jste se někdy podvodu nebo zkreslení informací o sobě nebo jiných s cílem získat nebo napomoci jiným získat vízum nebo dosáhnout vstupu na území USA?
 6. Hledáte v současné době v USA zaměstnání, případně byli jste v minulosti v USA zaměstnání bez předchozího povolení od vlády USA?
 7. Bylo vám někdy zamítnuto udělení víza USA, o které jste zažádali na svůj stávající či dřívější cestovní pas, případně bylo vám někdy odepřeno vpuštění na území USA nebo jste stáhli žádost o vpuštění na území USA v místě vstupu?
 8. Zůstali jste někdy na území USA po delší dobu, než na kterou jste měli povolení udělené vládou USA?
 9. Cestovali jste po 1. březnu 2011 (včetně) do Iráku, Sýrie, Íránu nebo Súdánu, nebo jste tam byli?

Kladná odpověď na devátou otázku znamená povinnost žádat o vízum do USA.

Pro pokračování zaškrtněte část Osvědčení. Pokud žádost vyplňujete pro někoho jiného, je nutné zaškrtnout Pouze pro třetí strany.

ESTA - Visa Waiver Program

Zkontrolovat žádost

Na předposlední stránce si zkontrolujte všechny části povolení ESTA. V každé sekci je nutné kliknout na tlačítko Potvrdit a pokračovat.

V závěrečné části ověření znovu vyplňte své číslo pasu, vydávající zemi pasu, příjmení a datum narození. Pak klikněte na Další. Pokud některé z údajů nesouhlasí, zobrazí se upozornění a výzva k opravě.

Jak vyplnit cestovní registraci ESTA

Platba žádosti ESTA

Poslední stránka se týká platby cestovní registrace. Jedinou dostupnou metodou je platební karta (debetní i kreditní).

ESTA není možné uhradit složenkou, převodem na účet, nebo poštovní poukázkou. Jestliže nemáte platební kartu pro platby přes internet, poproste o zaplacení příbuzného či kamaráda.

Doporučuji si udělat screenshot stránky, na které je číslo žádosti i číslo cestovního pasu. Zašlete si ho na svoji e-mailovou adresu.

Jak vyplnit cestovní registraci ESTA

Status cestovní registrace ESTA

Po úhradě poplatku budete přesměrováni na stránku s výsledkem. Zobrazí se jedna ze tří zpráv:

 • Authorization Approved
  Gratuluji, ESTA byla schválena. Do USA můžete vycestovat bez víza.
 • Authorization Pending
  Vaše ESTA čeká na posouzení. Stav žádosti si ověřte později, čekat můžete v krajním případě až 72 hodin.
 • Travel Not Authorized
  Bohužel, ESTA byla zamítnuta. Musíte požádat o vízum do USA.

Rozhodnutí je dostupné pouze na oficiálním webu, žádný e-mail nečekejte.

Výsledek registrace ESTA není nutné tisknout, resp. celníci papír nevyžadují. Může se však stát, že vás o předložení požádá letecká společnost. Doporučuji si výsledek poslat na e-mail a zároveň uložit jako obrázek do telefonu.

Dotazy a časté chyby v registraci ESTA

Systém hlásí, že je chyba v adrese bydliště a nepustí mne dál. Co mám dělat?
Chyba je přímo ve formuláři. Pokud máte adresu zadanou bez diakritiky a stále se nemůžete dostat dál, klikněte na velké modré tlačítko Next / Pokračovat. To ještě jednou či dvakrát zopakujte, načež se ve formuláři objeví nové zaškrtávátko “Check this box to certify that this address is correct.*”.
Po zaškrtnutí můžete pokračovat.

Diskuze k článku (1 352 komentářů)

Dobrý den/Ahoj,

marně se snažím do dotazníku esty vyplnit naši adresu trvalého pobytu Počernická 699/62c, nepobírá to žádnou formu (diakritika, lomítka) nemáte prosím někdo tip abych mohla pokračovat dále??
Moc děkuji za pomoc
Jana

Odpovědět
Franta (3839)
15.7.2018
20:31

@Jana:
Na to ti odpovím jen mít příspěvkem, který je před tvým (poslední na předchozí stránce). Pak už odpověď najdeš určitě sama. ;-)

Odpovědět
Michal Zdarsa (1)
17.7.2018
15:09

dobry den. mam mensi problem s vyplnenim ulice ve formulari. nemam na vesnici totiz ulice ale kdyz tam napisi cilso nebo jen mesto tak me to nepusti dale. Unknown taky nelze. predem diky za radu

Odpovědět
Franta (3839)
17.7.2018
19:01

@Michal Zdarsa:
Promiň, ale asertivita byla dnes vyčerpána v práci.
Pokud u vás na vesnici máme malotřídku a aspoň chvíli jsi tam chodil, tak máš základy čtení. Psát umíš, tak věřím, že ano. Proto se podívej několik příspěvků zpět a odpověď najdeš.
Rád poradím, ale opakovat se stále dokola mě nebaví.

Odpovědět
Iva Suchánková (1)
19.7.2018
17:07

Dobrý den, nevím jak vyplnit adresu když nemáme ulice.
adresa je :
Bílý Kostel nad Nisou č.p. 162, 463 31 Bílý kostel
pořád mě to hází neplatný název ať jsem to zkoušela různými sbůsoby. Nevím co tam tedy mám vyplnit aby mě to pustilo dále. Předem děkuji za odpověď. Suchánková

Odpovědět
Filip (1)
22.7.2018
16:16

Dobrý den, měl sem stejný problém s adresou, tak sem se tak hodku proklikaval než sem mohl zaškrtnout to, že ta adresa je správná.. teď ale nastal problém Č.2
Nejde mi to zaplatit “pokus o platbu se nezdařil, Zkuste to znovu”
Ale skrz toto už se neproklikám, poradíte mi někdo ?

Odpovědět
Vladi (1)
22.7.2018
17:43

Dobrý den,
s přáteli se v říjnu chystáme do NY na týdenní výlet. Mám otázku, když při vyplňování ESTY napíši ANO u zdravotního postižení, je šance, že mi esta nebude schválena? Dále mě pak zajímá ubytování. Zařídili jsme ho přes Airbnb, tak zda vyplnit adresu, kde budeme bydlet, či raději napsat hotel poblíž, jelikož se s majitelem bytu neznáe osobně.
Děkuji za odpovědi a rady

Odpovědět
Michal (2)
30.7.2018
23:43

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jestli musím vyplňovat novou ESTU v případě, že letím podruhé do USA během jednoho roku, ale do jiného města? Minulý rok jsem byl v San Franciscu a letos letím do New Yorku, tudíž je rozdílná kolonka o místě pobytu.
Děkuji za odpověď

Odpovědět
Franta (3839)
31.7.2018
18:53

@Michal:
Nemusíš.

Odpovědět
Veronika (1)
1.8.2018
15:40

Ahoj,
chtěla bych se pouze zeptat, zda-li je mezi vstupem na území USA nějaká časová prodleva. Jestliže když mám ESTU a do Ameriky bych jela v prosinci (např. na 14 dní) a poté jela zpět do ČR a v únoru se vrátila opět na 14 dní na území USA (do jiné lokality – prvně např. LA a poté Florida), jestli je to problém nebo je tam časové omezení během dvou návštěv USA.
Mockrát děkuji za odpověď! :-)

Veronika

Odpovědět
franta (3839)
1.8.2018
19:15

@Veronika:
Časová lhůta není. Jen se doporučuje nechávat mezi návštěvami přiměřené pauzy. Hlavně u těch delších je lepší nechat i delší pauzu. To, co popisuješ, by mělo být v pohodě.

Odpovědět
Lenka (2)
11.8.2018
18:32

Asi se brzy zblázním, ale nejde mi vyplnit v žádosti Esty adresa, nemáme ulici, tak nevím co tam napsat,jsem už bezradná, mám si ji snad vymyslet?

Odpovědět
Lenka (2)
11.8.2018
18:47

Koukla jsem do předchozích komentářů a pochopila jak na to, omlouvám se

Odpovědět
Lukáš (393)
11.8.2018
21:20

@Lenka:
Ahoj Lenko, …jsi alespoň první, která to kouknutí, zdali to tu někdo už neřešil, zvládla sama bez nečí dalíš rady :D

Odpovědět
Sona Ferfecka (1)
14.8.2018
16:51

Chtěla bych vycestovat do USA v listopadu,ale platnost ESTA mi končí 7.11.2018.Kdy si
můžu zažádat o nové povolení ESTA abych si mohla včas zakoupit letenky?

Odpovědět
Franta (3839)
14.8.2018
21:37

@Sona Ferfecka:
Požádat můžeš kdykoli. Schválením nové ti starou zruší.
Jinak platí, že pro vstup do USA stačí, aby ESTA platila v den vstupu. Takže pokud poletíš do 7.11., nepotřebuješ novou. Pro pobyt pak stačí razítko imigračního.

Odpovědět
Lukáš (1)
20.8.2018
0:19

Dobrý den, snad pomůžete snažím se podat žádost ale nechce mi to vzít číslo ulice bydliště, ” Ověření adresy: Neplatné číslo ulice.” mam tam pouze název mezera a číslo, žádné pomlčky ani lomítka, nevíte jak to vyřešit ?

Odpovědět
Franta (3839)
20.8.2018
8:25

@Lukáš:
Pokud umíš číst, tak zkus kouknout na předchozí příspěvky.

Odpovědět
januzna (1)
23.8.2018
22:35

Dobrý den,
prosím o radu. Chystám se na dovolenou do New Yorku, o ESTU jsem žádala asi před 14ti dny, Do včerejška byl můj status registrace nevyrizena a počkejte si 72h. Dnes se to změnilo na authorization pending a počkejte 72h. Má smysl ještě čekat?
Nechce se mi platit skoro 4tis. za visa :(
Ale byla jsem v roce 2011 půl roku v Súdánu jako humanitarní pracovník.

Díky a přeji hezký den.

Odpovědět
Franta (3839)
25.8.2018
0:53

@januzna:
Pokud jsi žádala před 14 dny, tak je dávno po 72h lhůtě. Podle toho, co píšeš, je ale stále v procesu, tak bych počkal. Případně můžeš zkusit poslat dotaz na Informacní centrum CBP z odkazu, který najdeš na ofiko ESTA stránce vlevo dole. Je tam i telefon.

Odpovědět
Kristyna (1)
25.8.2018
18:15

Dobrý den, jsem v USA na J1 visum a po jeho expiraci, tedy po skončení programu, bych ráda vycestovala do Mexika, ale letenky zpět do Česka mám koupené z USA. Tedy bych na cestě z Mexika a následně do Česka pobývala jen na letištích ne na americké půdě. Je možné v tomto případě využít ESTU? Předem děkuji za odpověď

Odpovědět
Mesi (778)
25.8.2018
18:43

@Kristyna: Mala drobnost: Jak mas v planu prepravovat se mezi terminaly?

Odpovědět
Franta (3839)
25.8.2018
19:35

@Kristyna:
Pokud jsi na americkém letišti, tak jsi na americké půdě. Jak se chceš z příletu dostat na odlet. Jak přiletíš do USA, tak jdeš na imigračku. Něco jako oddělení tranzitního prostoru, jako je třeba v rámci letišť v EU rozdělení na Schengenský a trazitní prostor tam nemají.
ESTA ti v tomhle nepomůže, slouží pro přílet do USA ze zemí mimo Severoamerický kontinent.
Jak stále opakuji, je lepší nejprve plánovat a až poté cestovat, než opačně. Kolik máš času na opuštění USA po konci platnosti J-1? Tak přesně tolik máš na odlet domů. Takže to Mexiko musíš stihnout v tomto termínu. Jen je otázka, zda opuštění USA do Mexika ti nezavře cestu zpět. Tohle si nastuduj v podmínkách J-1

Odpovědět
Petra (10)
29.8.2018
19:24

Dobry den, prosim do ESTY se vyplnuje jmeno/prijmeni s diakritikou nebo bez? kdyz jsem vyplnila sve prijmeni bez diakritiky, a v pasu je prijmeni s hackama, je to problem? taktez znamy s mekcenem bude vyplnovat, tak nevim zda pouzit “č” nebo “c”.dekuji moc za info. Petra

Odpovědět
Robo (143)
29.8.2018
20:39

@Petra: pozri si článok vyššie časť Udaje o žadateli

Odpovědět
Petra (10)
30.8.2018
17:18

Ahoj, prosim poradte.v ceske a slovenske jazykove mutaci se u vyplnovai Esty pise pri zaklete kolonce -Narodni identifikacni cislo- u otazniku “zadajte cislo vasho dokladu totoznosti, ineho ako pasu”. to znamena ze to chce cislo obcanky snad. pritom na forach(i tady) sa pisu rozne tipy, niekto pise ze sa tam ma vyplnit rodne cislo, niekto pise ze cislo obcianskeho. co se tam ma teda vyplnit??? kdyz jsem tam vyplnila cislo obcanky a ESTA mi byla schvalena, je to problem?budou se na to ptat na letisti, nebo si mam zazadat o ESTU znova a zadat tam rodne cislo? ma s tim prosim nekdo zkusenost? volala jsem i na oficialni telefon ESTY ale pani z USA nechapala co po ni chci…. :/

Odpovědět
Lukáš (393)
30.8.2018
17:37

@Petra:
To se ani nedivím, že netušila co po ní chceš, když v USA žádná rodná čísla neexistují :)
Pokud máš estu schválenou, můžeš v klidu vyrazit, nikdo po tobě nic k tomu už chtít nebude.
Lidi tam opravdu píšou co chtějí a  neslyšel jsem o jediném problému.

Odpovědět
Petra (10)
31.8.2018
9:46

@Lukáš:
pokud je to opravdu tak, dekuji za uklidneni :) bojim se aby nas nevratili na letisti kvuli tomu, nevim jak to funguje..

Odpovědět
Michaela (1)
3.9.2018
15:38

Zdravím, prosím o radu. ESTA mám schváleno, v dotazníku chci doplnil společnost, kterou letím, ale v nabidce není a ručně nelze dopsat. Co s tím?
Děkuji za odpověď.

Odpovědět
Petr (1)
3.9.2018
17:14

Ahoj, jen otázka. Mám aktuálně platnou ESTU s platností do 13.11.2018. Koncem září letím do NY na otočku a trochu si nejsem jist, jak to funguje, když ESTA končí dříve než je max. 90 dní na legální pobyt. Já se sice po pár dnech otáčím zpět, ale nerad bych se někde přel.

Odpovědět
Franta (3839)
3.9.2018
17:33

@Michaela:
ESTA je schválená, není potřeba nic doplňovat. Letecká společnost pošle Amíkům všechny požadované informace.

Odpovědět
Franta (3839)
3.9.2018
17:35

@Petr:
Stačí, když je ESTA platná při vstupu do USA, pobyt pak řeší razítko (povolení) od imigračního.

Odpovědět
Nikola Müllerová (1)
9.9.2018
18:26

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat jak mám vyplnit do ESTA své příjmení Müllerová?
Ve vzoru je napsáno Mueller, ale zde jsem se dočetla, že tam má byt vyplněno to co máme v pase vlevo od fotografie a tam mám MULLEROVA. Tak bych se chtěla zeptat co tam má vlastně být.
děkuji mnohokrát za odpověď

Odpovědět

Zdravím, mám už několik dní problém s platbou esty; pokaždé, když ji chci zaplatit, se mi na nové stránce pay.gov (hádám, že sprostředkovávatel) ukáže, že nastal error a nemohou mě momentálně na stránku dostat. Trvá to takto už asi tři dny a nevím, co s tím.

Odpovědět
Michaela (1)
12.9.2018
20:26

Dobrý den,
estu mám schválenou do kvetna 2019 poletím v únoru do Vegas a v estě mám uvedený pobyt NYC, musím žádat znovu? Děkuji za info

Odpovědět
Franta (3839)
13.9.2018
0:03

@Michaela:
Je to tu několikrát.
Nová ESTA není potřeba, stávající stále platí. Pokud bude imigračního něco zajímat, tak se zeptá.

Odpovědět
oLí (5)
22.9.2018
2:02

Dobrý den, můj dotaz se týká kolonky “jste známi pod jinými jmény či přezdívkami?”.

Před více jak deseti lety jsem si nechal změnit jméno i příjmení, v rodném listě mám klasicky “rodné příjmení” nynější, ne to, se kterým jsem se narodil. Mohu zadat, že nejsem, ale je možné, že na základě ostatních údajů systém zjistí, že jsem si jméno nechal změnit a bojím se, že bych mohl mít problém se schválením. Stejného problému se bojím i v případě, že bych uvedl staré jméno, protože nynější není české. Máte s tímto někdo zkušenosti či faktické informace nezaložené na nějakém osobním úsudku a názoru? :) Díky za odpovědi.

Odpovědět
Lukáš (393)
22.9.2018
11:54

@oLí:
Můj názor je, abys použil aktuální jméno, které máš na všech cestovních dokladech a žádnou přezdívku nebo jiné jméno nikde nevyplňoval.
Neumím si představit, jak by se v USA mohli podívat do nějaké české databáze.

Takže jestli se nyní nejmenuješ třeba “Abdul Muhamed bin Ladin”, tak bys měl projít imigrační kontrolou bez problémů :)

Odpovědět
Mišu (1)
22.9.2018
12:18

Ahoj,

díky za pěkně popsaný manuál (i za tenhle web obecně-) ), stránky s ESTA formulářem jsou trochu míň intuitivní, než by jeden čekal, ale s trochou snahy to jde zvládnout v pohodě.

Chyba s adresou popisovaná v komentářích je furt a furt ji stačí obejít opakovaným potvrzením formuláře, dokud se neobjeví zaškrtávací okénko,) Dělala jsem skupinovou žádost, zaplatila kartou a do 10 min bylo vše schváleno.

Odpovědět
Franta (3839)
22.9.2018
14:22

@oLí:
Pokud jsi ještě nikdy nebyl v USA, tak bych použil aktuální jméno a staré vynechal. Aby se “dostali” do nějaké naší databáze, tak by museli podat ofiko žádost a na to není při imigračce čas.

Jestli už jsi ale v USA byl pod starým jménem, tak mají tvé otisky pod jiným jménem, než přiletíš teď. V tom případě bych staré jméno uvedl.

Podle mě se ten alias vztahuje spíš na různá umělecká, náboženská a další jména, úpravy a přezdívky. Ty vlastně používáš jen jedno jméno.

Odpovědět
Václav Zelenka (1)
23.9.2018
18:44

Dobrý den,
při vyplňování ESTA registrace jsem udělal asi chybu, když do kolonky “Národní identifikační číslo” jsem napsal pouze rodné číslo ale bez koncovky za lomítkem. Je to velký problém? Nebo jim stačí jen ten začátek. Moc děkuji za odpověď.

Odpovědět
Franta (3839)
23.9.2018
19:17

@Václav Zelenka:
RČ bez koncovky je vlastně jen datum narození.
Pokud ti ESTA i tak schválili, tak bych asi dělal, že jsem si toho nevšiml. Schvalují to jak s RČ, tak s č. OP, mohlo by tedy projít i tohle.

Odpovědět
Monika (3)
26.9.2018
10:47

Ahoj, chci se zeptat zda mam pro svou ctyrclenou rodinu radji vyplnit skupinovou estu ci individualne i resto ze detem je dva a pet let? Dekuji za odpoved

Odpovědět
Robo (143)
26.9.2018
14:10

@Monika: Ahoj,

jediny rozdiel je v platbe. Skupinovu platis jednou platbou vsetky ziadosti v skupine naraz. Iny rozdiel nie je. Kazdy clen skupiny musi vyplnit odpovede na vsetky otazky, aj deti. A pre vsetkych su otazky ronake.

Robo

Odpovědět
Franta (3839)
26.9.2018
17:13

@Monika:
Jak píše Robo, v obou případech musíš vyplnit každé člena skupiny, každý bude mít pak své vlastní schvalovací číslo. Skupinová žádost jen zjednodušuje platbu. Navíc tak Amíci budou vědět, kdo asi tak pojede pohromadě.

Odpovědět
Šárka (1)
16.10.2018
16:56

Pokousim se vyplnit dotaznik ESTA ale nejde mi zadat cislo popisne ve formatu MYSLIVECKA 1234 ani 1234 MYSLIVECKA, 1234 Myslivecká…zkoušela jsem snad všechny varianty! Muzete mi porad jak dotaznik spravne vyplnit?

Díky za odpoved

Odpovědět
Helena (1)
16.10.2018
19:01

Dobrý den, letíme do NYC s rodinou na dovolenou jak jsem si přečetla, hned po příletu musíme na imigrační, moje máma neumí ani slovo anglicky, jak to prosím chodí v takovém případě. Děkuji

Odpovědět
Franta (3839)
16.10.2018
20:28

@Šárka:
Je to tu několikrát napsáno. Pročti si diskusi.
Potvrzuj to dokud ti nenaskočí hláška, že je zadaná adresa dobře.

Odpovědět
Franta (3839)
16.10.2018
20:32

@Helena:
Jako u Šárky nad tebou. Je to tu několikrát popsáno.
Koukni na články:
Imigrační kontrola v USA: Jak jí úspěšně projít
Pohovor s imigračním úředníkem po příletu do USA: Vaše zážitky a zkušenosti

Jako rodina budete moct jít na 99% spolu. Ale pro jistotu mamce připrav tahák, kde budou otázky a odpovědi v AJ. Ona ho pak může dát imigračnímu.

Odpovědět
Kája (1)
18.10.2018
10:23

Ahoj, za necelý měsíc letím poprvé do USA, při vyplňování jsem neuvedl zaměstnání (jsem OSVČ, myslel jsem, že se to nevyplňuje..). Mohly by s tím být nějaké problémy? Po vyplnění a zaplacení mi ESTU hned schválili, přesto mám takový divný pocit, že budu podezřelý, že tam jedu za prací (což nejedu).

Mám raději pro klid duše vyplnit ESTU znovu (může se to vůbec, když už mám jednu schválenou?) nebo to mám risknout? :)

Díky!

Odpovědět
Franta (3839)
18.10.2018
19:57

@Kája:
Já bych to nechal, tak jak to je. Pokud to budou chtít vědět, tak se tě imigrační zeptá u pohovoru.

Odpovědět
Věra Prynkeová (1)
19.10.2018
14:52

Dobrý den,
jsem již víc jak dva roky v důchodu. Mám vyplnit do kolonky Zaměstnavatel toho před nástupem do důchodu, nebo uvést “pensioner”.

Děkuji za odpověď

Odpovědět

@Věra Prynkeová: v americke anglictine je to “retired”

Odpovědět
Radek (1)
24.10.2018
10:38

Dobry den mel bych otazku! Letos jsme byli v usa na estu ,chceme do usa znovu na jaro ale chceme cestovat na bahamy ,jamajku ,kubu apod. Musim si vydirit nejakou jinou estu jelikož jsem uvadel ze USA nebude prestupni stanice ! Predem dekuji za odpoved R

Odpovědět
Kuba (219)
24.10.2018
11:29

@Radek:
NE, nová ESTA potřeba nebude. Stačí si pročíst příspěvky v diskuzi výše (Franta to několikrát vysvětluje).

Odpovědět
Franta (3839)
24.10.2018
18:26

@Radek:
A mějte na paměti, že pobyt v Karibiku vám započítávají do ESTA. Prostě i tam vám poběží odpočet těch 90 dní. Takže pokud plánujete delší pobyt, plánujte dobře.

Odpovědět
Markéta (1)
23.11.2018
4:05

Ahoj, před půl rokem jsem letěla přes LA do Kanady a v estě jsem vyplnovala, že budu mít jenom přestup v LA. Nyní bych z Kanady poletím na Hawaii na dva měsíce, je nutné tedy nějak aktualizovat estu u otázky ohledně přestupu? Děkuji

Odpovědět
Franta (3839)
23.11.2018
10:59

@Markéta:
V tomhle bodu se ESTA neaktualizuje. Imigrační se zeptá, když ho to bude zajímat.

Spíš si nejsem jistý, jak to budeš mít se vstupem do USA z Kanady, když jsi přiletěla před půl rokem a stále tam jsi. Teda aspoň tak to z textu chápu. Předpokládám, že v Kanadě jsi legálně. Jde mi o to, že po přestupu v LA jsi dostala povolení k pobytu na ESTA (až 90 dní). Je jedno jestli přestupuješ nebo tam zůstáváš, tak jako tak musíš na imigrační a buď projdeš nebo ne. Potom jsi odletěla do Kanady, ale ten pobyt v USA ti stále běžel, dokud vypršel. Teď tam letíš zase, ale protože tam letíš z Kanady a ne “z venku” mimo Severní Ameriku, tak by to mohlo dělat problém. Ale možná jsem se v tom jen zbytečně zamotal. Zkus kontaktovat CBP nebo USCIS a zeptej se, jak to přesně je. Byla by škoda, abys místo cesty na Hawaii zůstala na letišti. A jestli se nepletu, tak imigračka by měla být na letišti v Kanadě, pokud to nemáš z ruky, jdi se zeptat přímo tam.

Odpovědět

Ahoj,

u vyplňování ESTY jsem trošku zazmatkovala a do kolonky národní identifikační číslo, kde má být vyplněno rodné číslo bez lomítka jsem uvedlo UNKNOWN. ESTA nám byla i přesto schválena. Chci se zeptat jestli to může znamenat riziko nevpuštění do USA a jestli bych měla ESTUTU udělat znovu nebo to mám nechat tak, a doufat, že to klapne?

Díky za odpověď

J.

Odpovědět
Věra (5)
6.12.2018
9:58

Dobrý den,
mám dotaz ohledně skupinové žádosti. Letím teď do USA s přítelem, který neumí anglicky, proto zvažuji skupinovou žádost, aby nás brali od začátku tak, že jsme tam spolu. Ale v květnu potom poletím znovu sama. Je tedy lepší vyplnit teď skupinovou žádost, nebo samostatné žádosti pro mě i pro přítele? Děkuji za odpověď.

Odpovědět
Franta (3839)
6.12.2018
11:15

@Věra:
Je to úplně jedno. Skupinová má jen jednodušší placení, platí se najednou za všechny. Stejně budete mít každý své vlastní potvrzovací číslo.

Pro přítele příprav otázky a odpovědi v AJ. Může se stát, že vás k pohovoru nevezmou spolu.

Odpovědět
Věra (5)
6.12.2018
14:56

@Franta: Díky za odpověď. Otázky a odpovědi určitě připravím.

Odpovědět
David (5)
7.12.2018
8:21

Ahoj chci se zeptat , poletim po druhé do USA , je problem když si na kontrole pred vstupem do země stoupnu na první návštěvu když budu cestovat s přítelkyní a kamarádem co letí prvně ? Děkuju

Odpovědět
Franta (3839)
7.12.2018
10:25

@David:
Problém by to být neměl. Vždy můžeš říct, že jsi “nahaněči” nerozuměl. A být spolu ve frontě, ještě neznamená, že spolu půjdete i k pohovoru. Můžou vás vzít samostatně. Společně berou spíše rodinné příslušníky.

Odpovědět
Kuba (219)
7.12.2018
10:52

@Franta:
Nás vzali s přítelkyní v pohodě společně. Navíc já měl ESTU a ona vízum.
Ohledně kamarádů nevím, ale jak píše Franta, maximálně udělají pohovor zvlášť.

Odpovědět
David (5)
7.12.2018
14:59

Moc děkuju :) a kdybych si stoupl do fronty že už jsem tam driv byl tak.mě čeká taky pohovor nebo projdu už líp předem dekuju

Odpovědět
Franta (3839)
7.12.2018
23:47

@David:
Pohovor čeká každého neameričana. Nevyhneš se mu, ani si to neusnadníš. Jen to je možná o trochu rychlejší. Kdo tam už byl na ESTA, tak může jít přes kiosky, kde si udělá celní deklaraci, fotku a otisky sám. Pak s lístečkem půjde k pohovoru. Něco o tom je tady. Někde (třeba v Miami) ke kioskům posílají i ty co tam jsou poprvé.

Odpovědět
Markéta (3)
10.12.2018
12:09

Dobrý den,

ESTA schváleno, ale mám tam uvedeno špatně příjmení – vynecháno jedno písmenko, i když jsem si na 100 % jistá, že v žádosti bylo napsáno správně. Je to asi docela problém, prosím, co mám v tuto chvíli dělat?

Děkuji!

Odpovědět
drahos (1)
10.12.2018
18:39

pred rokem a pul jsme cestovali /rodina/ na skupinovou ESTU. Mezitim jednomu z nas expiroval pas. Pozadal tedy o novy pas a po jeho vydani si vyridil novou individualni ESTU . Predpokladam, ze platnost trech ostatnich puvodnich ESTA tim nebyla dotcena. dekuji za nazor.

Odpovědět
Franta (3839)
10.12.2018
19:01

@drahos:
Předpokládáte správně. Platnost si můžete na ofiko stránce ověřit.

Odpovědět
Denis (1)
13.12.2018
16:09

Pokazde kdyz zadavam adresu zamestnani, pise mi to Ověření adresy: Neplatný název ulice.. i kdyz tam napisu Unknown.. nekdo nejake napady?

Odpovědět
Franta (3839)
13.12.2018
19:22

@Denis:
Asi to samé jako u chyby s adresou bydliště. Potvrzovat stále dokola.

Odpovědět
Zuzka (2)
17.12.2018
11:45

Ahoj, prosím o radu. Do ESTY jsem vyplnila v ÚDAJÍCH O CESTĚ, zda cestuji v rámci USA do jiné země – ANO. Měla jsem dát NE, jelikož zůstanu v Kalifornii. Stalo se to tak kvůli mé nepozornosti. Myslíte si, že to je problém? Estu mám schválenou, jen mám strach, že nás obratem pošlou zase zpět. Do USA jedeme poprvé na 15 dní, zpáteční letenky máme.Moc děkuji za odpověď. Pokud se tu tento dotaz již objevil, omlouvám se…četla jsem je sice, ale mohlo se stát, že mi to uteklo..Je toho tady mnoho.

Odpovědět
Kristýna (1)
17.12.2018
14:56

Dobrý den, v lednu letíme do Dominikánské republiky s přestupem v New Yorku. Cestou tam máme hodně času, tak bychom se rádi podívali na Manhatton. Co máme zadat při vyplňování ESTA na dotaz: Které z těchto dvou prohlášení odpovídá cestovnímu itineráři?

A. USA je tranzitní zemí na mé cestě do jiné země a NEOPUSTÍM letiště.
B. Opustím letiště a zůstanu v USA nejméně 1 noc nebo pojedu přímo na přístaviště výletních lodí.

Nám se nehodí ani jedno. Letiště opustíme, avšak budem jen několik hodin na Mannhattonu bez ubytování.

Děkuji

Odpovědět
Franta (3839)
17.12.2018
18:03

@Zuzka:
V klidu, to není zase takový problém. Kdyby se ptali, tak jsi změnila plány a jedeš jen do té Kalifornie. Oni stejně budou mít informace od letecké společnosti, takže budou vědět, kdy a kam letíš.

Odpovědět
Franta (3839)
17.12.2018
18:16

@Kristýna:
Kde je tahle otázka? Já jí tam takhle formulovanou neměl. Vyplňuješ to na ofiko stránce esta.cbp.dhs.gov?

Jedete jinam, USA je jen tranzit.

Odpovědět
Vašek (156)
18.12.2018
10:41

@Kristýna: ESTA tě bo dobu dvou let opravňuje ke vstupu do USA (respektive po schválení imigračním). Je celkem jedno, co jsi měla za plán při první cestě, v tom bych problém neviděl.
Navíc když projdeš imigračním, octneš se ve stejné hale, jako ti, co v NY zůstávají, a nikdo tě nebude kontrolovat, co těch X hodin budeš dělat.
A teď k Manhattanu : kolik je toho “hodně času na přestup”? Počítej s tím, že
1) od přistání zabere nejméně hodinu, než projdeš imigračním a dostaneš se ven (běžně i déle, 1,5 hodiny rozhodně není žádná vyjímka)
2) projdeš imigračním, a poté si musíš vyzvednout zavazadla
3) před dalším odletem bys měla být 2 hodiny předem na letišti – budeš normálně dávat zavazadla k odbavení, jako kdyby to byl solo let
4) cesta na Manhattan ti zabere nejméně hodinu tam a hodinu zpět.
Takže závěrem : pokud máš přestup více než 12 hodin, tak by to stálo za úvahu. Pokud méně, nestojí to za to.

Odpovědět
Katerina (2)
18.12.2018
19:35

Dobrý den, Estu už mám vyřízenou nějakou dobu, ale teď nám vybouchlo ubytování a musela jsem sehnat jiné. Ale do formuláře jsem zadala samozřejmě adresu hotelu kde jsme měli původní ubytování. Musím to teď nějak řešit? Dá se to vůbec nějak změnit? Nebo je to jedno a nemusím to řešit? Díky za odpověď

Odpovědět
Veronika (1)
18.12.2018
20:23

Ahoj, nikde jsem nedokazala najit odpoved na svou otazku. Ziju dlouhodobe v Nemecku v Berline, pracuju tady. Ale protoze jsem Ceska – nemam nemecke obcanstvi, tak mam na obcance samozrejme ceskou adresu. Otazka je, jakou adresu vyplnim do ESTY? Ceskou, kterou mam na obcance, nebo nemeckou na ktere ted skutecne realne bydlim? Tu nemeckou adresu nemam nikde na zadnem dokladu, mam pouze takovy papir z berlinske radnice, rika se tomu Anmeldung, kde je moje jmeno, datum narozeni a ta adresa s razitkem a podpisem urednika, vsechno v nemcine. Vedel by mi nekdo poradit? Dekuju.

Odpovědět
Franta (3839)
18.12.2018
20:55

@Katerina:
Kdyby se ptali, tak jen řekneš, že jsi ubytování musela změnit.

Odpovědět
Franta (3839)
18.12.2018
20:58

@Veronika:
Sama jsi si odpověděla. Jsi Češka a trvalé bydliště máš v ČR. Německou adresu nemáš na žádném oficiálním dokladu.

Odpovědět
lída (3)
19.12.2018
10:54

Ahoj .V části údaje o cestě je otázka Informace o kontaktním bodu .Jedu za dcerou ,která je v USA nelegálně mohu ji uvést? Četla jsem hlavně nelhat…letím poprvé a jsem z toho dost nervozní, můžete mi prosím poradit. Děkuli L

Odpovědět
Vašek (156)
19.12.2018
15:51

@Katerina: Pokud chceš mít klid na duši, ta adresa se dá změnit. Normálně se na stránky ESTA přihlásíš (jako pro kontrolu stavu), a někde tam je možnost editace. A nemusíš mít obavy, při změně adresy nedochází k žádnému novému schvalování, o již platnou estu tím nemůžeš přijít.

Odpovědět
Vašek (156)
19.12.2018
16:14

@lída: Pokud vaše dcera neopustila USA v době stanovené vízem, tak o tom samozřejmě imigrační ví, a ve svých systémech to najde.
Pokud vás přistihnou, že jim lžete, tak vás do USA nepustí. Pokud řeknete, že do USA jedete za zločincem porušujícím americké zákony (a nic jiného pro ně ilegál není), tak je velmi pravděpodobné, že vás nepustí taky.
Takže jediné co lze poradit je nikam ji nepsat, a doufat, že se na to nikdo nezeptá. Ale počítejte s tím, že v každém případě máte riziko nevpuštění asi milionkrát vyšší, než běžný turista.
Navíc je tu ještě jedna věc : pokud uvedete adresu své dcery jako místo ubytování, je docela dost pravděpodobné, že jí bude čekat návštěva z imigračního.

Odpovědět
Franta (3839)
19.12.2018
20:07

@lída:
Na tohle nevím, co poradit. Rozhodně bych se ale nijak neodvolával na dceru. To smrdí problémy.
A ano, imigračnímu by se nemělo lhát. Nejen proto, že to není pěkné, ale člověk se v těch lžích může zamotat a imigrační to vyřeší tím nejjednodušším způsobem. Nebude hledat pravdu, ale radši vás pošle domů. Pokud pro ně nebudete dostatečně přesvědčivá, tak vás tam nemusí pustit, i kdyby jste říkala, že se z dcerou neuvidíte a nevíte, kde přesně v USA je.
Je to risk, ale může se stát, že vás pustí bez “zbytečných” otázek. Buď to vyjde nebo ne. Jiná možnost, než to zkusit, stejně není, pokud tam chcete jet.

Odpovědět
lída (3)
20.12.2018
6:45

Všem díky.

Odpovědět
Lída (3)
20.12.2018
6:59

Ještě jeden dotaz . Pokud mě imigrační nepustí a vrátí zpět jak to funguje? Novou letenku zpět si hradím sama? A je tam nějaký časový limit do kdy musím opustit letiště-odletět?

Odpovědět
Kuba (219)
20.12.2018
10:38

@Veronika:
Já měl něco podobného. Normálně jsem do ESTY zadal místo trvalého bydliště v ČR. Imigračnímu jsem pak řekl, že žiju mimo, že jsem se nedávno přestěhoval za prací.

Odpovědět
Fanda (3)
20.12.2018
17:09

Ahoj, mám ESTU approved, ale spletl jsem se v údaji o zaměstnání, kde jsem dal, že nejsem employed – přitom podnikám a jsem freelancer v IT. Jde vůbec zažádat o novou ESTU, když mám jednu schválenou? Možná by mi to prošlo i s tímhle, kdybych na imigračním řekl, že jsem self-employed nebo freelancer (??), ale radši bych měl jistotu.. Díky.

Odpovědět
Franta (3839)
20.12.2018
18:24

@Fanda:
Kdyby se ptal, tak řekni že jsi se spletl. Máš jí schválenou, tak to nech být. Tohle není nic zásadního.

Odpovědět
Franta (3839)
20.12.2018
18:29

@Lída:
Po vyřízení formalit vás většinou posadí do nejbližšího letadla do místa odkud jste přiletěla. Do té doby jste zajištěná v cele na letišti, pas dostane posádka letadla a předá ho po přistání v místě určení.
Záleží na letence a letecké společnosti. Pokud máte standardní letenku, tak se let dá za poplatek přebookovat. Pokud máte levnou bez možnosti změny, tak je to na domluvě, buď povolí přebookování nebo se musí koupit jiná.

Třeba sem napíše někdo, kdo byl vrácen a popíše přesný postup. Možná už to tu někde na webu i někdo psal.

Odpovědět
Bára Zelenkova (3)
3.1.2019
22:01

Dobrý den, prosím o radu. Z neznalosti veci jsem do žádosti ESTA nevyplnila do kolonky “národní identifikační číslo” své rodné číslo, ESTA mi přesto byla schválena, ale obávám se, zda bych na letišti během imigračního pohovoru kvůli tomuto chybějícímu údaji neměla vazny problém a neposlali mě obratem zpet. Do USA letím poprvé v životě. Moc děkuji za Vaši informaci a snad se se svým dotazem neopakuji, nestihla jsem všechny dotazy dočíst do konce, pripadne se omlouvám.

Odpovědět
Franta (3839)
3.1.2019
22:16

@Bára Zelenkova:
A to je dobře, ne?

Národní identifikační číslo
Do pole National Identification Number napište rodné číslo bez lomítka.

Odpovědět
Vašek (156)
4.1.2019
9:17

@Bára Zelenkova: Imigrační úředník není nějaký zlý byrokrat. On jde za svým cílem – odhalit ty, co v USA chtějí ilegálně pracovat. U formálních prohřešků, pokud nejsou závané, bývají většinou poměrně tolerantní. Ale je to člověk od člověka – on nemusí nikde zdůvodňovat, proč vás nepustil, a jeho rozhodutí je nenapadnutelné, nezpochybnitelné.

Odpovědět
Bára Zelenková (3)
5.1.2019
11:54

@Vašek:
Ahoj Vašku, moc děkuji za tvou odpověď. O to právě jde, že to problém být může a nemusí. Spíše řeším, zda si raději nepodat novou žádost, kde mi tento údaj nebude chybět, než se na letišti dozvědět, že mám další přístup zamítnut, jenom proto, že narazím na člověka, který to bude nějak moc řešit. Jedu do NY na 5 dní jako turistka, práci, rodinu a vše ostatní mám v ESTĚ vyplněné, takže by z toho usuzovat nějaký pokus o cokoliv ilegálního nemuseli, ale prostě nikdy nevíš, na koho tam narazíš, no. Spíš mě zajímalo, jestli někdo nemá podobnou zkušenost, že by třeba tento údaj neměl v ESTĚ vyplněný a nebyl to vyloženě problém. I tak moc díky za tvůj čas :-)

Odpovědět
Bára Zelenková (3)
5.1.2019
11:59

@Franta:
Ahoj Franto, děkuji, já vím. Zjistila jsem to zpětně v podstatě hned po podání, ale pochopila jsem, že už tyto údaje v stávající podané žádosti upravovat nemohu, ani to při mých pokusech nešlo. Fakt nevím, jak se mi stalo, že jsem to nepochopila, o jaký údaj se jedná, ale bohužel no :-/

Odpovědět
Vašek (156)
7.1.2019
9:34

@Bára Zelenková: Mám takový pocit, že na stejné jméno a číslo pasu tě to novou žáost udělat vůbec nenechá

Odpovědět
Lubos Zatloukal (1)
7.1.2019
9:38

Dobrý deň,
pred časom som vyplnil ESTA formulár pričom som vytvoril skupinu cestujúcich pozostávajúcich zo 4 členov – 2 rodičia a 2 deti, Moja otázka znie :pri mojej osobe kde som sa zadal ako vedúci skupiny mi bolo vytvore Group ID a pri členoch mojej rodiny boli vytvorené Application number, sú to kompletne rozdielne označenia, pričom ja som ku svojmu pasu Application number neobdržal. Takisto poplatok som platil za 3 členov, všetkých okrem mňa. Pri pokuse urobiť člena skupiny aj moju osobu mi to nebolo umožnené, nakoľko číslo môjho pasu už bolo evidované ako pas vedúceho skupiny. Za Vašu pomoc vopred ďakujem.

Odpovědět
FRanta (3839)
7.1.2019
23:57

@Lubos Zatloukal:
Když si otevřu naši skupinovou, tak tam mám své vlastní číslo žádosti a poplatek je zaplacený za všechny.
Neudělal jsi někde chybu?

Odpovědět
Sylva (2)
11.1.2019
12:32

Prosím o radu.
Před 20ti lety jsem žila v JAR, kde jsem v té době měla občanství a pas.
Pas už je neplatný a občanství nejspíš taky. Je nutné tyto informace uvést ve formuláři?
Nebude to mít negativní vliv na schválení? Děkuji S.

Odpovědět

Přispějte svým dotazem nebo osobní zkušeností

Než se na něco zeptáš, přečti si prosím článek a předchozí komentáře. Všechny nové příspěvky osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.