Návod: Jak vyplnit formulář ESTA pro vstup do USA bez víza

Cestovní registrace ESTA umožňuje vycestovat do USA bez nutnosti žádat o vízum. Formulář ESTA je k dispozici online, jeho vyplnění zabere asi 10-15 minut. V tomto článku pro vás mám obrázkový návod a vzor, jak správně vyplnit ESTU.

Návod jak vyplnit formulář ESTA nutný pro vstup do USA bez víza | © Pixabay.com

Cestovní registrace ESTA pro bezvízový vstup do USA

 • Kdo může cestovat do USA na ESTA?
  Žádost ESTA mohou vyplnit osoby, které cestují do USA za účelem obchodní cesty, nebo turistiky za předpokladu, že doba pobytu nepřekročí 90 dní. Žadatel musí být občan ČR, Slovenska, nebo jiné země zařazené do programu Visa Waiver Program (VWP). Vycestovat lze pouze na biometrický pas.
 • Kdy vyplnit ESTA
  Američané doporučuji o ESTA požádat přinejmenším 72 hodin před odletem. S kratším časem roste riziko, že rozhodnutí nezískáte včas.
  Já doporučuji ESTA vyplnit ihned po zakoupení letenek. V případě zamítnutí ESTA musíte žádat o cestovní vízum, vyřízení se může protáhnout na dva týdny.
 • Poplatek za cestovní registraci ESTA
  Cena cestovní registrace ESTA je 14 $ (289,50 Kč). Z toho 4 $ (82,71 Kč) jsou nevratný poplatek za vyplnění formuláře a 10 $ (206,78 Kč) daň na podporu cestování. Při neschválení registrace ESTA se 10 $ vrací.
 • Jaká je platnost registrace ESTA do USA?
  Délka platnosti ESTA jsou 2 roky. Opakovaný vstup je možný.
  Nová ESTA je nutná, jen pokud vypršela doba její platnosti, máte nový pas, změnilo se vaše jméno, občanství, pohlaví, nebo odpověď na kteroukoliv z otázek týkajících se způsobilosti.
 • Kde vyplnit formulář ESTA v češtině
  ESTA vyplňujte výhradně na oficiální stránce esta.cbp.dhs.gov.
  Jakýkoliv jiný web je neoficiální, nedoporučuji ho využívat. V lepším případě přeplatíte až tisíce korun, v horším může být následkem neschválení cesty.
 • Jak dlouho trvá vyřízení ESTA
  Vyplnění formuláře a úhrada poplatku zabere 10-15 minut.
  Schvalování žádosti ESTA je většinou otázkou vteřin. Jen pokud je nutný ruční zásah úředníka, může se proces protáhnout na pár desítek minut.
 • Schválená ESTA neznamená povolení vstupu do USA
  Navzdory mýtům schválená ESTA neznamená povolení vstupu, dotyčného pouze opravňuje vycestovat do USA.
  Po příletu do USA je nutné projít pohovorem s imigračním úředníkem. Ten rozhodne o povolení, nebo zamítnutí vstupu. Na některých evropských letištích (např. Amsterdam) probíhá již předpohovor.
 • Jak vysoká je pravděpodobnost zamítnutí registrace ESTA?
  Jestli jste nebyli z USA vyhoštěni, nepobývali tam nelegálně a nepředstavujete pro zemi bezpečnostní riziko, pravděpodobnost zamítnutí registrace ESTA je minimální. Máte-li obavy z neschválení, pravdivě vyplňte i nepovinné položky.

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Přečtěte si další otázky o ESTA, nebo napište do diskuze pod článkem.

Návod jak vyplnit formulář ESTA

Oficiální stránky ESTA

Oficiální žádost o registraci ESTA do USA

Jediný oficiální web ESTA je https://esta.cbp.dhs.gov/esta, jinde žádost nevyplňujte. Stránku si můžete zobrazit česky přes volbu vpravo nahoře.

Pro vyplnění žádosti klikněte na Nová žádost, po ruce mějte biometrický pasplatební kartu. Bez biometrického pasu není možné ESTA vyplnit.

Aktualizace ESTA a ověření platnosti je možné po kliknutí na Zkontrolovat aktuální žádost. Znát musíte buď číslo ESTA, nebo číslo pasu.

Vzor formuláře ESTA česky

Zažádat o novou registraci ESTA

 • Jednotlivá žádost
  Zvolte, pokud do USA cestujete jako jednotlivec.
 • Skupina žádostí
  Můžete vybrat, jestliže do Ameriky cestujete jako rodina či skupina.
  Každý člen skupiny sice musí mít svoji vlastní ESTA, ale tato volba vám usnadní vyplňování formuláře. Je to rychlejší a pohodlnější, třeba poplatek lze uhradit dohromady za všechny členy.
Žádost ESTA

Prohlášení o ESTA pro bezvízový styk

Pročtěte si bezpečnostní upozornění, pak klikněte na Potvrdit a pokračovat.

Další stránka se opět týká prohlášeních. Pro pokračování je nutné v obou částech potvrdit přečtení, teprve poté lze kliknout na tlačítko Další.

Jak vyplnit formulář ESTA

Údaje o žadateli

Údaje o žadatelích se vyplňují v angličtině (bez háčků a čárek), každý člen skupiny musí mít vlastní žádost. Pro nápovědu stačí kliknout na šedý otazník v kroužku vpravo od popisku políčka.

 • Příjmení
  Jestliže vaše příjmení obsahuje přehlásky, použijte zápis jména ze strojové zóny pasu. Pan Müller tak do žádosti napíše Mueller.
 • Jméno
  Vyplňte své křestní jméno tak, jak je uvedeno v pasu.
 • Město narození
  Pokud údaj neznáte, napište do políčka UNKNOWN.
 • Země narození
  Československo v seznamu není, vyberte Czech Republic, nebo Slovakia.
 • Číslo cestovního pasu
  Číslo českého cestovního pasu má 8 číslic.
 • Státní občanství
  Vyberte státní občanství uvedené v cestovním pasu.
 • Národní identifikační číslo
  Do pole National Identification Number napište rodné číslo bez lomítka.
 • Datum vydání
  Napište datum vydání cestovního pasu.
 • Vydávající země
  Vyberte zemi vydání cestovního pasu.
 • Osobní identifikační číslo
  Nevyplňuje se.
 • Datum vypršení platnosti
  Napište datum platnosti cestovního pasu.
 • Vystavila vám někdy nějaká jiná země pas, nebo občanský průkaz pro cestování?
  Jestliže máte jen český (slovenský) pas, vyberte Ne. Pokud máte cestovní pasy dvou různých zemí, zvolte Ano a vyplňte dodatečné kolonky.
 • Jste ještě nyní občany nebo státními příslušníky další země?
  Pokud máte jen jedno občanství, zvolte Ne. Máte-li více občanství, vyberte Ano a vyplňte dodatečné informace.
 • Jste občany nebo státními příslušníky ještě další země?
  To samé. Máte-li jen jedno občanství, zvolte Ne.
 • Rodiče
  Pořadí otec/matka nehraje roli, položku vyplňte i po úmrtí rodiče. Neznáte-li jméno svého otce, napište do obou kolonek UNKNOWN.
 • Řádek adresy 1
  Napište adresu – třeba Americká 505/12
 • Řádek adresy 2
  Nemusíte vyplňovat
 • Číslo bytu
  Nemusíte vyplňovat
 • Město
  Napište město pobytu – např. 50002 Hradec Kralove
 • Stát/provincie/kraj
  Napište kraj – třeba Kralovehradecky kraj.
 • Země
  Vyberte zemi pobytu.
 • Typ telefonu
  Vyberte z nabídky domů/do práce/mobilní/jiný.
 • Předvolba země + telefonní číslo
  Do prvního políčka napište +420, do druhého telefonní číslo.
 • E-mailová adresa
  Zadejte e-mailovou adresu, kterou používáte
 • Potvrdit e-mailovou adresu
  Znovu zadejte stejný e-mail
 • Máte nebo měli jste zaměstnavatele?
  Pokud jste, nebo jste již byli zaměstnaní, OSVČ nebo třeba student, vyberte Ano. Pokud jste nyní nezaměstnaní, zadejte informace o bývalém zaměstnavateli.
 • Název pracovní pozice
  Nepovinná položka, můžete do ní uvést název své pracovní pozice.
 • Název zaměstnavatele
  U studentů a žáků můžete uvést Student, u OSVČ Self-employed, u dětí Child, u rodičovské dovolené Stay-at-home parent, u osob v domácnosti Homemaker, nebo jiný výraz vystihující vaše zaměstnání.
 • Řádek adresy 1
  Napište adresu zaměstnavatele, nebo školy. Pokud nevymyslíte, co do kolonky napsat, zadejte Unknown.
 • Město
  Zadejte město, ve kterém sídlí váš zaměstnavatel.
 • Stát/provincie/kraj
  Napište kraj, ve kterém sídlí váš zaměstnavatel.
 • Země
  Vyberte zemi, ve které sídlí váš zaměstnavatel.
 • Předvolba země + telefonní číslo
  Nepovinná položka, zadat můžete telefon na vašeho zaměstnavatele.

Zadané informace si pečlivě zkontrolujte, poté klikněte na tlačítko Další.

Cestovní registrace ESTA do USA

Údaje o cestě

Na stránce se vyplňují informace o aktuální cestě do USA.

 • Cestujete do USA v rámci cesty do jiné země?
  Ne – cestujete do USA, můžete se podívat do Mexika, nebo Kanady.
  Ano – letíte třeba do Peru a v USA máte pouze mezipřistání.
 • Informace o kontaktním bodu v USA
  Jestliže cestujete za příbuznými či kamarády, vyplňte jejich kontaktní údaje. Pokud žádný kontakt v USA nemáte, zadejte do kolonek Unknown a do telefonního čísla nuly.
 • Adresa pobytu v USA
  Nepovinná položka, můžete do ní uvést adresu hotelu, nebo jen název města, kde budete pobývat.
 • Nouzové kontaktní údaje v USA a mimo USA
  Povinná položka – zadejte kontakt na osobu, která s vámi do USA necestuje. V případě vašeho ohrožení bude tato osoba kontaktována. Alternativně je možné do kolonek napsat Unknown (nedoporučuji).

Zadané informace si pečlivě zkontrolujte, poté klikněte na Další.

Návod na vyplnění formuláře ESTA pro cestu do USA

Otázky týkající se způsobilosti

Na další stránce pravdivě vyplňte několik otázek. Lež je považována za trestný čin. To proto, aby bylo nežádoucím osobám snazší znemožnit vstup do USA.

 1. Trpíte tělesným nebo duševním postižením, nebo jste-li uživateli drog či jste na nich závislí, nebo v současné době trpíte některou z následujících chorob?
 2. Byli jste někdy zatčeni či usvědčeni z trestného činu, který měl za následek závažné škody na majetku nebo vážnou újmu jiné osobě nebo státnímu orgánu?
 3. Porušili jste někdy zákon týkající se držení, užívání či distribuce nelegálních drog?
 4. Snažíte se zapojit nebo zapojili jste se někdy do teroristické činnosti, špionáže, sabotáže nebo genocidy?
 5. Dopustili jste se někdy podvodu nebo zkreslení informací o sobě nebo jiných s cílem získat nebo napomoci jiným získat vízum nebo dosáhnout vstupu na území USA?
 6. Hledáte v současné době v USA zaměstnání, případně byli jste v minulosti v USA zaměstnání bez předchozího povolení od vlády USA?
 7. Bylo vám někdy zamítnuto udělení víza USA, o které jste zažádali na svůj stávající či dřívější cestovní pas, případně bylo vám někdy odepřeno vpuštění na území USA nebo jste stáhli žádost o vpuštění na území USA v místě vstupu?
 8. Zůstali jste někdy na území USA po delší dobu, než na kterou jste měli povolení udělené vládou USA?
 9. Cestovali jste po 1. březnu 2011 (včetně) do Iráku, Sýrie, Íránu nebo Súdánu, nebo jste tam byli?

Kladná odpověď na devátou otázku znamená povinnost žádat o vízum do USA.

Pro pokračování zaškrtněte část Osvědčení. Pokud žádost vyplňujete pro někoho jiného, je nutné zaškrtnout Pouze pro třetí strany.

ESTA - Visa Waiver Program

Zkontrolovat žádost

Na předposlední stránce si zkontrolujte všechny části povolení ESTA. V každé sekci je nutné kliknout na tlačítko Potvrdit a pokračovat.

V závěrečné části ověření znovu vyplňte své číslo pasu, vydávající zemi pasu, příjmení a datum narození. Pak klikněte na Další. Pokud některé z údajů nesouhlasí, zobrazí se upozornění a výzva k opravě.

Jak vyplnit cestovní registraci ESTA

Platba žádosti ESTA

Poslední stránka se týká platby cestovní registrace. Jedinou dostupnou metodou je platební karta (debetní i kreditní).

ESTA není možné uhradit složenkou, převodem na účet, nebo poštovní poukázkou. Jestliže nemáte platební kartu pro platby přes internet, poproste o zaplacení příbuzného či kamaráda.

Doporučuji si udělat screenshot stránky, na které je číslo žádosti i číslo cestovního pasu. Zašlete si ho na svoji e-mailovou adresu.

Jak vyplnit cestovní registraci ESTA

Status cestovní registrace ESTA

Po úhradě poplatku budete přesměrováni na stránku s výsledkem. Zobrazí se jedna ze tří zpráv:

 • Authorization Approved
  Gratuluji, ESTA byla schválena. Do USA můžete vycestovat bez víza.
 • Authorization Pending
  Vaše ESTA čeká na posouzení. Stav žádosti si ověřte později, čekat můžete v krajním případě až 72 hodin.
 • Travel Not Authorized
  Bohužel, ESTA byla zamítnuta. Musíte požádat o vízum do USA.

Rozhodnutí je dostupné pouze na oficiálním webu, žádný e-mail nečekejte.

Výsledek registrace ESTA není nutné tisknout, resp. celníci papír nevyžadují. Může se však stát, že vás o předložení požádá letecká společnost. Doporučuji si výsledek poslat na e-mail a zároveň uložit jako obrázek do telefonu.

Dotazy a časté chyby v registraci ESTA

Systém hlásí, že je chyba v adrese bydliště a nepustí mne dál. Co mám dělat?
Chyba je přímo ve formuláři. Pokud máte adresu zadanou bez diakritiky a stále se nemůžete dostat dál, klikněte na velké modré tlačítko Next / Pokračovat. To ještě jednou či dvakrát zopakujte, načež se ve formuláři objeví nové zaškrtávátko “Check this box to certify that this address is correct.*”.
Po zaškrtnutí můžete pokračovat.

Diskuze k článku (1 352 komentářů)

Franta (3824)
11.2.2018
21:45

@Zdeňka:
Pokud se odečetlo celých 14,-USD, tak by ESTA měla být schválená a dohledatelná. Zadala jsi vše správně?

Odpovědět
Tereza (5)
12.2.2018
17:08

Dobrý den, pred lety jsem mela podminkiu a zaznam v rejstříku za prodej neokolkovanych cigaret, výpočet škody byl 4000kč.. jak mám odpovedet pri vyplňovani esty v bode 2 a 3 v sekci způsobilost??
Moc dekuji

Odpovědět
Franta (3824)
12.2.2018
18:06

@Tereza:
Otázka 2 je
Byli jste někdy zatčeni či usvědčeni z trestného činu, který měl za následek závažné škody na majetku nebo vážnou újmu jiné osobě nebo státnímu orgánu?
Takže bych klidně dal NE.

3 je od drogách, takže taky NE. Teda pokud neokolkovanými cigaretami nemyslíš jointy. :-)

Odpovědět
Tereza (5)
13.2.2018
10:02

@Franta: Nene jointy tim nemyslím .. mockrát děkuji..

Odpovědět
Nikoleta (1)
15.2.2018
18:59

Ahojte, Mam otazku, pisete ze ste za estu platili 14 dolarov, avsak ja som dnes pri ziadosti platila 78 dolarov na osobu, zvysili sa poplatky alebo preco som platila o tolko viac? Dakujem za odpoved.

Odpovědět
Franta (3824)
15.2.2018
19:09

@Nikoleta:
Jak to napsat a neurazit tě.
Četla jsi to tady? Zřejmě ano, když víš, že jsi měla platit 14,- USD.
A četla jsi, že se tu píše o OFICIÁLNÍCH stránkách? Asi ne, viď?

esta.cbp.dhs.gov – je oficiální stránka, kde to stojí stále 14,- USD
Podstatná je ta koncovka .gov, jako government.

Vše ostatní jsou zprostředkovatelé, kteří využívají lidské neznalosti, nepozornosti, zbrklosti, lenosti, blbosti…

Můžeš jim zkusit napsat e-mail, že se ti změnily plány a nikam nejedeš. Když budeš mít kliku, tak ti poplatek vrátí. Jinak sis zaplatila za poučení pro příště.

Odpovědět
Lukáš (393)
16.2.2018
8:11

@Franta:
Já už opravdu plánuji založit vlastní ESTA stránkua a budu vyřizovat povolení třeba za 60 dolarů…když vidím kolik jen sem napíše Čechů a Slováků jaké nehorázné sumy platily…a to máme pověst šetřílků, tak kolik to pak bude žádostí o ESTU i z jiných států.
To je přece zlatý důl, ta lidská blbost…a není to absolutně nelegální být jen prostředník!

Odpovědět
Franta (3824)
16.2.2018
8:33

@Lukáš:
Jj, vydělávat to asi bude, když si dovolí čas od času poplatek i vracet. Já bych je odkázal na obchodní podmínky, které si měli přečíst a za jejich peníze se válel někde na pláži.

Odpovědět
Petr Novák (2520)
17.2.2018
14:38

@Lukáš: Problém je v tom, že v ČR je velmi špatná mediální gramotnost. Vidím to dnes a denně. Lidi nepoznají oficiální web od falešného, bez rozmyslu rozdávají svoje osobní údaje, na ulož.to se válí skeny osobních dokladů atd.

Odpovědět
Mioola (1)
21.2.2018
20:43

Velice děkuji za přehledné a úplné informace, žádost byla rychle schválena.

Odpovědět
Monika (1)
22.2.2018
15:15

Chtela bych se zeptat co mám vyplnit do kolonky zamestnavatele když žádneho nemám ani v minulosti nebyl? Mám zadat student i když už jsem školu skončila davno?

Odpovědět
Franta (3824)
22.2.2018
16:47

@Monika:
To je jednoduché, máš dávno po škole a nemáš zaměstnavatele, tak buď jsi nezaměstnaná nebo podnikáš. V důchodu ještě asi nebudeš. Případně můžeš být rentiér, pokud ti někdo platí rentu nebo nějakou apanáž.

Odpovědět
Radka (1)
24.2.2018
8:42

Dobrý den,

vloni jsme navštívili ve třech východ USA a požádali o skupinovou ESTU.
Nyní se chystám na západ sama. Schválení mám vytištěné, ale na stránkách
ESTY po ID skupiny nelze nic dohledat. ani bez ID.
Mám být v klidu nebo to nějak řešit?
děkuji
Radka

Odpovědět
Franta (3824)
24.2.2018
11:10

@Radka:
Do skupiny by měl mít přístup jen ten, kdo to vyřizoval. Takže je třeba zadávat jeho údaje.

Odpovědět
Eliška (3)
26.2.2018
12:06

Ahoj všichni,

mám otázku. Od prosince mám vyřízenou ESTU, všechno proběhlo OK. Do pole národní ID jsem podle návodu vyplnila číslo občanského průkazu. Včera jsem se přestěhovala a tudíž bych si měla hlásit nové trvalé bydliště a nový občanský průkaz. Do Ameriky ale letím na začátku dubna a vyvstává mi otázka co teď. Tak nějak mám více možností:

1. Změnu trvalého bydliště nahlásit, vyřídit novou občanku, měsíc čekat a pak se modlit, aby mi zase bez problémů schválili estu (bude to opravdu natěsno).
2. Změnu trvalého bydliště nahlásit, vyřídit novou občanku a na estě to neřešit. Pas mi zůstává stejný.
3. Nehlásit změnu trvalého bydliště a neřešit estu. Tady ale nevím jestli to, že jsem vrátila státní byt se někde někam nepropisuje do evidencí.

Nemáte někdo zkušenost? Co je nejlepší řešení? Kdyby bylo více času, nic neřeším a vyřídím novou estu. Takhle jsem úplně v pytli… Díky moc

Odpovědět
Franta (3824)
26.2.2018
14:15

@Eliška:
Neřešil bych to. Oni s stejně do našich evidencí nedostanou. Museli by si ty informace vyžádat oficiální cestou a na to při imigračce není čas.

Odpovědět
Eliška (3)
26.2.2018
15:53

To znamená bod 2 nebo 3? Omlouvám se za hloupý dotaz, ale jen se chci ujistit :-)

Odpovědět
Franta (3824)
26.2.2018
18:44

@Eliška:
Myslíš Otázky týkající se způsobilosti? 2 je zda jsi byla odsouzená za nějaký velký majetkový zločin nebo jsi někomu hodně ublížila fyzicky. 3 je, zde jsi byla odsouzená za drogy. Buď jsi to udělal nebo ne. Ujišťování od nás nepomůže.

Odpovědět
Eliška (3)
28.2.2018
13:29

@Franta:
Ne, myslela jsem jestli změnu trvalého bydliště u nás hlásit a neřešit to na estě nebo nehlásit trvalé bydliště vůbec. Nakonec je to vyřešeno, nebudu měnit trvalé bydliště. Snad to dobře dopadne :-) Děkuji za rady

Odpovědět
Franta (3824)
28.2.2018
16:47

@Eliška:
Já to blbě pochopil a vztáhl si to nahoře k článku, ne k předchozímu dotazu.
Změnu bydliště musíš hlásit ze zákona, ale to se týká jen ČR, Amíkům je to jedno. Takže tvůj bod 2.

Odpovědět

Dobrý den.
ESTA je platná dva roky a pro více vstupu.
Každý vstup nemá být více než na 90 dnů? Tzn, ze celkový počet dnů v U.S. během dvou roku muže být větší, než 90 dnů.
Mezi vstupy muže být libovolný počet dnů a mužů vystěhovat do jiné zemi, nejen do ČR?
Nemusí to být jen jiné zemi, než ty co mají hranici s U.S.?

Dik

Odpovědět
Franta (3824)
28.2.2018
22:21

@Oli:
První věta ano, ESTA platí 2 roky a lze na ni cestovat opakovaně.
Druhá věta ano, max. doba jednoho vstupu je 90 dní, na víc ani nedostaneš povolení.
Třetí věta ano, celková doba strávená v USA během dvou let může být více než 90 dní.

Pak už se trochu ztrácím, asi se rozbil translátor.

Ale snad to vydedukuji správně.
Mezi vstupy může být libovolný počet dní, ale doporučuje se nechávat po dlouhé návštěvě i dlouhou pauzu. Vycestovat pak musíš mimo USA, Mexiko, Kanadu a některé státy Karibiku, jinými slovy celou Severní Ameriku.

Odpovědět

Děkuji moc, Franto

Odpovědět
Vlasta (2)
5.3.2018
21:00

Ahojky, nevím jestli jste to tu řešili. Chceme po 13 letech jet do USA, jen ty otázky, hlavně otázka číslo 6 (byli jsme tam od 2000 do 2005 a narodila se nám tam dcera) a otázka číslo 8 odpověď zní ano, vyplývá to z délky pobytu. Jak tedy reagovat a odpovědět? Předem díky.
Vlasta

Odpovědět
Franta (3824)
5.3.2018
21:24

@Vlasta:
Tak 8 je asi jasná. Ano. Tím pádem bych čekal zamítnutí.
A 6? Přiznat se, že jste tam dělali nelegálně je asi horší než odpověď ano u 8.

V každém případě vás asi čeká pohovor na ambasádě a tam vysvětlování minulosti a obhajování současné cesty. Takže dobře naplánovat a připravit se na přesvědčivé dokládání poctivých úmyslů.
A asi tušíte, že vám dceřino narození v USA nepomůže.

Odpovědět
Vlasta (2)
5.3.2018
21:39

@Franta: Ahojky, děkuji za tvou odpověď. Popravdě jsme čekali něco podobného. Takže rovnou žádost o vízum? ESTA tedy padá. Snad ještě drobná otázka? Je zde nějaká promlčecí doba? Předem děkuji. Vlasta

Odpovědět
Franta (3824)
6.3.2018
7:54

@Vlasta:
Promlčecí doba u Amíků… těžko říct. V záznamech to bude.

U překročení mezi půlrokem a rokem je zákaz vstupu na 3 roky, při překročení o rok a více, je zákaz na 10 let. To už vám oběma vypršelo. Ale jak jsem psal, v záznamech to bude. Nejspíš jste nevraceli bílý útržek I-94 a po 9/11 letecké společnosti začali dávat Amíkům informace o cestujícich. Od kdy přesně se ty informace dávají, nevím, ale známý, co 2001-2002 překročil asi o 7 měsíců, byl v 2004 vrácen z letiště domů. Takže už tehdy měli přehled.
Bude jim jasné, že jste tam celou tu dobu museli z něčeho žít a zřejmě to nebylo z úspor. Ale nechytili vás, takže to nemají jak dokázat.

ESTA se může zkusit, ale pravděpodobnější je, že jí zamítnout. Zpracování vyjde na 4,-USD, takže v případě zamítnutí o tolik nepřijdete.

Nejlépe na tom bude asi dcera. Ta je pravděpodobně Američanka. Ale to vám nijak nepomůže. Jí to jen usnadní případnou cestu, pokud by se jednou rozhodla do USA odjet studovat nebo žít.

Odpovědět
Terezie (1)
19.3.2018
3:41

Dobrý den,
myslíte, že by mohl být problém, pokud by v kontaktních údajích (adresa v USA) byla vyplněna adresa očividně patřící univerzitě? Cestuji za kamarády a většinu doby budu pobývat právě na univerzitním kampusu. (Aby se jim nepozdávalo, že se chystám v USA studovat).
Díky za odpověď.

Odpovědět
Robert (1)
21.3.2018
8:38

Dobrý den,

máte někdo podobnou zkušenost z posledních dnů? Dělal jsem si ESTU před cca 2 týdny a vše v pohodě. Kolega před 2 dny a stále mu to hází že je chyba v adrese bydliště. I když jsme zkusili 3 počítače, všechny možné prohlížeče, pořád to hází tu chybu. Stejně tak, i když zadám svoji adresu, kterou to předtím vzalo, tak hodí chybu, že je chyba v adrese…

Díky za pomoc či názory.
Robert

Odpovědět
Franta (3824)
21.3.2018
10:11

@Robert:
Bydlí ve stejné zemi, z které má pas? Jinak mě nenapadá, proč by to házelo chybu adresy, když zadáváš i svou, kterou to vzalo. Ale třeba je nějaká chyba v systému a blbne jim to.

Odpovědět
Tomáš (1)
26.3.2018
18:18

@Robert:
taky mi to dělalo… stačí to jenom 2x odkliknout (pokračovat). Při druhém odkliknutí to u daných políček nabídne možnost zaškrtnout “údaje jsou správné” nebo tak nějak a normálně to pustí dál…

Odpovědět
Tereza H. (1)
28.3.2018
15:17

Dobrý den,

asi před měsícem jsem vyplňovala ESTU a byla mi v pořádku schválena. Jsem ale na mateřské dovolené a do kolonky zaměstnavatel, jsem uvedla mého zaměstnavatele u kterého jsem pracovala, než jsem odešla na mateřskou. Nyní jsem se dočetla, že jsem neměla uvádět mého zaměstnavatele, ale napsat, že jsem na mateřské dovolené. Mám tuto situaci nějak řešit? Mám u zaměstnavatele smlouvu na dobu neurčitou, tak prakticky je to můj zaměstnavatel, ale nerada bych přiletěla do USA a nedostala se tak kvůli této chybě :-( moc děkuji za radu. Hezky den Tereza

Odpovědět
Franta (3824)
28.3.2018
15:24

@Tereza H.:
Podle mě to vadit nebude, kdyby se na imigračním ptali, tak máš smlouvu, ale zrovna jsi doma s dítětem.

Odpovědět
Monika (2)
30.3.2018
13:00

@Franta:Diky moc.Jeste jeden dotaz, je nutne mit zpatecni letenku uz pri letu do US? Planuju tam byt cca 4-5 dni a pak preletet to Portugalska a znama me tvrdila,ze me bez zpatecni letenky mozna ani nepusti do US.

Odpovědět
Franta (3824)
30.3.2018
13:28

@Monika:
Ano zpáteční letenka, respektive letenky pryč z USA je jednou z podmínek ESTA. Najdeš to i na ofiko webu v nápovědě.

Odpovědět
Mesi (774)
31.3.2018
3:48

@Tereza H.: Jelikoz Americane, kteri neznaji socialni system Ceske republiky, nemaji tuseni, co je to rodicovska dovolena, tak bych zadny problem necekal :o)

Odpovědět
Aneta (4)
1.4.2018
14:16

Dobrý den, chtěla bych se zeptat když mám Estu, která platí do října 2018 a za 14dní odlétám na Floridu, ale jiná země, než jsem byla minule je nutné vyplnit Estu znovu? Máte někdo zkušenost? děkuji

Odpovědět
Franta (3824)
1.4.2018
15:08

@Aneta:
“odlétám na Floridu, ale jiná země, než jsem byla minule”
To zní, jako že letíš na Floridu ale jinam než do Států :-)

ESTA platí, můžeš letět i odjinud.

Odpovědět
Aneta (4)
1.4.2018
15:15

@Franta:
Myslela jsem to tak, že jsem v ČR a byla jsem v Tenessee a za 14 dní odlétám do Key West, ale Esta je stále platná, jen nevím zda není problém, že v ní mám napsané jiné místo než kam letím ted, jestli mě chápete :)

Odpovědět
Franta (3824)
1.4.2018
16:18

@Aneta:
S ESTA se dá jet kamkoliv v USA. Je jedno, co jsi vyplnila poprvé.

Odpovědět
Aneta (4)
1.4.2018
18:46

@Franta:
Moc děkuji a mohu se Vás ještě zeptat, pokud vycestuji na Estu na 90 dní a pak se vrátím zpět do ČR třeba na 14 dní a pak budu chtít vycestovat zpět na Floridu můžu zase vycestovat na těch 90dní nebo musím být

Odpovědět
Aneta (4)
1.4.2018
18:47

nějakou dobu v ČR než na Estu mohu znovu vycestovat

Odpovědět
Franta (3824)
1.4.2018
19:38

@Aneta:
Tohle je tu stále dokola. Dlouhý pobyt = dlouhá pauza.
ESTA je pro turisty. Pokud tam budeš 90 dní, odjedeš na 14 dní a zase přijedeš na 90 dní, tak jak to bude vypadat? Jako že tam děláš a doma jsi byla na dovolené. Který standardní turista je na dovolené vice než doma?
Může to vyjít, ale už tu psalo několik lidí, že je při čtvrtém příletu, po třech delších pobytech, vrátili domů. Ale klidně tě otočí i při druhé cestě.

Odpovědět
Jirka (2)
1.4.2018
22:12

Chtěl bych se zeptat.. při vyplňování esty do kolonky národní identifikační číslo mě to v nápovědě ukázalo ať zadám číslo dokladu jiného než pasu tak jsem zadal číslo občanky ..a tady píšete rodné číslo tak bych rád věděl jestli mám zažádat o novou estu nebo to nevadí ?? Děkuji za odpověď

Odpovědět
Franta (3824)
1.4.2018
23:01

@Jirka:
Lidi zadávají oboje, a vždy to schválí, tak je to asi jedno. Ale občanku dostaneš několikrát, rodné číslo máš napořád, tak bych řekl, že lepší je RČ bez lomítka. Teď to v klidu nech, příště to udělej třeba opačně.

Odpovědět
Radek (2)
15.4.2018
11:35

Dobry den
Vyplnuji dceři žádost esta a nejde mi tam zadat adresa bydliště, podtrhne se to červeně a hlásí to chybu a nejde přejít na další stránku .Nevíte prosím vás někdo čím to je?
Předem moc děkuji.

Odpovědět
Blanka (1)
18.4.2018
19:07

Dobrý den. Mohu se pro jistotu zeptat, jak uvádět příjmení? To naše obsahuje několik háčků (Šťastný). Ve vašem návodu je sice uvedeno, že se má napsat bez háček a čárek, u dotazníku (u šedého otazníku) je ale napsáno: “napište příjmení tak, jak je uvedeno v pasu” . A tam ty háčky a čárky jsou….
Děkuji. Blanka

Odpovědět
Petr Novák (2520)
18.4.2018
21:08

@Blanka: Zdravím Blanko, příjmení se uvádí bez háčků a bez čárek – tak, jak je uvedeno v pase ve strojově čitelné zóně (dole pod fotografií, nikoliv vpravo od fotografie).

Odpovědět
Jaroslava Prádlerová (4)
19.4.2018
21:17

Dobrý den,mohu poprosit o radu při vyplnování Esty nám to stále hlásí špatně vypněnou adresu ulici a nechce nás to pustit dál. Děkuji za rady…..asi píšeme nějakou chybu

Odpovědět
Jaroslava Prádlerová (4)
19.4.2018
21:21

nám to též nejde poradí někdo,prosím

Odpovědět
Jaroslava Prádlerová (4)
19.4.2018
21:23

stále nám tp nejde

Odpovědět
Franta (3824)
19.4.2018
21:53

Jaroslava Prádlerová + Radek:
Takhle to o kousek výš Tomáš vysvětloval Robertovi.

Odpovědět
Jaroslava Prádlerová (4)
19.4.2018
22:09

děkuji,snad to pujde

Odpovědět
Ruzena (1)
22.4.2018
19:35

Dobrý den, marně se snažím zadat do :VAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE, Řádek adresy 1* svoji adresu ulice a číslo domu, nicméně když to chci potvrdit, tak mi to pokaždé oznámí : Ověření adresy: Neplatné číslo ulice … přestože zadávám jméno i číslo napsané v občance. Měl někdo podobný problém a jaké je řešení? Děkuju, Ruzena

Odpovědět
Franta (3824)
22.4.2018
20:46

@Ruzena:
Koukni o kousek nahoru. Někdy je lepší nejdříve zkusit hledat, než se hned zeptat ;-)

Odpovědět
Romana (1)
25.4.2018
0:13

Zdravim, mate prosim zkusenosti s nevyrizenou registraci – z jakeho duvodu se toto deje? Pise se, ze probiha kontrolni registrace a nebylo mozne rozhodnout okamzite a rozhodnuti bude k dispozici do 72 hodin. Jsem z toho dost nervozni, nenapada me zadny duvod, proc nebyla Esta udelena hned…dekuji.

Odpovědět
Franta (3824)
25.4.2018
6:15

@Romana:
Co tě napadá nebo nenapadá je celkem jedno. Nejsi první, kdo čeká. To, že to u jiných je hned, neznamená, že je to pravidlo. Těch žádostí se sešlo více najednou, tvoje byla (náhodně) vybrána na další prověření, mají restart (údržbu, update…) systému, těch důvodů může být spousty. Mají na to 72h, tak buď v klidu. ;-)

Odpovědět
Jiřina (1)
4.5.2018
18:56

@Ruzena:
Jak jste prosím vyřešili tenhle problém, mám to uplně stejně. Zadám adresu a číslo popisné a píše mi to, že je číslo neplatné.

Odpovědět
Franta (3824)
4.5.2018
19:17

@Jiřina:
Koukni na mou odpověď Růženě. ;-)

Odpovědět
Martin (1)
4.5.2018
20:48

Ahoj, zkousel jsem registrovat Estu, jenze pri vyplnovani bydliste mi do stale pise: NEPLATNE CISLO ULICE. I po opakovanem stisku pokracovat se neobjevi zakrtavaci tl. pro potvrzeni spravnosti. Cili registraci nemohu dokoncit…

prosim prosim HELP.

Odpovědět
Kateřina Svobodová (2)
8.5.2018
19:15

Dobrý den,
mám problém s vyplněním adresy. Již jsem to zkoušela asi 100x a pokaždé se mi u této položky zobrazí jen “Ověření adresy: Neplatný název ulice.”
Můžete mi, s tímto, prosím nějak poradit?
MOC děkuji!
Přeji hezký den.

Odpovědět
Franta (3824)
8.5.2018
19:40

@Kateřina Svobodová:
Diskuse výše nepomohla?

Odpovědět

Zdravím,

taky jsem se dnes chystal odeslat ESTA přihlášku. Strávil jsem nad tím asi hodinu a stále stejný výsledek: Neplatná adresa, neplatné číslo ulice… Už vážně nevím, jak to tam napsat.

A to jsem si myslel, že jsem jediný, než jsem narazil na tuto stránku.

Napsal jsem jim email, tak snad odpoví.

Odpovědět

Tak se mi to nakonec podařilo..

Musel jsem neplatnou adresu potvrdit snad více jak třikrát…

Odpovědět
Pindo (4)
10.5.2018
17:03

Dobrý deň, poprosil by som ak by mi niekto zodpovedal pár otázok.
1.Vyplnali sme skupinovú ESTA žiadosť do poľa národné identifikačné číslo sme zadali číslo občianskeho preukazu a u detí sme dali Unknow samozrejme preto lebo občiansky ešte nemajú a teraz čítam v článku že tam treba vyplniť rodné číslo tak by som sa chcel spýtať čo stým treba dať novú ESTA žiadosť bol by stým problém.
2. Informace o kontaktním bodu v USA sme napísali meno, adresu a aj telefónne číslo osoby u ktorej máme rezervované ubytovanie cez Airbnb to isté sme vyplnili aj políčko kde budeme v NY bývať aj keď z ulicou bol problém stále písalo že neplatná ale po chvíli hodilo políčko na zaskrtnutie o pravosti adresy.
Nebude aj tu problém keď sme vyplnili Informace o kontaktním bodu v USA pritom to malo asi ostať nevyplnene.
Ďakujem veľmi pekne
Všetkým za prípadne rady a odpovede.

Odpovědět
Pindo (4)
10.5.2018
17:07

Ospravedlňujem sa na prvú otázku som odpoveď našiel vyššie tak stačí na tú druhú :)

Odpovědět
Věra (1)
15.5.2018
18:33

Dobrý den,

Mám problém s vyplněním adresy. Bydlím v Doubravě (u Karviné), č.p. XXX a nemáme zde názvy ulic. Proto jsem do Address Line 1 napsala “XXX Doubrava” a do města logicky taktéž “Doubrava.” Ovšem systém “XXX Doubrava” chápe tak, že adresa obsahuje název města a tak to nechce přijmout. Ale když tam zadám jenom č.p., tak to systém také nechce přijmout, protože to neobsahuje název ulice. Zkoušela jsem všechny možné varianty, ale je to bludný kruh… Víte, jak vyřešit tento zapeklitý problém?

Děkuji,
Věra

Odpovědět
Franta (3824)
15.5.2018
18:50

@Věra:
Stejně jako u ostatních nad tebou, kterým to hlásilo “Neplatná adresa” by měla zabrat rada od Tomáše. Někdy je potřeba to prý odkliknout i vícekrát.

Odpovědět
Jana (1)
3.6.2018
18:00

Co mám napsat do políčka “řádek adresy 1”, když v naší obci nemáme ulice? Všechny možnosti jsem vyzkoušela a nechce mě to pustit dál…

Odpovědět
Franta (3824)
3.6.2018
18:10

@Jana:
A jak píšeš plnou adresu na dopis/pohled?

Vesnička 12
Vesnička
987 65

Tohle by to vzít mělo.

Odpovědět
Eva (2)
7.6.2018
8:01

Ahoj,take mam problem s adresou. Delam estu asi po 10. a poprvé problem. Klikala jsem několikrát a stále me to nepouští, asi chyba ve formuláři. Každopádně jsem dost zoufalá, pac odjezd se blíží a deti maji estu propadlou…

Odpovědět
Eva (2)
7.6.2018
8:02

@Věra: Podařilo se ti to nakonec?

Odpovědět
Jakub (2)
8.6.2018
23:07

jo tak nazev ulice je pry proste nespravne kdybych se rozkrajel (dle OP) a jedno zda cislo pred ci za s mezerou ci bez s carkou ci bez 30x jak debil a proste to nepusti !!! pomoc hruza

Odpovědět
Kristyna (1)
10.6.2018
23:08

Ty kraso, to zadavani adresy a cisla je takovej voser! Nakonec to funguje to jak to tu nekdo rikal, musite tu adresu potvrdit tolikrat, ikdyz to pise furt, ze to je chyba, dokud se nezobrazi chcekbox s tim at potvrdite, ze ta zadana adresa je nakonec fakt dobre…proste to maj nak debilne nastaveny a nezna to ty lokality…me to slo az asi napodesaty s tim checkboxem.. naslo to jen krajske mesto v CR a mensi mesta vubec…mam este adresu ve Svycarsku tak tu to naslo napoprve… nakej bug v lokalizaci holt…. pokud to teda neni iq test anebo soucast testu trpelivosti protiteroristickeho programu (neb terorista by to rozstrilel a vysral se na to) :D

Odpovědět
Martin (2)
11.6.2018
18:49

Dobrý den,

bydlíme na vesnici a ESTA chce vyplnit název ulice, který ovšem nemáme. Zkoušel jsem to obejít ale nepustí to ani název vesnice ani samotné číslo. Poradíte mi ?

Děkuji

Odpovědět
Petr Novák (2520)
11.6.2018
18:54

@Martin: Ahoj Martine,

místo názvu ulice můžeš napsat znovu název vesnice, případně “čp. X”.

Odpovědět
Martin (2)
12.6.2018
22:55

@Petr Novák: to mi ale nefungovalo. ani samotné číslo, ani zopakovani názvu vesnice

Odpovědět
Franta (3824)
13.6.2018
21:13

@Martin:
Takhle to nebere? Někdo tu psal, že to musel potvrzovat docela dlouho, než skočila hláška umožňující potvrdit údaje jako správné.

Odpovědět
Jirka (2)
25.6.2018
12:33

Ahoj,
znažím se už po několikáté vyplnit ESTA, ale marně. Vyplnil jsem vše podle návodu, ale bydlím na vesnici, kde ulice nejsou, a adresu zaměstnavatele mi to taky nebere, byť vše existuje, ale esta hlásí, že je ulice, či číslo neplatné. Už opravdu nevím, co s tím.

Odpovědět
Jirka (2)
25.6.2018
13:05

TAk už je vyřešeno, musel jsem to vyplnit v angličtině, tam to po třetím pokusu napsalo, zkontrolovat platnost uvedených udajů, stačilo to zaškrtnout a pustilo mě to dál :) Takže je to dobré.

Odpovědět
Lukáš (2)
25.6.2018
14:47

Zdravím,

před 2 měsící jsem zažádat o estu, ESTA schválena, ale změnil jsem zaměstnání vadí to něčemu nebo musím žádat o novou ESTU ?
Díky za rady ;-)

Odpovědět
Petr Novák (2520)
25.6.2018
15:23

@Lukáš: Ahoj Lukáši, v takovém případě není nutné žádat o novou ESTA. Původní stačí.

Odpovědět
Lukáš (2)
25.6.2018
15:31

Perfektní, v tohle jsem doufal :D díky moc za radu.

Odpovědět
Nikita (1)
27.6.2018
14:48

Ahoj, nevím, jestli už se to tu neřešilo, ale stejně se zkusím zeptat:

Bydlím ve vesnici, která je tak malá, že nemá názvy ulic. Bohužel ESTA mi nechce vzít žádnou z možností, které jsem zkoušela:
– Address Line 1: č.p. + jméno obce, City: jméno obce
– Address Line 1: č.p., City: jméno obce
– Address Line 1: č. p. + jméno obce, City: jméno spádové obce

Co mám v tomto případě doplnit, prosím?

Děkuji

Odpovědět
Lukáš (393)
27.6.2018
22:17

@Nikita:
To nejsi sama, kdo nemá v obci názvy ulic…ale problém jsem s tím neměl.
Nezkoušíš ten název s českou diaktritikou? Je to americký systém, takže určitě zapoměň na jakékoliv háčky/čárky.

Odpovědět
Katka (7)
28.6.2018
10:08

Dobry down mozna trapna otazka, ale mam schvalenou Estu stahla jsem si kopii do telefonu ale vse je v cestine. Takze ma otazka zni zda Ja v USA predkladam nejaky papir nebo Oni si me najdou v nejake databazi ze mam schvalenou Estu?? Dekuji za odpoved

Odpovědět
Petr Novák (2520)
28.6.2018
10:17

@Katka: Ahoj Katko, žádný stres. Najdou si tě v databázi, nic dokládat nemusíš. :-)

Odpovědět
Kuba (219)
28.6.2018
10:21

@Katka:
Vidět ji nechtějí, mají tě v databázi. Ale pro klid duše si ji můžeš vytisknout ze stránek i v angličtině (jen musíš mít na oficiálních stránkách nastavený jazyk angličtina)

Odpovědět
Gabča (1)
6.7.2018
10:14

Ahojky:) Minulou neděli jsme si s přítelem vyřídili estu, ihned zaplatili, dnes je pátek a stále nam nepřišlo žádne potvrzení. Prý to obvykle vyřidí do 72 hod. Tak nevíme co s tím. Prosím o radi co teda s tím. Děkuji za odpoveď:)

Odpovědět
Lukáš (393)
6.7.2018
10:33

@Gabča:
Ahoj Gabčo, dvě věci:
1) vyřizovali jste přes ofiko americké stránky? https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
2) žádné potvrzení vám ani přijít nemůže, platnost esty si můžeš ověřit na těch samých stránkách “Check existing application”

Jediné co ti přijde na zadaný email je 1 měsíc před koncem platnosti esty upozornění…čili vás se to týká až za necelých 23 měsíců :)

Odpovědět
Franta (3824)
6.7.2018
10:59

@Gabča:
Lukáš už to vlastně napsal.
Pokud to bylo přes ofiko stránku, tak by se hned po odeslání měla objevit jedna z možností:
Registrace schválena.
Cesta nepovolena.
Registrace se vyřizuje.

Teď už si to tam můžete jen zkontrolovat.
Více o ESTA najdeš v sekci Nápověda.

Odpovědět
Karel (2)
7.7.2018
11:31

Zdravím, chci se zeptat taky jak odpovědět v bodu 2 a 3 způsobilost měl jsem záznam v rejstříku a podmínku za užívání konopi za volantem… Už je to přes 3 roky. Ale i tak odpověď na otázku 3 Ano že? A u 2 asi ne protože jsem žádnou škodu nezpůsobil? Může tohle vše zkazit a estu nepovolí? Nebo by se mohlo stát že estu povolí ale do USA mě pak nepustí? Díky

Odpovědět
Franta (3824)
7.7.2018
12:21

@Karel:
Dvojku dej klidně NE. Trojku bych dal asi ANO. Může to mít za následek neschválení ESTA a abys mohl do Státu, tak budeš muset na ambasádu pro vízum B-2.

Odpovědět
Katerina (2)
8.7.2018
22:05

Ahoj, zakoupila jsem letenky do New Yorku a chystat se vyplnit formulář ESTA, ale nevím si rady s jednou otázkou. Jde o to, že mám české občanství a trvalý pobyt v ČR, ale žiju v UK. Nevím tedy, jestli mám udat adresu trvaleho bydliště (tedy v ČR) a nebo tu na které skutečně jsem, tedy v UK. Děkuji

Odpovědět
Franta (3824)
9.7.2018
20:41

@Katerina:
Kde zrovna jsi “nikoho nezajímá”, důležitá je trvalá adresa. A tu, přesto, že žiješ jinde, máš pořád v ČR.

Odpovědět
Steve (1)
12.7.2018
18:09

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat. Při vyplňování ESTA jsem narazil na pro mně neřešitelný problém.
Do kolonky Řádek adresy 1 by se měl zapsat název ulice, jenže my žádnou ulici nemáme, jenom název obce a popisné číslo. Když tam toto zapíšu, tak mi to vyhodí chybu a nepustí dál.
Nemohl by mi někdo poradit, co s tím ? Předem děkuji za radu.

Odpovědět
Franta (3824)
12.7.2018
20:17

@Steve:
Stačí kouknout o kousek výš. Už se to tu několikrát řešilo.

Odpovědět
Mirka (1)
13.7.2018
9:40

Mám stejný problém. Bydlím ve vesnici, která nemá ulice. Ví už někdo prosím jak tedy vyplnit ? Děkuji

Odpovědět
Lukáš (393)
13.7.2018
13:37

@Mirka:
Lidi, jestli si neporadíte s touto překážkou, tak do Ameriky raději nejezděte!

Ano, mají tam chybu, ale dá se tím snadno projít.
Popíšu jednoduše:

1) V adrese zapomeňte na diaktritiku! Takže jméno ulice i obce dejte stejné a hlavně bez těch čárek a háčků
2) I tak vám formulár po kliknutí na velké modré NEXT vyhodí chybu v této adrese
3) Sjeťe dolů a znovu klikněte na NEXT
4) Toto opakujte dokud se u té adresy neobjeví zatrhávací pole s nápisem “Check this box to certify that this address is correct.*”
5) Zaškrtněte toto pole a voala! Půstí vás to do dalšího kroku…

Doporučuji autorům webu aktualizovat článek, aby se tu tento dotaz neopakoval do nekonečna ;)

Odpovědět
Franta (3824)
13.7.2018
20:54

@Lukáš:
Když oni se lidi jen ptají, ale dřívější odpovědi nečtou. Ta rada je tu několikrát.

Odpovědět

Přispějte svým dotazem nebo osobní zkušeností

Než se na něco zeptáš, přečti si prosím článek a předchozí komentáře. Všechny nové příspěvky osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.