Návod: Jak vyplnit formulář ESTA pro vstup do USA bez víza

Cestovní registrace ESTA umožňuje vycestovat do USA bez nutnosti žádat o vízum. Formulář ESTA je k dispozici online, jeho vyplnění zabere asi 10-15 minut. V tomto článku pro vás mám obrázkový návod a vzor, jak správně vyplnit ESTU.

Návod jak vyplnit formulář ESTA nutný pro vstup do USA bez víza | © Pixabay.com

Cestovní registrace ESTA pro bezvízový vstup do USA

 • Kdo může cestovat do USA na ESTA?
  Žádost ESTA mohou vyplnit osoby, které cestují do USA za účelem obchodní cesty, nebo turistiky za předpokladu, že doba pobytu nepřekročí 90 dní. Žadatel musí být občan ČR, Slovenska, nebo jiné země zařazené do programu Visa Waiver Program (VWP). Vycestovat lze pouze na biometrický pas.
 • Kdy vyplnit ESTA
  Američané doporučuji o ESTA požádat přinejmenším 72 hodin před odletem. S kratším časem roste riziko, že rozhodnutí nezískáte včas.
  Já doporučuji ESTA vyplnit ihned po zakoupení letenek. V případě zamítnutí ESTA musíte žádat o cestovní vízum, vyřízení se může protáhnout na dva týdny.
 • Poplatek za cestovní registraci ESTA
  Cena cestovní registrace ESTA je 14 $ (326 Kč). Z toho 4 $ (93 Kč) jsou nevratný poplatek za vyplnění formuláře a 10 $ (233 Kč) daň na podporu cestování. Při neschválení registrace ESTA se 10 $ vrací.
 • Jaká je platnost registrace ESTA do USA?
  Délka platnosti ESTA jsou 2 roky. Opakovaný vstup je možný.
  Nová ESTA je nutná, jen pokud vypršela doba její platnosti, máte nový pas, změnilo se vaše jméno, občanství, pohlaví, nebo odpověď na kteroukoliv z otázek týkajících se způsobilosti.
 • Kde vyplnit formulář ESTA v češtině
  ESTA vyplňujte výhradně na oficiální stránce esta.cbp.dhs.gov.
  Jakýkoliv jiný web je neoficiální, nedoporučuji ho využívat. V lepším případě přeplatíte až tisíce korun, v horším může být následkem neschválení cesty.
 • Jak dlouho trvá vyřízení ESTA
  Vyplnění formuláře a úhrada poplatku zabere 10-15 minut.
  Schvalování žádosti ESTA je většinou otázkou vteřin. Jen pokud je nutný ruční zásah úředníka, může se proces protáhnout na pár desítek minut.
 • Schválená ESTA neznamená povolení vstupu do USA
  Navzdory mýtům schválená ESTA neznamená povolení vstupu, dotyčného pouze opravňuje vycestovat do USA.
  Po příletu do USA je nutné projít pohovorem s imigračním úředníkem. Ten rozhodne o povolení, nebo zamítnutí vstupu. Na některých evropských letištích (např. Amsterdam) probíhá již předpohovor.
 • Jak vysoká je pravděpodobnost zamítnutí registrace ESTA?
  Jestli jste nebyli z USA vyhoštěni, nepobývali tam nelegálně a nepředstavujete pro zemi bezpečnostní riziko, pravděpodobnost zamítnutí registrace ESTA je minimální. Máte-li obavy z neschválení, pravdivě vyplňte i nepovinné položky.

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Přečtěte si další otázky o ESTA, nebo napište do diskuze pod článkem.

Návod jak vyplnit formulář ESTA

Oficiální stránky ESTA

Oficiální žádost o registraci ESTA do USA

Jediný oficiální web ESTA je https://esta.cbp.dhs.gov/esta, jinde žádost nevyplňujte. Stránku si můžete zobrazit česky přes volbu vpravo nahoře.

Pro vyplnění žádosti klikněte na Nová žádost, po ruce mějte biometrický pasplatební kartu. Bez biometrického pasu není možné ESTA vyplnit.

Aktualizace ESTA a ověření platnosti je možné po kliknutí na Zkontrolovat aktuální žádost. Znát musíte buď číslo ESTA, nebo číslo pasu.

Vzor formuláře ESTA česky

Zažádat o novou registraci ESTA

 • Jednotlivá žádost
  Zvolte, pokud do USA cestujete jako jednotlivec.
 • Skupina žádostí
  Můžete vybrat, jestliže do Ameriky cestujete jako rodina či skupina.
  Každý člen skupiny sice musí mít svoji vlastní ESTA, ale tato volba vám usnadní vyplňování formuláře. Je to rychlejší a pohodlnější, třeba poplatek lze uhradit dohromady za všechny členy.
Žádost ESTA

Prohlášení o ESTA pro bezvízový styk

Pročtěte si bezpečnostní upozornění, pak klikněte na Potvrdit a pokračovat.

Další stránka se opět týká prohlášeních. Pro pokračování je nutné v obou částech potvrdit přečtení, teprve poté lze kliknout na tlačítko Další.

Jak vyplnit formulář ESTA

Údaje o žadateli

Údaje o žadatelích se vyplňují v angličtině (bez háčků a čárek), každý člen skupiny musí mít vlastní žádost. Pro nápovědu stačí kliknout na šedý otazník v kroužku vpravo od popisku políčka.

 • Příjmení
  Jestliže vaše příjmení obsahuje přehlásky, použijte zápis jména ze strojové zóny pasu. Pan Müller tak do žádosti napíše Mueller.
 • Jméno
  Vyplňte své křestní jméno tak, jak je uvedeno v pasu.
 • Město narození
  Pokud údaj neznáte, napište do políčka UNKNOWN.
 • Země narození
  Československo v seznamu není, vyberte Czech Republic, nebo Slovakia.
 • Číslo cestovního pasu
  Číslo českého cestovního pasu má 8 číslic.
 • Státní občanství
  Vyberte státní občanství uvedené v cestovním pasu.
 • Národní identifikační číslo
  Do pole National Identification Number napište rodné číslo bez lomítka.
 • Datum vydání
  Napište datum vydání cestovního pasu.
 • Vydávající země
  Vyberte zemi vydání cestovního pasu.
 • Osobní identifikační číslo
  Nevyplňuje se.
 • Datum vypršení platnosti
  Napište datum platnosti cestovního pasu.
 • Vystavila vám někdy nějaká jiná země pas, nebo občanský průkaz pro cestování?
  Jestliže máte jen český (slovenský) pas, vyberte Ne. Pokud máte cestovní pasy dvou různých zemí, zvolte Ano a vyplňte dodatečné kolonky.
 • Jste ještě nyní občany nebo státními příslušníky další země?
  Pokud máte jen jedno občanství, zvolte Ne. Máte-li více občanství, vyberte Ano a vyplňte dodatečné informace.
 • Jste občany nebo státními příslušníky ještě další země?
  To samé. Máte-li jen jedno občanství, zvolte Ne.
 • Rodiče
  Pořadí otec/matka nehraje roli, položku vyplňte i po úmrtí rodiče. Neznáte-li jméno svého otce, napište do obou kolonek UNKNOWN.
 • Řádek adresy 1
  Napište adresu – třeba Americká 505/12
 • Řádek adresy 2
  Nemusíte vyplňovat
 • Číslo bytu
  Nemusíte vyplňovat
 • Město
  Napište město pobytu – např. 50002 Hradec Kralove
 • Stát/provincie/kraj
  Napište kraj – třeba Kralovehradecky kraj.
 • Země
  Vyberte zemi pobytu.
 • Typ telefonu
  Vyberte z nabídky domů/do práce/mobilní/jiný.
 • Předvolba země + telefonní číslo
  Do prvního políčka napište +420, do druhého telefonní číslo.
 • E-mailová adresa
  Zadejte e-mailovou adresu, kterou používáte
 • Potvrdit e-mailovou adresu
  Znovu zadejte stejný e-mail
 • Máte nebo měli jste zaměstnavatele?
  Pokud jste, nebo jste již byli zaměstnaní, OSVČ nebo třeba student, vyberte Ano. Pokud jste nyní nezaměstnaní, zadejte informace o bývalém zaměstnavateli.
 • Název pracovní pozice
  Nepovinná položka, můžete do ní uvést název své pracovní pozice.
 • Název zaměstnavatele
  U studentů a žáků můžete uvést Student, u OSVČ Self-employed, u dětí Child, u rodičovské dovolené Stay-at-home parent, u osob v domácnosti Homemaker, nebo jiný výraz vystihující vaše zaměstnání.
 • Řádek adresy 1
  Napište adresu zaměstnavatele, nebo školy. Pokud nevymyslíte, co do kolonky napsat, zadejte Unknown.
 • Město
  Zadejte město, ve kterém sídlí váš zaměstnavatel.
 • Stát/provincie/kraj
  Napište kraj, ve kterém sídlí váš zaměstnavatel.
 • Země
  Vyberte zemi, ve které sídlí váš zaměstnavatel.
 • Předvolba země + telefonní číslo
  Nepovinná položka, zadat můžete telefon na vašeho zaměstnavatele.

Zadané informace si pečlivě zkontrolujte, poté klikněte na tlačítko Další.

Cestovní registrace ESTA do USA

Údaje o cestě

Na stránce se vyplňují informace o aktuální cestě do USA.

 • Cestujete do USA v rámci cesty do jiné země?
  Ne – cestujete do USA, můžete se podívat do Mexika, nebo Kanady.
  Ano – letíte třeba do Peru a v USA máte pouze mezipřistání.
 • Informace o kontaktním bodu v USA
  Jestliže cestujete za příbuznými či kamarády, vyplňte jejich kontaktní údaje. Pokud žádný kontakt v USA nemáte, zadejte do kolonek Unknown a do telefonního čísla nuly.
 • Adresa pobytu v USA
  Nepovinná položka, můžete do ní uvést adresu hotelu, nebo jen název města, kde budete pobývat.
 • Nouzové kontaktní údaje v USA a mimo USA
  Povinná položka – zadejte kontakt na osobu, která s vámi do USA necestuje. V případě vašeho ohrožení bude tato osoba kontaktována. Alternativně je možné do kolonek napsat Unknown (nedoporučuji).

Zadané informace si pečlivě zkontrolujte, poté klikněte na Další.

Návod na vyplnění formuláře ESTA pro cestu do USA

Otázky týkající se způsobilosti

Na další stránce pravdivě vyplňte několik otázek. Lež je považována za trestný čin. To proto, aby bylo nežádoucím osobám snazší znemožnit vstup do USA.

 1. Trpíte tělesným nebo duševním postižením, nebo jste-li uživateli drog či jste na nich závislí, nebo v současné době trpíte některou z následujících chorob?
 2. Byli jste někdy zatčeni či usvědčeni z trestného činu, který měl za následek závažné škody na majetku nebo vážnou újmu jiné osobě nebo státnímu orgánu?
 3. Porušili jste někdy zákon týkající se držení, užívání či distribuce nelegálních drog?
 4. Snažíte se zapojit nebo zapojili jste se někdy do teroristické činnosti, špionáže, sabotáže nebo genocidy?
 5. Dopustili jste se někdy podvodu nebo zkreslení informací o sobě nebo jiných s cílem získat nebo napomoci jiným získat vízum nebo dosáhnout vstupu na území USA?
 6. Hledáte v současné době v USA zaměstnání, případně byli jste v minulosti v USA zaměstnání bez předchozího povolení od vlády USA?
 7. Bylo vám někdy zamítnuto udělení víza USA, o které jste zažádali na svůj stávající či dřívější cestovní pas, případně bylo vám někdy odepřeno vpuštění na území USA nebo jste stáhli žádost o vpuštění na území USA v místě vstupu?
 8. Zůstali jste někdy na území USA po delší dobu, než na kterou jste měli povolení udělené vládou USA?
 9. Cestovali jste po 1. březnu 2011 (včetně) do Iráku, Sýrie, Íránu nebo Súdánu, nebo jste tam byli?

Kladná odpověď na devátou otázku znamená povinnost žádat o vízum do USA.

Pro pokračování zaškrtněte část Osvědčení. Pokud žádost vyplňujete pro někoho jiného, je nutné zaškrtnout Pouze pro třetí strany.

ESTA - Visa Waiver Program

Zkontrolovat žádost

Na předposlední stránce si zkontrolujte všechny části povolení ESTA. V každé sekci je nutné kliknout na tlačítko Potvrdit a pokračovat.

V závěrečné části ověření znovu vyplňte své číslo pasu, vydávající zemi pasu, příjmení a datum narození. Pak klikněte na Další. Pokud některé z údajů nesouhlasí, zobrazí se upozornění a výzva k opravě.

Jak vyplnit cestovní registraci ESTA

Platba žádosti ESTA

Poslední stránka se týká platby cestovní registrace. Jedinou dostupnou metodou je platební karta (debetní i kreditní).

ESTA není možné uhradit složenkou, převodem na účet, nebo poštovní poukázkou. Jestliže nemáte platební kartu pro platby přes internet, poproste o zaplacení příbuzného či kamaráda.

Doporučuji si udělat screenshot stránky, na které je číslo žádosti i číslo cestovního pasu. Zašlete si ho na svoji e-mailovou adresu.

Jak vyplnit cestovní registraci ESTA

Status cestovní registrace ESTA

Po úhradě poplatku budete přesměrováni na stránku s výsledkem. Zobrazí se jedna ze tří zpráv:

 • Authorization Approved
  Gratuluji, ESTA byla schválena. Do USA můžete vycestovat bez víza.
 • Authorization Pending
  Vaše ESTA čeká na posouzení. Stav žádosti si ověřte později, čekat můžete v krajním případě až 72 hodin.
 • Travel Not Authorized
  Bohužel, ESTA byla zamítnuta. Musíte požádat o vízum do USA.

Rozhodnutí je dostupné pouze na oficiálním webu, žádný e-mail nečekejte.

Výsledek registrace ESTA není nutné tisknout, resp. celníci papír nevyžadují. Může se však stát, že vás o předložení požádá letecká společnost. Doporučuji si výsledek poslat na e-mail a zároveň uložit jako obrázek do telefonu.

Dotazy a časté chyby v registraci ESTA

Systém hlásí, že je chyba v adrese bydliště a nepustí mne dál. Co mám dělat?
Chyba je přímo ve formuláři. Pokud máte adresu zadanou bez diakritiky a stále se nemůžete dostat dál, klikněte na velké modré tlačítko Next / Pokračovat. To ještě jednou či dvakrát zopakujte, načež se ve formuláři objeví nové zaškrtávátko “Check this box to certify that this address is correct.*”.
Po zaškrtnutí můžete pokračovat.

Diskuze k článku (1 361 komentářů)

Dobrý den,

formulář jsem vyplnila, ale při klepnutí na další mi naskočilo okénko Potíže s internetem a dále jsem se nedostala. Předtím to ještě chtělo opravit příjmení pro nepřípustné znaky /vyplnit přesně podle pasu – dlouhé á podle pasu to asi nechce?

Děkuji za případnou radu.

Odpovědět

Ahoj Jitko,

to okýnko Potíže s internetem souvisí s tím, že ti asi na chvíli vypadlo spojení. Nejjednodušší to bude zkusit o chvilku později.

Diakritika podle mne nehraje roli, důležité je mít to správně vyspellované.

Odpovědět

Dobry den,
mam dotaz udelal sem si registraci a vse v poradku.Rad bych se zeptal co dal.
Jestli mi ji poslou domu? nebo si ji mam nekde vyzvednout?A do kolika dni to mam doma?
Dekuji za odpoved
adam ali

Odpovědět

Ne ne, poštou nic nepřijde. To, co přijde, je v podstatě jen dlouhý kód složený z písmenek a čísel, datum platnosti – a k tomu vyplněný formulář. A to stačí vytisknout a vzít s sebou na cestu.

Nejdůležitější je si obstat to číslo žádosti – pokud ho máš někde napsané, ale zapomněl sis vytisknout ten formulář, nic se neděje. Stačí jít na tuhle stránku, zadat číslo žádosti, číslo pasu a datum narození a formulář lze vytisknout znovu.

Odpovědět

Můj otec letí koncem června do USA. Formulář jsme již asi před měsícem vyplnili, ale žádná odpověď dosud nedorazila, i když by prý měla být do 72 hodin. Co s tím? Díky předem za odpověď!

Odpovědět
Avatar uživatele

V tom případě doporučuji formulář vyplnit pečlivě znovu, zřejmě se někde stala chyba. Já jsem ho vyplňoval již dvakrát a v obou případech se mi schválení cesty objevilo okamžitě.

Odpovědět

Dobrý den Petře,
chápu prosím dobře že sebou nepotřebuji vytištěnou registraci? musím mít sebou poznamenané číslo registrace nebo je ESTA automaticky provázana s číslem mého pasu?
děkuji za radu

Odpovědět

Ahoj Leoši,
Američané vytištěnou registraci přímo nevyžadují, chtějí jí však vidět některé aerolinky. Záleží tedy přímo na aerolinkách, se kterýma poletíš, určitě je však lepší si registraci vytisknout a vzít s sebou do letadla.

V krajním případě by stačilo jen opsat číslo žádosti a vzít si ho s sebou na palubu – když ho totiž v potřebný okamžik nebudeš znát, budeš se muset zaregistrovat znovu. A to může být občas x tisíc metrů nad zemí složité. :-)

Odpovědět

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak dopředu máme žádat o povolení. jaky je nejlepší způsob abychom se dostali do USA. Máme v plánu odletět v listopadu. Na jak dlouho mohu takto odcestovat? pokud sevrátím zpět do Čech mohu znovu ihned zažádat o bezvízové odcestování? Děkuji za odpověď. Tereza

Odpovědět
Avatar uživatele

Ahoj Terezo,

požádat můžeš de facto i pár hodin před odletem, lepší je však nenechávat věc na poslední chvíli a formulář vyplnit o pár týdnů dřív či po koupi letenky (aby se v případě nepředpokládaného zamítnutí žádosti nemusela letenka rušit).

Na tuto žádost můžeš v USA zůstat maximálně 90 dní, pokud plánuješ delší pobyt, musíš požádat o klasické vízum na ambasádě USA v Praze.

Platnost formuláře jsou 2 roky od vystavení – pokud si ho tedy vystavíš dneska, tj. 22. 6. 2009, bude platné až do 22. 6. 2011. Když pojedeš do USA třeba opět za rok (tedy za dobu platnosti formuláře), nemusíš ho znovu vyplňovat.

Ovšem pozor – pokud se za dobu formuláře vdáš (a změní se tak tvé jméno), budeš mít nový pas, změníš si národnost či pohlaví nebo se změní odpověď na některou z otázek ve formuláři, musíš vyplnit žádost novou.

Odpovědět

Ahoj, mám dotaz ohledně zamítnutí registrace ESTA. Máme s manželem už koupené letenky a teď čekáme na pasy, chystáme se letět v říjnu. U mě by neměly být problémy, ale manžel má nějaké dluhy z bývalého podnikání, které pravidelně splácí. Teď už je dva roky normálně zaměstnaný. Je možné, že by nám kvůli tomu mohli registraci zamítnout? Mám teď docela strach, protože letenky už jsou koupené a nevrátili by nám ani korunu.

Odpovědět
Avatar uživatele

Ireno, nemyslím si, že by to měl být problém. Pokud nemá záznam v rejstříku trestů (ale i to samo o sobě neznamená konec!), myslím, že to ani nebudou řešit.

Tam je spíš podstatné, jestli je nyní řádně zaměstnán a není u něho pravděpodobné, že by už v Americe zůstal natrvalo.

Odpovědět
Avatar uživatele

Zdravím, mám podobný dotaz jako Irena, chystám se v záři do USA a mám už také zakoupenou letenku, ale ted se bojím zamítnutí registrace ESTA protože v minulosti jsem byl trestně stíhán a dostal podmínku, která je už sice zamnou a také to nebylo nic závažného, ale když tam v té druhé otázce zaškrtnu Yes, tak jestli mám vůbec šanci, že mi vstu povolej, nebo je to jisté zamítnutí? Nebo ESTA nemám vůbec zkoušet a rovnou si zažádat o klasické vizum? Lhát asi nemá smysl, nebo myslíte, že si to pak jsou schopni všechno zjistit? Děkuji za odpověd.

Odpovědět
Avatar uživatele

Lhát každopádně nedoporučuju – když náhodou zjistí pravdu, tak je to jednak trestný čin (ano, lhaní ve formuláři je trestný čin:) a jednak by z toho nejspíš vylezl trvalý zákaz vstupu do USA.

Zaškrtni normálně ano a oni se tě případně zeptají, za co jsi byl stíhán. Když je to podmínka, tak to asi nebude nic vážnýho jako terorismus, vražda, znásilnění, únos nebo něco podobnýho, kvůli čemu bys byl pro USA nebezpečnou osobou. Myslím, že je více než 95% pravděpodobnost, že tě tam pustí.

Odpovědět
Avatar uživatele

Ahoj, díky za odpověd, ale ještě jsem pro jistotu psal na kozulát do Prahy a tam mi odpověděli, že pokud v bodě B) zaškrtnu ano, má žádnost bude automaticky zamítnuta a mám se tedy obrátit k ním do Prahy a požádat o vizum.

Odpovědět

Koncem května jsem obdržela registraci ESTA a za 14 dnů jsem odlétala na týden do USA. Za měsím mám vycestovat znovu, ale ztratila jsem formulář o potvrzení registrace a bohužel jsem si jej nezálohovala. Neznám ani jeho číslo. Je problém žádat o registraci ESTA znovu nebo sá ta původní v systému ESTA nějak “dohledat”?
Děkuji za odpověď.

Odpovědět

Ahoj, dohledat ji lze, ale je potřeba znát její číslo. V tvém případě bude nejlepší vyplnit žádost znova.

Odpovědět

ahoj, prosim te – ja jsem si ten formulář o potvrzení registrace vytiskl v cestine – myslis, ze je to velky problem?? diky moc za odpoved:)

Odpovědět

Ahoj, podle mne vubec. Kdyby ho Amíci chtěli vidět, tak ti už vědí, co jaká kolonka znamená.

Odpovědět
Avatar uživatele

ahoj lidi, tak me tak napadlo a zkousim – byla by to teda velka nahoda – ale neletite nekdo 9. zari smer washington:)?

Odpovědět

Ahoj, mám dotaz…jsem momentálně v Kanadě, ale za dva týdny jedu na závody do USA…žádost jsem vyplňoval asi před měsícem, ale kód jsem ztratil, tak nevím co teď, jelikož se nemůžu dostat do aplikace a tudíž nevím, zda-li moje žádost byla přijata či zamítnuta…mám to tedy vyplnit znovu? není to problém? a další otázka se týká žádosti – musí se v žádosti uvést v kolonce “místo pobytu” místo pobytu? nejsem si ještě docela jist, kde vlastně přesně budu..díky za odpověď

Odpovědět
Avatar uživatele

Ahoj Petře,

žádost můžeš určitě vyplnit znova, nejlépe hned. Vyplnit se to musí, ale pokud přesně nevíš odpověď (Hotel Washington, Manhattan), napiš alespoň město, kde se budeš zdržovat, nebo jinou přibližnou lokaci. Pochybuju, že by kvůli tomu dělali problémy.

Odpovědět
Avatar uživatele

Ahoj,
mám dotaz. Jsem momentálně v Kanadě ve Vancouveru a chtěl bych se podívat do Seattlu. Nemám však žádný cíl cesty a bude to na jeden den, ještě k tomu chci jet autem. Dopravce napsat nemůžu, cíl cesty víceméně taky ne a když napíšu “In Transit” a cíl Vancouver, tak to vypadá divně, že jedu z Vancouveru do Vancouveru přes Seattle. Neporadili byste mi, co mám vyplnit? Nechci, aby mi žádost zamítli kvůli nedorozumění. Díky za odpověď.

Odpovědět
Avatar uživatele

Ahoj Ondro,

pokud to nevíš, nevyplňuj nic a když se komisař zeptá, popravdě mu to vysvětli. Podle stránek americké ambasády jsou tyto údaje nepovinné. :)

Odpovědět

ahoj, mám trochu problém. Žádala jsem v září o registraci esta, která mi byla schválena. Máme odlétat už 23.12., ale až když jsem si dnes 21.12, vytiskla imigrační předvyplněný formuláš z Esty tak jsem zjistila, že jsem udělala chybu a v otázce F odpověděla NE a přitom mi byl asi před 12 roky zamítnut v Atlantě vstup do US. Cestovaly jsme dvě mladé holky a asi se báli, že bychom tam chtěli zůstat. Teď nevím co dělat. Psala jsem email na ambasádu, kde jsem jim vysvětlila situaci a poprosila je o rychlou radu, ale jestli mi odpoví behěm zítřka to nedoufám a na žádost o klasické vízum už je pozdě. Nyní jsem těhotná a měla to být naše taková poslední dovolená bez miminka. Jsem docela bezradná. Mám zkusit jít zítra osobně na ambasádu nebo mám odletět a formulář opravit až pro imigračního úředníka. Rozhodně nechci lhát. Díky za radu.

Odpovědět

Ahoj Ivo,
pokud nechceš lhát (což je správně:), doporučuji zítra co nejdřív zatelefonovat na ambasádu a domluvit se na dalším postupu. Pokud jsi z Prahy či bydlíš někde poblíž, rovnou bych tam i zajel.

Nezapomeň si s sebou raději vzít rovnou pas a nějaké peníze. Věřím, že to dobře dopadne! :)

Odpovědět

Ahoj Petře,

díky za radu. Určitě tam hned ráno zajdu. I když si moc nadějí nedávám, déky za povzbuzení.

Odpovědět

Dobrý den, bylo mi v červnu 2008 zamítnuto turistické vízum do USA. Nedostatečně jsem prokázala návrat (prostě jsem tam přišla jen s potvrzením o studiu VŠ a myslela si, že to bude stačit). Nyní v březnu bych tam ráda jela znovu a chci se zeptat, zda mi automaticky bude žádost opět zamítnuta?

Odpovědět
Avatar uživatele

Dobrý den Marie,
stoprocentně se to říct nedá, bohužel je to však ta nejpravděpodobnější varianta. Každopádně bych ESTU zkusil vyplnit a případně navštívil americkou ambasádu.

Přeji hodně zdaru!

Odpovědět

Dobrý den,
ráda bych jen předala svou zkušenost s ESTA. V roce 2008 mi bylo zamítnuto turistické vizum do USA, žiji v zahraničí a v tu dobu jsem neprokázala dostatečně silnou ekonomickou situaci. V neděli jsem žádala znovu o povolení vstupu do USA přes ESTA. Poctivě jsem vyplnila, kdy a kde vizum bylo zamítnuto. Čekání nekonečné, ale registrace odsouhlasena. Trvalo 2 dny než jsem vyjadření dostala. Včera jsem na vaši stránku narazila a nenašla zde žádnou positivní zkušenost pro nedočkavé žadatele jako jsem byla já, proto jsem se rozhodla předat jen tuto informaci, že lze projít i po předešlém zamítnutí viza.
S pozdravem
Jarka

Odpovědět

Dobry den,

chtel bych se zeptat jakym zpusobem se vybira poplatek za registraci ESTA?

Odpovědět

Ahoj, podle mých informací se poplatek stále ještě nevybírá. Proto doporučuji provést co nejdříve registraci ESTA, ačkoliv třeba ještě není jistý přesný termín návštěvy.

ESTA je platná na následující dva roky.

Odpovědět

Ahoj, jak dlouho po obdržení pasu můžu zažádat o ESTU? Je potřeba čekat nějakou dobu, než se data uploadují do databází?

Odpovědět

Ahoj Honzo, zažádat můžeš okamžitě poté, co ti byl pas vydán.

Odpovědět

Zdravim mam dotaz neumim anglicky domluvim se při odbaveni u přepažky v usa česky?Jedu k rodině ktera se dale o všechno postara .

Odpovědět
Avatar uživatele

Ahoj Aleno,
asi tě zklamu, ale pokud náhodou nenarazíš třeba na úředníka – českého imigranta, tak těžko.

Ale i zázraky se dějí – známého zastavil na dálnici v Kalifornii policajt za rychlou jízdu, sebral mu řidičák, chvíli si ho prohlížel, pak se zasmál a lámanou češtinou mu řekl “Pris-tě jeď po-ma-leji!” :o))

Odpovědět

Dnes 26.4. mi bylo na ambasádě v Praze zamitnuto studijní vízum F1,jelikož jsem ukončila studium na střední škole tak mi bylo řečeno,že bych tam mohla zůstat i kdyz jsem měla veškeré podklady ze školy v USA,že jsem přijata zaplaceno vše i Sevis poplatek všechny dokumenty potřebné k udělení víza a teď nevím zda mohu letět za přítelem do států když mi bylo zamitnuto studijní vízum na to turistické,které mám až do roku 2011 chtěla bych se zeptat zda má někdo takové zkušenosti a mohl by mi poradit děkuji

Katka

Odpovědět

Zdaravím , další pozitvní zpráva. V roce 2007 mě bylo vízum do USA zamítnuto na ambasádě v Dublinu z odůvodněním že jsem Čech a mám si o vízum žádat v Česku. Na ESTA to trvalo 20 hodin a povolení jsem dostal.

Aleš

Odpovědět

Ahoj,
chci jet na cca 2 měsíce za tetou. Jsem teď hlášený na pracáku, je to problém? Někde jsem četl, že si kontrolují některé databáze. A je to případně velký problém,když nemám stálou práci, i když se odhlásím?
Díky

Odpovědět

Ahoj Jakube,
myslím, že to problém nebude. Pochybuju, že by měli přístup do nějakých databází a mohli si to tak ověřit.

Normálně vyplň formulář ESTA. Na to, jestli a kde pracuješ, se tě s největší pravděpodobností zeptají až při imigračním pohovoru přímo v USA.

Odpovědět
Avatar uživatele

Ahoj,
někde jsem četla, že v souvislosti s povolením ESTA mám mít od 1.4.2010 i foto pasového charakteru . Opravdu foto potřebuji – nebo jsem to špatně pochopila?
Ve formuláři ESTA nic takového nepožadují – mám pro jistotu brát foto sebou k vytištěnému ESTA povolení?
Děkuji za odpověď.Martina

Odpovědět
Avatar uživatele

Ahoj Martino,

podle mne dostupných informací se tahle změna vztahuje na žádosti o nepřistěhovalecká víza, kdy je potřeba fotografii nahrát na internet.

Pro formulář ESTA není fotka nutná, vyfotí si tě imigrační úředník přímo při pohovoru. :-)

Odpovědět

ahoj,pred 9 lety me deportovali ze statu(po par letech pobytu na turistickych vizech a nezdarene zelene karte,kterou jsem nedostala z duvodu kratkeho manzelstvi).muze se mi podarit projit estou,i kdyz po pravde zaskrtnu deportaci atd.?a nebo kdyz pujdu na ambasadu,tak mi asi vizum stejne nedaji..?myslim,ze mi dali 10 let zakaz..muze se mi podarit po tech 10 letech do statu se nejak dostat?a co na vizum B1..jako nanny?diky za odpoved

Odpovědět
Avatar uživatele

Ahoj Lenko,

podle dosavadních zkušeností odhaduju, že ti ESTA vyplivne, že musíš o vstup požádat na ambasádě.

A tam už to bude jen o tom, jak přesvědčíš příslušnýho úředníka. Ale určitě bych se nevzdával!

Odpovědět
Avatar uživatele

Ahoj,
chtěla bych požádat o radu a pomoc. Ve středu 7.7.2010 bychom celá rodina měli letět do USA, koncem týdne jsem provedla žádost o ESTA pro manžela a děti a večer jsem zadala příkaz k úhradě přes internet. Bohužel se mi ale zobrazilo, že platba může být realizována až v pracovní den tj.7.7.. Co máme nyní dělat? Stačí když bude ve středu ráno před odletem provedena platba nebo ne? Nevíme jak dlouho po zaplacení dostaneme odpověď. Máme se obrátit na ambasádu?
Velice děkuji za odpověď a radu.
Hezký den přeje Miluše

Odpovědět
Avatar uživatele

Ahoj Petře,
poletím do států potřetí a mám druhé desetileté vízům platné do roku 2018, ale v prošlém pase. Mám nový biometrický a starý pas mi byl právě kvůli tomuto vízu ponechán. Na internetu lze nalézt několik útržků o tomto scénáři, ale nic na oficiálních místech, spíš si to trochu odporuje. Američani prý nemají nic proti platnému vízu v neplatném pase, pokud má člověk s sebou nový platný, ale české úřady to vnímají jako nelegální, byť úřednice pas klidně sama ponechá. Letím přes Zurich, tak vymýšlím, jak to rozpůlit, aby mi češi nedělali problémy. Byl jsem dvakrát na imigračním na JFK a atmoška tam není nic moc, buď Tě pustí, a nebo ne … někde jsem zase četl, že by člověk s platným vízem neměl v žádném případě vyplňovat ESTA.

Co s tím? Má někdo zkušennost? Díky moc!
Zdeněk

Odpovědět

Ahoj Zdeňku,

já bych to udělal tak, že bych si na nový biometrický pas nechal udělat ESTU, jako takovou pojistku. Na stránkách americké ambasády v Praze píšou, že držitelé víza o ESTU žádat nemusí, tedy můžou. :)

Odpovědět

Ahoj, teď vyplňuju ESTA formulář a narazil jsem na takovou prkotinu – možná jenom hledám komplikace, kde nejsou. Věc se má tak, že mám dvě jména (i podle rodnýho listu) a ve vysvětlivkách píšou, že mám vložit jméno přesně tak, jak ho mám uvedený v pasu – a tam mám obě. Mám tam teda vyplnit jenom jedno, nebo obě? Předpokládám, že je to zní přitrouble, ale chci to mít opravdu vyplněný v pořádku, abych se vyhnul komplikacím.
Díky :)

Odpovědět

Ahoj Karle,
pokud máš v rodným listě i v pasu obě, tak je obě napiš i do ESTY. Myslím, že kvůli tomuhle by problém nedělali, jsou na dvojména docela zvyklý. :-)

Odpovědět

Oukej, díky. Jsem ale úplně blbej, protože jsem v tom předchozím postu vynechal, že hned následovně zatím píšou, že mám napsat jenom jedno, i v případě, že mám křestních víc. Proto mě to zmátlo.
Ještě jednou díky. ;)

Odpovědět

Ahoj Petře, chtěla jsem se zeptat, jestli je schválení žádost o ESTA negativně ovlivněno tím, když ještě nevím místo ubytování? Chci letět s dětmi v říjnu na měsíc a ubytování budeme mít asi zajištěno až v srpnu. Je lepší počkat s žádostí o ESTA, až budu vědět adresu ubytování, nebo to nehraje tak velkou roli?

A druhá otázka: kamarád mi říkal, že když letím s dětmi (jsem rozvedená), tak mě asi nepustí. Opravdu to hrozí? Dcera studuje druhým rokem VŠ, syn je na střední.

A, omlouvám se, ještě bych se chtěla zeptat, jestli se do žádosti píše důvod pobytu.

děkuji

Odpovědět

Ahoj Pavlo,
myslím, že to nehraje takovou roli. Já bych do té žádosti napsal co nejpodrobněji místo, kde budeš bydlet – pokud nevíš přímo hotel, tak to je jedno. Takže třeba Manhattan, New York.

To riziko je tam maličko vyšší, ale pokud máš zakoupenou zpáteční letenku, tak se nemusíš obávat. Hodně dají i na to, že syn s dcerou ještě chodí do školy. Na důvod pobytu se zeptají při pohovoru.

Myslím, že to bude v pohodě! Tak šťastnou cestu! :-)

Odpovědět

Dobrý den,
chtěla bych poprosit o radu. O vánocích jsem byla v USA, moje žádost ESTA je tedy stále ještě platná a jak jsem se tady dočetla, tak nemusím znova žádat, ale – jedu do jiného státu, mohu si do žádosti znova vlézt přepsat adresu pobytu a termín odjezdu? Nebo jak to mám udělat?
Moc děkuji,
Magda

Odpovědět
Avatar uživatele

Ahoj Magdo,
pokud je jediná změna pouze v místě pobytu, nemusíš o žádost znovu žádat. Platit bude ta z loňských Vánoc.

Odpovědět

chci navstivit znamou v USA a bydlet u ni ale nevim dopredu jestli tam zustanu mesic nebo dva a tak by mi dost nevyhovovalo si kupovat zpatecni letenku uz pred odletem tam, ale nekde jsem cetl ze je to jedna z povinnosti. tak bych se chtel ujistit jestli je to pravda a kde tu letenku zpet pripadne kontrolují, predpokladam ze by to asi delal imigracni urednik na letisti v USA ? dale take by me zajimalo jakou bych mel mit u sebe (minimalni) hotovost, popripade nejaky doklad abych splnit pripadne pozadavky na solventnost.
diky moc
tomas

Odpovědět

Ahoj Tomáši,
povinnost to určitě není, je to jen jeden z faktorů, který ovlivňuje tvoji důvěryhodnost. Já měl s sebou na den 1 750 Kč, ale to je spíš víc. :)

Odpovědět

Ahoj Petre,
diky moc!
Magda

Odpovědět

Ahoj Petre,
jeste me napadla jedna vec. Mam v USA pritele, takze bych tam chtela jezdit casteji, ale vsichni me strasi, ze kdyz tam pojedu treba potreti, poctvrte, tak me imigracni urednici nepusti a poslou zpet domu. Kdyz jsem jela poprve, tak zadne problemy nebyly, ale radeji jsem rekla, ze jedu za kamaradem, ne za pritelem. Jaky mas na to nazor ty?
Predem moc dekuji za odpoved,
Magda

Odpovědět
Avatar uživatele

Ahoj Magdo,
myslím, že to až takový problém nebude – důležité je, že máš všechno v pořádku, koupenou zpáteční letenku, neděláš problémy a chceš se vrátit zpátky do ČR! :)

Odpovědět

ahoj,

mám dotaz, který se týká finančních prostředků na účtě. Musím mít dostatečnou hotovost na účtě už když vyplňuji žádost ESTA , nebo stačí, když budu mít dostatek peněz až při cestě do USA? Na účet mi chodí pravidelně výplata, ale vždy vše utratím, takže žádné našetřené penízky. Jinak mi kdysi před 12 lety klasické vízum bez problémů dali. Předem moc děkuji za Tvou odpověď.

Odpovědět
Avatar uživatele

Ahoj Lucy,
stačí, když ty peníze na účtě budeš mít až při cestě do USA! :-)

Odpovědět

Ahoj,

vypĺňam formulár ESTA a chcem sa opýtať, ako mám vypĺňať do formulára údaje z pasu – s diakritikou alebo bez diakritiky. Nechcem mať zbytočné problémy a nie som si istá, či môžem vyplniť meno bez diakritiky, a pritom je v cestovnom pase meno s diakritikou.

Ďakujem za pomoc

Odpovědět

Ahoj Martino, ESTA se vyplňuje bez diakritiky. :)

Odpovědět

Ahoj Petre,
dekuji za uklidneni. :-)
Mej se hezky,
Magda

Odpovědět
Avatar uživatele

ahoj mám velký problém se přihlásit a v pátek odlétám do USA
mám registrační číslo ale nemůžu na to najet
potřebuji to vytisknout a nevím co dělat
žádné telefonní číslo na webu není jsem zoufalý člověk díky za radu V.

Odpovědět
Avatar uživatele

ahoj prosím můžete mi prosím pomoci?
nemůžu se přihlásit na Esta stránky když chci najet na vyplnění kolonky a dát tisk nic nefunguje, stránka se ztratí a najede mi znovu.
jsem zoufalá nevím co dělat, kamaráda minulý týden nechali ve Vídni protože neměl dotazník vytisklý :-(
můžete mi prosím odepsat na můj email? děkuju moc

Odpovědět
Avatar uživatele

Ahoj Verčo, pokud se nemůžeš dostat k původní žádosti ESTA, doporučuju si nechat vystavit žádost novou. S jakou letíš společností?

Odpovědět

Ahoj. Mám odsouhlasenou registraci pro povoleni k vycestování, ale vytiskla se mi jen stránka s textem že je registrace povolena, číslem žádosti, dobou platnosti, číslem pasu a dobou jeho platnosti. Stačí to?
Dík moc.

Odpovědět

Ano, stačí. :)

Odpovědět

Ahoj,
ještě nikdy jsem nebyla v USA, a tak uvažuji, že se tam příští rok vypravím. Chtěla jsem se zeptat, jestli po vyplnění formuláře esta budu muset navštívit i ambasádu v Praze kvůli pohovoru, nebo to vše probíhá jen elektronickou formou? A jestli se liší maximální doba pobytu mezi vízovým a bezvízovým stykem.
Díky moc za odpovědí :-)

Odpovědět

Ahoj Evo,
ESTA platí dva roky, vyplňuje se přes internet a nemusíš kvůli ní na ambasádu.

Vízum platí 10 let a pokud ho chceš získat, musíš na ambasádě v Praze absolvovat pohovor.

Odpovědět

Ahoj..mám dotaz,neumím anglicky ani německy a  na USA letištích se dělají po příletu pohovory s imigračním úředníkem či komisařem-jak se řeší jazyková bariera.Letí nás více,ale pohovory se dělají prý jednotlivě-máte někdo zkušenosti.Pobyt a odvoz z letiště máme bez problému zařízený..Děkuji za radu..Hanka

Odpovědět

Ahoj Hanko,
doporučuju pročíst tenhle článek včetně diskuze. Je tam dost rad a zkušeností od lidí, kteří na tom byli stejně, jako ty. A všichni zatím úspěšně prošli! :)

Odpovědět

Ahoj, chtěla bych se jen pro jistotu na něco zeptat. V listopadu letím do Ameriky na služební cestu, vyřídila jsem si registraci ESTA, zaplatila jsem 14 dolarů (bohužel přes stránku, která to zprostředkovává za poplatek, což jsem zjistila až pozdě), mám číslo registrace a pro jistotu jsem si ji i vytiskla v angličtině a chci se zeptat, jestli je to opravdu všechno, co k tomu musím mít a co si musím zařídit, jestli není potřeba ještě něco. Zatím jsem byla v klidu, že mám vše vyřízeno, ale teď mi už několik lidí nezávisle na sobě líčilo historky o tom, jak jejich známý či kolega si vyřídil ESTA registraci a pak mu na letišti při odbavení řekli, že ještě něco nemá, nebo že si “k tomu měl ještě něco vyzvednout” a on pak pár minut před odletem běhal po letišti a sháněl, kde se znovu zaregistrovat, nebo sehnat to, co potřebuje. Takže mně to trochu znervóznilo, protože bych se nerada dočkala těsně před odletem nějakého nepříjemného překvapení. Díky moc za odpověď. Alice

Odpovědět

Ahoj Alice,

toto by mělo být všechno, pokud v USA nebudeš pracovat (služební cesta je OK) a nejedeš tam na delší dobu. A samozřejmě se počítá s tím, že máš pas s čipem. :-)

Odpovědět

Ahoj, chci se zeptat, jestl mi na ESTU bude stacit pas vydany v roce 2002. Nekde jsem slysela, ze je potreba pas vystaveny nejpozdeji 1. 9. 2006. Letim do ameriky poprve a mam trochu obavy, abych se tam dostala. Moc dekuji za odpoved! S pozdravem Lucie

Odpovědět

Ahoj,

bohužel tento pas stačit nebude. Na ESTU lze jet pouze s čipovým pasem. :-)

Odpovědět

V prosinci jedeme s manželem ke známým na Floridu (víza již máme), na poslední chvíli se mamka rozmyslela, že by jela s námi. Byla tam už 2x,v 91 a pak vloni. Měla problémy před lety získat viza kvůli tomu, že byla vdova bez většího množství peněz na účtu, tak si šetřila a pak viza dostala. Letos si koupila auto a opravolala dům, už na účtu tolik nemá. V létě platnost víz zkončila. Lze propadlé viza prodloužit? mamka má obavy že ji viza znovu nedají, poněvadž žádají výpis za 3 měsíce zpět. Do Prahy to máme docela daleko a poplatek za pohovor kvůli vizum taky něco stojí, tak mamka to nechce absolvovat zbytečně, myslíte že má šanci že u pohovoru uspěje.

Odpovědět

Lze prodloužit na jaře propadlé viza, vyřízené při pohovoru na ambasádě?
Mamka měla problémy získat visa kvůli malém zůstatku peněz na účtu, to se tenkrát nedělalo ještě elektronicky. V  USA byla už 2x. Myní se rozhodla na poslední chvíli jet na vánoce ke známé, ale koupila si letos auto, tak na účtu potřebnou částku nemá. musí se dokládat výpis za 3 měsíce. Myslíte že je zbytečné absolvovat pohovor?

Odpovědět

Ahoj Lenko,

myslím, že v tomto případě by bylo nejjednodušší jet do USA přes ESTU. U ní se žádný rozhovor absolvovat nemusí a platí se jen 14 dolarů. :-)

Odpovědět
Avatar uživatele

Ahoj Peter,nahodou som narazil na tuto stranku…planujem cestu po USA na bicykli,chcel by som prejst co najviac,teda cca 10 000km,teda asi na 10mesiacov,max jeden rok…momentlane pracujem v UK,tu chcem skoncit a odist…ako je to s udelenim viz pokial budem mat mnou samym platene socialne a cestovne poistenie ale nebudem zamestnany,nikdy mi nedaju na jeden rok dovolenku.je sanca dostat viza na jeden rok v pripade “dobrovolne nezamestnaneho???diky za radu!!

Odpovědět

Ahoj Tomáši,

přiznám se, že s tímto zkušensti nemám, nicméně pokud budeš mít dostatek peněz (a dáš to jasně najevo při pohovoru) a budeš mít všechny dokumenty v pořádku, mohlo by to dopadnout.

Držím pěsti :-)

Odpovědět

Díky, Petře. Podám si žádost přes tyhle stránky, tamto jsou fakt nejspíš podvodníci. Ještě jim v pondělí zavolám, ale stejně si to podám asi tady. Jde o to, že jim jsem to ve skutečnosti ještě nezaplatila (v předešlém dotazu jsem napsala, že ano, ale chtěla jsem to akorát zkrátit). Teď nevím, jestli si můžu založit další žádost tady, když mám tu druhou “rozpracovanou” u nich. Co si o tom myslíš? Jak je to u žádosti na těchto stránkách s placením? Stačí zadat číslo účtu a strhnou si těch 14 dolarů sami? (omlouvám se za svou nevědomost, určitě to tady je, strávila jsem zbytečně čas s podvodníkama a teď nestíhám, ptž za 4 dny letíme) Díky! Lucie

Odpovědět

Podvodníci ne, jde o to, že čekají, až jim zaplatíš. Teprve až budou mít peníze na účtě, začnou žádost vyřizovat.

Já bych to udělal tak, že bych agentuře ty peníze nezaplatil (pokud se tím neporuší nějaké podmínky smlouvy a nebude za to pokuta). A jednoduše se zaregistroval znovu na oficiálních stránkách.

Tam zaplatíš těch 14 dolarů kartou, čili okamžitě. A během chvilky by ti na email měla přijít ona ESTA.

Odpovědět

Petre, moc diky za odpoved. Bohuzel bych tim jejich podminky porusila, takze uz to musim udelat pres ne. myslim, ze az zaplatim, oni to vyplni a teprve pak ziskaji cislo esty. Je logicke, ze ho jeste sami nemaji, kdyz cekaji na mou platbu :-) mela jsem toho tolik kvuli te ceste do usa, ze mi to doslo az ted. myslis si tedy, ze je to tedy draze zaplacena, ale PLATNA esta? Diky. Lucie

Odpovědět

Platná podle mne bude určitě, oni to nejsou žádní podvodníci (jakože by vybrali peníze a dali ti za to neplatný papír). Nejdřív ale čekají na tu platbu, pak až začnou jednat. Když něco, tak bych se spíš bál, aby jim ty peníze přišly včas.

Je to de facto to samý, jako kdybych ti řekl tak mi dej šest stovek, napiš mi na papír odpovědi na tyhle otázky a já za tebe ten formulář vyplním. :-)

Jinak přeju příjemnej pobyt v USA! :)

Odpovědět

Ahojky,

děkuji za skvělé stránky, v prosinci poletím poprvé do USA a každá informace se mi hodí :) jenom mně tady zarazila jedna věc; psal jsi, že po vyplnění formuláře by mi měla ESTA přijít na email, to se však nestalo, pouze mi vyjelo potvrzení o povolení na té webové stránce. Poté jsem si vytiskla pouze číslo té žádosti. Bude to stačit?

děkuji moc

Odpovědět

Ahoj Martino,

ano, určitě to bude stačit.

Odpovědět

mma dotaz musim mit pri letu do USA nejaky pocet penez? nebo je to jedno kolik si vemu? dik

Odpovědět

na nejake strance psali 10,000 dolaru a nekde 500 tak prave nevim co je pravda…

Odpovědět

Ahoj,
žádný pevně stanovený nebo daný obnos není, ty peníze by ti však měly stačit na celou dobu pobytu.

Odpovědět
Avatar uživatele

ahoj mam takovy dotaz.přijel jsem za synem a snachou do usa na estu. nevědomky jsem jsi dal odlet z usa až za pul roku.po přiletu mě imigračni uřednik nechtěl pustit s tim že esta plati pouze 90 dnu. po ustni domluvě se synem mě nakonec vpustil ale staty musim opustit do těch 9O dnu.ptam se .musim se vratit zpět do česka anebo stači zajet na par dnu třeba do mexika a potom se vratit a použit estu na dalšich 9O dnu děkuji za odpověd.

Odpovědět

Ahoj Ivo,
do těch 90 dnů musíš opustit USA. To, že to bude do Kanady a ty třeba o den později pojedeš zpět do USA, už je víceméně jedno. :)

Odpovědět

Ahoj můj dotaz zní. Byla jsem v USA jako au-pair na J1 vízum 7 měsíců. Vízum bylo vystavené na dobu jednoho roku s vypršením 26.4.2011, odletěla jsem ale již po 7 měsících domů, protože jsem nebyla spokojená s rodinou. Můj dotaz zní, po jak dlouhé době od příjezdu zpět do ČR můžu zažádat o ESTU, když bych chtěla jet do USA pouze navštívit své přátele. Mohl by být i nějaký problém to, že jsem nebyla v USA na celý rok, ale že jsem odjela předčasně? Děkuji za odpověď. P.

Odpovědět

Ahoj Petro,
o tu ESTU můžeš požádat kdykoliv, problém by to být neměl. Je jedno, že si odjela předčasně na platné vízum a chceš do USA jet znovu (z jiného důvodu).

Odpovědět

zdravím…18.12. letím do USA a vracím se 24.12. a ESTA mi končí 21.12. je to problém? Popřípadě dá se nějak ESTA prodloužit nebo si ji po vypršení platnosti musím udělat znovu? Díky moc

Odpovědět

Ahoj,
radši si nech vystavit novou ESTU, bude to jistější a stojí to maximálně tři stovky.

Odpovědět

Dobry den,chtela bych se zeptat zda se plati penale za nezaplaceni poplatku Esta? Prisly mne jiz 2 upominky.Jedna se o kamaradku ktera si cestu do USA rozmyslela.Dekuji

Odpovědět
Avatar uživatele

Ahoj Markéto,
oficiálně nevím, ale myslím, že by se nic stát nemělo. Pokud nebyl poplatek za ESTU uhrazen, nebude ESTA (ne)schválena, a to je všechno. Ale to je jen moje domněnka. :-)

Odpovědět

Dobrý den, pokud přijedu do USA na Estu jake podklady si mam s sebou vezt pro imigracniho urednika? Stejne jako bych zadala o klasicke turisticke? Mam na mysli, vypis z uctu atd? Jak mam vedet, co je dostacujici a co ne? Nerada bych se na JFK otocila na podpatku a letela zpet do Prahy. Stava se to casto, ze vraci lidi, kteri nemaji dostatek podkladu? Dekuji.

Odpovědět

Přispějte svým dotazem nebo osobní zkušeností

Než se na něco zeptáš, přečti si prosím článek a předchozí komentáře. Všechny nové příspěvky osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.